elective-stereophonic
elective-stereophonic
[NSC] MS Nxt Security Coin - supporting Nxt hallmarked nodes
Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

Latest Nxt Client: Nxt 1.11.15

Pages: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 22  All

Author Topic: [NSC] MS Nxt Security Coin - supporting Nxt hallmarked nodes  (Read 87575 times)

EmoneyRu

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +31/-2
 • Offline Offline
 • Posts: 537
 • techDevComm
  • View Profile
  • Nxt Kit
Re: [NSC] MS Nxt Security Coin - supporting Nxt hallmarked nodes
« Reply #180 on: August 26, 2016, 05:24:28 am »

Payouts:
Code: [Select]
{
  "NXT-LB52-BFBZ-SKWV-GL7L3" : 73.0,
  "NXT-RRVG-2HWZ-TZEM-22222" : 68.0,
  "NXT-HMRK-DS7H-6CP5-3EKYB" : 286.0,
  "NXT-RXTS-BG2M-567T-6RLYR" : 51.0,
  "NXT-LYSW-N4N4-FR4Z-2KC2D" : 64.0,
  "NXT-4W8S-MSTU-8N8Q-2RXSL" : 66.0,
  "NXT-VP6V-H2DE-U5GA-HZGH5" : 64.0,
  "NXT-RWUS-ETXU-PRKL-DRFD7" : 98.0,
  "NXT-6D7N-BVC7-MFKZ-69U9M" : 63.0,
  "NXT-9C4N-VX8L-BF3T-2D3Q2" : 52.0,
  "NXT-78DJ-22UJ-6AMF-22222" : 45.0,
  "NXT-P4KZ-JAF6-3UCE-FMANA" : 45.0,
  "NXT-3GA5-ZE62-NEUB-A9XGR" : 53.0,
  "NXT-Z9Q6-6NFT-HVQA-93CDJ" : 51.0,
  "NXT-VF2Z-P35X-UND9-5BDE9" : 67.0,
  "NXT-RNCR-YXDZ-V866-BS5RX" : 30.0,
  "NXT-DD63-74GQ-V4QC-3WRH4" : 51.0,
  "NXT-FJPR-KXEN-W9GV-8KBRW" : 59.0,
  "NXT-XK4J-RN7N-UTMV-AANJ5" : 618.0,
  "NXT-4EAQ-UHPR-M7RE-9MSLM" : 97.0,
  "NXT-JCZD-4ZKG-XUZ5-ALNYD" : 30.0,
  "NXT-LAHF-ULUT-R2DG-D98QB" : 25.0,
  "NXT-FPRZ-BDZG-GGRL-6CTS8" : 88.0,
  "NXT-4MUK-LW6S-Z7KC-3VE8U" : 59.0,
  "NXT-BK2J-ZMY4-93UY-8EM9V" : 315.0,
  "NXT-QJ2X-N6V4-YKVR-ALYBT" : 20.0,
  "NXT-4ZS8-86DG-WKNX-9UQQF" : 47.0,
  "NXT-4QZR-GBWC-P8U6-7WMAP" : 105.0,
  "NXT-ENC5-RJ4B-W58H-EVCUJ" : 62.0,
  "NXT-VPP6-RFBG-WMAH-54SDX" : 196.0,
  "NXT-DHFS-JPHW-EZDZ-8K9DH" : 99.0,
  "NXT-YXT7-V4DK-DC5X-9AQ58" : 27.0,
  "NXT-7BSX-FVMT-4H5B-5CK9D" : 74.0,
  "NXT-ZQJ2-JZVT-QULL-5PEER" : 28.0,
  "NXT-J6LB-6MQE-G24N-9C8NE" : 68.0,
  "NXT-WRPD-RXG6-WBVR-HSVKA" : 67.0,
  "NXT-7WMR-YZT9-67LD-3T8T8" : 51.0,
  "NXT-YENH-XM9N-TAT4-D7U28" : 53.0,
  "NXT-Z7EE-4VGJ-VCMM-F3R75" : 34.0,
  "NXT-E8MZ-843K-LRGY-EKFLW" : 53.0,
  "NXT-BDU3-YY78-T7W8-A9T93" : 75.0,
  "NXT-MXDU-UKS5-LC4C-FEW8Z" : 200.0,
  "NXT-2LTD-WYV9-FDUM-3ZVK8" : 62.0,
  "NXT-YKDR-R624-MM4S-5ZKQK" : 59.0,
  "NXT-G23N-9SKH-5WRX-ALDQE" : 52.0,
  "NXT-8D65-AVB7-X8SM-2JTX4" : 52.0,
  "NXT-5WW2-XQ63-CFGM-G7YAJ" : 64.0,
  "NXT-GZD6-FJUT-5H4N-F64ZK" : 51.0,
  "NXT-AY47-Q3Y7-8Z5F-933DX" : 66.0,
  "NXT-6HEP-7WB4-BH38-7UE8V" : 64.0,
  "NXT-X7PQ-E4NU-R6BF-BEHFQ" : 52.0,
  "NXT-Z2F6-G89G-4CY7-FCZLU" : 51.0,
  "NXT-X4PL-5CD7-NACE-EQDVN" : 51.0,
  "NXT-KB63-98AB-PQJN-GTB6C" : 53.0,
  "NXT-S96S-MDZY-UKG8-2ACBP" : 22.0,
  "NXT-HMVV-XMBN-GYXK-22BKK" : 30.0,
  "NXT-73HV-5H4A-6MP5-DC7EM" : 39.0,
  "NXT-NZ72-79FB-DVPR-GGN2S" : 43.0,
  "NXT-SL44-R65Z-HMNZ-7WVJM" : 70.0,
  "NXT-WCMK-8HAF-FZ7U-3U5FZ" : 26.0,
  "NXT-CDXA-JQHA-JSZM-8ZKVC" : 51.0,
  "NXT-PUD6-2CEC-TBQ9-B6Q25" : 97.0,
  "NXT-CZX9-ARE5-UR5Y-AR6QD" : 52.0,
  "NXT-PC8Q-ZW86-7UYK-CC4XJ" : 67.0,
  "NXT-MBL9-U7D3-RJBJ-3SAWZ" : 50.0,
  "NXT-8CBP-XQAH-J47K-GNQPB" : 754.0,
  "NXT-KYNB-JC3D-PRS3-99GP5" : 53.0,
  "NXT-FDEX-SCXX-GW3C-2CGNY" : 41.0,
  "NXT-SVDB-5DMS-78RM-AM57A" : 45.0,
  "NXT-B77G-XWNH-FUBK-4R294" : 31.0,
  "NXT-7NNQ-9EKA-YDGC-8C3W6" : 59.0,
  "NXT-GPHA-5C5K-W96Q-AR8G7" : 106.0,
  "NXT-ENDS-6LGP-GCU9-3X5T2" : 71.0,
  "NXT-TJCZ-47TN-WMZ5-9UJFN" : 57.0,
  "NXT-GK8K-SV48-TRPV-8Z833" : 25.0,
  "NXT-WFDY-SGKQ-2U6C-EB48D" : 72.0,
  "NXT-PJ4S-P5MU-LFBV-6ARBY" : 34.0,
  "NXT-YNBY-QXYG-XDDQ-3L5JS" : 53.0,
  "NXT-DBSU-KJ8N-BE67-FXX98" : 29.0,
  "NXT-W7PJ-RSLG-9UKU-BVD7J" : 21.0,
  "NXT-5746-PL2E-AZTT-22X68" : 75.0,
  "NXT-HD5E-3FTT-L5PF-5P5Q5" : 52.0,
  "NXT-8D2M-UGSJ-RWBA-75TB3" : 52.0,
  "NXT-MKW5-WCYU-N59K-G97CS" : 75.0,
  "NXT-TA2E-DDJ8-TAAE-7XBNB" : 64.0,
  "NXT-Q4WH-F8R2-UMJ2-445YT" : 164.0,
  "NXT-UTY6-AELQ-YGKS-BRT56" : 52.0,
  "NXT-KS2W-BXLM-7LBQ-4S7S4" : 51.0,
  "NXT-R8HK-FSVK-GBXC-2Q48N" : 51.0,
  "NXT-9W8Z-76N8-PD8Z-6HFJ8" : 51.0
}

EmoneyRu

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +31/-2
 • Offline Offline
 • Posts: 537
 • techDevComm
  • View Profile
  • Nxt Kit
Re: [NSC] MS Nxt Security Coin - supporting Nxt hallmarked nodes
« Reply #181 on: August 26, 2016, 05:25:05 am »

Left (init for next round's peers):
Code: [Select]
{
  "NXT-LB52-BFBZ-SKWV-GL7L3" : 0.6608333333334144,
  "NXT-2RH8-9WHX-GSN9-FN3PG" : 2.0,
  "NXT-RRVG-2HWZ-TZEM-22222" : 0.7966666666663968,
  "NXT-86BJ-XAAD-3KPN-6XQZV" : 12.0,
  "NXT-52TA-PE6U-KE5Y-9DHMR" : 1.0,
  "NXT-WTGT-LW7A-B8KC-GNUL4" : 14.0,
  "NXT-HMRK-DS7H-6CP5-3EKYB" : 0.8783333333302608,
  "NXT-B5WD-FU8E-QDPV-G65TJ" : 5.0,
  "NXT-TVHS-JGUR-8KCP-E5ZV3" : 10.0,
  "NXT-2VDB-TV55-NH75-38V5P" : 8.0,
  "NXT-ZEKG-CHYB-N8AR-4TQ3U" : 3.0,
  "NXT-9U7W-QY6C-LDME-ES8L6" : 0.12583333333326152,
  "NXT-G7PF-JD45-C6QY-EEHKE" : 3.0,
  "NXT-65PU-ZM5D-AF2Z-GQZND" : 17.77749999999876,
  "NXT-PNGQ-S7C3-4WYK-44VRA" : 4.0,
  "NXT-YQG4-JGA2-HEK9-CQZYZ" : 1.0,
  "NXT-2S7C-PG8H-WGKK-285C6" : 2.0,
  "NXT-YHYX-K3AX-832E-7NYRN" : 1.0,
  "NXT-RXTS-BG2M-567T-6RLYR" : 0.026666666666798733,
  "NXT-RCCR-W44H-NU2S-CGXNN" : 2.0,
  "NXT-V4D7-4LPP-GNQ3-3DUEW" : 3.0,
  "NXT-HPW9-EC4H-KJPT-7STQV" : 0.7441666666666436,
  "NXT-XRK4-5HYK-5965-9FH4Z" : 18.0,
  "NXT-433J-LENP-3NTK-86VP3" : 6.0,
  "NXT-TZ2T-5ZVA-C5TB-GRSSM" : 1.0,
  "NXT-CG3K-VKG3-U2FC-HUPAZ" : 4.674166666666891,
  "NXT-WTZF-F28S-SJNY-FDH69" : 1.0,
  "NXT-UX5D-V7WG-N9C3-BKB25" : 9.0,
  "NXT-GBVJ-GFS9-WF74-A477J" : 18.828333333331727,
  "NXT-PJ9Q-7DAB-968R-FR6HN" : 1.0,
  "NXT-AAR6-7JRL-P9AR-ED4QD" : 1.0,
  "NXT-EGGB-SLRL-B9KT-2CGSW" : 3.0,
  "NXT-9P2A-FZ8R-JVSU-32ECR" : 1.0,
  "NXT-LYSW-N4N4-FR4Z-2KC2D" : 0.4058333333350248,
  "NXT-FD4L-9PPY-YZBV-AZATH" : 3.0,
  "NXT-NFUN-426S-BEEX-BYRW6" : 5.0,
  "NXT-ZSWV-CT5Y-RAHC-6U9DG" : 0.02749999999999998,
  "NXT-8N9W-TN4F-YA2S-H5B7R" : 19.0,
  "NXT-C2K2-FBYC-BAJF-GYSJL" : 1.0,
  "NXT-PDVH-HT7Z-YLAY-4Q5SL" : 2.0258333333333307,
  "NXT-TQN6-2RH8-79AZ-7WVQ2" : 1.0,
  "NXT-S3JT-5JJE-ZC8F-D7F5M" : 2.0,
  "NXT-3Y36-849T-3WD8-G3G6Q" : 11.0,
  "NXT-HVGP-XQ27-C8RG-CH535" : 3.0,
  "NXT-36TD-B3G4-4DUY-4R8WN" : 1.0,
  "NXT-JBCS-ZYVL-GCC8-DCFWD" : 1.0,
  "NXT-R8NC-ZZ8N-TCVD-9E9SU" : 17.464166666666276,
  "NXT-KTTD-E3CK-W4A6-FH3TP" : 8.0,
  "NXT-E9DA-A5K6-X3MK-69LAJ" : 2.0,
  "NXT-3T2W-6HXY-UGUL-BS85F" : 7.0,
  "NXT-GE96-NYW7-JMLA-3Y362" : 1.0,
  "NXT-R28J-YR7D-DW6Y-CAHAU" : 2.0,
  "NXT-GFYJ-TY44-885Q-3VJJA" : 2.0,
  "NXT-5B8Y-UZC2-L8W3-BTJF6" : 5.0,
  "NXT-Z6L6-VLA4-EU79-4962E" : 6.0,
  "NXT-DBDW-STA8-ARBE-6JRPA" : 3.0,
  "NXT-PEEX-7CTP-VU2F-A92K5" : 3.0,
  "NXT-ZT3L-7R6M-CAP6-2NJ6W" : 12.0,
  "NXT-CB98-BAXH-Z4EP-GE23Q" : 1.0,
  "NXT-TUAS-BY3U-6S7V-5TXHZ" : 3.0,
  "NXT-RCD8-ETJP-8Z2H-CCHSR" : 3.0,
  "NXT-GQ27-DD53-YM6K-ER6HK" : 6.0,
  "NXT-S7RD-ETUJ-HQ53-5D4KX" : 14.0,
  "NXT-V9HN-G28G-WLK3-2H856" : 18.0,
  "NXT-LCK5-XM8T-L5TM-3R7H4" : 2.0,
  "NXT-KYH4-BWYQ-W4QX-DQVUY" : 11.0,
  "NXT-ENBR-9223-KURH-G9CEA" : 13.718333333332655,
  "NXT-4W8S-MSTU-8N8Q-2RXSL" : 0.005833333333995938,
  "NXT-HNQU-HTEQ-5QDF-BZLSQ" : 0.16583333333333322,
  "NXT-PPPK-GBAU-6U4V-9NSMX" : 1.0,
  "NXT-8NKV-7JWD-6XSQ-6A5KY" : 2.0,
  "NXT-USCH-VC7D-4EX3-272SG" : 5.0,
  "NXT-VP6V-H2DE-U5GA-HZGH5" : 0.35500000000281773,
  "NXT-XT33-9QVZ-2JF4-2XQF7" : 5.833333333333318,
  "NXT-D43V-EF6M-JH2N-3V8RA" : 0.27999999999999997,
  "NXT-65PG-H9NE-9A5T-3L3C8" : 0.8024999999997604,
  "NXT-7NPP-5DXS-LGTF-H6MMP" : 4.0,
  "NXT-W6G8-F4ES-MSTS-5269V" : 1.0,
  "NXT-VCK3-AZEF-KM4Y-2DR4W" : 16.919166666666793,
  "NXT-4GNJ-JVAQ-8U8A-GTGUV" : 2.0,
  "NXT-U8CW-EEYK-8DWD-CGLQL" : 1.0,
  "NXT-HUVP-WA4Z-FSF3-52U52" : 2.0,
  "NXT-F376-F76M-PNHE-GMEVQ" : 3.0,
  "NXT-XRNQ-DUUY-HLSV-AC3TW" : 3.8350000000003504,
  "NXT-FC69-GJC5-XHFG-DVBCU" : 10.0,
  "NXT-H87Q-PTFP-A87T-GTQ2J" : 2.6050000000000515,
  "NXT-C2QR-SV3G-EVS8-6HPN9" : 0.58333333333334,
  "NXT-7WQK-63PW-YKMQ-BSRPP" : 2.0,
  "NXT-LXP3-GLNB-ASD5-FA79Q" : 1.0,
  "NXT-BF9E-RH4D-A4HS-34QKR" : 3.0,
  "NXT-GQVC-6XB5-PKL7-GZ4YF" : 2.0,
  "NXT-WLGZ-CLXL-GVKW-3JC43" : 2.0,
  "NXT-4MKA-E6C6-ZD5L-DSLX4" : 0.16083333333486038,
  "NXT-Z2UH-2ZS2-T4P2-9TV4B" : 4.0,
  "NXT-6MVF-XTDR-MDTK-DPHEU" : 15.0,
  "NXT-Q4N3-V2QJ-S3GT-FW4Z9" : 2.0,
  "NXT-8V3E-34ST-T4UW-AYGY2" : 1.0,
  "NXT-HAB5-H5X2-L5J7-GCL9N" : 7.0,
  "NXT-6A4Q-L7L6-LAL7-GA2NJ" : 1.0,
  "NXT-TJ8X-CZ3P-SX4G-DLSNS" : 4.0,
  "NXT-26R5-5SV8-GGEC-26BSH" : 18.0,
  "NXT-RWUS-ETXU-PRKL-DRFD7" : 0.5049999999992139,
  "NXT-9H8W-2722-B4Z5-B6TXB" : 1.0,
  "NXT-9QU7-NDSL-ZDMV-52JF5" : 2.0,
  "NXT-2AS9-D5GB-BNHD-9DJXQ" : 2.0,
  "NXT-8C2M-2CTK-UWAF-B9Y88" : 0.604999999999972,
  "NXT-RK5U-NNTH-3AAS-55K77" : 1.0,
  "NXT-X55Q-HC52-P96P-CCGH5" : 7.0,
  "NXT-39GF-SNTJ-PN9R-HBD34" : 5.0,
  "NXT-PNVQ-B5RN-QHHR-3BC7U" : 17.0,
  "NXT-TU7P-SCUQ-2TB9-2BDKT" : 2.0,
  "NXT-4V45-JFHR-6H8U-2B3DV" : 7.0,
  "NXT-6D7N-BVC7-MFKZ-69U9M" : 0.5858333333338024,
  "NXT-E637-29M4-RWJR-A8GWE" : 1.0,
  "NXT-AY7N-W3XV-WHJM-ALNYW" : 0.0125,
  "NXT-9C4N-VX8L-BF3T-2D3Q2" : 0.2508333333335102,
  "NXT-9W9Z-XC2C-7L63-DVBWF" : 14.0,
  "NXT-FS2K-SEX2-79UT-DXNB9" : 4.0,
  "NXT-PG3E-SGWA-K9Y7-2CXKD" : 1.0,
  "NXT-G98N-SZGX-Z8ZA-9HNY6" : 7.577499999999997,
  "NXT-C22R-5R4U-XYVV-FMPLT" : 1.0,
  "NXT-CVZ2-Y5WW-UU7C-7ZCV7" : 1.0,
  "NXT-EUKX-U96N-ME4A-A8NVH" : 1.0,
  "NXT-YLQS-M85R-NP6A-3NBJL" : 3.0,
  "NXT-44HE-6Z3Y-N2ZL-E9ZPW" : 1.0208333333333321,
  "NXT-Z9QP-38TL-24GT-FS6SL" : 11.0,
  "NXT-P2LG-5PX9-72LB-5HC5K" : 17.0,
  "NXT-4R55-GPLW-DRYV-HMVEK" : 1.0,
  "NXT-FRNZ-PDJF-2CQT-DQ4WQ" : 7.954166666666092,
  "NXT-MEDU-4VLQ-KJN6-5KLHH" : 1.0,
  "NXT-7LUC-22LJ-5WJ4-22222" : 17.58583333333351,
  "NXT-LKAJ-S86U-CVVK-5VXB6" : 0.5000000000000355,
  "NXT-YBRH-UZV8-XV99-BPPP6" : 12.0,
  "NXT-KLMY-XWF7-HHKH-BGS5Y" : 4.041666666666972,
  "NXT-QUUE-9M9E-TRC5-24Q2M" : 7.0,
  "NXT-M9N7-EHVN-6KX7-GK9M6" : 2.0,
  "NXT-7PJE-3NSH-C7W5-GU4FT" : 4.0,
  "NXT-B472-XPVX-MW5A-6ALAU" : 1.0,
  "NXT-XK87-V6MY-FFEC-G32MW" : 1.5833333333332893,
  "NXT-SGTB-4NKL-S34Z-76GQJ" : 2.0,
  "NXT-NPM3-M8QD-KSAL-CLNRP" : 1.0,
  "NXT-LXWE-JNE3-MPQ9-CCX8K" : 0.22999999999982634,
  "NXT-SQSZ-XNXL-62GV-6ECAN" : 5.0,
  "NXT-XWFF-GEP4-J448-2RLYY" : 6.0,
  "NXT-BRFN-RM4L-ZCCK-HXX7N" : 9.0,
  "NXT-R2U6-22MC-LQL2-22222" : 1.0,
  "NXT-N3N8-NXTF-LUKH-4H8CF" : 9.0,
  "NXT-BP4D-WR4B-9ZK7-3CQ36" : 0.015833333333333335,
  "NXT-78DJ-22UJ-6AMF-22222" : 0.16750000000011056,
  "NXT-G7TR-HCK5-CWGB-2BANK" : 8.18833333333169,
  "NXT-5EK6-528Y-98LU-434R4" : 5.0,
  "NXT-DBH9-ZWLK-ZSHV-7XAKC" : 6.0,
  "NXT-CJT2-DYBH-VSU5-H525T" : 6.0,
  "NXT-BZD7-EEV8-BZS7-CQQXB" : 0.04499999999999995,
  "NXT-P4KZ-JAF6-3UCE-FMANA" : 0.8558333333336847,
  "NXT-FEYP-6WFH-XJZV-E67CY" : 3.0,
  "NXT-TRCN-ZSHH-R4YS-HLAYP" : 12.0,
  "NXT-4BYW-Z4MJ-K4X5-HFXFD" : 20.0,
  "NXT-GSFR-UGF5-D6HM-GWZSV" : 5.0,
  "NXT-P6F5-J7VU-RWHZ-9LXN8" : 0.047499999999999945,
  "NXT-PQ5P-9BWV-Y396-93SD6" : 12.0,
  "NXT-7VLR-7RF6-MMST-DF4ZT" : 1.0,
  "NXT-F2N7-GHWK-GH6U-8LTJC" : 1.0,
  "NXT-UUUM-ZXHS-2S49-4RDZ9" : 3.0,
  "NXT-NFDZ-F697-TS87-FMVHR" : 7.0,
  "NXT-6XTC-TG2L-DDKG-ELMYK" : 13.0,
  "NXT-74VC-NKPE-RYCA-5LMPT" : 2.0,
  "NXT-F232-8RBJ-A2QQ-EQSSG" : 1.0,
  "NXT-Z2A2-SQMM-4JPB-5GR85" : 1.0,
  "NXT-JBF2-UJLN-GYKM-4E899" : 12.0,
  "NXT-6WHB-JYP7-QJJ2-DST9T" : 0.23416666666695107,
  "NXT-J3ZW-4ZR4-CB4H-6EWFG" : 4.145000000000241,
  "NXT-QE62-J4F9-TWDB-6K2CG" : 3.0,
  "NXT-7NX9-9ZQ4-TCYM-GF5R2" : 1.0,
  "NXT-X5EF-HTB2-RLYU-HW8E7" : 4.0,
  "NXT-KFX2-HDBV-6QMX-9WXEX" : 1.0,
  "NXT-XPYX-L8RB-BLPP-7N92X" : 12.0,
  "NXT-67M3-G335-STG4-3EVUW" : 4.0,
  "NXT-ZUQY-AKML-GHM3-HFYQC" : 1.0,
  "NXT-VVTG-H927-L8EK-FTBNA" : 2.0,
  "NXT-9XEN-PLLG-RUW8-2H7SV" : 0.757499999999929,
  "NXT-V7JV-78FM-L2W6-FUWTZ" : 1.0,
  "NXT-X95R-PRA8-9TKX-FRTUQ" : 1.0,
  "NXT-8Q27-6Z96-C29V-B2GBD" : 3.0,
  "NXT-EE3M-NV5Y-6Z3D-AH84U" : 10.0,
  "NXT-VMMH-DHEM-R6C8-CU2J9" : 9.609999999999536,
  "NXT-6X5J-7UNN-A9NB-9QJUU" : 1.0,
  "NXT-JT6F-UKTE-7VK6-85XYM" : 4.0,
  "NXT-RB4B-J4AH-8HYP-7CDEZ" : 2.5041666666666713,
  "NXT-3XGR-TGMC-6XWW-A48JD" : 2.0,
  "NXT-P67N-JFET-JPG9-H52DZ" : 4.0,
  "NXT-GTZ2-LLVH-ZD6E-2D533" : 0.8766666666666801,
  "NXT-WR9W-RPQW-8ZJ7-6U2D7" : 7.0,
  "NXT-EXMV-R7YR-ZAZU-GCKBV" : 11.0,
  "NXT-3GA5-ZE62-NEUB-A9XGR" : 0.6000000000001577,
  "NXT-YP5Q-ZRXX-D422-GP2Q5" : 2.0,
  "NXT-K5NM-MEV7-AL3Q-8BNFQ" : 0.016666666666666666,
  "NXT-L8EV-EMP8-7VE8-88WWL" : 1.0,
  "NXT-U8A4-PELA-M5FL-GQRMW" : 1.0,
  "NXT-WPY8-V8U3-4UJH-E4L7F" : 0.24916666666575082,
  "NXT-QK5L-7YM9-YPVF-55GL5" : 4.65416666666672,
  "NXT-VQVL-9WRL-B397-DL6UP" : 8.67416666666661,
  "NXT-C3QD-DQUV-X8FT-5YYHN" : 6.0,
  "NXT-2LJG-JE2U-R96M-9JCP7" : 1.0,
  "NXT-YJRX-WTG2-AUYQ-DH9RR" : 12.0,
  "NXT-G3ZG-DFJR-C4VX-AVNK5" : 1.0,
  "NXT-HC73-3M32-CRCX-8PNRT" : 1.1416666666666582,
  "NXT-3FH7-TF2A-6K8B-HRFRJ" : 0.09250000000000011,
  "NXT-HFV6-N66W-P7R9-DKRES" : 8.0,
  "NXT-3Q3K-T5JA-43EZ-GBMTM" : 2.0,
  "NXT-8F69-W9Z9-8M6Y-ETXGZ" : 8.0,
  "NXT-WBLW-5ZL4-A64L-4PDQZ" : 6.0,
  "NXT-FY4N-JWY3-7C7K-H87GC" : 0.2741666666666662,
  "NXT-PSWT-N4BH-ZYCB-F8LWP" : 1.6850000000000294,
  "NXT-XEX2-YEMY-USHK-5BBNZ" : 3.0,
  "NXT-SPZP-5YVR-66S5-7SP4A" : 1.0,
  "NXT-9TS8-LNUR-ZXYV-7CGYH" : 1.0,
  "NXT-GYJH-58WZ-ZMBF-AZREY" : 1.0,
  "NXT-DNHQ-D5EH-ZZ3H-CRSRQ" : 1.0,
  "NXT-6XQ7-N76X-G5CJ-A68KE" : 14.0,
  "NXT-Z9Q6-6NFT-HVQA-93CDJ" : 0.11916666666676434,
  "NXT-VF2Z-P35X-UND9-5BDE9" : 0.955833333333814,
  "NXT-RNCR-YXDZ-V866-BS5RX" : 0.5849999999999049,
  "NXT-AFG5-XJWA-AWVL-2SU23" : 6.0,
  "NXT-PKXM-WH25-UXXG-CJAVD" : 6.0,
  "NXT-F376-YH8T-TFCE-D8ZU3" : 11.0,
  "NXT-DG6A-4BEC-4G3W-D3VCC" : 1.0,
  "NXT-R8VT-6C23-WYRJ-8UUBZ" : 18.563333333333233,
  "NXT-ZGCD-3Z6V-T7CX-HFPFU" : 1.0,
  "NXT-YBAN-6THY-7HF3-5D8BB" : 1.0,
  "NXT-FCKG-WYM8-EAS6-GXDDA" : 1.0,
  "NXT-GUVX-CCLC-N63N-2UWL2" : 1.0,
  "NXT-TYEM-QJ48-L57L-DDM6N" : 5.943333333332896,
  "NXT-Y5A5-HZUR-PEER-EY2G4" : 10.06416666666552,
  "NXT-DD63-74GQ-V4QC-3WRH4" : 0.7516666666667788,
  "NXT-36MU-K6Q6-D6KF-EE48X" : 8.0,
  "NXT-ZK9S-42U6-2S6F-9DGGT" : 1.0,
  "NXT-FJPR-KXEN-W9GV-8KBRW" : 0.7741666666662752,
  "NXT-6LNH-SK9M-2UDM-9ENJ6" : 16.135833333333508,
  "NXT-DABA-3XF2-VZL5-4D4TE" : 2.0,
  "NXT-5SQV-H8DF-7HNJ-4K3WV" : 11.0,
  "NXT-84JC-M7ZB-Z6KA-3JU47" : 3.1291666666666638,
  "NXT-MNZ9-JNHH-CTVY-3UG79" : 13.0,
  "NXT-7HQE-82RR-FAQ2-4RTL9" : 18.05083333333384,
  "NXT-7CTJ-DHLZ-VZ3N-8ZRZD" : 7.0,
  "NXT-FDMW-3E4C-PVQD-4XCNC" : 0.4516666666676876,
  "NXT-83MS-ZV4Z-QV3Y-7U3H6" : 14.0,
  "NXT-J698-WN8Q-XR8A-92TLD" : 1.0,
  "NXT-CNHJ-42YR-QVZV-GRW8C" : 19.0,
  "NXT-7N3C-738M-6BGZ-3FHTH" : 2.0,
  "NXT-WZWJ-3FXV-KH35-BRCE4" : 8.407499999995938,
  "NXT-XJND-N5FZ-EZEY-DWM2A" : 0.32416666666862426,
  "NXT-8HNT-4ZTF-ZXH3-7RU38" : 9.0,
  "NXT-3VFZ-5WXF-WVC6-7S7XD" : 17.171666666666777,
  "NXT-QBW3-6CNF-NBRW-9UKEG" : 1.0,
  "NXT-3NTG-FJPG-FFRY-FSZH4" : 7.0,
  "NXT-46ZE-BQYK-R26H-8HRRB" : 0.1249999999997442,
  "NXT-F96M-8X9Z-M88Q-3BW3X" : 3.460833333333467,
  "NXT-9695-NMP8-J6MQ-9Z6B7" : 2.0,
  "NXT-5CX9-N8VD-5EWC-H4LUA" : 1.0,
  "NXT-YWUS-2TH6-ZSM6-3NGES" : 1.0,
  "NXT-TVNN-JP8V-DMHR-GJBSX" : 1.9633333333333305,
  "NXT-NPMF-JVBE-DQH2-FM7UT" : 12.0,
  "NXT-RBWW-VPR4-FXGS-DCPW2" : 5.0,
  "NXT-5RB8-KJD3-BT3B-E2QWW" : 0.38833333333180775,
  "NXT-YL78-U9PB-AUHL-HUJU8" : 2.0083333333314597,
  "NXT-9HPS-2JMP-BVFT-8A55R" : 0.5441666666666549,
  "NXT-YNZ6-HE8K-TPF6-AV45K" : 15.0,
  "NXT-W9Q8-BZJK-3UD4-AHUWX" : 2.0,
  "NXT-L83J-FJ9B-4NB3-4G5VU" : 17.12750000000169,
  "NXT-SYDU-2E3K-4M5Z-BMRCP" : 7.530000000000083,
  "NXT-XK7G-7TKV-D2A3-EUA7B" : 2.0,
  "NXT-45XR-DDUM-ER5F-43RQC" : 0.3558333333333348,
  "NXT-TC3D-5JS3-F3UY-6W2JK" : 13.270833333333348,
  "NXT-Z6DA-R5BL-2PAM-AQRAW" : 6.0,
  "NXT-MYLX-FW6K-BBK5-GKUNR" : 0.2291666666666659,
  "NXT-JW6K-3BGU-AVYG-CX5ZE" : 1.0,
  "NXT-WTLL-Z8CV-E8QH-DEXC5" : 8.0,
  "NXT-XK4J-RN7N-UTMV-AANJ5" : 0.4599999999973079,
  "NXT-MLL9-3YKL-H2Q4-ARSAY" : 1.0,
  "NXT-QJDK-SAUZ-8BP4-44ERD" : 1.0,
  "NXT-P63Z-9Y8Z-CWCS-2P5ZD" : 1.0,
  "NXT-772X-VVVV-HGJ3-HG7ZK" : 17.0,
  "NXT-CBGB-ZCDU-RLSB-6WNRW" : 4.0,
  "NXT-4EAQ-UHPR-M7RE-9MSLM" : 0.5066666666662343,
  "NXT-P6VQ-SUAZ-T2UE-HV24Q" : 1.0,
  "NXT-ED2R-NXGT-93BJ-HAB8L" : 9.861666666666366,
  "NXT-WTRL-FR4P-JHNY-7U6C8" : 1.0,
  "NXT-JCZD-4ZKG-XUZ5-ALNYD" : 0.12666666666657633,
  "NXT-4BP4-TXCZ-HHM3-8YMFN" : 6.0,
  "NXT-3S9K-NZLR-W7H8-HR8DW" : 3.0,
  "NXT-8UNC-QVL6-43W7-9KMFT" : 3.0,
  "NXT-QE74-HCES-C3VP-FA9HD" : 20.0,
  "NXT-V2NY-WZ74-YNGZ-CHZT5" : 1.071666666666675,
  "NXT-NKJY-GZSE-4P5Y-8JVMR" : 12.148333333333461,
  "NXT-Q3HX-THEE-T2PX-9XF6T" : 0.6183333333333408,
  "NXT-P4KP-7WA8-8FZ8-86X7U" : 1.0,
  "NXT-YDY3-9B8F-33B3-DY42N" : 2.066666666666664,
  "NXT-AMUY-UUWP-MPZZ-D57DT" : 7.0,
  "NXT-FAHJ-MNJE-5BHY-24PP4" : 12.0,
  "NXT-44G3-AC7Y-G3P2-3CLAH" : 4.0,
  "NXT-LAHF-ULUT-R2DG-D98QB" : 0.5841666666669312,
  "NXT-AXEW-Y4Z9-EX6T-HPGWT" : 0.11916666666666695,
  "NXT-93RA-557X-G9VG-4RBWB" : 15.687500000000172,
  "NXT-FPRZ-BDZG-GGRL-6CTS8" : 0.12999999999961176,
  "NXT-LHVA-UYW6-MUVK-7TXHV" : 6.0,
  "NXT-77PX-3CRR-6WCF-9XWZH" : 1.0,
  "NXT-RJU8-JSNR-H9J4-2KWKY" : 7.4008333333332335,
  "NXT-ZKPZ-7QNC-9H8P-3MYF3" : 1.0,
  "NXT-RTPY-2P6J-HRKZ-H54BW" : 18.0,
  "NXT-W9N6-LNST-3YCT-BRSFC" : 2.0,
  "NXT-HEWU-6KDT-BM8Q-6A9GY" : 6.13083333333331,
  "NXT-YJ25-HTWF-N8RR-4TJAY" : 7.0,
  "NXT-AMRN-3PQ8-MZN7-HQEMR" : 7.0,
  "NXT-VKLG-W3WY-WPF7-2GHKY" : 17.0,
  "NXT-T3FG-QKYC-NFWZ-EZAU3" : 3.4658333333334683,
  "NXT-TMVC-69YC-SJB4-8YCH7" : 11.215000000001071,
  "NXT-4MUK-LW6S-Z7KC-3VE8U" : 0.35750000000033566,
  "NXT-NR2T-PFZU-RLDU-DN3QU" : 1.0,
  "NXT-UTA4-MYXX-ZFXL-FBQ9G" : 2.0,
  "NXT-B7J4-8WXH-NWZR-CVA5D" : 1.0,
  "NXT-DTB3-CRYB-D5YM-FTSEG" : 0.529166666665418,
  "NXT-2V7G-C8BY-KTYY-CAHNU" : 14.520833333333329,
  "NXT-PJ5P-X3Y2-AUER-DL8CQ" : 0.8158333333333454,
  "NXT-DFDV-58KQ-LTD7-9XC9T" : 1.0,
  "NXT-46VH-78E7-24HY-2UHTZ" : 12.0,
  "NXT-WZK2-EEZN-XYCS-FD49K" : 0.06499999999999993,
  "NXT-UNFS-YEDX-NT2M-4GEX2" : 0.08333333333357018,
  "NXT-UF8A-D4ER-R86M-6GHUQ" : 1.195833333333328,
  "NXT-J3F3-YSE3-Q6ZC-9MSHA" : 1.0,
  "NXT-UNDW-H4LR-7PKM-67YF4" : 1.0,
  "NXT-VA35-UT98-ABXZ-44J64" : 4.520833333333334,
  "NXT-PBN9-PJLK-YG9S-83DWE" : 12.105833333333344,
  "NXT-W3WB-C4UU-EBK7-8VYQ6" : 1.0,
  "NXT-LUD7-R2EA-DMDM-9AKMU" : 3.0,
  "NXT-NJM8-HLLG-U4WS-H9EEH" : 3.0,
  "NXT-W9EA-TDL6-LTM8-6THE6" : 1.0,
  "NXT-NGPH-ZJZX-9PAD-5WFWM" : 4.483333333333627,
  "NXT-QCHL-NRMF-26CY-74V9E" : 3.0,
  "NXT-3CUW-4GRB-6F87-FVSDF" : 11.0,
  "NXT-JCE6-WCGC-NQB3-GWEQM" : 6.0,
  "NXT-AM5F-GGW9-H4J3-DL7SS" : 3.0,
  "NXT-EQ76-HG8J-JXPQ-B2CFA" : 2.0,
  "NXT-FK5G-7QST-A4U5-DXY5G" : 7.485000000002033,
  "NXT-3L9X-BXFY-VT6W-6NDYE" : 0.7958333333333449,
  "NXT-6C5S-F7CB-7TJC-55L3S" : 18.0,
  "NXT-R3JW-ZMP5-ULGS-GTTRD" : 1.0,
  "NXT-T5BR-68RL-GF3W-GJ3R9" : 0.6508333333328551,
  "NXT-KCK2-WKXK-7F4A-7MH38" : 3.0,
  "NXT-ZDQK-DWU4-HH2Y-4ELL6" : 6.0,
  "NXT-4K4B-76X2-DWAB-22TEF" : 0.6683333333331909,
  "NXT-DJTJ-N8QM-CPQB-FEZTY" : 1.0,
  "NXT-RKAB-X42L-KG77-3LQ5D" : 0.08750000000000008,
  "NXT-K884-ACWF-3J9H-E9742" : 7.0,
  "NXT-MAEF-Y5ND-K63M-4ZPCG" : 0.5466666666676494,
  "NXT-RYVQ-9669-ERFC-CJKDP" : 9.879999999999969,
  "NXT-Z8T2-TM8W-3SGJ-GTJ69" : 0.2858333333333333,
  "NXT-BK2J-ZMY4-93UY-8EM9V" : 0.32499999999885176,
  "NXT-7D5M-9WW9-PFSS-96M57" : 8.0,
  "NXT-5SFE-PF2P-WZUK-CSW65" : 1.0,
  "NXT-SLTE-P3UQ-EQ92-D5RYE" : 18.0,
  "NXT-URK8-PW8G-CMLH-57KKQ" : 13.0,
  "NXT-EPSG-46SM-HL4T-CAXN6" : 11.0,
  "NXT-QJ2X-N6V4-YKVR-ALYBT" : 0.7758333333332388,
  "NXT-XM86-4ZNA-65L5-CDWUE" : 0.08333333333333338,
  "NXT-4ZS8-86DG-WKNX-9UQQF" : 0.22083333333167587,
  "NXT-CRY8-VPZF-BL8P-9J5HJ" : 1.0,
  "NXT-6ZWG-SJUL-J3QQ-GYSUD" : 1.0,
  "NXT-4PKT-CHHS-B3FS-GWD9K" : 1.0,
  "NXT-9RBT-GYTU-P8CF-2PX69" : 9.0,
  "NXT-6X34-LB5R-2KVE-579KK" : 4.666666666666667,
  "NXT-SK5W-K64B-HLV2-4J883" : 0.12749999999999997,
  "NXT-J37K-X67U-3RC7-88CT8" : 1.0,
  "NXT-8QLY-CRHV-NSJZ-CCZ5K" : 3.0,
  "NXT-4QZR-GBWC-P8U6-7WMAP" : 0.34833333333344285,
  "NXT-ALDL-VAG8-Q7US-BUEM3" : 6.0,
  "NXT-DSQP-SACK-CMLK-GN8NF" : 15.854166666666817,
  "NXT-UWJU-XXST-3MPQ-2JWG7" : 1.0,
  "NXT-6KDS-WBL7-K3VQ-DJ4EX" : 10.0,
  "NXT-2UKS-7VYN-Q73Y-EKE8Y" : 0.2633333333339287,
  "NXT-HYTB-S8UF-DEM8-AMJNV" : 2.1866666666666017,
  "NXT-U9BG-EMVD-NG2F-BJN95" : 3.0,
  "NXT-SVEK-VTRU-HWLQ-ADJGV" : 2.0,
  "NXT-NNBQ-NXU8-8R7E-3TG5M" : 4.0,
  "NXT-C5WE-EYJ6-449J-HHM4S" : 11.0,
  "NXT-XQ9C-JQQB-6R5C-DRZHQ" : 1.0,
  "NXT-ENC5-RJ4B-W58H-EVCUJ" : 0.18000000000079552,
  "NXT-AEEP-46XV-3JEJ-6ZQX6" : 6.0,
  "NXT-8HL8-LDXB-YQ3A-8ADFJ" : 0.6658333333333416,
  "NXT-WLKH-GEMA-PZE9-6TKJ6" : 2.0,
  "NXT-R67P-6BZ2-XWAK-8RHZR" : 5.0,
  "NXT-W9EE-TRNF-ES6B-92X7N" : 12.0,
  "NXT-Y9PN-57W4-FPC8-5K2MV" : 6.0,
  "NXT-2XT3-3RP8-FHMJ-6ANVS" : 16.966666666666153,
  "NXT-XK6U-MB8X-266F-C46P3" : 9.0,
  "NXT-VPP6-RFBG-WMAH-54SDX" : 0.7550000000021839,
  "NXT-W3SP-KKYQ-V82G-5CKUE" : 1.0,
  "NXT-T4S6-E3R5-9QQT-9DQT7" : 20.0,
  "NXT-DHFS-JPHW-EZDZ-8K9DH" : 0.35666666666614333,

EmoneyRu

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +31/-2
 • Offline Offline
 • Posts: 537
 • techDevComm
  • View Profile
  • Nxt Kit
Re: [NSC] MS Nxt Security Coin - supporting Nxt hallmarked nodes
« Reply #182 on: August 26, 2016, 05:25:59 am »

Code: [Select]
  "NXT-SANE-A8ZT-9AXH-BVCTX" : 12.0,
  "NXT-PGWP-3LWM-TMSE-368EK" : 0.14666666666666675,
  "NXT-94RK-9X8T-VQRQ-F6LYQ" : 19.0,
  "NXT-F454-9PHD-W3SX-2WHAX" : 1.0,
  "NXT-YXT7-V4DK-DC5X-9AQ58" : 0.7999999999986436,
  "NXT-ZRV3-WR6C-W8P5-7EKJU" : 2.0,
  "NXT-GAUU-WUDD-AP3W-9W9PV" : 9.0,
  "NXT-6YRF-WUCN-KPMC-8PSWJ" : 5.0,
  "NXT-7BSX-FVMT-4H5B-5CK9D" : 0.31583333333341557,
  "NXT-QW4Y-76KT-FN6Z-54RRY" : 18.0,
  "NXT-F3W7-HL7Y-BESE-D8EZZ" : 3.0,
  "NXT-A6DL-4GN2-SPA2-A3KKL" : 0.7666666666669073,
  "NXT-HDKA-4ALM-G3WM-66XRG" : 1.0,
  "NXT-NNVJ-95XG-8UEB-CRYPT" : 10.124166666666753,
  "NXT-LN3D-T2LN-WJSF-BNWN2" : 7.0,
  "NXT-R44K-THFB-DBA8-D2HJU" : 6.0,
  "NXT-GK8Q-JVPX-2QRJ-4X3XC" : 0.0025,
  "NXT-EZ8K-MJ8P-S9GT-G4LQV" : 1.0,
  "NXT-ZQJ2-JZVT-QULL-5PEER" : 0.7866666666660826,
  "NXT-LPLX-DCG6-CMV7-8M496" : 2.0,
  "NXT-KFGJ-M5V7-MT3Y-BXY9D" : 5.0,
  "NXT-AQCE-U929-GX3S-BEMHU" : 1.0,
  "NXT-HDBR-JLHG-BJNJ-6X8MZ" : 13.0,
  "NXT-J6LB-6MQE-G24N-9C8NE" : 0.8441666666669079,
  "NXT-3QW5-F4PT-R348-DKX4X" : 3.0,
  "NXT-R54H-5CST-CAQ7-24SB2" : 2.0,
  "NXT-BT9N-Z4H7-X9FU-CST3M" : 1.0,
  "NXT-YX6L-XFFA-YLQY-E6D7L" : 4.0,
  "NXT-CCVF-F3LV-FZCS-EB3LR" : 2.0,
  "NXT-HQJN-6C35-9X86-7WKAN" : 1.0,
  "NXT-2NCG-G7LC-Z8KU-GRR9S" : 4.0,
  "NXT-8E6V-YBWH-5VMR-26ESD" : 2.0,
  "NXT-3VEA-RUE2-BUFF-9Y9G2" : 1.0,
  "NXT-CSQ5-K2GT-FP8S-DVMFK" : 1.0,
  "NXT-U5B6-EYXH-RK65-4J4QP" : 1.0416666666666672,
  "NXT-CMVW-5D3K-3D9M-A3X4K" : 0.2916666666681742,
  "NXT-WRPD-RXG6-WBVR-HSVKA" : 0.23083333333363498,
  "NXT-JJJW-2ZDX-BYNV-2KTG7" : 2.0,
  "NXT-2QHM-H99Q-8C9Y-C4XTN" : 12.0,
  "NXT-PJAC-BM2H-B5E3-D79BG" : 7.0,
  "NXT-X4LF-9A4G-WN9Z-2R322" : 3.1758333333324926,
  "NXT-KWU4-Z9RG-EZE2-69RZH" : 7.0,
  "NXT-2282-SQ2P-PQJW-7K3RB" : 15.0,
  "NXT-V29U-VXZJ-H8UJ-835MA" : 17.378333333333902,
  "NXT-8RBV-8F26-RZSX-F3RBZ" : 2.3208333333327986,
  "NXT-EAVH-SLEV-KSEE-EE2KP" : 3.0,
  "NXT-7QW5-88CJ-TE8R-BMPEJ" : 5.0,
  "NXT-T4NN-P4PW-P4Z3-BWSBY" : 1.0,
  "NXT-PRYC-Q3MA-LPCR-36SPY" : 0.020833333333333332,
  "NXT-HCVA-MYWS-98PC-9QVCX" : 9.541666666666623,
  "NXT-8WM4-MC99-95YB-749A4" : 1.0,
  "NXT-LPK5-HGWD-M532-FBUAW" : 1.0,
  "NXT-5H3X-RVBA-C99Q-CBK2P" : 0.0125,
  "NXT-7LUP-MRCU-VHAB-C5XXJ" : 1.0,
  "NXT-GYN4-FCDX-ZC2A-CR2WK" : 3.0,
  "NXT-VE25-CYXM-M9ZQ-246NH" : 5.0,
  "NXT-6HLW-9ETE-KPQ7-82DH8" : 3.113333333333413,
  "NXT-SMFU-F96C-NA77-H9GHR" : 1.0,
  "NXT-M5RH-XD9W-R8FN-8MWVP" : 0.20083333333333286,
  "NXT-SYNR-ZAES-GZ3F-BCDFH" : 1.0,
  "NXT-THLJ-CYAL-JQST-6FNS5" : 1.0,
  "NXT-F3PT-8PEM-WHU4-77777" : 0.46000000000000385,
  "NXT-T4BJ-M2B6-9LHP-8YG77" : 1.0,
  "NXT-27KV-WBHF-6NLK-CC8MB" : 1.0,
  "NXT-C7LZ-PQMM-LNNW-2PFJU" : 12.729166666667101,
  "NXT-7WMR-YZT9-67LD-3T8T8" : 0.17833333333346957,
  "NXT-YENH-XM9N-TAT4-D7U28" : 0.16583333333345252,
  "NXT-Z7EE-4VGJ-VCMM-F3R75" : 0.13333333333315522,
  "NXT-XYHL-UKW4-T3T2-E2F8Z" : 4.0,
  "NXT-94YH-MF3X-GZMB-4LNH7" : 1.0,
  "NXT-BAD7-238Z-2SEX-2TJ2S" : 0.7949999999982538,
  "NXT-E8MZ-843K-LRGY-EKFLW" : 0.0808333333335014,
  "NXT-UGVX-5N3B-CQ38-5SBQ9" : 0.23499999999999918,
  "NXT-3V6A-WUZF-TJTX-DER35" : 1.0,
  "NXT-BDU3-YY78-T7W8-A9T93" : 0.8433333333315574,
  "NXT-DAXR-PR6C-EA3X-8YGM4" : 10.463333333334102,
  "NXT-427K-M6FX-32RB-2X3V6" : 1.0,
  "NXT-N78U-J9ZB-6LAH-7VE5H" : 2.0733333333333333,
  "NXT-YY63-QJ7R-ZYG7-F28HZ" : 1.0,
  "NXT-SQ9J-JCAN-8XVY-5XN7K" : 1.0,
  "NXT-7LB8-8ZPX-3YR9-3L85B" : 0.7708333333333357,
  "NXT-77KU-ZQXN-68C2-3A9CP" : 11.877500000000063,
  "NXT-JTA7-B2QR-8BFC-2V222" : 2.0,
  "NXT-74HD-K5FC-LSKL-36FFG" : 4.0,
  "NXT-EH6X-PSBX-MXLM-69FFZ" : 1.0,
  "NXT-NRGJ-86TR-QBUU-D2C3S" : 1.0,
  "NXT-EEV3-LGUF-JC43-F7NNN" : 3.0,
  "NXT-5S3S-8BT8-UF2E-9ZTLN" : 1.0,
  "NXT-TV64-EF58-PNAL-GZNE5" : 3.0,
  "NXT-FSHC-RL4M-D5SD-8DASY" : 3.0,
  "NXT-BPZH-L5JZ-TS9Q-6RVTM" : 7.0,
  "NXT-MXDU-UKS5-LC4C-FEW8Z" : 0.7908333333356552,
  "NXT-2LTD-WYV9-FDUM-3ZVK8" : 0.12750000000038142,
  "NXT-5HH5-H83V-ETA2-8WNQP" : 19.687499999999996,
  "NXT-XYQF-YGS2-5QCH-6Q2CZ" : 10.770833333333366,
  "NXT-YFC7-LQMW-D5FD-GC5GJ" : 3.0,
  "NXT-7KAC-B7T7-BP6A-E4RXJ" : 3.0,
  "NXT-W8NF-QLQ7-54JS-7Z73P" : 1.0,
  "NXT-ZBDD-3WND-EMYU-67DXF" : 0.7308333333335961,
  "NXT-V5K6-FDSK-M2AX-FUMWA" : 6.0,
  "NXT-UK7N-EL7S-VS6K-5WD5Z" : 2.0,
  "NXT-FRBQ-SQ2T-HYL7-5X7VZ" : 18.0,
  "NXT-9J8A-WLA7-6YZU-EPA4D" : 6.0,
  "NXT-YKDR-R624-MM4S-5ZKQK" : 0.12583333333328994,
  "NXT-S37K-7X9X-2RTY-5L438" : 15.0,
  "NXT-9A2P-SHH2-YWC5-3WFAN" : 1.0,
  "NXT-A8RW-HKUE-AET2-9FXTR" : 3.0,
  "NXT-LS7G-7WQ2-6W7S-HEQKJ" : 9.0,
  "NXT-AXVH-E9JH-4FA3-5FFXN" : 12.0224999999997,
  "NXT-2VKN-SJQP-HFGU-4SH6S" : 10.0,
  "NXT-49FT-VJPW-RC64-GRH64" : 12.0,
  "NXT-3YL6-YS5Y-WE7N-8MRRG" : 5.937500000000045,
  "NXT-BCP8-EJQ5-HCU9-36WZ9" : 9.059166666666648,
  "NXT-JXRD-GKMR-WD9Y-83CK7" : 1.0,
  "NXT-G23N-9SKH-5WRX-ALDQE" : 0.060000000000371756,
  "NXT-WFMJ-33VP-DSFN-7A7TA" : 11.853333333333394,
  "NXT-8D65-AVB7-X8SM-2JTX4" : 0.999166666665964,
  "NXT-8Y96-J2JN-8NWA-4XK74" : 19.715833333329968,
  "NXT-QF2A-N4WH-CRLR-2FBC5" : 2.0,
  "NXT-5WW2-XQ63-CFGM-G7YAJ" : 0.2916666666670693,
  "NXT-P2MJ-LKUK-RHEA-2NFJD" : 11.0,
  "NXT-GZD6-FJUT-5H4N-F64ZK" : 0.6883333333335102,
  "NXT-AS6F-9RJA-5NQN-8BS4E" : 1.459166666663768,
  "NXT-2AZQ-46MC-3PQ4-9TVV8" : 1.0,
  "NXT-AY47-Q3Y7-8Z5F-933DX" : 0.6250000000004974,
  "NXT-RR3S-3ZQZ-YBJB-2BMB8" : 0.8416666666659758,
  "NXT-FH2N-WBX5-G29G-E2CU4" : 5.0,
  "NXT-AE2X-AAJ8-UVD9-5GTA3" : 10.0,
  "NXT-6RKA-ZVFL-VBS6-7D2EP" : 13.0,
  "NXT-KMVR-BH6Q-J8HM-BLELV" : 1.0,
  "NXT-KUU3-FXUT-KYY2-GVLW5" : 9.955000000000805,
  "NXT-CBU8-YGV8-KVDV-38Q5Y" : 3.458333333333335,
  "NXT-ZYCL-RXPZ-UKVJ-8GKB9" : 3.0,
  "NXT-8DSC-MFGJ-HQRP-D7MU3" : 9.0,
  "NXT-YSC9-GKQ3-FANN-22222" : 6.0,
  "NXT-YTTX-3RBM-6ETB-49LRA" : 1.0,
  "NXT-WHBB-VBW5-H3D5-C8PNY" : 7.0,
  "NXT-6HEP-7WB4-BH38-7UE8V" : 0.8575000000017923,
  "NXT-FTPH-FHM6-P5GK-2893P" : 7.0,
  "NXT-K9DH-7GRB-32G2-9H7JT" : 1.0,
  "NXT-X7PQ-E4NU-R6BF-BEHFQ" : 0.9725000000001884,
  "NXT-RS64-EQJC-P7CQ-D5SAU" : 9.379166666666055,
  "NXT-U747-4TP7-ATU4-3QK3H" : 1.0,
  "NXT-F2AB-9P6H-T437-7A4R6" : 6.964166666667094,
  "NXT-Z2F6-G89G-4CY7-FCZLU" : 0.7008333333334349,
  "NXT-J2MS-AZL3-85VQ-DBRDQ" : 14.0,
  "NXT-X4PL-5CD7-NACE-EQDVN" : 0.7491666666667811,
  "NXT-8SVN-XGNL-XEAH-66YVR" : 2.0,
  "NXT-Z5N7-2LV7-X3C5-9TL7A" : 1.0,
  "NXT-DVE3-4PH5-NYXG-H8ARX" : 10.0,
  "NXT-BRG4-67SQ-KH8K-5FJ6M" : 1.0,
  "NXT-39J5-ZMF8-L245-DEN6N" : 13.0,
  "NXT-7WVC-W7TJ-REQ2-4VDJD" : 0.9924999999996089,
  "NXT-33TZ-PNF5-SXGZ-5MJBB" : 4.0,
  "NXT-EZHV-R8LY-VYPX-4YYJN" : 1.0,
  "NXT-7LPK-BUH3-6SCV-CDTRM" : 1.0,
  "NXT-URSL-DDWX-2F8Y-4ACSG" : 2.0,
  "NXT-CV5E-MSJL-4FNS-5XZYJ" : 2.0,
  "NXT-ZV3G-FVM6-874F-9F7PG" : 0.0125,
  "NXT-XJBZ-4W56-XJS2-FPLZT" : 1.562499999999998,
  "NXT-AR77-SW4Y-M3VA-DUSTY" : 0.12583333333311586,
  "NXT-K77P-MN3G-YN7G-3SARD" : 3.7916666666666683,
  "NXT-J7AC-K63U-AX6G-FSY2G" : 2.0,
  "NXT-49YZ-JDKE-7UYT-EA8XF" : 8.0,
  "NXT-NTC4-ZZF9-AAG8-CBWUX" : 1.0,
  "NXT-LQ2B-YYRJ-QE4V-CGRYZ" : 12.398333333333344,
  "NXT-KB63-98AB-PQJN-GTB6C" : 0.8133333333335813,
  "NXT-63NR-ZCLN-H7QF-EBFSU" : 6.450833333332841,
  "NXT-GNGY-E986-VVJG-7D2SK" : 8.860000000000785,
  "NXT-M3JR-99SB-YPHG-HVN4W" : 1.0,
  "NXT-XFAH-7N9C-6AS6-B3GLZ" : 9.0,
  "NXT-S96S-MDZY-UKG8-2ACBP" : 0.6183333333317016,
  "NXT-XNGA-CPJ5-FY4N-HD3G3" : 10.0,
  "NXT-4F7R-AXFN-4X4H-DMAYW" : 11.0,
  "NXT-S9KY-XQGC-6G2A-BNQXP" : 2.0,
  "NXT-3FH7-TS6Q-44EV-8B9LN" : 1.0,
  "NXT-P3VW-DUAX-CL33-9FVUD" : 11.559166666667219,
  "NXT-HMVV-XMBN-GYXK-22BKK" : 0.7816666666668759,
  "NXT-7R8S-X9GD-W3M9-DWCX2" : 19.0,
  "NXT-ALP6-JWLS-K25S-DYTMB" : 11.0,
  "NXT-PMQK-R42X-SGKU-C924J" : 0.22916666666666669,
  "NXT-ZGGJ-5G8H-K24Y-3BD8S" : 2.0,
  "NXT-ATAR-UP9Q-BV2Z-EH8TG" : 16.190000000000172,
  "NXT-YBT7-X9Q3-QULK-GTWWJ" : 20.0,
  "NXT-S4LU-8TBJ-P794-ENU3Q" : 2.0,
  "NXT-XFTR-DEMC-ERDW-6AR9H" : 1.0,
  "NXT-4ZAY-GNTL-J83T-GKLAU" : 16.0,
  "NXT-9ZX2-YW4S-2YY5-ERV8E" : 10.0,
  "NXT-73HV-5H4A-6MP5-DC7EM" : 0.2708333333333499,
  "NXT-X6NX-TV78-8JVN-A9BPJ" : 3.0,
  "NXT-RLBU-9N48-FFUC-DPAK2" : 1.0,
  "NXT-Q8NS-TX4J-UKHD-5Q6X9" : 4.0,
  "NXT-253H-ESRL-K87C-4R9FG" : 1.0,
  "NXT-NZ72-79FB-DVPR-GGN2S" : 0.7925000000001745,
  "NXT-SL44-R65Z-HMNZ-7WVJM" : 0.6983333333333519,
  "NXT-SCG6-JSZS-A46A-6R84H" : 1.0,
  "NXT-Q9QB-LM8G-5VYF-B6DKD" : 2.0,
  "NXT-9KML-H4QX-AF5W-5UBTP" : 3.0,
  "NXT-WCMK-8HAF-FZ7U-3U5FZ" : 0.2524999999999409,
  "NXT-8FFZ-RMUZ-4Q7P-DWYKC" : 12.961666666666522,
  "NXT-3JC8-388A-ZYVL-39YCV" : 1.0,
  "NXT-5A9B-Q2UK-6DGQ-BYDWW" : 6.0,
  "NXT-JNES-HJ86-KNXQ-AQ33Z" : 1.0,
  "NXT-YBTA-VFMU-YU56-9QAWB" : 7.0,
  "NXT-S6GQ-PZ4A-W3TT-7QDCW" : 4.0,
  "NXT-ZWW7-PSXW-89TR-AA67Z" : 5.0,
  "NXT-CDXA-JQHA-JSZM-8ZKVC" : 0.10500000000011056,
  "NXT-FRS2-MQR5-758P-ANNEX" : 2.0,
  "NXT-CV94-DK9W-8H9Z-488WD" : 5.0,
  "NXT-PUD6-2CEC-TBQ9-B6Q25" : 0.3549999999992366,
  "NXT-CZX9-ARE5-UR5Y-AR6QD" : 0.08166666666683398,
  "NXT-V8VX-MLHS-NK94-DMWWQ" : 2.0,
  "NXT-5FWQ-6DVC-S323-8JE96" : 5.168333333333871,
  "NXT-PC8Q-ZW86-7UYK-CC4XJ" : 0.23166666666735125,
  "NXT-A9GH-ZEQ5-CBE8-26CX9" : 6.0,
  "NXT-RAQ8-KCEZ-KDC3-9NDFE" : 3.0,
  "NXT-MGVR-JJ8Z-EDTN-FN94N" : 2.429999999999973,
  "NXT-HR73-YXAT-HYPL-A3CSD" : 1.0,
  "NXT-ELWG-9FPV-KTP6-F7L6T" : 10.0,
  "NXT-HXLV-BG7X-TU8Q-F9WX5" : 16.041666666666693,
  "NXT-93UX-LALT-VNZQ-EMDLL" : 9.167499999999992,
  "NXT-2AUA-T3NB-AW28-B6A2Y" : 1.0,
  "NXT-4YGP-A47W-V68R-2DNAH" : 2.188333333333333,
  "NXT-9ZGK-XCJS-UG7H-CBVAK" : 2.0,
  "NXT-Z6BP-XV5U-ETGS-6FQHL" : 4.0,
  "NXT-A3N4-EPBE-9SPJ-7EXY7" : 2.0,
  "NXT-XUAK-67WB-GNGZ-7G598" : 4.0,
  "NXT-MX56-WNBG-7Q9U-55T2Z" : 3.0,
  "NXT-7G7H-BE28-B967-FTBWW" : 11.424166666666444,
  "NXT-X5SL-CCYX-9NQX-HZ2P8" : 3.0,
  "NXT-MBL9-U7D3-RJBJ-3SAWZ" : 0.9708333333334309,
  "NXT-8YZY-6S8Q-87BR-FJG6Z" : 11.0,
  "NXT-TDN4-4NMR-5RXG-8FCKD" : 3.0,
  "NXT-Q4R2-XJ3A-C8V6-8WHEC" : 1.0,
  "NXT-2CP8-T26A-PYMV-8PBFX" : 1.0,
  "NXT-8CBP-XQAH-J47K-GNQPB" : 0.6849999999991496,
  "NXT-QMHT-RNX3-FYAL-2QMTG" : 1.0,
  "NXT-CKGY-9EKE-R7SX-8L8HG" : 3.090833333333338,
  "NXT-KKNV-8EPK-W2S4-96VTK" : 1.0,
  "NXT-9SYB-C2GF-JA2X-2R4S3" : 0.7450000000012024,
  "NXT-9HUD-2JLT-RCAG-36B4S" : 0.6874999999999257,
  "NXT-GVHS-X4MC-XV2M-CTN73" : 13.0,
  "NXT-GWGN-63MV-G5JP-DYCZF" : 7.0,
  "NXT-JLRW-HGW9-HPLA-4D8MG" : 2.119166666668666,
  "NXT-FZR5-M8RX-LFZQ-AGUDF" : 1.0,
  "NXT-5Z35-ZCDV-BC28-7KL5F" : 3.0,
  "NXT-KYNB-JC3D-PRS3-99GP5" : 0.22916666666690588,
  "NXT-KEX2-UXQS-RZ58-AF59H" : 1.0966666666666722,
  "NXT-FDW8-THXX-PY8X-9VK6M" : 1.0,
  "NXT-AGMN-X55N-FCQE-46SSX" : 0.013333333333333334,
  "NXT-DL58-6B9L-WYFA-H9W8G" : 7.216666666666633,
  "NXT-ZXTT-CY28-339U-GJVFZ" : 16.0,
  "NXT-E55E-LHQE-VX4R-BM9AR" : 4.0,
  "NXT-QZUC-3VDR-H9VH-FDPTM" : 0.47250000000164505,
  "NXT-FDEX-SCXX-GW3C-2CGNY" : 0.29416666666671176,
  "NXT-XZ4N-6FSD-8MYX-7T83B" : 1.0,
  "NXT-ACWP-34XC-K3QW-5BZHJ" : 5.0,
  "NXT-FGT3-88A5-HKTD-HSP6F" : 9.0,
  "NXT-3FXZ-CETU-FD2D-32FGQ" : 6.0,
  "NXT-3R28-ZBCB-E8GT-C34JC" : 5.0,
  "NXT-Y4J6-AH2R-ZMEB-AT4EJ" : 14.0,
  "NXT-L2EQ-QURY-CB6Q-2UWXC" : 11.0,
  "NXT-KLP6-X6U3-UWYU-83DHU" : 2.0,
  "NXT-CYZW-GSZF-X8WZ-54MYS" : 1.0,
  "NXT-KPAA-EA3M-W4Z6-4HQ2U" : 20.0,
  "NXT-SVDB-5DMS-78RM-AM57A" : 0.9375000000000497,
  "NXT-2RT3-PM4A-JSWE-AA9ZM" : 5.0,
  "NXT-SB4F-J63R-TDSL-G4T3J" : 1.0,
  "NXT-B77G-XWNH-FUBK-4R294" : 0.3566666666665661,
  "NXT-2L2X-G2SK-L6PC-4PU66" : 2.0,
  "NXT-BLZH-YK8P-W5S4-BZN5M" : 0.8808333333334062,
  "NXT-SSEL-H58X-CLRU-9XDTX" : 5.461666666667042,
  "NXT-CPDC-XC9B-85EF-9PNXW" : 1.0,
  "NXT-SEH4-RHJF-M6SZ-D2C3K" : 1.0,
  "NXT-D4UF-YXBT-8ZND-9VP2X" : 12.0,
  "NXT-LWK4-ZJ3W-M97R-CMSB5" : 17.124999999999524,
  "NXT-7D3F-2BPS-5YCQ-5TCWL" : 6.416666666666663,
  "NXT-TATE-2XFJ-MJTR-5F45C" : 1.0,
  "NXT-TGNZ-E8VK-69EX-3L9LX" : 14.0,
  "NXT-7NNQ-9EKA-YDGC-8C3W6" : 0.5416666666672185,
  "NXT-KC6G-FU83-EX9T-2MDBY" : 1.0,
  "NXT-WKMU-KC9V-PES8-HAVQ5" : 0.20500000000054897,
  "NXT-23FD-PJ3N-PC7L-9JW8K" : 3.8033333333317505,
  "NXT-GPHA-5C5K-W96Q-AR8G7" : 0.7191666666660694,
  "NXT-DBBW-BD2X-W89Y-GDWGT" : 6.0,
  "NXT-ZVTX-F8M5-F42Z-5RTTR" : 1.0,
  "NXT-XB2K-RQDL-X6M9-57Z54" : 4.0,
  "NXT-8VHH-BPEF-Q35F-FHKFU" : 1.0,
  "NXT-MAMY-L98Q-TL9C-HUG8G" : 3.729166666666676,
  "NXT-M3SE-YNLU-8PGW-H7WRB" : 6.0,
  "NXT-AW52-JPD7-UG95-9EWE8" : 17.0,
  "NXT-T4YW-7AQU-PP6E-2DGXN" : 1.040833333333345,
  "NXT-CXB2-WB4Q-NRZX-3EHBZ" : 1.0,
  "NXT-NNGD-V8TN-3MZR-DWWBE" : 7.846666666666384,
  "NXT-NXJ9-YYYG-D3G9-DCKHS" : 2.0,
  "NXT-36JR-WFWQ-Y8R6-HEV62" : 1.0,
  "NXT-BATA-MAH6-WNT9-43ZRW" : 12.813333333333423,
  "NXT-7ML4-22U8-QNXK-22222" : 2.2291666666665515,
  "NXT-ENDS-6LGP-GCU9-3X5T2" : 0.2924999999995208,
  "NXT-9SH5-EWEG-78NP-FHDT6" : 2.0,
  "NXT-2AHU-UXZW-K9Q2-HENLW" : 7.0,
  "NXT-3J6Q-76A5-E28L-F3XQ6" : 0.5416666666666665,
  "NXT-M2Y7-FKFH-CAQC-DEF7N" : 14.0,
  "NXT-CUAE-25AB-BN5E-EN57V" : 2.0,
  "NXT-J4MP-HQT3-2AZG-4EMTT" : 9.0,
  "NXT-ZU7T-7LRJ-ES8F-85P54" : 11.688333333333391,
  "NXT-5ZCV-KNGM-W5QK-HJ8FN" : 4.0,
  "NXT-TJCZ-47TN-WMZ5-9UJFN" : 0.18416666666695392,
  "NXT-ASVV-RXUE-HFN9-94C5Q" : 4.0,
  "NXT-GK8K-SV48-TRPV-8Z833" : 0.5624999999999396,
  "NXT-P5V2-SCMG-2Y6T-4645A" : 1.4374999999999385,
  "NXT-WFDY-SGKQ-2U6C-EB48D" : 0.626666666666793,
  "NXT-PJ4S-P5MU-LFBV-6ARBY" : 0.6083333333320766,
  "NXT-GXCJ-N4PL-VV5U-49YQP" : 1.0,
  "NXT-AYXP-4XML-5ZZ7-GQ22G" : 7.458333333333303,
  "NXT-VFUQ-9975-NJYK-7DG8C" : 3.0,
  "NXT-ETS6-SMB8-ZMBL-AYYKF" : 0.34916666666666796,
  "NXT-6A2T-BCKP-P9RN-B7AJW" : 11.0,
  "NXT-K5ZJ-NNR2-4J4B-D92UF" : 5.0,
  "NXT-E35V-U934-KUNH-3JJA4" : 16.0,
  "NXT-DHEF-NBL4-B87F-93ATP" : 5.0,
  "NXT-ZQHH-R7P8-VUW6-7MC8B" : 6.0,
  "NXT-TU9M-RZM6-5WUY-9LANW" : 6.0,
  "NXT-7HL4-WMNR-XGFL-ASVHV" : 15.209166666667198,
  "NXT-JQMH-SKCE-5XPH-5PD54" : 6.87499999999997,
  "NXT-PHAE-A9CL-KYVX-H8DDM" : 5.0,
  "NXT-YHMW-E72A-93EG-DXBSW" : 1.0,
  "NXT-GA9N-G268-CKMG-5SRX2" : 2.0,
  "NXT-YNBY-QXYG-XDDQ-3L5JS" : 0.7900000000001626,
  "NXT-DBSU-KJ8N-BE67-FXX98" : 0.6041666666667105,
  "NXT-W7PJ-RSLG-9UKU-BVD7J" : 0.5374999999992376,
  "NXT-LUR3-DR68-6AUS-EQC9H" : 16.0,
  "NXT-358M-NHYG-W2QK-28QZ8" : 15.695833333333436,
  "NXT-5746-PL2E-AZTT-22X68" : 0.9116666666659086,
  "NXT-N53Y-6D8X-N8C5-5MCJ7" : 4.0,
  "NXT-36B6-UBS5-DBNK-2W3BG" : 1.0,
  "NXT-YZ2U-CC7E-5CSV-8HA3U" : 0.29500000000000004,
  "NXT-4JPP-5C6Y-ZRHU-CVTHX" : 12.0,
  "NXT-DE2F-W76R-GL25-HMFPR" : 3.0,
  "NXT-ALEH-SKT5-SU5H-7436J" : 6.0,
  "NXT-WMJR-C8ET-7Z36-FVDQW" : 0.06333333333333332,
  "NXT-QF9S-ABNV-VLJ9-98ZPQ" : 6.0,
  "NXT-NDPN-KL88-G9CA-45PXP" : 0.10500000000034504,
  "NXT-EFEW-CAU2-WJ8L-7SXWX" : 3.0,
  "NXT-7VZ6-PSHV-HE82-6WA2P" : 8.0,
  "NXT-6KJP-FV4M-VW34-9SA7N" : 2.0,
  "NXT-MKKL-3DX5-6TA2-APRK7" : 6.0,
  "NXT-BUHQ-DU4N-YNJQ-86MPE" : 1.0,
  "NXT-V9Q2-ZWA3-RS5X-BEXXB" : 1.0,
  "NXT-EJGV-FJYM-QBD6-EKZM7" : 1.0,
  "NXT-J8TK-LM2J-ENE2-HBTTH" : 0.5841666666666667,
  "NXT-HPDT-F3EV-QM3K-834K3" : 17.0,
  "NXT-22MG-74J2-UX2S-6H7NL" : 9.0,
  "NXT-VCYR-ACHS-53K4-3LZYW" : 4.0,
  "NXT-J2LR-EDTZ-QDMU-DGZFZ" : 3.0,
  "NXT-H7JC-9F6S-Y5XP-B8B3T" : 17.0,
  "NXT-4TCS-RJLN-PZ4D-H3JVV" : 2.0,
  "NXT-34CW-LX7Q-GL8N-CJ4K8" : 1.0,
  "NXT-EAFC-EZTC-TZRZ-46X8D" : 1.0,
  "NXT-QT5B-J7UY-XFAH-GSQUM" : 1.0,
  "NXT-HD5E-3FTT-L5PF-5P5Q5" : 0.4775000000000631,
  "NXT-T6GF-DVEG-X52Y-9PCNK" : 2.0,
  "NXT-T9BX-5G25-VTNC-8LZ9S" : 19.0,
  "NXT-VZQE-9H65-K3E3-2ESE2" : 4.104999999999977,
  "NXT-6CLG-8UND-XPEF-CB7W7" : 4.0,
  "NXT-DRMC-JUQG-BRTW-FLTJY" : 3.0,
  "NXT-CFWZ-K5BL-EMDS-FL4M9" : 1.0,
  "NXT-6J82-32GS-U4S9-GEVJR" : 8.0,
  "NXT-8D2M-UGSJ-RWBA-75TB3" : 0.11833333333344598,
  "NXT-KLKA-WWRP-5E49-6AFWF" : 5.0,
  "NXT-WX68-NVJE-NS5J-EHAYJ" : 1.0,
  "NXT-MKW5-WCYU-N59K-G97CS" : 0.5633333333334463,
  "NXT-VY5U-FL95-2CHY-CRJTE" : 1.0208333333333335,
  "NXT-Q9FB-7XPY-6D6M-FHRN8" : 10.0,
  "NXT-D2HT-3FCZ-S8ZH-GV7AA" : 12.0,
  "NXT-DXU4-YSJF-XJ2M-FRVNS" : 7.0,
  "NXT-9XEP-URAF-F57C-CWFSB" : 1.0,
  "NXT-BYLV-WXNG-T4CU-G8NGQ" : 1.0,
  "NXT-Y443-ETNV-E4Q3-5L882" : 11.346666666667083,
  "NXT-TA2E-DDJ8-TAAE-7XBNB" : 0.9258333333341966,
  "NXT-BWGR-SFNB-7EK6-8XEJ5" : 1.0,
  "NXT-GZUB-NK2N-SDPY-23X8Y" : 8.0,
  "NXT-YXMD-TFFK-SEWD-D2DM9" : 0.04833333333333328,
  "NXT-Q4WH-F8R2-UMJ2-445YT" : 0.9666666666686012,
  "NXT-VYWE-G49C-L28C-3VHNK" : 4.312500000000267,
  "NXT-9VDT-5GWS-LK2Q-83WKU" : 0.6874999999996473,
  "NXT-UTY6-AELQ-YGKS-BRT56" : 0.8925000000002399,
  "NXT-5Q2B-RE5S-2UW7-B2V9V" : 1.0,
  "NXT-USU4-92UY-KEYT-4H649" : 7.0,
  "NXT-7T55-5976-MPBB-8KDRZ" : 4.0,
  "NXT-SMNY-92DU-ZG7M-A9ARR" : 5.0,
  "NXT-KS2W-BXLM-7LBQ-4S7S4" : 0.30416666666678793,
  "NXT-J3SP-J2CL-WRTL-8MU7G" : 2.0,
  "NXT-FUCK-KB9W-P7K6-3668Z" : 3.0,
  "NXT-2DRD-6HVM-C3XX-BDRBF" : 17.0,
  "NXT-P5XE-PVAU-TYPR-GFKAE" : 15.504999999999406,
  "NXT-TDCQ-6BLR-YR9S-EQ7BZ" : 5.024166666668133,
  "NXT-R8HK-FSVK-GBXC-2Q48N" : 0.8933333333335653,
  "NXT-9UVX-ER3W-D2N5-EF82A" : 0.7291666666666669,
  "NXT-FPTL-AMK5-UYD9-B8L98" : 5.0,
  "NXT-7CY3-X8CC-YV7D-BQDWW" : 1.0,
  "NXT-JLK9-QEG8-3SB6-76D2V" : 18.687500000000007,
  "NXT-3PC2-5864-F5DT-7GUPT" : 7.0,
  "NXT-5ZAC-9WJT-7HHX-5VRTE" : 1.0,
  "NXT-5Z45-YMTY-TQRW-2JY6C" : 15.0,
  "NXT-LQTE-D82C-VKU4-FEPFB" : 1.0,
  "NXT-EKTY-DTUW-NCSK-F6TL6" : 1.0,
  "NXT-9W8Z-76N8-PD8Z-6HFJ8" : 0.3658333333334909,
  "NXT-JW79-3778-LHS6-G88LQ" : 10.0,
  "NXT-DT7W-SBZ4-MSWZ-2UUHL" : 1.0,
  "NXT-GEM7-L6DD-ZSFC-4BDDB" : 0.0008333333333333334
}

farl4bit

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +210/-45
 • Offline Offline
 • Posts: 3463
  • View Profile
  • Blockchain Twitter
Re: [NSC] MS Nxt Security Coin - supporting Nxt hallmarked nodes
« Reply #183 on: August 27, 2016, 11:50:08 am »

Thankyou! :)
Logged

Klokan

 • Sr. Member
 • ****
 • Karma: +28/-5
 • Offline Offline
 • Posts: 286
  • View Profile
Re: [NSC] MS Nxt Security Coin - supporting Nxt hallmarked nodes
« Reply #184 on: September 25, 2016, 07:22:44 am »

EmoneyRu, how often do you counting/payout of NSC? Once per month? Isn't better shortening the period (e.g. for 1x per 14 days or 1x per week) ? Thanks.
Logged

EmoneyRu

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +31/-2
 • Offline Offline
 • Posts: 537
 • techDevComm
  • View Profile
  • Nxt Kit
Re: [NSC] MS Nxt Security Coin - supporting Nxt hallmarked nodes
« Reply #185 on: October 02, 2016, 07:50:04 am »

Peers:
Code: [Select]
{
  "NXT-LB52-BFBZ-SKWV-GL7L3" : 116.94416666666541,
  "NXT-2RH8-9WHX-GSN9-FN3PG" : 2.0,
  "NXT-RRVG-2HWZ-TZEM-22222" : 98.39583333333233,
  "NXT-86BJ-XAAD-3KPN-6XQZV" : 12.0,
  "NXT-52TA-PE6U-KE5Y-9DHMR" : 1.0,
  "NXT-WTGT-LW7A-B8KC-GNUL4" : 14.0,
  "NXT-HMRK-DS7H-6CP5-3EKYB" : 406.4349999999977,
  "NXT-B5WD-FU8E-QDPV-G65TJ" : 5.0,
  "NXT-TVHS-JGUR-8KCP-E5ZV3" : 10.0,
  "NXT-2VDB-TV55-NH75-38V5P" : 8.0,
  "NXT-ZEKG-CHYB-N8AR-4TQ3U" : 3.0,
  "NXT-9U7W-QY6C-LDME-ES8L6" : 0.12583333333326152,
  "NXT-G7PF-JD45-C6QY-EEHKE" : 3.0,
  "NXT-65PU-ZM5D-AF2Z-GQZND" : 17.77749999999876,
  "NXT-PNGQ-S7C3-4WYK-44VRA" : 4.0,
  "NXT-YQG4-JGA2-HEK9-CQZYZ" : 1.0,
  "NXT-2S7C-PG8H-WGKK-285C6" : 2.0,
  "NXT-YHYX-K3AX-832E-7NYRN" : 1.0,
  "NXT-RXTS-BG2M-567T-6RLYR" : 0.026666666666798733,
  "NXT-RCCR-W44H-NU2S-CGXNN" : 2.0,
  "NXT-V4D7-4LPP-GNQ3-3DUEW" : 3.0,
  "NXT-HPW9-EC4H-KJPT-7STQV" : 0.7441666666666436,
  "NXT-XRK4-5HYK-5965-9FH4Z" : 18.0,
  "NXT-433J-LENP-3NTK-86VP3" : 6.0,
  "NXT-TZ2T-5ZVA-C5TB-GRSSM" : 1.0,
  "NXT-CG3K-VKG3-U2FC-HUPAZ" : 12.454166666666953,
  "NXT-WTZF-F28S-SJNY-FDH69" : 1.0,
  "NXT-UX5D-V7WG-N9C3-BKB25" : 9.0,
  "NXT-GBVJ-GFS9-WF74-A477J" : 25.424999999998008,
  "NXT-PJ9Q-7DAB-968R-FR6HN" : 1.0,
  "NXT-AAR6-7JRL-P9AR-ED4QD" : 1.0,
  "NXT-EGGB-SLRL-B9KT-2CGSW" : 3.0,
  "NXT-9P2A-FZ8R-JVSU-32ECR" : 1.0,
  "NXT-LYSW-N4N4-FR4Z-2KC2D" : 63.42916666666874,
  "NXT-FD4L-9PPY-YZBV-AZATH" : 3.0,
  "NXT-NFUN-426S-BEEX-BYRW6" : 5.0,
  "NXT-ZSWV-CT5Y-RAHC-6U9DG" : 0.02749999999999998,
  "NXT-8N9W-TN4F-YA2S-H5B7R" : 19.0,
  "NXT-C2K2-FBYC-BAJF-GYSJL" : 1.0,
  "NXT-PDVH-HT7Z-YLAY-4Q5SL" : 8.749166666666643,
  "NXT-TQN6-2RH8-79AZ-7WVQ2" : 1.0,
  "NXT-S3JT-5JJE-ZC8F-D7F5M" : 2.0,
  "NXT-3Y36-849T-3WD8-G3G6Q" : 11.0,
  "NXT-HVGP-XQ27-C8RG-CH535" : 3.0,
  "NXT-36TD-B3G4-4DUY-4R8WN" : 1.0,
  "NXT-JBCS-ZYVL-GCC8-DCFWD" : 1.0,
  "NXT-R8NC-ZZ8N-TCVD-9E9SU" : 17.464166666666276,
  "NXT-KTTD-E3CK-W4A6-FH3TP" : 8.0,
  "NXT-E9DA-A5K6-X3MK-69LAJ" : 2.0,
  "NXT-3T2W-6HXY-UGUL-BS85F" : 7.0,
  "NXT-GE96-NYW7-JMLA-3Y362" : 1.0,
  "NXT-R28J-YR7D-DW6Y-CAHAU" : 2.0,
  "NXT-NUTK-849K-VZGS-97BMP" : 0.11000000000000022,
  "NXT-GFYJ-TY44-885Q-3VJJA" : 2.0,
  "NXT-5B8Y-UZC2-L8W3-BTJF6" : 5.0,
  "NXT-Z6L6-VLA4-EU79-4962E" : 6.0,
  "NXT-DBDW-STA8-ARBE-6JRPA" : 3.0,
  "NXT-PEEX-7CTP-VU2F-A92K5" : 3.0,
  "NXT-ZT3L-7R6M-CAP6-2NJ6W" : 12.0,
  "NXT-CB98-BAXH-Z4EP-GE23Q" : 1.0,
  "NXT-TUAS-BY3U-6S7V-5TXHZ" : 3.0,
  "NXT-RCD8-ETJP-8Z2H-CCHSR" : 3.0,
  "NXT-GQ27-DD53-YM6K-ER6HK" : 6.0,
  "NXT-S7RD-ETUJ-HQ53-5D4KX" : 14.0,
  "NXT-V9HN-G28G-WLK3-2H856" : 18.0,
  "NXT-LCK5-XM8T-L5TM-3R7H4" : 2.0,
  "NXT-KYH4-BWYQ-W4QX-DQVUY" : 11.0,
  "NXT-ENBR-9223-KURH-G9CEA" : 30.89999999999851,
  "NXT-4W8S-MSTU-8N8Q-2RXSL" : 99.4999999999999,
  "NXT-HNQU-HTEQ-5QDF-BZLSQ" : 0.16583333333333322,
  "NXT-PPPK-GBAU-6U4V-9NSMX" : 1.0,
  "NXT-8NKV-7JWD-6XSQ-6A5KY" : 2.0,
  "NXT-USCH-VC7D-4EX3-272SG" : 5.0,
  "NXT-VP6V-H2DE-U5GA-HZGH5" : 88.45916666666909,
  "NXT-XT33-9QVZ-2JF4-2XQF7" : 5.833333333333318,
  "NXT-D43V-EF6M-JH2N-3V8RA" : 0.635,
  "NXT-65PG-H9NE-9A5T-3L3C8" : 0.8024999999997604,
  "NXT-7NPP-5DXS-LGTF-H6MMP" : 4.0,
  "NXT-W6G8-F4ES-MSTS-5269V" : 1.0,
  "NXT-VCK3-AZEF-KM4Y-2DR4W" : 16.919166666666793,
  "NXT-4GNJ-JVAQ-8U8A-GTGUV" : 2.0,
  "NXT-U8CW-EEYK-8DWD-CGLQL" : 1.0,
  "NXT-75WQ-BZYB-C2YC-2VDHL" : 4.705833333333339,
  "NXT-HUVP-WA4Z-FSF3-52U52" : 2.0,
  "NXT-73ZV-H3XD-LSBC-3YLJY" : 7.389999999999968,
  "NXT-F376-F76M-PNHE-GMEVQ" : 3.0,
  "NXT-XRNQ-DUUY-HLSV-AC3TW" : 3.8350000000003504,
  "NXT-FC69-GJC5-XHFG-DVBCU" : 10.0,
  "NXT-H87Q-PTFP-A87T-GTQ2J" : 2.6050000000000515,
  "NXT-C2QR-SV3G-EVS8-6HPN9" : 0.58333333333334,
  "NXT-7WQK-63PW-YKMQ-BSRPP" : 2.0,
  "NXT-LXP3-GLNB-ASD5-FA79Q" : 1.0,
  "NXT-BF9E-RH4D-A4HS-34QKR" : 3.0,
  "NXT-GQVC-6XB5-PKL7-GZ4YF" : 2.0,
  "NXT-WLGZ-CLXL-GVKW-3JC43" : 2.0,
  "NXT-4MKA-E6C6-ZD5L-DSLX4" : 0.16083333333486038,
  "NXT-Z2UH-2ZS2-T4P2-9TV4B" : 4.0,
  "NXT-6MVF-XTDR-MDTK-DPHEU" : 15.0,
  "NXT-Q4N3-V2QJ-S3GT-FW4Z9" : 2.0,
  "NXT-8V3E-34ST-T4UW-AYGY2" : 1.0,
  "NXT-HAB5-H5X2-L5J7-GCL9N" : 7.0,
  "NXT-6A4Q-L7L6-LAL7-GA2NJ" : 1.0,
  "NXT-TJ8X-CZ3P-SX4G-DLSNS" : 4.0,
  "NXT-26R5-5SV8-GGEC-26BSH" : 18.0,
  "NXT-RWUS-ETXU-PRKL-DRFD7" : 84.09249999999896,
  "NXT-9H8W-2722-B4Z5-B6TXB" : 1.0,
  "NXT-9QU7-NDSL-ZDMV-52JF5" : 2.0,
  "NXT-2AS9-D5GB-BNHD-9DJXQ" : 2.0,
  "NXT-8C2M-2CTK-UWAF-B9Y88" : 0.604999999999972,
  "NXT-RK5U-NNTH-3AAS-55K77" : 1.0,
  "NXT-X55Q-HC52-P96P-CCGH5" : 7.0,
  "NXT-39GF-SNTJ-PN9R-HBD34" : 5.0,
  "NXT-PNVQ-B5RN-QHHR-3BC7U" : 17.0,
  "NXT-TU7P-SCUQ-2TB9-2BDKT" : 2.0,
  "NXT-4V45-JFHR-6H8U-2B3DV" : 7.0,
  "NXT-6D7N-BVC7-MFKZ-69U9M" : 115.82083333333252,
  "NXT-E637-29M4-RWJR-A8GWE" : 1.0,
  "NXT-AY7N-W3XV-WHJM-ALNYW" : 0.0125,
  "NXT-W3NJ-QR2H-SKM5-C9CAM" : 4.388333333333341,
  "NXT-9C4N-VX8L-BF3T-2D3Q2" : 4.2933333333335035,
  "NXT-9W9Z-XC2C-7L63-DVBWF" : 14.0,
  "NXT-FS2K-SEX2-79UT-DXNB9" : 4.0,
  "NXT-PG3E-SGWA-K9Y7-2CXKD" : 1.0,
  "NXT-G98N-SZGX-Z8ZA-9HNY6" : 39.04583333333324,
  "NXT-C22R-5R4U-XYVV-FMPLT" : 1.0,
  "NXT-CVZ2-Y5WW-UU7C-7ZCV7" : 1.0,
  "NXT-EUKX-U96N-ME4A-A8NVH" : 1.0,
  "NXT-YLQS-M85R-NP6A-3NBJL" : 3.0,
  "NXT-44HE-6Z3Y-N2ZL-E9ZPW" : 1.0208333333333321,
  "NXT-Z9QP-38TL-24GT-FS6SL" : 11.0,
  "NXT-P2LG-5PX9-72LB-5HC5K" : 17.0,
  "NXT-4R55-GPLW-DRYV-HMVEK" : 1.0,
  "NXT-FRNZ-PDJF-2CQT-DQ4WQ" : 28.41583333333265,
  "NXT-MEDU-4VLQ-KJN6-5KLHH" : 1.0,
  "NXT-7LUC-22LJ-5WJ4-22222" : 17.58583333333351,
  "NXT-LKAJ-S86U-CVVK-5VXB6" : 0.5000000000000355,
  "NXT-YBRH-UZV8-XV99-BPPP6" : 12.0,
  "NXT-KLMY-XWF7-HHKH-BGS5Y" : 4.041666666666972,
  "NXT-QUUE-9M9E-TRC5-24Q2M" : 7.0,
  "NXT-M9N7-EHVN-6KX7-GK9M6" : 2.0,
  "NXT-7PJE-3NSH-C7W5-GU4FT" : 4.0,
  "NXT-B472-XPVX-MW5A-6ALAU" : 1.0,
  "NXT-XK87-V6MY-FFEC-G32MW" : 1.5833333333332893,
  "NXT-SGTB-4NKL-S34Z-76GQJ" : 2.0,
  "NXT-NPM3-M8QD-KSAL-CLNRP" : 1.0,
  "NXT-LXWE-JNE3-MPQ9-CCX8K" : 0.22999999999982634,
  "NXT-SQSZ-XNXL-62GV-6ECAN" : 5.0,
  "NXT-XWFF-GEP4-J448-2RLYY" : 6.0,
  "NXT-BRFN-RM4L-ZCCK-HXX7N" : 9.0,
  "NXT-R2U6-22MC-LQL2-22222" : 1.0,
  "NXT-N3N8-NXTF-LUKH-4H8CF" : 9.0,
  "NXT-BP4D-WR4B-9ZK7-3CQ36" : 0.015833333333333335,
  "NXT-78DJ-22UJ-6AMF-22222" : 13.732500000000128,
  "NXT-G7TR-HCK5-CWGB-2BANK" : 25.58666666666468,
  "NXT-5EK6-528Y-98LU-434R4" : 5.0,
  "NXT-DBH9-ZWLK-ZSHV-7XAKC" : 6.0,
  "NXT-CJT2-DYBH-VSU5-H525T" : 6.0,
  "NXT-BZD7-EEV8-BZS7-CQQXB" : 0.04499999999999995,
  "NXT-P4KZ-JAF6-3UCE-FMANA" : 111.99666666666586,
  "NXT-FEYP-6WFH-XJZV-E67CY" : 3.0,
  "NXT-TRCN-ZSHH-R4YS-HLAYP" : 12.0,
  "NXT-4BYW-Z4MJ-K4X5-HFXFD" : 20.0,
  "NXT-GSFR-UGF5-D6HM-GWZSV" : 5.0,
  "NXT-P6F5-J7VU-RWHZ-9LXN8" : 0.047499999999999945,
  "NXT-PQ5P-9BWV-Y396-93SD6" : 12.0,
  "NXT-7VLR-7RF6-MMST-DF4ZT" : 1.0,
  "NXT-F2N7-GHWK-GH6U-8LTJC" : 1.0,
  "NXT-UUUM-ZXHS-2S49-4RDZ9" : 3.0,
  "NXT-NFDZ-F697-TS87-FMVHR" : 7.0,
  "NXT-6XTC-TG2L-DDKG-ELMYK" : 13.0,
  "NXT-74VC-NKPE-RYCA-5LMPT" : 2.0,
  "NXT-F232-8RBJ-A2QQ-EQSSG" : 1.0,
  "NXT-Z2A2-SQMM-4JPB-5GR85" : 1.0,
  "NXT-JBF2-UJLN-GYKM-4E899" : 12.0,
  "NXT-6WHB-JYP7-QJJ2-DST9T" : 0.23416666666695107,
  "NXT-J3ZW-4ZR4-CB4H-6EWFG" : 4.335000000000271,
  "NXT-QE62-J4F9-TWDB-6K2CG" : 3.0,
  "NXT-7NX9-9ZQ4-TCYM-GF5R2" : 1.0,
  "NXT-X5EF-HTB2-RLYU-HW8E7" : 4.0,
  "NXT-KFX2-HDBV-6QMX-9WXEX" : 1.0,
  "NXT-XPYX-L8RB-BLPP-7N92X" : 12.0,
  "NXT-67M3-G335-STG4-3EVUW" : 4.0,
  "NXT-ZUQY-AKML-GHM3-HFYQC" : 1.0,
  "NXT-VVTG-H927-L8EK-FTBNA" : 2.0,
  "NXT-9XEN-PLLG-RUW8-2H7SV" : 0.757499999999929,
  "NXT-V7JV-78FM-L2W6-FUWTZ" : 1.0,
  "NXT-X95R-PRA8-9TKX-FRTUQ" : 1.0,
  "NXT-8Q27-6Z96-C29V-B2GBD" : 3.0,
  "NXT-EE3M-NV5Y-6Z3D-AH84U" : 10.0,
  "NXT-VMMH-DHEM-R6C8-CU2J9" : 9.609999999999536,
  "NXT-6X5J-7UNN-A9NB-9QJUU" : 1.0,
  "NXT-8XZV-G8UA-HYA6-G62SH" : 43.3258333333334,
  "NXT-JT6F-UKTE-7VK6-85XYM" : 4.0,
  "NXT-RB4B-J4AH-8HYP-7CDEZ" : 19.352499999999967,
  "NXT-3XGR-TGMC-6XWW-A48JD" : 2.0,
  "NXT-P67N-JFET-JPG9-H52DZ" : 4.0,
  "NXT-GTZ2-LLVH-ZD6E-2D533" : 0.8766666666666801,
  "NXT-WR9W-RPQW-8ZJ7-6U2D7" : 7.0,
  "NXT-EXMV-R7YR-ZAZU-GCKBV" : 11.0,
  "NXT-3GA5-ZE62-NEUB-A9XGR" : 115.82666666666555,
  "NXT-YP5Q-ZRXX-D422-GP2Q5" : 2.0,
  "NXT-K5NM-MEV7-AL3Q-8BNFQ" : 0.016666666666666666,
  "NXT-L8EV-EMP8-7VE8-88WWL" : 1.0,
  "NXT-U8A4-PELA-M5FL-GQRMW" : 1.0,
  "NXT-WPY8-V8U3-4UJH-E4L7F" : 0.24916666666575082,
  "NXT-QK5L-7YM9-YPVF-55GL5" : 4.65416666666672,
  "NXT-VQVL-9WRL-B397-DL6UP" : 8.67416666666661,
  "NXT-C3QD-DQUV-X8FT-5YYHN" : 6.0,
  "NXT-2LJG-JE2U-R96M-9JCP7" : 1.0,
  "NXT-YJRX-WTG2-AUYQ-DH9RR" : 12.0,
  "NXT-G3ZG-DFJR-C4VX-AVNK5" : 1.0,
  "NXT-HC73-3M32-CRCX-8PNRT" : 1.1416666666666582,
  "NXT-3FH7-TF2A-6K8B-HRFRJ" : 0.09250000000000011,
  "NXT-HFV6-N66W-P7R9-DKRES" : 8.0,
  "NXT-3Q3K-T5JA-43EZ-GBMTM" : 2.0,
  "NXT-8F69-W9Z9-8M6Y-ETXGZ" : 8.0,
  "NXT-WBLW-5ZL4-A64L-4PDQZ" : 6.0,
  "NXT-FY4N-JWY3-7C7K-H87GC" : 0.2741666666666662,
  "NXT-PSWT-N4BH-ZYCB-F8LWP" : 1.6850000000000294,
  "NXT-XEX2-YEMY-USHK-5BBNZ" : 3.0,
  "NXT-SPZP-5YVR-66S5-7SP4A" : 1.0,
  "NXT-9TS8-LNUR-ZXYV-7CGYH" : 1.0,
  "NXT-GYJH-58WZ-ZMBF-AZREY" : 1.0,
  "NXT-DNHQ-D5EH-ZZ3H-CRSRQ" : 1.0,
  "NXT-6XQ7-N76X-G5CJ-A68KE" : 14.0,
  "NXT-Z9Q6-6NFT-HVQA-93CDJ" : 0.11916666666676434,
  "NXT-VF2Z-P35X-UND9-5BDE9" : 116.9133333333325,
  "NXT-RNCR-YXDZ-V866-BS5RX" : 115.81249999999862,
  "NXT-AFG5-XJWA-AWVL-2SU23" : 6.0,
  "NXT-PKXM-WH25-UXXG-CJAVD" : 6.0,
  "NXT-F376-YH8T-TFCE-D8ZU3" : 11.0,
  "NXT-DG6A-4BEC-4G3W-D3VCC" : 1.0,
  "NXT-R8VT-6C23-WYRJ-8UUBZ" : 18.563333333333233,
  "NXT-ZGCD-3Z6V-T7CX-HFPFU" : 1.0,
  "NXT-YBAN-6THY-7HF3-5D8BB" : 1.0,
  "NXT-FCKG-WYM8-EAS6-GXDDA" : 1.0,
  "NXT-GUVX-CCLC-N63N-2UWL2" : 1.0,
  "NXT-TYEM-QJ48-L57L-DDM6N" : 5.943333333332896,
  "NXT-TZUL-DZ42-3QTE-3Y6JL" : 37.797499999999964,
  "NXT-Y5A5-HZUR-PEER-EY2G4" : 10.06416666666552,
  "NXT-DD63-74GQ-V4QC-3WRH4" : 5.078333333333443,
  "NXT-36MU-K6Q6-D6KF-EE48X" : 8.0,
  "NXT-ZK9S-42U6-2S6F-9DGGT" : 1.0,
  "NXT-FJPR-KXEN-W9GV-8KBRW" : 118.40749999999971,
  "NXT-6LNH-SK9M-2UDM-9ENJ6" : 16.135833333333508,
  "NXT-DABA-3XF2-VZL5-4D4TE" : 2.0,
  "NXT-5SQV-H8DF-7HNJ-4K3WV" : 11.0,
  "NXT-84JC-M7ZB-Z6KA-3JU47" : 16.325000000000156,
  "NXT-MNZ9-JNHH-CTVY-3UG79" : 13.0,
  "NXT-7HQE-82RR-FAQ2-4RTL9" : 18.05083333333384,
  "NXT-7CTJ-DHLZ-VZ3N-8ZRZD" : 7.0,
  "NXT-FDMW-3E4C-PVQD-4XCNC" : 0.4516666666676876,
  "NXT-83MS-ZV4Z-QV3Y-7U3H6" : 14.0,
  "NXT-J698-WN8Q-XR8A-92TLD" : 1.0,
  "NXT-CNHJ-42YR-QVZV-GRW8C" : 19.0,
  "NXT-7N3C-738M-6BGZ-3FHTH" : 2.0,
  "NXT-WZWJ-3FXV-KH35-BRCE4" : 8.407499999995938,
  "NXT-XJND-N5FZ-EZEY-DWM2A" : 0.32416666666862426,
  "NXT-8HNT-4ZTF-ZXH3-7RU38" : 9.0,
  "NXT-3VFZ-5WXF-WVC6-7S7XD" : 34.79249999999957,
  "NXT-QBW3-6CNF-NBRW-9UKEG" : 1.0,
  "NXT-3NTG-FJPG-FFRY-FSZH4" : 7.0,
  "NXT-46ZE-BQYK-R26H-8HRRB" : 0.1249999999997442,
  "NXT-F96M-8X9Z-M88Q-3BW3X" : 3.460833333333467,
  "NXT-9695-NMP8-J6MQ-9Z6B7" : 2.0,
  "NXT-5CX9-N8VD-5EWC-H4LUA" : 1.0,
  "NXT-YWUS-2TH6-ZSM6-3NGES" : 1.0,
  "NXT-TVNN-JP8V-DMHR-GJBSX" : 7.1983333333333,
  "NXT-NPMF-JVBE-DQH2-FM7UT" : 12.0,
  "NXT-RBWW-VPR4-FXGS-DCPW2" : 5.0,
  "NXT-5RB8-KJD3-BT3B-E2QWW" : 0.38833333333180775,
  "NXT-YL78-U9PB-AUHL-HUJU8" : 2.4733333333315324,
  "NXT-9HPS-2JMP-BVFT-8A55R" : 0.5441666666666549,
  "NXT-YNZ6-HE8K-TPF6-AV45K" : 15.0,
  "NXT-W9Q8-BZJK-3UD4-AHUWX" : 2.0,
  "NXT-L83J-FJ9B-4NB3-4G5VU" : 17.12750000000169,
  "NXT-SYDU-2E3K-4M5Z-BMRCP" : 7.530000000000083,
  "NXT-XK7G-7TKV-D2A3-EUA7B" : 2.0,
  "NXT-45XR-DDUM-ER5F-43RQC" : 0.3558333333333348,
  "NXT-TC3D-5JS3-F3UY-6W2JK" : 13.270833333333348,
  "NXT-Z6DA-R5BL-2PAM-AQRAW" : 6.0,
  "NXT-MYLX-FW6K-BBK5-GKUNR" : 0.2291666666666659,
  "NXT-JW6K-3BGU-AVYG-CX5ZE" : 1.0,
  "NXT-WTLL-Z8CV-E8QH-DEXC5" : 8.0,
  "NXT-XK4J-RN7N-UTMV-AANJ5" : 1253.624999999998,
  "NXT-MLL9-3YKL-H2Q4-ARSAY" : 1.0,
  "NXT-QJDK-SAUZ-8BP4-44ERD" : 1.0,
  "NXT-P63Z-9Y8Z-CWCS-2P5ZD" : 1.0,
  "NXT-772X-VVVV-HGJ3-HG7ZK" : 17.0,
  "NXT-CBGB-ZCDU-RLSB-6WNRW" : 4.0,
  "NXT-4EAQ-UHPR-M7RE-9MSLM" : 36.679166666666205,
  "NXT-P6VQ-SUAZ-T2UE-HV24Q" : 1.0,
  "NXT-ED2R-NXGT-93BJ-HAB8L" : 9.861666666666366,
  "NXT-WTRL-FR4P-JHNY-7U6C8" : 1.0,
  "NXT-JCZD-4ZKG-XUZ5-ALNYD" : 0.12666666666657633,
  "NXT-4BP4-TXCZ-HHM3-8YMFN" : 6.0,
  "NXT-3S9K-NZLR-W7H8-HR8DW" : 3.0,
  "NXT-8UNC-QVL6-43W7-9KMFT" : 3.0,
  "NXT-QE74-HCES-C3VP-FA9HD" : 20.0,
  "NXT-V2NY-WZ74-YNGZ-CHZT5" : 1.071666666666675,
  "NXT-NKJY-GZSE-4P5Y-8JVMR" : 12.6525000000001,
  "NXT-Q3HX-THEE-T2PX-9XF6T" : 1.2083333333333266,
  "NXT-P4KP-7WA8-8FZ8-86X7U" : 1.0,
  "NXT-YDY3-9B8F-33B3-DY42N" : 19.466666666666633,
  "NXT-AMUY-UUWP-MPZZ-D57DT" : 7.0,
  "NXT-FAHJ-MNJE-5BHY-24PP4" : 12.0,
  "NXT-44G3-AC7Y-G3P2-3CLAH" : 4.0,
  "NXT-LAHF-ULUT-R2DG-D98QB" : 18.033333333333655,
  "NXT-AXEW-Y4Z9-EX6T-HPGWT" : 0.11916666666666695,
  "NXT-93RA-557X-G9VG-4RBWB" : 15.687500000000172,
  "NXT-FPRZ-BDZG-GGRL-6CTS8" : 98.2874999999989,
  "NXT-LHVA-UYW6-MUVK-7TXHV" : 6.0,
  "NXT-77PX-3CRR-6WCF-9XWZH" : 1.0,
  "NXT-RJU8-JSNR-H9J4-2KWKY" : 7.4008333333332335,
  "NXT-ZKPZ-7QNC-9H8P-3MYF3" : 1.0,
  "NXT-RTPY-2P6J-HRKZ-H54BW" : 18.0,
  "NXT-W9N6-LNST-3YCT-BRSFC" : 2.0,
  "NXT-HEWU-6KDT-BM8Q-6A9GY" : 6.13083333333331,
  "NXT-YJ25-HTWF-N8RR-4TJAY" : 7.0,
  "NXT-AMRN-3PQ8-MZN7-HQEMR" : 7.0,
  "NXT-VKLG-W3WY-WPF7-2GHKY" : 17.0,
  "NXT-T3FG-QKYC-NFWZ-EZAU3" : 3.6191666666668256,
  "NXT-TMVC-69YC-SJB4-8YCH7" : 11.215000000001071,
  "NXT-4MUK-LW6S-Z7KC-3VE8U" : 120.82833333333224,
  "NXT-4F4R-BZDK-YPCU-CWYJT" : 0.047499999999999945,
  "NXT-NR2T-PFZU-RLDU-DN3QU" : 1.0,
  "NXT-UTA4-MYXX-ZFXL-FBQ9G" : 2.0,
  "NXT-B7J4-8WXH-NWZR-CVA5D" : 1.0,
  "NXT-DTB3-CRYB-D5YM-FTSEG" : 0.529166666665418,
  "NXT-2V7G-C8BY-KTYY-CAHNU" : 14.520833333333329,
  "NXT-PJ5P-X3Y2-AUER-DL8CQ" : 0.8158333333333454,
  "NXT-U26W-93XT-LKY7-DRJD5" : 0.06666666666666665,
  "NXT-DFDV-58KQ-LTD7-9XC9T" : 1.0,
  "NXT-46VH-78E7-24HY-2UHTZ" : 12.0,
  "NXT-WZK2-EEZN-XYCS-FD49K" : 0.06499999999999993,
  "NXT-UNFS-YEDX-NT2M-4GEX2" : 0.08333333333357018,
  "NXT-UF8A-D4ER-R86M-6GHUQ" : 1.195833333333328,
  "NXT-J3F3-YSE3-Q6ZC-9MSHA" : 1.0,
  "NXT-UNDW-H4LR-7PKM-67YF4" : 1.0,
  "NXT-VA35-UT98-ABXZ-44J64" : 4.520833333333334,
  "NXT-PBN9-PJLK-YG9S-83DWE" : 41.858333333333384,
  "NXT-W3WB-C4UU-EBK7-8VYQ6" : 1.0,
  "NXT-LUD7-R2EA-DMDM-9AKMU" : 3.0,
  "NXT-NJM8-HLLG-U4WS-H9EEH" : 3.0,
  "NXT-W9EA-TDL6-LTM8-6THE6" : 1.0,
  "NXT-NGPH-ZJZX-9PAD-5WFWM" : 4.483333333333627,
  "NXT-QCHL-NRMF-26CY-74V9E" : 3.0,
  "NXT-3CUW-4GRB-6F87-FVSDF" : 11.0,
  "NXT-JCE6-WCGC-NQB3-GWEQM" : 6.0,
  "NXT-AM5F-GGW9-H4J3-DL7SS" : 3.0,
  "NXT-EQ76-HG8J-JXPQ-B2CFA" : 2.0,
  "NXT-FK5G-7QST-A4U5-DXY5G" : 7.485000000002033,
  "NXT-3L9X-BXFY-VT6W-6NDYE" : 0.8616666666666798,
  "NXT-6C5S-F7CB-7TJC-55L3S" : 18.0,
  "NXT-R3JW-ZMP5-ULGS-GTTRD" : 1.0,
  "NXT-T5BR-68RL-GF3W-GJ3R9" : 0.6508333333328551,
  "NXT-KCK2-WKXK-7F4A-7MH38" : 3.0,
  "NXT-ZDQK-DWU4-HH2Y-4ELL6" : 6.0,
  "NXT-4K4B-76X2-DWAB-22TEF" : 0.6683333333331909,
  "NXT-DJTJ-N8QM-CPQB-FEZTY" : 1.0,
  "NXT-RKAB-X42L-KG77-3LQ5D" : 0.155,
  "NXT-K884-ACWF-3J9H-E9742" : 7.0,
  "NXT-MAEF-Y5ND-K63M-4ZPCG" : 0.5466666666676494,
  "NXT-RYVQ-9669-ERFC-CJKDP" : 9.879999999999969,
  "NXT-Z8T2-TM8W-3SGJ-GTJ69" : 0.2858333333333333,
  "NXT-CPYT-K8BR-CCUH-63JBK" : 0.3749999999999999,
  "NXT-BK2J-ZMY4-93UY-8EM9V" : 488.48333333332664,
  "NXT-7D5M-9WW9-PFSS-96M57" : 8.0,
  "NXT-5SFE-PF2P-WZUK-CSW65" : 1.0,
  "NXT-SLTE-P3UQ-EQ92-D5RYE" : 18.0,
  "NXT-URK8-PW8G-CMLH-57KKQ" : 13.0,
  "NXT-EPSG-46SM-HL4T-CAXN6" : 11.0,
  "NXT-QJ2X-N6V4-YKVR-ALYBT" : 2.4233333333332383,
  "NXT-XM86-4ZNA-65L5-CDWUE" : 0.08333333333333338,
  "NXT-4ZS8-86DG-WKNX-9UQQF" : 116.0233333333304,
  "NXT-CRY8-VPZF-BL8P-9J5HJ" : 1.0,
  "NXT-6ZWG-SJUL-J3QQ-GYSUD" : 1.0,
  "NXT-4PKT-CHHS-B3FS-GWD9K" : 1.0,
  "NXT-9RBT-GYTU-P8CF-2PX69" : 9.0,
  "NXT-6X34-LB5R-2KVE-579KK" : 4.666666666666667,
  "NXT-SK5W-K64B-HLV2-4J883" : 0.12749999999999997,
  "NXT-J37K-X67U-3RC7-88CT8" : 1.0,
  "NXT-8QLY-CRHV-NSJZ-CCZ5K" : 3.0,
  "NXT-4QZR-GBWC-P8U6-7WMAP" : 122.42083333333196,
  "NXT-ALDL-VAG8-Q7US-BUEM3" : 6.0,
  "NXT-DSQP-SACK-CMLK-GN8NF" : 15.854166666666817,
  "NXT-LQG5-8G55-L22C-86S4Y" : 10.208333333333336,
  "NXT-UWJU-XXST-3MPQ-2JWG7" : 1.0,
  "NXT-6KDS-WBL7-K3VQ-DJ4EX" : 10.0,
  "NXT-2UKS-7VYN-Q73Y-EKE8Y" : 0.2633333333339287,
  "NXT-HYTB-S8UF-DEM8-AMJNV" : 2.1866666666666017,
  "NXT-U9BG-EMVD-NG2F-BJN95" : 3.0,
  "NXT-SVEK-VTRU-HWLQ-ADJGV" : 2.0,
  "NXT-NNBQ-NXU8-8R7E-3TG5M" : 4.0,
  "NXT-C5WE-EYJ6-449J-HHM4S" : 11.0,
  "NXT-XQ9C-JQQB-6R5C-DRZHQ" : 1.0,
  "NXT-ENC5-RJ4B-W58H-EVCUJ" : 107.66749999999979,
  "NXT-AEEP-46XV-3JEJ-6ZQX6" : 6.0,
  "NXT-8HL8-LDXB-YQ3A-8ADFJ" : 0.6658333333333416,
  "NXT-WLKH-GEMA-PZE9-6TKJ6" : 2.0,
  "NXT-R67P-6BZ2-XWAK-8RHZR" : 5.0,
  "NXT-W9EE-TRNF-ES6B-92X7N" : 12.0,
  "NXT-Y9PN-57W4-FPC8-5K2MV" : 6.0,
  "NXT-2XT3-3RP8-FHMJ-6ANVS" : 18.929999999999506,
  "NXT-XK6U-MB8X-266F-C46P3" : 9.0,
  "NXT-VPP6-RFBG-WMAH-54SDX" : 123.55750000000066,
  "NXT-W3SP-KKYQ-V82G-5CKUE" : 1.0,
  "NXT-T4S6-E3R5-9QQT-9DQT7" : 20.0,
  "NXT-DHFS-JPHW-EZDZ-8K9DH" : 11.879166666666153,
  "NXT-SANE-A8ZT-9AXH-BVCTX" : 12.0,
  "NXT-PGWP-3LWM-TMSE-368EK" : 0.14666666666666675,
  "NXT-94RK-9X8T-VQRQ-F6LYQ" : 19.0,
  "NXT-F454-9PHD-W3SX-2WHAX" : 1.0,
  "NXT-YXT7-V4DK-DC5X-9AQ58" : 17.89249999999871,
  "NXT-ZRV3-WR6C-W8P5-7EKJU" : 2.0,
  "NXT-GAUU-WUDD-AP3W-9W9PV" : 9.0,
  "NXT-6YRF-WUCN-KPMC-8PSWJ" : 5.0,
  "NXT-7BSX-FVMT-4H5B-5CK9D" : 102.70583333333256,
  "NXT-QW4Y-76KT-FN6Z-54RRY" : 18.0,

EmoneyRu

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +31/-2
 • Offline Offline
 • Posts: 537
 • techDevComm
  • View Profile
  • Nxt Kit
Re: [NSC] MS Nxt Security Coin - supporting Nxt hallmarked nodes
« Reply #186 on: October 02, 2016, 07:50:46 am »

Code: [Select]
  "NXT-F3W7-HL7Y-BESE-D8EZZ" : 3.0,
  "NXT-A6DL-4GN2-SPA2-A3KKL" : 0.7666666666669073,
  "NXT-HDKA-4ALM-G3WM-66XRG" : 1.0,
  "NXT-NNVJ-95XG-8UEB-CRYPT" : 10.124166666666753,
  "NXT-LN3D-T2LN-WJSF-BNWN2" : 7.0,
  "NXT-R44K-THFB-DBA8-D2HJU" : 6.0,
  "NXT-GK8Q-JVPX-2QRJ-4X3XC" : 0.0025,
  "NXT-EZ8K-MJ8P-S9GT-G4LQV" : 1.0,
  "NXT-ZQJ2-JZVT-QULL-5PEER" : 16.273333333332822,
  "NXT-LPLX-DCG6-CMV7-8M496" : 2.0,
  "NXT-KFGJ-M5V7-MT3Y-BXY9D" : 5.0,
  "NXT-AQCE-U929-GX3S-BEMHU" : 1.0,
  "NXT-V3KV-2GD5-DDZA-HJ58J" : 59.42083333333348,
  "NXT-HDBR-JLHG-BJNJ-6X8MZ" : 13.0,
  "NXT-J6LB-6MQE-G24N-9C8NE" : 0.8441666666669079,
  "NXT-3QW5-F4PT-R348-DKX4X" : 3.0,
  "NXT-R54H-5CST-CAQ7-24SB2" : 2.0,
  "NXT-BT9N-Z4H7-X9FU-CST3M" : 1.0,
  "NXT-YX6L-XFFA-YLQY-E6D7L" : 4.0,
  "NXT-CCVF-F3LV-FZCS-EB3LR" : 2.0,
  "NXT-HQJN-6C35-9X86-7WKAN" : 1.0,
  "NXT-2NCG-G7LC-Z8KU-GRR9S" : 4.0,
  "NXT-8E6V-YBWH-5VMR-26ESD" : 2.0,
  "NXT-3VEA-RUE2-BUFF-9Y9G2" : 1.0,
  "NXT-CSQ5-K2GT-FP8S-DVMFK" : 1.0,
  "NXT-U5B6-EYXH-RK65-4J4QP" : 1.0416666666666672,
  "NXT-CMVW-5D3K-3D9M-A3X4K" : 0.2916666666681742,
  "NXT-WRPD-RXG6-WBVR-HSVKA" : 124.34833333333208,
  "NXT-JJJW-2ZDX-BYNV-2KTG7" : 2.0,
  "NXT-2QHM-H99Q-8C9Y-C4XTN" : 12.0,
  "NXT-PJAC-BM2H-B5E3-D79BG" : 7.0,
  "NXT-X4LF-9A4G-WN9Z-2R322" : 20.206666666665758,
  "NXT-KWU4-Z9RG-EZE2-69RZH" : 7.0,
  "NXT-2282-SQ2P-PQJW-7K3RB" : 15.0,
  "NXT-V29U-VXZJ-H8UJ-835MA" : 17.378333333333902,
  "NXT-8RBV-8F26-RZSX-F3RBZ" : 2.3208333333327986,
  "NXT-EAVH-SLEV-KSEE-EE2KP" : 3.0,
  "NXT-7QW5-88CJ-TE8R-BMPEJ" : 5.0,
  "NXT-T4NN-P4PW-P4Z3-BWSBY" : 1.0,
  "NXT-PRYC-Q3MA-LPCR-36SPY" : 0.020833333333333332,
  "NXT-HCVA-MYWS-98PC-9QVCX" : 9.541666666666623,
  "NXT-8WM4-MC99-95YB-749A4" : 1.0,
  "NXT-LPK5-HGWD-M532-FBUAW" : 1.0,
  "NXT-5H3X-RVBA-C99Q-CBK2P" : 0.0125,
  "NXT-7LUP-MRCU-VHAB-C5XXJ" : 1.0,
  "NXT-GYN4-FCDX-ZC2A-CR2WK" : 3.0,
  "NXT-VE25-CYXM-M9ZQ-246NH" : 5.0,
  "NXT-6HLW-9ETE-KPQ7-82DH8" : 3.113333333333413,
  "NXT-SMFU-F96C-NA77-H9GHR" : 1.0,
  "NXT-M5RH-XD9W-R8FN-8MWVP" : 0.20083333333333286,
  "NXT-SYNR-ZAES-GZ3F-BCDFH" : 1.0,
  "NXT-THLJ-CYAL-JQST-6FNS5" : 1.0,
  "NXT-F3PT-8PEM-WHU4-77777" : 1.1108333333333373,
  "NXT-T4BJ-M2B6-9LHP-8YG77" : 1.0,
  "NXT-27KV-WBHF-6NLK-CC8MB" : 1.0,
  "NXT-C7LZ-PQMM-LNNW-2PFJU" : 12.729166666667101,
  "NXT-7WMR-YZT9-67LD-3T8T8" : 0.17833333333346957,
  "NXT-YENH-XM9N-TAT4-D7U28" : 4.635000000000109,
  "NXT-Z7EE-4VGJ-VCMM-F3R75" : 81.77416666666622,
  "NXT-XYHL-UKW4-T3T2-E2F8Z" : 4.0,
  "NXT-94YH-MF3X-GZMB-4LNH7" : 1.0,
  "NXT-BAD7-238Z-2SEX-2TJ2S" : 0.7949999999982538,
  "NXT-E8MZ-843K-LRGY-EKFLW" : 4.419166666666843,
  "NXT-UGVX-5N3B-CQ38-5SBQ9" : 0.23499999999999918,
  "NXT-3V6A-WUZF-TJTX-DER35" : 1.0,
  "NXT-BDU3-YY78-T7W8-A9T93" : 112.99499999999706,
  "NXT-DAXR-PR6C-EA3X-8YGM4" : 10.463333333334102,
  "NXT-427K-M6FX-32RB-2X3V6" : 1.0,
  "NXT-N78U-J9ZB-6LAH-7VE5H" : 126.36499999999981,
  "NXT-YY63-QJ7R-ZYG7-F28HZ" : 1.0,
  "NXT-SQ9J-JCAN-8XVY-5XN7K" : 1.0,
  "NXT-7LB8-8ZPX-3YR9-3L85B" : 0.7708333333333357,
  "NXT-77KU-ZQXN-68C2-3A9CP" : 29.453333333332736,
  "NXT-JTA7-B2QR-8BFC-2V222" : 2.0,
  "NXT-74HD-K5FC-LSKL-36FFG" : 4.0,
  "NXT-EH6X-PSBX-MXLM-69FFZ" : 1.0,
  "NXT-NRGJ-86TR-QBUU-D2C3S" : 1.0,
  "NXT-EEV3-LGUF-JC43-F7NNN" : 3.0,
  "NXT-5S3S-8BT8-UF2E-9ZTLN" : 1.0,
  "NXT-TV64-EF58-PNAL-GZNE5" : 3.0,
  "NXT-FSHC-RL4M-D5SD-8DASY" : 3.0,
  "NXT-BPZH-L5JZ-TS9Q-6RVTM" : 7.0,
  "NXT-MXDU-UKS5-LC4C-FEW8Z" : 432.3474999999976,
  "NXT-2LTD-WYV9-FDUM-3ZVK8" : 112.4349999999992,
  "NXT-5HH5-H83V-ETA2-8WNQP" : 19.687499999999996,
  "NXT-4YDK-674F-KBJF-388FP" : 147.6683333333338,
  "NXT-XYQF-YGS2-5QCH-6Q2CZ" : 10.770833333333366,
  "NXT-YFC7-LQMW-D5FD-GC5GJ" : 3.0,
  "NXT-7KAC-B7T7-BP6A-E4RXJ" : 3.0,
  "NXT-W8NF-QLQ7-54JS-7Z73P" : 1.0,
  "NXT-ZBDD-3WND-EMYU-67DXF" : 0.7308333333335961,
  "NXT-V5K6-FDSK-M2AX-FUMWA" : 6.0,
  "NXT-UK7N-EL7S-VS6K-5WD5Z" : 2.0,
  "NXT-FRBQ-SQ2T-HYL7-5X7VZ" : 18.0,
  "NXT-9J8A-WLA7-6YZU-EPA4D" : 6.0,
  "NXT-YKDR-R624-MM4S-5ZKQK" : 122.1983333333318,
  "NXT-S37K-7X9X-2RTY-5L438" : 15.0,
  "NXT-9A2P-SHH2-YWC5-3WFAN" : 1.0,
  "NXT-A8RW-HKUE-AET2-9FXTR" : 3.0,
  "NXT-LS7G-7WQ2-6W7S-HEQKJ" : 9.0,
  "NXT-AXVH-E9JH-4FA3-5FFXN" : 12.0224999999997,
  "NXT-2VKN-SJQP-HFGU-4SH6S" : 10.0,
  "NXT-49FT-VJPW-RC64-GRH64" : 12.0,
  "NXT-3YL6-YS5Y-WE7N-8MRRG" : 5.937500000000045,
  "NXT-BCP8-EJQ5-HCU9-36WZ9" : 9.059166666666648,
  "NXT-JXRD-GKMR-WD9Y-83CK7" : 1.0,
  "NXT-G23N-9SKH-5WRX-ALDQE" : 4.530833333333704,
  "NXT-WFMJ-33VP-DSFN-7A7TA" : 11.853333333333394,
  "NXT-8D65-AVB7-X8SM-2JTX4" : 122.34166666666447,
  "NXT-8Y96-J2JN-8NWA-4XK74" : 37.57666666666323,
  "NXT-QF2A-N4WH-CRLR-2FBC5" : 2.0,
  "NXT-5WW2-XQ63-CFGM-G7YAJ" : 113.31749999999921,
  "NXT-P2MJ-LKUK-RHEA-2NFJD" : 11.0,
  "NXT-GZD6-FJUT-5H4N-F64ZK" : 0.6883333333335102,
  "NXT-AS6F-9RJA-5NQN-8BS4E" : 3.3408333333303495,
  "NXT-2AZQ-46MC-3PQ4-9TVV8" : 1.0,
  "NXT-AY47-Q3Y7-8Z5F-933DX" : 123.27916666666565,
  "NXT-RR3S-3ZQZ-YBJB-2BMB8" : 0.8416666666659758,
  "NXT-FH2N-WBX5-G29G-E2CU4" : 5.0,
  "NXT-AE2X-AAJ8-UVD9-5GTA3" : 10.0,
  "NXT-6RKA-ZVFL-VBS6-7D2EP" : 13.0,
  "NXT-KMVR-BH6Q-J8HM-BLELV" : 1.0,
  "NXT-KUU3-FXUT-KYY2-GVLW5" : 9.955000000000805,
  "NXT-CBU8-YGV8-KVDV-38Q5Y" : 3.458333333333335,
  "NXT-ZYCL-RXPZ-UKVJ-8GKB9" : 3.0,
  "NXT-8DSC-MFGJ-HQRP-D7MU3" : 9.0,
  "NXT-YSC9-GKQ3-FANN-22222" : 6.0,
  "NXT-YTTX-3RBM-6ETB-49LRA" : 1.0,
  "NXT-WHBB-VBW5-H3D5-C8PNY" : 7.0,
  "NXT-6HEP-7WB4-BH38-7UE8V" : 125.98916666666685,
  "NXT-FTPH-FHM6-P5GK-2893P" : 7.0,
  "NXT-K9DH-7GRB-32G2-9H7JT" : 1.0,
  "NXT-X7PQ-E4NU-R6BF-BEHFQ" : 5.5808333333335165,
  "NXT-RS64-EQJC-P7CQ-D5SAU" : 9.379166666666055,
  "NXT-U747-4TP7-ATU4-3QK3H" : 1.0,
  "NXT-F2AB-9P6H-T437-7A4R6" : 7.031666666667104,
  "NXT-Z2F6-G89G-4CY7-FCZLU" : 0.7008333333334349,
  "NXT-J2MS-AZL3-85VQ-DBRDQ" : 14.0,
  "NXT-X4PL-5CD7-NACE-EQDVN" : 5.241666666666765,
  "NXT-8SVN-XGNL-XEAH-66YVR" : 2.0,
  "NXT-Z5N7-2LV7-X3C5-9TL7A" : 1.0,
  "NXT-DVE3-4PH5-NYXG-H8ARX" : 10.0,
  "NXT-BRG4-67SQ-KH8K-5FJ6M" : 1.0,
  "NXT-39J5-ZMF8-L245-DEN6N" : 13.0,
  "NXT-7WVC-W7TJ-REQ2-4VDJD" : 0.9924999999996089,
  "NXT-33TZ-PNF5-SXGZ-5MJBB" : 4.0,
  "NXT-EZHV-R8LY-VYPX-4YYJN" : 1.0,
  "NXT-7LPK-BUH3-6SCV-CDTRM" : 1.0,
  "NXT-URSL-DDWX-2F8Y-4ACSG" : 2.0,
  "NXT-CV5E-MSJL-4FNS-5XZYJ" : 2.0,
  "NXT-ZV3G-FVM6-874F-9F7PG" : 0.0125,
  "NXT-XJBZ-4W56-XJS2-FPLZT" : 1.562499999999998,
  "NXT-AR77-SW4Y-M3VA-DUSTY" : 0.12583333333311586,
  "NXT-K77P-MN3G-YN7G-3SARD" : 3.7916666666666683,
  "NXT-J7AC-K63U-AX6G-FSY2G" : 2.0,
  "NXT-49YZ-JDKE-7UYT-EA8XF" : 8.0,
  "NXT-NTC4-ZZF9-AAG8-CBWUX" : 1.0,
  "NXT-LQ2B-YYRJ-QE4V-CGRYZ" : 12.398333333333344,
  "NXT-KB63-98AB-PQJN-GTB6C" : 98.5266666666662,
  "NXT-63NR-ZCLN-H7QF-EBFSU" : 7.304999999999495,
  "NXT-GNGY-E986-VVJG-7D2SK" : 8.860000000000785,
  "NXT-M3JR-99SB-YPHG-HVN4W" : 1.0,
  "NXT-XFAH-7N9C-6AS6-B3GLZ" : 9.0,
  "NXT-S96S-MDZY-UKG8-2ACBP" : 18.43749999999841,
  "NXT-XNGA-CPJ5-FY4N-HD3G3" : 10.0,
  "NXT-4F7R-AXFN-4X4H-DMAYW" : 11.0,
  "NXT-S9KY-XQGC-6G2A-BNQXP" : 2.0,
  "NXT-3FH7-TS6Q-44EV-8B9LN" : 1.0,
  "NXT-P3VW-DUAX-CL33-9FVUD" : 11.559166666667219,
  "NXT-HMVV-XMBN-GYXK-22BKK" : 120.37166666666545,
  "NXT-7R8S-X9GD-W3M9-DWCX2" : 19.0,
  "NXT-ALP6-JWLS-K25S-DYTMB" : 11.0,
  "NXT-PMQK-R42X-SGKU-C924J" : 0.22916666666666669,
  "NXT-ZGGJ-5G8H-K24Y-3BD8S" : 2.0,
  "NXT-ATAR-UP9Q-BV2Z-EH8TG" : 16.190000000000172,
  "NXT-YBT7-X9Q3-QULK-GTWWJ" : 20.0,
  "NXT-S4LU-8TBJ-P794-ENU3Q" : 2.0,
  "NXT-XFTR-DEMC-ERDW-6AR9H" : 1.0,
  "NXT-4ZAY-GNTL-J83T-GKLAU" : 16.0,
  "NXT-9ZX2-YW4S-2YY5-ERV8E" : 10.0,
  "NXT-73HV-5H4A-6MP5-DC7EM" : 82.71416666666647,
  "NXT-X6NX-TV78-8JVN-A9BPJ" : 3.0,
  "NXT-RLBU-9N48-FFUC-DPAK2" : 1.0,
  "NXT-Q8NS-TX4J-UKHD-5Q6X9" : 4.0,
  "NXT-253H-ESRL-K87C-4R9FG" : 1.0,
  "NXT-NZ72-79FB-DVPR-GGN2S" : 82.60916666666665,
  "NXT-SL44-R65Z-HMNZ-7WVJM" : 120.29083333333193,
  "NXT-SCG6-JSZS-A46A-6R84H" : 1.0,
  "NXT-Q9QB-LM8G-5VYF-B6DKD" : 2.0,
  "NXT-9KML-H4QX-AF5W-5UBTP" : 3.0,
  "NXT-WCMK-8HAF-FZ7U-3U5FZ" : 99.14666666666587,
  "NXT-8FFZ-RMUZ-4Q7P-DWYKC" : 12.961666666666522,
  "NXT-3JC8-388A-ZYVL-39YCV" : 1.0,
  "NXT-5A9B-Q2UK-6DGQ-BYDWW" : 6.0,
  "NXT-JNES-HJ86-KNXQ-AQ33Z" : 1.0,
  "NXT-YBTA-VFMU-YU56-9QAWB" : 7.0,
  "NXT-S6GQ-PZ4A-W3TT-7QDCW" : 4.0,
  "NXT-ZWW7-PSXW-89TR-AA67Z" : 5.0,
  "NXT-CDXA-JQHA-JSZM-8ZKVC" : 0.10500000000011056,
  "NXT-FRS2-MQR5-758P-ANNEX" : 2.0,
  "NXT-CV94-DK9W-8H9Z-488WD" : 5.0,
  "NXT-PUD6-2CEC-TBQ9-B6Q25" : 99.67416666666516,
  "NXT-CZX9-ARE5-UR5Y-AR6QD" : 4.400000000000176,
  "NXT-V8VX-MLHS-NK94-DMWWQ" : 2.0,
  "NXT-5FWQ-6DVC-S323-8JE96" : 5.168333333333871,
  "NXT-PC8Q-ZW86-7UYK-CC4XJ" : 124.92749999999911,
  "NXT-A9GH-ZEQ5-CBE8-26CX9" : 6.0,
  "NXT-RAQ8-KCEZ-KDC3-9NDFE" : 3.0,
  "NXT-MGVR-JJ8Z-EDTN-FN94N" : 2.429999999999973,
  "NXT-HR73-YXAT-HYPL-A3CSD" : 1.0,
  "NXT-ELWG-9FPV-KTP6-F7L6T" : 10.0,
  "NXT-HXLV-BG7X-TU8Q-F9WX5" : 28.267499999999686,
  "NXT-93UX-LALT-VNZQ-EMDLL" : 9.167499999999992,
  "NXT-EDN9-23WF-ZGM8-CMZNA" : 17.28000000000003,
  "NXT-2AUA-T3NB-AW28-B6A2Y" : 1.0,
  "NXT-4YGP-A47W-V68R-2DNAH" : 96.43083333333266,
  "NXT-9ZGK-XCJS-UG7H-CBVAK" : 2.0,
  "NXT-Z6BP-XV5U-ETGS-6FQHL" : 4.0,
  "NXT-A3N4-EPBE-9SPJ-7EXY7" : 2.0,
  "NXT-XUAK-67WB-GNGZ-7G598" : 4.0,
  "NXT-MX56-WNBG-7Q9U-55T2Z" : 3.0,
  "NXT-7G7H-BE28-B967-FTBWW" : 11.424166666666444,
  "NXT-X5SL-CCYX-9NQX-HZ2P8" : 3.0,
  "NXT-MBL9-U7D3-RJBJ-3SAWZ" : 0.9708333333334309,
  "NXT-8YZY-6S8Q-87BR-FJG6Z" : 11.0,
  "NXT-TDN4-4NMR-5RXG-8FCKD" : 3.0,
  "NXT-Q4R2-XJ3A-C8V6-8WHEC" : 1.0,
  "NXT-2CP8-T26A-PYMV-8PBFX" : 1.0,
  "NXT-8CBP-XQAH-J47K-GNQPB" : 1043.789999999999,
  "NXT-QMHT-RNX3-FYAL-2QMTG" : 1.0,
  "NXT-CKGY-9EKE-R7SX-8L8HG" : 4.550833333333337,
  "NXT-KKNV-8EPK-W2S4-96VTK" : 1.0,
  "NXT-9SYB-C2GF-JA2X-2R4S3" : 13.938333333334093,
  "NXT-9HUD-2JLT-RCAG-36B4S" : 0.6874999999999257,
  "NXT-GVHS-X4MC-XV2M-CTN73" : 13.0,
  "NXT-GWGN-63MV-G5JP-DYCZF" : 7.0,
  "NXT-JLRW-HGW9-HPLA-4D8MG" : 16.265000000002022,
  "NXT-FZR5-M8RX-LFZQ-AGUDF" : 1.0,
  "NXT-5Z35-ZCDV-BC28-7KL5F" : 3.0,
  "NXT-KYNB-JC3D-PRS3-99GP5" : 0.22916666666690588,
  "NXT-KEX2-UXQS-RZ58-AF59H" : 1.0966666666666722,
  "NXT-FDW8-THXX-PY8X-9VK6M" : 1.0,
  "NXT-AGMN-X55N-FCQE-46SSX" : 0.013333333333333334,
  "NXT-DL58-6B9L-WYFA-H9W8G" : 7.216666666666633,
  "NXT-ZXTT-CY28-339U-GJVFZ" : 16.0,
  "NXT-E55E-LHQE-VX4R-BM9AR" : 4.0,
  "NXT-QZUC-3VDR-H9VH-FDPTM" : 0.47250000000164505,
  "NXT-FDEX-SCXX-GW3C-2CGNY" : 115.28249999999878,
  "NXT-XZ4N-6FSD-8MYX-7T83B" : 1.0,
  "NXT-ACWP-34XC-K3QW-5BZHJ" : 5.0,
  "NXT-FGT3-88A5-HKTD-HSP6F" : 9.0,
  "NXT-3FXZ-CETU-FD2D-32FGQ" : 6.0,
  "NXT-3R28-ZBCB-E8GT-C34JC" : 5.0,
  "NXT-Y4J6-AH2R-ZMEB-AT4EJ" : 14.0,
  "NXT-L2EQ-QURY-CB6Q-2UWXC" : 11.0,
  "NXT-KLP6-X6U3-UWYU-83DHU" : 2.0,
  "NXT-CYZW-GSZF-X8WZ-54MYS" : 1.0,
  "NXT-KPAA-EA3M-W4Z6-4HQ2U" : 20.0,
  "NXT-SVDB-5DMS-78RM-AM57A" : 41.483333333333434,
  "NXT-2RT3-PM4A-JSWE-AA9ZM" : 5.0,
  "NXT-SB4F-J63R-TDSL-G4T3J" : 1.0,
  "NXT-B77G-XWNH-FUBK-4R294" : 116.16749999999861,
  "NXT-2L2X-G2SK-L6PC-4PU66" : 2.0,
  "NXT-BLZH-YK8P-W5S4-BZN5M" : 0.8808333333334062,
  "NXT-SSEL-H58X-CLRU-9XDTX" : 5.461666666667042,
  "NXT-CPDC-XC9B-85EF-9PNXW" : 1.0,
  "NXT-SEH4-RHJF-M6SZ-D2C3K" : 1.0,
  "NXT-D4UF-YXBT-8ZND-9VP2X" : 12.0,
  "NXT-LWK4-ZJ3W-M97R-CMSB5" : 34.48666666666562,
  "NXT-7D3F-2BPS-5YCQ-5TCWL" : 6.416666666666663,
  "NXT-TATE-2XFJ-MJTR-5F45C" : 1.0,
  "NXT-TGNZ-E8VK-69EX-3L9LX" : 14.0,
  "NXT-ZM22-XTBB-AXFH-GQFSC" : 0.05916666666666659,
  "NXT-7NNQ-9EKA-YDGC-8C3W6" : 102.92333333333303,
  "NXT-KC6G-FU83-EX9T-2MDBY" : 1.0,
  "NXT-WKMU-KC9V-PES8-HAVQ5" : 0.20500000000054897,
  "NXT-23FD-PJ3N-PC7L-9JW8K" : 3.8033333333317505,
  "NXT-GPHA-5C5K-W96Q-AR8G7" : 65.03833333333311,
  "NXT-DBBW-BD2X-W89Y-GDWGT" : 6.0,
  "NXT-ZVTX-F8M5-F42Z-5RTTR" : 1.0,
  "NXT-XB2K-RQDL-X6M9-57Z54" : 4.0,
  "NXT-8VHH-BPEF-Q35F-FHKFU" : 1.0,
  "NXT-AL8W-LRAV-RANB-72JK9" : 0.20833333333333334,
  "NXT-MAMY-L98Q-TL9C-HUG8G" : 3.729166666666676,
  "NXT-M3SE-YNLU-8PGW-H7WRB" : 6.0,
  "NXT-AW52-JPD7-UG95-9EWE8" : 17.0,
  "NXT-T4YW-7AQU-PP6E-2DGXN" : 1.040833333333345,
  "NXT-CXB2-WB4Q-NRZX-3EHBZ" : 1.0,
  "NXT-NNGD-V8TN-3MZR-DWWBE" : 7.846666666666384,
  "NXT-NXJ9-YYYG-D3G9-DCKHS" : 2.0,
  "NXT-36JR-WFWQ-Y8R6-HEV62" : 1.0,
  "NXT-BATA-MAH6-WNT9-43ZRW" : 12.813333333333423,
  "NXT-7ML4-22U8-QNXK-22222" : 2.2291666666665515,
  "NXT-ENDS-6LGP-GCU9-3X5T2" : 124.5508333333313,
  "NXT-9SH5-EWEG-78NP-FHDT6" : 2.0,
  "NXT-2AHU-UXZW-K9Q2-HENLW" : 7.0,
  "NXT-3J6Q-76A5-E28L-F3XQ6" : 0.5416666666666665,
  "NXT-M2Y7-FKFH-CAQC-DEF7N" : 14.0,
  "NXT-CUAE-25AB-BN5E-EN57V" : 2.0,
  "NXT-J4MP-HQT3-2AZG-4EMTT" : 9.0,
  "NXT-ZU7T-7LRJ-ES8F-85P54" : 11.688333333333391,
  "NXT-5ZCV-KNGM-W5QK-HJ8FN" : 4.0,
  "NXT-TJCZ-47TN-WMZ5-9UJFN" : 0.18416666666695392,
  "NXT-ASVV-RXUE-HFN9-94C5Q" : 4.0,
  "NXT-GK8K-SV48-TRPV-8Z833" : 2.0208333333332726,
  "NXT-P5V2-SCMG-2Y6T-4645A" : 1.4374999999999385,
  "NXT-WFDY-SGKQ-2U6C-EB48D" : 23.67000000000009,
  "NXT-PJ4S-P5MU-LFBV-6ARBY" : 122.82499999999725,
  "NXT-GXCJ-N4PL-VV5U-49YQP" : 1.0,
  "NXT-AYXP-4XML-5ZZ7-GQ22G" : 7.458333333333303,
  "NXT-VFUQ-9975-NJYK-7DG8C" : 3.0,
  "NXT-ETS6-SMB8-ZMBL-AYYKF" : 1.068333333333342,
  "NXT-6A2T-BCKP-P9RN-B7AJW" : 11.0,
  "NXT-K5ZJ-NNR2-4J4B-D92UF" : 5.0,
  "NXT-E35V-U934-KUNH-3JJA4" : 16.0,
  "NXT-DHEF-NBL4-B87F-93ATP" : 5.0,
  "NXT-ZQHH-R7P8-VUW6-7MC8B" : 6.0,
  "NXT-TU9M-RZM6-5WUY-9LANW" : 6.0,
  "NXT-7HL4-WMNR-XGFL-ASVHV" : 16.06333333333387,
  "NXT-JQMH-SKCE-5XPH-5PD54" : 6.87499999999997,
  "NXT-PHAE-A9CL-KYVX-H8DDM" : 5.0,
  "NXT-YHMW-E72A-93EG-DXBSW" : 1.0,
  "NXT-GA9N-G268-CKMG-5SRX2" : 2.0,
  "NXT-YNBY-QXYG-XDDQ-3L5JS" : 5.5508333333334905,
  "NXT-DBSU-KJ8N-BE67-FXX98" : 236.28083333333112,
  "NXT-W7PJ-RSLG-9UKU-BVD7J" : 13.356666666666008,
  "NXT-LUR3-DR68-6AUS-EQC9H" : 16.0,
  "NXT-358M-NHYG-W2QK-28QZ8" : 29.28833333333268,
  "NXT-5746-PL2E-AZTT-22X68" : 87.84416666666553,
  "NXT-N53Y-6D8X-N8C5-5MCJ7" : 4.0,
  "NXT-36B6-UBS5-DBNK-2W3BG" : 1.0,
  "NXT-YZ2U-CC7E-5CSV-8HA3U" : 0.29500000000000004,
  "NXT-4JPP-5C6Y-ZRHU-CVTHX" : 12.0,
  "NXT-DE2F-W76R-GL25-HMFPR" : 3.0,
  "NXT-ALEH-SKT5-SU5H-7436J" : 6.0,
  "NXT-WMJR-C8ET-7Z36-FVDQW" : 0.06333333333333332,
  "NXT-QF9S-ABNV-VLJ9-98ZPQ" : 6.0,
  "NXT-NDPN-KL88-G9CA-45PXP" : 0.10500000000034504,
  "NXT-EFEW-CAU2-WJ8L-7SXWX" : 3.0,
  "NXT-7VZ6-PSHV-HE82-6WA2P" : 8.0,
  "NXT-6KJP-FV4M-VW34-9SA7N" : 2.0,
  "NXT-MKKL-3DX5-6TA2-APRK7" : 6.0,
  "NXT-BUHQ-DU4N-YNJQ-86MPE" : 1.0,
  "NXT-V9Q2-ZWA3-RS5X-BEXXB" : 1.0,
  "NXT-EJGV-FJYM-QBD6-EKZM7" : 1.0,
  "NXT-J8TK-LM2J-ENE2-HBTTH" : 0.5841666666666667,
  "NXT-HPDT-F3EV-QM3K-834K3" : 17.0,
  "NXT-22MG-74J2-UX2S-6H7NL" : 9.0,
  "NXT-VCYR-ACHS-53K4-3LZYW" : 4.0,
  "NXT-J2LR-EDTZ-QDMU-DGZFZ" : 3.0,
  "NXT-H7JC-9F6S-Y5XP-B8B3T" : 17.0,
  "NXT-4TCS-RJLN-PZ4D-H3JVV" : 2.0,
  "NXT-34CW-LX7Q-GL8N-CJ4K8" : 1.0,
  "NXT-EAFC-EZTC-TZRZ-46X8D" : 1.0,
  "NXT-QT5B-J7UY-XFAH-GSQUM" : 1.0,
  "NXT-HD5E-3FTT-L5PF-5P5Q5" : 5.2258333333333855,
  "NXT-T6GF-DVEG-X52Y-9PCNK" : 2.0,
  "NXT-T9BX-5G25-VTNC-8LZ9S" : 19.0,
  "NXT-VZQE-9H65-K3E3-2ESE2" : 4.104999999999977,
  "NXT-6CLG-8UND-XPEF-CB7W7" : 4.0,
  "NXT-DRMC-JUQG-BRTW-FLTJY" : 3.0,
  "NXT-CFWZ-K5BL-EMDS-FL4M9" : 1.0,
  "NXT-6J82-32GS-U4S9-GEVJR" : 8.0,
  "NXT-8D2M-UGSJ-RWBA-75TB3" : 0.11833333333344598,
  "NXT-KLKA-WWRP-5E49-6AFWF" : 5.0,
  "NXT-WX68-NVJE-NS5J-EHAYJ" : 1.0,
  "NXT-MKW5-WCYU-N59K-G97CS" : 11.647500000000122,
  "NXT-VY5U-FL95-2CHY-CRJTE" : 1.0208333333333335,
  "NXT-Q9FB-7XPY-6D6M-FHRN8" : 10.0,
  "NXT-D2HT-3FCZ-S8ZH-GV7AA" : 12.0,
  "NXT-DXU4-YSJF-XJ2M-FRVNS" : 7.0,
  "NXT-9XEP-URAF-F57C-CWFSB" : 1.0,
  "NXT-BYLV-WXNG-T4CU-G8NGQ" : 1.0,
  "NXT-Y443-ETNV-E4Q3-5L882" : 124.95583333333218,
  "NXT-TA2E-DDJ8-TAAE-7XBNB" : 121.09749999999941,
  "NXT-BWGR-SFNB-7EK6-8XEJ5" : 1.0,
  "NXT-GZUB-NK2N-SDPY-23X8Y" : 8.0,
  "NXT-YXMD-TFFK-SEWD-D2DM9" : 0.04833333333333328,
  "NXT-Q4WH-F8R2-UMJ2-445YT" : 235.33083333333278,
  "NXT-VYWE-G49C-L28C-3VHNK" : 4.312500000000267,
  "NXT-9VDT-5GWS-LK2Q-83WKU" : 0.6874999999996473,
  "NXT-UTY6-AELQ-YGKS-BRT56" : 5.197500000000238,
  "NXT-3RD8-GZ7T-YKL3-7C5RD" : 109.43083333333225,
  "NXT-5Q2B-RE5S-2UW7-B2V9V" : 1.0,
  "NXT-X9AS-8BHW-QHG9-C37ZA" : 23.976666666666365,
  "NXT-USU4-92UY-KEYT-4H649" : 7.0,
  "NXT-7T55-5976-MPBB-8KDRZ" : 4.0,
  "NXT-SMNY-92DU-ZG7M-A9ARR" : 5.0,
  "NXT-KS2W-BXLM-7LBQ-4S7S4" : 0.30416666666678793,
  "NXT-J3SP-J2CL-WRTL-8MU7G" : 2.0,
  "NXT-FUCK-KB9W-P7K6-3668Z" : 3.0,
  "NXT-2DRD-6HVM-C3XX-BDRBF" : 17.0,
  "NXT-P5XE-PVAU-TYPR-GFKAE" : 15.504999999999406,
  "NXT-TDCQ-6BLR-YR9S-EQ7BZ" : 7.649166666668128,
  "NXT-R8HK-FSVK-GBXC-2Q48N" : 5.227500000000228,
  "NXT-9UVX-ER3W-D2N5-EF82A" : 11.481666666666719,
  "NXT-FPTL-AMK5-UYD9-B8L98" : 5.0,
  "NXT-7CY3-X8CC-YV7D-BQDWW" : 1.0,
  "NXT-JLK9-QEG8-3SB6-76D2V" : 18.687500000000007,
  "NXT-3PC2-5864-F5DT-7GUPT" : 7.0,
  "NXT-5ZAC-9WJT-7HHX-5VRTE" : 1.0,
  "NXT-5Z45-YMTY-TQRW-2JY6C" : 15.0,
  "NXT-LQTE-D82C-VKU4-FEPFB" : 1.0,
  "NXT-EKTY-DTUW-NCSK-F6TL6" : 1.0,
  "NXT-9W8Z-76N8-PD8Z-6HFJ8" : 0.3658333333334909,
  "NXT-JW79-3778-LHS6-G88LQ" : 10.0,
  "NXT-DT7W-SBZ4-MSWZ-2UUHL" : 1.0,
  "NXT-GEM7-L6DD-ZSFC-4BDDB" : 0.0008333333333333334
}

EmoneyRu

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +31/-2
 • Offline Offline
 • Posts: 537
 • techDevComm
  • View Profile
  • Nxt Kit
Re: [NSC] MS Nxt Security Coin - supporting Nxt hallmarked nodes
« Reply #187 on: October 02, 2016, 07:51:17 am »

Payouts:
Code: [Select]
{
  "NXT-LB52-BFBZ-SKWV-GL7L3" : 116.0,
  "NXT-RRVG-2HWZ-TZEM-22222" : 98.0,
  "NXT-HMRK-DS7H-6CP5-3EKYB" : 406.0,
  "NXT-GBVJ-GFS9-WF74-A477J" : 25.0,
  "NXT-LYSW-N4N4-FR4Z-2KC2D" : 63.0,
  "NXT-ENBR-9223-KURH-G9CEA" : 30.0,
  "NXT-4W8S-MSTU-8N8Q-2RXSL" : 99.0,
  "NXT-VP6V-H2DE-U5GA-HZGH5" : 88.0,
  "NXT-RWUS-ETXU-PRKL-DRFD7" : 84.0,
  "NXT-6D7N-BVC7-MFKZ-69U9M" : 115.0,
  "NXT-G98N-SZGX-Z8ZA-9HNY6" : 39.0,
  "NXT-FRNZ-PDJF-2CQT-DQ4WQ" : 28.0,
  "NXT-G7TR-HCK5-CWGB-2BANK" : 25.0,
  "NXT-P4KZ-JAF6-3UCE-FMANA" : 111.0,
  "NXT-8XZV-G8UA-HYA6-G62SH" : 43.0,
  "NXT-3GA5-ZE62-NEUB-A9XGR" : 115.0,
  "NXT-VF2Z-P35X-UND9-5BDE9" : 116.0,
  "NXT-RNCR-YXDZ-V866-BS5RX" : 115.0,
  "NXT-TZUL-DZ42-3QTE-3Y6JL" : 37.0,
  "NXT-FJPR-KXEN-W9GV-8KBRW" : 118.0,
  "NXT-3VFZ-5WXF-WVC6-7S7XD" : 34.0,
  "NXT-XK4J-RN7N-UTMV-AANJ5" : 1253.0,
  "NXT-4EAQ-UHPR-M7RE-9MSLM" : 36.0,
  "NXT-FPRZ-BDZG-GGRL-6CTS8" : 98.0,
  "NXT-4MUK-LW6S-Z7KC-3VE8U" : 120.0,
  "NXT-PBN9-PJLK-YG9S-83DWE" : 41.0,
  "NXT-BK2J-ZMY4-93UY-8EM9V" : 488.0,
  "NXT-4ZS8-86DG-WKNX-9UQQF" : 116.0,
  "NXT-4QZR-GBWC-P8U6-7WMAP" : 122.0,
  "NXT-ENC5-RJ4B-W58H-EVCUJ" : 107.0,
  "NXT-VPP6-RFBG-WMAH-54SDX" : 123.0,
  "NXT-7BSX-FVMT-4H5B-5CK9D" : 102.0,
  "NXT-V3KV-2GD5-DDZA-HJ58J" : 59.0,
  "NXT-WRPD-RXG6-WBVR-HSVKA" : 124.0,
  "NXT-X4LF-9A4G-WN9Z-2R322" : 20.0,
  "NXT-Z7EE-4VGJ-VCMM-F3R75" : 81.0,
  "NXT-BDU3-YY78-T7W8-A9T93" : 112.0,
  "NXT-N78U-J9ZB-6LAH-7VE5H" : 126.0,
  "NXT-77KU-ZQXN-68C2-3A9CP" : 29.0,
  "NXT-MXDU-UKS5-LC4C-FEW8Z" : 432.0,
  "NXT-2LTD-WYV9-FDUM-3ZVK8" : 112.0,
  "NXT-4YDK-674F-KBJF-388FP" : 147.0,
  "NXT-YKDR-R624-MM4S-5ZKQK" : 122.0,
  "NXT-8D65-AVB7-X8SM-2JTX4" : 122.0,
  "NXT-8Y96-J2JN-8NWA-4XK74" : 37.0,
  "NXT-5WW2-XQ63-CFGM-G7YAJ" : 113.0,
  "NXT-AY47-Q3Y7-8Z5F-933DX" : 123.0,
  "NXT-6HEP-7WB4-BH38-7UE8V" : 125.0,
  "NXT-KB63-98AB-PQJN-GTB6C" : 98.0,
  "NXT-HMVV-XMBN-GYXK-22BKK" : 120.0,
  "NXT-73HV-5H4A-6MP5-DC7EM" : 82.0,
  "NXT-NZ72-79FB-DVPR-GGN2S" : 82.0,
  "NXT-SL44-R65Z-HMNZ-7WVJM" : 120.0,
  "NXT-WCMK-8HAF-FZ7U-3U5FZ" : 99.0,
  "NXT-PUD6-2CEC-TBQ9-B6Q25" : 99.0,
  "NXT-PC8Q-ZW86-7UYK-CC4XJ" : 124.0,
  "NXT-HXLV-BG7X-TU8Q-F9WX5" : 28.0,
  "NXT-4YGP-A47W-V68R-2DNAH" : 96.0,
  "NXT-8CBP-XQAH-J47K-GNQPB" : 1043.0,
  "NXT-FDEX-SCXX-GW3C-2CGNY" : 115.0,
  "NXT-SVDB-5DMS-78RM-AM57A" : 41.0,
  "NXT-B77G-XWNH-FUBK-4R294" : 116.0,
  "NXT-LWK4-ZJ3W-M97R-CMSB5" : 34.0,
  "NXT-7NNQ-9EKA-YDGC-8C3W6" : 102.0,
  "NXT-GPHA-5C5K-W96Q-AR8G7" : 65.0,
  "NXT-ENDS-6LGP-GCU9-3X5T2" : 124.0,
  "NXT-WFDY-SGKQ-2U6C-EB48D" : 23.0,
  "NXT-PJ4S-P5MU-LFBV-6ARBY" : 122.0,
  "NXT-DBSU-KJ8N-BE67-FXX98" : 236.0,
  "NXT-358M-NHYG-W2QK-28QZ8" : 29.0,
  "NXT-5746-PL2E-AZTT-22X68" : 87.0,
  "NXT-Y443-ETNV-E4Q3-5L882" : 124.0,
  "NXT-TA2E-DDJ8-TAAE-7XBNB" : 121.0,
  "NXT-Q4WH-F8R2-UMJ2-445YT" : 235.0,
  "NXT-3RD8-GZ7T-YKL3-7C5RD" : 109.0,
  "NXT-X9AS-8BHW-QHG9-C37ZA" : 23.0
}

EmoneyRu

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +31/-2
 • Offline Offline
 • Posts: 537
 • techDevComm
  • View Profile
  • Nxt Kit
Re: [NSC] MS Nxt Security Coin - supporting Nxt hallmarked nodes
« Reply #188 on: October 02, 2016, 07:51:47 am »

Left (init for next round's peers):
Code: [Select]
{
  "NXT-LB52-BFBZ-SKWV-GL7L3" : 0.94416666666541,
  "NXT-2RH8-9WHX-GSN9-FN3PG" : 2.0,
  "NXT-RRVG-2HWZ-TZEM-22222" : 0.39583333333233384,
  "NXT-86BJ-XAAD-3KPN-6XQZV" : 12.0,
  "NXT-52TA-PE6U-KE5Y-9DHMR" : 1.0,
  "NXT-WTGT-LW7A-B8KC-GNUL4" : 14.0,
  "NXT-HMRK-DS7H-6CP5-3EKYB" : 0.4349999999976717,
  "NXT-B5WD-FU8E-QDPV-G65TJ" : 5.0,
  "NXT-TVHS-JGUR-8KCP-E5ZV3" : 10.0,
  "NXT-2VDB-TV55-NH75-38V5P" : 8.0,
  "NXT-ZEKG-CHYB-N8AR-4TQ3U" : 3.0,
  "NXT-9U7W-QY6C-LDME-ES8L6" : 0.12583333333326152,
  "NXT-G7PF-JD45-C6QY-EEHKE" : 3.0,
  "NXT-65PU-ZM5D-AF2Z-GQZND" : 17.77749999999876,
  "NXT-PNGQ-S7C3-4WYK-44VRA" : 4.0,
  "NXT-YQG4-JGA2-HEK9-CQZYZ" : 1.0,
  "NXT-2S7C-PG8H-WGKK-285C6" : 2.0,
  "NXT-YHYX-K3AX-832E-7NYRN" : 1.0,
  "NXT-RXTS-BG2M-567T-6RLYR" : 0.026666666666798733,
  "NXT-RCCR-W44H-NU2S-CGXNN" : 2.0,
  "NXT-V4D7-4LPP-GNQ3-3DUEW" : 3.0,
  "NXT-HPW9-EC4H-KJPT-7STQV" : 0.7441666666666436,
  "NXT-XRK4-5HYK-5965-9FH4Z" : 18.0,
  "NXT-433J-LENP-3NTK-86VP3" : 6.0,
  "NXT-TZ2T-5ZVA-C5TB-GRSSM" : 1.0,
  "NXT-CG3K-VKG3-U2FC-HUPAZ" : 12.454166666666953,
  "NXT-WTZF-F28S-SJNY-FDH69" : 1.0,
  "NXT-UX5D-V7WG-N9C3-BKB25" : 9.0,
  "NXT-GBVJ-GFS9-WF74-A477J" : 0.42499999999800764,
  "NXT-PJ9Q-7DAB-968R-FR6HN" : 1.0,
  "NXT-AAR6-7JRL-P9AR-ED4QD" : 1.0,
  "NXT-EGGB-SLRL-B9KT-2CGSW" : 3.0,
  "NXT-9P2A-FZ8R-JVSU-32ECR" : 1.0,
  "NXT-LYSW-N4N4-FR4Z-2KC2D" : 0.4291666666687419,
  "NXT-FD4L-9PPY-YZBV-AZATH" : 3.0,
  "NXT-NFUN-426S-BEEX-BYRW6" : 5.0,
  "NXT-ZSWV-CT5Y-RAHC-6U9DG" : 0.02749999999999998,
  "NXT-8N9W-TN4F-YA2S-H5B7R" : 19.0,
  "NXT-C2K2-FBYC-BAJF-GYSJL" : 1.0,
  "NXT-PDVH-HT7Z-YLAY-4Q5SL" : 8.749166666666643,
  "NXT-TQN6-2RH8-79AZ-7WVQ2" : 1.0,
  "NXT-S3JT-5JJE-ZC8F-D7F5M" : 2.0,
  "NXT-3Y36-849T-3WD8-G3G6Q" : 11.0,
  "NXT-HVGP-XQ27-C8RG-CH535" : 3.0,
  "NXT-36TD-B3G4-4DUY-4R8WN" : 1.0,
  "NXT-JBCS-ZYVL-GCC8-DCFWD" : 1.0,
  "NXT-R8NC-ZZ8N-TCVD-9E9SU" : 17.464166666666276,
  "NXT-KTTD-E3CK-W4A6-FH3TP" : 8.0,
  "NXT-E9DA-A5K6-X3MK-69LAJ" : 2.0,
  "NXT-3T2W-6HXY-UGUL-BS85F" : 7.0,
  "NXT-GE96-NYW7-JMLA-3Y362" : 1.0,
  "NXT-R28J-YR7D-DW6Y-CAHAU" : 2.0,
  "NXT-NUTK-849K-VZGS-97BMP" : 0.11000000000000022,
  "NXT-GFYJ-TY44-885Q-3VJJA" : 2.0,
  "NXT-5B8Y-UZC2-L8W3-BTJF6" : 5.0,
  "NXT-Z6L6-VLA4-EU79-4962E" : 6.0,
  "NXT-DBDW-STA8-ARBE-6JRPA" : 3.0,
  "NXT-PEEX-7CTP-VU2F-A92K5" : 3.0,
  "NXT-ZT3L-7R6M-CAP6-2NJ6W" : 12.0,
  "NXT-CB98-BAXH-Z4EP-GE23Q" : 1.0,
  "NXT-TUAS-BY3U-6S7V-5TXHZ" : 3.0,
  "NXT-RCD8-ETJP-8Z2H-CCHSR" : 3.0,
  "NXT-GQ27-DD53-YM6K-ER6HK" : 6.0,
  "NXT-S7RD-ETUJ-HQ53-5D4KX" : 14.0,
  "NXT-V9HN-G28G-WLK3-2H856" : 18.0,
  "NXT-LCK5-XM8T-L5TM-3R7H4" : 2.0,
  "NXT-KYH4-BWYQ-W4QX-DQVUY" : 11.0,
  "NXT-ENBR-9223-KURH-G9CEA" : 0.89999999999851,
  "NXT-4W8S-MSTU-8N8Q-2RXSL" : 0.4999999999999005,
  "NXT-HNQU-HTEQ-5QDF-BZLSQ" : 0.16583333333333322,
  "NXT-PPPK-GBAU-6U4V-9NSMX" : 1.0,
  "NXT-8NKV-7JWD-6XSQ-6A5KY" : 2.0,
  "NXT-USCH-VC7D-4EX3-272SG" : 5.0,
  "NXT-VP6V-H2DE-U5GA-HZGH5" : 0.45916666666909123,
  "NXT-XT33-9QVZ-2JF4-2XQF7" : 5.833333333333318,
  "NXT-D43V-EF6M-JH2N-3V8RA" : 0.635,
  "NXT-65PG-H9NE-9A5T-3L3C8" : 0.8024999999997604,
  "NXT-7NPP-5DXS-LGTF-H6MMP" : 4.0,
  "NXT-W6G8-F4ES-MSTS-5269V" : 1.0,
  "NXT-VCK3-AZEF-KM4Y-2DR4W" : 16.919166666666793,
  "NXT-4GNJ-JVAQ-8U8A-GTGUV" : 2.0,
  "NXT-U8CW-EEYK-8DWD-CGLQL" : 1.0,
  "NXT-75WQ-BZYB-C2YC-2VDHL" : 4.705833333333339,
  "NXT-HUVP-WA4Z-FSF3-52U52" : 2.0,
  "NXT-73ZV-H3XD-LSBC-3YLJY" : 7.389999999999968,
  "NXT-F376-F76M-PNHE-GMEVQ" : 3.0,
  "NXT-XRNQ-DUUY-HLSV-AC3TW" : 3.8350000000003504,
  "NXT-FC69-GJC5-XHFG-DVBCU" : 10.0,
  "NXT-H87Q-PTFP-A87T-GTQ2J" : 2.6050000000000515,
  "NXT-C2QR-SV3G-EVS8-6HPN9" : 0.58333333333334,
  "NXT-7WQK-63PW-YKMQ-BSRPP" : 2.0,
  "NXT-LXP3-GLNB-ASD5-FA79Q" : 1.0,
  "NXT-BF9E-RH4D-A4HS-34QKR" : 3.0,
  "NXT-GQVC-6XB5-PKL7-GZ4YF" : 2.0,
  "NXT-WLGZ-CLXL-GVKW-3JC43" : 2.0,
  "NXT-4MKA-E6C6-ZD5L-DSLX4" : 0.16083333333486038,
  "NXT-Z2UH-2ZS2-T4P2-9TV4B" : 4.0,
  "NXT-6MVF-XTDR-MDTK-DPHEU" : 15.0,
  "NXT-Q4N3-V2QJ-S3GT-FW4Z9" : 2.0,
  "NXT-8V3E-34ST-T4UW-AYGY2" : 1.0,
  "NXT-HAB5-H5X2-L5J7-GCL9N" : 7.0,
  "NXT-6A4Q-L7L6-LAL7-GA2NJ" : 1.0,
  "NXT-TJ8X-CZ3P-SX4G-DLSNS" : 4.0,
  "NXT-26R5-5SV8-GGEC-26BSH" : 18.0,
  "NXT-RWUS-ETXU-PRKL-DRFD7" : 0.09249999999896374,
  "NXT-9H8W-2722-B4Z5-B6TXB" : 1.0,
  "NXT-9QU7-NDSL-ZDMV-52JF5" : 2.0,
  "NXT-2AS9-D5GB-BNHD-9DJXQ" : 2.0,
  "NXT-8C2M-2CTK-UWAF-B9Y88" : 0.604999999999972,
  "NXT-RK5U-NNTH-3AAS-55K77" : 1.0,
  "NXT-X55Q-HC52-P96P-CCGH5" : 7.0,
  "NXT-39GF-SNTJ-PN9R-HBD34" : 5.0,
  "NXT-PNVQ-B5RN-QHHR-3BC7U" : 17.0,
  "NXT-TU7P-SCUQ-2TB9-2BDKT" : 2.0,
  "NXT-4V45-JFHR-6H8U-2B3DV" : 7.0,
  "NXT-6D7N-BVC7-MFKZ-69U9M" : 0.8208333333325157,
  "NXT-E637-29M4-RWJR-A8GWE" : 1.0,
  "NXT-AY7N-W3XV-WHJM-ALNYW" : 0.0125,
  "NXT-W3NJ-QR2H-SKM5-C9CAM" : 4.388333333333341,
  "NXT-9C4N-VX8L-BF3T-2D3Q2" : 4.2933333333335035,
  "NXT-9W9Z-XC2C-7L63-DVBWF" : 14.0,
  "NXT-FS2K-SEX2-79UT-DXNB9" : 4.0,
  "NXT-PG3E-SGWA-K9Y7-2CXKD" : 1.0,
  "NXT-G98N-SZGX-Z8ZA-9HNY6" : 0.04583333333324191,
  "NXT-C22R-5R4U-XYVV-FMPLT" : 1.0,
  "NXT-CVZ2-Y5WW-UU7C-7ZCV7" : 1.0,
  "NXT-EUKX-U96N-ME4A-A8NVH" : 1.0,
  "NXT-YLQS-M85R-NP6A-3NBJL" : 3.0,
  "NXT-44HE-6Z3Y-N2ZL-E9ZPW" : 1.0208333333333321,
  "NXT-Z9QP-38TL-24GT-FS6SL" : 11.0,
  "NXT-P2LG-5PX9-72LB-5HC5K" : 17.0,
  "NXT-4R55-GPLW-DRYV-HMVEK" : 1.0,
  "NXT-FRNZ-PDJF-2CQT-DQ4WQ" : 0.4158333333326496,
  "NXT-MEDU-4VLQ-KJN6-5KLHH" : 1.0,
  "NXT-7LUC-22LJ-5WJ4-22222" : 17.58583333333351,
  "NXT-LKAJ-S86U-CVVK-5VXB6" : 0.5000000000000355,
  "NXT-YBRH-UZV8-XV99-BPPP6" : 12.0,
  "NXT-KLMY-XWF7-HHKH-BGS5Y" : 4.041666666666972,
  "NXT-QUUE-9M9E-TRC5-24Q2M" : 7.0,
  "NXT-M9N7-EHVN-6KX7-GK9M6" : 2.0,
  "NXT-7PJE-3NSH-C7W5-GU4FT" : 4.0,
  "NXT-B472-XPVX-MW5A-6ALAU" : 1.0,
  "NXT-XK87-V6MY-FFEC-G32MW" : 1.5833333333332893,
  "NXT-SGTB-4NKL-S34Z-76GQJ" : 2.0,
  "NXT-NPM3-M8QD-KSAL-CLNRP" : 1.0,
  "NXT-LXWE-JNE3-MPQ9-CCX8K" : 0.22999999999982634,
  "NXT-SQSZ-XNXL-62GV-6ECAN" : 5.0,
  "NXT-XWFF-GEP4-J448-2RLYY" : 6.0,
  "NXT-BRFN-RM4L-ZCCK-HXX7N" : 9.0,
  "NXT-R2U6-22MC-LQL2-22222" : 1.0,
  "NXT-N3N8-NXTF-LUKH-4H8CF" : 9.0,
  "NXT-BP4D-WR4B-9ZK7-3CQ36" : 0.015833333333333335,
  "NXT-78DJ-22UJ-6AMF-22222" : 13.732500000000128,
  "NXT-G7TR-HCK5-CWGB-2BANK" : 0.58666666666468,
  "NXT-5EK6-528Y-98LU-434R4" : 5.0,
  "NXT-DBH9-ZWLK-ZSHV-7XAKC" : 6.0,
  "NXT-CJT2-DYBH-VSU5-H525T" : 6.0,
  "NXT-BZD7-EEV8-BZS7-CQQXB" : 0.04499999999999995,
  "NXT-P4KZ-JAF6-3UCE-FMANA" : 0.9966666666658597,
  "NXT-FEYP-6WFH-XJZV-E67CY" : 3.0,
  "NXT-TRCN-ZSHH-R4YS-HLAYP" : 12.0,
  "NXT-4BYW-Z4MJ-K4X5-HFXFD" : 20.0,
  "NXT-GSFR-UGF5-D6HM-GWZSV" : 5.0,
  "NXT-P6F5-J7VU-RWHZ-9LXN8" : 0.047499999999999945,
  "NXT-PQ5P-9BWV-Y396-93SD6" : 12.0,
  "NXT-7VLR-7RF6-MMST-DF4ZT" : 1.0,
  "NXT-F2N7-GHWK-GH6U-8LTJC" : 1.0,
  "NXT-UUUM-ZXHS-2S49-4RDZ9" : 3.0,
  "NXT-NFDZ-F697-TS87-FMVHR" : 7.0,
  "NXT-6XTC-TG2L-DDKG-ELMYK" : 13.0,
  "NXT-74VC-NKPE-RYCA-5LMPT" : 2.0,
  "NXT-F232-8RBJ-A2QQ-EQSSG" : 1.0,
  "NXT-Z2A2-SQMM-4JPB-5GR85" : 1.0,
  "NXT-JBF2-UJLN-GYKM-4E899" : 12.0,
  "NXT-6WHB-JYP7-QJJ2-DST9T" : 0.23416666666695107,
  "NXT-J3ZW-4ZR4-CB4H-6EWFG" : 4.335000000000271,
  "NXT-QE62-J4F9-TWDB-6K2CG" : 3.0,
  "NXT-7NX9-9ZQ4-TCYM-GF5R2" : 1.0,
  "NXT-X5EF-HTB2-RLYU-HW8E7" : 4.0,
  "NXT-KFX2-HDBV-6QMX-9WXEX" : 1.0,
  "NXT-XPYX-L8RB-BLPP-7N92X" : 12.0,
  "NXT-67M3-G335-STG4-3EVUW" : 4.0,
  "NXT-ZUQY-AKML-GHM3-HFYQC" : 1.0,
  "NXT-VVTG-H927-L8EK-FTBNA" : 2.0,
  "NXT-9XEN-PLLG-RUW8-2H7SV" : 0.757499999999929,
  "NXT-V7JV-78FM-L2W6-FUWTZ" : 1.0,
  "NXT-X95R-PRA8-9TKX-FRTUQ" : 1.0,
  "NXT-8Q27-6Z96-C29V-B2GBD" : 3.0,
  "NXT-EE3M-NV5Y-6Z3D-AH84U" : 10.0,
  "NXT-VMMH-DHEM-R6C8-CU2J9" : 9.609999999999536,
  "NXT-6X5J-7UNN-A9NB-9QJUU" : 1.0,
  "NXT-8XZV-G8UA-HYA6-G62SH" : 0.32583333333339937,
  "NXT-JT6F-UKTE-7VK6-85XYM" : 4.0,
  "NXT-RB4B-J4AH-8HYP-7CDEZ" : 19.352499999999967,
  "NXT-3XGR-TGMC-6XWW-A48JD" : 2.0,
  "NXT-P67N-JFET-JPG9-H52DZ" : 4.0,
  "NXT-GTZ2-LLVH-ZD6E-2D533" : 0.8766666666666801,
  "NXT-WR9W-RPQW-8ZJ7-6U2D7" : 7.0,
  "NXT-EXMV-R7YR-ZAZU-GCKBV" : 11.0,
  "NXT-3GA5-ZE62-NEUB-A9XGR" : 0.8266666666655453,
  "NXT-YP5Q-ZRXX-D422-GP2Q5" : 2.0,
  "NXT-K5NM-MEV7-AL3Q-8BNFQ" : 0.016666666666666666,
  "NXT-L8EV-EMP8-7VE8-88WWL" : 1.0,
  "NXT-U8A4-PELA-M5FL-GQRMW" : 1.0,
  "NXT-WPY8-V8U3-4UJH-E4L7F" : 0.24916666666575082,
  "NXT-QK5L-7YM9-YPVF-55GL5" : 4.65416666666672,
  "NXT-VQVL-9WRL-B397-DL6UP" : 8.67416666666661,
  "NXT-C3QD-DQUV-X8FT-5YYHN" : 6.0,
  "NXT-2LJG-JE2U-R96M-9JCP7" : 1.0,
  "NXT-YJRX-WTG2-AUYQ-DH9RR" : 12.0,
  "NXT-G3ZG-DFJR-C4VX-AVNK5" : 1.0,
  "NXT-HC73-3M32-CRCX-8PNRT" : 1.1416666666666582,
  "NXT-3FH7-TF2A-6K8B-HRFRJ" : 0.09250000000000011,
  "NXT-HFV6-N66W-P7R9-DKRES" : 8.0,
  "NXT-3Q3K-T5JA-43EZ-GBMTM" : 2.0,
  "NXT-8F69-W9Z9-8M6Y-ETXGZ" : 8.0,
  "NXT-WBLW-5ZL4-A64L-4PDQZ" : 6.0,
  "NXT-FY4N-JWY3-7C7K-H87GC" : 0.2741666666666662,
  "NXT-PSWT-N4BH-ZYCB-F8LWP" : 1.6850000000000294,
  "NXT-XEX2-YEMY-USHK-5BBNZ" : 3.0,
  "NXT-SPZP-5YVR-66S5-7SP4A" : 1.0,
  "NXT-9TS8-LNUR-ZXYV-7CGYH" : 1.0,
  "NXT-GYJH-58WZ-ZMBF-AZREY" : 1.0,
  "NXT-DNHQ-D5EH-ZZ3H-CRSRQ" : 1.0,
  "NXT-6XQ7-N76X-G5CJ-A68KE" : 14.0,
  "NXT-Z9Q6-6NFT-HVQA-93CDJ" : 0.11916666666676434,
  "NXT-VF2Z-P35X-UND9-5BDE9" : 0.9133333333325027,
  "NXT-RNCR-YXDZ-V866-BS5RX" : 0.8124999999986215,
  "NXT-AFG5-XJWA-AWVL-2SU23" : 6.0,
  "NXT-PKXM-WH25-UXXG-CJAVD" : 6.0,
  "NXT-F376-YH8T-TFCE-D8ZU3" : 11.0,
  "NXT-DG6A-4BEC-4G3W-D3VCC" : 1.0,
  "NXT-R8VT-6C23-WYRJ-8UUBZ" : 18.563333333333233,
  "NXT-ZGCD-3Z6V-T7CX-HFPFU" : 1.0,
  "NXT-YBAN-6THY-7HF3-5D8BB" : 1.0,
  "NXT-FCKG-WYM8-EAS6-GXDDA" : 1.0,
  "NXT-GUVX-CCLC-N63N-2UWL2" : 1.0,
  "NXT-TYEM-QJ48-L57L-DDM6N" : 5.943333333332896,
  "NXT-TZUL-DZ42-3QTE-3Y6JL" : 0.7974999999999639,
  "NXT-Y5A5-HZUR-PEER-EY2G4" : 10.06416666666552,
  "NXT-DD63-74GQ-V4QC-3WRH4" : 5.078333333333443,
  "NXT-36MU-K6Q6-D6KF-EE48X" : 8.0,
  "NXT-ZK9S-42U6-2S6F-9DGGT" : 1.0,
  "NXT-FJPR-KXEN-W9GV-8KBRW" : 0.40749999999971465,
  "NXT-6LNH-SK9M-2UDM-9ENJ6" : 16.135833333333508,
  "NXT-DABA-3XF2-VZL5-4D4TE" : 2.0,
  "NXT-5SQV-H8DF-7HNJ-4K3WV" : 11.0,
  "NXT-84JC-M7ZB-Z6KA-3JU47" : 16.325000000000156,
  "NXT-MNZ9-JNHH-CTVY-3UG79" : 13.0,
  "NXT-7HQE-82RR-FAQ2-4RTL9" : 18.05083333333384,
  "NXT-7CTJ-DHLZ-VZ3N-8ZRZD" : 7.0,
  "NXT-FDMW-3E4C-PVQD-4XCNC" : 0.4516666666676876,
  "NXT-83MS-ZV4Z-QV3Y-7U3H6" : 14.0,
  "NXT-J698-WN8Q-XR8A-92TLD" : 1.0,
  "NXT-CNHJ-42YR-QVZV-GRW8C" : 19.0,
  "NXT-7N3C-738M-6BGZ-3FHTH" : 2.0,
  "NXT-WZWJ-3FXV-KH35-BRCE4" : 8.407499999995938,
  "NXT-XJND-N5FZ-EZEY-DWM2A" : 0.32416666666862426,
  "NXT-8HNT-4ZTF-ZXH3-7RU38" : 9.0,
  "NXT-3VFZ-5WXF-WVC6-7S7XD" : 0.7924999999995705,
  "NXT-QBW3-6CNF-NBRW-9UKEG" : 1.0,
  "NXT-3NTG-FJPG-FFRY-FSZH4" : 7.0,
  "NXT-46ZE-BQYK-R26H-8HRRB" : 0.1249999999997442,
  "NXT-F96M-8X9Z-M88Q-3BW3X" : 3.460833333333467,
  "NXT-9695-NMP8-J6MQ-9Z6B7" : 2.0,
  "NXT-5CX9-N8VD-5EWC-H4LUA" : 1.0,
  "NXT-YWUS-2TH6-ZSM6-3NGES" : 1.0,
  "NXT-TVNN-JP8V-DMHR-GJBSX" : 7.1983333333333,
  "NXT-NPMF-JVBE-DQH2-FM7UT" : 12.0,
  "NXT-RBWW-VPR4-FXGS-DCPW2" : 5.0,
  "NXT-5RB8-KJD3-BT3B-E2QWW" : 0.38833333333180775,
  "NXT-YL78-U9PB-AUHL-HUJU8" : 2.4733333333315324,
  "NXT-9HPS-2JMP-BVFT-8A55R" : 0.5441666666666549,
  "NXT-YNZ6-HE8K-TPF6-AV45K" : 15.0,
  "NXT-W9Q8-BZJK-3UD4-AHUWX" : 2.0,
  "NXT-L83J-FJ9B-4NB3-4G5VU" : 17.12750000000169,
  "NXT-SYDU-2E3K-4M5Z-BMRCP" : 7.530000000000083,
  "NXT-XK7G-7TKV-D2A3-EUA7B" : 2.0,
  "NXT-45XR-DDUM-ER5F-43RQC" : 0.3558333333333348,
  "NXT-TC3D-5JS3-F3UY-6W2JK" : 13.270833333333348,
  "NXT-Z6DA-R5BL-2PAM-AQRAW" : 6.0,
  "NXT-MYLX-FW6K-BBK5-GKUNR" : 0.2291666666666659,
  "NXT-JW6K-3BGU-AVYG-CX5ZE" : 1.0,
  "NXT-WTLL-Z8CV-E8QH-DEXC5" : 8.0,
  "NXT-XK4J-RN7N-UTMV-AANJ5" : 0.6249999999979536,
  "NXT-MLL9-3YKL-H2Q4-ARSAY" : 1.0,
  "NXT-QJDK-SAUZ-8BP4-44ERD" : 1.0,
  "NXT-P63Z-9Y8Z-CWCS-2P5ZD" : 1.0,
  "NXT-772X-VVVV-HGJ3-HG7ZK" : 17.0,
  "NXT-CBGB-ZCDU-RLSB-6WNRW" : 4.0,
  "NXT-4EAQ-UHPR-M7RE-9MSLM" : 0.6791666666662053,
  "NXT-P6VQ-SUAZ-T2UE-HV24Q" : 1.0,
  "NXT-ED2R-NXGT-93BJ-HAB8L" : 9.861666666666366,
  "NXT-WTRL-FR4P-JHNY-7U6C8" : 1.0,
  "NXT-JCZD-4ZKG-XUZ5-ALNYD" : 0.12666666666657633,
  "NXT-4BP4-TXCZ-HHM3-8YMFN" : 6.0,
  "NXT-3S9K-NZLR-W7H8-HR8DW" : 3.0,
  "NXT-8UNC-QVL6-43W7-9KMFT" : 3.0,
  "NXT-QE74-HCES-C3VP-FA9HD" : 20.0,
  "NXT-V2NY-WZ74-YNGZ-CHZT5" : 1.071666666666675,
  "NXT-NKJY-GZSE-4P5Y-8JVMR" : 12.6525000000001,
  "NXT-Q3HX-THEE-T2PX-9XF6T" : 1.2083333333333266,
  "NXT-P4KP-7WA8-8FZ8-86X7U" : 1.0,
  "NXT-YDY3-9B8F-33B3-DY42N" : 19.466666666666633,
  "NXT-AMUY-UUWP-MPZZ-D57DT" : 7.0,
  "NXT-FAHJ-MNJE-5BHY-24PP4" : 12.0,
  "NXT-44G3-AC7Y-G3P2-3CLAH" : 4.0,
  "NXT-LAHF-ULUT-R2DG-D98QB" : 18.033333333333655,
  "NXT-AXEW-Y4Z9-EX6T-HPGWT" : 0.11916666666666695,
  "NXT-93RA-557X-G9VG-4RBWB" : 15.687500000000172,
  "NXT-FPRZ-BDZG-GGRL-6CTS8" : 0.2874999999989001,
  "NXT-LHVA-UYW6-MUVK-7TXHV" : 6.0,
  "NXT-77PX-3CRR-6WCF-9XWZH" : 1.0,
  "NXT-RJU8-JSNR-H9J4-2KWKY" : 7.4008333333332335,
  "NXT-ZKPZ-7QNC-9H8P-3MYF3" : 1.0,
  "NXT-RTPY-2P6J-HRKZ-H54BW" : 18.0,
  "NXT-W9N6-LNST-3YCT-BRSFC" : 2.0,
  "NXT-HEWU-6KDT-BM8Q-6A9GY" : 6.13083333333331,
  "NXT-YJ25-HTWF-N8RR-4TJAY" : 7.0,
  "NXT-AMRN-3PQ8-MZN7-HQEMR" : 7.0,
  "NXT-VKLG-W3WY-WPF7-2GHKY" : 17.0,
  "NXT-T3FG-QKYC-NFWZ-EZAU3" : 3.6191666666668256,
  "NXT-TMVC-69YC-SJB4-8YCH7" : 11.215000000001071,
  "NXT-4MUK-LW6S-Z7KC-3VE8U" : 0.8283333333322389,
  "NXT-4F4R-BZDK-YPCU-CWYJT" : 0.047499999999999945,
  "NXT-NR2T-PFZU-RLDU-DN3QU" : 1.0,
  "NXT-UTA4-MYXX-ZFXL-FBQ9G" : 2.0,
  "NXT-B7J4-8WXH-NWZR-CVA5D" : 1.0,
  "NXT-DTB3-CRYB-D5YM-FTSEG" : 0.529166666665418,
  "NXT-2V7G-C8BY-KTYY-CAHNU" : 14.520833333333329,
  "NXT-PJ5P-X3Y2-AUER-DL8CQ" : 0.8158333333333454,
  "NXT-U26W-93XT-LKY7-DRJD5" : 0.06666666666666665,
  "NXT-DFDV-58KQ-LTD7-9XC9T" : 1.0,
  "NXT-46VH-78E7-24HY-2UHTZ" : 12.0,
  "NXT-WZK2-EEZN-XYCS-FD49K" : 0.06499999999999993,
  "NXT-UNFS-YEDX-NT2M-4GEX2" : 0.08333333333357018,
  "NXT-UF8A-D4ER-R86M-6GHUQ" : 1.195833333333328,
  "NXT-J3F3-YSE3-Q6ZC-9MSHA" : 1.0,
  "NXT-UNDW-H4LR-7PKM-67YF4" : 1.0,
  "NXT-VA35-UT98-ABXZ-44J64" : 4.520833333333334,
  "NXT-PBN9-PJLK-YG9S-83DWE" : 0.858333333333384,
  "NXT-W3WB-C4UU-EBK7-8VYQ6" : 1.0,
  "NXT-LUD7-R2EA-DMDM-9AKMU" : 3.0,
  "NXT-NJM8-HLLG-U4WS-H9EEH" : 3.0,
  "NXT-W9EA-TDL6-LTM8-6THE6" : 1.0,
  "NXT-NGPH-ZJZX-9PAD-5WFWM" : 4.483333333333627,
  "NXT-QCHL-NRMF-26CY-74V9E" : 3.0,
  "NXT-3CUW-4GRB-6F87-FVSDF" : 11.0,
  "NXT-JCE6-WCGC-NQB3-GWEQM" : 6.0,
  "NXT-AM5F-GGW9-H4J3-DL7SS" : 3.0,
  "NXT-EQ76-HG8J-JXPQ-B2CFA" : 2.0,
  "NXT-FK5G-7QST-A4U5-DXY5G" : 7.485000000002033,
  "NXT-3L9X-BXFY-VT6W-6NDYE" : 0.8616666666666798,
  "NXT-6C5S-F7CB-7TJC-55L3S" : 18.0,
  "NXT-R3JW-ZMP5-ULGS-GTTRD" : 1.0,
  "NXT-T5BR-68RL-GF3W-GJ3R9" : 0.6508333333328551,
  "NXT-KCK2-WKXK-7F4A-7MH38" : 3.0,
  "NXT-ZDQK-DWU4-HH2Y-4ELL6" : 6.0,
  "NXT-4K4B-76X2-DWAB-22TEF" : 0.6683333333331909,
  "NXT-DJTJ-N8QM-CPQB-FEZTY" : 1.0,
  "NXT-RKAB-X42L-KG77-3LQ5D" : 0.155,
  "NXT-K884-ACWF-3J9H-E9742" : 7.0,
  "NXT-MAEF-Y5ND-K63M-4ZPCG" : 0.5466666666676494,
  "NXT-RYVQ-9669-ERFC-CJKDP" : 9.879999999999969,
  "NXT-Z8T2-TM8W-3SGJ-GTJ69" : 0.2858333333333333,
  "NXT-CPYT-K8BR-CCUH-63JBK" : 0.3749999999999999,
  "NXT-BK2J-ZMY4-93UY-8EM9V" : 0.48333333332664097,
  "NXT-7D5M-9WW9-PFSS-96M57" : 8.0,
  "NXT-5SFE-PF2P-WZUK-CSW65" : 1.0,
  "NXT-SLTE-P3UQ-EQ92-D5RYE" : 18.0,
  "NXT-URK8-PW8G-CMLH-57KKQ" : 13.0,
  "NXT-EPSG-46SM-HL4T-CAXN6" : 11.0,
  "NXT-QJ2X-N6V4-YKVR-ALYBT" : 2.4233333333332383,
  "NXT-XM86-4ZNA-65L5-CDWUE" : 0.08333333333333338,
  "NXT-4ZS8-86DG-WKNX-9UQQF" : 0.023333333330398887,
  "NXT-CRY8-VPZF-BL8P-9J5HJ" : 1.0,
  "NXT-6ZWG-SJUL-J3QQ-GYSUD" : 1.0,
  "NXT-4PKT-CHHS-B3FS-GWD9K" : 1.0,
  "NXT-9RBT-GYTU-P8CF-2PX69" : 9.0,
  "NXT-6X34-LB5R-2KVE-579KK" : 4.666666666666667,
  "NXT-SK5W-K64B-HLV2-4J883" : 0.12749999999999997,
  "NXT-J37K-X67U-3RC7-88CT8" : 1.0,
  "NXT-8QLY-CRHV-NSJZ-CCZ5K" : 3.0,
  "NXT-4QZR-GBWC-P8U6-7WMAP" : 0.42083333333195583,
  "NXT-ALDL-VAG8-Q7US-BUEM3" : 6.0,
  "NXT-DSQP-SACK-CMLK-GN8NF" : 15.854166666666817,
  "NXT-LQG5-8G55-L22C-86S4Y" : 10.208333333333336,
  "NXT-UWJU-XXST-3MPQ-2JWG7" : 1.0,
  "NXT-6KDS-WBL7-K3VQ-DJ4EX" : 10.0,
  "NXT-2UKS-7VYN-Q73Y-EKE8Y" : 0.2633333333339287,
  "NXT-HYTB-S8UF-DEM8-AMJNV" : 2.1866666666666017,
  "NXT-U9BG-EMVD-NG2F-BJN95" : 3.0,
  "NXT-SVEK-VTRU-HWLQ-ADJGV" : 2.0,
  "NXT-NNBQ-NXU8-8R7E-3TG5M" : 4.0,
  "NXT-C5WE-EYJ6-449J-HHM4S" : 11.0,
  "NXT-XQ9C-JQQB-6R5C-DRZHQ" : 1.0,
  "NXT-ENC5-RJ4B-W58H-EVCUJ" : 0.6674999999997908,
  "NXT-AEEP-46XV-3JEJ-6ZQX6" : 6.0,
  "NXT-8HL8-LDXB-YQ3A-8ADFJ" : 0.6658333333333416,
  "NXT-WLKH-GEMA-PZE9-6TKJ6" : 2.0,
  "NXT-R67P-6BZ2-XWAK-8RHZR" : 5.0,
  "NXT-W9EE-TRNF-ES6B-92X7N" : 12.0,
  "NXT-Y9PN-57W4-FPC8-5K2MV" : 6.0,
  "NXT-2XT3-3RP8-FHMJ-6ANVS" : 18.929999999999506,
  "NXT-XK6U-MB8X-266F-C46P3" : 9.0,
  "NXT-VPP6-RFBG-WMAH-54SDX" : 0.5575000000006582,
  "NXT-W3SP-KKYQ-V82G-5CKUE" : 1.0,
  "NXT-T4S6-E3R5-9QQT-9DQT7" : 20.0,
  "NXT-DHFS-JPHW-EZDZ-8K9DH" : 11.879166666666153,
  "NXT-SANE-A8ZT-9AXH-BVCTX" : 12.0,
  "NXT-PGWP-3LWM-TMSE-368EK" : 0.14666666666666675,
  "NXT-94RK-9X8T-VQRQ-F6LYQ" : 19.0,
  "NXT-F454-9PHD-W3SX-2WHAX" : 1.0,
  "NXT-YXT7-V4DK-DC5X-9AQ58" : 17.89249999999871,
  "NXT-ZRV3-WR6C-W8P5-7EKJU" : 2.0,
  "NXT-GAUU-WUDD-AP3W-9W9PV" : 9.0,
  "NXT-6YRF-WUCN-KPMC-8PSWJ" : 5.0,
  "NXT-7BSX-FVMT-4H5B-5CK9D" : 0.7058333333325635,
  "NXT-QW4Y-76KT-FN6Z-54RRY" : 18.0,

EmoneyRu

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +31/-2
 • Offline Offline
 • Posts: 537
 • techDevComm
  • View Profile
  • Nxt Kit
Re: [NSC] MS Nxt Security Coin - supporting Nxt hallmarked nodes
« Reply #189 on: October 02, 2016, 07:52:08 am »

Code: [Select]
  "NXT-F3W7-HL7Y-BESE-D8EZZ" : 3.0,
  "NXT-A6DL-4GN2-SPA2-A3KKL" : 0.7666666666669073,
  "NXT-HDKA-4ALM-G3WM-66XRG" : 1.0,
  "NXT-NNVJ-95XG-8UEB-CRYPT" : 10.124166666666753,
  "NXT-LN3D-T2LN-WJSF-BNWN2" : 7.0,
  "NXT-R44K-THFB-DBA8-D2HJU" : 6.0,
  "NXT-GK8Q-JVPX-2QRJ-4X3XC" : 0.0025,
  "NXT-EZ8K-MJ8P-S9GT-G4LQV" : 1.0,
  "NXT-ZQJ2-JZVT-QULL-5PEER" : 16.273333333332822,
  "NXT-LPLX-DCG6-CMV7-8M496" : 2.0,
  "NXT-KFGJ-M5V7-MT3Y-BXY9D" : 5.0,
  "NXT-AQCE-U929-GX3S-BEMHU" : 1.0,
  "NXT-V3KV-2GD5-DDZA-HJ58J" : 0.4208333333334835,
  "NXT-HDBR-JLHG-BJNJ-6X8MZ" : 13.0,
  "NXT-J6LB-6MQE-G24N-9C8NE" : 0.8441666666669079,
  "NXT-3QW5-F4PT-R348-DKX4X" : 3.0,
  "NXT-R54H-5CST-CAQ7-24SB2" : 2.0,
  "NXT-BT9N-Z4H7-X9FU-CST3M" : 1.0,
  "NXT-YX6L-XFFA-YLQY-E6D7L" : 4.0,
  "NXT-CCVF-F3LV-FZCS-EB3LR" : 2.0,
  "NXT-HQJN-6C35-9X86-7WKAN" : 1.0,
  "NXT-2NCG-G7LC-Z8KU-GRR9S" : 4.0,
  "NXT-8E6V-YBWH-5VMR-26ESD" : 2.0,
  "NXT-3VEA-RUE2-BUFF-9Y9G2" : 1.0,
  "NXT-CSQ5-K2GT-FP8S-DVMFK" : 1.0,
  "NXT-U5B6-EYXH-RK65-4J4QP" : 1.0416666666666672,
  "NXT-CMVW-5D3K-3D9M-A3X4K" : 0.2916666666681742,
  "NXT-WRPD-RXG6-WBVR-HSVKA" : 0.3483333333320786,
  "NXT-JJJW-2ZDX-BYNV-2KTG7" : 2.0,
  "NXT-2QHM-H99Q-8C9Y-C4XTN" : 12.0,
  "NXT-PJAC-BM2H-B5E3-D79BG" : 7.0,
  "NXT-X4LF-9A4G-WN9Z-2R322" : 0.2066666666657575,
  "NXT-KWU4-Z9RG-EZE2-69RZH" : 7.0,
  "NXT-2282-SQ2P-PQJW-7K3RB" : 15.0,
  "NXT-V29U-VXZJ-H8UJ-835MA" : 17.378333333333902,
  "NXT-8RBV-8F26-RZSX-F3RBZ" : 2.3208333333327986,
  "NXT-EAVH-SLEV-KSEE-EE2KP" : 3.0,
  "NXT-7QW5-88CJ-TE8R-BMPEJ" : 5.0,
  "NXT-T4NN-P4PW-P4Z3-BWSBY" : 1.0,
  "NXT-PRYC-Q3MA-LPCR-36SPY" : 0.020833333333333332,
  "NXT-HCVA-MYWS-98PC-9QVCX" : 9.541666666666623,
  "NXT-8WM4-MC99-95YB-749A4" : 1.0,
  "NXT-LPK5-HGWD-M532-FBUAW" : 1.0,
  "NXT-5H3X-RVBA-C99Q-CBK2P" : 0.0125,
  "NXT-7LUP-MRCU-VHAB-C5XXJ" : 1.0,
  "NXT-GYN4-FCDX-ZC2A-CR2WK" : 3.0,
  "NXT-VE25-CYXM-M9ZQ-246NH" : 5.0,
  "NXT-6HLW-9ETE-KPQ7-82DH8" : 3.113333333333413,
  "NXT-SMFU-F96C-NA77-H9GHR" : 1.0,
  "NXT-M5RH-XD9W-R8FN-8MWVP" : 0.20083333333333286,
  "NXT-SYNR-ZAES-GZ3F-BCDFH" : 1.0,
  "NXT-THLJ-CYAL-JQST-6FNS5" : 1.0,
  "NXT-F3PT-8PEM-WHU4-77777" : 1.1108333333333373,
  "NXT-T4BJ-M2B6-9LHP-8YG77" : 1.0,
  "NXT-27KV-WBHF-6NLK-CC8MB" : 1.0,
  "NXT-C7LZ-PQMM-LNNW-2PFJU" : 12.729166666667101,
  "NXT-7WMR-YZT9-67LD-3T8T8" : 0.17833333333346957,
  "NXT-YENH-XM9N-TAT4-D7U28" : 4.635000000000109,
  "NXT-Z7EE-4VGJ-VCMM-F3R75" : 0.7741666666662184,
  "NXT-XYHL-UKW4-T3T2-E2F8Z" : 4.0,
  "NXT-94YH-MF3X-GZMB-4LNH7" : 1.0,
  "NXT-BAD7-238Z-2SEX-2TJ2S" : 0.7949999999982538,
  "NXT-E8MZ-843K-LRGY-EKFLW" : 4.419166666666843,
  "NXT-UGVX-5N3B-CQ38-5SBQ9" : 0.23499999999999918,
  "NXT-3V6A-WUZF-TJTX-DER35" : 1.0,
  "NXT-BDU3-YY78-T7W8-A9T93" : 0.9949999999970629,
  "NXT-DAXR-PR6C-EA3X-8YGM4" : 10.463333333334102,
  "NXT-427K-M6FX-32RB-2X3V6" : 1.0,
  "NXT-N78U-J9ZB-6LAH-7VE5H" : 0.36499999999981014,
  "NXT-YY63-QJ7R-ZYG7-F28HZ" : 1.0,
  "NXT-SQ9J-JCAN-8XVY-5XN7K" : 1.0,
  "NXT-7LB8-8ZPX-3YR9-3L85B" : 0.7708333333333357,
  "NXT-77KU-ZQXN-68C2-3A9CP" : 0.4533333333327363,
  "NXT-JTA7-B2QR-8BFC-2V222" : 2.0,
  "NXT-74HD-K5FC-LSKL-36FFG" : 4.0,
  "NXT-EH6X-PSBX-MXLM-69FFZ" : 1.0,
  "NXT-NRGJ-86TR-QBUU-D2C3S" : 1.0,
  "NXT-EEV3-LGUF-JC43-F7NNN" : 3.0,
  "NXT-5S3S-8BT8-UF2E-9ZTLN" : 1.0,
  "NXT-TV64-EF58-PNAL-GZNE5" : 3.0,
  "NXT-FSHC-RL4M-D5SD-8DASY" : 3.0,
  "NXT-BPZH-L5JZ-TS9Q-6RVTM" : 7.0,
  "NXT-MXDU-UKS5-LC4C-FEW8Z" : 0.34749999999758074,
  "NXT-2LTD-WYV9-FDUM-3ZVK8" : 0.43499999999920647,
  "NXT-5HH5-H83V-ETA2-8WNQP" : 19.687499999999996,
  "NXT-4YDK-674F-KBJF-388FP" : 0.6683333333338055,
  "NXT-XYQF-YGS2-5QCH-6Q2CZ" : 10.770833333333366,
  "NXT-YFC7-LQMW-D5FD-GC5GJ" : 3.0,
  "NXT-7KAC-B7T7-BP6A-E4RXJ" : 3.0,
  "NXT-W8NF-QLQ7-54JS-7Z73P" : 1.0,
  "NXT-ZBDD-3WND-EMYU-67DXF" : 0.7308333333335961,
  "NXT-V5K6-FDSK-M2AX-FUMWA" : 6.0,
  "NXT-UK7N-EL7S-VS6K-5WD5Z" : 2.0,
  "NXT-FRBQ-SQ2T-HYL7-5X7VZ" : 18.0,
  "NXT-9J8A-WLA7-6YZU-EPA4D" : 6.0,
  "NXT-YKDR-R624-MM4S-5ZKQK" : 0.19833333333180292,
  "NXT-S37K-7X9X-2RTY-5L438" : 15.0,
  "NXT-9A2P-SHH2-YWC5-3WFAN" : 1.0,
  "NXT-A8RW-HKUE-AET2-9FXTR" : 3.0,
  "NXT-LS7G-7WQ2-6W7S-HEQKJ" : 9.0,
  "NXT-AXVH-E9JH-4FA3-5FFXN" : 12.0224999999997,
  "NXT-2VKN-SJQP-HFGU-4SH6S" : 10.0,
  "NXT-49FT-VJPW-RC64-GRH64" : 12.0,
  "NXT-3YL6-YS5Y-WE7N-8MRRG" : 5.937500000000045,
  "NXT-BCP8-EJQ5-HCU9-36WZ9" : 9.059166666666648,
  "NXT-JXRD-GKMR-WD9Y-83CK7" : 1.0,
  "NXT-G23N-9SKH-5WRX-ALDQE" : 4.530833333333704,
  "NXT-WFMJ-33VP-DSFN-7A7TA" : 11.853333333333394,
  "NXT-8D65-AVB7-X8SM-2JTX4" : 0.3416666666644659,
  "NXT-8Y96-J2JN-8NWA-4XK74" : 0.576666666663229,
  "NXT-QF2A-N4WH-CRLR-2FBC5" : 2.0,
  "NXT-5WW2-XQ63-CFGM-G7YAJ" : 0.31749999999921386,
  "NXT-P2MJ-LKUK-RHEA-2NFJD" : 11.0,
  "NXT-GZD6-FJUT-5H4N-F64ZK" : 0.6883333333335102,
  "NXT-AS6F-9RJA-5NQN-8BS4E" : 3.3408333333303495,
  "NXT-2AZQ-46MC-3PQ4-9TVV8" : 1.0,
  "NXT-AY47-Q3Y7-8Z5F-933DX" : 0.2791666666656454,
  "NXT-RR3S-3ZQZ-YBJB-2BMB8" : 0.8416666666659758,
  "NXT-FH2N-WBX5-G29G-E2CU4" : 5.0,
  "NXT-AE2X-AAJ8-UVD9-5GTA3" : 10.0,
  "NXT-6RKA-ZVFL-VBS6-7D2EP" : 13.0,
  "NXT-KMVR-BH6Q-J8HM-BLELV" : 1.0,
  "NXT-KUU3-FXUT-KYY2-GVLW5" : 9.955000000000805,
  "NXT-CBU8-YGV8-KVDV-38Q5Y" : 3.458333333333335,
  "NXT-ZYCL-RXPZ-UKVJ-8GKB9" : 3.0,
  "NXT-8DSC-MFGJ-HQRP-D7MU3" : 9.0,
  "NXT-YSC9-GKQ3-FANN-22222" : 6.0,
  "NXT-YTTX-3RBM-6ETB-49LRA" : 1.0,
  "NXT-WHBB-VBW5-H3D5-C8PNY" : 7.0,
  "NXT-6HEP-7WB4-BH38-7UE8V" : 0.989166666666847,
  "NXT-FTPH-FHM6-P5GK-2893P" : 7.0,
  "NXT-K9DH-7GRB-32G2-9H7JT" : 1.0,
  "NXT-X7PQ-E4NU-R6BF-BEHFQ" : 5.5808333333335165,
  "NXT-RS64-EQJC-P7CQ-D5SAU" : 9.379166666666055,
  "NXT-U747-4TP7-ATU4-3QK3H" : 1.0,
  "NXT-F2AB-9P6H-T437-7A4R6" : 7.031666666667104,
  "NXT-Z2F6-G89G-4CY7-FCZLU" : 0.7008333333334349,
  "NXT-J2MS-AZL3-85VQ-DBRDQ" : 14.0,
  "NXT-X4PL-5CD7-NACE-EQDVN" : 5.241666666666765,
  "NXT-8SVN-XGNL-XEAH-66YVR" : 2.0,
  "NXT-Z5N7-2LV7-X3C5-9TL7A" : 1.0,
  "NXT-DVE3-4PH5-NYXG-H8ARX" : 10.0,
  "NXT-BRG4-67SQ-KH8K-5FJ6M" : 1.0,
  "NXT-39J5-ZMF8-L245-DEN6N" : 13.0,
  "NXT-7WVC-W7TJ-REQ2-4VDJD" : 0.9924999999996089,
  "NXT-33TZ-PNF5-SXGZ-5MJBB" : 4.0,
  "NXT-EZHV-R8LY-VYPX-4YYJN" : 1.0,
  "NXT-7LPK-BUH3-6SCV-CDTRM" : 1.0,
  "NXT-URSL-DDWX-2F8Y-4ACSG" : 2.0,
  "NXT-CV5E-MSJL-4FNS-5XZYJ" : 2.0,
  "NXT-ZV3G-FVM6-874F-9F7PG" : 0.0125,
  "NXT-XJBZ-4W56-XJS2-FPLZT" : 1.562499999999998,
  "NXT-AR77-SW4Y-M3VA-DUSTY" : 0.12583333333311586,
  "NXT-K77P-MN3G-YN7G-3SARD" : 3.7916666666666683,
  "NXT-J7AC-K63U-AX6G-FSY2G" : 2.0,
  "NXT-49YZ-JDKE-7UYT-EA8XF" : 8.0,
  "NXT-NTC4-ZZF9-AAG8-CBWUX" : 1.0,
  "NXT-LQ2B-YYRJ-QE4V-CGRYZ" : 12.398333333333344,
  "NXT-KB63-98AB-PQJN-GTB6C" : 0.5266666666662019,
  "NXT-63NR-ZCLN-H7QF-EBFSU" : 7.304999999999495,
  "NXT-GNGY-E986-VVJG-7D2SK" : 8.860000000000785,
  "NXT-M3JR-99SB-YPHG-HVN4W" : 1.0,
  "NXT-XFAH-7N9C-6AS6-B3GLZ" : 9.0,
  "NXT-S96S-MDZY-UKG8-2ACBP" : 18.43749999999841,
  "NXT-XNGA-CPJ5-FY4N-HD3G3" : 10.0,
  "NXT-4F7R-AXFN-4X4H-DMAYW" : 11.0,
  "NXT-S9KY-XQGC-6G2A-BNQXP" : 2.0,
  "NXT-3FH7-TS6Q-44EV-8B9LN" : 1.0,
  "NXT-P3VW-DUAX-CL33-9FVUD" : 11.559166666667219,
  "NXT-HMVV-XMBN-GYXK-22BKK" : 0.37166666666544756,
  "NXT-7R8S-X9GD-W3M9-DWCX2" : 19.0,
  "NXT-ALP6-JWLS-K25S-DYTMB" : 11.0,
  "NXT-PMQK-R42X-SGKU-C924J" : 0.22916666666666669,
  "NXT-ZGGJ-5G8H-K24Y-3BD8S" : 2.0,
  "NXT-ATAR-UP9Q-BV2Z-EH8TG" : 16.190000000000172,
  "NXT-YBT7-X9Q3-QULK-GTWWJ" : 20.0,
  "NXT-S4LU-8TBJ-P794-ENU3Q" : 2.0,
  "NXT-XFTR-DEMC-ERDW-6AR9H" : 1.0,
  "NXT-4ZAY-GNTL-J83T-GKLAU" : 16.0,
  "NXT-9ZX2-YW4S-2YY5-ERV8E" : 10.0,
  "NXT-73HV-5H4A-6MP5-DC7EM" : 0.7141666666664719,
  "NXT-X6NX-TV78-8JVN-A9BPJ" : 3.0,
  "NXT-RLBU-9N48-FFUC-DPAK2" : 1.0,
  "NXT-Q8NS-TX4J-UKHD-5Q6X9" : 4.0,
  "NXT-253H-ESRL-K87C-4R9FG" : 1.0,
  "NXT-NZ72-79FB-DVPR-GGN2S" : 0.6091666666666526,
  "NXT-SL44-R65Z-HMNZ-7WVJM" : 0.29083333333193195,
  "NXT-SCG6-JSZS-A46A-6R84H" : 1.0,
  "NXT-Q9QB-LM8G-5VYF-B6DKD" : 2.0,
  "NXT-9KML-H4QX-AF5W-5UBTP" : 3.0,
  "NXT-WCMK-8HAF-FZ7U-3U5FZ" : 0.14666666666586536,
  "NXT-8FFZ-RMUZ-4Q7P-DWYKC" : 12.961666666666522,
  "NXT-3JC8-388A-ZYVL-39YCV" : 1.0,
  "NXT-5A9B-Q2UK-6DGQ-BYDWW" : 6.0,
  "NXT-JNES-HJ86-KNXQ-AQ33Z" : 1.0,
  "NXT-YBTA-VFMU-YU56-9QAWB" : 7.0,
  "NXT-S6GQ-PZ4A-W3TT-7QDCW" : 4.0,
  "NXT-ZWW7-PSXW-89TR-AA67Z" : 5.0,
  "NXT-CDXA-JQHA-JSZM-8ZKVC" : 0.10500000000011056,
  "NXT-FRS2-MQR5-758P-ANNEX" : 2.0,
  "NXT-CV94-DK9W-8H9Z-488WD" : 5.0,
  "NXT-PUD6-2CEC-TBQ9-B6Q25" : 0.6741666666651582,
  "NXT-CZX9-ARE5-UR5Y-AR6QD" : 4.400000000000176,
  "NXT-V8VX-MLHS-NK94-DMWWQ" : 2.0,
  "NXT-5FWQ-6DVC-S323-8JE96" : 5.168333333333871,
  "NXT-PC8Q-ZW86-7UYK-CC4XJ" : 0.9274999999991138,
  "NXT-A9GH-ZEQ5-CBE8-26CX9" : 6.0,
  "NXT-RAQ8-KCEZ-KDC3-9NDFE" : 3.0,
  "NXT-MGVR-JJ8Z-EDTN-FN94N" : 2.429999999999973,
  "NXT-HR73-YXAT-HYPL-A3CSD" : 1.0,
  "NXT-ELWG-9FPV-KTP6-F7L6T" : 10.0,
  "NXT-HXLV-BG7X-TU8Q-F9WX5" : 0.26749999999968566,
  "NXT-93UX-LALT-VNZQ-EMDLL" : 9.167499999999992,
  "NXT-EDN9-23WF-ZGM8-CMZNA" : 17.28000000000003,
  "NXT-2AUA-T3NB-AW28-B6A2Y" : 1.0,
  "NXT-4YGP-A47W-V68R-2DNAH" : 0.4308333333326573,
  "NXT-9ZGK-XCJS-UG7H-CBVAK" : 2.0,
  "NXT-Z6BP-XV5U-ETGS-6FQHL" : 4.0,
  "NXT-A3N4-EPBE-9SPJ-7EXY7" : 2.0,
  "NXT-XUAK-67WB-GNGZ-7G598" : 4.0,
  "NXT-MX56-WNBG-7Q9U-55T2Z" : 3.0,
  "NXT-7G7H-BE28-B967-FTBWW" : 11.424166666666444,
  "NXT-X5SL-CCYX-9NQX-HZ2P8" : 3.0,
  "NXT-MBL9-U7D3-RJBJ-3SAWZ" : 0.9708333333334309,
  "NXT-8YZY-6S8Q-87BR-FJG6Z" : 11.0,
  "NXT-TDN4-4NMR-5RXG-8FCKD" : 3.0,
  "NXT-Q4R2-XJ3A-C8V6-8WHEC" : 1.0,
  "NXT-2CP8-T26A-PYMV-8PBFX" : 1.0,
  "NXT-8CBP-XQAH-J47K-GNQPB" : 0.7899999999990541,
  "NXT-QMHT-RNX3-FYAL-2QMTG" : 1.0,
  "NXT-CKGY-9EKE-R7SX-8L8HG" : 4.550833333333337,
  "NXT-KKNV-8EPK-W2S4-96VTK" : 1.0,
  "NXT-9SYB-C2GF-JA2X-2R4S3" : 13.938333333334093,
  "NXT-9HUD-2JLT-RCAG-36B4S" : 0.6874999999999257,
  "NXT-GVHS-X4MC-XV2M-CTN73" : 13.0,
  "NXT-GWGN-63MV-G5JP-DYCZF" : 7.0,
  "NXT-JLRW-HGW9-HPLA-4D8MG" : 16.265000000002022,
  "NXT-FZR5-M8RX-LFZQ-AGUDF" : 1.0,
  "NXT-5Z35-ZCDV-BC28-7KL5F" : 3.0,
  "NXT-KYNB-JC3D-PRS3-99GP5" : 0.22916666666690588,
  "NXT-KEX2-UXQS-RZ58-AF59H" : 1.0966666666666722,
  "NXT-FDW8-THXX-PY8X-9VK6M" : 1.0,
  "NXT-AGMN-X55N-FCQE-46SSX" : 0.013333333333333334,
  "NXT-DL58-6B9L-WYFA-H9W8G" : 7.216666666666633,
  "NXT-ZXTT-CY28-339U-GJVFZ" : 16.0,
  "NXT-E55E-LHQE-VX4R-BM9AR" : 4.0,
  "NXT-QZUC-3VDR-H9VH-FDPTM" : 0.47250000000164505,
  "NXT-FDEX-SCXX-GW3C-2CGNY" : 0.28249999999877673,
  "NXT-XZ4N-6FSD-8MYX-7T83B" : 1.0,
  "NXT-ACWP-34XC-K3QW-5BZHJ" : 5.0,
  "NXT-FGT3-88A5-HKTD-HSP6F" : 9.0,
  "NXT-3FXZ-CETU-FD2D-32FGQ" : 6.0,
  "NXT-3R28-ZBCB-E8GT-C34JC" : 5.0,
  "NXT-Y4J6-AH2R-ZMEB-AT4EJ" : 14.0,
  "NXT-L2EQ-QURY-CB6Q-2UWXC" : 11.0,
  "NXT-KLP6-X6U3-UWYU-83DHU" : 2.0,
  "NXT-CYZW-GSZF-X8WZ-54MYS" : 1.0,
  "NXT-KPAA-EA3M-W4Z6-4HQ2U" : 20.0,
  "NXT-SVDB-5DMS-78RM-AM57A" : 0.48333333333343376,
  "NXT-2RT3-PM4A-JSWE-AA9ZM" : 5.0,
  "NXT-SB4F-J63R-TDSL-G4T3J" : 1.0,
  "NXT-B77G-XWNH-FUBK-4R294" : 0.16749999999861132,
  "NXT-2L2X-G2SK-L6PC-4PU66" : 2.0,
  "NXT-BLZH-YK8P-W5S4-BZN5M" : 0.8808333333334062,
  "NXT-SSEL-H58X-CLRU-9XDTX" : 5.461666666667042,
  "NXT-CPDC-XC9B-85EF-9PNXW" : 1.0,
  "NXT-SEH4-RHJF-M6SZ-D2C3K" : 1.0,
  "NXT-D4UF-YXBT-8ZND-9VP2X" : 12.0,
  "NXT-LWK4-ZJ3W-M97R-CMSB5" : 0.4866666666656201,
  "NXT-7D3F-2BPS-5YCQ-5TCWL" : 6.416666666666663,
  "NXT-TATE-2XFJ-MJTR-5F45C" : 1.0,
  "NXT-TGNZ-E8VK-69EX-3L9LX" : 14.0,
  "NXT-ZM22-XTBB-AXFH-GQFSC" : 0.05916666666666659,
  "NXT-7NNQ-9EKA-YDGC-8C3W6" : 0.9233333333330336,
  "NXT-KC6G-FU83-EX9T-2MDBY" : 1.0,
  "NXT-WKMU-KC9V-PES8-HAVQ5" : 0.20500000000054897,
  "NXT-23FD-PJ3N-PC7L-9JW8K" : 3.8033333333317505,
  "NXT-GPHA-5C5K-W96Q-AR8G7" : 0.03833333333311373,
  "NXT-DBBW-BD2X-W89Y-GDWGT" : 6.0,
  "NXT-ZVTX-F8M5-F42Z-5RTTR" : 1.0,
  "NXT-XB2K-RQDL-X6M9-57Z54" : 4.0,
  "NXT-8VHH-BPEF-Q35F-FHKFU" : 1.0,
  "NXT-AL8W-LRAV-RANB-72JK9" : 0.20833333333333334,
  "NXT-MAMY-L98Q-TL9C-HUG8G" : 3.729166666666676,
  "NXT-M3SE-YNLU-8PGW-H7WRB" : 6.0,
  "NXT-AW52-JPD7-UG95-9EWE8" : 17.0,
  "NXT-T4YW-7AQU-PP6E-2DGXN" : 1.040833333333345,
  "NXT-CXB2-WB4Q-NRZX-3EHBZ" : 1.0,
  "NXT-NNGD-V8TN-3MZR-DWWBE" : 7.846666666666384,
  "NXT-NXJ9-YYYG-D3G9-DCKHS" : 2.0,
  "NXT-36JR-WFWQ-Y8R6-HEV62" : 1.0,
  "NXT-BATA-MAH6-WNT9-43ZRW" : 12.813333333333423,
  "NXT-7ML4-22U8-QNXK-22222" : 2.2291666666665515,
  "NXT-ENDS-6LGP-GCU9-3X5T2" : 0.5508333333312976,
  "NXT-9SH5-EWEG-78NP-FHDT6" : 2.0,
  "NXT-2AHU-UXZW-K9Q2-HENLW" : 7.0,
  "NXT-3J6Q-76A5-E28L-F3XQ6" : 0.5416666666666665,
  "NXT-M2Y7-FKFH-CAQC-DEF7N" : 14.0,
  "NXT-CUAE-25AB-BN5E-EN57V" : 2.0,
  "NXT-J4MP-HQT3-2AZG-4EMTT" : 9.0,
  "NXT-ZU7T-7LRJ-ES8F-85P54" : 11.688333333333391,
  "NXT-5ZCV-KNGM-W5QK-HJ8FN" : 4.0,
  "NXT-TJCZ-47TN-WMZ5-9UJFN" : 0.18416666666695392,
  "NXT-ASVV-RXUE-HFN9-94C5Q" : 4.0,
  "NXT-GK8K-SV48-TRPV-8Z833" : 2.0208333333332726,
  "NXT-P5V2-SCMG-2Y6T-4645A" : 1.4374999999999385,
  "NXT-WFDY-SGKQ-2U6C-EB48D" : 0.6700000000000905,
  "NXT-PJ4S-P5MU-LFBV-6ARBY" : 0.8249999999972459,
  "NXT-GXCJ-N4PL-VV5U-49YQP" : 1.0,
  "NXT-AYXP-4XML-5ZZ7-GQ22G" : 7.458333333333303,
  "NXT-VFUQ-9975-NJYK-7DG8C" : 3.0,
  "NXT-ETS6-SMB8-ZMBL-AYYKF" : 1.068333333333342,
  "NXT-6A2T-BCKP-P9RN-B7AJW" : 11.0,
  "NXT-K5ZJ-NNR2-4J4B-D92UF" : 5.0,
  "NXT-E35V-U934-KUNH-3JJA4" : 16.0,
  "NXT-DHEF-NBL4-B87F-93ATP" : 5.0,
  "NXT-ZQHH-R7P8-VUW6-7MC8B" : 6.0,
  "NXT-TU9M-RZM6-5WUY-9LANW" : 6.0,
  "NXT-7HL4-WMNR-XGFL-ASVHV" : 16.06333333333387,
  "NXT-JQMH-SKCE-5XPH-5PD54" : 6.87499999999997,
  "NXT-PHAE-A9CL-KYVX-H8DDM" : 5.0,
  "NXT-YHMW-E72A-93EG-DXBSW" : 1.0,
  "NXT-GA9N-G268-CKMG-5SRX2" : 2.0,
  "NXT-YNBY-QXYG-XDDQ-3L5JS" : 5.5508333333334905,
  "NXT-DBSU-KJ8N-BE67-FXX98" : 0.2808333333311168,
  "NXT-W7PJ-RSLG-9UKU-BVD7J" : 13.356666666666008,
  "NXT-LUR3-DR68-6AUS-EQC9H" : 16.0,
  "NXT-358M-NHYG-W2QK-28QZ8" : 0.2883333333326803,
  "NXT-5746-PL2E-AZTT-22X68" : 0.8441666666655294,
  "NXT-N53Y-6D8X-N8C5-5MCJ7" : 4.0,
  "NXT-36B6-UBS5-DBNK-2W3BG" : 1.0,
  "NXT-YZ2U-CC7E-5CSV-8HA3U" : 0.29500000000000004,
  "NXT-4JPP-5C6Y-ZRHU-CVTHX" : 12.0,
  "NXT-DE2F-W76R-GL25-HMFPR" : 3.0,
  "NXT-ALEH-SKT5-SU5H-7436J" : 6.0,
  "NXT-WMJR-C8ET-7Z36-FVDQW" : 0.06333333333333332,
  "NXT-QF9S-ABNV-VLJ9-98ZPQ" : 6.0,
  "NXT-NDPN-KL88-G9CA-45PXP" : 0.10500000000034504,
  "NXT-EFEW-CAU2-WJ8L-7SXWX" : 3.0,
  "NXT-7VZ6-PSHV-HE82-6WA2P" : 8.0,
  "NXT-6KJP-FV4M-VW34-9SA7N" : 2.0,
  "NXT-MKKL-3DX5-6TA2-APRK7" : 6.0,
  "NXT-BUHQ-DU4N-YNJQ-86MPE" : 1.0,
  "NXT-V9Q2-ZWA3-RS5X-BEXXB" : 1.0,
  "NXT-EJGV-FJYM-QBD6-EKZM7" : 1.0,
  "NXT-J8TK-LM2J-ENE2-HBTTH" : 0.5841666666666667,
  "NXT-HPDT-F3EV-QM3K-834K3" : 17.0,
  "NXT-22MG-74J2-UX2S-6H7NL" : 9.0,
  "NXT-VCYR-ACHS-53K4-3LZYW" : 4.0,
  "NXT-J2LR-EDTZ-QDMU-DGZFZ" : 3.0,
  "NXT-H7JC-9F6S-Y5XP-B8B3T" : 17.0,
  "NXT-4TCS-RJLN-PZ4D-H3JVV" : 2.0,
  "NXT-34CW-LX7Q-GL8N-CJ4K8" : 1.0,
  "NXT-EAFC-EZTC-TZRZ-46X8D" : 1.0,
  "NXT-QT5B-J7UY-XFAH-GSQUM" : 1.0,
  "NXT-HD5E-3FTT-L5PF-5P5Q5" : 5.2258333333333855,
  "NXT-T6GF-DVEG-X52Y-9PCNK" : 2.0,
  "NXT-T9BX-5G25-VTNC-8LZ9S" : 19.0,
  "NXT-VZQE-9H65-K3E3-2ESE2" : 4.104999999999977,
  "NXT-6CLG-8UND-XPEF-CB7W7" : 4.0,
  "NXT-DRMC-JUQG-BRTW-FLTJY" : 3.0,
  "NXT-CFWZ-K5BL-EMDS-FL4M9" : 1.0,
  "NXT-6J82-32GS-U4S9-GEVJR" : 8.0,
  "NXT-8D2M-UGSJ-RWBA-75TB3" : 0.11833333333344598,
  "NXT-KLKA-WWRP-5E49-6AFWF" : 5.0,
  "NXT-WX68-NVJE-NS5J-EHAYJ" : 1.0,
  "NXT-MKW5-WCYU-N59K-G97CS" : 11.647500000000122,
  "NXT-VY5U-FL95-2CHY-CRJTE" : 1.0208333333333335,
  "NXT-Q9FB-7XPY-6D6M-FHRN8" : 10.0,
  "NXT-D2HT-3FCZ-S8ZH-GV7AA" : 12.0,
  "NXT-DXU4-YSJF-XJ2M-FRVNS" : 7.0,
  "NXT-9XEP-URAF-F57C-CWFSB" : 1.0,
  "NXT-BYLV-WXNG-T4CU-G8NGQ" : 1.0,
  "NXT-Y443-ETNV-E4Q3-5L882" : 0.9558333333321798,
  "NXT-TA2E-DDJ8-TAAE-7XBNB" : 0.09749999999941394,
  "NXT-BWGR-SFNB-7EK6-8XEJ5" : 1.0,
  "NXT-GZUB-NK2N-SDPY-23X8Y" : 8.0,
  "NXT-YXMD-TFFK-SEWD-D2DM9" : 0.04833333333333328,
  "NXT-Q4WH-F8R2-UMJ2-445YT" : 0.33083333333277665,
  "NXT-VYWE-G49C-L28C-3VHNK" : 4.312500000000267,
  "NXT-9VDT-5GWS-LK2Q-83WKU" : 0.6874999999996473,
  "NXT-UTY6-AELQ-YGKS-BRT56" : 5.197500000000238,
  "NXT-3RD8-GZ7T-YKL3-7C5RD" : 0.43083333333224516,
  "NXT-5Q2B-RE5S-2UW7-B2V9V" : 1.0,
  "NXT-X9AS-8BHW-QHG9-C37ZA" : 0.9766666666663646,
  "NXT-USU4-92UY-KEYT-4H649" : 7.0,
  "NXT-7T55-5976-MPBB-8KDRZ" : 4.0,
  "NXT-SMNY-92DU-ZG7M-A9ARR" : 5.0,
  "NXT-KS2W-BXLM-7LBQ-4S7S4" : 0.30416666666678793,
  "NXT-J3SP-J2CL-WRTL-8MU7G" : 2.0,
  "NXT-FUCK-KB9W-P7K6-3668Z" : 3.0,
  "NXT-2DRD-6HVM-C3XX-BDRBF" : 17.0,
  "NXT-P5XE-PVAU-TYPR-GFKAE" : 15.504999999999406,
  "NXT-TDCQ-6BLR-YR9S-EQ7BZ" : 7.649166666668128,
  "NXT-R8HK-FSVK-GBXC-2Q48N" : 5.227500000000228,
  "NXT-9UVX-ER3W-D2N5-EF82A" : 11.481666666666719,
  "NXT-FPTL-AMK5-UYD9-B8L98" : 5.0,
  "NXT-7CY3-X8CC-YV7D-BQDWW" : 1.0,
  "NXT-JLK9-QEG8-3SB6-76D2V" : 18.687500000000007,
  "NXT-3PC2-5864-F5DT-7GUPT" : 7.0,
  "NXT-5ZAC-9WJT-7HHX-5VRTE" : 1.0,
  "NXT-5Z45-YMTY-TQRW-2JY6C" : 15.0,
  "NXT-LQTE-D82C-VKU4-FEPFB" : 1.0,
  "NXT-EKTY-DTUW-NCSK-F6TL6" : 1.0,
  "NXT-9W8Z-76N8-PD8Z-6HFJ8" : 0.3658333333334909,
  "NXT-JW79-3778-LHS6-G88LQ" : 10.0,
  "NXT-DT7W-SBZ4-MSWZ-2UUHL" : 1.0,
  "NXT-GEM7-L6DD-ZSFC-4BDDB" : 0.0008333333333333334
}

Klokan

 • Sr. Member
 • ****
 • Karma: +28/-5
 • Offline Offline
 • Posts: 286
  • View Profile
Re: [NSC] MS Nxt Security Coin - supporting Nxt hallmarked nodes
« Reply #190 on: October 22, 2016, 12:33:10 pm »

EmoneyRu, how often do you counting/payout of NSC? Once per month? Isn't better shortening the period (e.g. for 1x per 14 days or 1x per week) ? Thanks.

EmoneyRu, could you answer that my previous question, please ?

And the new one issue - it looks like NSC counter stuck again, there is no increase with earned amount for ~ 24 hours...

Thanks!
Logged

EmoneyRu

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +31/-2
 • Offline Offline
 • Posts: 537
 • techDevComm
  • View Profile
  • Nxt Kit
Re: [NSC] MS Nxt Security Coin - supporting Nxt hallmarked nodes
« Reply #191 on: October 29, 2016, 07:33:45 am »

EmoneyRu, how often do you counting/payout of NSC? Once per month? Isn't better shortening the period (e.g. for 1x per 14 days or 1x per week) ? Thanks.

Why do you need them more often than now?

EmoneyRu

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +31/-2
 • Offline Offline
 • Posts: 537
 • techDevComm
  • View Profile
  • Nxt Kit
Re: [NSC] MS Nxt Security Coin - supporting Nxt hallmarked nodes
« Reply #192 on: October 29, 2016, 07:35:29 am »

Peers:
Code: [Select]
{
  "NXT-LB52-BFBZ-SKWV-GL7L3" : 68.13166666666561,
  "NXT-2RH8-9WHX-GSN9-FN3PG" : 2.0,
  "NXT-RRVG-2HWZ-TZEM-22222" : 65.73249999999936,
  "NXT-86BJ-XAAD-3KPN-6XQZV" : 12.0,
  "NXT-52TA-PE6U-KE5Y-9DHMR" : 1.0,
  "NXT-WTGT-LW7A-B8KC-GNUL4" : 14.0,
  "NXT-HMRK-DS7H-6CP5-3EKYB" : 264.26416666666523,
  "NXT-B5WD-FU8E-QDPV-G65TJ" : 5.0,
  "NXT-TVHS-JGUR-8KCP-E5ZV3" : 10.0,
  "NXT-2VDB-TV55-NH75-38V5P" : 8.0,
  "NXT-ZEKG-CHYB-N8AR-4TQ3U" : 3.0,
  "NXT-9U7W-QY6C-LDME-ES8L6" : 0.12583333333326152,
  "NXT-G7PF-JD45-C6QY-EEHKE" : 3.0,
  "NXT-65PU-ZM5D-AF2Z-GQZND" : 17.77749999999876,
  "NXT-PNGQ-S7C3-4WYK-44VRA" : 4.0,
  "NXT-YQG4-JGA2-HEK9-CQZYZ" : 1.0,
  "NXT-2S7C-PG8H-WGKK-285C6" : 2.0,
  "NXT-YHYX-K3AX-832E-7NYRN" : 1.0,
  "NXT-RXTS-BG2M-567T-6RLYR" : 0.026666666666798733,
  "NXT-RCCR-W44H-NU2S-CGXNN" : 2.0,
  "NXT-V4D7-4LPP-GNQ3-3DUEW" : 3.0,
  "NXT-HPW9-EC4H-KJPT-7STQV" : 0.7441666666666436,
  "NXT-XRK4-5HYK-5965-9FH4Z" : 18.0,
  "NXT-433J-LENP-3NTK-86VP3" : 6.0,
  "NXT-TZ2T-5ZVA-C5TB-GRSSM" : 1.0,
  "NXT-CG3K-VKG3-U2FC-HUPAZ" : 14.996666666667025,
  "NXT-WTZF-F28S-SJNY-FDH69" : 1.0,
  "NXT-UX5D-V7WG-N9C3-BKB25" : 9.0,
  "NXT-GBVJ-GFS9-WF74-A477J" : 0.42499999999800764,
  "NXT-PJ9Q-7DAB-968R-FR6HN" : 1.0,
  "NXT-AAR6-7JRL-P9AR-ED4QD" : 1.0,
  "NXT-EGGB-SLRL-B9KT-2CGSW" : 3.0,
  "NXT-9P2A-FZ8R-JVSU-32ECR" : 1.0,
  "NXT-LYSW-N4N4-FR4Z-2KC2D" : 76.84916666666874,
  "NXT-FD4L-9PPY-YZBV-AZATH" : 3.0,
  "NXT-NFUN-426S-BEEX-BYRW6" : 5.0,
  "NXT-ZSWV-CT5Y-RAHC-6U9DG" : 0.02749999999999998,
  "NXT-8N9W-TN4F-YA2S-H5B7R" : 19.0,
  "NXT-C2K2-FBYC-BAJF-GYSJL" : 1.0,
  "NXT-PDVH-HT7Z-YLAY-4Q5SL" : 8.749166666666643,
  "NXT-TQN6-2RH8-79AZ-7WVQ2" : 1.0,
  "NXT-S3JT-5JJE-ZC8F-D7F5M" : 2.0,
  "NXT-3Y36-849T-3WD8-G3G6Q" : 11.0,
  "NXT-HVGP-XQ27-C8RG-CH535" : 3.0,
  "NXT-36TD-B3G4-4DUY-4R8WN" : 1.0,
  "NXT-JBCS-ZYVL-GCC8-DCFWD" : 1.0,
  "NXT-R8NC-ZZ8N-TCVD-9E9SU" : 17.464166666666276,
  "NXT-KTTD-E3CK-W4A6-FH3TP" : 8.0,
  "NXT-E9DA-A5K6-X3MK-69LAJ" : 2.0,
  "NXT-3T2W-6HXY-UGUL-BS85F" : 7.0,
  "NXT-GE96-NYW7-JMLA-3Y362" : 1.0,
  "NXT-R28J-YR7D-DW6Y-CAHAU" : 2.0,
  "NXT-NUTK-849K-VZGS-97BMP" : 0.11000000000000022,
  "NXT-GFYJ-TY44-885Q-3VJJA" : 2.0,
  "NXT-5B8Y-UZC2-L8W3-BTJF6" : 5.0,
  "NXT-Z6L6-VLA4-EU79-4962E" : 6.0,
  "NXT-DBDW-STA8-ARBE-6JRPA" : 3.0,
  "NXT-8R6A-HPNE-C586-2TZ42" : 1.7083333333333315,
  "NXT-PEEX-7CTP-VU2F-A92K5" : 3.0,
  "NXT-ZT3L-7R6M-CAP6-2NJ6W" : 12.0,
  "NXT-CB98-BAXH-Z4EP-GE23Q" : 1.0,
  "NXT-TUAS-BY3U-6S7V-5TXHZ" : 3.0,
  "NXT-RCD8-ETJP-8Z2H-CCHSR" : 3.0,
  "NXT-GQ27-DD53-YM6K-ER6HK" : 6.0,
  "NXT-S7RD-ETUJ-HQ53-5D4KX" : 14.0,
  "NXT-V9HN-G28G-WLK3-2H856" : 18.0,
  "NXT-LCK5-XM8T-L5TM-3R7H4" : 2.0,
  "NXT-KYH4-BWYQ-W4QX-DQVUY" : 11.0,
  "NXT-ENBR-9223-KURH-G9CEA" : 6.85999999999848,
  "NXT-4W8S-MSTU-8N8Q-2RXSL" : 84.79499999999965,
  "NXT-HNQU-HTEQ-5QDF-BZLSQ" : 0.16583333333333322,
  "NXT-PPPK-GBAU-6U4V-9NSMX" : 1.0,
  "NXT-8NKV-7JWD-6XSQ-6A5KY" : 2.0,
  "NXT-4XRM-NWTE-NJKF-D9V6V" : 34.4241666666666,
  "NXT-8SN6-HR2Z-ZMBQ-78BGF" : 44.714166666666756,
  "NXT-USCH-VC7D-4EX3-272SG" : 5.0,
  "NXT-VP6V-H2DE-U5GA-HZGH5" : 60.399166666669444,
  "NXT-XT33-9QVZ-2JF4-2XQF7" : 5.833333333333318,
  "NXT-D43V-EF6M-JH2N-3V8RA" : 0.635,
  "NXT-65PG-H9NE-9A5T-3L3C8" : 0.8024999999997604,
  "NXT-7NPP-5DXS-LGTF-H6MMP" : 4.0,
  "NXT-W6G8-F4ES-MSTS-5269V" : 1.0,
  "NXT-VCK3-AZEF-KM4Y-2DR4W" : 16.919166666666793,
  "NXT-4GNJ-JVAQ-8U8A-GTGUV" : 2.0,
  "NXT-U8CW-EEYK-8DWD-CGLQL" : 1.0,
  "NXT-75WQ-BZYB-C2YC-2VDHL" : 4.705833333333339,
  "NXT-HUVP-WA4Z-FSF3-52U52" : 2.0,
  "NXT-73ZV-H3XD-LSBC-3YLJY" : 17.83916666666674,
  "NXT-F376-F76M-PNHE-GMEVQ" : 3.0,
  "NXT-XRNQ-DUUY-HLSV-AC3TW" : 3.8350000000003504,
  "NXT-FC69-GJC5-XHFG-DVBCU" : 10.0,
  "NXT-H87Q-PTFP-A87T-GTQ2J" : 2.6050000000000515,
  "NXT-C2QR-SV3G-EVS8-6HPN9" : 0.58333333333334,
  "NXT-7WQK-63PW-YKMQ-BSRPP" : 2.0,
  "NXT-LXP3-GLNB-ASD5-FA79Q" : 1.0,
  "NXT-BF9E-RH4D-A4HS-34QKR" : 3.0,
  "NXT-GQVC-6XB5-PKL7-GZ4YF" : 2.0,
  "NXT-WLGZ-CLXL-GVKW-3JC43" : 2.0,
  "NXT-4MKA-E6C6-ZD5L-DSLX4" : 0.16083333333486038,
  "NXT-Z2UH-2ZS2-T4P2-9TV4B" : 4.0,
  "NXT-6MVF-XTDR-MDTK-DPHEU" : 15.0,
  "NXT-Q4N3-V2QJ-S3GT-FW4Z9" : 2.0,
  "NXT-8V3E-34ST-T4UW-AYGY2" : 1.0,
  "NXT-HAB5-H5X2-L5J7-GCL9N" : 7.0,
  "NXT-6A4Q-L7L6-LAL7-GA2NJ" : 1.0,
  "NXT-TJ8X-CZ3P-SX4G-DLSNS" : 4.0,
  "NXT-26R5-5SV8-GGEC-26BSH" : 18.0,
  "NXT-RWUS-ETXU-PRKL-DRFD7" : 83.94833333333207,
  "NXT-9H8W-2722-B4Z5-B6TXB" : 1.0,
  "NXT-9QU7-NDSL-ZDMV-52JF5" : 2.0,
  "NXT-2AS9-D5GB-BNHD-9DJXQ" : 2.0,
  "NXT-8C2M-2CTK-UWAF-B9Y88" : 0.604999999999972,
  "NXT-RK5U-NNTH-3AAS-55K77" : 1.0,
  "NXT-X55Q-HC52-P96P-CCGH5" : 7.0,
  "NXT-39GF-SNTJ-PN9R-HBD34" : 5.0,
  "NXT-PNVQ-B5RN-QHHR-3BC7U" : 17.0,
  "NXT-TU7P-SCUQ-2TB9-2BDKT" : 2.0,
  "NXT-4V45-JFHR-6H8U-2B3DV" : 7.0,
  "NXT-6D7N-BVC7-MFKZ-69U9M" : 84.09416666666561,
  "NXT-E637-29M4-RWJR-A8GWE" : 1.0,
  "NXT-AY7N-W3XV-WHJM-ALNYW" : 0.0125,
  "NXT-W3NJ-QR2H-SKM5-C9CAM" : 11.976666666666734,
  "NXT-9C4N-VX8L-BF3T-2D3Q2" : 5.785000000000242,
  "NXT-9W9Z-XC2C-7L63-DVBWF" : 14.0,
  "NXT-FS2K-SEX2-79UT-DXNB9" : 4.0,
  "NXT-PG3E-SGWA-K9Y7-2CXKD" : 1.0,
  "NXT-G98N-SZGX-Z8ZA-9HNY6" : 17.76583333333328,
  "NXT-C22R-5R4U-XYVV-FMPLT" : 1.0,
  "NXT-CVZ2-Y5WW-UU7C-7ZCV7" : 1.0,
  "NXT-EUKX-U96N-ME4A-A8NVH" : 1.0,
  "NXT-YLQS-M85R-NP6A-3NBJL" : 3.0,
  "NXT-44HE-6Z3Y-N2ZL-E9ZPW" : 1.0208333333333321,
  "NXT-Z9QP-38TL-24GT-FS6SL" : 11.0,
  "NXT-P2LG-5PX9-72LB-5HC5K" : 17.0,
  "NXT-4R55-GPLW-DRYV-HMVEK" : 1.0,
  "NXT-FRNZ-PDJF-2CQT-DQ4WQ" : 37.99499999999929,
  "NXT-MEDU-4VLQ-KJN6-5KLHH" : 1.0,
  "NXT-7LUC-22LJ-5WJ4-22222" : 17.58583333333351,
  "NXT-LKAJ-S86U-CVVK-5VXB6" : 0.5000000000000355,
  "NXT-YBRH-UZV8-XV99-BPPP6" : 12.0,
  "NXT-KLMY-XWF7-HHKH-BGS5Y" : 4.041666666666972,
  "NXT-QUUE-9M9E-TRC5-24Q2M" : 7.0,
  "NXT-M9N7-EHVN-6KX7-GK9M6" : 2.0,
  "NXT-7PJE-3NSH-C7W5-GU4FT" : 4.0,
  "NXT-B472-XPVX-MW5A-6ALAU" : 1.0,
  "NXT-XK87-V6MY-FFEC-G32MW" : 1.5833333333332893,
  "NXT-SGTB-4NKL-S34Z-76GQJ" : 2.0,
  "NXT-NPM3-M8QD-KSAL-CLNRP" : 1.0,
  "NXT-LXWE-JNE3-MPQ9-CCX8K" : 0.22999999999982634,
  "NXT-SQSZ-XNXL-62GV-6ECAN" : 5.0,
  "NXT-XWFF-GEP4-J448-2RLYY" : 6.0,
  "NXT-BRFN-RM4L-ZCCK-HXX7N" : 9.0,
  "NXT-R2U6-22MC-LQL2-22222" : 1.0,
  "NXT-N3N8-NXTF-LUKH-4H8CF" : 9.0,
  "NXT-BP4D-WR4B-9ZK7-3CQ36" : 0.015833333333333335,
  "NXT-78DJ-22UJ-6AMF-22222" : 13.732500000000128,
  "NXT-G7TR-HCK5-CWGB-2BANK" : 8.17166666666464,
  "NXT-5EK6-528Y-98LU-434R4" : 5.0,
  "NXT-DBH9-ZWLK-ZSHV-7XAKC" : 6.0,
  "NXT-CJT2-DYBH-VSU5-H525T" : 6.0,
  "NXT-BZD7-EEV8-BZS7-CQQXB" : 0.04499999999999995,
  "NXT-P4KZ-JAF6-3UCE-FMANA" : 80.62499999999908,
  "NXT-FEYP-6WFH-XJZV-E67CY" : 3.0,
  "NXT-TRCN-ZSHH-R4YS-HLAYP" : 12.0,
  "NXT-4BYW-Z4MJ-K4X5-HFXFD" : 20.0,
  "NXT-GSFR-UGF5-D6HM-GWZSV" : 5.0,
  "NXT-P6F5-J7VU-RWHZ-9LXN8" : 0.047499999999999945,
  "NXT-PQ5P-9BWV-Y396-93SD6" : 12.0,
  "NXT-7VLR-7RF6-MMST-DF4ZT" : 1.0,
  "NXT-F2N7-GHWK-GH6U-8LTJC" : 1.0,
  "NXT-UUUM-ZXHS-2S49-4RDZ9" : 3.0,
  "NXT-NFDZ-F697-TS87-FMVHR" : 7.0,
  "NXT-6XTC-TG2L-DDKG-ELMYK" : 13.0,
  "NXT-74VC-NKPE-RYCA-5LMPT" : 2.0,
  "NXT-F232-8RBJ-A2QQ-EQSSG" : 1.0,
  "NXT-Z2A2-SQMM-4JPB-5GR85" : 1.0,
  "NXT-JBF2-UJLN-GYKM-4E899" : 12.0,
  "NXT-6WHB-JYP7-QJJ2-DST9T" : 0.23416666666695107,
  "NXT-J3ZW-4ZR4-CB4H-6EWFG" : 4.633333333333651,
  "NXT-QE62-J4F9-TWDB-6K2CG" : 3.0,
  "NXT-7NX9-9ZQ4-TCYM-GF5R2" : 1.0,
  "NXT-X5EF-HTB2-RLYU-HW8E7" : 4.0,
  "NXT-KFX2-HDBV-6QMX-9WXEX" : 1.0,
  "NXT-XPYX-L8RB-BLPP-7N92X" : 12.0,
  "NXT-67M3-G335-STG4-3EVUW" : 4.0,
  "NXT-ZUQY-AKML-GHM3-HFYQC" : 1.0,
  "NXT-VVTG-H927-L8EK-FTBNA" : 2.0,
  "NXT-9XEN-PLLG-RUW8-2H7SV" : 0.757499999999929,
  "NXT-V7JV-78FM-L2W6-FUWTZ" : 1.0,
  "NXT-X95R-PRA8-9TKX-FRTUQ" : 1.0,
  "NXT-8Q27-6Z96-C29V-B2GBD" : 3.0,
  "NXT-EE3M-NV5Y-6Z3D-AH84U" : 10.0,
  "NXT-VMMH-DHEM-R6C8-CU2J9" : 9.609999999999536,
  "NXT-6X5J-7UNN-A9NB-9QJUU" : 1.0,
  "NXT-8XZV-G8UA-HYA6-G62SH" : 65.37000000000043,
  "NXT-6F8N-ZQB5-KZAQ-32MAP" : 16.333333333333357,
  "NXT-JT6F-UKTE-7VK6-85XYM" : 4.0,
  "NXT-RB4B-J4AH-8HYP-7CDEZ" : 30.923333333332636,
  "NXT-3XGR-TGMC-6XWW-A48JD" : 2.0,
  "NXT-P67N-JFET-JPG9-H52DZ" : 4.0,
  "NXT-GTZ2-LLVH-ZD6E-2D533" : 0.8766666666666801,
  "NXT-WR9W-RPQW-8ZJ7-6U2D7" : 7.0,
  "NXT-EXMV-R7YR-ZAZU-GCKBV" : 11.0,
  "NXT-3GA5-ZE62-NEUB-A9XGR" : 84.24583333333197,
  "NXT-YP5Q-ZRXX-D422-GP2Q5" : 2.0,
  "NXT-K5NM-MEV7-AL3Q-8BNFQ" : 0.016666666666666666,
  "NXT-L8EV-EMP8-7VE8-88WWL" : 1.0,
  "NXT-U8A4-PELA-M5FL-GQRMW" : 1.0,
  "NXT-WPY8-V8U3-4UJH-E4L7F" : 0.24916666666575082,
  "NXT-QK5L-7YM9-YPVF-55GL5" : 4.65416666666672,
  "NXT-VQVL-9WRL-B397-DL6UP" : 8.67416666666661,
  "NXT-C3QD-DQUV-X8FT-5YYHN" : 6.0,
  "NXT-2LJG-JE2U-R96M-9JCP7" : 1.0,
  "NXT-YJRX-WTG2-AUYQ-DH9RR" : 12.0,
  "NXT-G3ZG-DFJR-C4VX-AVNK5" : 1.0,
  "NXT-HC73-3M32-CRCX-8PNRT" : 1.1416666666666582,
  "NXT-3FH7-TF2A-6K8B-HRFRJ" : 0.09250000000000011,
  "NXT-HFV6-N66W-P7R9-DKRES" : 8.0,
  "NXT-3Q3K-T5JA-43EZ-GBMTM" : 2.0,
  "NXT-8F69-W9Z9-8M6Y-ETXGZ" : 8.0,
  "NXT-WBLW-5ZL4-A64L-4PDQZ" : 6.0,
  "NXT-FY4N-JWY3-7C7K-H87GC" : 0.2741666666666662,
  "NXT-PSWT-N4BH-ZYCB-F8LWP" : 1.6850000000000294,
  "NXT-XEX2-YEMY-USHK-5BBNZ" : 3.0,
  "NXT-SPZP-5YVR-66S5-7SP4A" : 1.0,
  "NXT-9TS8-LNUR-ZXYV-7CGYH" : 1.0,
  "NXT-GYJH-58WZ-ZMBF-AZREY" : 1.0,
  "NXT-DNHQ-D5EH-ZZ3H-CRSRQ" : 1.0,
  "NXT-6XQ7-N76X-G5CJ-A68KE" : 14.0,
  "NXT-Z9Q6-6NFT-HVQA-93CDJ" : 0.11916666666676434,
  "NXT-VF2Z-P35X-UND9-5BDE9" : 78.93583333333243,
  "NXT-RNCR-YXDZ-V866-BS5RX" : 82.6266666666651,
  "NXT-AFG5-XJWA-AWVL-2SU23" : 6.0,
  "NXT-PKXM-WH25-UXXG-CJAVD" : 6.0,
  "NXT-F376-YH8T-TFCE-D8ZU3" : 11.0,
  "NXT-DG6A-4BEC-4G3W-D3VCC" : 1.0,
  "NXT-R8VT-6C23-WYRJ-8UUBZ" : 18.563333333333233,
  "NXT-ZGCD-3Z6V-T7CX-HFPFU" : 1.0,
  "NXT-YBAN-6THY-7HF3-5D8BB" : 1.0,
  "NXT-FCKG-WYM8-EAS6-GXDDA" : 1.0,
  "NXT-GUVX-CCLC-N63N-2UWL2" : 1.0,
  "NXT-TYEM-QJ48-L57L-DDM6N" : 5.943333333332896,
  "NXT-TZUL-DZ42-3QTE-3Y6JL" : 40.02666666666666,
  "NXT-Y5A5-HZUR-PEER-EY2G4" : 10.06416666666552,
  "NXT-DD63-74GQ-V4QC-3WRH4" : 6.573333333333515,
  "NXT-36MU-K6Q6-D6KF-EE48X" : 8.0,
  "NXT-ZK9S-42U6-2S6F-9DGGT" : 1.0,
  "NXT-FJPR-KXEN-W9GV-8KBRW" : 0.4974999999997147,
  "NXT-6LNH-SK9M-2UDM-9ENJ6" : 16.135833333333508,
  "NXT-DABA-3XF2-VZL5-4D4TE" : 2.0,
  "NXT-5SQV-H8DF-7HNJ-4K3WV" : 11.0,
  "NXT-84JC-M7ZB-Z6KA-3JU47" : 23.227499999999758,
  "NXT-MNZ9-JNHH-CTVY-3UG79" : 13.0,
  "NXT-7HQE-82RR-FAQ2-4RTL9" : 18.05083333333384,
  "NXT-7CTJ-DHLZ-VZ3N-8ZRZD" : 7.0,
  "NXT-FDMW-3E4C-PVQD-4XCNC" : 0.4516666666676876,
  "NXT-83MS-ZV4Z-QV3Y-7U3H6" : 14.0,
  "NXT-J698-WN8Q-XR8A-92TLD" : 1.0,
  "NXT-CNHJ-42YR-QVZV-GRW8C" : 19.0,
  "NXT-7N3C-738M-6BGZ-3FHTH" : 2.0,
  "NXT-WZWJ-3FXV-KH35-BRCE4" : 8.407499999995938,
  "NXT-XJND-N5FZ-EZEY-DWM2A" : 0.32416666666862426,
  "NXT-8HNT-4ZTF-ZXH3-7RU38" : 9.0,
  "NXT-3VFZ-5WXF-WVC6-7S7XD" : 12.897499999999663,
  "NXT-QBW3-6CNF-NBRW-9UKEG" : 1.0,
  "NXT-3NTG-FJPG-FFRY-FSZH4" : 7.0,
  "NXT-46ZE-BQYK-R26H-8HRRB" : 0.1249999999997442,
  "NXT-F96M-8X9Z-M88Q-3BW3X" : 3.460833333333467,
  "NXT-9695-NMP8-J6MQ-9Z6B7" : 2.0,
  "NXT-5CX9-N8VD-5EWC-H4LUA" : 1.0,
  "NXT-YWUS-2TH6-ZSM6-3NGES" : 1.0,
  "NXT-TVNN-JP8V-DMHR-GJBSX" : 7.1983333333333,
  "NXT-NPMF-JVBE-DQH2-FM7UT" : 12.0,
  "NXT-RBWW-VPR4-FXGS-DCPW2" : 5.0,
  "NXT-5RB8-KJD3-BT3B-E2QWW" : 0.38833333333180775,
  "NXT-YL78-U9PB-AUHL-HUJU8" : 2.6608333333315617,
  "NXT-9HPS-2JMP-BVFT-8A55R" : 0.5441666666666549,
  "NXT-YNZ6-HE8K-TPF6-AV45K" : 15.0,
  "NXT-W9Q8-BZJK-3UD4-AHUWX" : 2.0,
  "NXT-L83J-FJ9B-4NB3-4G5VU" : 17.12750000000169,
  "NXT-SYDU-2E3K-4M5Z-BMRCP" : 7.530000000000083,
  "NXT-XK7G-7TKV-D2A3-EUA7B" : 2.0,
  "NXT-45XR-DDUM-ER5F-43RQC" : 0.3558333333333348,
  "NXT-TC3D-5JS3-F3UY-6W2JK" : 13.270833333333348,
  "NXT-Z6DA-R5BL-2PAM-AQRAW" : 6.0,
  "NXT-MYLX-FW6K-BBK5-GKUNR" : 0.2291666666666659,
  "NXT-JW6K-3BGU-AVYG-CX5ZE" : 1.0,
  "NXT-WTLL-Z8CV-E8QH-DEXC5" : 8.0,
  "NXT-XK4J-RN7N-UTMV-AANJ5" : 891.6758333333255,
  "NXT-MLL9-3YKL-H2Q4-ARSAY" : 1.0,
  "NXT-QJDK-SAUZ-8BP4-44ERD" : 1.0,
  "NXT-P63Z-9Y8Z-CWCS-2P5ZD" : 1.0,
  "NXT-772X-VVVV-HGJ3-HG7ZK" : 17.0,
  "NXT-CBGB-ZCDU-RLSB-6WNRW" : 4.0,
  "NXT-4EAQ-UHPR-M7RE-9MSLM" : 79.72166666666611,
  "NXT-P6VQ-SUAZ-T2UE-HV24Q" : 1.0,
  "NXT-ED2R-NXGT-93BJ-HAB8L" : 9.861666666666366,
  "NXT-WTRL-FR4P-JHNY-7U6C8" : 1.0,
  "NXT-JCZD-4ZKG-XUZ5-ALNYD" : 0.12666666666657633,
  "NXT-4BP4-TXCZ-HHM3-8YMFN" : 6.0,
  "NXT-3S9K-NZLR-W7H8-HR8DW" : 3.0,
  "NXT-8UNC-QVL6-43W7-9KMFT" : 3.0,
  "NXT-QE74-HCES-C3VP-FA9HD" : 20.0,
  "NXT-V2NY-WZ74-YNGZ-CHZT5" : 1.071666666666675,
  "NXT-NKJY-GZSE-4P5Y-8JVMR" : 12.6525000000001,
  "NXT-Q3HX-THEE-T2PX-9XF6T" : 2.196666666666632,
  "NXT-P4KP-7WA8-8FZ8-86X7U" : 1.0,
  "NXT-YDY3-9B8F-33B3-DY42N" : 94.88916666666597,
  "NXT-AMUY-UUWP-MPZZ-D57DT" : 7.0,
  "NXT-FAHJ-MNJE-5BHY-24PP4" : 12.0,
  "NXT-44G3-AC7Y-G3P2-3CLAH" : 4.0,
  "NXT-LAHF-ULUT-R2DG-D98QB" : 26.80416666666649,
  "NXT-AXEW-Y4Z9-EX6T-HPGWT" : 0.11916666666666695,
  "NXT-93RA-557X-G9VG-4RBWB" : 15.687500000000172,
  "NXT-FPRZ-BDZG-GGRL-6CTS8" : 58.329999999999224,
  "NXT-LHVA-UYW6-MUVK-7TXHV" : 6.0,
  "NXT-77PX-3CRR-6WCF-9XWZH" : 1.0,
  "NXT-RJU8-JSNR-H9J4-2KWKY" : 7.4008333333332335,
  "NXT-ZKPZ-7QNC-9H8P-3MYF3" : 1.0,
  "NXT-RTPY-2P6J-HRKZ-H54BW" : 18.0,
  "NXT-H8VH-DVCW-43BC-AZPEZ" : 10.500000000000004,
  "NXT-W9N6-LNST-3YCT-BRSFC" : 2.0,
  "NXT-HEWU-6KDT-BM8Q-6A9GY" : 6.13083333333331,
  "NXT-YJ25-HTWF-N8RR-4TJAY" : 7.0,
  "NXT-AMRN-3PQ8-MZN7-HQEMR" : 7.0,
  "NXT-VKLG-W3WY-WPF7-2GHKY" : 17.0,
  "NXT-T3FG-QKYC-NFWZ-EZAU3" : 3.972500000000214,
  "NXT-TMVC-69YC-SJB4-8YCH7" : 11.215000000001071,
  "NXT-4MUK-LW6S-Z7KC-3VE8U" : 82.20499999999873,
  "NXT-4F4R-BZDK-YPCU-CWYJT" : 0.047499999999999945,
  "NXT-NR2T-PFZU-RLDU-DN3QU" : 1.0,
  "NXT-UTA4-MYXX-ZFXL-FBQ9G" : 2.0,
  "NXT-B7J4-8WXH-NWZR-CVA5D" : 1.0,
  "NXT-DTB3-CRYB-D5YM-FTSEG" : 0.529166666665418,
  "NXT-2V7G-C8BY-KTYY-CAHNU" : 14.520833333333329,
  "NXT-PJ5P-X3Y2-AUER-DL8CQ" : 0.8158333333333454,
  "NXT-U26W-93XT-LKY7-DRJD5" : 0.06666666666666665,
  "NXT-DFDV-58KQ-LTD7-9XC9T" : 1.0,
  "NXT-46VH-78E7-24HY-2UHTZ" : 12.0,
  "NXT-WZK2-EEZN-XYCS-FD49K" : 0.06499999999999993,
  "NXT-UNFS-YEDX-NT2M-4GEX2" : 0.08333333333357018,
  "NXT-UF8A-D4ER-R86M-6GHUQ" : 1.195833333333328,
  "NXT-J3F3-YSE3-Q6ZC-9MSHA" : 1.0,
  "NXT-UNDW-H4LR-7PKM-67YF4" : 1.0,
  "NXT-VA35-UT98-ABXZ-44J64" : 4.520833333333334,
  "NXT-PBN9-PJLK-YG9S-83DWE" : 0.858333333333384,
  "NXT-W3WB-C4UU-EBK7-8VYQ6" : 1.0,
  "NXT-LUD7-R2EA-DMDM-9AKMU" : 3.0,
  "NXT-NJM8-HLLG-U4WS-H9EEH" : 3.0,
  "NXT-W9EA-TDL6-LTM8-6THE6" : 1.0,
  "NXT-NGPH-ZJZX-9PAD-5WFWM" : 4.483333333333627,
  "NXT-QCHL-NRMF-26CY-74V9E" : 3.0,
  "NXT-3CUW-4GRB-6F87-FVSDF" : 11.0,
  "NXT-JCE6-WCGC-NQB3-GWEQM" : 6.0,
  "NXT-AM5F-GGW9-H4J3-DL7SS" : 3.0,
  "NXT-EQ76-HG8J-JXPQ-B2CFA" : 2.0,
  "NXT-FK5G-7QST-A4U5-DXY5G" : 7.485000000002033,
  "NXT-3L9X-BXFY-VT6W-6NDYE" : 0.8616666666666798,
  "NXT-6C5S-F7CB-7TJC-55L3S" : 18.0,
  "NXT-R3JW-ZMP5-ULGS-GTTRD" : 1.0,
  "NXT-T5BR-68RL-GF3W-GJ3R9" : 0.6508333333328551,
  "NXT-KCK2-WKXK-7F4A-7MH38" : 3.0,
  "NXT-ZDQK-DWU4-HH2Y-4ELL6" : 6.0,
  "NXT-4K4B-76X2-DWAB-22TEF" : 0.6683333333331909,
  "NXT-DJTJ-N8QM-CPQB-FEZTY" : 1.0,
  "NXT-RKAB-X42L-KG77-3LQ5D" : 0.155,
  "NXT-K884-ACWF-3J9H-E9742" : 7.0,
  "NXT-MAEF-Y5ND-K63M-4ZPCG" : 0.5466666666676494,
  "NXT-RYVQ-9669-ERFC-CJKDP" : 9.879999999999969,
  "NXT-Z8T2-TM8W-3SGJ-GTJ69" : 0.2858333333333333,
  "NXT-CPYT-K8BR-CCUH-63JBK" : 0.3749999999999999,
  "NXT-BK2J-ZMY4-93UY-8EM9V" : 338.8199999999922,
  "NXT-7D5M-9WW9-PFSS-96M57" : 8.0,
  "NXT-5SFE-PF2P-WZUK-CSW65" : 1.0,
  "NXT-SLTE-P3UQ-EQ92-D5RYE" : 18.0,
  "NXT-URK8-PW8G-CMLH-57KKQ" : 13.0,
  "NXT-EPSG-46SM-HL4T-CAXN6" : 11.0,
  "NXT-QJ2X-N6V4-YKVR-ALYBT" : 2.4233333333332383,
  "NXT-XM86-4ZNA-65L5-CDWUE" : 0.08333333333333338,
  "NXT-4ZS8-86DG-WKNX-9UQQF" : 85.04499999999679,
  "NXT-CRY8-VPZF-BL8P-9J5HJ" : 1.0,
  "NXT-6ZWG-SJUL-J3QQ-GYSUD" : 1.0,
  "NXT-4PKT-CHHS-B3FS-GWD9K" : 1.0,
  "NXT-9RBT-GYTU-P8CF-2PX69" : 9.0,
  "NXT-6X34-LB5R-2KVE-579KK" : 4.666666666666667,
  "NXT-SK5W-K64B-HLV2-4J883" : 0.12749999999999997,
  "NXT-J37K-X67U-3RC7-88CT8" : 1.0,
  "NXT-8QLY-CRHV-NSJZ-CCZ5K" : 3.0,
  "NXT-4QZR-GBWC-P8U6-7WMAP" : 84.56666666666503,
  "NXT-ALDL-VAG8-Q7US-BUEM3" : 6.0,
  "NXT-DSQP-SACK-CMLK-GN8NF" : 15.854166666666817,
  "NXT-LQG5-8G55-L22C-86S4Y" : 95.37583333333272,
  "NXT-UWJU-XXST-3MPQ-2JWG7" : 1.0,
  "NXT-6KDS-WBL7-K3VQ-DJ4EX" : 10.0,
  "NXT-2UKS-7VYN-Q73Y-EKE8Y" : 0.2633333333339287,
  "NXT-HYTB-S8UF-DEM8-AMJNV" : 2.1866666666666017,
  "NXT-U9BG-EMVD-NG2F-BJN95" : 3.0,
  "NXT-SVEK-VTRU-HWLQ-ADJGV" : 2.0,
  "NXT-NNBQ-NXU8-8R7E-3TG5M" : 4.0,
  "NXT-C5WE-EYJ6-449J-HHM4S" : 11.0,
  "NXT-XQ9C-JQQB-6R5C-DRZHQ" : 1.0,
  "NXT-ENC5-RJ4B-W58H-EVCUJ" : 77.6683333333331,
  "NXT-AEEP-46XV-3JEJ-6ZQX6" : 6.0,
  "NXT-8HL8-LDXB-YQ3A-8ADFJ" : 0.6658333333333416,
  "NXT-WLKH-GEMA-PZE9-6TKJ6" : 2.0,
  "NXT-R67P-6BZ2-XWAK-8RHZR" : 5.0,
  "NXT-W9EE-TRNF-ES6B-92X7N" : 12.0,
  "NXT-Y9PN-57W4-FPC8-5K2MV" : 6.0,
  "NXT-2XT3-3RP8-FHMJ-6ANVS" : 20.282499999999416,

EmoneyRu

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +31/-2
 • Offline Offline
 • Posts: 537
 • techDevComm
  • View Profile
  • Nxt Kit
Re: [NSC] MS Nxt Security Coin - supporting Nxt hallmarked nodes
« Reply #193 on: October 29, 2016, 07:35:55 am »

Code: [Select]
  "NXT-XK6U-MB8X-266F-C46P3" : 9.0,
  "NXT-VPP6-RFBG-WMAH-54SDX" : 83.68333333333376,
  "NXT-W3SP-KKYQ-V82G-5CKUE" : 1.0,
  "NXT-T4S6-E3R5-9QQT-9DQT7" : 20.0,
  "NXT-DHFS-JPHW-EZDZ-8K9DH" : 75.62999999999953,
  "NXT-SANE-A8ZT-9AXH-BVCTX" : 12.0,
  "NXT-PGWP-3LWM-TMSE-368EK" : 0.14666666666666675,
  "NXT-94RK-9X8T-VQRQ-F6LYQ" : 19.0,
  "NXT-F454-9PHD-W3SX-2WHAX" : 1.0,
  "NXT-YXT7-V4DK-DC5X-9AQ58" : 29.955833333331356,
  "NXT-JW54-86LK-PL76-278YK" : 0.7708333333333336,
  "NXT-ZRV3-WR6C-W8P5-7EKJU" : 2.0,
  "NXT-GAUU-WUDD-AP3W-9W9PV" : 9.0,
  "NXT-6YRF-WUCN-KPMC-8PSWJ" : 5.0,
  "NXT-7BSX-FVMT-4H5B-5CK9D" : 83.83583333333233,
  "NXT-QW4Y-76KT-FN6Z-54RRY" : 18.0,
  "NXT-F3W7-HL7Y-BESE-D8EZZ" : 3.0,
  "NXT-A6DL-4GN2-SPA2-A3KKL" : 0.7666666666669073,
  "NXT-HDKA-4ALM-G3WM-66XRG" : 1.0,
  "NXT-NNVJ-95XG-8UEB-CRYPT" : 10.124166666666753,
  "NXT-LN3D-T2LN-WJSF-BNWN2" : 7.0,
  "NXT-R44K-THFB-DBA8-D2HJU" : 6.0,
  "NXT-GK8Q-JVPX-2QRJ-4X3XC" : 0.0025,
  "NXT-EZ8K-MJ8P-S9GT-G4LQV" : 1.0,
  "NXT-ZQJ2-JZVT-QULL-5PEER" : 17.020833333332373,
  "NXT-LPLX-DCG6-CMV7-8M496" : 2.0,
  "NXT-KFGJ-M5V7-MT3Y-BXY9D" : 5.0,
  "NXT-AQCE-U929-GX3S-BEMHU" : 1.0,
  "NXT-V3KV-2GD5-DDZA-HJ58J" : 0.9266666666668218,
  "NXT-HDBR-JLHG-BJNJ-6X8MZ" : 13.0,
  "NXT-J6LB-6MQE-G24N-9C8NE" : 0.8441666666669079,
  "NXT-3QW5-F4PT-R348-DKX4X" : 3.0,
  "NXT-R54H-5CST-CAQ7-24SB2" : 2.0,
  "NXT-BT9N-Z4H7-X9FU-CST3M" : 1.0,
  "NXT-YX6L-XFFA-YLQY-E6D7L" : 4.0,
  "NXT-CCVF-F3LV-FZCS-EB3LR" : 2.0,
  "NXT-HQJN-6C35-9X86-7WKAN" : 1.0,
  "NXT-2NCG-G7LC-Z8KU-GRR9S" : 4.0,
  "NXT-8E6V-YBWH-5VMR-26ESD" : 2.0,
  "NXT-3VEA-RUE2-BUFF-9Y9G2" : 1.0,
  "NXT-CSQ5-K2GT-FP8S-DVMFK" : 1.0,
  "NXT-U5B6-EYXH-RK65-4J4QP" : 1.0416666666666672,
  "NXT-CMVW-5D3K-3D9M-A3X4K" : 0.2916666666681742,
  "NXT-WRPD-RXG6-WBVR-HSVKA" : 84.78999999999849,
  "NXT-JJJW-2ZDX-BYNV-2KTG7" : 2.0,
  "NXT-2QHM-H99Q-8C9Y-C4XTN" : 12.0,
  "NXT-PJAC-BM2H-B5E3-D79BG" : 7.0,
  "NXT-X4LF-9A4G-WN9Z-2R322" : 11.207499999999136,
  "NXT-KWU4-Z9RG-EZE2-69RZH" : 7.0,
  "NXT-2282-SQ2P-PQJW-7K3RB" : 15.0,
  "NXT-V29U-VXZJ-H8UJ-835MA" : 17.378333333333902,
  "NXT-8RBV-8F26-RZSX-F3RBZ" : 2.3208333333327986,
  "NXT-EAVH-SLEV-KSEE-EE2KP" : 3.0,
  "NXT-7QW5-88CJ-TE8R-BMPEJ" : 5.0,
  "NXT-T4NN-P4PW-P4Z3-BWSBY" : 1.0,
  "NXT-PRYC-Q3MA-LPCR-36SPY" : 0.020833333333333332,
  "NXT-HCVA-MYWS-98PC-9QVCX" : 9.541666666666623,
  "NXT-8WM4-MC99-95YB-749A4" : 1.0,
  "NXT-LPK5-HGWD-M532-FBUAW" : 1.0,
  "NXT-5H3X-RVBA-C99Q-CBK2P" : 0.0125,
  "NXT-7LUP-MRCU-VHAB-C5XXJ" : 1.0,
  "NXT-GYN4-FCDX-ZC2A-CR2WK" : 3.0,
  "NXT-VE25-CYXM-M9ZQ-246NH" : 5.0,
  "NXT-6HLW-9ETE-KPQ7-82DH8" : 3.113333333333413,
  "NXT-SMFU-F96C-NA77-H9GHR" : 1.0,
  "NXT-M5RH-XD9W-R8FN-8MWVP" : 0.20083333333333286,
  "NXT-SYNR-ZAES-GZ3F-BCDFH" : 1.0,
  "NXT-THLJ-CYAL-JQST-6FNS5" : 1.0,
  "NXT-F3PT-8PEM-WHU4-77777" : 1.582499999999952,
  "NXT-T4BJ-M2B6-9LHP-8YG77" : 1.0,
  "NXT-27KV-WBHF-6NLK-CC8MB" : 1.0,
  "NXT-C7LZ-PQMM-LNNW-2PFJU" : 12.729166666667101,
  "NXT-7WMR-YZT9-67LD-3T8T8" : 0.17833333333346957,
  "NXT-YENH-XM9N-TAT4-D7U28" : 6.1308333333335145,
  "NXT-Z7EE-4VGJ-VCMM-F3R75" : 0.7741666666662184,
  "NXT-XYHL-UKW4-T3T2-E2F8Z" : 4.0,
  "NXT-94YH-MF3X-GZMB-4LNH7" : 1.0,
  "NXT-BAD7-238Z-2SEX-2TJ2S" : 0.7949999999982538,
  "NXT-E8MZ-843K-LRGY-EKFLW" : 5.919166666666916,
  "NXT-UGVX-5N3B-CQ38-5SBQ9" : 0.23499999999999918,
  "NXT-3V6A-WUZF-TJTX-DER35" : 1.0,
  "NXT-BDU3-YY78-T7W8-A9T93" : 82.66166666666354,
  "NXT-DAXR-PR6C-EA3X-8YGM4" : 10.463333333334102,
  "NXT-427K-M6FX-32RB-2X3V6" : 1.0,
  "NXT-N78U-J9ZB-6LAH-7VE5H" : 40.03833333333316,
  "NXT-YY63-QJ7R-ZYG7-F28HZ" : 1.0,
  "NXT-SQ9J-JCAN-8XVY-5XN7K" : 1.0,
  "NXT-7LB8-8ZPX-3YR9-3L85B" : 0.7708333333333357,
  "NXT-77KU-ZQXN-68C2-3A9CP" : 12.496666666666151,
  "NXT-JTA7-B2QR-8BFC-2V222" : 2.0,
  "NXT-74HD-K5FC-LSKL-36FFG" : 4.0,
  "NXT-EH6X-PSBX-MXLM-69FFZ" : 1.0,
  "NXT-NRGJ-86TR-QBUU-D2C3S" : 11.062500000000005,
  "NXT-EEV3-LGUF-JC43-F7NNN" : 3.0,
  "NXT-5S3S-8BT8-UF2E-9ZTLN" : 1.0,
  "NXT-TV64-EF58-PNAL-GZNE5" : 3.0,
  "NXT-FSHC-RL4M-D5SD-8DASY" : 3.0,
  "NXT-BPZH-L5JZ-TS9Q-6RVTM" : 7.0,
  "NXT-MXDU-UKS5-LC4C-FEW8Z" : 237.91249999999823,
  "NXT-2LTD-WYV9-FDUM-3ZVK8" : 36.10583333333275,
  "NXT-5HH5-H83V-ETA2-8WNQP" : 19.687499999999996,
  "NXT-4YDK-674F-KBJF-388FP" : 549.0608333333308,
  "NXT-XYQF-YGS2-5QCH-6Q2CZ" : 10.770833333333366,
  "NXT-YFC7-LQMW-D5FD-GC5GJ" : 3.0,
  "NXT-7KAC-B7T7-BP6A-E4RXJ" : 3.0,
  "NXT-W8NF-QLQ7-54JS-7Z73P" : 1.0,
  "NXT-ZBDD-3WND-EMYU-67DXF" : 0.7308333333335961,
  "NXT-V5K6-FDSK-M2AX-FUMWA" : 6.0,
  "NXT-UK7N-EL7S-VS6K-5WD5Z" : 2.0,
  "NXT-FRBQ-SQ2T-HYL7-5X7VZ" : 18.0,
  "NXT-9J8A-WLA7-6YZU-EPA4D" : 6.0,
  "NXT-YKDR-R624-MM4S-5ZKQK" : 63.19916666666554,
  "NXT-S37K-7X9X-2RTY-5L438" : 15.0,
  "NXT-9A2P-SHH2-YWC5-3WFAN" : 1.0,
  "NXT-A8RW-HKUE-AET2-9FXTR" : 3.0,
  "NXT-LS7G-7WQ2-6W7S-HEQKJ" : 9.0,
  "NXT-AXVH-E9JH-4FA3-5FFXN" : 12.0224999999997,
  "NXT-2VKN-SJQP-HFGU-4SH6S" : 10.0,
  "NXT-49FT-VJPW-RC64-GRH64" : 12.0,
  "NXT-3YL6-YS5Y-WE7N-8MRRG" : 5.937500000000045,
  "NXT-BCP8-EJQ5-HCU9-36WZ9" : 9.059166666666648,
  "NXT-JXRD-GKMR-WD9Y-83CK7" : 1.0,
  "NXT-G23N-9SKH-5WRX-ALDQE" : 6.175000000000443,
  "NXT-WFMJ-33VP-DSFN-7A7TA" : 11.853333333333394,
  "NXT-8D65-AVB7-X8SM-2JTX4" : 84.04999999999757,
  "NXT-8Y96-J2JN-8NWA-4XK74" : 12.80666666666332,
  "NXT-QF2A-N4WH-CRLR-2FBC5" : 2.0,
  "NXT-5WW2-XQ63-CFGM-G7YAJ" : 4.109166666665882,
  "NXT-P2MJ-LKUK-RHEA-2NFJD" : 11.0,
  "NXT-GZD6-FJUT-5H4N-F64ZK" : 0.6883333333335102,
  "NXT-AS6F-9RJA-5NQN-8BS4E" : 4.887499999997032,
  "NXT-2AZQ-46MC-3PQ4-9TVV8" : 1.0,
  "NXT-AY47-Q3Y7-8Z5F-933DX" : 85.15666666666537,
  "NXT-RR3S-3ZQZ-YBJB-2BMB8" : 0.8416666666659758,
  "NXT-FH2N-WBX5-G29G-E2CU4" : 5.0,
  "NXT-AE2X-AAJ8-UVD9-5GTA3" : 10.0,
  "NXT-6RKA-ZVFL-VBS6-7D2EP" : 13.0,
  "NXT-KMVR-BH6Q-J8HM-BLELV" : 1.0,
  "NXT-KUU3-FXUT-KYY2-GVLW5" : 9.955000000000805,
  "NXT-CBU8-YGV8-KVDV-38Q5Y" : 3.458333333333335,
  "NXT-ZYCL-RXPZ-UKVJ-8GKB9" : 3.0,
  "NXT-8DSC-MFGJ-HQRP-D7MU3" : 9.0,
  "NXT-YSC9-GKQ3-FANN-22222" : 6.0,
  "NXT-YTTX-3RBM-6ETB-49LRA" : 1.0,
  "NXT-WHBB-VBW5-H3D5-C8PNY" : 7.0,
  "NXT-6HEP-7WB4-BH38-7UE8V" : 86.4483333333332,
  "NXT-FTPH-FHM6-P5GK-2893P" : 7.0,
  "NXT-K9DH-7GRB-32G2-9H7JT" : 1.0,
  "NXT-X7PQ-E4NU-R6BF-BEHFQ" : 7.075000000000255,
  "NXT-RS64-EQJC-P7CQ-D5SAU" : 9.379166666666055,
  "NXT-U747-4TP7-ATU4-3QK3H" : 1.0,
  "NXT-F2AB-9P6H-T437-7A4R6" : 7.031666666667104,
  "NXT-Z2F6-G89G-4CY7-FCZLU" : 0.7008333333334349,
  "NXT-J2MS-AZL3-85VQ-DBRDQ" : 14.0,
  "NXT-X4PL-5CD7-NACE-EQDVN" : 6.739166666666837,
  "NXT-8SVN-XGNL-XEAH-66YVR" : 2.0,
  "NXT-Z5N7-2LV7-X3C5-9TL7A" : 1.0,
  "NXT-DVE3-4PH5-NYXG-H8ARX" : 10.0,
  "NXT-BRG4-67SQ-KH8K-5FJ6M" : 1.0,
  "NXT-39J5-ZMF8-L245-DEN6N" : 13.0,
  "NXT-7WVC-W7TJ-REQ2-4VDJD" : 0.9924999999996089,
  "NXT-33TZ-PNF5-SXGZ-5MJBB" : 4.0,
  "NXT-EZHV-R8LY-VYPX-4YYJN" : 1.0,
  "NXT-7LPK-BUH3-6SCV-CDTRM" : 1.0,
  "NXT-URSL-DDWX-2F8Y-4ACSG" : 2.0,
  "NXT-CV5E-MSJL-4FNS-5XZYJ" : 2.0,
  "NXT-ZV3G-FVM6-874F-9F7PG" : 0.0125,
  "NXT-XJBZ-4W56-XJS2-FPLZT" : 1.562499999999998,
  "NXT-AR77-SW4Y-M3VA-DUSTY" : 0.12583333333311586,
  "NXT-K77P-MN3G-YN7G-3SARD" : 3.7916666666666683,
  "NXT-J7AC-K63U-AX6G-FSY2G" : 2.0,
  "NXT-49YZ-JDKE-7UYT-EA8XF" : 8.0,
  "NXT-NTC4-ZZF9-AAG8-CBWUX" : 1.0,
  "NXT-LQ2B-YYRJ-QE4V-CGRYZ" : 12.398333333333344,
  "NXT-KB63-98AB-PQJN-GTB6C" : 77.2366666666662,
  "NXT-63NR-ZCLN-H7QF-EBFSU" : 8.367499999999495,
  "NXT-GNGY-E986-VVJG-7D2SK" : 8.860000000000785,
  "NXT-M3JR-99SB-YPHG-HVN4W" : 1.0,
  "NXT-XFAH-7N9C-6AS6-B3GLZ" : 9.0,
  "NXT-S96S-MDZY-UKG8-2ACBP" : 26.897499999997926,
  "NXT-XNGA-CPJ5-FY4N-HD3G3" : 10.0,
  "NXT-4F7R-AXFN-4X4H-DMAYW" : 11.0,
  "NXT-S9KY-XQGC-6G2A-BNQXP" : 2.0,
  "NXT-3FH7-TS6Q-44EV-8B9LN" : 1.0,
  "NXT-P3VW-DUAX-CL33-9FVUD" : 11.559166666667219,
  "NXT-HMVV-XMBN-GYXK-22BKK" : 102.01833333333265,
  "NXT-7R8S-X9GD-W3M9-DWCX2" : 19.0,
  "NXT-ALP6-JWLS-K25S-DYTMB" : 11.0,
  "NXT-PMQK-R42X-SGKU-C924J" : 0.22916666666666669,
  "NXT-ZGGJ-5G8H-K24Y-3BD8S" : 2.0,
  "NXT-ATAR-UP9Q-BV2Z-EH8TG" : 16.190000000000172,
  "NXT-YBT7-X9Q3-QULK-GTWWJ" : 20.0,
  "NXT-S4LU-8TBJ-P794-ENU3Q" : 2.0,
  "NXT-XFTR-DEMC-ERDW-6AR9H" : 1.0,
  "NXT-4ZAY-GNTL-J83T-GKLAU" : 16.0,
  "NXT-9ZX2-YW4S-2YY5-ERV8E" : 10.0,
  "NXT-73HV-5H4A-6MP5-DC7EM" : 79.63249999999971,
  "NXT-X6NX-TV78-8JVN-A9BPJ" : 3.0,
  "NXT-RLBU-9N48-FFUC-DPAK2" : 1.0,
  "NXT-Q8NS-TX4J-UKHD-5Q6X9" : 4.0,
  "NXT-253H-ESRL-K87C-4R9FG" : 1.0,
  "NXT-NZ72-79FB-DVPR-GGN2S" : 39.546666666666674,
  "NXT-SL44-R65Z-HMNZ-7WVJM" : 43.019999999998674,
  "NXT-SCG6-JSZS-A46A-6R84H" : 1.0,
  "NXT-Q9QB-LM8G-5VYF-B6DKD" : 2.0,
  "NXT-9KML-H4QX-AF5W-5UBTP" : 3.0,
  "NXT-WCMK-8HAF-FZ7U-3U5FZ" : 83.71499999999897,
  "NXT-8FFZ-RMUZ-4Q7P-DWYKC" : 12.961666666666522,
  "NXT-3JC8-388A-ZYVL-39YCV" : 1.0,
  "NXT-5A9B-Q2UK-6DGQ-BYDWW" : 6.0,
  "NXT-JNES-HJ86-KNXQ-AQ33Z" : 1.0,
  "NXT-YBTA-VFMU-YU56-9QAWB" : 7.0,
  "NXT-S6GQ-PZ4A-W3TT-7QDCW" : 4.0,
  "NXT-ZWW7-PSXW-89TR-AA67Z" : 5.0,
  "NXT-CDXA-JQHA-JSZM-8ZKVC" : 0.10500000000011056,
  "NXT-FRS2-MQR5-758P-ANNEX" : 2.0,
  "NXT-CV94-DK9W-8H9Z-488WD" : 5.0,
  "NXT-3KN6-368G-2WNL-HE6CD" : 3.4833333333333414,
  "NXT-PUD6-2CEC-TBQ9-B6Q25" : 85.55083333333154,
  "NXT-CZX9-ARE5-UR5Y-AR6QD" : 5.898333333333582,
  "NXT-V8VX-MLHS-NK94-DMWWQ" : 2.0,
  "NXT-5FWQ-6DVC-S323-8JE96" : 5.168333333333871,
  "NXT-PC8Q-ZW86-7UYK-CC4XJ" : 70.34499999999932,
  "NXT-A9GH-ZEQ5-CBE8-26CX9" : 6.0,
  "NXT-RAQ8-KCEZ-KDC3-9NDFE" : 3.0,
  "NXT-MGVR-JJ8Z-EDTN-FN94N" : 2.429999999999973,
  "NXT-HR73-YXAT-HYPL-A3CSD" : 1.0,
  "NXT-ELWG-9FPV-KTP6-F7L6T" : 10.0,
  "NXT-HXLV-BG7X-TU8Q-F9WX5" : 5.509166666666341,
  "NXT-93UX-LALT-VNZQ-EMDLL" : 9.167499999999992,
  "NXT-EDN9-23WF-ZGM8-CMZNA" : 87.51333333333292,
  "NXT-2AUA-T3NB-AW28-B6A2Y" : 1.0,
  "NXT-4YGP-A47W-V68R-2DNAH" : 65.18749999999969,
  "NXT-9ZGK-XCJS-UG7H-CBVAK" : 2.0,
  "NXT-Z6BP-XV5U-ETGS-6FQHL" : 4.0,
  "NXT-A3N4-EPBE-9SPJ-7EXY7" : 2.0,
  "NXT-XUAK-67WB-GNGZ-7G598" : 4.0,
  "NXT-MX56-WNBG-7Q9U-55T2Z" : 3.0,
  "NXT-7G7H-BE28-B967-FTBWW" : 11.424166666666444,
  "NXT-X5SL-CCYX-9NQX-HZ2P8" : 3.0,
  "NXT-MBL9-U7D3-RJBJ-3SAWZ" : 0.9708333333334309,
  "NXT-8YZY-6S8Q-87BR-FJG6Z" : 11.0,
  "NXT-TDN4-4NMR-5RXG-8FCKD" : 3.0,
  "NXT-Q4R2-XJ3A-C8V6-8WHEC" : 1.0,
  "NXT-2CP8-T26A-PYMV-8PBFX" : 1.0,
  "NXT-8CBP-XQAH-J47K-GNQPB" : 733.9016666666672,
  "NXT-QMHT-RNX3-FYAL-2QMTG" : 1.0,
  "NXT-CKGY-9EKE-R7SX-8L8HG" : 4.550833333333337,
  "NXT-KKNV-8EPK-W2S4-96VTK" : 1.0,
  "NXT-9SYB-C2GF-JA2X-2R4S3" : 31.721666666666895,
  "NXT-9HUD-2JLT-RCAG-36B4S" : 0.6874999999999257,
  "NXT-GVHS-X4MC-XV2M-CTN73" : 13.0,
  "NXT-GWGN-63MV-G5JP-DYCZF" : 7.0,
  "NXT-JLRW-HGW9-HPLA-4D8MG" : 44.994166666668775,
  "NXT-FZR5-M8RX-LFZQ-AGUDF" : 1.0,
  "NXT-5Z35-ZCDV-BC28-7KL5F" : 3.0,
  "NXT-KYNB-JC3D-PRS3-99GP5" : 0.22916666666690588,
  "NXT-KEX2-UXQS-RZ58-AF59H" : 1.0966666666666722,
  "NXT-FDW8-THXX-PY8X-9VK6M" : 1.0,
  "NXT-AGMN-X55N-FCQE-46SSX" : 0.013333333333333334,
  "NXT-DL58-6B9L-WYFA-H9W8G" : 7.216666666666633,
  "NXT-ZXTT-CY28-339U-GJVFZ" : 16.0,
  "NXT-E55E-LHQE-VX4R-BM9AR" : 4.0,
  "NXT-QZUC-3VDR-H9VH-FDPTM" : 0.47250000000164505,
  "NXT-FDEX-SCXX-GW3C-2CGNY" : 72.09583333333227,
  "NXT-XZ4N-6FSD-8MYX-7T83B" : 1.0,
  "NXT-ACWP-34XC-K3QW-5BZHJ" : 5.0,
  "NXT-FGT3-88A5-HKTD-HSP6F" : 9.0,
  "NXT-3FXZ-CETU-FD2D-32FGQ" : 6.0,
  "NXT-3R28-ZBCB-E8GT-C34JC" : 5.0,
  "NXT-Y4J6-AH2R-ZMEB-AT4EJ" : 14.0,
  "NXT-L2EQ-QURY-CB6Q-2UWXC" : 11.0,
  "NXT-KLP6-X6U3-UWYU-83DHU" : 2.0,
  "NXT-CYZW-GSZF-X8WZ-54MYS" : 1.0,
  "NXT-KPAA-EA3M-W4Z6-4HQ2U" : 20.0,
  "NXT-SVDB-5DMS-78RM-AM57A" : 35.04666666666671,
  "NXT-2RT3-PM4A-JSWE-AA9ZM" : 5.0,
  "NXT-SB4F-J63R-TDSL-G4T3J" : 1.0,
  "NXT-B77G-XWNH-FUBK-4R294" : 84.1733333333317,
  "NXT-2L2X-G2SK-L6PC-4PU66" : 2.0,
  "NXT-BLZH-YK8P-W5S4-BZN5M" : 0.8808333333334062,
  "NXT-SSEL-H58X-CLRU-9XDTX" : 5.461666666667042,
  "NXT-CPDC-XC9B-85EF-9PNXW" : 1.0,
  "NXT-SEH4-RHJF-M6SZ-D2C3K" : 1.0,
  "NXT-D4UF-YXBT-8ZND-9VP2X" : 12.0,
  "NXT-LWK4-ZJ3W-M97R-CMSB5" : 12.50833333333237,
  "NXT-7D3F-2BPS-5YCQ-5TCWL" : 6.416666666666663,
  "NXT-TATE-2XFJ-MJTR-5F45C" : 1.0,
  "NXT-TGNZ-E8VK-69EX-3L9LX" : 14.0,
  "NXT-ZM22-XTBB-AXFH-GQFSC" : 0.05916666666666659,
  "NXT-7NNQ-9EKA-YDGC-8C3W6" : 44.65333333333347,
  "NXT-KC6G-FU83-EX9T-2MDBY" : 1.0,
  "NXT-WKMU-KC9V-PES8-HAVQ5" : 0.20500000000054897,
  "NXT-23FD-PJ3N-PC7L-9JW8K" : 3.8033333333317505,
  "NXT-GPHA-5C5K-W96Q-AR8G7" : 81.55999999999962,
  "NXT-DBBW-BD2X-W89Y-GDWGT" : 6.0,
  "NXT-ZVTX-F8M5-F42Z-5RTTR" : 1.0,
  "NXT-XB2K-RQDL-X6M9-57Z54" : 4.0,
  "NXT-8VHH-BPEF-Q35F-FHKFU" : 1.0,
  "NXT-AL8W-LRAV-RANB-72JK9" : 3.3575000000000066,
  "NXT-MAMY-L98Q-TL9C-HUG8G" : 3.729166666666676,
  "NXT-M3SE-YNLU-8PGW-H7WRB" : 6.0,
  "NXT-AW52-JPD7-UG95-9EWE8" : 17.0,
  "NXT-T4YW-7AQU-PP6E-2DGXN" : 1.040833333333345,
  "NXT-CXB2-WB4Q-NRZX-3EHBZ" : 1.0,
  "NXT-NNGD-V8TN-3MZR-DWWBE" : 7.846666666666384,
  "NXT-NXJ9-YYYG-D3G9-DCKHS" : 2.0,
  "NXT-36JR-WFWQ-Y8R6-HEV62" : 1.0,
  "NXT-BATA-MAH6-WNT9-43ZRW" : 12.813333333333423,
  "NXT-7ML4-22U8-QNXK-22222" : 2.2291666666665515,
  "NXT-ENDS-6LGP-GCU9-3X5T2" : 85.28083333333102,
  "NXT-9SH5-EWEG-78NP-FHDT6" : 2.0,
  "NXT-2AHU-UXZW-K9Q2-HENLW" : 7.0,
  "NXT-3J6Q-76A5-E28L-F3XQ6" : 0.5416666666666665,
  "NXT-M2Y7-FKFH-CAQC-DEF7N" : 14.0,
  "NXT-CUAE-25AB-BN5E-EN57V" : 2.0,
  "NXT-J4MP-HQT3-2AZG-4EMTT" : 9.0,
  "NXT-ZU7T-7LRJ-ES8F-85P54" : 11.688333333333391,
  "NXT-5ZCV-KNGM-W5QK-HJ8FN" : 4.0,
  "NXT-TJCZ-47TN-WMZ5-9UJFN" : 0.18416666666695392,
  "NXT-ASVV-RXUE-HFN9-94C5Q" : 4.0,
  "NXT-GK8K-SV48-TRPV-8Z833" : 2.0208333333332726,
  "NXT-P5V2-SCMG-2Y6T-4645A" : 1.4374999999999385,
  "NXT-WFDY-SGKQ-2U6C-EB48D" : 0.8341666666667577,
  "NXT-PJ4S-P5MU-LFBV-6ARBY" : 83.2441666666637,
  "NXT-GXCJ-N4PL-VV5U-49YQP" : 1.0,
  "NXT-AYXP-4XML-5ZZ7-GQ22G" : 7.458333333333303,
  "NXT-VFUQ-9975-NJYK-7DG8C" : 3.0,
  "NXT-ETS6-SMB8-ZMBL-AYYKF" : 2.692499999999964,
  "NXT-6A2T-BCKP-P9RN-B7AJW" : 11.0,
  "NXT-K5ZJ-NNR2-4J4B-D92UF" : 5.0,
  "NXT-E35V-U934-KUNH-3JJA4" : 16.0,
  "NXT-DHEF-NBL4-B87F-93ATP" : 5.0,
  "NXT-ZQHH-R7P8-VUW6-7MC8B" : 6.0,
  "NXT-TU9M-RZM6-5WUY-9LANW" : 6.0,
  "NXT-7HL4-WMNR-XGFL-ASVHV" : 16.06333333333387,
  "NXT-JQMH-SKCE-5XPH-5PD54" : 6.87499999999997,
  "NXT-PHAE-A9CL-KYVX-H8DDM" : 5.0,
  "NXT-YHMW-E72A-93EG-DXBSW" : 1.0,
  "NXT-GA9N-G268-CKMG-5SRX2" : 2.0,
  "NXT-YNBY-QXYG-XDDQ-3L5JS" : 7.043333333333562,
  "NXT-DBSU-KJ8N-BE67-FXX98" : 84.13499999999789,
  "NXT-W7PJ-RSLG-9UKU-BVD7J" : 26.960833333332545,
  "NXT-LUR3-DR68-6AUS-EQC9H" : 16.0,
  "NXT-358M-NHYG-W2QK-28QZ8" : 8.02083333333262,
  "NXT-5746-PL2E-AZTT-22X68" : 83.82749999999864,
  "NXT-N53Y-6D8X-N8C5-5MCJ7" : 4.0,
  "NXT-36B6-UBS5-DBNK-2W3BG" : 1.0,
  "NXT-YZ2U-CC7E-5CSV-8HA3U" : 0.29500000000000004,
  "NXT-4JPP-5C6Y-ZRHU-CVTHX" : 12.0,
  "NXT-DE2F-W76R-GL25-HMFPR" : 3.0,
  "NXT-ALEH-SKT5-SU5H-7436J" : 6.0,
  "NXT-WMJR-C8ET-7Z36-FVDQW" : 0.06333333333333332,
  "NXT-QF9S-ABNV-VLJ9-98ZPQ" : 6.0,
  "NXT-NDPN-KL88-G9CA-45PXP" : 0.10500000000034504,
  "NXT-EFEW-CAU2-WJ8L-7SXWX" : 3.0,
  "NXT-7VZ6-PSHV-HE82-6WA2P" : 8.0,
  "NXT-6KJP-FV4M-VW34-9SA7N" : 2.0,
  "NXT-MKKL-3DX5-6TA2-APRK7" : 6.0,
  "NXT-BUHQ-DU4N-YNJQ-86MPE" : 1.0,
  "NXT-V9Q2-ZWA3-RS5X-BEXXB" : 1.0,
  "NXT-EJGV-FJYM-QBD6-EKZM7" : 1.0,
  "NXT-J8TK-LM2J-ENE2-HBTTH" : 0.5841666666666667,
  "NXT-HPDT-F3EV-QM3K-834K3" : 17.0,
  "NXT-22MG-74J2-UX2S-6H7NL" : 9.0,
  "NXT-VCYR-ACHS-53K4-3LZYW" : 4.0,
  "NXT-J2LR-EDTZ-QDMU-DGZFZ" : 3.0,
  "NXT-H7JC-9F6S-Y5XP-B8B3T" : 17.0,
  "NXT-4TCS-RJLN-PZ4D-H3JVV" : 2.0,
  "NXT-34CW-LX7Q-GL8N-CJ4K8" : 1.0,
  "NXT-EAFC-EZTC-TZRZ-46X8D" : 1.0,
  "NXT-QT5B-J7UY-XFAH-GSQUM" : 1.0,
  "NXT-HD5E-3FTT-L5PF-5P5Q5" : 6.7225000000001245,
  "NXT-T6GF-DVEG-X52Y-9PCNK" : 2.0,
  "NXT-T9BX-5G25-VTNC-8LZ9S" : 19.0,
  "NXT-VZQE-9H65-K3E3-2ESE2" : 4.104999999999977,
  "NXT-6CLG-8UND-XPEF-CB7W7" : 4.0,
  "NXT-DRMC-JUQG-BRTW-FLTJY" : 3.0,
  "NXT-CFWZ-K5BL-EMDS-FL4M9" : 1.0,
  "NXT-6J82-32GS-U4S9-GEVJR" : 8.0,
  "NXT-8D2M-UGSJ-RWBA-75TB3" : 0.11833333333344598,
  "NXT-KLKA-WWRP-5E49-6AFWF" : 5.0,
  "NXT-WX68-NVJE-NS5J-EHAYJ" : 1.0,
  "NXT-MKW5-WCYU-N59K-G97CS" : 11.647500000000122,
  "NXT-VY5U-FL95-2CHY-CRJTE" : 1.0208333333333335,
  "NXT-Q9FB-7XPY-6D6M-FHRN8" : 10.0,
  "NXT-D2HT-3FCZ-S8ZH-GV7AA" : 12.0,
  "NXT-DXU4-YSJF-XJ2M-FRVNS" : 7.0,
  "NXT-9XEP-URAF-F57C-CWFSB" : 1.0,
  "NXT-BYLV-WXNG-T4CU-G8NGQ" : 1.0,
  "NXT-Y443-ETNV-E4Q3-5L882" : 79.99833333333208,
  "NXT-TA2E-DDJ8-TAAE-7XBNB" : 49.2358333333328,
  "NXT-BWGR-SFNB-7EK6-8XEJ5" : 1.0,
  "NXT-GZUB-NK2N-SDPY-23X8Y" : 8.0,
  "NXT-YXMD-TFFK-SEWD-D2DM9" : 0.04833333333333328,
  "NXT-Q4WH-F8R2-UMJ2-445YT" : 168.7699999999989,
  "NXT-VYWE-G49C-L28C-3VHNK" : 4.312500000000267,
  "NXT-9VDT-5GWS-LK2Q-83WKU" : 0.6874999999996473,
  "NXT-UTY6-AELQ-YGKS-BRT56" : 6.691666666666976,
  "NXT-3RD8-GZ7T-YKL3-7C5RD" : 84.438333333332,
  "NXT-5Q2B-RE5S-2UW7-B2V9V" : 1.0,
  "NXT-X9AS-8BHW-QHG9-C37ZA" : 1.3599999999996748,
  "NXT-USU4-92UY-KEYT-4H649" : 7.0,
  "NXT-7T55-5976-MPBB-8KDRZ" : 4.0,
  "NXT-SMNY-92DU-ZG7M-A9ARR" : 5.0,
  "NXT-KS2W-BXLM-7LBQ-4S7S4" : 0.30416666666678793,
  "NXT-J3SP-J2CL-WRTL-8MU7G" : 2.0,
  "NXT-FUCK-KB9W-P7K6-3668Z" : 3.0,
  "NXT-2DRD-6HVM-C3XX-BDRBF" : 17.0,
  "NXT-P5XE-PVAU-TYPR-GFKAE" : 15.504999999999406,
  "NXT-TDCQ-6BLR-YR9S-EQ7BZ" : 7.649166666668128,
  "NXT-R8HK-FSVK-GBXC-2Q48N" : 6.581666666666968,
  "NXT-9UVX-ER3W-D2N5-EF82A" : 11.481666666666719,
  "NXT-FPTL-AMK5-UYD9-B8L98" : 5.0,
  "NXT-7CY3-X8CC-YV7D-BQDWW" : 1.0,
  "NXT-JLK9-QEG8-3SB6-76D2V" : 18.687500000000007,
  "NXT-ABAW-RR6U-AW5X-DCJVM" : 0.04999999999999994,
  "NXT-3PC2-5864-F5DT-7GUPT" : 7.0,
  "NXT-5ZAC-9WJT-7HHX-5VRTE" : 1.0,
  "NXT-5Z45-YMTY-TQRW-2JY6C" : 15.0,
  "NXT-LQTE-D82C-VKU4-FEPFB" : 1.0,
  "NXT-EKTY-DTUW-NCSK-F6TL6" : 1.0,
  "NXT-9W8Z-76N8-PD8Z-6HFJ8" : 0.3658333333334909,
  "NXT-JW79-3778-LHS6-G88LQ" : 10.0,
  "NXT-DT7W-SBZ4-MSWZ-2UUHL" : 1.0,
  "NXT-GEM7-L6DD-ZSFC-4BDDB" : 0.0008333333333333334
}

EmoneyRu

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +31/-2
 • Offline Offline
 • Posts: 537
 • techDevComm
  • View Profile
  • Nxt Kit
Re: [NSC] MS Nxt Security Coin - supporting Nxt hallmarked nodes
« Reply #194 on: October 29, 2016, 07:36:25 am »

Payouts:
Code: [Select]
{
  "NXT-LB52-BFBZ-SKWV-GL7L3" : 68.0,
  "NXT-RRVG-2HWZ-TZEM-22222" : 65.0,
  "NXT-HMRK-DS7H-6CP5-3EKYB" : 264.0,
  "NXT-LYSW-N4N4-FR4Z-2KC2D" : 76.0,
  "NXT-4W8S-MSTU-8N8Q-2RXSL" : 84.0,
  "NXT-4XRM-NWTE-NJKF-D9V6V" : 34.0,
  "NXT-8SN6-HR2Z-ZMBQ-78BGF" : 44.0,
  "NXT-VP6V-H2DE-U5GA-HZGH5" : 60.0,
  "NXT-RWUS-ETXU-PRKL-DRFD7" : 83.0,
  "NXT-6D7N-BVC7-MFKZ-69U9M" : 84.0,
  "NXT-FRNZ-PDJF-2CQT-DQ4WQ" : 37.0,
  "NXT-P4KZ-JAF6-3UCE-FMANA" : 80.0,
  "NXT-8XZV-G8UA-HYA6-G62SH" : 65.0,
  "NXT-RB4B-J4AH-8HYP-7CDEZ" : 30.0,
  "NXT-3GA5-ZE62-NEUB-A9XGR" : 84.0,
  "NXT-VF2Z-P35X-UND9-5BDE9" : 78.0,
  "NXT-RNCR-YXDZ-V866-BS5RX" : 82.0,
  "NXT-TZUL-DZ42-3QTE-3Y6JL" : 40.0,
  "NXT-84JC-M7ZB-Z6KA-3JU47" : 23.0,
  "NXT-XK4J-RN7N-UTMV-AANJ5" : 891.0,
  "NXT-4EAQ-UHPR-M7RE-9MSLM" : 79.0,
  "NXT-YDY3-9B8F-33B3-DY42N" : 94.0,
  "NXT-LAHF-ULUT-R2DG-D98QB" : 26.0,
  "NXT-FPRZ-BDZG-GGRL-6CTS8" : 58.0,
  "NXT-4MUK-LW6S-Z7KC-3VE8U" : 82.0,
  "NXT-BK2J-ZMY4-93UY-8EM9V" : 338.0,
  "NXT-4ZS8-86DG-WKNX-9UQQF" : 85.0,
  "NXT-4QZR-GBWC-P8U6-7WMAP" : 84.0,
  "NXT-LQG5-8G55-L22C-86S4Y" : 95.0,
  "NXT-ENC5-RJ4B-W58H-EVCUJ" : 77.0,
  "NXT-2XT3-3RP8-FHMJ-6ANVS" : 20.0,
  "NXT-VPP6-RFBG-WMAH-54SDX" : 83.0,
  "NXT-DHFS-JPHW-EZDZ-8K9DH" : 75.0,
  "NXT-YXT7-V4DK-DC5X-9AQ58" : 29.0,
  "NXT-7BSX-FVMT-4H5B-5CK9D" : 83.0,
  "NXT-WRPD-RXG6-WBVR-HSVKA" : 84.0,
  "NXT-BDU3-YY78-T7W8-A9T93" : 82.0,
  "NXT-N78U-J9ZB-6LAH-7VE5H" : 40.0,
  "NXT-MXDU-UKS5-LC4C-FEW8Z" : 237.0,
  "NXT-2LTD-WYV9-FDUM-3ZVK8" : 36.0,
  "NXT-4YDK-674F-KBJF-388FP" : 549.0,
  "NXT-YKDR-R624-MM4S-5ZKQK" : 63.0,
  "NXT-8D65-AVB7-X8SM-2JTX4" : 84.0,
  "NXT-AY47-Q3Y7-8Z5F-933DX" : 85.0,
  "NXT-6HEP-7WB4-BH38-7UE8V" : 86.0,
  "NXT-KB63-98AB-PQJN-GTB6C" : 77.0,
  "NXT-S96S-MDZY-UKG8-2ACBP" : 26.0,
  "NXT-HMVV-XMBN-GYXK-22BKK" : 102.0,
  "NXT-73HV-5H4A-6MP5-DC7EM" : 79.0,
  "NXT-NZ72-79FB-DVPR-GGN2S" : 39.0,
  "NXT-SL44-R65Z-HMNZ-7WVJM" : 43.0,
  "NXT-WCMK-8HAF-FZ7U-3U5FZ" : 83.0,
  "NXT-PUD6-2CEC-TBQ9-B6Q25" : 85.0,
  "NXT-PC8Q-ZW86-7UYK-CC4XJ" : 70.0,
  "NXT-EDN9-23WF-ZGM8-CMZNA" : 87.0,
  "NXT-4YGP-A47W-V68R-2DNAH" : 65.0,
  "NXT-8CBP-XQAH-J47K-GNQPB" : 733.0,
  "NXT-9SYB-C2GF-JA2X-2R4S3" : 31.0,
  "NXT-JLRW-HGW9-HPLA-4D8MG" : 44.0,
  "NXT-FDEX-SCXX-GW3C-2CGNY" : 72.0,
  "NXT-SVDB-5DMS-78RM-AM57A" : 35.0,
  "NXT-B77G-XWNH-FUBK-4R294" : 84.0,
  "NXT-7NNQ-9EKA-YDGC-8C3W6" : 44.0,
  "NXT-GPHA-5C5K-W96Q-AR8G7" : 81.0,
  "NXT-ENDS-6LGP-GCU9-3X5T2" : 85.0,
  "NXT-PJ4S-P5MU-LFBV-6ARBY" : 83.0,
  "NXT-DBSU-KJ8N-BE67-FXX98" : 84.0,
  "NXT-W7PJ-RSLG-9UKU-BVD7J" : 26.0,
  "NXT-5746-PL2E-AZTT-22X68" : 83.0,
  "NXT-Y443-ETNV-E4Q3-5L882" : 79.0,
  "NXT-TA2E-DDJ8-TAAE-7XBNB" : 49.0,
  "NXT-Q4WH-F8R2-UMJ2-445YT" : 168.0,
  "NXT-3RD8-GZ7T-YKL3-7C5RD" : 84.0
}

EmoneyRu

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +31/-2
 • Offline Offline
 • Posts: 537
 • techDevComm
  • View Profile
  • Nxt Kit
Re: [NSC] MS Nxt Security Coin - supporting Nxt hallmarked nodes
« Reply #195 on: October 29, 2016, 07:36:56 am »

Left (init for next round's peers):
Code: [Select]
{
  "NXT-LB52-BFBZ-SKWV-GL7L3" : 0.131666666665609,
  "NXT-2RH8-9WHX-GSN9-FN3PG" : 2.0,
  "NXT-RRVG-2HWZ-TZEM-22222" : 0.7324999999993622,
  "NXT-86BJ-XAAD-3KPN-6XQZV" : 12.0,
  "NXT-52TA-PE6U-KE5Y-9DHMR" : 1.0,
  "NXT-WTGT-LW7A-B8KC-GNUL4" : 14.0,
  "NXT-HMRK-DS7H-6CP5-3EKYB" : 0.2641666666652327,
  "NXT-B5WD-FU8E-QDPV-G65TJ" : 5.0,
  "NXT-TVHS-JGUR-8KCP-E5ZV3" : 10.0,
  "NXT-2VDB-TV55-NH75-38V5P" : 8.0,
  "NXT-ZEKG-CHYB-N8AR-4TQ3U" : 3.0,
  "NXT-9U7W-QY6C-LDME-ES8L6" : 0.12583333333326152,
  "NXT-G7PF-JD45-C6QY-EEHKE" : 3.0,
  "NXT-65PU-ZM5D-AF2Z-GQZND" : 17.77749999999876,
  "NXT-PNGQ-S7C3-4WYK-44VRA" : 4.0,
  "NXT-YQG4-JGA2-HEK9-CQZYZ" : 1.0,
  "NXT-2S7C-PG8H-WGKK-285C6" : 2.0,
  "NXT-YHYX-K3AX-832E-7NYRN" : 1.0,
  "NXT-RXTS-BG2M-567T-6RLYR" : 0.026666666666798733,
  "NXT-RCCR-W44H-NU2S-CGXNN" : 2.0,
  "NXT-V4D7-4LPP-GNQ3-3DUEW" : 3.0,
  "NXT-HPW9-EC4H-KJPT-7STQV" : 0.7441666666666436,
  "NXT-XRK4-5HYK-5965-9FH4Z" : 18.0,
  "NXT-433J-LENP-3NTK-86VP3" : 6.0,
  "NXT-TZ2T-5ZVA-C5TB-GRSSM" : 1.0,
  "NXT-CG3K-VKG3-U2FC-HUPAZ" : 14.996666666667025,
  "NXT-WTZF-F28S-SJNY-FDH69" : 1.0,
  "NXT-UX5D-V7WG-N9C3-BKB25" : 9.0,
  "NXT-GBVJ-GFS9-WF74-A477J" : 0.42499999999800764,
  "NXT-PJ9Q-7DAB-968R-FR6HN" : 1.0,
  "NXT-AAR6-7JRL-P9AR-ED4QD" : 1.0,
  "NXT-EGGB-SLRL-B9KT-2CGSW" : 3.0,
  "NXT-9P2A-FZ8R-JVSU-32ECR" : 1.0,
  "NXT-LYSW-N4N4-FR4Z-2KC2D" : 0.8491666666687365,
  "NXT-FD4L-9PPY-YZBV-AZATH" : 3.0,
  "NXT-NFUN-426S-BEEX-BYRW6" : 5.0,
  "NXT-ZSWV-CT5Y-RAHC-6U9DG" : 0.02749999999999998,
  "NXT-8N9W-TN4F-YA2S-H5B7R" : 19.0,
  "NXT-C2K2-FBYC-BAJF-GYSJL" : 1.0,
  "NXT-PDVH-HT7Z-YLAY-4Q5SL" : 8.749166666666643,
  "NXT-TQN6-2RH8-79AZ-7WVQ2" : 1.0,
  "NXT-S3JT-5JJE-ZC8F-D7F5M" : 2.0,
  "NXT-3Y36-849T-3WD8-G3G6Q" : 11.0,
  "NXT-HVGP-XQ27-C8RG-CH535" : 3.0,
  "NXT-36TD-B3G4-4DUY-4R8WN" : 1.0,
  "NXT-JBCS-ZYVL-GCC8-DCFWD" : 1.0,
  "NXT-R8NC-ZZ8N-TCVD-9E9SU" : 17.464166666666276,
  "NXT-KTTD-E3CK-W4A6-FH3TP" : 8.0,
  "NXT-E9DA-A5K6-X3MK-69LAJ" : 2.0,
  "NXT-3T2W-6HXY-UGUL-BS85F" : 7.0,
  "NXT-GE96-NYW7-JMLA-3Y362" : 1.0,
  "NXT-R28J-YR7D-DW6Y-CAHAU" : 2.0,
  "NXT-NUTK-849K-VZGS-97BMP" : 0.11000000000000022,
  "NXT-GFYJ-TY44-885Q-3VJJA" : 2.0,
  "NXT-5B8Y-UZC2-L8W3-BTJF6" : 5.0,
  "NXT-Z6L6-VLA4-EU79-4962E" : 6.0,
  "NXT-DBDW-STA8-ARBE-6JRPA" : 3.0,
  "NXT-8R6A-HPNE-C586-2TZ42" : 1.7083333333333315,
  "NXT-PEEX-7CTP-VU2F-A92K5" : 3.0,
  "NXT-ZT3L-7R6M-CAP6-2NJ6W" : 12.0,
  "NXT-CB98-BAXH-Z4EP-GE23Q" : 1.0,
  "NXT-TUAS-BY3U-6S7V-5TXHZ" : 3.0,
  "NXT-RCD8-ETJP-8Z2H-CCHSR" : 3.0,
  "NXT-GQ27-DD53-YM6K-ER6HK" : 6.0,
  "NXT-S7RD-ETUJ-HQ53-5D4KX" : 14.0,
  "NXT-V9HN-G28G-WLK3-2H856" : 18.0,
  "NXT-LCK5-XM8T-L5TM-3R7H4" : 2.0,
  "NXT-KYH4-BWYQ-W4QX-DQVUY" : 11.0,
  "NXT-ENBR-9223-KURH-G9CEA" : 6.85999999999848,
  "NXT-4W8S-MSTU-8N8Q-2RXSL" : 0.7949999999996464,
  "NXT-HNQU-HTEQ-5QDF-BZLSQ" : 0.16583333333333322,
  "NXT-PPPK-GBAU-6U4V-9NSMX" : 1.0,
  "NXT-8NKV-7JWD-6XSQ-6A5KY" : 2.0,
  "NXT-4XRM-NWTE-NJKF-D9V6V" : 0.42416666666660063,
  "NXT-8SN6-HR2Z-ZMBQ-78BGF" : 0.7141666666667561,
  "NXT-USCH-VC7D-4EX3-272SG" : 5.0,
  "NXT-VP6V-H2DE-U5GA-HZGH5" : 0.3991666666694442,
  "NXT-XT33-9QVZ-2JF4-2XQF7" : 5.833333333333318,
  "NXT-D43V-EF6M-JH2N-3V8RA" : 0.635,
  "NXT-65PG-H9NE-9A5T-3L3C8" : 0.8024999999997604,
  "NXT-7NPP-5DXS-LGTF-H6MMP" : 4.0,
  "NXT-W6G8-F4ES-MSTS-5269V" : 1.0,
  "NXT-VCK3-AZEF-KM4Y-2DR4W" : 16.919166666666793,
  "NXT-4GNJ-JVAQ-8U8A-GTGUV" : 2.0,
  "NXT-U8CW-EEYK-8DWD-CGLQL" : 1.0,
  "NXT-75WQ-BZYB-C2YC-2VDHL" : 4.705833333333339,
  "NXT-HUVP-WA4Z-FSF3-52U52" : 2.0,
  "NXT-73ZV-H3XD-LSBC-3YLJY" : 17.83916666666674,
  "NXT-F376-F76M-PNHE-GMEVQ" : 3.0,
  "NXT-XRNQ-DUUY-HLSV-AC3TW" : 3.8350000000003504,
  "NXT-FC69-GJC5-XHFG-DVBCU" : 10.0,
  "NXT-H87Q-PTFP-A87T-GTQ2J" : 2.6050000000000515,
  "NXT-C2QR-SV3G-EVS8-6HPN9" : 0.58333333333334,
  "NXT-7WQK-63PW-YKMQ-BSRPP" : 2.0,
  "NXT-LXP3-GLNB-ASD5-FA79Q" : 1.0,
  "NXT-BF9E-RH4D-A4HS-34QKR" : 3.0,
  "NXT-GQVC-6XB5-PKL7-GZ4YF" : 2.0,
  "NXT-WLGZ-CLXL-GVKW-3JC43" : 2.0,
  "NXT-4MKA-E6C6-ZD5L-DSLX4" : 0.16083333333486038,
  "NXT-Z2UH-2ZS2-T4P2-9TV4B" : 4.0,
  "NXT-6MVF-XTDR-MDTK-DPHEU" : 15.0,
  "NXT-Q4N3-V2QJ-S3GT-FW4Z9" : 2.0,
  "NXT-8V3E-34ST-T4UW-AYGY2" : 1.0,
  "NXT-HAB5-H5X2-L5J7-GCL9N" : 7.0,
  "NXT-6A4Q-L7L6-LAL7-GA2NJ" : 1.0,
  "NXT-TJ8X-CZ3P-SX4G-DLSNS" : 4.0,
  "NXT-26R5-5SV8-GGEC-26BSH" : 18.0,
  "NXT-RWUS-ETXU-PRKL-DRFD7" : 0.9483333333320729,
  "NXT-9H8W-2722-B4Z5-B6TXB" : 1.0,
  "NXT-9QU7-NDSL-ZDMV-52JF5" : 2.0,
  "NXT-2AS9-D5GB-BNHD-9DJXQ" : 2.0,
  "NXT-8C2M-2CTK-UWAF-B9Y88" : 0.604999999999972,
  "NXT-RK5U-NNTH-3AAS-55K77" : 1.0,
  "NXT-X55Q-HC52-P96P-CCGH5" : 7.0,
  "NXT-39GF-SNTJ-PN9R-HBD34" : 5.0,
  "NXT-PNVQ-B5RN-QHHR-3BC7U" : 17.0,
  "NXT-TU7P-SCUQ-2TB9-2BDKT" : 2.0,
  "NXT-4V45-JFHR-6H8U-2B3DV" : 7.0,
  "NXT-6D7N-BVC7-MFKZ-69U9M" : 0.09416666666561468,
  "NXT-E637-29M4-RWJR-A8GWE" : 1.0,
  "NXT-AY7N-W3XV-WHJM-ALNYW" : 0.0125,
  "NXT-W3NJ-QR2H-SKM5-C9CAM" : 11.976666666666734,
  "NXT-9C4N-VX8L-BF3T-2D3Q2" : 5.785000000000242,
  "NXT-9W9Z-XC2C-7L63-DVBWF" : 14.0,
  "NXT-FS2K-SEX2-79UT-DXNB9" : 4.0,
  "NXT-PG3E-SGWA-K9Y7-2CXKD" : 1.0,
  "NXT-G98N-SZGX-Z8ZA-9HNY6" : 17.76583333333328,
  "NXT-C22R-5R4U-XYVV-FMPLT" : 1.0,
  "NXT-CVZ2-Y5WW-UU7C-7ZCV7" : 1.0,
  "NXT-EUKX-U96N-ME4A-A8NVH" : 1.0,
  "NXT-YLQS-M85R-NP6A-3NBJL" : 3.0,
  "NXT-44HE-6Z3Y-N2ZL-E9ZPW" : 1.0208333333333321,
  "NXT-Z9QP-38TL-24GT-FS6SL" : 11.0,
  "NXT-P2LG-5PX9-72LB-5HC5K" : 17.0,
  "NXT-4R55-GPLW-DRYV-HMVEK" : 1.0,
  "NXT-FRNZ-PDJF-2CQT-DQ4WQ" : 0.9949999999992869,
  "NXT-MEDU-4VLQ-KJN6-5KLHH" : 1.0,
  "NXT-7LUC-22LJ-5WJ4-22222" : 17.58583333333351,
  "NXT-LKAJ-S86U-CVVK-5VXB6" : 0.5000000000000355,
  "NXT-YBRH-UZV8-XV99-BPPP6" : 12.0,
  "NXT-KLMY-XWF7-HHKH-BGS5Y" : 4.041666666666972,
  "NXT-QUUE-9M9E-TRC5-24Q2M" : 7.0,
  "NXT-M9N7-EHVN-6KX7-GK9M6" : 2.0,
  "NXT-7PJE-3NSH-C7W5-GU4FT" : 4.0,
  "NXT-B472-XPVX-MW5A-6ALAU" : 1.0,
  "NXT-XK87-V6MY-FFEC-G32MW" : 1.5833333333332893,
  "NXT-SGTB-4NKL-S34Z-76GQJ" : 2.0,
  "NXT-NPM3-M8QD-KSAL-CLNRP" : 1.0,
  "NXT-LXWE-JNE3-MPQ9-CCX8K" : 0.22999999999982634,
  "NXT-SQSZ-XNXL-62GV-6ECAN" : 5.0,
  "NXT-XWFF-GEP4-J448-2RLYY" : 6.0,
  "NXT-BRFN-RM4L-ZCCK-HXX7N" : 9.0,
  "NXT-R2U6-22MC-LQL2-22222" : 1.0,
  "NXT-N3N8-NXTF-LUKH-4H8CF" : 9.0,
  "NXT-BP4D-WR4B-9ZK7-3CQ36" : 0.015833333333333335,
  "NXT-78DJ-22UJ-6AMF-22222" : 13.732500000000128,
  "NXT-G7TR-HCK5-CWGB-2BANK" : 8.17166666666464,
  "NXT-5EK6-528Y-98LU-434R4" : 5.0,
  "NXT-DBH9-ZWLK-ZSHV-7XAKC" : 6.0,
  "NXT-CJT2-DYBH-VSU5-H525T" : 6.0,
  "NXT-BZD7-EEV8-BZS7-CQQXB" : 0.04499999999999995,
  "NXT-P4KZ-JAF6-3UCE-FMANA" : 0.6249999999990763,
  "NXT-FEYP-6WFH-XJZV-E67CY" : 3.0,
  "NXT-TRCN-ZSHH-R4YS-HLAYP" : 12.0,
  "NXT-4BYW-Z4MJ-K4X5-HFXFD" : 20.0,
  "NXT-GSFR-UGF5-D6HM-GWZSV" : 5.0,
  "NXT-P6F5-J7VU-RWHZ-9LXN8" : 0.047499999999999945,
  "NXT-PQ5P-9BWV-Y396-93SD6" : 12.0,
  "NXT-7VLR-7RF6-MMST-DF4ZT" : 1.0,
  "NXT-F2N7-GHWK-GH6U-8LTJC" : 1.0,
  "NXT-UUUM-ZXHS-2S49-4RDZ9" : 3.0,
  "NXT-NFDZ-F697-TS87-FMVHR" : 7.0,
  "NXT-6XTC-TG2L-DDKG-ELMYK" : 13.0,
  "NXT-74VC-NKPE-RYCA-5LMPT" : 2.0,
  "NXT-F232-8RBJ-A2QQ-EQSSG" : 1.0,
  "NXT-Z2A2-SQMM-4JPB-5GR85" : 1.0,
  "NXT-JBF2-UJLN-GYKM-4E899" : 12.0,
  "NXT-6WHB-JYP7-QJJ2-DST9T" : 0.23416666666695107,
  "NXT-J3ZW-4ZR4-CB4H-6EWFG" : 4.633333333333651,
  "NXT-QE62-J4F9-TWDB-6K2CG" : 3.0,
  "NXT-7NX9-9ZQ4-TCYM-GF5R2" : 1.0,
  "NXT-X5EF-HTB2-RLYU-HW8E7" : 4.0,
  "NXT-KFX2-HDBV-6QMX-9WXEX" : 1.0,
  "NXT-XPYX-L8RB-BLPP-7N92X" : 12.0,
  "NXT-67M3-G335-STG4-3EVUW" : 4.0,
  "NXT-ZUQY-AKML-GHM3-HFYQC" : 1.0,
  "NXT-VVTG-H927-L8EK-FTBNA" : 2.0,
  "NXT-9XEN-PLLG-RUW8-2H7SV" : 0.757499999999929,
  "NXT-V7JV-78FM-L2W6-FUWTZ" : 1.0,
  "NXT-X95R-PRA8-9TKX-FRTUQ" : 1.0,
  "NXT-8Q27-6Z96-C29V-B2GBD" : 3.0,
  "NXT-EE3M-NV5Y-6Z3D-AH84U" : 10.0,
  "NXT-VMMH-DHEM-R6C8-CU2J9" : 9.609999999999536,
  "NXT-6X5J-7UNN-A9NB-9QJUU" : 1.0,
  "NXT-8XZV-G8UA-HYA6-G62SH" : 0.3700000000004309,
  "NXT-6F8N-ZQB5-KZAQ-32MAP" : 16.333333333333357,
  "NXT-JT6F-UKTE-7VK6-85XYM" : 4.0,
  "NXT-RB4B-J4AH-8HYP-7CDEZ" : 0.9233333333326357,
  "NXT-3XGR-TGMC-6XWW-A48JD" : 2.0,
  "NXT-P67N-JFET-JPG9-H52DZ" : 4.0,
  "NXT-GTZ2-LLVH-ZD6E-2D533" : 0.8766666666666801,
  "NXT-WR9W-RPQW-8ZJ7-6U2D7" : 7.0,
  "NXT-EXMV-R7YR-ZAZU-GCKBV" : 11.0,
  "NXT-3GA5-ZE62-NEUB-A9XGR" : 0.24583333333197288,
  "NXT-YP5Q-ZRXX-D422-GP2Q5" : 2.0,
  "NXT-K5NM-MEV7-AL3Q-8BNFQ" : 0.016666666666666666,
  "NXT-L8EV-EMP8-7VE8-88WWL" : 1.0,
  "NXT-U8A4-PELA-M5FL-GQRMW" : 1.0,
  "NXT-WPY8-V8U3-4UJH-E4L7F" : 0.24916666666575082,
  "NXT-QK5L-7YM9-YPVF-55GL5" : 4.65416666666672,
  "NXT-VQVL-9WRL-B397-DL6UP" : 8.67416666666661,
  "NXT-C3QD-DQUV-X8FT-5YYHN" : 6.0,
  "NXT-2LJG-JE2U-R96M-9JCP7" : 1.0,
  "NXT-YJRX-WTG2-AUYQ-DH9RR" : 12.0,
  "NXT-G3ZG-DFJR-C4VX-AVNK5" : 1.0,
  "NXT-HC73-3M32-CRCX-8PNRT" : 1.1416666666666582,
  "NXT-3FH7-TF2A-6K8B-HRFRJ" : 0.09250000000000011,
  "NXT-HFV6-N66W-P7R9-DKRES" : 8.0,
  "NXT-3Q3K-T5JA-43EZ-GBMTM" : 2.0,
  "NXT-8F69-W9Z9-8M6Y-ETXGZ" : 8.0,
  "NXT-WBLW-5ZL4-A64L-4PDQZ" : 6.0,
  "NXT-FY4N-JWY3-7C7K-H87GC" : 0.2741666666666662,
  "NXT-PSWT-N4BH-ZYCB-F8LWP" : 1.6850000000000294,
  "NXT-XEX2-YEMY-USHK-5BBNZ" : 3.0,
  "NXT-SPZP-5YVR-66S5-7SP4A" : 1.0,
  "NXT-9TS8-LNUR-ZXYV-7CGYH" : 1.0,
  "NXT-GYJH-58WZ-ZMBF-AZREY" : 1.0,
  "NXT-DNHQ-D5EH-ZZ3H-CRSRQ" : 1.0,
  "NXT-6XQ7-N76X-G5CJ-A68KE" : 14.0,
  "NXT-Z9Q6-6NFT-HVQA-93CDJ" : 0.11916666666676434,
  "NXT-VF2Z-P35X-UND9-5BDE9" : 0.9358333333324254,
  "NXT-RNCR-YXDZ-V866-BS5RX" : 0.626666666665102,
  "NXT-AFG5-XJWA-AWVL-2SU23" : 6.0,
  "NXT-PKXM-WH25-UXXG-CJAVD" : 6.0,
  "NXT-F376-YH8T-TFCE-D8ZU3" : 11.0,
  "NXT-DG6A-4BEC-4G3W-D3VCC" : 1.0,
  "NXT-R8VT-6C23-WYRJ-8UUBZ" : 18.563333333333233,
  "NXT-ZGCD-3Z6V-T7CX-HFPFU" : 1.0,
  "NXT-YBAN-6THY-7HF3-5D8BB" : 1.0,
  "NXT-FCKG-WYM8-EAS6-GXDDA" : 1.0,
  "NXT-GUVX-CCLC-N63N-2UWL2" : 1.0,
  "NXT-TYEM-QJ48-L57L-DDM6N" : 5.943333333332896,
  "NXT-TZUL-DZ42-3QTE-3Y6JL" : 0.026666666666656624,
  "NXT-Y5A5-HZUR-PEER-EY2G4" : 10.06416666666552,
  "NXT-DD63-74GQ-V4QC-3WRH4" : 6.573333333333515,
  "NXT-36MU-K6Q6-D6KF-EE48X" : 8.0,
  "NXT-ZK9S-42U6-2S6F-9DGGT" : 1.0,
  "NXT-FJPR-KXEN-W9GV-8KBRW" : 0.4974999999997147,
  "NXT-6LNH-SK9M-2UDM-9ENJ6" : 16.135833333333508,
  "NXT-DABA-3XF2-VZL5-4D4TE" : 2.0,
  "NXT-5SQV-H8DF-7HNJ-4K3WV" : 11.0,
  "NXT-84JC-M7ZB-Z6KA-3JU47" : 0.22749999999975756,
  "NXT-MNZ9-JNHH-CTVY-3UG79" : 13.0,
  "NXT-7HQE-82RR-FAQ2-4RTL9" : 18.05083333333384,
  "NXT-7CTJ-DHLZ-VZ3N-8ZRZD" : 7.0,
  "NXT-FDMW-3E4C-PVQD-4XCNC" : 0.4516666666676876,
  "NXT-83MS-ZV4Z-QV3Y-7U3H6" : 14.0,
  "NXT-J698-WN8Q-XR8A-92TLD" : 1.0,
  "NXT-CNHJ-42YR-QVZV-GRW8C" : 19.0,
  "NXT-7N3C-738M-6BGZ-3FHTH" : 2.0,
  "NXT-WZWJ-3FXV-KH35-BRCE4" : 8.407499999995938,
  "NXT-XJND-N5FZ-EZEY-DWM2A" : 0.32416666666862426,
  "NXT-8HNT-4ZTF-ZXH3-7RU38" : 9.0,
  "NXT-3VFZ-5WXF-WVC6-7S7XD" : 12.897499999999663,
  "NXT-QBW3-6CNF-NBRW-9UKEG" : 1.0,
  "NXT-3NTG-FJPG-FFRY-FSZH4" : 7.0,
  "NXT-46ZE-BQYK-R26H-8HRRB" : 0.1249999999997442,
  "NXT-F96M-8X9Z-M88Q-3BW3X" : 3.460833333333467,
  "NXT-9695-NMP8-J6MQ-9Z6B7" : 2.0,
  "NXT-5CX9-N8VD-5EWC-H4LUA" : 1.0,
  "NXT-YWUS-2TH6-ZSM6-3NGES" : 1.0,
  "NXT-TVNN-JP8V-DMHR-GJBSX" : 7.1983333333333,
  "NXT-NPMF-JVBE-DQH2-FM7UT" : 12.0,
  "NXT-RBWW-VPR4-FXGS-DCPW2" : 5.0,
  "NXT-5RB8-KJD3-BT3B-E2QWW" : 0.38833333333180775,
  "NXT-YL78-U9PB-AUHL-HUJU8" : 2.6608333333315617,
  "NXT-9HPS-2JMP-BVFT-8A55R" : 0.5441666666666549,
  "NXT-YNZ6-HE8K-TPF6-AV45K" : 15.0,
  "NXT-W9Q8-BZJK-3UD4-AHUWX" : 2.0,
  "NXT-L83J-FJ9B-4NB3-4G5VU" : 17.12750000000169,
  "NXT-SYDU-2E3K-4M5Z-BMRCP" : 7.530000000000083,
  "NXT-XK7G-7TKV-D2A3-EUA7B" : 2.0,
  "NXT-45XR-DDUM-ER5F-43RQC" : 0.3558333333333348,
  "NXT-TC3D-5JS3-F3UY-6W2JK" : 13.270833333333348,
  "NXT-Z6DA-R5BL-2PAM-AQRAW" : 6.0,
  "NXT-MYLX-FW6K-BBK5-GKUNR" : 0.2291666666666659,
  "NXT-JW6K-3BGU-AVYG-CX5ZE" : 1.0,
  "NXT-WTLL-Z8CV-E8QH-DEXC5" : 8.0,
  "NXT-XK4J-RN7N-UTMV-AANJ5" : 0.6758333333254996,
  "NXT-MLL9-3YKL-H2Q4-ARSAY" : 1.0,
  "NXT-QJDK-SAUZ-8BP4-44ERD" : 1.0,
  "NXT-P63Z-9Y8Z-CWCS-2P5ZD" : 1.0,
  "NXT-772X-VVVV-HGJ3-HG7ZK" : 17.0,
  "NXT-CBGB-ZCDU-RLSB-6WNRW" : 4.0,
  "NXT-4EAQ-UHPR-M7RE-9MSLM" : 0.7216666666661098,
  "NXT-P6VQ-SUAZ-T2UE-HV24Q" : 1.0,
  "NXT-ED2R-NXGT-93BJ-HAB8L" : 9.861666666666366,
  "NXT-WTRL-FR4P-JHNY-7U6C8" : 1.0,
  "NXT-JCZD-4ZKG-XUZ5-ALNYD" : 0.12666666666657633,
  "NXT-4BP4-TXCZ-HHM3-8YMFN" : 6.0,
  "NXT-3S9K-NZLR-W7H8-HR8DW" : 3.0,
  "NXT-8UNC-QVL6-43W7-9KMFT" : 3.0,
  "NXT-QE74-HCES-C3VP-FA9HD" : 20.0,
  "NXT-V2NY-WZ74-YNGZ-CHZT5" : 1.071666666666675,
  "NXT-NKJY-GZSE-4P5Y-8JVMR" : 12.6525000000001,
  "NXT-Q3HX-THEE-T2PX-9XF6T" : 2.196666666666632,
  "NXT-P4KP-7WA8-8FZ8-86X7U" : 1.0,
  "NXT-YDY3-9B8F-33B3-DY42N" : 0.8891666666659717,
  "NXT-AMUY-UUWP-MPZZ-D57DT" : 7.0,
  "NXT-FAHJ-MNJE-5BHY-24PP4" : 12.0,
  "NXT-44G3-AC7Y-G3P2-3CLAH" : 4.0,
  "NXT-LAHF-ULUT-R2DG-D98QB" : 0.8041666666664895,
  "NXT-AXEW-Y4Z9-EX6T-HPGWT" : 0.11916666666666695,
  "NXT-93RA-557X-G9VG-4RBWB" : 15.687500000000172,
  "NXT-FPRZ-BDZG-GGRL-6CTS8" : 0.3299999999992238,
  "NXT-LHVA-UYW6-MUVK-7TXHV" : 6.0,
  "NXT-77PX-3CRR-6WCF-9XWZH" : 1.0,
  "NXT-RJU8-JSNR-H9J4-2KWKY" : 7.4008333333332335,
  "NXT-ZKPZ-7QNC-9H8P-3MYF3" : 1.0,
  "NXT-RTPY-2P6J-HRKZ-H54BW" : 18.0,
  "NXT-H8VH-DVCW-43BC-AZPEZ" : 10.500000000000004,
  "NXT-W9N6-LNST-3YCT-BRSFC" : 2.0,
  "NXT-HEWU-6KDT-BM8Q-6A9GY" : 6.13083333333331,
  "NXT-YJ25-HTWF-N8RR-4TJAY" : 7.0,
  "NXT-AMRN-3PQ8-MZN7-HQEMR" : 7.0,
  "NXT-VKLG-W3WY-WPF7-2GHKY" : 17.0,
  "NXT-T3FG-QKYC-NFWZ-EZAU3" : 3.972500000000214,
  "NXT-TMVC-69YC-SJB4-8YCH7" : 11.215000000001071,
  "NXT-4MUK-LW6S-Z7KC-3VE8U" : 0.20499999999873353,
  "NXT-4F4R-BZDK-YPCU-CWYJT" : 0.047499999999999945,
  "NXT-NR2T-PFZU-RLDU-DN3QU" : 1.0,
  "NXT-UTA4-MYXX-ZFXL-FBQ9G" : 2.0,
  "NXT-B7J4-8WXH-NWZR-CVA5D" : 1.0,
  "NXT-DTB3-CRYB-D5YM-FTSEG" : 0.529166666665418,
  "NXT-2V7G-C8BY-KTYY-CAHNU" : 14.520833333333329,
  "NXT-PJ5P-X3Y2-AUER-DL8CQ" : 0.8158333333333454,
  "NXT-U26W-93XT-LKY7-DRJD5" : 0.06666666666666665,
  "NXT-DFDV-58KQ-LTD7-9XC9T" : 1.0,
  "NXT-46VH-78E7-24HY-2UHTZ" : 12.0,
  "NXT-WZK2-EEZN-XYCS-FD49K" : 0.06499999999999993,
  "NXT-UNFS-YEDX-NT2M-4GEX2" : 0.08333333333357018,
  "NXT-UF8A-D4ER-R86M-6GHUQ" : 1.195833333333328,
  "NXT-J3F3-YSE3-Q6ZC-9MSHA" : 1.0,
  "NXT-UNDW-H4LR-7PKM-67YF4" : 1.0,
  "NXT-VA35-UT98-ABXZ-44J64" : 4.520833333333334,
  "NXT-PBN9-PJLK-YG9S-83DWE" : 0.858333333333384,
  "NXT-W3WB-C4UU-EBK7-8VYQ6" : 1.0,
  "NXT-LUD7-R2EA-DMDM-9AKMU" : 3.0,
  "NXT-NJM8-HLLG-U4WS-H9EEH" : 3.0,
  "NXT-W9EA-TDL6-LTM8-6THE6" : 1.0,
  "NXT-NGPH-ZJZX-9PAD-5WFWM" : 4.483333333333627,
  "NXT-QCHL-NRMF-26CY-74V9E" : 3.0,
  "NXT-3CUW-4GRB-6F87-FVSDF" : 11.0,
  "NXT-JCE6-WCGC-NQB3-GWEQM" : 6.0,
  "NXT-AM5F-GGW9-H4J3-DL7SS" : 3.0,
  "NXT-EQ76-HG8J-JXPQ-B2CFA" : 2.0,
  "NXT-FK5G-7QST-A4U5-DXY5G" : 7.485000000002033,
  "NXT-3L9X-BXFY-VT6W-6NDYE" : 0.8616666666666798,
  "NXT-6C5S-F7CB-7TJC-55L3S" : 18.0,
  "NXT-R3JW-ZMP5-ULGS-GTTRD" : 1.0,
  "NXT-T5BR-68RL-GF3W-GJ3R9" : 0.6508333333328551,
  "NXT-KCK2-WKXK-7F4A-7MH38" : 3.0,
  "NXT-ZDQK-DWU4-HH2Y-4ELL6" : 6.0,
  "NXT-4K4B-76X2-DWAB-22TEF" : 0.6683333333331909,
  "NXT-DJTJ-N8QM-CPQB-FEZTY" : 1.0,
  "NXT-RKAB-X42L-KG77-3LQ5D" : 0.155,
  "NXT-K884-ACWF-3J9H-E9742" : 7.0,
  "NXT-MAEF-Y5ND-K63M-4ZPCG" : 0.5466666666676494,
  "NXT-RYVQ-9669-ERFC-CJKDP" : 9.879999999999969,
  "NXT-Z8T2-TM8W-3SGJ-GTJ69" : 0.2858333333333333,
  "NXT-CPYT-K8BR-CCUH-63JBK" : 0.3749999999999999,
  "NXT-BK2J-ZMY4-93UY-8EM9V" : 0.8199999999922056,
  "NXT-7D5M-9WW9-PFSS-96M57" : 8.0,
  "NXT-5SFE-PF2P-WZUK-CSW65" : 1.0,
  "NXT-SLTE-P3UQ-EQ92-D5RYE" : 18.0,
  "NXT-URK8-PW8G-CMLH-57KKQ" : 13.0,
  "NXT-EPSG-46SM-HL4T-CAXN6" : 11.0,
  "NXT-QJ2X-N6V4-YKVR-ALYBT" : 2.4233333333332383,
  "NXT-XM86-4ZNA-65L5-CDWUE" : 0.08333333333333338,
  "NXT-4ZS8-86DG-WKNX-9UQQF" : 0.04499999999679005,
  "NXT-CRY8-VPZF-BL8P-9J5HJ" : 1.0,
  "NXT-6ZWG-SJUL-J3QQ-GYSUD" : 1.0,
  "NXT-4PKT-CHHS-B3FS-GWD9K" : 1.0,
  "NXT-9RBT-GYTU-P8CF-2PX69" : 9.0,
  "NXT-6X34-LB5R-2KVE-579KK" : 4.666666666666667,
  "NXT-SK5W-K64B-HLV2-4J883" : 0.12749999999999997,
  "NXT-J37K-X67U-3RC7-88CT8" : 1.0,
  "NXT-8QLY-CRHV-NSJZ-CCZ5K" : 3.0,
  "NXT-4QZR-GBWC-P8U6-7WMAP" : 0.5666666666650286,
  "NXT-ALDL-VAG8-Q7US-BUEM3" : 6.0,
  "NXT-DSQP-SACK-CMLK-GN8NF" : 15.854166666666817,
  "NXT-LQG5-8G55-L22C-86S4Y" : 0.3758333333327215,
  "NXT-UWJU-XXST-3MPQ-2JWG7" : 1.0,
  "NXT-6KDS-WBL7-K3VQ-DJ4EX" : 10.0,
  "NXT-2UKS-7VYN-Q73Y-EKE8Y" : 0.2633333333339287,
  "NXT-HYTB-S8UF-DEM8-AMJNV" : 2.1866666666666017,
  "NXT-U9BG-EMVD-NG2F-BJN95" : 3.0,
  "NXT-SVEK-VTRU-HWLQ-ADJGV" : 2.0,
  "NXT-NNBQ-NXU8-8R7E-3TG5M" : 4.0,
  "NXT-C5WE-EYJ6-449J-HHM4S" : 11.0,
  "NXT-XQ9C-JQQB-6R5C-DRZHQ" : 1.0,
  "NXT-ENC5-RJ4B-W58H-EVCUJ" : 0.668333333333095,
  "NXT-AEEP-46XV-3JEJ-6ZQX6" : 6.0,
  "NXT-8HL8-LDXB-YQ3A-8ADFJ" : 0.6658333333333416,
  "NXT-WLKH-GEMA-PZE9-6TKJ6" : 2.0,
  "NXT-R67P-6BZ2-XWAK-8RHZR" : 5.0,
  "NXT-W9EE-TRNF-ES6B-92X7N" : 12.0,
  "NXT-Y9PN-57W4-FPC8-5K2MV" : 6.0,
  "NXT-2XT3-3RP8-FHMJ-6ANVS" : 0.2824999999994162,

EmoneyRu

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +31/-2
 • Offline Offline
 • Posts: 537
 • techDevComm
  • View Profile
  • Nxt Kit
Re: [NSC] MS Nxt Security Coin - supporting Nxt hallmarked nodes
« Reply #196 on: October 29, 2016, 07:37:15 am »

Code: [Select]
  "NXT-XK6U-MB8X-266F-C46P3" : 9.0,
  "NXT-VPP6-RFBG-WMAH-54SDX" : 0.6833333333337634,
  "NXT-W3SP-KKYQ-V82G-5CKUE" : 1.0,
  "NXT-T4S6-E3R5-9QQT-9DQT7" : 20.0,
  "NXT-DHFS-JPHW-EZDZ-8K9DH" : 0.6299999999995265,
  "NXT-SANE-A8ZT-9AXH-BVCTX" : 12.0,
  "NXT-PGWP-3LWM-TMSE-368EK" : 0.14666666666666675,
  "NXT-94RK-9X8T-VQRQ-F6LYQ" : 19.0,
  "NXT-F454-9PHD-W3SX-2WHAX" : 1.0,
  "NXT-YXT7-V4DK-DC5X-9AQ58" : 0.9558333333313556,
  "NXT-JW54-86LK-PL76-278YK" : 0.7708333333333336,
  "NXT-ZRV3-WR6C-W8P5-7EKJU" : 2.0,
  "NXT-GAUU-WUDD-AP3W-9W9PV" : 9.0,
  "NXT-6YRF-WUCN-KPMC-8PSWJ" : 5.0,
  "NXT-7BSX-FVMT-4H5B-5CK9D" : 0.8358333333323316,
  "NXT-QW4Y-76KT-FN6Z-54RRY" : 18.0,
  "NXT-F3W7-HL7Y-BESE-D8EZZ" : 3.0,
  "NXT-A6DL-4GN2-SPA2-A3KKL" : 0.7666666666669073,
  "NXT-HDKA-4ALM-G3WM-66XRG" : 1.0,
  "NXT-NNVJ-95XG-8UEB-CRYPT" : 10.124166666666753,
  "NXT-LN3D-T2LN-WJSF-BNWN2" : 7.0,
  "NXT-R44K-THFB-DBA8-D2HJU" : 6.0,
  "NXT-GK8Q-JVPX-2QRJ-4X3XC" : 0.0025,
  "NXT-EZ8K-MJ8P-S9GT-G4LQV" : 1.0,
  "NXT-ZQJ2-JZVT-QULL-5PEER" : 17.020833333332373,
  "NXT-LPLX-DCG6-CMV7-8M496" : 2.0,
  "NXT-KFGJ-M5V7-MT3Y-BXY9D" : 5.0,
  "NXT-AQCE-U929-GX3S-BEMHU" : 1.0,
  "NXT-V3KV-2GD5-DDZA-HJ58J" : 0.9266666666668218,
  "NXT-HDBR-JLHG-BJNJ-6X8MZ" : 13.0,
  "NXT-J6LB-6MQE-G24N-9C8NE" : 0.8441666666669079,
  "NXT-3QW5-F4PT-R348-DKX4X" : 3.0,
  "NXT-R54H-5CST-CAQ7-24SB2" : 2.0,
  "NXT-BT9N-Z4H7-X9FU-CST3M" : 1.0,
  "NXT-YX6L-XFFA-YLQY-E6D7L" : 4.0,
  "NXT-CCVF-F3LV-FZCS-EB3LR" : 2.0,
  "NXT-HQJN-6C35-9X86-7WKAN" : 1.0,
  "NXT-2NCG-G7LC-Z8KU-GRR9S" : 4.0,
  "NXT-8E6V-YBWH-5VMR-26ESD" : 2.0,
  "NXT-3VEA-RUE2-BUFF-9Y9G2" : 1.0,
  "NXT-CSQ5-K2GT-FP8S-DVMFK" : 1.0,
  "NXT-U5B6-EYXH-RK65-4J4QP" : 1.0416666666666672,
  "NXT-CMVW-5D3K-3D9M-A3X4K" : 0.2916666666681742,
  "NXT-WRPD-RXG6-WBVR-HSVKA" : 0.7899999999984857,
  "NXT-JJJW-2ZDX-BYNV-2KTG7" : 2.0,
  "NXT-2QHM-H99Q-8C9Y-C4XTN" : 12.0,
  "NXT-PJAC-BM2H-B5E3-D79BG" : 7.0,
  "NXT-X4LF-9A4G-WN9Z-2R322" : 11.207499999999136,
  "NXT-KWU4-Z9RG-EZE2-69RZH" : 7.0,
  "NXT-2282-SQ2P-PQJW-7K3RB" : 15.0,
  "NXT-V29U-VXZJ-H8UJ-835MA" : 17.378333333333902,
  "NXT-8RBV-8F26-RZSX-F3RBZ" : 2.3208333333327986,
  "NXT-EAVH-SLEV-KSEE-EE2KP" : 3.0,
  "NXT-7QW5-88CJ-TE8R-BMPEJ" : 5.0,
  "NXT-T4NN-P4PW-P4Z3-BWSBY" : 1.0,
  "NXT-PRYC-Q3MA-LPCR-36SPY" : 0.020833333333333332,
  "NXT-HCVA-MYWS-98PC-9QVCX" : 9.541666666666623,
  "NXT-8WM4-MC99-95YB-749A4" : 1.0,
  "NXT-LPK5-HGWD-M532-FBUAW" : 1.0,
  "NXT-5H3X-RVBA-C99Q-CBK2P" : 0.0125,
  "NXT-7LUP-MRCU-VHAB-C5XXJ" : 1.0,
  "NXT-GYN4-FCDX-ZC2A-CR2WK" : 3.0,
  "NXT-VE25-CYXM-M9ZQ-246NH" : 5.0,
  "NXT-6HLW-9ETE-KPQ7-82DH8" : 3.113333333333413,
  "NXT-SMFU-F96C-NA77-H9GHR" : 1.0,
  "NXT-M5RH-XD9W-R8FN-8MWVP" : 0.20083333333333286,
  "NXT-SYNR-ZAES-GZ3F-BCDFH" : 1.0,
  "NXT-THLJ-CYAL-JQST-6FNS5" : 1.0,
  "NXT-F3PT-8PEM-WHU4-77777" : 1.582499999999952,
  "NXT-T4BJ-M2B6-9LHP-8YG77" : 1.0,
  "NXT-27KV-WBHF-6NLK-CC8MB" : 1.0,
  "NXT-C7LZ-PQMM-LNNW-2PFJU" : 12.729166666667101,
  "NXT-7WMR-YZT9-67LD-3T8T8" : 0.17833333333346957,
  "NXT-YENH-XM9N-TAT4-D7U28" : 6.1308333333335145,
  "NXT-Z7EE-4VGJ-VCMM-F3R75" : 0.7741666666662184,
  "NXT-XYHL-UKW4-T3T2-E2F8Z" : 4.0,
  "NXT-94YH-MF3X-GZMB-4LNH7" : 1.0,
  "NXT-BAD7-238Z-2SEX-2TJ2S" : 0.7949999999982538,
  "NXT-E8MZ-843K-LRGY-EKFLW" : 5.919166666666916,
  "NXT-UGVX-5N3B-CQ38-5SBQ9" : 0.23499999999999918,
  "NXT-3V6A-WUZF-TJTX-DER35" : 1.0,
  "NXT-BDU3-YY78-T7W8-A9T93" : 0.6616666666635354,
  "NXT-DAXR-PR6C-EA3X-8YGM4" : 10.463333333334102,
  "NXT-427K-M6FX-32RB-2X3V6" : 1.0,
  "NXT-N78U-J9ZB-6LAH-7VE5H" : 0.038333333333163466,
  "NXT-YY63-QJ7R-ZYG7-F28HZ" : 1.0,
  "NXT-SQ9J-JCAN-8XVY-5XN7K" : 1.0,
  "NXT-7LB8-8ZPX-3YR9-3L85B" : 0.7708333333333357,
  "NXT-77KU-ZQXN-68C2-3A9CP" : 12.496666666666151,
  "NXT-JTA7-B2QR-8BFC-2V222" : 2.0,
  "NXT-74HD-K5FC-LSKL-36FFG" : 4.0,
  "NXT-EH6X-PSBX-MXLM-69FFZ" : 1.0,
  "NXT-NRGJ-86TR-QBUU-D2C3S" : 11.062500000000005,
  "NXT-EEV3-LGUF-JC43-F7NNN" : 3.0,
  "NXT-5S3S-8BT8-UF2E-9ZTLN" : 1.0,
  "NXT-TV64-EF58-PNAL-GZNE5" : 3.0,
  "NXT-FSHC-RL4M-D5SD-8DASY" : 3.0,
  "NXT-BPZH-L5JZ-TS9Q-6RVTM" : 7.0,
  "NXT-MXDU-UKS5-LC4C-FEW8Z" : 0.9124999999982322,
  "NXT-2LTD-WYV9-FDUM-3ZVK8" : 0.1058333333327468,
  "NXT-5HH5-H83V-ETA2-8WNQP" : 19.687499999999996,
  "NXT-4YDK-674F-KBJF-388FP" : 0.06083333333083374,
  "NXT-XYQF-YGS2-5QCH-6Q2CZ" : 10.770833333333366,
  "NXT-YFC7-LQMW-D5FD-GC5GJ" : 3.0,
  "NXT-7KAC-B7T7-BP6A-E4RXJ" : 3.0,
  "NXT-W8NF-QLQ7-54JS-7Z73P" : 1.0,
  "NXT-ZBDD-3WND-EMYU-67DXF" : 0.7308333333335961,
  "NXT-V5K6-FDSK-M2AX-FUMWA" : 6.0,
  "NXT-UK7N-EL7S-VS6K-5WD5Z" : 2.0,
  "NXT-FRBQ-SQ2T-HYL7-5X7VZ" : 18.0,
  "NXT-9J8A-WLA7-6YZU-EPA4D" : 6.0,
  "NXT-YKDR-R624-MM4S-5ZKQK" : 0.1991666666655405,
  "NXT-S37K-7X9X-2RTY-5L438" : 15.0,
  "NXT-9A2P-SHH2-YWC5-3WFAN" : 1.0,
  "NXT-A8RW-HKUE-AET2-9FXTR" : 3.0,
  "NXT-LS7G-7WQ2-6W7S-HEQKJ" : 9.0,
  "NXT-AXVH-E9JH-4FA3-5FFXN" : 12.0224999999997,
  "NXT-2VKN-SJQP-HFGU-4SH6S" : 10.0,
  "NXT-49FT-VJPW-RC64-GRH64" : 12.0,
  "NXT-3YL6-YS5Y-WE7N-8MRRG" : 5.937500000000045,
  "NXT-BCP8-EJQ5-HCU9-36WZ9" : 9.059166666666648,
  "NXT-JXRD-GKMR-WD9Y-83CK7" : 1.0,
  "NXT-G23N-9SKH-5WRX-ALDQE" : 6.175000000000443,
  "NXT-WFMJ-33VP-DSFN-7A7TA" : 11.853333333333394,
  "NXT-8D65-AVB7-X8SM-2JTX4" : 0.0499999999975671,
  "NXT-8Y96-J2JN-8NWA-4XK74" : 12.80666666666332,
  "NXT-QF2A-N4WH-CRLR-2FBC5" : 2.0,
  "NXT-5WW2-XQ63-CFGM-G7YAJ" : 4.109166666665882,
  "NXT-P2MJ-LKUK-RHEA-2NFJD" : 11.0,
  "NXT-GZD6-FJUT-5H4N-F64ZK" : 0.6883333333335102,
  "NXT-AS6F-9RJA-5NQN-8BS4E" : 4.887499999997032,
  "NXT-2AZQ-46MC-3PQ4-9TVV8" : 1.0,
  "NXT-AY47-Q3Y7-8Z5F-933DX" : 0.1566666666653731,
  "NXT-RR3S-3ZQZ-YBJB-2BMB8" : 0.8416666666659758,
  "NXT-FH2N-WBX5-G29G-E2CU4" : 5.0,
  "NXT-AE2X-AAJ8-UVD9-5GTA3" : 10.0,
  "NXT-6RKA-ZVFL-VBS6-7D2EP" : 13.0,
  "NXT-KMVR-BH6Q-J8HM-BLELV" : 1.0,
  "NXT-KUU3-FXUT-KYY2-GVLW5" : 9.955000000000805,
  "NXT-CBU8-YGV8-KVDV-38Q5Y" : 3.458333333333335,
  "NXT-ZYCL-RXPZ-UKVJ-8GKB9" : 3.0,
  "NXT-8DSC-MFGJ-HQRP-D7MU3" : 9.0,
  "NXT-YSC9-GKQ3-FANN-22222" : 6.0,
  "NXT-YTTX-3RBM-6ETB-49LRA" : 1.0,
  "NXT-WHBB-VBW5-H3D5-C8PNY" : 7.0,
  "NXT-6HEP-7WB4-BH38-7UE8V" : 0.4483333333331956,
  "NXT-FTPH-FHM6-P5GK-2893P" : 7.0,
  "NXT-K9DH-7GRB-32G2-9H7JT" : 1.0,
  "NXT-X7PQ-E4NU-R6BF-BEHFQ" : 7.075000000000255,
  "NXT-RS64-EQJC-P7CQ-D5SAU" : 9.379166666666055,
  "NXT-U747-4TP7-ATU4-3QK3H" : 1.0,
  "NXT-F2AB-9P6H-T437-7A4R6" : 7.031666666667104,
  "NXT-Z2F6-G89G-4CY7-FCZLU" : 0.7008333333334349,
  "NXT-J2MS-AZL3-85VQ-DBRDQ" : 14.0,
  "NXT-X4PL-5CD7-NACE-EQDVN" : 6.739166666666837,
  "NXT-8SVN-XGNL-XEAH-66YVR" : 2.0,
  "NXT-Z5N7-2LV7-X3C5-9TL7A" : 1.0,
  "NXT-DVE3-4PH5-NYXG-H8ARX" : 10.0,
  "NXT-BRG4-67SQ-KH8K-5FJ6M" : 1.0,
  "NXT-39J5-ZMF8-L245-DEN6N" : 13.0,
  "NXT-7WVC-W7TJ-REQ2-4VDJD" : 0.9924999999996089,
  "NXT-33TZ-PNF5-SXGZ-5MJBB" : 4.0,
  "NXT-EZHV-R8LY-VYPX-4YYJN" : 1.0,
  "NXT-7LPK-BUH3-6SCV-CDTRM" : 1.0,
  "NXT-URSL-DDWX-2F8Y-4ACSG" : 2.0,
  "NXT-CV5E-MSJL-4FNS-5XZYJ" : 2.0,
  "NXT-ZV3G-FVM6-874F-9F7PG" : 0.0125,
  "NXT-XJBZ-4W56-XJS2-FPLZT" : 1.562499999999998,
  "NXT-AR77-SW4Y-M3VA-DUSTY" : 0.12583333333311586,
  "NXT-K77P-MN3G-YN7G-3SARD" : 3.7916666666666683,
  "NXT-J7AC-K63U-AX6G-FSY2G" : 2.0,
  "NXT-49YZ-JDKE-7UYT-EA8XF" : 8.0,
  "NXT-NTC4-ZZF9-AAG8-CBWUX" : 1.0,
  "NXT-LQ2B-YYRJ-QE4V-CGRYZ" : 12.398333333333344,
  "NXT-KB63-98AB-PQJN-GTB6C" : 0.23666666666619562,
  "NXT-63NR-ZCLN-H7QF-EBFSU" : 8.367499999999495,
  "NXT-GNGY-E986-VVJG-7D2SK" : 8.860000000000785,
  "NXT-M3JR-99SB-YPHG-HVN4W" : 1.0,
  "NXT-XFAH-7N9C-6AS6-B3GLZ" : 9.0,
  "NXT-S96S-MDZY-UKG8-2ACBP" : 0.8974999999979261,
  "NXT-XNGA-CPJ5-FY4N-HD3G3" : 10.0,
  "NXT-4F7R-AXFN-4X4H-DMAYW" : 11.0,
  "NXT-S9KY-XQGC-6G2A-BNQXP" : 2.0,
  "NXT-3FH7-TS6Q-44EV-8B9LN" : 1.0,
  "NXT-P3VW-DUAX-CL33-9FVUD" : 11.559166666667219,
  "NXT-HMVV-XMBN-GYXK-22BKK" : 0.01833333333264875,
  "NXT-7R8S-X9GD-W3M9-DWCX2" : 19.0,
  "NXT-ALP6-JWLS-K25S-DYTMB" : 11.0,
  "NXT-PMQK-R42X-SGKU-C924J" : 0.22916666666666669,
  "NXT-ZGGJ-5G8H-K24Y-3BD8S" : 2.0,
  "NXT-ATAR-UP9Q-BV2Z-EH8TG" : 16.190000000000172,
  "NXT-YBT7-X9Q3-QULK-GTWWJ" : 20.0,
  "NXT-S4LU-8TBJ-P794-ENU3Q" : 2.0,
  "NXT-XFTR-DEMC-ERDW-6AR9H" : 1.0,
  "NXT-4ZAY-GNTL-J83T-GKLAU" : 16.0,
  "NXT-9ZX2-YW4S-2YY5-ERV8E" : 10.0,
  "NXT-73HV-5H4A-6MP5-DC7EM" : 0.632499999999709,
  "NXT-X6NX-TV78-8JVN-A9BPJ" : 3.0,
  "NXT-RLBU-9N48-FFUC-DPAK2" : 1.0,
  "NXT-Q8NS-TX4J-UKHD-5Q6X9" : 4.0,
  "NXT-253H-ESRL-K87C-4R9FG" : 1.0,
  "NXT-NZ72-79FB-DVPR-GGN2S" : 0.546666666666674,
  "NXT-SL44-R65Z-HMNZ-7WVJM" : 0.01999999999867441,
  "NXT-SCG6-JSZS-A46A-6R84H" : 1.0,
  "NXT-Q9QB-LM8G-5VYF-B6DKD" : 2.0,
  "NXT-9KML-H4QX-AF5W-5UBTP" : 3.0,
  "NXT-WCMK-8HAF-FZ7U-3U5FZ" : 0.714999999998966,
  "NXT-8FFZ-RMUZ-4Q7P-DWYKC" : 12.961666666666522,
  "NXT-3JC8-388A-ZYVL-39YCV" : 1.0,
  "NXT-5A9B-Q2UK-6DGQ-BYDWW" : 6.0,
  "NXT-JNES-HJ86-KNXQ-AQ33Z" : 1.0,
  "NXT-YBTA-VFMU-YU56-9QAWB" : 7.0,
  "NXT-S6GQ-PZ4A-W3TT-7QDCW" : 4.0,
  "NXT-ZWW7-PSXW-89TR-AA67Z" : 5.0,
  "NXT-CDXA-JQHA-JSZM-8ZKVC" : 0.10500000000011056,
  "NXT-FRS2-MQR5-758P-ANNEX" : 2.0,
  "NXT-CV94-DK9W-8H9Z-488WD" : 5.0,
  "NXT-3KN6-368G-2WNL-HE6CD" : 3.4833333333333414,
  "NXT-PUD6-2CEC-TBQ9-B6Q25" : 0.5508333333315392,
  "NXT-CZX9-ARE5-UR5Y-AR6QD" : 5.898333333333582,
  "NXT-V8VX-MLHS-NK94-DMWWQ" : 2.0,
  "NXT-5FWQ-6DVC-S323-8JE96" : 5.168333333333871,
  "NXT-PC8Q-ZW86-7UYK-CC4XJ" : 0.34499999999931674,
  "NXT-A9GH-ZEQ5-CBE8-26CX9" : 6.0,
  "NXT-RAQ8-KCEZ-KDC3-9NDFE" : 3.0,
  "NXT-MGVR-JJ8Z-EDTN-FN94N" : 2.429999999999973,
  "NXT-HR73-YXAT-HYPL-A3CSD" : 1.0,
  "NXT-ELWG-9FPV-KTP6-F7L6T" : 10.0,
  "NXT-HXLV-BG7X-TU8Q-F9WX5" : 5.509166666666341,
  "NXT-93UX-LALT-VNZQ-EMDLL" : 9.167499999999992,
  "NXT-EDN9-23WF-ZGM8-CMZNA" : 0.5133333333329233,
  "NXT-2AUA-T3NB-AW28-B6A2Y" : 1.0,
  "NXT-4YGP-A47W-V68R-2DNAH" : 0.18749999999968736,
  "NXT-9ZGK-XCJS-UG7H-CBVAK" : 2.0,
  "NXT-Z6BP-XV5U-ETGS-6FQHL" : 4.0,
  "NXT-A3N4-EPBE-9SPJ-7EXY7" : 2.0,
  "NXT-XUAK-67WB-GNGZ-7G598" : 4.0,
  "NXT-MX56-WNBG-7Q9U-55T2Z" : 3.0,
  "NXT-7G7H-BE28-B967-FTBWW" : 11.424166666666444,
  "NXT-X5SL-CCYX-9NQX-HZ2P8" : 3.0,
  "NXT-MBL9-U7D3-RJBJ-3SAWZ" : 0.9708333333334309,
  "NXT-8YZY-6S8Q-87BR-FJG6Z" : 11.0,
  "NXT-TDN4-4NMR-5RXG-8FCKD" : 3.0,
  "NXT-Q4R2-XJ3A-C8V6-8WHEC" : 1.0,
  "NXT-2CP8-T26A-PYMV-8PBFX" : 1.0,
  "NXT-8CBP-XQAH-J47K-GNQPB" : 0.9016666666672108,
  "NXT-QMHT-RNX3-FYAL-2QMTG" : 1.0,
  "NXT-CKGY-9EKE-R7SX-8L8HG" : 4.550833333333337,
  "NXT-KKNV-8EPK-W2S4-96VTK" : 1.0,
  "NXT-9SYB-C2GF-JA2X-2R4S3" : 0.7216666666668949,
  "NXT-9HUD-2JLT-RCAG-36B4S" : 0.6874999999999257,
  "NXT-GVHS-X4MC-XV2M-CTN73" : 13.0,
  "NXT-GWGN-63MV-G5JP-DYCZF" : 7.0,
  "NXT-JLRW-HGW9-HPLA-4D8MG" : 0.9941666666687752,
  "NXT-FZR5-M8RX-LFZQ-AGUDF" : 1.0,
  "NXT-5Z35-ZCDV-BC28-7KL5F" : 3.0,
  "NXT-KYNB-JC3D-PRS3-99GP5" : 0.22916666666690588,
  "NXT-KEX2-UXQS-RZ58-AF59H" : 1.0966666666666722,
  "NXT-FDW8-THXX-PY8X-9VK6M" : 1.0,
  "NXT-AGMN-X55N-FCQE-46SSX" : 0.013333333333333334,
  "NXT-DL58-6B9L-WYFA-H9W8G" : 7.216666666666633,
  "NXT-ZXTT-CY28-339U-GJVFZ" : 16.0,
  "NXT-E55E-LHQE-VX4R-BM9AR" : 4.0,
  "NXT-QZUC-3VDR-H9VH-FDPTM" : 0.47250000000164505,
  "NXT-FDEX-SCXX-GW3C-2CGNY" : 0.09583333333226562,
  "NXT-XZ4N-6FSD-8MYX-7T83B" : 1.0,
  "NXT-ACWP-34XC-K3QW-5BZHJ" : 5.0,
  "NXT-FGT3-88A5-HKTD-HSP6F" : 9.0,
  "NXT-3FXZ-CETU-FD2D-32FGQ" : 6.0,
  "NXT-3R28-ZBCB-E8GT-C34JC" : 5.0,
  "NXT-Y4J6-AH2R-ZMEB-AT4EJ" : 14.0,
  "NXT-L2EQ-QURY-CB6Q-2UWXC" : 11.0,
  "NXT-KLP6-X6U3-UWYU-83DHU" : 2.0,
  "NXT-CYZW-GSZF-X8WZ-54MYS" : 1.0,
  "NXT-KPAA-EA3M-W4Z6-4HQ2U" : 20.0,
  "NXT-SVDB-5DMS-78RM-AM57A" : 0.04666666666670949,
  "NXT-2RT3-PM4A-JSWE-AA9ZM" : 5.0,
  "NXT-SB4F-J63R-TDSL-G4T3J" : 1.0,
  "NXT-B77G-XWNH-FUBK-4R294" : 0.17333333333169776,
  "NXT-2L2X-G2SK-L6PC-4PU66" : 2.0,
  "NXT-BLZH-YK8P-W5S4-BZN5M" : 0.8808333333334062,
  "NXT-SSEL-H58X-CLRU-9XDTX" : 5.461666666667042,
  "NXT-CPDC-XC9B-85EF-9PNXW" : 1.0,
  "NXT-SEH4-RHJF-M6SZ-D2C3K" : 1.0,
  "NXT-D4UF-YXBT-8ZND-9VP2X" : 12.0,
  "NXT-LWK4-ZJ3W-M97R-CMSB5" : 12.50833333333237,
  "NXT-7D3F-2BPS-5YCQ-5TCWL" : 6.416666666666663,
  "NXT-TATE-2XFJ-MJTR-5F45C" : 1.0,
  "NXT-TGNZ-E8VK-69EX-3L9LX" : 14.0,
  "NXT-ZM22-XTBB-AXFH-GQFSC" : 0.05916666666666659,
  "NXT-7NNQ-9EKA-YDGC-8C3W6" : 0.653333333333471,
  "NXT-KC6G-FU83-EX9T-2MDBY" : 1.0,
  "NXT-WKMU-KC9V-PES8-HAVQ5" : 0.20500000000054897,
  "NXT-23FD-PJ3N-PC7L-9JW8K" : 3.8033333333317505,
  "NXT-GPHA-5C5K-W96Q-AR8G7" : 0.5599999999996186,
  "NXT-DBBW-BD2X-W89Y-GDWGT" : 6.0,
  "NXT-ZVTX-F8M5-F42Z-5RTTR" : 1.0,
  "NXT-XB2K-RQDL-X6M9-57Z54" : 4.0,
  "NXT-8VHH-BPEF-Q35F-FHKFU" : 1.0,
  "NXT-AL8W-LRAV-RANB-72JK9" : 3.3575000000000066,
  "NXT-MAMY-L98Q-TL9C-HUG8G" : 3.729166666666676,
  "NXT-M3SE-YNLU-8PGW-H7WRB" : 6.0,
  "NXT-AW52-JPD7-UG95-9EWE8" : 17.0,
  "NXT-T4YW-7AQU-PP6E-2DGXN" : 1.040833333333345,
  "NXT-CXB2-WB4Q-NRZX-3EHBZ" : 1.0,
  "NXT-NNGD-V8TN-3MZR-DWWBE" : 7.846666666666384,
  "NXT-NXJ9-YYYG-D3G9-DCKHS" : 2.0,
  "NXT-36JR-WFWQ-Y8R6-HEV62" : 1.0,
  "NXT-BATA-MAH6-WNT9-43ZRW" : 12.813333333333423,
  "NXT-7ML4-22U8-QNXK-22222" : 2.2291666666665515,
  "NXT-ENDS-6LGP-GCU9-3X5T2" : 0.28083333333101734,
  "NXT-9SH5-EWEG-78NP-FHDT6" : 2.0,
  "NXT-2AHU-UXZW-K9Q2-HENLW" : 7.0,
  "NXT-3J6Q-76A5-E28L-F3XQ6" : 0.5416666666666665,
  "NXT-M2Y7-FKFH-CAQC-DEF7N" : 14.0,
  "NXT-CUAE-25AB-BN5E-EN57V" : 2.0,
  "NXT-J4MP-HQT3-2AZG-4EMTT" : 9.0,
  "NXT-ZU7T-7LRJ-ES8F-85P54" : 11.688333333333391,
  "NXT-5ZCV-KNGM-W5QK-HJ8FN" : 4.0,
  "NXT-TJCZ-47TN-WMZ5-9UJFN" : 0.18416666666695392,
  "NXT-ASVV-RXUE-HFN9-94C5Q" : 4.0,
  "NXT-GK8K-SV48-TRPV-8Z833" : 2.0208333333332726,
  "NXT-P5V2-SCMG-2Y6T-4645A" : 1.4374999999999385,
  "NXT-WFDY-SGKQ-2U6C-EB48D" : 0.8341666666667577,
  "NXT-PJ4S-P5MU-LFBV-6ARBY" : 0.2441666666637019,
  "NXT-GXCJ-N4PL-VV5U-49YQP" : 1.0,
  "NXT-AYXP-4XML-5ZZ7-GQ22G" : 7.458333333333303,
  "NXT-VFUQ-9975-NJYK-7DG8C" : 3.0,
  "NXT-ETS6-SMB8-ZMBL-AYYKF" : 2.692499999999964,
  "NXT-6A2T-BCKP-P9RN-B7AJW" : 11.0,
  "NXT-K5ZJ-NNR2-4J4B-D92UF" : 5.0,
  "NXT-E35V-U934-KUNH-3JJA4" : 16.0,
  "NXT-DHEF-NBL4-B87F-93ATP" : 5.0,
  "NXT-ZQHH-R7P8-VUW6-7MC8B" : 6.0,
  "NXT-TU9M-RZM6-5WUY-9LANW" : 6.0,
  "NXT-7HL4-WMNR-XGFL-ASVHV" : 16.06333333333387,
  "NXT-JQMH-SKCE-5XPH-5PD54" : 6.87499999999997,
  "NXT-PHAE-A9CL-KYVX-H8DDM" : 5.0,
  "NXT-YHMW-E72A-93EG-DXBSW" : 1.0,
  "NXT-GA9N-G268-CKMG-5SRX2" : 2.0,
  "NXT-YNBY-QXYG-XDDQ-3L5JS" : 7.043333333333562,
  "NXT-DBSU-KJ8N-BE67-FXX98" : 0.1349999999978877,
  "NXT-W7PJ-RSLG-9UKU-BVD7J" : 0.9608333333325447,
  "NXT-LUR3-DR68-6AUS-EQC9H" : 16.0,
  "NXT-358M-NHYG-W2QK-28QZ8" : 8.02083333333262,
  "NXT-5746-PL2E-AZTT-22X68" : 0.8274999999986363,
  "NXT-N53Y-6D8X-N8C5-5MCJ7" : 4.0,
  "NXT-36B6-UBS5-DBNK-2W3BG" : 1.0,
  "NXT-YZ2U-CC7E-5CSV-8HA3U" : 0.29500000000000004,
  "NXT-4JPP-5C6Y-ZRHU-CVTHX" : 12.0,
  "NXT-DE2F-W76R-GL25-HMFPR" : 3.0,
  "NXT-ALEH-SKT5-SU5H-7436J" : 6.0,
  "NXT-WMJR-C8ET-7Z36-FVDQW" : 0.06333333333333332,
  "NXT-QF9S-ABNV-VLJ9-98ZPQ" : 6.0,
  "NXT-NDPN-KL88-G9CA-45PXP" : 0.10500000000034504,
  "NXT-EFEW-CAU2-WJ8L-7SXWX" : 3.0,
  "NXT-7VZ6-PSHV-HE82-6WA2P" : 8.0,
  "NXT-6KJP-FV4M-VW34-9SA7N" : 2.0,
  "NXT-MKKL-3DX5-6TA2-APRK7" : 6.0,
  "NXT-BUHQ-DU4N-YNJQ-86MPE" : 1.0,
  "NXT-V9Q2-ZWA3-RS5X-BEXXB" : 1.0,
  "NXT-EJGV-FJYM-QBD6-EKZM7" : 1.0,
  "NXT-J8TK-LM2J-ENE2-HBTTH" : 0.5841666666666667,
  "NXT-HPDT-F3EV-QM3K-834K3" : 17.0,
  "NXT-22MG-74J2-UX2S-6H7NL" : 9.0,
  "NXT-VCYR-ACHS-53K4-3LZYW" : 4.0,
  "NXT-J2LR-EDTZ-QDMU-DGZFZ" : 3.0,
  "NXT-H7JC-9F6S-Y5XP-B8B3T" : 17.0,
  "NXT-4TCS-RJLN-PZ4D-H3JVV" : 2.0,
  "NXT-34CW-LX7Q-GL8N-CJ4K8" : 1.0,
  "NXT-EAFC-EZTC-TZRZ-46X8D" : 1.0,
  "NXT-QT5B-J7UY-XFAH-GSQUM" : 1.0,
  "NXT-HD5E-3FTT-L5PF-5P5Q5" : 6.7225000000001245,
  "NXT-T6GF-DVEG-X52Y-9PCNK" : 2.0,
  "NXT-T9BX-5G25-VTNC-8LZ9S" : 19.0,
  "NXT-VZQE-9H65-K3E3-2ESE2" : 4.104999999999977,
  "NXT-6CLG-8UND-XPEF-CB7W7" : 4.0,
  "NXT-DRMC-JUQG-BRTW-FLTJY" : 3.0,
  "NXT-CFWZ-K5BL-EMDS-FL4M9" : 1.0,
  "NXT-6J82-32GS-U4S9-GEVJR" : 8.0,
  "NXT-8D2M-UGSJ-RWBA-75TB3" : 0.11833333333344598,
  "NXT-KLKA-WWRP-5E49-6AFWF" : 5.0,
  "NXT-WX68-NVJE-NS5J-EHAYJ" : 1.0,
  "NXT-MKW5-WCYU-N59K-G97CS" : 11.647500000000122,
  "NXT-VY5U-FL95-2CHY-CRJTE" : 1.0208333333333335,
  "NXT-Q9FB-7XPY-6D6M-FHRN8" : 10.0,
  "NXT-D2HT-3FCZ-S8ZH-GV7AA" : 12.0,
  "NXT-DXU4-YSJF-XJ2M-FRVNS" : 7.0,
  "NXT-9XEP-URAF-F57C-CWFSB" : 1.0,
  "NXT-BYLV-WXNG-T4CU-G8NGQ" : 1.0,
  "NXT-Y443-ETNV-E4Q3-5L882" : 0.9983333333320843,
  "NXT-TA2E-DDJ8-TAAE-7XBNB" : 0.2358333333327991,
  "NXT-BWGR-SFNB-7EK6-8XEJ5" : 1.0,
  "NXT-GZUB-NK2N-SDPY-23X8Y" : 8.0,
  "NXT-YXMD-TFFK-SEWD-D2DM9" : 0.04833333333333328,
  "NXT-Q4WH-F8R2-UMJ2-445YT" : 0.7699999999989018,
  "NXT-VYWE-G49C-L28C-3VHNK" : 4.312500000000267,
  "NXT-9VDT-5GWS-LK2Q-83WKU" : 0.6874999999996473,
  "NXT-UTY6-AELQ-YGKS-BRT56" : 6.691666666666976,
  "NXT-3RD8-GZ7T-YKL3-7C5RD" : 0.43833333333199676,
  "NXT-5Q2B-RE5S-2UW7-B2V9V" : 1.0,
  "NXT-X9AS-8BHW-QHG9-C37ZA" : 1.3599999999996748,
  "NXT-USU4-92UY-KEYT-4H649" : 7.0,
  "NXT-7T55-5976-MPBB-8KDRZ" : 4.0,
  "NXT-SMNY-92DU-ZG7M-A9ARR" : 5.0,
  "NXT-KS2W-BXLM-7LBQ-4S7S4" : 0.30416666666678793,
  "NXT-J3SP-J2CL-WRTL-8MU7G" : 2.0,
  "NXT-FUCK-KB9W-P7K6-3668Z" : 3.0,
  "NXT-2DRD-6HVM-C3XX-BDRBF" : 17.0,
  "NXT-P5XE-PVAU-TYPR-GFKAE" : 15.504999999999406,
  "NXT-TDCQ-6BLR-YR9S-EQ7BZ" : 7.649166666668128,
  "NXT-R8HK-FSVK-GBXC-2Q48N" : 6.581666666666968,
  "NXT-9UVX-ER3W-D2N5-EF82A" : 11.481666666666719,
  "NXT-FPTL-AMK5-UYD9-B8L98" : 5.0,
  "NXT-7CY3-X8CC-YV7D-BQDWW" : 1.0,
  "NXT-JLK9-QEG8-3SB6-76D2V" : 18.687500000000007,
  "NXT-ABAW-RR6U-AW5X-DCJVM" : 0.04999999999999994,
  "NXT-3PC2-5864-F5DT-7GUPT" : 7.0,
  "NXT-5ZAC-9WJT-7HHX-5VRTE" : 1.0,
  "NXT-5Z45-YMTY-TQRW-2JY6C" : 15.0,
  "NXT-LQTE-D82C-VKU4-FEPFB" : 1.0,
  "NXT-EKTY-DTUW-NCSK-F6TL6" : 1.0,
  "NXT-9W8Z-76N8-PD8Z-6HFJ8" : 0.3658333333334909,
  "NXT-JW79-3778-LHS6-G88LQ" : 10.0,
  "NXT-DT7W-SBZ4-MSWZ-2UUHL" : 1.0,
  "NXT-GEM7-L6DD-ZSFC-4BDDB" : 0.0008333333333333334
}

farl4bit

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +210/-45
 • Offline Offline
 • Posts: 3463
  • View Profile
  • Blockchain Twitter
Re: [NSC] MS Nxt Security Coin - supporting Nxt hallmarked nodes
« Reply #197 on: October 29, 2016, 09:53:05 pm »

Thank you! And thank you GLEFU.  ;D
Logged

Klokan

 • Sr. Member
 • ****
 • Karma: +28/-5
 • Offline Offline
 • Posts: 286
  • View Profile
Re: [NSC] MS Nxt Security Coin - supporting Nxt hallmarked nodes
« Reply #198 on: October 31, 2016, 09:11:50 am »

Thank you! And thank you GLEFU.  ;D

+1440

Anyway, something changed or wrong with counting (of earning NSC) ? Increasing of amount is very slow now (from Saturday, respectively), it's look like it counts only one node (or something like this), even if all my nodes are successfully running and they're visible on http://nsc.nxt.org:7876/nxt?requestType=getPeers&active=true ...
Logged

Klokan

 • Sr. Member
 • ****
 • Karma: +28/-5
 • Offline Offline
 • Posts: 286
  • View Profile
Re: [NSC] MS Nxt Security Coin - supporting Nxt hallmarked nodes
« Reply #199 on: November 03, 2016, 10:39:29 am »

Thank you! And thank you GLEFU.  ;D

+1440

Anyway, something changed or wrong with counting (of earning NSC) ? Increasing of amount is very slow now (from Saturday, respectively), it's look like it counts only one node (or something like this), even if all my nodes are successfully running and they're visible on http://nsc.nxt.org:7876/nxt?requestType=getPeers&active=true ...

Nobody else observing this issue? It's still remains, IMHO...
Logged
Pages: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 22  All
 

elective-stereophonic
elective-stereophonic
assembly
assembly