elective-stereophonic
elective-stereophonic
NXTventure - bringing only the best issues to NXT AE
Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

Latest Stable Nxt Client: Nxt 1.12.2

Pages: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 22  All

Author Topic: NXTventure - bringing only the best issues to NXT AE  (Read 109644 times)

junsha

 • Newbie
 • *
 • Karma: +0/-0
 • Offline Offline
 • Posts: 9
  • View Profile
Re: NXTventure - bringing only the best issues to NXT AE
« Reply #200 on: September 18, 2014, 04:35:48 pm »

Bought 492 NxtVenture assets late august around 22.5 NXT

Already received
49.2 NxtPrivacy (40 NXT each)
49.2 Atomic      (60 NXT each)

Expecting more goodness today
49.2 Freemarket

Nxtventure itself has skyrocketed to 100NXT

Easily our best ever investment in the crypto world.

Thank you jl777

from team STSH and all our asset holders
Also Privatebet next week and if we are lucky another surprise dividend. Everything is coming into place at the same time, so this level of dividends cannot be sustained. Now that there are projects where I am not the bottleneck, this does increase the possbilities and if any asset deserves a three digit price it is NXTventure.

James

Thank you James,
Just a while ago someone dumped NXTventure and I got some for cheap, this is the best asset I have ever investmented.
Logged

valarmg

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +178/-57
 • Offline Offline
 • Posts: 1766
  • View Profile
Re: NXTventure - bringing only the best issues to NXT AE
« Reply #201 on: September 18, 2014, 05:05:36 pm »

Details of Freemarket payout.
Code: [Select]
NXTventure (16212446818542881180) Total found assets: 1000000, Assets to be distributed: 1000000
Summary of proposed distribution of 100000 [FreeMarket] assets to 267 asset holders at timestamp 25754400
Number of assets, Account, Payout amount
300000, NXT-74VC-NKPE-RYCA-5LMPT, 30000
270735, NXT-SQ9J-JCAN-8XVY-5XN7K, 27073.5
177850, NXT-G9WM-6HNW-FMF2-6T8M2, 17785
100000, NXT-2AHU-UXZW-K9Q2-HENLW, 10000
12962, NXT-S7RD-ETUJ-HQ53-5D4KX, 1296.2
12000, NXT-Q2AQ-CLV6-Q6SF-CB6ZT, 1200
10000, NXT-ZWW7-PSXW-89TR-AA67Z, 1000
8486, NXT-26R5-5SV8-GGEC-26BSH, 848.6
7700, NXT-VM6D-BMBT-UQMB-3Y7HH, 770
5000, NXT-JJEY-TWBC-6QAY-4H67A, 500
5000, NXT-TQN6-2RH8-79AZ-7WVQ2, 500
4001, NXT-FRS2-MQR5-758P-ANNEX, 400.1
4000, NXT-7HL4-WMNR-XGFL-ASVHV, 400
3000, NXT-4YTH-DK85-MZXL-FZDGE, 300
2942, NXT-LFMT-59SD-QMYP-CBEY9, 294.2
2802, NXT-ZJHC-Y5D7-DAN7-4RD6W, 280.2
2750, NXT-M76U-NADD-LLJP-GVETZ, 275
2550, NXT-57FY-PYYU-UELC-HE5C9, 255
2292, NXT-XXPZ-EBUQ-QLZS-ECS2D, 229.2
2161, NXT-YNZ6-HE8K-TPF6-AV45K, 216.1
2000, NXT-4HFF-7TTU-YTVL-AVMWV, 200
2000, NXT-DH4T-9PH3-5V8S-HQJC5, 200
2000, NXT-JTA7-B2QR-8BFC-2V222, 200
2000, NXT-6QJD-EGQN-WT7W-GXUFY, 200
1950, NXT-NT9Z-6BTS-2798-ATVG2, 195
1760, NXT-ZR6Q-2DBZ-JTZP-5Q6ZK, 176
1750, NXT-PNBK-H6U2-B2LR-827N7, 175
1699, NXT-QE74-HCES-C3VP-FA9HD, 169.9
1559, NXT-HFGU-SKRB-5S5T-6EKT4, 155.9
1505, NXT-LCK5-XM8T-L5TM-3R7H4, 150.5
1500, NXT-XR6P-TU8N-3J4P-22VMQ, 150
1411, NXT-F8QG-GNXA-U5TW-6DX3K, 141.1
1354, NXT-ECBU-G3RB-W4HN-DD75D, 135.4
1299, NXT-7EH9-8A6C-S6LA-GBNDJ, 129.9
1248, NXT-2VZ7-3ET4-G9PD-BV8P5, 124.8
1185, NXT-HTB8-GGJG-ZDRK-6N3LC, 118.5
1120, NXT-GXCJ-N4PL-VV5U-49YQP, 112
1090, NXT-ZQYF-QEG9-NZXD-FP92N, 109
1000, NXT-W6G8-F4ES-MSTS-5269V, 100
1000, NXT-5Z35-ZCDV-BC28-7KL5F, 100
1000, NXT-XFAH-7N9C-6AS6-B3GLZ, 100
1000, NXT-P5DJ-PDW3-CGSP-8Y8QU, 100
1000, NXT-4GHH-3TDT-VM9F-DB6MD, 100
955, NXT-89GJ-DQLE-MM3P-EBCDF, 95.5
821, NXT-5MLZ-R5GP-6YK7-H52UC, 82.1
750, NXT-3NTG-FJPG-FFRY-FSZH4, 75
750, NXT-X5EB-VSL5-Z7DU-3GWTJ, 75
700, NXT-6MVF-XTDR-MDTK-DPHEU, 70
666, NXT-UWKJ-GFEV-AGY4-5C4YS, 66.6
658, NXT-8VTT-8BUV-B9PP-DN6C2, 65.8
650, NXT-Q3FL-S6D3-DHLR-7WNSX, 65
600, NXT-JJZS-E3FA-2BKD-EMD5L, 60
600, NXT-6KYQ-HPM6-7TGJ-4VJS4, 60
600, NXT-BPZH-L5JZ-TS9Q-6RVTM, 60
589, NXT-8NVZ-S5HY-WG6K-32V7K, 58.9
550, NXT-FMC3-YH3H-VSCD-4K874, 55
500, NXT-RQYG-UPJP-HMMH-7WHFZ, 50
500, NXT-UJSR-5UXA-ZYA2-8S5WN, 50
492, NXT-KUQ3-SYHL-E4BE-B2BL5, 49.2
473, NXT-WJ4J-2HSU-MUQA-GZYSM, 47.3
405, NXT-ELGV-W7NM-TNML-893ZQ, 40.5
400, NXT-UNKV-T7NG-DUFL-APZ57, 40
400, NXT-YN7U-HGT2-99H2-F7MTD, 40
383, NXT-2VD5-3VPM-KYES-6A5BT, 38.3
372, NXT-WMJR-C8ET-7Z36-FVDQW, 37.2
371, NXT-CVY7-HTGP-7BWC-H2EZT, 37.1
367, NXT-6DRG-8Y7R-MWWX-4966R, 36.7
351, NXT-C3PZ-DGE9-XSGH-5AGZE, 35.1
350, NXT-H6GA-AJ44-AEFQ-4JDHG, 35
350, NXT-WJ47-44J6-FJER-DW3HB, 35
350, NXT-EDH9-ZN8C-4FDG-2FDJZ, 35
344, NXT-CSMZ-VJV5-YVVP-5FZQU, 34.4
325, NXT-MC9Q-KKXV-WC54-2897V, 32.5
300, NXT-J9CQ-62DA-45N6-GBAE2, 30
300, NXT-HRLR-KAGB-TK65-EZEMK, 30
300, NXT-BPV3-837M-QZTQ-9DQ69, 30
300, NXT-44HE-6Z3Y-N2ZL-E9ZPW, 30
300, NXT-UWJU-XXST-3MPQ-2JWG7, 30
300, NXT-KV9J-DUXJ-5SAC-DQRC3, 30
285, NXT-PMSG-QVK7-W9ZW-4FNPJ, 28.5
285, NXT-MNLR-8MCV-3UJW-DZF3K, 28.5
263, NXT-N8U7-TU6Z-HU3S-759Y7, 26.3
260, NXT-BL9Q-B6W2-MK67-7XW6Z, 26
250, NXT-VSEF-SKZG-QBFX-H4UBA, 25
250, NXT-E9QL-8ZAU-JPRJ-4WK3D, 25
250, NXT-NQSZ-Z9SJ-5HD7-8D6BM, 25
250, NXT-93J9-AVZK-EPKL-H4BA9, 25
250, NXT-YLLG-W6HV-GRGK-76NKE, 25
248, NXT-QW6R-25AC-NV3Z-7EN8D, 24.8
242, NXT-F5PZ-HKRY-QPZU-EKWNV, 24.2
230, NXT-DBSU-KJ8N-BE67-FXX98, 23
230, NXT-VGHQ-VX2A-PMUR-85XPU, 23
225, NXT-896Y-34R6-N4M2-ECBAA, 22.5
220, NXT-SU7K-QRWR-KF84-32ELE, 22
200, NXT-7R8S-X9GD-W3M9-DWCX2, 20
200, NXT-VR8V-A6BF-U5ZK-FNFJ6, 20
200, NXT-NNBQ-NXU8-8R7E-3TG5M, 20
200, NXT-U7WR-P287-5F2P-BEAVN, 20
200, NXT-LTLB-WLM9-4X6U-8L5PT, 20
200, NXT-FLVS-VRBV-LDPD-6DZ9W, 20
200, NXT-23AN-H49Y-PXEC-AK7XM, 20
199, NXT-DSQP-SACK-CMLK-GN8NF, 19.9
188, NXT-S9KY-XQGC-6G2A-BNQXP, 18.8
181, NXT-8YDY-UVCR-HSGM-GMFB3, 18.1
161, NXT-BSBP-24VR-EJBU-35LGR, 16.1
150, NXT-TY3H-NC47-AFPK-G9CE7, 15
150, NXT-EQ76-HG8J-JXPQ-B2CFA, 15
150, NXT-QTCA-67EQ-VCBL-EUTZD, 15
140, NXT-7KUR-RS8T-MU45-HTTVE, 14
139, NXT-HK8K-6WAF-3ZYC-6PL2U, 13.9
134, NXT-5C45-E8JS-AC42-7KMSQ, 13.4
131, NXT-UL8R-WCRV-TU5M-AFREU, 13.1
125, NXT-EFR9-BPVT-FGAN-CUUGD, 12.5
120, NXT-EWQS-J398-DEUL-EVYGD, 12
120, NXT-9M9E-4U37-3S35-6LTTZ, 12
115, NXT-7J3A-8H99-G3XF-GVTJN, 11.5
110, NXT-WWTU-2YN5-GYS7-AEDS4, 11
103, NXT-886T-C7WY-M8MJ-CKU6G, 10.3
101, NXT-2R2W-M8L7-RQHG-ANLUJ, 10.1
100, NXT-TMVC-69YC-SJB4-8YCH7, 10
100, NXT-CYLB-EW72-23TZ-E5P3K, 10
100, NXT-TZY3-SAA7-DZK4-4RWSV, 10
100, NXT-8Y8X-APKP-VCXZ-DY84Z, 10
100, NXT-JZ7R-3DTT-HUMN-GUBYX, 10
100, NXT-6QUU-YVDV-H6DJ-3926T, 10
100, NXT-NRGJ-86TR-QBUU-D2C3S, 10
100, NXT-234E-3WCH-RN8G-DPHCT, 10
100, NXT-R8CJ-8AXE-PGHB-4F78P, 10
100, NXT-PJ4S-P5MU-LFBV-6ARBY, 10
100, NXT-63DB-ZJPU-WCHS-GX9BE, 10
100, NXT-DJ7T-8AF7-J849-HWVCC, 10
100, NXT-D5PC-WX5R-KXKX-EZK53, 10
100, NXT-WWUM-UM8N-W5H9-FHDCD, 10
100, NXT-DBDW-STA8-ARBE-6JRPA, 10
100, NXT-GP7Y-W4TK-3S7A-9KSTH, 10
100, NXT-VP6V-H2DE-U5GA-HZGH5, 10
100, NXT-8CUQ-RUMP-X34V-CDAGP, 10
100, NXT-2HBD-9Y5Z-RZL2-8B2P6, 10
100, NXT-R67P-6BZ2-XWAK-8RHZR, 10
100, NXT-9VAZ-H5D3-S3E8-35A2A, 10
100, NXT-FAHJ-MNJE-5BHY-24PP4, 10
100, NXT-5BHG-9VRE-QGW6-DRZVQ, 10
100, NXT-LQU5-UREL-D5BG-D8HQ2, 10
100, NXT-ZU89-LK9S-R8M2-4X7YL, 10
100, NXT-6XQ7-N76X-G5CJ-A68KE, 10
89, NXT-78DJ-22UJ-6AMF-22222, 8.9
88, NXT-U49W-4KNB-ATU5-GKEMZ, 8.8
80, NXT-NUXU-8T8Z-8Z7U-568HK, 8
76, NXT-SYNR-ZAES-GZ3F-BCDFH, 7.6
71, NXT-TMFP-KSA2-Y29L-69W3R, 7.1
70, NXT-FGCK-QBW6-8XQH-5KE5S, 7
70, NXT-YBTA-VFMU-YU56-9QAWB, 7
70, NXT-PSDF-QZ22-QEET-HQ4UZ, 7
66, NXT-XQU6-9WE8-2WWQ-FX238, 6.6
60, NXT-GX8T-Z8GP-EN3J-CKP9R, 6
60, NXT-F3YR-55QV-BLQT-H6QSC, 6
55, NXT-YX4X-QNQU-WKZC-AXNE5, 5.5
50, NXT-M3YC-DENH-URN9-EZMP3, 5
50, NXT-QFZL-UR9W-3UKH-8FHHQ, 5
50, NXT-QK6T-BTVP-N8SL-9ZLD4, 5
50, NXT-HY7N-ZZNL-TBPT-G4YGA, 5
50, NXT-3FH7-TS6Q-44EV-8B9LN, 5
50, NXT-YJ25-HTWF-N8RR-4TJAY, 5
50, NXT-L8EV-EMP8-7VE8-88WWL, 5
50, NXT-BYA6-VTBR-7U37-5JFV6, 5
50, NXT-2Q6G-NLGD-PPR8-DZXNK, 5
50, NXT-G2B8-D648-K8WA-HSCCP, 5
50, NXT-ND7Z-BKP8-9YVX-HSBV2, 5
50, NXT-W6UF-8HF4-MVGH-HYQLM, 5
50, NXT-YQG4-JGA2-HEK9-CQZYZ, 5
50, NXT-WS9M-UGC4-YEXG-957A6, 5
50, NXT-P4KP-7WA8-8FZ8-86X7U, 5
40, NXT-W8SW-468A-RWZH-B4BHM, 4
40, NXT-CHGW-7472-MB8R-C6SKT, 4
35, NXT-RHNG-8DNX-4F76-D6XKV, 3.5
34, NXT-EV4M-TVAU-DDX4-2NCAJ, 3.4
31, NXT-AL8F-WA6H-XA38-ES2SY, 3.1
30, NXT-76CF-3FFB-9RKM-EBFUT, 3
30, NXT-ZZ4W-YB6N-2TPJ-7EUY9, 3
30, NXT-HDPB-FQXF-VKWD-BSUH8, 3
28, NXT-G6XM-CPK9-PX9N-5GSLV, 2.8
26, NXT-JRCT-URC6-PCVL-5VE3Y, 2.6
26, NXT-GAX7-BWPG-HYSG-A2HWW, 2.6
25, NXT-MU8M-98C9-GY89-3VJRH, 2.5
25, NXT-GZVY-WACM-8RM9-AFYCQ, 2.5
25, NXT-SZ7C-NT8L-MDP8-7NNDZ, 2.5
25, NXT-6TNE-F9KR-GSN6-6EBYY, 2.5
25, NXT-3EYJ-RFBJ-2K54-DGWKW, 2.5
25, NXT-RK8S-YYAJ-QJEP-35J9B, 2.5
22, NXT-N4PS-NP2D-H97D-72BGS, 2.2
20, NXT-T42Q-CW9H-CZ4A-2H4NA, 2
20, NXT-K5NZ-9KUW-4M8V-GTF4A, 2
20, NXT-5ZCV-KNGM-W5QK-HJ8FN, 2
20, NXT-P3KT-WP6T-CY3U-ADX3Q, 2
20, NXT-BY7Y-UB4X-6Z3C-8PP3V, 2
20, NXT-8RSR-72UY-BP2V-FQQUE, 2
20, NXT-57HD-5ZYH-ACQ6-7H8PC, 2
20, NXT-UAPC-3T43-FFT6-HW5BZ, 2
17, NXT-WUZ3-BB8N-7LR3-G55UV, 1.7
15, NXT-4K4B-76X2-DWAB-22TEF, 1.5
15, NXT-JV3P-RT63-K6NG-6JXBR, 1.5
15, NXT-FV9S-Q876-27XB-BQAS3, 1.5
13, NXT-8CBP-XQAH-J47K-GNQPB, 1.3
11, NXT-BP4D-WR4B-9ZK7-3CQ36, 1.1
11, NXT-R3WZ-TT43-ZB74-D8YPG, 1.1
11, NXT-3QE2-ZZ7N-63EG-DHPGB, 1.1
11, NXT-T55T-WKCX-AZDN-5NP29, 1.1
10, NXT-4P7S-UNZV-LCD3-8RYK4, 1
10, NXT-2U76-X4SH-EL58-5XZ3X, 1
10, NXT-DCYL-RK4K-DS97-DR34S, 1
10, NXT-SQN8-VQKM-5B4P-4TG9J, 1
10, NXT-LA6U-X77B-PSB5-ADSNG, 1
10, NXT-EMW3-JMR6-SQC3-EPJJG, 1
10, NXT-Q7VV-DG7A-SVJJ-ED5XZ, 1
10, NXT-H2UR-4L2B-76HC-56KSD, 1
10, NXT-JSWL-FJN7-AJTA-4SFHZ, 1
10, NXT-6F8N-ZQB5-KZAQ-32MAP, 1
10, NXT-9BZC-5SCS-GSK2-4GNKT, 1
9, NXT-FPWP-UABJ-KVYQ-668SF, 0.9
8, NXT-XLR8-66PW-253Z-3T5M8, 0.8
6, NXT-P44H-3ZA6-TQBD-FESF3, 0.6
6, NXT-RZ8L-27Y6-RYJC-FSBFW, 0.6
6, NXT-9PMG-66GR-4WB5-2V5PY, 0.6
6, NXT-4FJK-396D-8PSV-8TM3P, 0.6
5, NXT-LYNW-ACXZ-EYLK-HSQL7, 0.5
5, NXT-NH53-QEG6-NG4U-6D9DZ, 0.5
5, NXT-NHW8-3KLZ-AD4N-66ANG, 0.5
5, NXT-CHQD-Y5SX-C6RV-HC8HS, 0.5
5, NXT-RACK-EQL5-TDLN-HPT6L, 0.5
5, NXT-G3B8-HJJX-E3RU-944S4, 0.5
5, NXT-5AG4-86JG-XKS3-4E2D5, 0.5
5, NXT-HMDN-2RHB-GAZN-9FGLG, 0.5
4, NXT-GEA3-AW7K-PWQY-GY3QK, 0.4
4, NXT-RT5L-ABNN-ASG8-G94GE, 0.4
4, NXT-UTS4-4GW9-TRFJ-95TZ6, 0.4
4, NXT-5CMM-XZQ8-L5AG-E2XA8, 0.4
3, NXT-EBWP-463Q-KPQF-HMNC3, 0.3
3, NXT-QM5V-C7Z5-ER69-G6TRW, 0.3
3, NXT-UUUR-AG4X-VJRS-CGUGC, 0.3
3, NXT-ZBLP-BVUG-U5PY-CS4K4, 0.3
3, NXT-HBFW-X8TE-WXPW-DZFAG, 0.3
2, NXT-G2RW-KXWK-GN7W-D6HR5, 0.2
2, NXT-DSEY-S997-7G5H-29LT8, 0.2
2, NXT-JB43-PMHG-XXVQ-56UTV, 0.2
2, NXT-AE5E-B2WG-3977-BPJJD, 0.2
2, NXT-RTLT-33MH-BQHB-35PR5, 0.2
2, NXT-KYDZ-SJL6-QQWA-9RBEB, 0.2
2, NXT-K4FX-9ZUY-FGNJ-BKL5Q, 0.2
2, NXT-D3E4-CFZ4-J5JX-8WVEY, 0.2
1, NXT-YNMR-RCEC-AG5E-5HMGN, 0.1
1, NXT-UZPD-EDJ3-4BJA-HBGD9, 0.1
1, NXT-Y799-LPGA-BC43-BCGCC, 0.1
1, NXT-F87Z-VNC2-A28A-2ZHYW, 0.1
1, NXT-E3AM-QBU2-LTGS-HPLM4, 0.1
1, NXT-NS43-UEQN-XKP9-4BNKQ, 0.1
1, NXT-WHBB-VBW5-H3D5-C8PNY, 0.1
1, NXT-AN9T-KLF9-9R6E-8S7LE, 0.1
1, NXT-E4TJ-CRRJ-FWND-EXEKC, 0.1
1, NXT-S96S-MDZY-UKG8-2ACBP, 0.1
1, NXT-99TU-KS6V-6PVS-8TLN5, 0.1
1, NXT-G9XB-W3ER-H9D6-DVQWW, 0.1
1, NXT-TETH-WG8X-W3KH-BBD2N, 0.1
1, NXT-8CUF-UFPJ-NDTR-4W3ML, 0.1
1, NXT-9S7J-TRKA-WRYH-9QJXW, 0.1
1, NXT-WFWM-SPBK-664P-5DZPW, 0.1
1, NXT-NRMK-J5SA-QXM5-F6S29, 0.1
1, NXT-QAX8-FAM3-NZ35-2CC8R, 0.1
Logged
NXT-CSED-4PK5-AR4V-6UB5V

valarmg

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +178/-57
 • Offline Offline
 • Posts: 1766
  • View Profile
Re: NXTventure - bringing only the best issues to NXT AE
« Reply #202 on: September 18, 2014, 05:06:57 pm »

There are now 267 NxtVenture Assetholders.

Actual TXs of FreeMarket payout:
Code: [Select]

Assets paid, Account, TX
30000, NXT-74VC-NKPE-RYCA-5LMPT, 3056804583211509774
27073.5, NXT-SQ9J-JCAN-8XVY-5XN7K, 1645709190060385699
17785, NXT-G9WM-6HNW-FMF2-6T8M2, 14066731235325923097
10000, NXT-2AHU-UXZW-K9Q2-HENLW, 7377752394283372667
1296.2, NXT-S7RD-ETUJ-HQ53-5D4KX, 85912161942711120
1200, NXT-Q2AQ-CLV6-Q6SF-CB6ZT, 6030551545726598386
1000, NXT-ZWW7-PSXW-89TR-AA67Z, 13792338569639430574
848.6, NXT-26R5-5SV8-GGEC-26BSH, 10970660678864474455
770, NXT-VM6D-BMBT-UQMB-3Y7HH, 11331765523355860421
500, NXT-JJEY-TWBC-6QAY-4H67A, 14690297758244082187
500, NXT-TQN6-2RH8-79AZ-7WVQ2, 8649420730563010768
400.1, NXT-FRS2-MQR5-758P-ANNEX, 16667906128616051193
400, NXT-7HL4-WMNR-XGFL-ASVHV, 3335177076227029263
300, NXT-4YTH-DK85-MZXL-FZDGE, 12396714661577476709
294.2, NXT-LFMT-59SD-QMYP-CBEY9, 4576118270943733752
280.2, NXT-ZJHC-Y5D7-DAN7-4RD6W, 9439704532380896387
275, NXT-M76U-NADD-LLJP-GVETZ, 11642215258673987471
255, NXT-57FY-PYYU-UELC-HE5C9, 6647715299303645901
229.2, NXT-XXPZ-EBUQ-QLZS-ECS2D, 15970095302793589265
216.1, NXT-YNZ6-HE8K-TPF6-AV45K, 13784864075866160387
200, NXT-4HFF-7TTU-YTVL-AVMWV, 16291140044764008282
200, NXT-DH4T-9PH3-5V8S-HQJC5, 4919351702474288212
200, NXT-JTA7-B2QR-8BFC-2V222, 6566845440837327213
200, NXT-6QJD-EGQN-WT7W-GXUFY, 726320375941370180
195, NXT-NT9Z-6BTS-2798-ATVG2, 6828130545825561955
176, NXT-ZR6Q-2DBZ-JTZP-5Q6ZK, 13602195239444809703
175, NXT-PNBK-H6U2-B2LR-827N7, 3404902283321881458
169.9, NXT-QE74-HCES-C3VP-FA9HD, 13509855481067172217
155.9, NXT-HFGU-SKRB-5S5T-6EKT4, 10292691056217289170
150.5, NXT-LCK5-XM8T-L5TM-3R7H4, 9054806282186703377
150, NXT-XR6P-TU8N-3J4P-22VMQ, 17957887971904479559
141.1, NXT-F8QG-GNXA-U5TW-6DX3K, 1656761428244070985
135.4, NXT-ECBU-G3RB-W4HN-DD75D, 12898476110867731175
129.9, NXT-7EH9-8A6C-S6LA-GBNDJ, 6673032607698666623
124.8, NXT-2VZ7-3ET4-G9PD-BV8P5, 11463089490035711163
118.5, NXT-HTB8-GGJG-ZDRK-6N3LC, 14670459134205431200
112, NXT-GXCJ-N4PL-VV5U-49YQP, 9943889496492590159
109, NXT-ZQYF-QEG9-NZXD-FP92N, 7834844172082873037
100, NXT-W6G8-F4ES-MSTS-5269V, 17243425359611729970
100, NXT-5Z35-ZCDV-BC28-7KL5F, 13517742152476360458
100, NXT-XFAH-7N9C-6AS6-B3GLZ, 7395384388402629892
100, NXT-P5DJ-PDW3-CGSP-8Y8QU, 8062285256830097752
100, NXT-4GHH-3TDT-VM9F-DB6MD, 3666975625962876923
95.5, NXT-89GJ-DQLE-MM3P-EBCDF, 3499367604866362824
82.1, NXT-5MLZ-R5GP-6YK7-H52UC, 7015154150809211922
75, NXT-3NTG-FJPG-FFRY-FSZH4, 8311376686556880462
75, NXT-X5EB-VSL5-Z7DU-3GWTJ, 6220655845286792586
70, NXT-6MVF-XTDR-MDTK-DPHEU, 17429942891089157950
66.6, NXT-UWKJ-GFEV-AGY4-5C4YS, 851693217242610441
65.8, NXT-8VTT-8BUV-B9PP-DN6C2, 15277598855285950127
65, NXT-Q3FL-S6D3-DHLR-7WNSX, 9140232440053152722
60, NXT-JJZS-E3FA-2BKD-EMD5L, 10916293254502205782
60, NXT-6KYQ-HPM6-7TGJ-4VJS4, 18259091586089171193
60, NXT-BPZH-L5JZ-TS9Q-6RVTM, 17373030090145284684
58.9, NXT-8NVZ-S5HY-WG6K-32V7K, 4321398756504216956
55, NXT-FMC3-YH3H-VSCD-4K874, 263732364464074174
50, NXT-RQYG-UPJP-HMMH-7WHFZ, 16710650559881129517
50, NXT-UJSR-5UXA-ZYA2-8S5WN, 1999115419195554661
49.2, NXT-KUQ3-SYHL-E4BE-B2BL5, 6067854525286066145
47.3, NXT-WJ4J-2HSU-MUQA-GZYSM, 7957654162209412012
40.5, NXT-ELGV-W7NM-TNML-893ZQ, 4936925053228971161
40, NXT-UNKV-T7NG-DUFL-APZ57, 11310484476936150726
40, NXT-YN7U-HGT2-99H2-F7MTD, 3688438658842729216
38.3, NXT-2VD5-3VPM-KYES-6A5BT, 2485090121259700276
37.2, NXT-WMJR-C8ET-7Z36-FVDQW, 16209964392608151852
37.1, NXT-CVY7-HTGP-7BWC-H2EZT, 2795583498822443657
36.7, NXT-6DRG-8Y7R-MWWX-4966R, 16292209186710638454
35.1, NXT-C3PZ-DGE9-XSGH-5AGZE, 11965034717844533173
35, NXT-H6GA-AJ44-AEFQ-4JDHG, 1239015128016727784
35, NXT-WJ47-44J6-FJER-DW3HB, 852273664981438826
35, NXT-EDH9-ZN8C-4FDG-2FDJZ, 13255180055606715009
34.4, NXT-CSMZ-VJV5-YVVP-5FZQU, 7078956395320317744
32.5, NXT-MC9Q-KKXV-WC54-2897V, 9471917530292217554
30, NXT-J9CQ-62DA-45N6-GBAE2, 1166652688239622005
30, NXT-HRLR-KAGB-TK65-EZEMK, 6485675129883091882
30, NXT-BPV3-837M-QZTQ-9DQ69, 1714621549027236062
30, NXT-44HE-6Z3Y-N2ZL-E9ZPW, 8251395458738533315
30, NXT-UWJU-XXST-3MPQ-2JWG7, 2978383368357721329
30, NXT-KV9J-DUXJ-5SAC-DQRC3, 15692712064736468735
28.5, NXT-PMSG-QVK7-W9ZW-4FNPJ, 11003432673334097074
28.5, NXT-MNLR-8MCV-3UJW-DZF3K, 7538417729668472833
26.3, NXT-N8U7-TU6Z-HU3S-759Y7, 7331412505237363780
26, NXT-BL9Q-B6W2-MK67-7XW6Z, 16902836936365924414
25, NXT-VSEF-SKZG-QBFX-H4UBA, 10091206408691040483
25, NXT-E9QL-8ZAU-JPRJ-4WK3D, 16343824847649298878
25, NXT-NQSZ-Z9SJ-5HD7-8D6BM, 3209604075871743525
25, NXT-93J9-AVZK-EPKL-H4BA9, 11040262488102216288
25, NXT-YLLG-W6HV-GRGK-76NKE, 15799440430822500094
24.8, NXT-QW6R-25AC-NV3Z-7EN8D, 14374732619708023845
24.2, NXT-F5PZ-HKRY-QPZU-EKWNV, 3347731019822938512
23, NXT-DBSU-KJ8N-BE67-FXX98, 7589788099110468666
23, NXT-VGHQ-VX2A-PMUR-85XPU, 1838893109648486323
22.5, NXT-896Y-34R6-N4M2-ECBAA, 4222535403973854022
22, NXT-SU7K-QRWR-KF84-32ELE, 9193773603791946887
20, NXT-7R8S-X9GD-W3M9-DWCX2, 13086140617682034874
20, NXT-VR8V-A6BF-U5ZK-FNFJ6, 3399165391804758146
20, NXT-NNBQ-NXU8-8R7E-3TG5M, 11218654806311614571
20, NXT-U7WR-P287-5F2P-BEAVN, 13134168189324056240
20, NXT-LTLB-WLM9-4X6U-8L5PT, 4185287753508891057
20, NXT-FLVS-VRBV-LDPD-6DZ9W, 10924963119693811055
20, NXT-23AN-H49Y-PXEC-AK7XM, 12266459209917350189
19.9, NXT-DSQP-SACK-CMLK-GN8NF, 4624569600877570598
18.8, NXT-S9KY-XQGC-6G2A-BNQXP, 14676482221650432371
18.1, NXT-8YDY-UVCR-HSGM-GMFB3, 2320783019354692092
16.1, NXT-BSBP-24VR-EJBU-35LGR, 6987422985843295410
15, NXT-TY3H-NC47-AFPK-G9CE7, 2218641058074565181
15, NXT-EQ76-HG8J-JXPQ-B2CFA, 15870808854673500640
15, NXT-QTCA-67EQ-VCBL-EUTZD, 15558131274831181927
14, NXT-7KUR-RS8T-MU45-HTTVE, 251322939562891702
13.9, NXT-HK8K-6WAF-3ZYC-6PL2U, 15272639565762104330
13.4, NXT-5C45-E8JS-AC42-7KMSQ, 9845867805078246182
13.1, NXT-UL8R-WCRV-TU5M-AFREU, 4434861865460104173
12.5, NXT-EFR9-BPVT-FGAN-CUUGD, 15850485165494672266
12, NXT-EWQS-J398-DEUL-EVYGD, 14788913979989572772
12, NXT-9M9E-4U37-3S35-6LTTZ, 9112103367386282523
11.5, NXT-7J3A-8H99-G3XF-GVTJN, 8728571698560026498
11, NXT-WWTU-2YN5-GYS7-AEDS4, 16796228504948588484
10.3, NXT-886T-C7WY-M8MJ-CKU6G, 9971466528966173500
10.1, NXT-2R2W-M8L7-RQHG-ANLUJ, 461400420186739562
10, NXT-TMVC-69YC-SJB4-8YCH7, 15451736936232033729
10, NXT-CYLB-EW72-23TZ-E5P3K, 1312839406936357423
10, NXT-TZY3-SAA7-DZK4-4RWSV, 8734288825196332869
10, NXT-8Y8X-APKP-VCXZ-DY84Z, 15519586792029762278
10, NXT-JZ7R-3DTT-HUMN-GUBYX, 12890323969475454752
10, NXT-6QUU-YVDV-H6DJ-3926T, 13106059224400683742
10, NXT-NRGJ-86TR-QBUU-D2C3S, 4086072679540206711
10, NXT-234E-3WCH-RN8G-DPHCT, 11111202459293183754
10, NXT-R8CJ-8AXE-PGHB-4F78P, 12788248992930078217
10, NXT-PJ4S-P5MU-LFBV-6ARBY, 5436904025964611210
10, NXT-63DB-ZJPU-WCHS-GX9BE, 16849527767179200386
10, NXT-DJ7T-8AF7-J849-HWVCC, 6388838659112957216
10, NXT-D5PC-WX5R-KXKX-EZK53, 3295158601888015388
10, NXT-WWUM-UM8N-W5H9-FHDCD, 7420950174552024529
10, NXT-DBDW-STA8-ARBE-6JRPA, 14208674080676578291
10, NXT-GP7Y-W4TK-3S7A-9KSTH, 4454446859543144366
10, NXT-VP6V-H2DE-U5GA-HZGH5, 132237602572874410
10, NXT-8CUQ-RUMP-X34V-CDAGP, 4921756075552390565
10, NXT-2HBD-9Y5Z-RZL2-8B2P6, 6494301126184022077
10, NXT-R67P-6BZ2-XWAK-8RHZR, 4351147708701432225
10, NXT-9VAZ-H5D3-S3E8-35A2A, 8525910254672171632
10, NXT-FAHJ-MNJE-5BHY-24PP4, 2913340995154499545
10, NXT-5BHG-9VRE-QGW6-DRZVQ, 5738390203841788947
10, NXT-LQU5-UREL-D5BG-D8HQ2, 8691101087346649182
10, NXT-ZU89-LK9S-R8M2-4X7YL, 15444502602754109820
10, NXT-6XQ7-N76X-G5CJ-A68KE, 1845839027620364994
8.9, NXT-78DJ-22UJ-6AMF-22222, 5674287804259654760
8.8, NXT-U49W-4KNB-ATU5-GKEMZ, 9575633907206480014
8, NXT-NUXU-8T8Z-8Z7U-568HK, 13447424021777584663
7.6, NXT-SYNR-ZAES-GZ3F-BCDFH, 8157452891505682974
7.1, NXT-TMFP-KSA2-Y29L-69W3R, 13380098799413784038
7, NXT-FGCK-QBW6-8XQH-5KE5S, 14979953673508144603
7, NXT-YBTA-VFMU-YU56-9QAWB, 8582542949931424995
7, NXT-PSDF-QZ22-QEET-HQ4UZ, 15323140412930066523
6.6, NXT-XQU6-9WE8-2WWQ-FX238, 2649812741448818583
6, NXT-GX8T-Z8GP-EN3J-CKP9R, 12804747968703300073
6, NXT-F3YR-55QV-BLQT-H6QSC, 955738785351305048
5.5, NXT-YX4X-QNQU-WKZC-AXNE5, 13186052599368332369
5, NXT-M3YC-DENH-URN9-EZMP3, 17672574229552685625
5, NXT-QFZL-UR9W-3UKH-8FHHQ, 11432149786989318274
5, NXT-QK6T-BTVP-N8SL-9ZLD4, 17444458117580453285
5, NXT-HY7N-ZZNL-TBPT-G4YGA, 11841739946055543874
5, NXT-3FH7-TS6Q-44EV-8B9LN, 16081234057929448135
5, NXT-YJ25-HTWF-N8RR-4TJAY, 5931828563329103529
5, NXT-L8EV-EMP8-7VE8-88WWL, 9230724994790063377
5, NXT-BYA6-VTBR-7U37-5JFV6, 18045470353566788579
5, NXT-2Q6G-NLGD-PPR8-DZXNK, 9489714572319581928
5, NXT-G2B8-D648-K8WA-HSCCP, 10689114926110707144
5, NXT-ND7Z-BKP8-9YVX-HSBV2, 13484947647312353597
5, NXT-W6UF-8HF4-MVGH-HYQLM, 2634887553944393581
5, NXT-YQG4-JGA2-HEK9-CQZYZ, 15799745822358897094
5, NXT-WS9M-UGC4-YEXG-957A6, 9929430094836346309
5, NXT-P4KP-7WA8-8FZ8-86X7U, 764685261550590706
4, NXT-W8SW-468A-RWZH-B4BHM, 2717879269725783466
4, NXT-CHGW-7472-MB8R-C6SKT, 14742532095831100337
3.5, NXT-RHNG-8DNX-4F76-D6XKV, 12006923290526739080
3.4, NXT-EV4M-TVAU-DDX4-2NCAJ, 15627089003542132426
3.1, NXT-AL8F-WA6H-XA38-ES2SY, 9822941681568329015
3, NXT-76CF-3FFB-9RKM-EBFUT, 4529555496601428980
3, NXT-ZZ4W-YB6N-2TPJ-7EUY9, 8019787583655667311
3, NXT-HDPB-FQXF-VKWD-BSUH8, 15881674730124507961
2.8, NXT-G6XM-CPK9-PX9N-5GSLV, 11575765794582476355
2.6, NXT-JRCT-URC6-PCVL-5VE3Y, 12777046182895714520
2.6, NXT-GAX7-BWPG-HYSG-A2HWW, 17522030835697908545
2.5, NXT-MU8M-98C9-GY89-3VJRH, 5060770864306844735
2.5, NXT-GZVY-WACM-8RM9-AFYCQ, 15101299210980032735
2.5, NXT-SZ7C-NT8L-MDP8-7NNDZ, 11058776663667494876
2.5, NXT-6TNE-F9KR-GSN6-6EBYY, 11558365817549619073
2.5, NXT-3EYJ-RFBJ-2K54-DGWKW, 2392568330004637300
2.5, NXT-RK8S-YYAJ-QJEP-35J9B, 5868398568254574748
2.2, NXT-N4PS-NP2D-H97D-72BGS, 1338283003653535653
2, NXT-T42Q-CW9H-CZ4A-2H4NA, 4922388030910500019
2, NXT-K5NZ-9KUW-4M8V-GTF4A, 4986642536702010031
2, NXT-5ZCV-KNGM-W5QK-HJ8FN, 17773319041486003903
2, NXT-P3KT-WP6T-CY3U-ADX3Q, 10832251852009888474
2, NXT-BY7Y-UB4X-6Z3C-8PP3V, 15487320243947452994
2, NXT-8RSR-72UY-BP2V-FQQUE, 821385704806139827
2, NXT-57HD-5ZYH-ACQ6-7H8PC, 15279728348335831135
2, NXT-UAPC-3T43-FFT6-HW5BZ, 3638643930605727755
1.7, NXT-WUZ3-BB8N-7LR3-G55UV, 9946549211529494211
1.5, NXT-4K4B-76X2-DWAB-22TEF, 18254664100084416534
1.5, NXT-JV3P-RT63-K6NG-6JXBR, 9906395814092636092
1.5, NXT-FV9S-Q876-27XB-BQAS3, 11694694540840028613
1.3, NXT-8CBP-XQAH-J47K-GNQPB, 15695757859201825387
1.1, NXT-BP4D-WR4B-9ZK7-3CQ36, 12094677481007817406
1.1, NXT-R3WZ-TT43-ZB74-D8YPG, 4575565467986853646
1.1, NXT-3QE2-ZZ7N-63EG-DHPGB, 17810906129212758363
1.1, NXT-T55T-WKCX-AZDN-5NP29, 16269106147787814508
1, NXT-4P7S-UNZV-LCD3-8RYK4, 2526543364255302026
1, NXT-2U76-X4SH-EL58-5XZ3X, 10251754249027606105
1, NXT-DCYL-RK4K-DS97-DR34S, 13213496731269149056
1, NXT-SQN8-VQKM-5B4P-4TG9J, 7051199296564384791
1, NXT-LA6U-X77B-PSB5-ADSNG, 7875619089070982072
1, NXT-EMW3-JMR6-SQC3-EPJJG, 16790932268868798794
1, NXT-Q7VV-DG7A-SVJJ-ED5XZ, 18367338902181982786
1, NXT-H2UR-4L2B-76HC-56KSD, 5986880669685673431
1, NXT-JSWL-FJN7-AJTA-4SFHZ, 11884994762072332934
1, NXT-6F8N-ZQB5-KZAQ-32MAP, 1341537746311867574
1, NXT-9BZC-5SCS-GSK2-4GNKT, 10643661776465426714
0.9, NXT-FPWP-UABJ-KVYQ-668SF, 18142741157293642644
0.8, NXT-XLR8-66PW-253Z-3T5M8, 10998122241597533340
0.6, NXT-P44H-3ZA6-TQBD-FESF3, 339133990430628135
0.6, NXT-RZ8L-27Y6-RYJC-FSBFW, 18081245143260930307
0.6, NXT-9PMG-66GR-4WB5-2V5PY, 6758316081812674552
0.6, NXT-4FJK-396D-8PSV-8TM3P, 8114432793209008824
0.5, NXT-LYNW-ACXZ-EYLK-HSQL7, 9269535637272518467
0.5, NXT-NH53-QEG6-NG4U-6D9DZ, 6813108902618487683
0.5, NXT-NHW8-3KLZ-AD4N-66ANG, 5146711451835432872
0.5, NXT-CHQD-Y5SX-C6RV-HC8HS, 18446246966370381693
0.5, NXT-RACK-EQL5-TDLN-HPT6L, 8085891785228971111
0.5, NXT-G3B8-HJJX-E3RU-944S4, 14792762787198810120
0.5, NXT-5AG4-86JG-XKS3-4E2D5, 10011089231828739658
0.5, NXT-HMDN-2RHB-GAZN-9FGLG, 9473094774816463957
0.4, NXT-GEA3-AW7K-PWQY-GY3QK, 6906740208605458045
0.4, NXT-RT5L-ABNN-ASG8-G94GE, 13536377360097723952
0.4, NXT-UTS4-4GW9-TRFJ-95TZ6, 8948824806484328176
0.4, NXT-5CMM-XZQ8-L5AG-E2XA8, 17932294810641053357
0.3, NXT-EBWP-463Q-KPQF-HMNC3, 4742658320686493946
0.3, NXT-QM5V-C7Z5-ER69-G6TRW, 272664211214204303
0.3, NXT-UUUR-AG4X-VJRS-CGUGC, 33757212866058943
0.3, NXT-ZBLP-BVUG-U5PY-CS4K4, 13120194249954579269
0.3, NXT-HBFW-X8TE-WXPW-DZFAG, 8912964578961515552
0.2, NXT-G2RW-KXWK-GN7W-D6HR5, 11827948608123095369
0.2, NXT-DSEY-S997-7G5H-29LT8, 12424376310444630281
0.2, NXT-JB43-PMHG-XXVQ-56UTV, 18430224587704553727
0.2, NXT-AE5E-B2WG-3977-BPJJD, 11966456410609591167
0.2, NXT-RTLT-33MH-BQHB-35PR5, 11040732428213406250
0.2, NXT-KYDZ-SJL6-QQWA-9RBEB, 10854777705463197422
0.2, NXT-K4FX-9ZUY-FGNJ-BKL5Q, 14396026844672620202
0.2, NXT-D3E4-CFZ4-J5JX-8WVEY, 474380801952681690
0.1, NXT-YNMR-RCEC-AG5E-5HMGN, 702074457141049372
0.1, NXT-UZPD-EDJ3-4BJA-HBGD9, 2430545574202942387
0.1, NXT-Y799-LPGA-BC43-BCGCC, 2037469503646085757
0.1, NXT-F87Z-VNC2-A28A-2ZHYW, 10196840411625830778
0.1, NXT-E3AM-QBU2-LTGS-HPLM4, 15011795597705639658
0.1, NXT-NS43-UEQN-XKP9-4BNKQ, 265574067723678904
0.1, NXT-WHBB-VBW5-H3D5-C8PNY, 15882019918600078434
0.1, NXT-AN9T-KLF9-9R6E-8S7LE, 1899115711314769746
0.1, NXT-E4TJ-CRRJ-FWND-EXEKC, 3464542975730413537
0.1, NXT-S96S-MDZY-UKG8-2ACBP, 9773074739891860528
0.1, NXT-99TU-KS6V-6PVS-8TLN5, 8534624631353643351
0.1, NXT-G9XB-W3ER-H9D6-DVQWW, 14707929988548505862
0.1, NXT-TETH-WG8X-W3KH-BBD2N, 9105873959662586821
0.1, NXT-8CUF-UFPJ-NDTR-4W3ML, 16886902191232964781
0.1, NXT-9S7J-TRKA-WRYH-9QJXW, 8352773114400873062
0.1, NXT-WFWM-SPBK-664P-5DZPW, 12581879282767469272
0.1, NXT-NRMK-J5SA-QXM5-F6S29, 3758240671877651736
0.1, NXT-QAX8-FAM3-NZ35-2CC8R, 8102831832688714861
------------All transactions processed------------
Logged
NXT-CSED-4PK5-AR4V-6UB5V

Stadtfeger

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +23/-21
 • Offline Offline
 • Posts: 517
  • View Profile
Re: NXTventure - bringing only the best issues to NXT AE
« Reply #203 on: September 18, 2014, 05:23:30 pm »

There are now 267 NxtVenture Assetholders.

Actual TXs of FreeMarket payout:
Code: [Select]

Assets paid, Account, TX
30000, NXT-74VC-NKPE-RYCA-5LMPT, 3056804583211509774
27073.5, NXT-SQ9J-JCAN-8XVY-5XN7K, 1645709190060385699
17785, NXT-G9WM-6HNW-FMF2-6T8M2, 14066731235325923097
10000, NXT-2AHU-UXZW-K9Q2-HENLW, 7377752394283372667
1296.2, NXT-S7RD-ETUJ-HQ53-5D4KX, 85912161942711120
1200, NXT-Q2AQ-CLV6-Q6SF-CB6ZT, 6030551545726598386
1000, NXT-ZWW7-PSXW-89TR-AA67Z, 13792338569639430574
848.6, NXT-26R5-5SV8-GGEC-26BSH, 10970660678864474455
770, NXT-VM6D-BMBT-UQMB-3Y7HH, 11331765523355860421
500, NXT-JJEY-TWBC-6QAY-4H67A, 14690297758244082187
500, NXT-TQN6-2RH8-79AZ-7WVQ2, 8649420730563010768
400.1, NXT-FRS2-MQR5-758P-ANNEX, 16667906128616051193
400, NXT-7HL4-WMNR-XGFL-ASVHV, 3335177076227029263
300, NXT-4YTH-DK85-MZXL-FZDGE, 12396714661577476709
294.2, NXT-LFMT-59SD-QMYP-CBEY9, 4576118270943733752
280.2, NXT-ZJHC-Y5D7-DAN7-4RD6W, 9439704532380896387
275, NXT-M76U-NADD-LLJP-GVETZ, 11642215258673987471
255, NXT-57FY-PYYU-UELC-HE5C9, 6647715299303645901
229.2, NXT-XXPZ-EBUQ-QLZS-ECS2D, 15970095302793589265
216.1, NXT-YNZ6-HE8K-TPF6-AV45K, 13784864075866160387
200, NXT-4HFF-7TTU-YTVL-AVMWV, 16291140044764008282
200, NXT-DH4T-9PH3-5V8S-HQJC5, 4919351702474288212
200, NXT-JTA7-B2QR-8BFC-2V222, 6566845440837327213
200, NXT-6QJD-EGQN-WT7W-GXUFY, 726320375941370180
195, NXT-NT9Z-6BTS-2798-ATVG2, 6828130545825561955
176, NXT-ZR6Q-2DBZ-JTZP-5Q6ZK, 13602195239444809703
175, NXT-PNBK-H6U2-B2LR-827N7, 3404902283321881458
169.9, NXT-QE74-HCES-C3VP-FA9HD, 13509855481067172217
155.9, NXT-HFGU-SKRB-5S5T-6EKT4, 10292691056217289170
150.5, NXT-LCK5-XM8T-L5TM-3R7H4, 9054806282186703377
150, NXT-XR6P-TU8N-3J4P-22VMQ, 17957887971904479559
141.1, NXT-F8QG-GNXA-U5TW-6DX3K, 1656761428244070985
135.4, NXT-ECBU-G3RB-W4HN-DD75D, 12898476110867731175
129.9, NXT-7EH9-8A6C-S6LA-GBNDJ, 6673032607698666623
124.8, NXT-2VZ7-3ET4-G9PD-BV8P5, 11463089490035711163
118.5, NXT-HTB8-GGJG-ZDRK-6N3LC, 14670459134205431200
112, NXT-GXCJ-N4PL-VV5U-49YQP, 9943889496492590159
109, NXT-ZQYF-QEG9-NZXD-FP92N, 7834844172082873037
100, NXT-W6G8-F4ES-MSTS-5269V, 17243425359611729970
100, NXT-5Z35-ZCDV-BC28-7KL5F, 13517742152476360458
100, NXT-XFAH-7N9C-6AS6-B3GLZ, 7395384388402629892
100, NXT-P5DJ-PDW3-CGSP-8Y8QU, 8062285256830097752
100, NXT-4GHH-3TDT-VM9F-DB6MD, 3666975625962876923
95.5, NXT-89GJ-DQLE-MM3P-EBCDF, 3499367604866362824
82.1, NXT-5MLZ-R5GP-6YK7-H52UC, 7015154150809211922
75, NXT-3NTG-FJPG-FFRY-FSZH4, 8311376686556880462
75, NXT-X5EB-VSL5-Z7DU-3GWTJ, 6220655845286792586
70, NXT-6MVF-XTDR-MDTK-DPHEU, 17429942891089157950
66.6, NXT-UWKJ-GFEV-AGY4-5C4YS, 851693217242610441
65.8, NXT-8VTT-8BUV-B9PP-DN6C2, 15277598855285950127
65, NXT-Q3FL-S6D3-DHLR-7WNSX, 9140232440053152722
60, NXT-JJZS-E3FA-2BKD-EMD5L, 10916293254502205782
60, NXT-6KYQ-HPM6-7TGJ-4VJS4, 18259091586089171193
60, NXT-BPZH-L5JZ-TS9Q-6RVTM, 17373030090145284684
58.9, NXT-8NVZ-S5HY-WG6K-32V7K, 4321398756504216956
55, NXT-FMC3-YH3H-VSCD-4K874, 263732364464074174
50, NXT-RQYG-UPJP-HMMH-7WHFZ, 16710650559881129517
50, NXT-UJSR-5UXA-ZYA2-8S5WN, 1999115419195554661
49.2, NXT-KUQ3-SYHL-E4BE-B2BL5, 6067854525286066145
47.3, NXT-WJ4J-2HSU-MUQA-GZYSM, 7957654162209412012
40.5, NXT-ELGV-W7NM-TNML-893ZQ, 4936925053228971161
40, NXT-UNKV-T7NG-DUFL-APZ57, 11310484476936150726
40, NXT-YN7U-HGT2-99H2-F7MTD, 3688438658842729216
38.3, NXT-2VD5-3VPM-KYES-6A5BT, 2485090121259700276
37.2, NXT-WMJR-C8ET-7Z36-FVDQW, 16209964392608151852
37.1, NXT-CVY7-HTGP-7BWC-H2EZT, 2795583498822443657
36.7, NXT-6DRG-8Y7R-MWWX-4966R, 16292209186710638454
35.1, NXT-C3PZ-DGE9-XSGH-5AGZE, 11965034717844533173
35, NXT-H6GA-AJ44-AEFQ-4JDHG, 1239015128016727784
35, NXT-WJ47-44J6-FJER-DW3HB, 852273664981438826
35, NXT-EDH9-ZN8C-4FDG-2FDJZ, 13255180055606715009
34.4, NXT-CSMZ-VJV5-YVVP-5FZQU, 7078956395320317744
32.5, NXT-MC9Q-KKXV-WC54-2897V, 9471917530292217554
30, NXT-J9CQ-62DA-45N6-GBAE2, 1166652688239622005
30, NXT-HRLR-KAGB-TK65-EZEMK, 6485675129883091882
30, NXT-BPV3-837M-QZTQ-9DQ69, 1714621549027236062
30, NXT-44HE-6Z3Y-N2ZL-E9ZPW, 8251395458738533315
30, NXT-UWJU-XXST-3MPQ-2JWG7, 2978383368357721329
30, NXT-KV9J-DUXJ-5SAC-DQRC3, 15692712064736468735
28.5, NXT-PMSG-QVK7-W9ZW-4FNPJ, 11003432673334097074
28.5, NXT-MNLR-8MCV-3UJW-DZF3K, 7538417729668472833
26.3, NXT-N8U7-TU6Z-HU3S-759Y7, 7331412505237363780
26, NXT-BL9Q-B6W2-MK67-7XW6Z, 16902836936365924414
25, NXT-VSEF-SKZG-QBFX-H4UBA, 10091206408691040483
25, NXT-E9QL-8ZAU-JPRJ-4WK3D, 16343824847649298878
25, NXT-NQSZ-Z9SJ-5HD7-8D6BM, 3209604075871743525
25, NXT-93J9-AVZK-EPKL-H4BA9, 11040262488102216288
25, NXT-YLLG-W6HV-GRGK-76NKE, 15799440430822500094
24.8, NXT-QW6R-25AC-NV3Z-7EN8D, 14374732619708023845
24.2, NXT-F5PZ-HKRY-QPZU-EKWNV, 3347731019822938512
23, NXT-DBSU-KJ8N-BE67-FXX98, 7589788099110468666
23, NXT-VGHQ-VX2A-PMUR-85XPU, 1838893109648486323
22.5, NXT-896Y-34R6-N4M2-ECBAA, 4222535403973854022
22, NXT-SU7K-QRWR-KF84-32ELE, 9193773603791946887
20, NXT-7R8S-X9GD-W3M9-DWCX2, 13086140617682034874
20, NXT-VR8V-A6BF-U5ZK-FNFJ6, 3399165391804758146
20, NXT-NNBQ-NXU8-8R7E-3TG5M, 11218654806311614571
20, NXT-U7WR-P287-5F2P-BEAVN, 13134168189324056240
20, NXT-LTLB-WLM9-4X6U-8L5PT, 4185287753508891057
20, NXT-FLVS-VRBV-LDPD-6DZ9W, 10924963119693811055
20, NXT-23AN-H49Y-PXEC-AK7XM, 12266459209917350189
19.9, NXT-DSQP-SACK-CMLK-GN8NF, 4624569600877570598
18.8, NXT-S9KY-XQGC-6G2A-BNQXP, 14676482221650432371
18.1, NXT-8YDY-UVCR-HSGM-GMFB3, 2320783019354692092
16.1, NXT-BSBP-24VR-EJBU-35LGR, 6987422985843295410
15, NXT-TY3H-NC47-AFPK-G9CE7, 2218641058074565181
15, NXT-EQ76-HG8J-JXPQ-B2CFA, 15870808854673500640
15, NXT-QTCA-67EQ-VCBL-EUTZD, 15558131274831181927
14, NXT-7KUR-RS8T-MU45-HTTVE, 251322939562891702
13.9, NXT-HK8K-6WAF-3ZYC-6PL2U, 15272639565762104330
13.4, NXT-5C45-E8JS-AC42-7KMSQ, 9845867805078246182
13.1, NXT-UL8R-WCRV-TU5M-AFREU, 4434861865460104173
12.5, NXT-EFR9-BPVT-FGAN-CUUGD, 15850485165494672266
12, NXT-EWQS-J398-DEUL-EVYGD, 14788913979989572772
12, NXT-9M9E-4U37-3S35-6LTTZ, 9112103367386282523
11.5, NXT-7J3A-8H99-G3XF-GVTJN, 8728571698560026498
11, NXT-WWTU-2YN5-GYS7-AEDS4, 16796228504948588484
10.3, NXT-886T-C7WY-M8MJ-CKU6G, 9971466528966173500
10.1, NXT-2R2W-M8L7-RQHG-ANLUJ, 461400420186739562
10, NXT-TMVC-69YC-SJB4-8YCH7, 15451736936232033729
10, NXT-CYLB-EW72-23TZ-E5P3K, 1312839406936357423
10, NXT-TZY3-SAA7-DZK4-4RWSV, 8734288825196332869
10, NXT-8Y8X-APKP-VCXZ-DY84Z, 15519586792029762278
10, NXT-JZ7R-3DTT-HUMN-GUBYX, 12890323969475454752
10, NXT-6QUU-YVDV-H6DJ-3926T, 13106059224400683742
10, NXT-NRGJ-86TR-QBUU-D2C3S, 4086072679540206711
10, NXT-234E-3WCH-RN8G-DPHCT, 11111202459293183754
10, NXT-R8CJ-8AXE-PGHB-4F78P, 12788248992930078217
10, NXT-PJ4S-P5MU-LFBV-6ARBY, 5436904025964611210
10, NXT-63DB-ZJPU-WCHS-GX9BE, 16849527767179200386
10, NXT-DJ7T-8AF7-J849-HWVCC, 6388838659112957216
10, NXT-D5PC-WX5R-KXKX-EZK53, 3295158601888015388
10, NXT-WWUM-UM8N-W5H9-FHDCD, 7420950174552024529
10, NXT-DBDW-STA8-ARBE-6JRPA, 14208674080676578291
10, NXT-GP7Y-W4TK-3S7A-9KSTH, 4454446859543144366
10, NXT-VP6V-H2DE-U5GA-HZGH5, 132237602572874410
10, NXT-8CUQ-RUMP-X34V-CDAGP, 4921756075552390565
10, NXT-2HBD-9Y5Z-RZL2-8B2P6, 6494301126184022077
10, NXT-R67P-6BZ2-XWAK-8RHZR, 4351147708701432225
10, NXT-9VAZ-H5D3-S3E8-35A2A, 8525910254672171632
10, NXT-FAHJ-MNJE-5BHY-24PP4, 2913340995154499545
10, NXT-5BHG-9VRE-QGW6-DRZVQ, 5738390203841788947
10, NXT-LQU5-UREL-D5BG-D8HQ2, 8691101087346649182
10, NXT-ZU89-LK9S-R8M2-4X7YL, 15444502602754109820
10, NXT-6XQ7-N76X-G5CJ-A68KE, 1845839027620364994
8.9, NXT-78DJ-22UJ-6AMF-22222, 5674287804259654760
8.8, NXT-U49W-4KNB-ATU5-GKEMZ, 9575633907206480014
8, NXT-NUXU-8T8Z-8Z7U-568HK, 13447424021777584663
7.6, NXT-SYNR-ZAES-GZ3F-BCDFH, 8157452891505682974
7.1, NXT-TMFP-KSA2-Y29L-69W3R, 13380098799413784038
7, NXT-FGCK-QBW6-8XQH-5KE5S, 14979953673508144603
7, NXT-YBTA-VFMU-YU56-9QAWB, 8582542949931424995
7, NXT-PSDF-QZ22-QEET-HQ4UZ, 15323140412930066523
6.6, NXT-XQU6-9WE8-2WWQ-FX238, 2649812741448818583
6, NXT-GX8T-Z8GP-EN3J-CKP9R, 12804747968703300073
6, NXT-F3YR-55QV-BLQT-H6QSC, 955738785351305048
5.5, NXT-YX4X-QNQU-WKZC-AXNE5, 13186052599368332369
5, NXT-M3YC-DENH-URN9-EZMP3, 17672574229552685625
5, NXT-QFZL-UR9W-3UKH-8FHHQ, 11432149786989318274
5, NXT-QK6T-BTVP-N8SL-9ZLD4, 17444458117580453285
5, NXT-HY7N-ZZNL-TBPT-G4YGA, 11841739946055543874
5, NXT-3FH7-TS6Q-44EV-8B9LN, 16081234057929448135
5, NXT-YJ25-HTWF-N8RR-4TJAY, 5931828563329103529
5, NXT-L8EV-EMP8-7VE8-88WWL, 9230724994790063377
5, NXT-BYA6-VTBR-7U37-5JFV6, 18045470353566788579
5, NXT-2Q6G-NLGD-PPR8-DZXNK, 9489714572319581928
5, NXT-G2B8-D648-K8WA-HSCCP, 10689114926110707144
5, NXT-ND7Z-BKP8-9YVX-HSBV2, 13484947647312353597
5, NXT-W6UF-8HF4-MVGH-HYQLM, 2634887553944393581
5, NXT-YQG4-JGA2-HEK9-CQZYZ, 15799745822358897094
5, NXT-WS9M-UGC4-YEXG-957A6, 9929430094836346309
5, NXT-P4KP-7WA8-8FZ8-86X7U, 764685261550590706
4, NXT-W8SW-468A-RWZH-B4BHM, 2717879269725783466
4, NXT-CHGW-7472-MB8R-C6SKT, 14742532095831100337
3.5, NXT-RHNG-8DNX-4F76-D6XKV, 12006923290526739080
3.4, NXT-EV4M-TVAU-DDX4-2NCAJ, 15627089003542132426
3.1, NXT-AL8F-WA6H-XA38-ES2SY, 9822941681568329015
3, NXT-76CF-3FFB-9RKM-EBFUT, 4529555496601428980
3, NXT-ZZ4W-YB6N-2TPJ-7EUY9, 8019787583655667311
3, NXT-HDPB-FQXF-VKWD-BSUH8, 15881674730124507961
2.8, NXT-G6XM-CPK9-PX9N-5GSLV, 11575765794582476355
2.6, NXT-JRCT-URC6-PCVL-5VE3Y, 12777046182895714520
2.6, NXT-GAX7-BWPG-HYSG-A2HWW, 17522030835697908545
2.5, NXT-MU8M-98C9-GY89-3VJRH, 5060770864306844735
2.5, NXT-GZVY-WACM-8RM9-AFYCQ, 15101299210980032735
2.5, NXT-SZ7C-NT8L-MDP8-7NNDZ, 11058776663667494876
2.5, NXT-6TNE-F9KR-GSN6-6EBYY, 11558365817549619073
2.5, NXT-3EYJ-RFBJ-2K54-DGWKW, 2392568330004637300
2.5, NXT-RK8S-YYAJ-QJEP-35J9B, 5868398568254574748
2.2, NXT-N4PS-NP2D-H97D-72BGS, 1338283003653535653
2, NXT-T42Q-CW9H-CZ4A-2H4NA, 4922388030910500019
2, NXT-K5NZ-9KUW-4M8V-GTF4A, 4986642536702010031
2, NXT-5ZCV-KNGM-W5QK-HJ8FN, 17773319041486003903
2, NXT-P3KT-WP6T-CY3U-ADX3Q, 10832251852009888474
2, NXT-BY7Y-UB4X-6Z3C-8PP3V, 15487320243947452994
2, NXT-8RSR-72UY-BP2V-FQQUE, 821385704806139827
2, NXT-57HD-5ZYH-ACQ6-7H8PC, 15279728348335831135
2, NXT-UAPC-3T43-FFT6-HW5BZ, 3638643930605727755
1.7, NXT-WUZ3-BB8N-7LR3-G55UV, 9946549211529494211
1.5, NXT-4K4B-76X2-DWAB-22TEF, 18254664100084416534
1.5, NXT-JV3P-RT63-K6NG-6JXBR, 9906395814092636092
1.5, NXT-FV9S-Q876-27XB-BQAS3, 11694694540840028613
1.3, NXT-8CBP-XQAH-J47K-GNQPB, 15695757859201825387
1.1, NXT-BP4D-WR4B-9ZK7-3CQ36, 12094677481007817406
1.1, NXT-R3WZ-TT43-ZB74-D8YPG, 4575565467986853646
1.1, NXT-3QE2-ZZ7N-63EG-DHPGB, 17810906129212758363
1.1, NXT-T55T-WKCX-AZDN-5NP29, 16269106147787814508
1, NXT-4P7S-UNZV-LCD3-8RYK4, 2526543364255302026
1, NXT-2U76-X4SH-EL58-5XZ3X, 10251754249027606105
1, NXT-DCYL-RK4K-DS97-DR34S, 13213496731269149056
1, NXT-SQN8-VQKM-5B4P-4TG9J, 7051199296564384791
1, NXT-LA6U-X77B-PSB5-ADSNG, 7875619089070982072
1, NXT-EMW3-JMR6-SQC3-EPJJG, 16790932268868798794
1, NXT-Q7VV-DG7A-SVJJ-ED5XZ, 18367338902181982786
1, NXT-H2UR-4L2B-76HC-56KSD, 5986880669685673431
1, NXT-JSWL-FJN7-AJTA-4SFHZ, 11884994762072332934
1, NXT-6F8N-ZQB5-KZAQ-32MAP, 1341537746311867574
1, NXT-9BZC-5SCS-GSK2-4GNKT, 10643661776465426714
0.9, NXT-FPWP-UABJ-KVYQ-668SF, 18142741157293642644
0.8, NXT-XLR8-66PW-253Z-3T5M8, 10998122241597533340
0.6, NXT-P44H-3ZA6-TQBD-FESF3, 339133990430628135
0.6, NXT-RZ8L-27Y6-RYJC-FSBFW, 18081245143260930307
0.6, NXT-9PMG-66GR-4WB5-2V5PY, 6758316081812674552
0.6, NXT-4FJK-396D-8PSV-8TM3P, 8114432793209008824
0.5, NXT-LYNW-ACXZ-EYLK-HSQL7, 9269535637272518467
0.5, NXT-NH53-QEG6-NG4U-6D9DZ, 6813108902618487683
0.5, NXT-NHW8-3KLZ-AD4N-66ANG, 5146711451835432872
0.5, NXT-CHQD-Y5SX-C6RV-HC8HS, 18446246966370381693
0.5, NXT-RACK-EQL5-TDLN-HPT6L, 8085891785228971111
0.5, NXT-G3B8-HJJX-E3RU-944S4, 14792762787198810120
0.5, NXT-5AG4-86JG-XKS3-4E2D5, 10011089231828739658
0.5, NXT-HMDN-2RHB-GAZN-9FGLG, 9473094774816463957
0.4, NXT-GEA3-AW7K-PWQY-GY3QK, 6906740208605458045
0.4, NXT-RT5L-ABNN-ASG8-G94GE, 13536377360097723952
0.4, NXT-UTS4-4GW9-TRFJ-95TZ6, 8948824806484328176
0.4, NXT-5CMM-XZQ8-L5AG-E2XA8, 17932294810641053357
0.3, NXT-EBWP-463Q-KPQF-HMNC3, 4742658320686493946
0.3, NXT-QM5V-C7Z5-ER69-G6TRW, 272664211214204303
0.3, NXT-UUUR-AG4X-VJRS-CGUGC, 33757212866058943
0.3, NXT-ZBLP-BVUG-U5PY-CS4K4, 13120194249954579269
0.3, NXT-HBFW-X8TE-WXPW-DZFAG, 8912964578961515552
0.2, NXT-G2RW-KXWK-GN7W-D6HR5, 11827948608123095369
0.2, NXT-DSEY-S997-7G5H-29LT8, 12424376310444630281
0.2, NXT-JB43-PMHG-XXVQ-56UTV, 18430224587704553727
0.2, NXT-AE5E-B2WG-3977-BPJJD, 11966456410609591167
0.2, NXT-RTLT-33MH-BQHB-35PR5, 11040732428213406250
0.2, NXT-KYDZ-SJL6-QQWA-9RBEB, 10854777705463197422
0.2, NXT-K4FX-9ZUY-FGNJ-BKL5Q, 14396026844672620202
0.2, NXT-D3E4-CFZ4-J5JX-8WVEY, 474380801952681690
0.1, NXT-YNMR-RCEC-AG5E-5HMGN, 702074457141049372
0.1, NXT-UZPD-EDJ3-4BJA-HBGD9, 2430545574202942387
0.1, NXT-Y799-LPGA-BC43-BCGCC, 2037469503646085757
0.1, NXT-F87Z-VNC2-A28A-2ZHYW, 10196840411625830778
0.1, NXT-E3AM-QBU2-LTGS-HPLM4, 15011795597705639658
0.1, NXT-NS43-UEQN-XKP9-4BNKQ, 265574067723678904
0.1, NXT-WHBB-VBW5-H3D5-C8PNY, 15882019918600078434
0.1, NXT-AN9T-KLF9-9R6E-8S7LE, 1899115711314769746
0.1, NXT-E4TJ-CRRJ-FWND-EXEKC, 3464542975730413537
0.1, NXT-S96S-MDZY-UKG8-2ACBP, 9773074739891860528
0.1, NXT-99TU-KS6V-6PVS-8TLN5, 8534624631353643351
0.1, NXT-G9XB-W3ER-H9D6-DVQWW, 14707929988548505862
0.1, NXT-TETH-WG8X-W3KH-BBD2N, 9105873959662586821
0.1, NXT-8CUF-UFPJ-NDTR-4W3ML, 16886902191232964781
0.1, NXT-9S7J-TRKA-WRYH-9QJXW, 8352773114400873062
0.1, NXT-WFWM-SPBK-664P-5DZPW, 12581879282767469272
0.1, NXT-NRMK-J5SA-QXM5-F6S29, 3758240671877651736
0.1, NXT-QAX8-FAM3-NZ35-2CC8R, 8102831832688714861
------------All transactions processed------------

just 267 ? i think the majority missed the best asset.

Thx, i have recieved the dividend and thx to valarmg a very good service!
Logged

cr7yp

 • Full Member
 • ***
 • Karma: +14/-5
 • Offline Offline
 • Posts: 219
  • View Profile
Re: NXTventure - bringing only the best issues to NXT AE
« Reply #204 on: September 18, 2014, 06:13:03 pm »

Thanks for the dividends...

Nxtventure is the Berkshire Hathaway of the cryptoworld  ;D
Logged

allbits

 • Full Member
 • ***
 • Karma: +31/-3
 • Offline Offline
 • Posts: 221
  • View Profile
Re: NXTventure - bringing only the best issues to NXT AE
« Reply #205 on: September 18, 2014, 06:17:16 pm »

Thanks for the dividends...

Nxtventure is the Berkshire Hathaway of the cryptoworld  ;D

Minus the fifty year track record ...
Logged

jl777

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +718/-123
 • Offline Offline
 • Posts: 6170
  • View Profile
Re: NXTventure - bringing only the best issues to NXT AE
« Reply #206 on: September 18, 2014, 06:22:50 pm »

Thanks for the dividends...

Nxtventure is the Berkshire Hathaway of the cryptoworld  ;D
thanks!
I do model a lot of what I do after berkshire

The following URL has a list of my major assets:
http://nxtreporting.com/assetcap.php?cap=no-issuer&f=jl777-Assets
Logged
There are over 1000 people in SuperNET slack! http://slackinvite.supernet.org/ automatically sends you an invite

I am just a simple C programmer

farl4bit

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +210/-45
 • Offline Offline
 • Posts: 3466
  • View Profile
  • Crypto Advies
Re: NXTventure - bringing only the best issues to NXT AE
« Reply #207 on: September 18, 2014, 09:34:10 pm »

Thank you jl7.77  ;D
Logged

jl777

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +718/-123
 • Offline Offline
 • Posts: 6170
  • View Profile
Re: NXTventure - bringing only the best issues to NXT AE
« Reply #208 on: September 19, 2014, 08:10:03 am »

a few hours before the next dividend payout of freemarket, i´m very happy with nxtventure  :)  :) :)
can you say at which time you will stop the selling of SuperNet?
first i want buy more superNet and second i want to know if the third dividend payment of privatebet will come this month?

nxtventure make me to an asset owner without buying any assets, the best asset on the AssetExchange!
Privatebet will most likely go out early next week as TOKEN sales have slowed down

Logged
There are over 1000 people in SuperNET slack! http://slackinvite.supernet.org/ automatically sends you an invite

I am just a simple C programmer

jl777

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +718/-123
 • Offline Offline
 • Posts: 6170
  • View Profile
Re: NXTventure - bringing only the best issues to NXT AE
« Reply #209 on: September 19, 2014, 08:11:45 am »

There could be some good news for Atomic and Freemarket soon

James
Logged
There are over 1000 people in SuperNET slack! http://slackinvite.supernet.org/ automatically sends you an invite

I am just a simple C programmer

dsalinas79

 • Jr. Member
 • **
 • Karma: +6/-0
 • Offline Offline
 • Posts: 75
  • View Profile
Re: NXTventure - bringing only the best issues to NXT AE
« Reply #210 on: September 19, 2014, 08:13:43 am »

Thanks a lot James for all the dividends paid

Keep up all the amazing work you are doing!
Logged

jl777

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +718/-123
 • Offline Offline
 • Posts: 6170
  • View Profile
Re: NXTventure - bringing only the best issues to NXT AE
« Reply #211 on: September 19, 2014, 09:03:14 am »

Thanks a lot James for all the dividends paid

Keep up all the amazing work you are doing!
thanks!

Atomic and Freemarket will start trading on bter very soon
Logged
There are over 1000 people in SuperNET slack! http://slackinvite.supernet.org/ automatically sends you an invite

I am just a simple C programmer

allwelder

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +196/-13
 • Offline Offline
 • Posts: 1867
 • NxtChina.org
  • View Profile
  • NxtChina.org
Re: NXTventure - bringing only the best issues to NXT AE
« Reply #212 on: September 19, 2014, 11:41:06 am »

NXTventure is a good asset.
Logged
NxtChina |Weibo |Twitter Donation welcomed:NXT-APL9-66GU-K8LY-B3JJJ

allwelder

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +196/-13
 • Offline Offline
 • Posts: 1867
 • NxtChina.org
  • View Profile
  • NxtChina.org
Logged
NxtChina |Weibo |Twitter Donation welcomed:NXT-APL9-66GU-K8LY-B3JJJ

bitcoinpaul

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +590/-590
 • Offline Offline
 • Posts: 3097
 • Karmageddon
  • View Profile
Re: NXTventure - bringing only the best issues to NXT AE
« Reply #214 on: September 19, 2014, 11:44:19 am »

Thanks a lot James for all the dividends paid

Keep up all the amazing work you are doing!
thanks!

Atomic and Freemarket will start trading on bter very soon

Where is Atomic?
Logged
Like my Avatar? Reply now! NXT-M5JR-2L5Z-CFBP-8X7P3

NotSure

 • Newbie
 • *
 • Karma: +0/-0
 • Offline Offline
 • Posts: 14
  • View Profile
Re: NXTventure - bringing only the best issues to NXT AE
« Reply #215 on: September 19, 2014, 11:49:11 am »

a few hours before the next dividend payout of freemarket, i´m very happy with nxtventure  :)  :) :)
can you say at which time you will stop the selling of SuperNet?
first i want buy more superNet and second i want to know if the third dividend payment of privatebet will come this month?

nxtventure make me to an asset owner without buying any assets, the best asset on the AssetExchange!
Privatebet will most likely go out early next week as TOKEN sales have slowed down

I own some Privatebet and NXTventure. Do you mean NXTventure will issue Privatebet asset dividend ? What about the already own PRIVATEBET assets ?
Logged

VanBreuk

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +362/-19
 • Offline Offline
 • Posts: 2772
  • View Profile
Re: NXTventure - bringing only the best issues to NXT AE
« Reply #216 on: September 19, 2014, 12:01:11 pm »

a few hours before the next dividend payout of freemarket, i´m very happy with nxtventure  :)  :) :)
can you say at which time you will stop the selling of SuperNet?
first i want buy more superNet and second i want to know if the third dividend payment of privatebet will come this month?

nxtventure make me to an asset owner without buying any assets, the best asset on the AssetExchange!
Privatebet will most likely go out early next week as TOKEN sales have slowed down

I own some Privatebet and NXTventure. Do you mean NXTventure will issue Privatebet asset dividend ? What about the already own PRIVATEBET assets ?

NXTventure will distribute Privatebet assets as NXTventure dividend. Future Privatebet dividends in NXT will be distributed to Privatebet holders, whether they acquired Privatebet assets purchasing them or receiving them as NXTventure dividend, or both.
Logged
GPG Fingerprint: B020 D1C1 F289 3B2C 3577  9EAD 455D D175 5913 C7F1

Pilot

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +47/-7
 • Offline Offline
 • Posts: 1241
  • View Profile
Re: NXTventure - bringing only the best issues to NXT AE
« Reply #217 on: September 19, 2014, 07:02:34 pm »

Wasn't there another FreeMarket like (eBay for crypto) asset that the issuer sort of just stopped and dropped the ball? I don't recall the name, but I recall not investing due to several red flags in the answers to my questions.
Logged

jl777

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +718/-123
 • Offline Offline
 • Posts: 6170
  • View Profile
Re: NXTventure - bringing only the best issues to NXT AE
« Reply #218 on: September 19, 2014, 07:17:05 pm »

Wasn't there another FreeMarket like (eBay for crypto) asset that the issuer sort of just stopped and dropped the ball? I don't recall the name, but I recall not investing due to several red flags in the answers to my questions.
there have been several auction type of sites, most of them having some big percentage fee, so seemed DOA to me
during the early days customer acquisition is the key and a flat rate price structure is quite attractive, so much so that it could allow businesses to be making many listings without worrying about fees.

The potential size of auction market is quite large so the most important thing is to maximize the number of regular auctioneers, instead of any near term fee maximization. with flat rate pricing, it is feasible to support automated listings and other ways of maximizing total listings.

With FreeMarket trading on bter now, it will get exposure in the Chinese market and it is probably worth translating all the FreeMarket website and GUI into Chinese and other languages with large auction markets. I suggest PoofKnuckle to coordinate this

James
Logged
There are over 1000 people in SuperNET slack! http://slackinvite.supernet.org/ automatically sends you an invite

I am just a simple C programmer

PoofKnuckle

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +111/-7
 • Offline Offline
 • Posts: 849
 • Your Concern is Noted.
  • View Profile
  • NXT FreeMarket
Re: NXTventure - bringing only the best issues to NXT AE
« Reply #219 on: September 19, 2014, 07:20:02 pm »


With FreeMarket trading on bter now, it will get exposure in the Chinese market and it is probably worth translating all the FreeMarket website and GUI into Chinese and other languages with large auction markets. I suggest PoofKnuckle to coordinate this

James

I'll get on that! I'll do Japanese myself, Chinese is an obvious one we need, Spanish too... for others I'll do some research into where the biggest markets for this are.

Logged
NXT: NXT-WBVP-83YM-FRB3-9MQLY
BM-NBTVHaA41Ejh2G6krD9p5vM62vk84isM
Pages: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 22  All
 

elective-stereophonic
elective-stereophonic
assembly
assembly