elective-stereophonic
elective-stereophonic
SuperNET TOKEN from BTER singapore
Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

Latest Stable Nxt Client: Nxt 1.12.2

Pages: 1 ... 72 73 [74] 75 76 ... 80

Author Topic: SuperNET TOKEN from BTER  (Read 185742 times)

DrearyUrbanite

 • Sr. Member
 • ****
 • Karma: +25/-10
 • Offline Offline
 • Posts: 285
  • View Profile
  • Terry's Baris
Re: SuperNET TOKEN from BTER
« Reply #1460 on: October 02, 2014, 11:05:53 am »

Thanks for the bonus. Great job!
Logged
BTC: 1JVArfYKssNLEBR3WQv1fNfvNrWiQmq5JU
NXT: 9387163161124147828

valarmg

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +178/-57
 • Offline Offline
 • Posts: 1766
  • View Profile
Re: SuperNET TOKEN from BTER
« Reply #1461 on: October 02, 2014, 02:01:26 pm »

Someone sent the scam version of TOKEN to the redeem account, unfortunately they don't get any superNET.

Transactions: 16, Replacement Assets sent: 3138

Code: [Select]
Sending Replacement assets(12071612744977229797)...
Amount, Account, Tran ID
400, NXT-XYHW-JCQJ-JYHK-EHLHZ, 18305965266127805245
1000, NXT-PVWJ-P33C-TF74-7LY7H, 2881094572753833425
81, NXT-68JE-7DG5-J6VJ-BV3JM, 5442552897145195167
500, NXT-8HNT-4ZTF-ZXH3-7RU38, 13701429351363630380
245, NXT-HP4C-YZUB-QCDW-GAUC3, 1817540461944262541
439, NXT-8CCM-VSX4-UJSK-8XRRS, 8170229064208793917
86, NXT-55K8-F2KB-MV5B-68DFU, 16686113489590679208
75, NXT-GZVY-WACM-8RM9-AFYCQ, 4497267624077729772
2, NXT-N7US-CHK3-THEF-3ARQK, 4875393646850666815
2, NXT-N7US-CHK3-THEF-3ARQK, 9269528223192546841
20, NXT-PSDF-QZ22-QEET-HQ4UZ, 8255079642493584821
222, NXT-RQYG-UPJP-HMMH-7WHFZ, 2516883871290522469
50, NXT-P6VQ-SUAZ-T2UE-HV24Q, 16544287814738920834
10, NXT-J592-E74L-UVSQ-ALXW3, 12450759357556427686
3, NXT-E4TJ-CRRJ-FWND-EXEKC, 10005314323319998089
3, NXT-GRXT-3CHC-7FQY-HZ6FM, 7478648933491343516

Latest batch of TOKEN sent from redeem account to Genesis: Tran ID: 1977388290410976321
Logged
NXT-CSED-4PK5-AR4V-6UB5V

prometheus

 • Sr. Member
 • ****
 • Karma: +23/-3
 • Offline Offline
 • Posts: 431
  • View Profile
Re: SuperNET TOKEN from BTER
« Reply #1462 on: October 02, 2014, 05:45:05 pm »

Someone sent the scam version of TOKEN to the redeem account, unfortunately they don't get any superNET.

it was worth a try
Logged

valarmg

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +178/-57
 • Offline Offline
 • Posts: 1766
  • View Profile
Re: SuperNET TOKEN from BTER
« Reply #1463 on: October 02, 2014, 07:34:26 pm »

transactions: 7, Replacement Assets sent: 791

Code: [Select]
Sending Replacement assets(12071612744977229797)...
Amount, Account, Tran ID
184, NXT-966Z-YP5A-JDGE-HLV97, 1468865645142053586
200, NXT-2V63-59JK-WBQL-EZKQV, 17476890295199754423
198, NXT-N7US-CHK3-THEF-3ARQK, 7475426861698037715
7, NXT-4EAQ-UHPR-M7RE-9MSLM, 7717474464232584391
50, NXT-JEBK-TH6A-F5WJ-DU4U2, 2480942602186394939
144, NXT-HXJ3-TQFE-3XFM-3FJXR, 14352899669415252978
8, NXT-D3E4-CFZ4-J5JX-8WVEY, 7860727071586650482

Logged
NXT-CSED-4PK5-AR4V-6UB5V

TwinWinNerD

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +222/-116
 • Offline Offline
 • Posts: 2012
 • CEO BitPanda.com
  • View Profile
Re: SuperNET TOKEN from BTER
« Reply #1464 on: October 02, 2014, 07:58:38 pm »

Looks like not many  are left ;)

martismartis

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +73/-10
 • Offline Offline
 • Posts: 1238
  • View Profile
Re: SuperNET TOKEN from BTER
« Reply #1465 on: October 02, 2014, 08:15:00 pm »

Looks like not many  are left ;)

I see a lot of them are in open orders on AE. Or they do not count in redeem?
Logged

valarmg

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +178/-57
 • Offline Offline
 • Posts: 1766
  • View Profile
Re: SuperNET TOKEN from BTER
« Reply #1466 on: October 02, 2014, 08:21:50 pm »

Looks like not many  are left ;)

I see a lot of them are in open orders on AE. Or they do not count in redeem?

There are lots left, just seems that those left are very slow to redeem, maybe they don't follow the threads. There are still 140 TOKEN holders.
Logged
NXT-CSED-4PK5-AR4V-6UB5V

Stadtfeger

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +23/-21
 • Offline Offline
 • Posts: 517
  • View Profile
Re: SuperNET TOKEN from BTER
« Reply #1467 on: October 02, 2014, 08:29:55 pm »

Looks like not many  are left ;)

I see a lot of them are in open orders on AE. Or they do not count in redeem?

There are lots left, just seems that those left are very slow to redeem, maybe they don't follow the threads. There are still 140 TOKEN holders.

wait another week and send the last a nxt message
Logged

valarmg

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +178/-57
 • Offline Offline
 • Posts: 1766
  • View Profile
Re: SuperNET TOKEN from BTER
« Reply #1468 on: October 02, 2014, 08:57:38 pm »

SuperNET dividend of NxtInspect. Those with less than 8.5 superNET didn't receive anything due to rounding.

Code: [Select]
SuperNET (12071612744977229797) Total found assets: 816061, Assets to be distributed: 816061
Summary of proposed distribution of 49950 [NXTInspect] assets to 522
Based on asset holders at timestamp 26986709 (Thu, 02 Oct 2014 20:18:29 GMT)
----------------------
Number of assets, Account, Payout amount
183369.1402, NXT-R3V3-2S79-F3ZM-BVXKZ, 11224
163211.7598, NXT-USU4-92UY-KEYT-4H649, 9990
85393.1, NXT-SQ9J-JCAN-8XVY-5XN7K, 5227
38300, NXT-JJEY-TWBC-6QAY-4H67A, 2344
28262, NXT-BPZH-L5JZ-TS9Q-6RVTM, 1730
21089, NXT-QP45-4LQ8-853H-7XF3N, 1291
17344.5212, NXT-6A3D-PFTY-NW7W-D49Y9, 1062
13516.557, NXT-FTNF-HRF4-LX7L-GYBHK, 827
10990, NXT-3R28-ZBCB-E8GT-C34JC, 673
10482.8212, NXT-9NEK-LLWA-UHPV-6WH8S, 642
10003, NXT-5EMG-V9QV-VZL4-574LF, 612
9632.2228, NXT-LVKY-Q9KY-5Q2Z-AV9JA, 590
6490, NXT-FT73-8DKA-R6WM-BWA97, 397
6382.8167, NXT-D9N8-W2UF-VF7J-D8N6S, 391
6011.9324, NXT-UXHR-REFT-XD6A-9TT4D, 368
5918.5699, NXT-96V7-J34N-VQ63-HPVPF, 362
5479.3764, NXT-QKLU-B7NR-9CHX-5BXP3, 335
4955.36, NXT-FAMH-6YMH-CQEF-EJ9A4, 303
4816.9343, NXT-UBLM-TK4S-3V4D-FXYXF, 295
4239.99, NXT-AMRH-ZAC3-7LLY-AV2FS, 260
4043.9799, NXT-VEGG-XWUU-BPAN-27T5V, 248
4000, NXT-DH4T-9PH3-5V8S-HQJC5, 245
3711, NXT-C8KA-22RW-8MBY-CLXMR, 227
3388, NXT-KUQJ-YCEN-5KL4-B948S, 207
3236, NXT-3L9X-BXFY-VT6W-6NDYE, 198
3002, NXT-DFDV-58KQ-LTD7-9XC9T, 184
2710, NXT-XRKF-67U6-GYK6-5V48V, 166
2559, NXT-2VD5-3VPM-KYES-6A5BT, 157
2500, NXT-T9BX-5G25-VTNC-8LZ9S, 153
2420, NXT-Z2UH-2ZS2-T4P2-9TV4B, 148
2400, NXT-86P9-AUNG-ZZXL-H9VBB, 147
2374.83, NXT-A7ME-AHPN-WXYL-2D7NB, 145
2325.1556, NXT-JTA7-B2QR-8BFC-2V222, 142
2308.5418, NXT-NPJS-GHPB-6MTG-BL4Y8, 141
2255, NXT-26R5-5SV8-GGEC-26BSH, 138
2238.192, NXT-WXTN-XB3Q-5WFR-EC2LM, 137
2223.11, NXT-CDZV-JZKZ-EYDD-4XUG3, 136
2036.5359, NXT-VR8V-A6BF-U5ZK-FNFJ6, 125
2000.5507, NXT-5Z35-ZCDV-BC28-7KL5F, 122
2000.0453, NXT-XFAH-7N9C-6AS6-B3GLZ, 122
2000, NXT-6MVF-XTDR-MDTK-DPHEU, 122
2000, NXT-28DX-E8NS-E9SK-CXGMX, 122
2000, NXT-FS84-X3AH-2CZQ-7FCVQ, 122
1940, NXT-NT9Z-6BTS-2798-ATVG2, 119
1900, NXT-XHH6-RXZ4-6M59-9C4V7, 116
1800, NXT-UNKV-T7NG-DUFL-APZ57, 110
1738.99, NXT-VVY9-SS6Q-UG7X-47TEE, 106
1668.99, NXT-WR9W-RPQW-8ZJ7-6U2D7, 102
1500.6658, NXT-VWNA-ST9L-5AZ2-EP3XU, 92
1500, NXT-TQN6-2RH8-79AZ-7WVQ2, 92
1499.99, NXT-78DJ-22UJ-6AMF-22222, 92
1443.044, NXT-KJ3D-L8GL-NYGG-9D4JS, 88
1393.0016, NXT-6DRZ-RPUC-3EUF-6G5PF, 85
1312, NXT-S3DZ-HMKC-2KJ8-2H37Z, 80
1300, NXT-S7RD-ETUJ-HQ53-5D4KX, 80
1265, NXT-QJQW-RRP6-EKK8-GNLEF, 77
1224.7786, NXT-GFYJ-TY44-885Q-3VJJA, 75
1169, NXT-2AHU-UXZW-K9Q2-HENLW, 72
1150, NXT-YCZQ-58JE-39KY-555LJ, 70
1145.8114, NXT-V29U-VXZJ-H8UJ-835MA, 70
1089, NXT-6DRG-8Y7R-MWWX-4966R, 67
1000.98, NXT-F8QG-GNXA-U5TW-6DX3K, 61
1000, NXT-3NTG-FJPG-FFRY-FSZH4, 61
1000, NXT-PVWJ-P33C-TF74-7LY7H, 61
1000, NXT-S3YB-VCSK-S3JC-CNHBM, 61
1000, NXT-44HE-6Z3Y-N2ZL-E9ZPW, 61
1000, NXT-YX4X-QNQU-WKZC-AXNE5, 61
1000, NXT-6XQ7-N76X-G5CJ-A68KE, 61
1000, NXT-2XPK-K9TC-CBA5-DV74Q, 61
998.99, NXT-DLSA-NMSE-RHAS-6T7UN, 61
988, NXT-7VZ6-PSHV-HE82-6WA2P, 60
948.8289, NXT-76VN-YGGB-ZCEH-HU6G3, 58
928.99, NXT-J698-WN8Q-XR8A-92TLD, 57
900, NXT-MPT6-FJW3-NK52-8PFTV, 55
900, NXT-DE2Z-NT3F-V4CN-3SAYC, 55
849, NXT-EQ76-HG8J-JXPQ-B2CFA, 52
839.2447, NXT-ENTT-4VN6-9GC7-FG9YQ, 51
836.42, NXT-7HL4-WMNR-XGFL-ASVHV, 51
816.061, NXT-RK5U-NNTH-3AAS-55K77, 50
810.8245, NXT-S9KY-XQGC-6G2A-BNQXP, 50
810.1183, NXT-VRQQ-64HY-F4QH-3AQQQ, 50
800, NXT-GLK7-5C6C-5UDM-2EKZL, 49
800, NXT-AWJS-HSFZ-4MB8-2A2RR, 49
777.4013, NXT-TNEN-GQAE-TP67-8HQ8L, 48
775, NXT-DPMH-A29Z-CAAE-BAGXA, 47
751, NXT-34YX-7T8Y-8ZET-4CFPJ, 46
707, NXT-9TDR-VZ4H-VFYB-F2DLB, 43
700, NXT-WCKP-RDGX-76XY-BQ9U7, 43
700, NXT-SU7K-QRWR-KF84-32ELE, 43
698.9733, NXT-X357-JT4A-SMCT-27ZFQ, 43
692.7329, NXT-4HJF-WVDB-G762-5XV7Z, 42
672.078, NXT-234E-3WCH-RN8G-DPHCT, 41
670.99, NXT-ECZU-ZYHF-RZ7D-4AMHY, 41
670, NXT-ZR6Q-2DBZ-JTZP-5Q6ZK, 41
641, NXT-3VEA-RUE2-BUFF-9Y9G2, 39
632.99, NXT-TRXL-PK9T-U2PG-A6VBX, 39
631.6712, NXT-4GL7-4H64-WKUU-5W9SU, 39
619, NXT-RLH3-5DFJ-WYQS-7UCQR, 38
600, NXT-4HFF-7TTU-YTVL-AVMWV, 37
600, NXT-FMC3-YH3H-VSCD-4K874, 37
600, NXT-HTB8-GGJG-ZDRK-6N3LC, 37
600, NXT-GXCJ-N4PL-VV5U-49YQP, 37
600, NXT-HFGU-SKRB-5S5T-6EKT4, 37
596.2343, NXT-R8SQ-TUEM-DTHQ-7ATA3, 36
590, NXT-A5KL-MHZH-QNFR-BUREW, 36
588, NXT-PUTF-QSCM-DBJZ-CZMS7, 36
582, NXT-65PU-ZM5D-AF2Z-GQZND, 36
576, NXT-6RXC-SBKY-CYCH-DDUA8, 35
571.0749, NXT-A6DL-4GN2-SPA2-A3KKL, 35
568.0227, NXT-K5NZ-9KUW-4M8V-GTF4A, 35
540.1792, NXT-ALDL-VAG8-Q7US-BUEM3, 33
537, NXT-KKNV-8EPK-W2S4-96VTK, 33
523.559, NXT-WTTE-PRGM-DHMP-EZCL3, 32
519.6235, NXT-VX3N-LBUB-52BE-C3CYE, 32
518, NXT-7J3A-8H99-G3XF-GVTJN, 32
514, NXT-NRGJ-86TR-QBUU-D2C3S, 31
513, NXT-FDW8-THXX-PY8X-9VK6M, 31
505.657, NXT-96V4-UUVU-3LRF-A2LYU, 31
505.3465, NXT-KJ2R-WJLZ-RXQK-5AAVX, 31
504.6926, NXT-HPW9-EC4H-KJPT-7STQV, 31
500.9897, NXT-HXHC-VRUH-RHLK-8859G, 31
500, NXT-HVGP-XQ27-C8RG-CH535, 31
500, NXT-8HNT-4ZTF-ZXH3-7RU38, 31
500, NXT-TMFP-KSA2-Y29L-69W3R, 31
500, NXT-ZCYM-VX5J-L8D8-25LRU, 31
500, NXT-6FZ6-BNL7-LKSB-HPFKM, 31
500, NXT-X5EB-VSL5-Z7DU-3GWTJ, 31
500, NXT-GWFG-JAPF-8AZG-4P5R5, 31
500, NXT-DZFL-TNKK-JGKQ-7LWTR, 31
499.99, NXT-C7VD-TZFT-Q2D6-CGV2R, 31
492, NXT-57FY-PYYU-UELC-HE5C9, 30
490.3504, NXT-EG3B-ZJ7P-GWNV-3KDFM, 30
482.5787, NXT-RBJU-8LRH-YK2D-ABXU6, 30
477.199, NXT-WJ4J-2HSU-MUQA-GZYSM, 29
466.0209, NXT-ASVV-RXUE-HFN9-94C5Q, 29
465, NXT-3KLL-HAKP-DEQ8-483V3, 28
461.99, NXT-N8U7-TU6Z-HU3S-759Y7, 28
450, NXT-3F83-TKF7-YDAQ-DCVDC, 28
447.78, NXT-RA3U-BF3H-DGHV-5PJLM, 27
439, NXT-8CCM-VSX4-UJSK-8XRRS, 27
437, NXT-ZFDW-YJ2A-YPBW-BAC3V, 27
425, NXT-RCVN-QTB4-NNVY-BAL62, 26
424.74, NXT-FGCK-QBW6-8XQH-5KE5S, 26
423.98, NXT-9VAZ-H5D3-S3E8-35A2A, 26
401.4862, NXT-896Y-34R6-N4M2-ECBAA, 25
400, NXT-2UKS-7VYN-Q73Y-EKE8Y, 24
400, NXT-UDHN-A4VD-JMWP-GQY57, 24
400, NXT-XYHW-JCQJ-JYHK-EHLHZ, 24
400, NXT-FAHJ-MNJE-5BHY-24PP4, 24
399.99, NXT-FPRZ-BDZG-GGRL-6CTS8, 24
385, NXT-L5X2-7F6N-XX5Q-C738A, 24
385, NXT-C3PZ-DGE9-XSGH-5AGZE, 24
377.1249, NXT-ANKY-XXJM-T3QA-AG33B, 23
364.9932, NXT-WWTU-2YN5-GYS7-AEDS4, 22
357, NXT-RJ6C-7F3R-8W6T-EX64N, 22
356, NXT-LQU5-UREL-D5BG-D8HQ2, 22
350, NXT-N969-VBNG-QJD9-H3S9V, 21
333, NXT-6XGR-3XB6-EWKA-3M2A3, 20
330, NXT-GMCY-ULZP-EJNM-8ENQ5, 20
325, NXT-98EP-BVRB-WU6B-386RA, 20
324, NXT-QGZ5-CKS9-BXJH-B2CPH, 20
322, NXT-CLPB-VKUG-NU5Y-HTAC7, 20
319, NXT-A9ZY-C6NF-TSQJ-6AAFL, 20
314, NXT-LFMT-59SD-QMYP-CBEY9, 19
310, NXT-4JPP-5C6Y-ZRHU-CVTHX, 19
307.6772, NXT-TY3H-NC47-AFPK-G9CE7, 19
305.0318, NXT-H6GA-AJ44-AEFQ-4JDHG, 19
300, NXT-W6G8-F4ES-MSTS-5269V, 18
300, NXT-2WPZ-HHAP-YSTV-ANY29, 18
300, NXT-G3ZG-DFJR-C4VX-AVNK5, 18
300, NXT-M72V-J54E-MWQZ-C6HJP, 18
300, NXT-9ZSJ-BXMT-LJ44-77CS5, 18
299.99, NXT-9GBC-T8GY-LFGG-4WLT7, 18
298, NXT-6M8Q-4Z5D-FS7Y-ARTXZ, 18
297.8673, NXT-SAX9-AT9C-NWYB-3UWWP, 18
292.9699, NXT-LE2N-KQGF-MQL8-7KHGD, 18
292, NXT-WJ47-44J6-FJER-DW3HB, 18
285.7729, NXT-8A2F-AY7X-3F3K-2ZZ3L, 17
282.9221, NXT-BTW5-P7ZU-BW9N-93E8C, 17
280, NXT-8UNC-QVL6-43W7-9KMFT, 17
266, NXT-7WWM-Z57T-5MSK-7AJYC, 16
265.6044, NXT-PXCJ-STS4-KGQ9-AE9UM, 16
260.3868, NXT-XXPZ-EBUQ-QLZS-ECS2D, 16
250, NXT-HP4C-YZUB-QCDW-GAUC3, 15
250, NXT-36JR-WFWQ-Y8R6-HEV62, 15
250, NXT-6WKE-72JS-3CQX-4VFJK, 15
250, NXT-772X-VVVV-HGJ3-HG7ZK, 15
250, NXT-LEH6-UQ45-A7R6-5QD93, 15
250, NXT-9SYB-C2GF-JA2X-2R4S3, 15
250, NXT-CSED-4PK5-AR4V-6UB5V, 15
247.49, NXT-X44L-6YEG-ZV5S-FBM7T, 15
245.2915, NXT-7QCB-YGNT-98UZ-G85SW, 15
243.5172, NXT-FZ4L-U4MA-MAM2-D3U36, 15
242.5625, NXT-PNYW-WD93-C8S7-6W662, 15
241, NXT-8Y8X-APKP-VCXZ-DY84Z, 15
240, NXT-4MN6-M5AL-9NEQ-92FUU, 15
235.469, NXT-4QZR-GBWC-P8U6-7WMAP, 14
222, NXT-RQYG-UPJP-HMMH-7WHFZ, 14
221.99, NXT-M5JR-2L5Z-CFBP-8X7P3, 14
220.768, NXT-MAEF-Y5ND-K63M-4ZPCG, 14
219, NXT-N7US-CHK3-THEF-3ARQK, 13
218, NXT-Z7H2-K8DF-7PSK-BUE26, 13
214, NXT-LTUS-KDUV-XK97-3XMEL, 13
210, NXT-5A9B-Q2UK-6DGQ-BYDWW, 13
209, NXT-68FF-Q7JQ-Q2WR-GMJM9, 13
206, NXT-PMSG-QVK7-W9ZW-4FNPJ, 13
206, NXT-8CXC-PJE7-GTVC-2NHEX, 13
201, NXT-X7VD-C8Z3-SMNP-8RJRT, 12
200, NXT-LPK5-HGWD-M532-FBUAW, 12
200, NXT-Q7QW-46BY-D8WZ-873HC, 12
200, NXT-2V63-59JK-WBQL-EZKQV, 12
200, NXT-T7WF-CHQ3-A473-8H36F, 12
200, NXT-ZJHC-Y5D7-DAN7-4RD6W, 12
200, NXT-854V-F37J-PDJ6-EVVMB, 12
200, NXT-LA2K-4AYG-TLAW-3URHN, 12
200, NXT-XFTR-DEMC-ERDW-6AR9H, 12
200, NXT-3KDA-VW8D-S38W-BJJA5, 12
200, NXT-JLK9-QEG8-3SB6-76D2V, 12
200, NXT-U2CZ-XLCD-NM83-C2S27, 12
200, NXT-4BYW-Z4MJ-K4X5-HFXFD, 12
200, NXT-XEE2-5TCY-6BER-75V9M, 12
200, NXT-8NVZ-S5HY-WG6K-32V7K, 12
199.99, NXT-QE62-J4F9-TWDB-6K2CG, 12
199.98, NXT-FVBT-XV25-5T3K-6E3J2, 12
199.98, NXT-T2GN-27GY-7LYP-DJEYB, 12
199.861, NXT-RTYD-LJXQ-EPNJ-H7AQ5, 12
197.97, NXT-U7WR-P287-5F2P-BEAVN, 12
197, NXT-43D8-RL76-5DBY-4Z2SV, 12
196, NXT-DHSB-MWTV-CNWX-APK48, 12
192.9573, NXT-95G7-S7XS-YDTQ-6KT6H, 12
184.19, NXT-ELGV-W7NM-TNML-893ZQ, 11
184, NXT-966Z-YP5A-JDGE-HLV97, 11
170, NXT-ULX3-JFFQ-Q9NV-CD3LU, 10
169, NXT-GFF2-SUXT-P4ZJ-BLJC4, 10
167, NXT-GCNW-KFTH-NAQE-2QS3R, 10
164, NXT-AL8F-WA6H-XA38-ES2SY, 10
162.48, NXT-ADH7-TCCK-R46P-AHZSR, 10
162, NXT-WV3G-7MB6-33QC-6BMKD, 10
160.5384, NXT-PUWQ-2G4T-SMRY-593ST, 10
157.1566, NXT-MC9Q-KKXV-WC54-2897V, 10
157, NXT-WUE2-SU3Y-EDY6-F7N5L, 10
156, NXT-8S88-PK8D-2HTG-EUVXG, 10
155, NXT-SQBJ-6RU2-G6U6-9LRJD, 9
153.9228, NXT-7T55-5976-MPBB-8KDRZ, 9
152, NXT-UHDF-4MQB-FCGL-FCZ8H, 9
152, NXT-Z753-VAW4-GS3D-3WJ4W, 9
151, NXT-389K-V6KV-BUJ2-343FP, 9
150, NXT-HG2S-J887-FVKG-EZL83, 9
150, NXT-TMVC-69YC-SJB4-8YCH7, 9
150, NXT-KB63-98AB-PQJN-GTB6C, 9
150, NXT-26MN-75KR-8H26-A9HK6, 9
149.99, NXT-83EL-JGBK-3HL5-6QNEX, 9
149.99, NXT-GVHS-X4MC-XV2M-CTN73, 9
144, NXT-HXJ3-TQFE-3XFM-3FJXR, 9
144, NXT-9T46-WNY7-HB48-8RTMJ, 9
140, NXT-GHAL-CD2K-HEEG-7PLBL, 9
136, NXT-TC9B-4H4J-GPNY-DWZQE, 8
135, NXT-ZK9S-42U6-2S6F-9DGGT, 8
134, NXT-G2RW-KXWK-GN7W-D6HR5, 8
130, NXT-G6XM-CPK9-PX9N-5GSLV, 8
130, NXT-F2N7-GHWK-GH6U-8LTJC, 8
128, NXT-AZP3-GJKD-9Y8F-9ZU6K, 8
128, NXT-RACK-EQL5-TDLN-HPT6L, 8
128, NXT-3NMW-H4YK-6D8V-2VC7B, 8
128, NXT-U6XG-39QQ-ETMU-CQGM3, 8
126, NXT-XQU6-9WE8-2WWQ-FX238, 8
125, NXT-F85Q-CNR2-BJNT-FEQ5H, 8
125, NXT-ZD9D-C74F-5832-BE9AH, 8
120, NXT-HG8Z-PZ5L-KD6T-HJ8FG, 7
120, NXT-7EH9-8A6C-S6LA-GBNDJ, 7
120, NXT-M3YC-DENH-URN9-EZMP3, 7
119.9797, NXT-CSMZ-VJV5-YVVP-5FZQU, 7
119, NXT-ZQYF-QEG9-NZXD-FP92N, 7
117.7641, NXT-5A3M-P5FV-J3ML-2P5DX, 7
112.9899, NXT-YKGP-XQU8-9YXC-5AX5T, 7
112, NXT-VEBF-9BJR-54FB-4VEEF, 7
111, NXT-B4WZ-9FJT-RJGU-CXFP5, 7
111, NXT-THLJ-CYAL-JQST-6FNS5, 7
110.4641, NXT-3MQ6-REGV-2DPB-AAN7Z, 7
110, NXT-6R9Z-AB99-FHLE-DD7FH, 7
110, NXT-K766-65ZA-BYLD-FLVJP, 7
110, NXT-9M9E-4U37-3S35-6LTTZ, 7
110, NXT-KUU3-FXUT-KYY2-GVLW5, 7
108, NXT-9H3C-NLUX-PCNC-74WCF, 7
105, NXT-Z24T-YU6D-688W-EARDT, 6
105, NXT-KFFC-N99T-ZHLW-G65CQ, 6
104.904, NXT-RT6J-6VZ7-XUCZ-FGSZW, 6
104, NXT-T6XN-KVAB-L7Y4-AGZJ9, 6
103, NXT-MQ6J-M8EZ-EEFN-CBBSR, 6
102.99, NXT-MGE5-QFT3-JC5F-54ZNF, 6
102.14, NXT-VM6D-BMBT-UQMB-3Y7HH, 6
102, NXT-7LUP-MRCU-VHAB-C5XXJ, 6
102, NXT-P4KP-7WA8-8FZ8-86X7U, 6
102, NXT-BY7Y-UB4X-6Z3C-8PP3V, 6
100.1, NXT-G8BT-FHN8-SZQG-G3FRC, 6
100.0903, NXT-PSY8-B4SS-JQ7G-AJD86, 6
100.09, NXT-8SJ3-6P7T-QHQL-4ZCYS, 6
100, NXT-M888-3RBA-HVWZ-CV4YY, 6
100, NXT-H8VH-DVCW-43BC-AZPEZ, 6
100, NXT-9J8A-WLA7-6YZU-EPA4D, 6
100, NXT-FLVS-VRBV-LDPD-6DZ9W, 6
100, NXT-DUFM-TGMV-WACW-3AT64, 6
100, NXT-PPQ5-55S8-BH9P-E4RWS, 6
100, NXT-XW8Z-J9Q2-AUFT-HSAL4, 6
100, NXT-RA6F-TBCY-CAZA-GHHME, 6
100, NXT-JJZS-E3FA-2BKD-EMD5L, 6
100, NXT-DHEF-NBL4-B87F-93ATP, 6
100, NXT-NCGG-4JG8-T968-CS58L, 6
100, NXT-Z2SX-PY25-MVRT-5N4JP, 6
100, NXT-4W8S-MSTU-8N8Q-2RXSL, 6
100, NXT-MYYS-XXLZ-6VJJ-2LUSZ, 6
100, NXT-XR6P-TU8N-3J4P-22VMQ, 6
100, NXT-LXWE-JNE3-MPQ9-CCX8K, 6
100, NXT-RZ67-3K22-HAAK-8JK3J, 6
100, NXT-PJ4S-P5MU-LFBV-6ARBY, 6
100, NXT-KQZL-7N2N-TZ4B-3SUQY, 6
99, NXT-W8SW-468A-RWZH-B4BHM, 6
98, NXT-RYVQ-9669-ERFC-CJKDP, 6
97, NXT-WFTS-BJQR-3V25-6S65F, 6
95, NXT-RXY2-JFQS-8ZUM-HXKRD, 6
95, NXT-PRL2-UNSZ-NLPE-EBMKS, 6
92.2858, NXT-P5V2-SCMG-2Y6T-4645A, 6
90, NXT-TZY3-SAA7-DZK4-4RWSV, 6
88, NXT-L8EV-EMP8-7VE8-88WWL, 5
88, NXT-97MX-EWKV-CGKX-DA5WH, 5
86, NXT-55K8-F2KB-MV5B-68DFU, 5
81, NXT-68JE-7DG5-J6VJ-BV3JM, 5
80.9346, NXT-6H55-U779-GT5M-2S3A6, 5
80.7807, NXT-7DFS-RD2W-9R3F-76JCM, 5
80, NXT-JZ7R-3DTT-HUMN-GUBYX, 5
80, NXT-GZVY-WACM-8RM9-AFYCQ, 5
80, NXT-ABUH-TVD3-QWWE-H7DFD, 5
80, NXT-23AN-H49Y-PXEC-AK7XM, 5
78.5328, NXT-YJD5-G33T-EJ8G-EPKGB, 5
78.512, NXT-NNBQ-NXU8-8R7E-3TG5M, 5
78.2944, NXT-76CF-3FFB-9RKM-EBFUT, 5
78, NXT-Z6R4-CEYF-6M88-4K9PN, 5
77.0339, NXT-JJZ4-KL5M-H2DA-AC654, 5
76.6493, NXT-DE27-7ELP-7HJK-BJ5RA, 5
75.2888, NXT-RWUS-ETXU-PRKL-DRFD7, 5
70, NXT-JEBK-TH6A-F5WJ-DU4U2, 4
70, NXT-U49W-4KNB-ATU5-GKEMZ, 4
69.023, NXT-9FG2-K3NP-QJ7V-8MH8H, 4
69, NXT-T4NN-P4PW-P4Z3-BWSBY, 4
68, NXT-KYQ8-DBT2-4PQ7-65LGV, 4
64, NXT-H48V-ZUC8-CN7J-4HT4U, 4
62, NXT-N6GA-73TN-HPZT-GCZ88, 4
60.4602, NXT-5U7M-XVU5-5DTS-2NZGZ, 4
60, NXT-5DB7-5L7H-MSJ8-GGTR3, 4
60, NXT-KNAJ-TD6E-82B5-ER3ZP, 4
60, NXT-36B6-UBS5-DBNK-2W3BG, 4
60, NXT-QT5B-J7UY-XFAH-GSQUM, 4
58.6259, NXT-N7RS-EWSG-7MAX-3DXMU, 4
58, NXT-3N43-4A6V-9MZD-HYE8H, 4
57.7031, NXT-9TJF-3RJZ-V96F-DP4HH, 4
57.28, NXT-NDN7-LE52-GEPV-3LPY6, 4
57, NXT-VTCW-5EHE-FKBS-CYEQ6, 3
57, NXT-E53X-UD7Y-MQPA-A2MS2, 3
55, NXT-HMMG-FA4B-2VPX-FGUF7, 3
55, NXT-YCFH-NW88-CMLC-5Z42J, 3
54, NXT-JU9P-AP5B-HUTX-2DPB3, 3
52, NXT-JF3Y-NE8R-FZBV-ESEP9, 3
50, NXT-S54V-BRTU-JKSC-2AZ6T, 3
50, NXT-EWQS-J398-DEUL-EVYGD, 3
50, NXT-P6VQ-SUAZ-T2UE-HV24Q, 3
50, NXT-HPUX-737Z-WDY7-EQYY6, 3
50, NXT-R8CJ-8AXE-PGHB-4F78P, 3
50, NXT-UL8R-WCRV-TU5M-AFREU, 3
50, NXT-82ZK-WHWX-EGMD-8Q5HK, 3
50, NXT-SYN4-NTH2-738W-FPQZH, 3
50, NXT-LTLB-WLM9-4X6U-8L5PT, 3
48.99, NXT-4ZRX-J6CN-MX2D-AGWZU, 3
48, NXT-4LGU-LM3P-H2KC-5WC6M, 3
48, NXT-W7NY-5MSW-EH6G-6USB4, 3
48, NXT-GP2L-GD6B-RKRZ-872R7, 3
47, NXT-8AMC-HL36-9VA2-CXC8V, 3
47, NXT-MX56-WNBG-7Q9U-55T2Z, 3
45, NXT-XRTD-RMZT-B3ZF-CEZRW, 3
45, NXT-Z9BG-6MGD-NT7D-HPV7S, 3
44, NXT-VFXC-LYPZ-25X5-AFR3Y, 3
41, NXT-CWU6-7HAJ-DKD6-47RLA, 3
41, NXT-7NQY-PVNX-M2BL-HWRDA, 3
40.8168, NXT-8JY3-ZPFF-JXWC-7AX25, 2
40, NXT-F38H-4TZ4-TABM-BS2KK, 2
40, NXT-GRBR-YAEW-85A6-ALKYK, 2
40, NXT-2QHM-H99Q-8C9Y-C4XTN, 2
40, NXT-JSLR-VU44-YXAF-HWR2Z, 2
40, NXT-RHNG-8DNX-4F76-D6XKV, 2
40, NXT-XF4Y-36ZE-2UXX-3JFER, 2
40, NXT-KLP6-X6U3-UWYU-83DHU, 2
39, NXT-HD7E-Q4LP-MTP2-49RAH, 2
38, NXT-PYE7-5FZZ-TYQP-CNHJL, 2
36, NXT-8D65-AVB7-X8SM-2JTX4, 2
35, NXT-NTLS-ZSZT-R5R2-5U57X, 2
35, NXT-7D5M-9WW9-PFSS-96M57, 2
33.531, NXT-5RB8-KJD3-BT3B-E2QWW, 2
32, NXT-2L4G-2KTP-7YKJ-HZNJY, 2
30.6, NXT-ZUZC-KYF9-WPGZ-59DQS, 2
30, NXT-93FD-7YBJ-44EU-CNYJT, 2
30, NXT-GG7T-X3CN-QMLF-3S7GQ, 2
30, NXT-XNBW-H2RV-CRX8-7D5VE, 2
30, NXT-EDH9-ZN8C-4FDG-2FDJZ, 2
30, NXT-ANB8-SRJG-MKPE-5QSMA, 2
30, NXT-8K45-9CEE-BDC6-76A7Y, 2
30, NXT-CSQ5-K2GT-FP8S-DVMFK, 2
30, NXT-5ZCV-KNGM-W5QK-HJ8FN, 2
28, NXT-FV9S-Q876-27XB-BQAS3, 2
27.7262, NXT-F7S9-WRV4-CVUF-AWFV5, 2
27, NXT-YNMR-RCEC-AG5E-5HMGN, 2
27, NXT-UCKL-X27L-ENYT-FTELU, 2
26, NXT-NH53-QEG6-NG4U-6D9DZ, 2
25, NXT-RKKC-PVAX-QSDG-852WS, 2
25, NXT-CHGW-7472-MB8R-C6SKT, 2
25, NXT-8T4Z-6NRS-PBGB-6UWU9, 2
25, NXT-BP4D-WR4B-9ZK7-3CQ36, 2
25, NXT-KYGW-EYUW-9L99-4PL4U, 2
25, NXT-LKCS-8GVP-VN8Q-7D6PA, 2
25, NXT-TZG4-F6GJ-KCMG-5YYCS, 2
24, NXT-MEDU-4VLQ-KJN6-5KLHH, 1
22, NXT-RJAG-N3KB-TV8L-9PBHS, 1
20.7816, NXT-M5LM-3X34-44FU-DFLC8, 1
20, NXT-24NA-ZZBN-XWBJ-BWCL2, 1
20, NXT-QTTT-TWRT-9BXW-AU475, 1
20, NXT-BL9Q-B6W2-MK67-7XW6Z, 1
20, NXT-PSDF-QZ22-QEET-HQ4UZ, 1
20, NXT-8RSR-72UY-BP2V-FQQUE, 1
20, NXT-Q7VV-DG7A-SVJJ-ED5XZ, 1
20, NXT-57HD-5ZYH-ACQ6-7H8PC, 1
20, NXT-S3KE-3Y7P-4F8S-3AM76, 1
20, NXT-YJ25-HTWF-N8RR-4TJAY, 1
20, NXT-BAD7-238Z-2SEX-2TJ2S, 1
20, NXT-C6H8-DLNL-J6WK-ECMKC, 1
20, NXT-J6Z9-ZZBD-8DTE-DMMGS, 1
20, NXT-E8PW-9YZU-7QRN-2MHH9, 1
20, NXT-DBSU-KJ8N-BE67-FXX98, 1
20, NXT-MW9P-TJXN-MRSX-9GC5X, 1
20, NXT-BK2J-ZMY4-93UY-8EM9V, 1
20, NXT-4K4B-76X2-DWAB-22TEF, 1
20, NXT-44ZJ-ZEGC-4MZU-BHEDB, 1
20, NXT-HFTL-X9BX-BBQX-8FPEG, 1
20, NXT-6RKA-ZVFL-VBS6-7D2EP, 1
20, NXT-KLMY-XWF7-HHKH-BGS5Y, 1
17, NXT-668U-M9VS-WNSY-8LQW6, 1
16.25, NXT-3ZKZ-KZ8V-TYFK-HTW4U, 1
15.99, NXT-TQ25-NK56-QERV-EASKC, 1
15.99, NXT-KZD6-8AL4-GALW-HJZSY, 1
15, NXT-7NLT-ZWQF-HZSS-FQNY4, 1
15, NXT-8QLY-CRHV-NSJZ-CCZ5K, 1
15, NXT-2U76-X4SH-EL58-5XZ3X, 1
15, NXT-QK6T-BTVP-N8SL-9ZLD4, 1
14, NXT-FRPF-MGEF-7D9K-48FRP, 1
14, NXT-D3E4-CFZ4-J5JX-8WVEY, 1
13, NXT-RJU8-JSNR-H9J4-2KWKY, 1
12.5139, NXT-WYJD-3M2K-JVGN-HDRWA, 1
12, NXT-QT7P-HWS6-SABB-G59H8, 1
11, NXT-UWJU-XXST-3MPQ-2JWG7, 1
11, NXT-F85P-4WSA-2QX9-94J8S, 1
11, NXT-GX8T-Z8GP-EN3J-CKP9R, 1
10, NXT-M3SE-YNLU-8PGW-H7WRB, 1
10, NXT-5VRS-6H2G-GJJH-AVMFV, 1
10, NXT-J592-E74L-UVSQ-ALXW3, 1
10, NXT-MWKQ-54DL-M4DW-FAP57, 1
10, NXT-4MA2-JX7U-UCFD-DDBJP, 1
10, NXT-QD73-LSHC-RRS8-ATKE9, 1
10, NXT-ZU89-LK9S-R8M2-4X7YL, 1
10, NXT-4YTH-DK85-MZXL-FZDGE, 1
10, NXT-4JY6-CW63-4X6Z-4XYK9, 1
10, NXT-QQYR-95H7-SRKJ-9U3U9, 1
10, NXT-LYV3-64W9-TUUF-7BALU, 1
10, NXT-5MMT-RUYC-NCC9-AU8BL, 1
10, NXT-8A3D-EQB2-7U5U-5RX4W, 1
10, NXT-KYH4-BWYQ-W4QX-DQVUY, 1
10, NXT-DCU4-FJUT-LND2-87JNB, 1
10, NXT-MB2K-3CG6-SABM-2Q59V, 1
10, NXT-J6BE-JL6S-EY39-F7PMD, 1
10, NXT-BF86-LWMG-XKKZ-9DC4V, 1
9.18, NXT-L8P6-NAUF-8AJR-5GJ7A, 1
9, NXT-2KBR-ZMKX-PRAD-H2Q9M, 1
9, NXT-5JB9-CPGV-PC8M-45MYT, 1
8.5199, NXT-RH2J-BZA7-42DS-HDZQN, 1
8, NXT-QMAH-K244-TM35-A7ZXK, 0
8, NXT-7KAJ-FHM6-EAD7-7NSA7, 0
7, NXT-4EAQ-UHPR-M7RE-9MSLM, 0
7, NXT-XYY7-8SAB-U2R4-8ZCXK, 0
7, NXT-UAPC-3T43-FFT6-HW5BZ, 0
7, NXT-RS3E-KM2X-P7G3-98QCF, 0
7, NXT-XXM9-3VLF-T5NY-6X2WX, 0
6, NXT-8WXJ-8KM8-EDUC-CFTUL, 0
5.2, NXT-994Q-KDN9-RXFF-AX75K, 0
5, NXT-U9GD-679Q-PL3B-3PNEN, 0
5, NXT-B4U9-W3BT-BRGR-AV3R7, 0
5, NXT-CHGM-98AD-DMUP-964SR, 0
5, NXT-9C9G-9L9S-A9ZR-HC83P, 0
5, NXT-P3KT-WP6T-CY3U-ADX3Q, 0
4.15, NXT-SGPZ-CCHK-XG6A-9PHWD, 0
4, NXT-27BT-M7RM-PGQT-B68K9, 0
4, NXT-LR5D-PESY-LLRD-4TBBD, 0
4, NXT-CH27-27YX-BW5Z-D9GUY, 0
4, NXT-ED2R-NXGT-93BJ-HAB8L, 0
3, NXT-L36F-26KF-7LZH-8BSE8, 0
3, NXT-EBWP-463Q-KPQF-HMNC3, 0
3, NXT-Q3FL-S6D3-DHLR-7WNSX, 0
2, NXT-4P7S-UNZV-LCD3-8RYK4, 0
2, NXT-FCD8-7KBP-3UTP-2PBKU, 0
2, NXT-2D5J-RMHD-LQ43-BELKV, 0
2, NXT-CZSN-JB7E-8XM9-F5FSG, 0
2, NXT-G6KN-Z452-SENC-FGDLQ, 0
2, NXT-JAL4-UQA5-49JQ-9TKYH, 0
2, NXT-M5CC-T5HJ-RPZE-DTET2, 0
1, NXT-MJDG-22NV-K45A-6D33F, 0
1, NXT-BK8T-T4A6-RB2B-5CJXL, 0
1, NXT-UTXH-67VT-6EUN-4NSJL, 0
1, NXT-96VP-963B-Y9BJ-BE3E5, 0
1, NXT-ZXLE-GUJX-52JA-36Z9L, 0
1, NXT-CAX4-MZMY-K8GG-FCCTW, 0
1, NXT-VJ7M-5WVJ-DJ3M-H8QLV, 0
1, NXT-KX2C-5PWG-ZCB2-A4T8B, 0
1, NXT-Y799-LPGA-BC43-BCGCC, 0
0.99, NXT-P2GK-R984-KTXY-B66J6, 0
0.126, NXT-2E2H-CTY9-9JCA-78QFS, 0
0.1, NXT-MRBN-8DFH-PFMK-A4DBM, 0
0.1, NXT-BA5N-Z8FQ-MTQM-EH4JQ, 0
Logged
NXT-CSED-4PK5-AR4V-6UB5V

loads of pins

 • Newbie
 • *
 • Karma: +1/-1
 • Offline Offline
 • Posts: 8
  • View Profile
Re: SuperNET TOKEN from BTER
« Reply #1469 on: October 02, 2014, 09:00:38 pm »

let us try to convince people to trade in their TOKEN. Certainly I dont want to hear any complaints from people who missed out on their NeoDICE dividend.

Ok, i´ll try :

YOU STUPID TOKEN HOLDERS, WAKE UP AND TRADE IN YOUR FKNG TOKENS NOW NOW NOW, YOU´LL MISS THE DIVIDEND OF YOUR LIVETIME POSSIBLY ! DO IT, DO IT, DO IT, NOW NOW NOW

How convincing was that ?


I missed the dividend :(
You may call me stupid... :P
I say I was busy. No access to computer...

Oh well, at least I have my SuperNET  ;D
Logged

farl4bit

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +210/-45
 • Offline Offline
 • Posts: 3465
  • View Profile
  • Crypto Advies
Re: SuperNET TOKEN from BTER
« Reply #1470 on: October 02, 2014, 09:04:00 pm »

Thanks a lot! :) A profitable day it is!
Logged

Neomadra

 • Sr. Member
 • ****
 • Karma: +37/-6
 • Offline Offline
 • Posts: 441
  • View Profile
Re: SuperNET TOKEN from BTER
« Reply #1471 on: October 02, 2014, 09:05:34 pm »

Is there also a dividend, if I have the token on bter? Where is the money from the dividends coming from?
Logged

PureVision

 • Full Member
 • ***
 • Karma: +20/-2
 • Offline Offline
 • Posts: 123
  • View Profile
Re: SuperNET TOKEN from BTER
« Reply #1472 on: October 02, 2014, 09:11:35 pm »

SuperNET dividend of NxtInspect. Those with less than 8.5 superNET didn't receive anything due to rounding.

Code: [Select]
SuperNET (12071612744977229797) Total found assets: 816061, Assets to be distributed: 816061
Summary of proposed distribution of 49950 [NXTInspect] assets to 522
Based on asset holders at timestamp 26986709 (Thu, 02 Oct 2014 20:18:29 GMT)
----------------------
Number of assets, Account, Payout amount
183369.1402, NXT-R3V3-2S79-F3ZM-BVXKZ, 11224
163211.7598, NXT-USU4-92UY-KEYT-4H649, 9990
85393.1, NXT-SQ9J-JCAN-8XVY-5XN7K, 5227
38300, NXT-JJEY-TWBC-6QAY-4H67A, 2344
28262, NXT-BPZH-L5JZ-TS9Q-6RVTM, 1730
21089, NXT-QP45-4LQ8-853H-7XF3N, 1291
17344.5212, NXT-6A3D-PFTY-NW7W-D49Y9, 1062
13516.557, NXT-FTNF-HRF4-LX7L-GYBHK, 827
10990, NXT-3R28-ZBCB-E8GT-C34JC, 673
10482.8212, NXT-9NEK-LLWA-UHPV-6WH8S, 642
10003, NXT-5EMG-V9QV-VZL4-574LF, 612
9632.2228, NXT-LVKY-Q9KY-5Q2Z-AV9JA, 590
6490, NXT-FT73-8DKA-R6WM-BWA97, 397
6382.8167, NXT-D9N8-W2UF-VF7J-D8N6S, 391
6011.9324, NXT-UXHR-REFT-XD6A-9TT4D, 368
5918.5699, NXT-96V7-J34N-VQ63-HPVPF, 362
5479.3764, NXT-QKLU-B7NR-9CHX-5BXP3, 335
4955.36, NXT-FAMH-6YMH-CQEF-EJ9A4, 303
4816.9343, NXT-UBLM-TK4S-3V4D-FXYXF, 295
4239.99, NXT-AMRH-ZAC3-7LLY-AV2FS, 260
4043.9799, NXT-VEGG-XWUU-BPAN-27T5V, 248
4000, NXT-DH4T-9PH3-5V8S-HQJC5, 245
3711, NXT-C8KA-22RW-8MBY-CLXMR, 227
3388, NXT-KUQJ-YCEN-5KL4-B948S, 207
3236, NXT-3L9X-BXFY-VT6W-6NDYE, 198
3002, NXT-DFDV-58KQ-LTD7-9XC9T, 184
2710, NXT-XRKF-67U6-GYK6-5V48V, 166
2559, NXT-2VD5-3VPM-KYES-6A5BT, 157
2500, NXT-T9BX-5G25-VTNC-8LZ9S, 153
2420, NXT-Z2UH-2ZS2-T4P2-9TV4B, 148
2400, NXT-86P9-AUNG-ZZXL-H9VBB, 147
2374.83, NXT-A7ME-AHPN-WXYL-2D7NB, 145
2325.1556, NXT-JTA7-B2QR-8BFC-2V222, 142
2308.5418, NXT-NPJS-GHPB-6MTG-BL4Y8, 141
2255, NXT-26R5-5SV8-GGEC-26BSH, 138
2238.192, NXT-WXTN-XB3Q-5WFR-EC2LM, 137
2223.11, NXT-CDZV-JZKZ-EYDD-4XUG3, 136
2036.5359, NXT-VR8V-A6BF-U5ZK-FNFJ6, 125
2000.5507, NXT-5Z35-ZCDV-BC28-7KL5F, 122
2000.0453, NXT-XFAH-7N9C-6AS6-B3GLZ, 122
2000, NXT-6MVF-XTDR-MDTK-DPHEU, 122
2000, NXT-28DX-E8NS-E9SK-CXGMX, 122
2000, NXT-FS84-X3AH-2CZQ-7FCVQ, 122
1940, NXT-NT9Z-6BTS-2798-ATVG2, 119
1900, NXT-XHH6-RXZ4-6M59-9C4V7, 116
1800, NXT-UNKV-T7NG-DUFL-APZ57, 110
1738.99, NXT-VVY9-SS6Q-UG7X-47TEE, 106
1668.99, NXT-WR9W-RPQW-8ZJ7-6U2D7, 102
1500.6658, NXT-VWNA-ST9L-5AZ2-EP3XU, 92
1500, NXT-TQN6-2RH8-79AZ-7WVQ2, 92
1499.99, NXT-78DJ-22UJ-6AMF-22222, 92
1443.044, NXT-KJ3D-L8GL-NYGG-9D4JS, 88
1393.0016, NXT-6DRZ-RPUC-3EUF-6G5PF, 85
1312, NXT-S3DZ-HMKC-2KJ8-2H37Z, 80
1300, NXT-S7RD-ETUJ-HQ53-5D4KX, 80
1265, NXT-QJQW-RRP6-EKK8-GNLEF, 77
1224.7786, NXT-GFYJ-TY44-885Q-3VJJA, 75
1169, NXT-2AHU-UXZW-K9Q2-HENLW, 72
1150, NXT-YCZQ-58JE-39KY-555LJ, 70
1145.8114, NXT-V29U-VXZJ-H8UJ-835MA, 70
1089, NXT-6DRG-8Y7R-MWWX-4966R, 67
1000.98, NXT-F8QG-GNXA-U5TW-6DX3K, 61
1000, NXT-3NTG-FJPG-FFRY-FSZH4, 61
1000, NXT-PVWJ-P33C-TF74-7LY7H, 61
1000, NXT-S3YB-VCSK-S3JC-CNHBM, 61
1000, NXT-44HE-6Z3Y-N2ZL-E9ZPW, 61
1000, NXT-YX4X-QNQU-WKZC-AXNE5, 61
1000, NXT-6XQ7-N76X-G5CJ-A68KE, 61
1000, NXT-2XPK-K9TC-CBA5-DV74Q, 61
998.99, NXT-DLSA-NMSE-RHAS-6T7UN, 61
988, NXT-7VZ6-PSHV-HE82-6WA2P, 60
948.8289, NXT-76VN-YGGB-ZCEH-HU6G3, 58
928.99, NXT-J698-WN8Q-XR8A-92TLD, 57
900, NXT-MPT6-FJW3-NK52-8PFTV, 55
900, NXT-DE2Z-NT3F-V4CN-3SAYC, 55
849, NXT-EQ76-HG8J-JXPQ-B2CFA, 52
839.2447, NXT-ENTT-4VN6-9GC7-FG9YQ, 51
836.42, NXT-7HL4-WMNR-XGFL-ASVHV, 51
816.061, NXT-RK5U-NNTH-3AAS-55K77, 50
810.8245, NXT-S9KY-XQGC-6G2A-BNQXP, 50
810.1183, NXT-VRQQ-64HY-F4QH-3AQQQ, 50
800, NXT-GLK7-5C6C-5UDM-2EKZL, 49
800, NXT-AWJS-HSFZ-4MB8-2A2RR, 49
777.4013, NXT-TNEN-GQAE-TP67-8HQ8L, 48
775, NXT-DPMH-A29Z-CAAE-BAGXA, 47
751, NXT-34YX-7T8Y-8ZET-4CFPJ, 46
707, NXT-9TDR-VZ4H-VFYB-F2DLB, 43
700, NXT-WCKP-RDGX-76XY-BQ9U7, 43
700, NXT-SU7K-QRWR-KF84-32ELE, 43
698.9733, NXT-X357-JT4A-SMCT-27ZFQ, 43
692.7329, NXT-4HJF-WVDB-G762-5XV7Z, 42
672.078, NXT-234E-3WCH-RN8G-DPHCT, 41
670.99, NXT-ECZU-ZYHF-RZ7D-4AMHY, 41
670, NXT-ZR6Q-2DBZ-JTZP-5Q6ZK, 41
641, NXT-3VEA-RUE2-BUFF-9Y9G2, 39
632.99, NXT-TRXL-PK9T-U2PG-A6VBX, 39
631.6712, NXT-4GL7-4H64-WKUU-5W9SU, 39
619, NXT-RLH3-5DFJ-WYQS-7UCQR, 38
600, NXT-4HFF-7TTU-YTVL-AVMWV, 37
600, NXT-FMC3-YH3H-VSCD-4K874, 37
600, NXT-HTB8-GGJG-ZDRK-6N3LC, 37
600, NXT-GXCJ-N4PL-VV5U-49YQP, 37
600, NXT-HFGU-SKRB-5S5T-6EKT4, 37
596.2343, NXT-R8SQ-TUEM-DTHQ-7ATA3, 36
590, NXT-A5KL-MHZH-QNFR-BUREW, 36
588, NXT-PUTF-QSCM-DBJZ-CZMS7, 36
582, NXT-65PU-ZM5D-AF2Z-GQZND, 36
576, NXT-6RXC-SBKY-CYCH-DDUA8, 35
571.0749, NXT-A6DL-4GN2-SPA2-A3KKL, 35
568.0227, NXT-K5NZ-9KUW-4M8V-GTF4A, 35
540.1792, NXT-ALDL-VAG8-Q7US-BUEM3, 33
537, NXT-KKNV-8EPK-W2S4-96VTK, 33
523.559, NXT-WTTE-PRGM-DHMP-EZCL3, 32
519.6235, NXT-VX3N-LBUB-52BE-C3CYE, 32
518, NXT-7J3A-8H99-G3XF-GVTJN, 32
514, NXT-NRGJ-86TR-QBUU-D2C3S, 31
513, NXT-FDW8-THXX-PY8X-9VK6M, 31
505.657, NXT-96V4-UUVU-3LRF-A2LYU, 31
505.3465, NXT-KJ2R-WJLZ-RXQK-5AAVX, 31
504.6926, NXT-HPW9-EC4H-KJPT-7STQV, 31
500.9897, NXT-HXHC-VRUH-RHLK-8859G, 31
500, NXT-HVGP-XQ27-C8RG-CH535, 31
500, NXT-8HNT-4ZTF-ZXH3-7RU38, 31
500, NXT-TMFP-KSA2-Y29L-69W3R, 31
500, NXT-ZCYM-VX5J-L8D8-25LRU, 31
500, NXT-6FZ6-BNL7-LKSB-HPFKM, 31
500, NXT-X5EB-VSL5-Z7DU-3GWTJ, 31
500, NXT-GWFG-JAPF-8AZG-4P5R5, 31
500, NXT-DZFL-TNKK-JGKQ-7LWTR, 31
499.99, NXT-C7VD-TZFT-Q2D6-CGV2R, 31
492, NXT-57FY-PYYU-UELC-HE5C9, 30
490.3504, NXT-EG3B-ZJ7P-GWNV-3KDFM, 30
482.5787, NXT-RBJU-8LRH-YK2D-ABXU6, 30
477.199, NXT-WJ4J-2HSU-MUQA-GZYSM, 29
466.0209, NXT-ASVV-RXUE-HFN9-94C5Q, 29
465, NXT-3KLL-HAKP-DEQ8-483V3, 28
461.99, NXT-N8U7-TU6Z-HU3S-759Y7, 28
450, NXT-3F83-TKF7-YDAQ-DCVDC, 28
447.78, NXT-RA3U-BF3H-DGHV-5PJLM, 27
439, NXT-8CCM-VSX4-UJSK-8XRRS, 27
437, NXT-ZFDW-YJ2A-YPBW-BAC3V, 27
425, NXT-RCVN-QTB4-NNVY-BAL62, 26
424.74, NXT-FGCK-QBW6-8XQH-5KE5S, 26
423.98, NXT-9VAZ-H5D3-S3E8-35A2A, 26
401.4862, NXT-896Y-34R6-N4M2-ECBAA, 25
400, NXT-2UKS-7VYN-Q73Y-EKE8Y, 24
400, NXT-UDHN-A4VD-JMWP-GQY57, 24
400, NXT-XYHW-JCQJ-JYHK-EHLHZ, 24
400, NXT-FAHJ-MNJE-5BHY-24PP4, 24
399.99, NXT-FPRZ-BDZG-GGRL-6CTS8, 24
385, NXT-L5X2-7F6N-XX5Q-C738A, 24
385, NXT-C3PZ-DGE9-XSGH-5AGZE, 24
377.1249, NXT-ANKY-XXJM-T3QA-AG33B, 23
364.9932, NXT-WWTU-2YN5-GYS7-AEDS4, 22
357, NXT-RJ6C-7F3R-8W6T-EX64N, 22
356, NXT-LQU5-UREL-D5BG-D8HQ2, 22
350, NXT-N969-VBNG-QJD9-H3S9V, 21
333, NXT-6XGR-3XB6-EWKA-3M2A3, 20
330, NXT-GMCY-ULZP-EJNM-8ENQ5, 20
325, NXT-98EP-BVRB-WU6B-386RA, 20
324, NXT-QGZ5-CKS9-BXJH-B2CPH, 20
322, NXT-CLPB-VKUG-NU5Y-HTAC7, 20
319, NXT-A9ZY-C6NF-TSQJ-6AAFL, 20
314, NXT-LFMT-59SD-QMYP-CBEY9, 19
310, NXT-4JPP-5C6Y-ZRHU-CVTHX, 19
307.6772, NXT-TY3H-NC47-AFPK-G9CE7, 19
305.0318, NXT-H6GA-AJ44-AEFQ-4JDHG, 19
300, NXT-W6G8-F4ES-MSTS-5269V, 18
300, NXT-2WPZ-HHAP-YSTV-ANY29, 18
300, NXT-G3ZG-DFJR-C4VX-AVNK5, 18
300, NXT-M72V-J54E-MWQZ-C6HJP, 18
300, NXT-9ZSJ-BXMT-LJ44-77CS5, 18
299.99, NXT-9GBC-T8GY-LFGG-4WLT7, 18
298, NXT-6M8Q-4Z5D-FS7Y-ARTXZ, 18
297.8673, NXT-SAX9-AT9C-NWYB-3UWWP, 18
292.9699, NXT-LE2N-KQGF-MQL8-7KHGD, 18
292, NXT-WJ47-44J6-FJER-DW3HB, 18
285.7729, NXT-8A2F-AY7X-3F3K-2ZZ3L, 17
282.9221, NXT-BTW5-P7ZU-BW9N-93E8C, 17
280, NXT-8UNC-QVL6-43W7-9KMFT, 17
266, NXT-7WWM-Z57T-5MSK-7AJYC, 16
265.6044, NXT-PXCJ-STS4-KGQ9-AE9UM, 16
260.3868, NXT-XXPZ-EBUQ-QLZS-ECS2D, 16
250, NXT-HP4C-YZUB-QCDW-GAUC3, 15
250, NXT-36JR-WFWQ-Y8R6-HEV62, 15
250, NXT-6WKE-72JS-3CQX-4VFJK, 15
250, NXT-772X-VVVV-HGJ3-HG7ZK, 15
250, NXT-LEH6-UQ45-A7R6-5QD93, 15
250, NXT-9SYB-C2GF-JA2X-2R4S3, 15
250, NXT-CSED-4PK5-AR4V-6UB5V, 15
247.49, NXT-X44L-6YEG-ZV5S-FBM7T, 15
245.2915, NXT-7QCB-YGNT-98UZ-G85SW, 15
243.5172, NXT-FZ4L-U4MA-MAM2-D3U36, 15
242.5625, NXT-PNYW-WD93-C8S7-6W662, 15
241, NXT-8Y8X-APKP-VCXZ-DY84Z, 15
240, NXT-4MN6-M5AL-9NEQ-92FUU, 15
235.469, NXT-4QZR-GBWC-P8U6-7WMAP, 14
222, NXT-RQYG-UPJP-HMMH-7WHFZ, 14
221.99, NXT-M5JR-2L5Z-CFBP-8X7P3, 14
220.768, NXT-MAEF-Y5ND-K63M-4ZPCG, 14
219, NXT-N7US-CHK3-THEF-3ARQK, 13
218, NXT-Z7H2-K8DF-7PSK-BUE26, 13
214, NXT-LTUS-KDUV-XK97-3XMEL, 13
210, NXT-5A9B-Q2UK-6DGQ-BYDWW, 13
209, NXT-68FF-Q7JQ-Q2WR-GMJM9, 13
206, NXT-PMSG-QVK7-W9ZW-4FNPJ, 13
206, NXT-8CXC-PJE7-GTVC-2NHEX, 13
201, NXT-X7VD-C8Z3-SMNP-8RJRT, 12
200, NXT-LPK5-HGWD-M532-FBUAW, 12
200, NXT-Q7QW-46BY-D8WZ-873HC, 12
200, NXT-2V63-59JK-WBQL-EZKQV, 12
200, NXT-T7WF-CHQ3-A473-8H36F, 12
200, NXT-ZJHC-Y5D7-DAN7-4RD6W, 12
200, NXT-854V-F37J-PDJ6-EVVMB, 12
200, NXT-LA2K-4AYG-TLAW-3URHN, 12
200, NXT-XFTR-DEMC-ERDW-6AR9H, 12
200, NXT-3KDA-VW8D-S38W-BJJA5, 12
200, NXT-JLK9-QEG8-3SB6-76D2V, 12
200, NXT-U2CZ-XLCD-NM83-C2S27, 12
200, NXT-4BYW-Z4MJ-K4X5-HFXFD, 12
200, NXT-XEE2-5TCY-6BER-75V9M, 12
200, NXT-8NVZ-S5HY-WG6K-32V7K, 12
199.99, NXT-QE62-J4F9-TWDB-6K2CG, 12
199.98, NXT-FVBT-XV25-5T3K-6E3J2, 12
199.98, NXT-T2GN-27GY-7LYP-DJEYB, 12
199.861, NXT-RTYD-LJXQ-EPNJ-H7AQ5, 12
197.97, NXT-U7WR-P287-5F2P-BEAVN, 12
197, NXT-43D8-RL76-5DBY-4Z2SV, 12
196, NXT-DHSB-MWTV-CNWX-APK48, 12
192.9573, NXT-95G7-S7XS-YDTQ-6KT6H, 12
184.19, NXT-ELGV-W7NM-TNML-893ZQ, 11
184, NXT-966Z-YP5A-JDGE-HLV97, 11
170, NXT-ULX3-JFFQ-Q9NV-CD3LU, 10
169, NXT-GFF2-SUXT-P4ZJ-BLJC4, 10
167, NXT-GCNW-KFTH-NAQE-2QS3R, 10
164, NXT-AL8F-WA6H-XA38-ES2SY, 10
162.48, NXT-ADH7-TCCK-R46P-AHZSR, 10
162, NXT-WV3G-7MB6-33QC-6BMKD, 10
160.5384, NXT-PUWQ-2G4T-SMRY-593ST, 10
157.1566, NXT-MC9Q-KKXV-WC54-2897V, 10
157, NXT-WUE2-SU3Y-EDY6-F7N5L, 10
156, NXT-8S88-PK8D-2HTG-EUVXG, 10
155, NXT-SQBJ-6RU2-G6U6-9LRJD, 9
153.9228, NXT-7T55-5976-MPBB-8KDRZ, 9
152, NXT-UHDF-4MQB-FCGL-FCZ8H, 9
152, NXT-Z753-VAW4-GS3D-3WJ4W, 9
151, NXT-389K-V6KV-BUJ2-343FP, 9
150, NXT-HG2S-J887-FVKG-EZL83, 9
150, NXT-TMVC-69YC-SJB4-8YCH7, 9
150, NXT-KB63-98AB-PQJN-GTB6C, 9
150, NXT-26MN-75KR-8H26-A9HK6, 9
149.99, NXT-83EL-JGBK-3HL5-6QNEX, 9
149.99, NXT-GVHS-X4MC-XV2M-CTN73, 9
144, NXT-HXJ3-TQFE-3XFM-3FJXR, 9
144, NXT-9T46-WNY7-HB48-8RTMJ, 9
140, NXT-GHAL-CD2K-HEEG-7PLBL, 9
136, NXT-TC9B-4H4J-GPNY-DWZQE, 8
135, NXT-ZK9S-42U6-2S6F-9DGGT, 8
134, NXT-G2RW-KXWK-GN7W-D6HR5, 8
130, NXT-G6XM-CPK9-PX9N-5GSLV, 8
130, NXT-F2N7-GHWK-GH6U-8LTJC, 8
128, NXT-AZP3-GJKD-9Y8F-9ZU6K, 8
128, NXT-RACK-EQL5-TDLN-HPT6L, 8
128, NXT-3NMW-H4YK-6D8V-2VC7B, 8
128, NXT-U6XG-39QQ-ETMU-CQGM3, 8
126, NXT-XQU6-9WE8-2WWQ-FX238, 8
125, NXT-F85Q-CNR2-BJNT-FEQ5H, 8
125, NXT-ZD9D-C74F-5832-BE9AH, 8
120, NXT-HG8Z-PZ5L-KD6T-HJ8FG, 7
120, NXT-7EH9-8A6C-S6LA-GBNDJ, 7
120, NXT-M3YC-DENH-URN9-EZMP3, 7
119.9797, NXT-CSMZ-VJV5-YVVP-5FZQU, 7
119, NXT-ZQYF-QEG9-NZXD-FP92N, 7
117.7641, NXT-5A3M-P5FV-J3ML-2P5DX, 7
112.9899, NXT-YKGP-XQU8-9YXC-5AX5T, 7
112, NXT-VEBF-9BJR-54FB-4VEEF, 7
111, NXT-B4WZ-9FJT-RJGU-CXFP5, 7
111, NXT-THLJ-CYAL-JQST-6FNS5, 7
110.4641, NXT-3MQ6-REGV-2DPB-AAN7Z, 7
110, NXT-6R9Z-AB99-FHLE-DD7FH, 7
110, NXT-K766-65ZA-BYLD-FLVJP, 7
110, NXT-9M9E-4U37-3S35-6LTTZ, 7
110, NXT-KUU3-FXUT-KYY2-GVLW5, 7
108, NXT-9H3C-NLUX-PCNC-74WCF, 7
105, NXT-Z24T-YU6D-688W-EARDT, 6
105, NXT-KFFC-N99T-ZHLW-G65CQ, 6
104.904, NXT-RT6J-6VZ7-XUCZ-FGSZW, 6
104, NXT-T6XN-KVAB-L7Y4-AGZJ9, 6
103, NXT-MQ6J-M8EZ-EEFN-CBBSR, 6
102.99, NXT-MGE5-QFT3-JC5F-54ZNF, 6
102.14, NXT-VM6D-BMBT-UQMB-3Y7HH, 6
102, NXT-7LUP-MRCU-VHAB-C5XXJ, 6
102, NXT-P4KP-7WA8-8FZ8-86X7U, 6
102, NXT-BY7Y-UB4X-6Z3C-8PP3V, 6
100.1, NXT-G8BT-FHN8-SZQG-G3FRC, 6
100.0903, NXT-PSY8-B4SS-JQ7G-AJD86, 6
100.09, NXT-8SJ3-6P7T-QHQL-4ZCYS, 6
100, NXT-M888-3RBA-HVWZ-CV4YY, 6
100, NXT-H8VH-DVCW-43BC-AZPEZ, 6
100, NXT-9J8A-WLA7-6YZU-EPA4D, 6
100, NXT-FLVS-VRBV-LDPD-6DZ9W, 6
100, NXT-DUFM-TGMV-WACW-3AT64, 6
100, NXT-PPQ5-55S8-BH9P-E4RWS, 6
100, NXT-XW8Z-J9Q2-AUFT-HSAL4, 6
100, NXT-RA6F-TBCY-CAZA-GHHME, 6
100, NXT-JJZS-E3FA-2BKD-EMD5L, 6
100, NXT-DHEF-NBL4-B87F-93ATP, 6
100, NXT-NCGG-4JG8-T968-CS58L, 6
100, NXT-Z2SX-PY25-MVRT-5N4JP, 6
100, NXT-4W8S-MSTU-8N8Q-2RXSL, 6
100, NXT-MYYS-XXLZ-6VJJ-2LUSZ, 6
100, NXT-XR6P-TU8N-3J4P-22VMQ, 6
100, NXT-LXWE-JNE3-MPQ9-CCX8K, 6
100, NXT-RZ67-3K22-HAAK-8JK3J, 6
100, NXT-PJ4S-P5MU-LFBV-6ARBY, 6
100, NXT-KQZL-7N2N-TZ4B-3SUQY, 6
99, NXT-W8SW-468A-RWZH-B4BHM, 6
98, NXT-RYVQ-9669-ERFC-CJKDP, 6
97, NXT-WFTS-BJQR-3V25-6S65F, 6
95, NXT-RXY2-JFQS-8ZUM-HXKRD, 6
95, NXT-PRL2-UNSZ-NLPE-EBMKS, 6
92.2858, NXT-P5V2-SCMG-2Y6T-4645A, 6
90, NXT-TZY3-SAA7-DZK4-4RWSV, 6
88, NXT-L8EV-EMP8-7VE8-88WWL, 5
88, NXT-97MX-EWKV-CGKX-DA5WH, 5
86, NXT-55K8-F2KB-MV5B-68DFU, 5
81, NXT-68JE-7DG5-J6VJ-BV3JM, 5
80.9346, NXT-6H55-U779-GT5M-2S3A6, 5
80.7807, NXT-7DFS-RD2W-9R3F-76JCM, 5
80, NXT-JZ7R-3DTT-HUMN-GUBYX, 5
80, NXT-GZVY-WACM-8RM9-AFYCQ, 5
80, NXT-ABUH-TVD3-QWWE-H7DFD, 5
80, NXT-23AN-H49Y-PXEC-AK7XM, 5
78.5328, NXT-YJD5-G33T-EJ8G-EPKGB, 5
78.512, NXT-NNBQ-NXU8-8R7E-3TG5M, 5
78.2944, NXT-76CF-3FFB-9RKM-EBFUT, 5
78, NXT-Z6R4-CEYF-6M88-4K9PN, 5
77.0339, NXT-JJZ4-KL5M-H2DA-AC654, 5
76.6493, NXT-DE27-7ELP-7HJK-BJ5RA, 5
75.2888, NXT-RWUS-ETXU-PRKL-DRFD7, 5
70, NXT-JEBK-TH6A-F5WJ-DU4U2, 4
70, NXT-U49W-4KNB-ATU5-GKEMZ, 4
69.023, NXT-9FG2-K3NP-QJ7V-8MH8H, 4
69, NXT-T4NN-P4PW-P4Z3-BWSBY, 4
68, NXT-KYQ8-DBT2-4PQ7-65LGV, 4
64, NXT-H48V-ZUC8-CN7J-4HT4U, 4
62, NXT-N6GA-73TN-HPZT-GCZ88, 4
60.4602, NXT-5U7M-XVU5-5DTS-2NZGZ, 4
60, NXT-5DB7-5L7H-MSJ8-GGTR3, 4
60, NXT-KNAJ-TD6E-82B5-ER3ZP, 4
60, NXT-36B6-UBS5-DBNK-2W3BG, 4
60, NXT-QT5B-J7UY-XFAH-GSQUM, 4
58.6259, NXT-N7RS-EWSG-7MAX-3DXMU, 4
58, NXT-3N43-4A6V-9MZD-HYE8H, 4
57.7031, NXT-9TJF-3RJZ-V96F-DP4HH, 4
57.28, NXT-NDN7-LE52-GEPV-3LPY6, 4
57, NXT-VTCW-5EHE-FKBS-CYEQ6, 3
57, NXT-E53X-UD7Y-MQPA-A2MS2, 3
55, NXT-HMMG-FA4B-2VPX-FGUF7, 3
55, NXT-YCFH-NW88-CMLC-5Z42J, 3
54, NXT-JU9P-AP5B-HUTX-2DPB3, 3
52, NXT-JF3Y-NE8R-FZBV-ESEP9, 3
50, NXT-S54V-BRTU-JKSC-2AZ6T, 3
50, NXT-EWQS-J398-DEUL-EVYGD, 3
50, NXT-P6VQ-SUAZ-T2UE-HV24Q, 3
50, NXT-HPUX-737Z-WDY7-EQYY6, 3
50, NXT-R8CJ-8AXE-PGHB-4F78P, 3
50, NXT-UL8R-WCRV-TU5M-AFREU, 3
50, NXT-82ZK-WHWX-EGMD-8Q5HK, 3
50, NXT-SYN4-NTH2-738W-FPQZH, 3
50, NXT-LTLB-WLM9-4X6U-8L5PT, 3
48.99, NXT-4ZRX-J6CN-MX2D-AGWZU, 3
48, NXT-4LGU-LM3P-H2KC-5WC6M, 3
48, NXT-W7NY-5MSW-EH6G-6USB4, 3
48, NXT-GP2L-GD6B-RKRZ-872R7, 3
47, NXT-8AMC-HL36-9VA2-CXC8V, 3
47, NXT-MX56-WNBG-7Q9U-55T2Z, 3
45, NXT-XRTD-RMZT-B3ZF-CEZRW, 3
45, NXT-Z9BG-6MGD-NT7D-HPV7S, 3
44, NXT-VFXC-LYPZ-25X5-AFR3Y, 3
41, NXT-CWU6-7HAJ-DKD6-47RLA, 3
41, NXT-7NQY-PVNX-M2BL-HWRDA, 3
40.8168, NXT-8JY3-ZPFF-JXWC-7AX25, 2
40, NXT-F38H-4TZ4-TABM-BS2KK, 2
40, NXT-GRBR-YAEW-85A6-ALKYK, 2
40, NXT-2QHM-H99Q-8C9Y-C4XTN, 2
40, NXT-JSLR-VU44-YXAF-HWR2Z, 2
40, NXT-RHNG-8DNX-4F76-D6XKV, 2
40, NXT-XF4Y-36ZE-2UXX-3JFER, 2
40, NXT-KLP6-X6U3-UWYU-83DHU, 2
39, NXT-HD7E-Q4LP-MTP2-49RAH, 2
38, NXT-PYE7-5FZZ-TYQP-CNHJL, 2
36, NXT-8D65-AVB7-X8SM-2JTX4, 2
35, NXT-NTLS-ZSZT-R5R2-5U57X, 2
35, NXT-7D5M-9WW9-PFSS-96M57, 2
33.531, NXT-5RB8-KJD3-BT3B-E2QWW, 2
32, NXT-2L4G-2KTP-7YKJ-HZNJY, 2
30.6, NXT-ZUZC-KYF9-WPGZ-59DQS, 2
30, NXT-93FD-7YBJ-44EU-CNYJT, 2
30, NXT-GG7T-X3CN-QMLF-3S7GQ, 2
30, NXT-XNBW-H2RV-CRX8-7D5VE, 2
30, NXT-EDH9-ZN8C-4FDG-2FDJZ, 2
30, NXT-ANB8-SRJG-MKPE-5QSMA, 2
30, NXT-8K45-9CEE-BDC6-76A7Y, 2
30, NXT-CSQ5-K2GT-FP8S-DVMFK, 2
30, NXT-5ZCV-KNGM-W5QK-HJ8FN, 2
28, NXT-FV9S-Q876-27XB-BQAS3, 2
27.7262, NXT-F7S9-WRV4-CVUF-AWFV5, 2
27, NXT-YNMR-RCEC-AG5E-5HMGN, 2
27, NXT-UCKL-X27L-ENYT-FTELU, 2
26, NXT-NH53-QEG6-NG4U-6D9DZ, 2
25, NXT-RKKC-PVAX-QSDG-852WS, 2
25, NXT-CHGW-7472-MB8R-C6SKT, 2
25, NXT-8T4Z-6NRS-PBGB-6UWU9, 2
25, NXT-BP4D-WR4B-9ZK7-3CQ36, 2
25, NXT-KYGW-EYUW-9L99-4PL4U, 2
25, NXT-LKCS-8GVP-VN8Q-7D6PA, 2
25, NXT-TZG4-F6GJ-KCMG-5YYCS, 2
24, NXT-MEDU-4VLQ-KJN6-5KLHH, 1
22, NXT-RJAG-N3KB-TV8L-9PBHS, 1
20.7816, NXT-M5LM-3X34-44FU-DFLC8, 1
20, NXT-24NA-ZZBN-XWBJ-BWCL2, 1
20, NXT-QTTT-TWRT-9BXW-AU475, 1
20, NXT-BL9Q-B6W2-MK67-7XW6Z, 1
20, NXT-PSDF-QZ22-QEET-HQ4UZ, 1
20, NXT-8RSR-72UY-BP2V-FQQUE, 1
20, NXT-Q7VV-DG7A-SVJJ-ED5XZ, 1
20, NXT-57HD-5ZYH-ACQ6-7H8PC, 1
20, NXT-S3KE-3Y7P-4F8S-3AM76, 1
20, NXT-YJ25-HTWF-N8RR-4TJAY, 1
20, NXT-BAD7-238Z-2SEX-2TJ2S, 1
20, NXT-C6H8-DLNL-J6WK-ECMKC, 1
20, NXT-J6Z9-ZZBD-8DTE-DMMGS, 1
20, NXT-E8PW-9YZU-7QRN-2MHH9, 1
20, NXT-DBSU-KJ8N-BE67-FXX98, 1
20, NXT-MW9P-TJXN-MRSX-9GC5X, 1
20, NXT-BK2J-ZMY4-93UY-8EM9V, 1
20, NXT-4K4B-76X2-DWAB-22TEF, 1
20, NXT-44ZJ-ZEGC-4MZU-BHEDB, 1
20, NXT-HFTL-X9BX-BBQX-8FPEG, 1
20, NXT-6RKA-ZVFL-VBS6-7D2EP, 1
20, NXT-KLMY-XWF7-HHKH-BGS5Y, 1
17, NXT-668U-M9VS-WNSY-8LQW6, 1
16.25, NXT-3ZKZ-KZ8V-TYFK-HTW4U, 1
15.99, NXT-TQ25-NK56-QERV-EASKC, 1
15.99, NXT-KZD6-8AL4-GALW-HJZSY, 1
15, NXT-7NLT-ZWQF-HZSS-FQNY4, 1
15, NXT-8QLY-CRHV-NSJZ-CCZ5K, 1
15, NXT-2U76-X4SH-EL58-5XZ3X, 1
15, NXT-QK6T-BTVP-N8SL-9ZLD4, 1
14, NXT-FRPF-MGEF-7D9K-48FRP, 1
14, NXT-D3E4-CFZ4-J5JX-8WVEY, 1
13, NXT-RJU8-JSNR-H9J4-2KWKY, 1
12.5139, NXT-WYJD-3M2K-JVGN-HDRWA, 1
12, NXT-QT7P-HWS6-SABB-G59H8, 1
11, NXT-UWJU-XXST-3MPQ-2JWG7, 1
11, NXT-F85P-4WSA-2QX9-94J8S, 1
11, NXT-GX8T-Z8GP-EN3J-CKP9R, 1
10, NXT-M3SE-YNLU-8PGW-H7WRB, 1
10, NXT-5VRS-6H2G-GJJH-AVMFV, 1
10, NXT-J592-E74L-UVSQ-ALXW3, 1
10, NXT-MWKQ-54DL-M4DW-FAP57, 1
10, NXT-4MA2-JX7U-UCFD-DDBJP, 1
10, NXT-QD73-LSHC-RRS8-ATKE9, 1
10, NXT-ZU89-LK9S-R8M2-4X7YL, 1
10, NXT-4YTH-DK85-MZXL-FZDGE, 1
10, NXT-4JY6-CW63-4X6Z-4XYK9, 1
10, NXT-QQYR-95H7-SRKJ-9U3U9, 1
10, NXT-LYV3-64W9-TUUF-7BALU, 1
10, NXT-5MMT-RUYC-NCC9-AU8BL, 1
10, NXT-8A3D-EQB2-7U5U-5RX4W, 1
10, NXT-KYH4-BWYQ-W4QX-DQVUY, 1
10, NXT-DCU4-FJUT-LND2-87JNB, 1
10, NXT-MB2K-3CG6-SABM-2Q59V, 1
10, NXT-J6BE-JL6S-EY39-F7PMD, 1
10, NXT-BF86-LWMG-XKKZ-9DC4V, 1
9.18, NXT-L8P6-NAUF-8AJR-5GJ7A, 1
9, NXT-2KBR-ZMKX-PRAD-H2Q9M, 1
9, NXT-5JB9-CPGV-PC8M-45MYT, 1
8.5199, NXT-RH2J-BZA7-42DS-HDZQN, 1
8, NXT-QMAH-K244-TM35-A7ZXK, 0
8, NXT-7KAJ-FHM6-EAD7-7NSA7, 0
7, NXT-4EAQ-UHPR-M7RE-9MSLM, 0
7, NXT-XYY7-8SAB-U2R4-8ZCXK, 0
7, NXT-UAPC-3T43-FFT6-HW5BZ, 0
7, NXT-RS3E-KM2X-P7G3-98QCF, 0
7, NXT-XXM9-3VLF-T5NY-6X2WX, 0
6, NXT-8WXJ-8KM8-EDUC-CFTUL, 0
5.2, NXT-994Q-KDN9-RXFF-AX75K, 0
5, NXT-U9GD-679Q-PL3B-3PNEN, 0
5, NXT-B4U9-W3BT-BRGR-AV3R7, 0
5, NXT-CHGM-98AD-DMUP-964SR, 0
5, NXT-9C9G-9L9S-A9ZR-HC83P, 0
5, NXT-P3KT-WP6T-CY3U-ADX3Q, 0
4.15, NXT-SGPZ-CCHK-XG6A-9PHWD, 0
4, NXT-27BT-M7RM-PGQT-B68K9, 0
4, NXT-LR5D-PESY-LLRD-4TBBD, 0
4, NXT-CH27-27YX-BW5Z-D9GUY, 0
4, NXT-ED2R-NXGT-93BJ-HAB8L, 0
3, NXT-L36F-26KF-7LZH-8BSE8, 0
3, NXT-EBWP-463Q-KPQF-HMNC3, 0
3, NXT-Q3FL-S6D3-DHLR-7WNSX, 0
2, NXT-4P7S-UNZV-LCD3-8RYK4, 0
2, NXT-FCD8-7KBP-3UTP-2PBKU, 0
2, NXT-2D5J-RMHD-LQ43-BELKV, 0
2, NXT-CZSN-JB7E-8XM9-F5FSG, 0
2, NXT-G6KN-Z452-SENC-FGDLQ, 0
2, NXT-JAL4-UQA5-49JQ-9TKYH, 0
2, NXT-M5CC-T5HJ-RPZE-DTET2, 0
1, NXT-MJDG-22NV-K45A-6D33F, 0
1, NXT-BK8T-T4A6-RB2B-5CJXL, 0
1, NXT-UTXH-67VT-6EUN-4NSJL, 0
1, NXT-96VP-963B-Y9BJ-BE3E5, 0
1, NXT-ZXLE-GUJX-52JA-36Z9L, 0
1, NXT-CAX4-MZMY-K8GG-FCCTW, 0
1, NXT-VJ7M-5WVJ-DJ3M-H8QLV, 0
1, NXT-KX2C-5PWG-ZCB2-A4T8B, 0
1, NXT-Y799-LPGA-BC43-BCGCC, 0
0.99, NXT-P2GK-R984-KTXY-B66J6, 0
0.126, NXT-2E2H-CTY9-9JCA-78QFS, 0
0.1, NXT-MRBN-8DFH-PFMK-A4DBM, 0
0.1, NXT-BA5N-Z8FQ-MTQM-EH4JQ, 0

Only the people with Supernet/Unity on AE got the dividend?
And the people with Supernet/Unity on Bter didn't receive the dividend?

Why is that?
Logged
NXT-TH5L-YUSA-B79L-D8PXL

TwinWinNerD

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +222/-116
 • Offline Offline
 • Posts: 2012
 • CEO BitPanda.com
  • View Profile
Re: SuperNET TOKEN from BTER
« Reply #1473 on: October 02, 2014, 09:13:54 pm »

SuperNET dividend of NxtInspect. Those with less than 8.5 superNET didn't receive anything due to rounding.

Code: [Select]
SuperNET (12071612744977229797) Total found assets: 816061, Assets to be distributed: 816061
Summary of proposed distribution of 49950 [NXTInspect] assets to 522
Based on asset holders at timestamp 26986709 (Thu, 02 Oct 2014 20:18:29 GMT)
----------------------
Number of assets, Account, Payout amount
183369.1402, NXT-R3V3-2S79-F3ZM-BVXKZ, 11224
163211.7598, NXT-USU4-92UY-KEYT-4H649, 9990
85393.1, NXT-SQ9J-JCAN-8XVY-5XN7K, 5227
38300, NXT-JJEY-TWBC-6QAY-4H67A, 2344
28262, NXT-BPZH-L5JZ-TS9Q-6RVTM, 1730
21089, NXT-QP45-4LQ8-853H-7XF3N, 1291
17344.5212, NXT-6A3D-PFTY-NW7W-D49Y9, 1062
13516.557, NXT-FTNF-HRF4-LX7L-GYBHK, 827
10990, NXT-3R28-ZBCB-E8GT-C34JC, 673
10482.8212, NXT-9NEK-LLWA-UHPV-6WH8S, 642
10003, NXT-5EMG-V9QV-VZL4-574LF, 612
9632.2228, NXT-LVKY-Q9KY-5Q2Z-AV9JA, 590
6490, NXT-FT73-8DKA-R6WM-BWA97, 397
6382.8167, NXT-D9N8-W2UF-VF7J-D8N6S, 391
6011.9324, NXT-UXHR-REFT-XD6A-9TT4D, 368
5918.5699, NXT-96V7-J34N-VQ63-HPVPF, 362
5479.3764, NXT-QKLU-B7NR-9CHX-5BXP3, 335
4955.36, NXT-FAMH-6YMH-CQEF-EJ9A4, 303
4816.9343, NXT-UBLM-TK4S-3V4D-FXYXF, 295
4239.99, NXT-AMRH-ZAC3-7LLY-AV2FS, 260
4043.9799, NXT-VEGG-XWUU-BPAN-27T5V, 248
4000, NXT-DH4T-9PH3-5V8S-HQJC5, 245
3711, NXT-C8KA-22RW-8MBY-CLXMR, 227
3388, NXT-KUQJ-YCEN-5KL4-B948S, 207
3236, NXT-3L9X-BXFY-VT6W-6NDYE, 198
3002, NXT-DFDV-58KQ-LTD7-9XC9T, 184
2710, NXT-XRKF-67U6-GYK6-5V48V, 166
2559, NXT-2VD5-3VPM-KYES-6A5BT, 157
2500, NXT-T9BX-5G25-VTNC-8LZ9S, 153
2420, NXT-Z2UH-2ZS2-T4P2-9TV4B, 148
2400, NXT-86P9-AUNG-ZZXL-H9VBB, 147
2374.83, NXT-A7ME-AHPN-WXYL-2D7NB, 145
2325.1556, NXT-JTA7-B2QR-8BFC-2V222, 142
2308.5418, NXT-NPJS-GHPB-6MTG-BL4Y8, 141
2255, NXT-26R5-5SV8-GGEC-26BSH, 138
2238.192, NXT-WXTN-XB3Q-5WFR-EC2LM, 137
2223.11, NXT-CDZV-JZKZ-EYDD-4XUG3, 136
2036.5359, NXT-VR8V-A6BF-U5ZK-FNFJ6, 125
2000.5507, NXT-5Z35-ZCDV-BC28-7KL5F, 122
2000.0453, NXT-XFAH-7N9C-6AS6-B3GLZ, 122
2000, NXT-6MVF-XTDR-MDTK-DPHEU, 122
2000, NXT-28DX-E8NS-E9SK-CXGMX, 122
2000, NXT-FS84-X3AH-2CZQ-7FCVQ, 122
1940, NXT-NT9Z-6BTS-2798-ATVG2, 119
1900, NXT-XHH6-RXZ4-6M59-9C4V7, 116
1800, NXT-UNKV-T7NG-DUFL-APZ57, 110
1738.99, NXT-VVY9-SS6Q-UG7X-47TEE, 106
1668.99, NXT-WR9W-RPQW-8ZJ7-6U2D7, 102
1500.6658, NXT-VWNA-ST9L-5AZ2-EP3XU, 92
1500, NXT-TQN6-2RH8-79AZ-7WVQ2, 92
1499.99, NXT-78DJ-22UJ-6AMF-22222, 92
1443.044, NXT-KJ3D-L8GL-NYGG-9D4JS, 88
1393.0016, NXT-6DRZ-RPUC-3EUF-6G5PF, 85
1312, NXT-S3DZ-HMKC-2KJ8-2H37Z, 80
1300, NXT-S7RD-ETUJ-HQ53-5D4KX, 80
1265, NXT-QJQW-RRP6-EKK8-GNLEF, 77
1224.7786, NXT-GFYJ-TY44-885Q-3VJJA, 75
1169, NXT-2AHU-UXZW-K9Q2-HENLW, 72
1150, NXT-YCZQ-58JE-39KY-555LJ, 70
1145.8114, NXT-V29U-VXZJ-H8UJ-835MA, 70
1089, NXT-6DRG-8Y7R-MWWX-4966R, 67
1000.98, NXT-F8QG-GNXA-U5TW-6DX3K, 61
1000, NXT-3NTG-FJPG-FFRY-FSZH4, 61
1000, NXT-PVWJ-P33C-TF74-7LY7H, 61
1000, NXT-S3YB-VCSK-S3JC-CNHBM, 61
1000, NXT-44HE-6Z3Y-N2ZL-E9ZPW, 61
1000, NXT-YX4X-QNQU-WKZC-AXNE5, 61
1000, NXT-6XQ7-N76X-G5CJ-A68KE, 61
1000, NXT-2XPK-K9TC-CBA5-DV74Q, 61
998.99, NXT-DLSA-NMSE-RHAS-6T7UN, 61
988, NXT-7VZ6-PSHV-HE82-6WA2P, 60
948.8289, NXT-76VN-YGGB-ZCEH-HU6G3, 58
928.99, NXT-J698-WN8Q-XR8A-92TLD, 57
900, NXT-MPT6-FJW3-NK52-8PFTV, 55
900, NXT-DE2Z-NT3F-V4CN-3SAYC, 55
849, NXT-EQ76-HG8J-JXPQ-B2CFA, 52
839.2447, NXT-ENTT-4VN6-9GC7-FG9YQ, 51
836.42, NXT-7HL4-WMNR-XGFL-ASVHV, 51
816.061, NXT-RK5U-NNTH-3AAS-55K77, 50
810.8245, NXT-S9KY-XQGC-6G2A-BNQXP, 50
810.1183, NXT-VRQQ-64HY-F4QH-3AQQQ, 50
800, NXT-GLK7-5C6C-5UDM-2EKZL, 49
800, NXT-AWJS-HSFZ-4MB8-2A2RR, 49
777.4013, NXT-TNEN-GQAE-TP67-8HQ8L, 48
775, NXT-DPMH-A29Z-CAAE-BAGXA, 47
751, NXT-34YX-7T8Y-8ZET-4CFPJ, 46
707, NXT-9TDR-VZ4H-VFYB-F2DLB, 43
700, NXT-WCKP-RDGX-76XY-BQ9U7, 43
700, NXT-SU7K-QRWR-KF84-32ELE, 43
698.9733, NXT-X357-JT4A-SMCT-27ZFQ, 43
692.7329, NXT-4HJF-WVDB-G762-5XV7Z, 42
672.078, NXT-234E-3WCH-RN8G-DPHCT, 41
670.99, NXT-ECZU-ZYHF-RZ7D-4AMHY, 41
670, NXT-ZR6Q-2DBZ-JTZP-5Q6ZK, 41
641, NXT-3VEA-RUE2-BUFF-9Y9G2, 39
632.99, NXT-TRXL-PK9T-U2PG-A6VBX, 39
631.6712, NXT-4GL7-4H64-WKUU-5W9SU, 39
619, NXT-RLH3-5DFJ-WYQS-7UCQR, 38
600, NXT-4HFF-7TTU-YTVL-AVMWV, 37
600, NXT-FMC3-YH3H-VSCD-4K874, 37
600, NXT-HTB8-GGJG-ZDRK-6N3LC, 37
600, NXT-GXCJ-N4PL-VV5U-49YQP, 37
600, NXT-HFGU-SKRB-5S5T-6EKT4, 37
596.2343, NXT-R8SQ-TUEM-DTHQ-7ATA3, 36
590, NXT-A5KL-MHZH-QNFR-BUREW, 36
588, NXT-PUTF-QSCM-DBJZ-CZMS7, 36
582, NXT-65PU-ZM5D-AF2Z-GQZND, 36
576, NXT-6RXC-SBKY-CYCH-DDUA8, 35
571.0749, NXT-A6DL-4GN2-SPA2-A3KKL, 35
568.0227, NXT-K5NZ-9KUW-4M8V-GTF4A, 35
540.1792, NXT-ALDL-VAG8-Q7US-BUEM3, 33
537, NXT-KKNV-8EPK-W2S4-96VTK, 33
523.559, NXT-WTTE-PRGM-DHMP-EZCL3, 32
519.6235, NXT-VX3N-LBUB-52BE-C3CYE, 32
518, NXT-7J3A-8H99-G3XF-GVTJN, 32
514, NXT-NRGJ-86TR-QBUU-D2C3S, 31
513, NXT-FDW8-THXX-PY8X-9VK6M, 31
505.657, NXT-96V4-UUVU-3LRF-A2LYU, 31
505.3465, NXT-KJ2R-WJLZ-RXQK-5AAVX, 31
504.6926, NXT-HPW9-EC4H-KJPT-7STQV, 31
500.9897, NXT-HXHC-VRUH-RHLK-8859G, 31
500, NXT-HVGP-XQ27-C8RG-CH535, 31
500, NXT-8HNT-4ZTF-ZXH3-7RU38, 31
500, NXT-TMFP-KSA2-Y29L-69W3R, 31
500, NXT-ZCYM-VX5J-L8D8-25LRU, 31
500, NXT-6FZ6-BNL7-LKSB-HPFKM, 31
500, NXT-X5EB-VSL5-Z7DU-3GWTJ, 31
500, NXT-GWFG-JAPF-8AZG-4P5R5, 31
500, NXT-DZFL-TNKK-JGKQ-7LWTR, 31
499.99, NXT-C7VD-TZFT-Q2D6-CGV2R, 31
492, NXT-57FY-PYYU-UELC-HE5C9, 30
490.3504, NXT-EG3B-ZJ7P-GWNV-3KDFM, 30
482.5787, NXT-RBJU-8LRH-YK2D-ABXU6, 30
477.199, NXT-WJ4J-2HSU-MUQA-GZYSM, 29
466.0209, NXT-ASVV-RXUE-HFN9-94C5Q, 29
465, NXT-3KLL-HAKP-DEQ8-483V3, 28
461.99, NXT-N8U7-TU6Z-HU3S-759Y7, 28
450, NXT-3F83-TKF7-YDAQ-DCVDC, 28
447.78, NXT-RA3U-BF3H-DGHV-5PJLM, 27
439, NXT-8CCM-VSX4-UJSK-8XRRS, 27
437, NXT-ZFDW-YJ2A-YPBW-BAC3V, 27
425, NXT-RCVN-QTB4-NNVY-BAL62, 26
424.74, NXT-FGCK-QBW6-8XQH-5KE5S, 26
423.98, NXT-9VAZ-H5D3-S3E8-35A2A, 26
401.4862, NXT-896Y-34R6-N4M2-ECBAA, 25
400, NXT-2UKS-7VYN-Q73Y-EKE8Y, 24
400, NXT-UDHN-A4VD-JMWP-GQY57, 24
400, NXT-XYHW-JCQJ-JYHK-EHLHZ, 24
400, NXT-FAHJ-MNJE-5BHY-24PP4, 24
399.99, NXT-FPRZ-BDZG-GGRL-6CTS8, 24
385, NXT-L5X2-7F6N-XX5Q-C738A, 24
385, NXT-C3PZ-DGE9-XSGH-5AGZE, 24
377.1249, NXT-ANKY-XXJM-T3QA-AG33B, 23
364.9932, NXT-WWTU-2YN5-GYS7-AEDS4, 22
357, NXT-RJ6C-7F3R-8W6T-EX64N, 22
356, NXT-LQU5-UREL-D5BG-D8HQ2, 22
350, NXT-N969-VBNG-QJD9-H3S9V, 21
333, NXT-6XGR-3XB6-EWKA-3M2A3, 20
330, NXT-GMCY-ULZP-EJNM-8ENQ5, 20
325, NXT-98EP-BVRB-WU6B-386RA, 20
324, NXT-QGZ5-CKS9-BXJH-B2CPH, 20
322, NXT-CLPB-VKUG-NU5Y-HTAC7, 20
319, NXT-A9ZY-C6NF-TSQJ-6AAFL, 20
314, NXT-LFMT-59SD-QMYP-CBEY9, 19
310, NXT-4JPP-5C6Y-ZRHU-CVTHX, 19
307.6772, NXT-TY3H-NC47-AFPK-G9CE7, 19
305.0318, NXT-H6GA-AJ44-AEFQ-4JDHG, 19
300, NXT-W6G8-F4ES-MSTS-5269V, 18
300, NXT-2WPZ-HHAP-YSTV-ANY29, 18
300, NXT-G3ZG-DFJR-C4VX-AVNK5, 18
300, NXT-M72V-J54E-MWQZ-C6HJP, 18
300, NXT-9ZSJ-BXMT-LJ44-77CS5, 18
299.99, NXT-9GBC-T8GY-LFGG-4WLT7, 18
298, NXT-6M8Q-4Z5D-FS7Y-ARTXZ, 18
297.8673, NXT-SAX9-AT9C-NWYB-3UWWP, 18
292.9699, NXT-LE2N-KQGF-MQL8-7KHGD, 18
292, NXT-WJ47-44J6-FJER-DW3HB, 18
285.7729, NXT-8A2F-AY7X-3F3K-2ZZ3L, 17
282.9221, NXT-BTW5-P7ZU-BW9N-93E8C, 17
280, NXT-8UNC-QVL6-43W7-9KMFT, 17
266, NXT-7WWM-Z57T-5MSK-7AJYC, 16
265.6044, NXT-PXCJ-STS4-KGQ9-AE9UM, 16
260.3868, NXT-XXPZ-EBUQ-QLZS-ECS2D, 16
250, NXT-HP4C-YZUB-QCDW-GAUC3, 15
250, NXT-36JR-WFWQ-Y8R6-HEV62, 15
250, NXT-6WKE-72JS-3CQX-4VFJK, 15
250, NXT-772X-VVVV-HGJ3-HG7ZK, 15
250, NXT-LEH6-UQ45-A7R6-5QD93, 15
250, NXT-9SYB-C2GF-JA2X-2R4S3, 15
250, NXT-CSED-4PK5-AR4V-6UB5V, 15
247.49, NXT-X44L-6YEG-ZV5S-FBM7T, 15
245.2915, NXT-7QCB-YGNT-98UZ-G85SW, 15
243.5172, NXT-FZ4L-U4MA-MAM2-D3U36, 15
242.5625, NXT-PNYW-WD93-C8S7-6W662, 15
241, NXT-8Y8X-APKP-VCXZ-DY84Z, 15
240, NXT-4MN6-M5AL-9NEQ-92FUU, 15
235.469, NXT-4QZR-GBWC-P8U6-7WMAP, 14
222, NXT-RQYG-UPJP-HMMH-7WHFZ, 14
221.99, NXT-M5JR-2L5Z-CFBP-8X7P3, 14
220.768, NXT-MAEF-Y5ND-K63M-4ZPCG, 14
219, NXT-N7US-CHK3-THEF-3ARQK, 13
218, NXT-Z7H2-K8DF-7PSK-BUE26, 13
214, NXT-LTUS-KDUV-XK97-3XMEL, 13
210, NXT-5A9B-Q2UK-6DGQ-BYDWW, 13
209, NXT-68FF-Q7JQ-Q2WR-GMJM9, 13
206, NXT-PMSG-QVK7-W9ZW-4FNPJ, 13
206, NXT-8CXC-PJE7-GTVC-2NHEX, 13
201, NXT-X7VD-C8Z3-SMNP-8RJRT, 12
200, NXT-LPK5-HGWD-M532-FBUAW, 12
200, NXT-Q7QW-46BY-D8WZ-873HC, 12
200, NXT-2V63-59JK-WBQL-EZKQV, 12
200, NXT-T7WF-CHQ3-A473-8H36F, 12
200, NXT-ZJHC-Y5D7-DAN7-4RD6W, 12
200, NXT-854V-F37J-PDJ6-EVVMB, 12
200, NXT-LA2K-4AYG-TLAW-3URHN, 12
200, NXT-XFTR-DEMC-ERDW-6AR9H, 12
200, NXT-3KDA-VW8D-S38W-BJJA5, 12
200, NXT-JLK9-QEG8-3SB6-76D2V, 12
200, NXT-U2CZ-XLCD-NM83-C2S27, 12
200, NXT-4BYW-Z4MJ-K4X5-HFXFD, 12
200, NXT-XEE2-5TCY-6BER-75V9M, 12
200, NXT-8NVZ-S5HY-WG6K-32V7K, 12
199.99, NXT-QE62-J4F9-TWDB-6K2CG, 12
199.98, NXT-FVBT-XV25-5T3K-6E3J2, 12
199.98, NXT-T2GN-27GY-7LYP-DJEYB, 12
199.861, NXT-RTYD-LJXQ-EPNJ-H7AQ5, 12
197.97, NXT-U7WR-P287-5F2P-BEAVN, 12
197, NXT-43D8-RL76-5DBY-4Z2SV, 12
196, NXT-DHSB-MWTV-CNWX-APK48, 12
192.9573, NXT-95G7-S7XS-YDTQ-6KT6H, 12
184.19, NXT-ELGV-W7NM-TNML-893ZQ, 11
184, NXT-966Z-YP5A-JDGE-HLV97, 11
170, NXT-ULX3-JFFQ-Q9NV-CD3LU, 10
169, NXT-GFF2-SUXT-P4ZJ-BLJC4, 10
167, NXT-GCNW-KFTH-NAQE-2QS3R, 10
164, NXT-AL8F-WA6H-XA38-ES2SY, 10
162.48, NXT-ADH7-TCCK-R46P-AHZSR, 10
162, NXT-WV3G-7MB6-33QC-6BMKD, 10
160.5384, NXT-PUWQ-2G4T-SMRY-593ST, 10
157.1566, NXT-MC9Q-KKXV-WC54-2897V, 10
157, NXT-WUE2-SU3Y-EDY6-F7N5L, 10
156, NXT-8S88-PK8D-2HTG-EUVXG, 10
155, NXT-SQBJ-6RU2-G6U6-9LRJD, 9
153.9228, NXT-7T55-5976-MPBB-8KDRZ, 9
152, NXT-UHDF-4MQB-FCGL-FCZ8H, 9
152, NXT-Z753-VAW4-GS3D-3WJ4W, 9
151, NXT-389K-V6KV-BUJ2-343FP, 9
150, NXT-HG2S-J887-FVKG-EZL83, 9
150, NXT-TMVC-69YC-SJB4-8YCH7, 9
150, NXT-KB63-98AB-PQJN-GTB6C, 9
150, NXT-26MN-75KR-8H26-A9HK6, 9
149.99, NXT-83EL-JGBK-3HL5-6QNEX, 9
149.99, NXT-GVHS-X4MC-XV2M-CTN73, 9
144, NXT-HXJ3-TQFE-3XFM-3FJXR, 9
144, NXT-9T46-WNY7-HB48-8RTMJ, 9
140, NXT-GHAL-CD2K-HEEG-7PLBL, 9
136, NXT-TC9B-4H4J-GPNY-DWZQE, 8
135, NXT-ZK9S-42U6-2S6F-9DGGT, 8
134, NXT-G2RW-KXWK-GN7W-D6HR5, 8
130, NXT-G6XM-CPK9-PX9N-5GSLV, 8
130, NXT-F2N7-GHWK-GH6U-8LTJC, 8
128, NXT-AZP3-GJKD-9Y8F-9ZU6K, 8
128, NXT-RACK-EQL5-TDLN-HPT6L, 8
128, NXT-3NMW-H4YK-6D8V-2VC7B, 8
128, NXT-U6XG-39QQ-ETMU-CQGM3, 8
126, NXT-XQU6-9WE8-2WWQ-FX238, 8
125, NXT-F85Q-CNR2-BJNT-FEQ5H, 8
125, NXT-ZD9D-C74F-5832-BE9AH, 8
120, NXT-HG8Z-PZ5L-KD6T-HJ8FG, 7
120, NXT-7EH9-8A6C-S6LA-GBNDJ, 7
120, NXT-M3YC-DENH-URN9-EZMP3, 7
119.9797, NXT-CSMZ-VJV5-YVVP-5FZQU, 7
119, NXT-ZQYF-QEG9-NZXD-FP92N, 7
117.7641, NXT-5A3M-P5FV-J3ML-2P5DX, 7
112.9899, NXT-YKGP-XQU8-9YXC-5AX5T, 7
112, NXT-VEBF-9BJR-54FB-4VEEF, 7
111, NXT-B4WZ-9FJT-RJGU-CXFP5, 7
111, NXT-THLJ-CYAL-JQST-6FNS5, 7
110.4641, NXT-3MQ6-REGV-2DPB-AAN7Z, 7
110, NXT-6R9Z-AB99-FHLE-DD7FH, 7
110, NXT-K766-65ZA-BYLD-FLVJP, 7
110, NXT-9M9E-4U37-3S35-6LTTZ, 7
110, NXT-KUU3-FXUT-KYY2-GVLW5, 7
108, NXT-9H3C-NLUX-PCNC-74WCF, 7
105, NXT-Z24T-YU6D-688W-EARDT, 6
105, NXT-KFFC-N99T-ZHLW-G65CQ, 6
104.904, NXT-RT6J-6VZ7-XUCZ-FGSZW, 6
104, NXT-T6XN-KVAB-L7Y4-AGZJ9, 6
103, NXT-MQ6J-M8EZ-EEFN-CBBSR, 6
102.99, NXT-MGE5-QFT3-JC5F-54ZNF, 6
102.14, NXT-VM6D-BMBT-UQMB-3Y7HH, 6
102, NXT-7LUP-MRCU-VHAB-C5XXJ, 6
102, NXT-P4KP-7WA8-8FZ8-86X7U, 6
102, NXT-BY7Y-UB4X-6Z3C-8PP3V, 6
100.1, NXT-G8BT-FHN8-SZQG-G3FRC, 6
100.0903, NXT-PSY8-B4SS-JQ7G-AJD86, 6
100.09, NXT-8SJ3-6P7T-QHQL-4ZCYS, 6
100, NXT-M888-3RBA-HVWZ-CV4YY, 6
100, NXT-H8VH-DVCW-43BC-AZPEZ, 6
100, NXT-9J8A-WLA7-6YZU-EPA4D, 6
100, NXT-FLVS-VRBV-LDPD-6DZ9W, 6
100, NXT-DUFM-TGMV-WACW-3AT64, 6
100, NXT-PPQ5-55S8-BH9P-E4RWS, 6
100, NXT-XW8Z-J9Q2-AUFT-HSAL4, 6
100, NXT-RA6F-TBCY-CAZA-GHHME, 6
100, NXT-JJZS-E3FA-2BKD-EMD5L, 6
100, NXT-DHEF-NBL4-B87F-93ATP, 6
100, NXT-NCGG-4JG8-T968-CS58L, 6
100, NXT-Z2SX-PY25-MVRT-5N4JP, 6
100, NXT-4W8S-MSTU-8N8Q-2RXSL, 6
100, NXT-MYYS-XXLZ-6VJJ-2LUSZ, 6
100, NXT-XR6P-TU8N-3J4P-22VMQ, 6
100, NXT-LXWE-JNE3-MPQ9-CCX8K, 6
100, NXT-RZ67-3K22-HAAK-8JK3J, 6
100, NXT-PJ4S-P5MU-LFBV-6ARBY, 6
100, NXT-KQZL-7N2N-TZ4B-3SUQY, 6
99, NXT-W8SW-468A-RWZH-B4BHM, 6
98, NXT-RYVQ-9669-ERFC-CJKDP, 6
97, NXT-WFTS-BJQR-3V25-6S65F, 6
95, NXT-RXY2-JFQS-8ZUM-HXKRD, 6
95, NXT-PRL2-UNSZ-NLPE-EBMKS, 6
92.2858, NXT-P5V2-SCMG-2Y6T-4645A, 6
90, NXT-TZY3-SAA7-DZK4-4RWSV, 6
88, NXT-L8EV-EMP8-7VE8-88WWL, 5
88, NXT-97MX-EWKV-CGKX-DA5WH, 5
86, NXT-55K8-F2KB-MV5B-68DFU, 5
81, NXT-68JE-7DG5-J6VJ-BV3JM, 5
80.9346, NXT-6H55-U779-GT5M-2S3A6, 5
80.7807, NXT-7DFS-RD2W-9R3F-76JCM, 5
80, NXT-JZ7R-3DTT-HUMN-GUBYX, 5
80, NXT-GZVY-WACM-8RM9-AFYCQ, 5
80, NXT-ABUH-TVD3-QWWE-H7DFD, 5
80, NXT-23AN-H49Y-PXEC-AK7XM, 5
78.5328, NXT-YJD5-G33T-EJ8G-EPKGB, 5
78.512, NXT-NNBQ-NXU8-8R7E-3TG5M, 5
78.2944, NXT-76CF-3FFB-9RKM-EBFUT, 5
78, NXT-Z6R4-CEYF-6M88-4K9PN, 5
77.0339, NXT-JJZ4-KL5M-H2DA-AC654, 5
76.6493, NXT-DE27-7ELP-7HJK-BJ5RA, 5
75.2888, NXT-RWUS-ETXU-PRKL-DRFD7, 5
70, NXT-JEBK-TH6A-F5WJ-DU4U2, 4
70, NXT-U49W-4KNB-ATU5-GKEMZ, 4
69.023, NXT-9FG2-K3NP-QJ7V-8MH8H, 4
69, NXT-T4NN-P4PW-P4Z3-BWSBY, 4
68, NXT-KYQ8-DBT2-4PQ7-65LGV, 4
64, NXT-H48V-ZUC8-CN7J-4HT4U, 4
62, NXT-N6GA-73TN-HPZT-GCZ88, 4
60.4602, NXT-5U7M-XVU5-5DTS-2NZGZ, 4
60, NXT-5DB7-5L7H-MSJ8-GGTR3, 4
60, NXT-KNAJ-TD6E-82B5-ER3ZP, 4
60, NXT-36B6-UBS5-DBNK-2W3BG, 4
60, NXT-QT5B-J7UY-XFAH-GSQUM, 4
58.6259, NXT-N7RS-EWSG-7MAX-3DXMU, 4
58, NXT-3N43-4A6V-9MZD-HYE8H, 4
57.7031, NXT-9TJF-3RJZ-V96F-DP4HH, 4
57.28, NXT-NDN7-LE52-GEPV-3LPY6, 4
57, NXT-VTCW-5EHE-FKBS-CYEQ6, 3
57, NXT-E53X-UD7Y-MQPA-A2MS2, 3
55, NXT-HMMG-FA4B-2VPX-FGUF7, 3
55, NXT-YCFH-NW88-CMLC-5Z42J, 3
54, NXT-JU9P-AP5B-HUTX-2DPB3, 3
52, NXT-JF3Y-NE8R-FZBV-ESEP9, 3
50, NXT-S54V-BRTU-JKSC-2AZ6T, 3
50, NXT-EWQS-J398-DEUL-EVYGD, 3
50, NXT-P6VQ-SUAZ-T2UE-HV24Q, 3
50, NXT-HPUX-737Z-WDY7-EQYY6, 3
50, NXT-R8CJ-8AXE-PGHB-4F78P, 3
50, NXT-UL8R-WCRV-TU5M-AFREU, 3
50, NXT-82ZK-WHWX-EGMD-8Q5HK, 3
50, NXT-SYN4-NTH2-738W-FPQZH, 3
50, NXT-LTLB-WLM9-4X6U-8L5PT, 3
48.99, NXT-4ZRX-J6CN-MX2D-AGWZU, 3
48, NXT-4LGU-LM3P-H2KC-5WC6M, 3
48, NXT-W7NY-5MSW-EH6G-6USB4, 3
48, NXT-GP2L-GD6B-RKRZ-872R7, 3
47, NXT-8AMC-HL36-9VA2-CXC8V, 3
47, NXT-MX56-WNBG-7Q9U-55T2Z, 3
45, NXT-XRTD-RMZT-B3ZF-CEZRW, 3
45, NXT-Z9BG-6MGD-NT7D-HPV7S, 3
44, NXT-VFXC-LYPZ-25X5-AFR3Y, 3
41, NXT-CWU6-7HAJ-DKD6-47RLA, 3
41, NXT-7NQY-PVNX-M2BL-HWRDA, 3
40.8168, NXT-8JY3-ZPFF-JXWC-7AX25, 2
40, NXT-F38H-4TZ4-TABM-BS2KK, 2
40, NXT-GRBR-YAEW-85A6-ALKYK, 2
40, NXT-2QHM-H99Q-8C9Y-C4XTN, 2
40, NXT-JSLR-VU44-YXAF-HWR2Z, 2
40, NXT-RHNG-8DNX-4F76-D6XKV, 2
40, NXT-XF4Y-36ZE-2UXX-3JFER, 2
40, NXT-KLP6-X6U3-UWYU-83DHU, 2
39, NXT-HD7E-Q4LP-MTP2-49RAH, 2
38, NXT-PYE7-5FZZ-TYQP-CNHJL, 2
36, NXT-8D65-AVB7-X8SM-2JTX4, 2
35, NXT-NTLS-ZSZT-R5R2-5U57X, 2
35, NXT-7D5M-9WW9-PFSS-96M57, 2
33.531, NXT-5RB8-KJD3-BT3B-E2QWW, 2
32, NXT-2L4G-2KTP-7YKJ-HZNJY, 2
30.6, NXT-ZUZC-KYF9-WPGZ-59DQS, 2
30, NXT-93FD-7YBJ-44EU-CNYJT, 2
30, NXT-GG7T-X3CN-QMLF-3S7GQ, 2
30, NXT-XNBW-H2RV-CRX8-7D5VE, 2
30, NXT-EDH9-ZN8C-4FDG-2FDJZ, 2
30, NXT-ANB8-SRJG-MKPE-5QSMA, 2
30, NXT-8K45-9CEE-BDC6-76A7Y, 2
30, NXT-CSQ5-K2GT-FP8S-DVMFK, 2
30, NXT-5ZCV-KNGM-W5QK-HJ8FN, 2
28, NXT-FV9S-Q876-27XB-BQAS3, 2
27.7262, NXT-F7S9-WRV4-CVUF-AWFV5, 2
27, NXT-YNMR-RCEC-AG5E-5HMGN, 2
27, NXT-UCKL-X27L-ENYT-FTELU, 2
26, NXT-NH53-QEG6-NG4U-6D9DZ, 2
25, NXT-RKKC-PVAX-QSDG-852WS, 2
25, NXT-CHGW-7472-MB8R-C6SKT, 2
25, NXT-8T4Z-6NRS-PBGB-6UWU9, 2
25, NXT-BP4D-WR4B-9ZK7-3CQ36, 2
25, NXT-KYGW-EYUW-9L99-4PL4U, 2
25, NXT-LKCS-8GVP-VN8Q-7D6PA, 2
25, NXT-TZG4-F6GJ-KCMG-5YYCS, 2
24, NXT-MEDU-4VLQ-KJN6-5KLHH, 1
22, NXT-RJAG-N3KB-TV8L-9PBHS, 1
20.7816, NXT-M5LM-3X34-44FU-DFLC8, 1
20, NXT-24NA-ZZBN-XWBJ-BWCL2, 1
20, NXT-QTTT-TWRT-9BXW-AU475, 1
20, NXT-BL9Q-B6W2-MK67-7XW6Z, 1
20, NXT-PSDF-QZ22-QEET-HQ4UZ, 1
20, NXT-8RSR-72UY-BP2V-FQQUE, 1
20, NXT-Q7VV-DG7A-SVJJ-ED5XZ, 1
20, NXT-57HD-5ZYH-ACQ6-7H8PC, 1
20, NXT-S3KE-3Y7P-4F8S-3AM76, 1
20, NXT-YJ25-HTWF-N8RR-4TJAY, 1
20, NXT-BAD7-238Z-2SEX-2TJ2S, 1
20, NXT-C6H8-DLNL-J6WK-ECMKC, 1
20, NXT-J6Z9-ZZBD-8DTE-DMMGS, 1
20, NXT-E8PW-9YZU-7QRN-2MHH9, 1
20, NXT-DBSU-KJ8N-BE67-FXX98, 1
20, NXT-MW9P-TJXN-MRSX-9GC5X, 1
20, NXT-BK2J-ZMY4-93UY-8EM9V, 1
20, NXT-4K4B-76X2-DWAB-22TEF, 1
20, NXT-44ZJ-ZEGC-4MZU-BHEDB, 1
20, NXT-HFTL-X9BX-BBQX-8FPEG, 1
20, NXT-6RKA-ZVFL-VBS6-7D2EP, 1
20, NXT-KLMY-XWF7-HHKH-BGS5Y, 1
17, NXT-668U-M9VS-WNSY-8LQW6, 1
16.25, NXT-3ZKZ-KZ8V-TYFK-HTW4U, 1
15.99, NXT-TQ25-NK56-QERV-EASKC, 1
15.99, NXT-KZD6-8AL4-GALW-HJZSY, 1
15, NXT-7NLT-ZWQF-HZSS-FQNY4, 1
15, NXT-8QLY-CRHV-NSJZ-CCZ5K, 1
15, NXT-2U76-X4SH-EL58-5XZ3X, 1
15, NXT-QK6T-BTVP-N8SL-9ZLD4, 1
14, NXT-FRPF-MGEF-7D9K-48FRP, 1
14, NXT-D3E4-CFZ4-J5JX-8WVEY, 1
13, NXT-RJU8-JSNR-H9J4-2KWKY, 1
12.5139, NXT-WYJD-3M2K-JVGN-HDRWA, 1
12, NXT-QT7P-HWS6-SABB-G59H8, 1
11, NXT-UWJU-XXST-3MPQ-2JWG7, 1
11, NXT-F85P-4WSA-2QX9-94J8S, 1
11, NXT-GX8T-Z8GP-EN3J-CKP9R, 1
10, NXT-M3SE-YNLU-8PGW-H7WRB, 1
10, NXT-5VRS-6H2G-GJJH-AVMFV, 1
10, NXT-J592-E74L-UVSQ-ALXW3, 1
10, NXT-MWKQ-54DL-M4DW-FAP57, 1
10, NXT-4MA2-JX7U-UCFD-DDBJP, 1
10, NXT-QD73-LSHC-RRS8-ATKE9, 1
10, NXT-ZU89-LK9S-R8M2-4X7YL, 1
10, NXT-4YTH-DK85-MZXL-FZDGE, 1
10, NXT-4JY6-CW63-4X6Z-4XYK9, 1
10, NXT-QQYR-95H7-SRKJ-9U3U9, 1
10, NXT-LYV3-64W9-TUUF-7BALU, 1
10, NXT-5MMT-RUYC-NCC9-AU8BL, 1
10, NXT-8A3D-EQB2-7U5U-5RX4W, 1
10, NXT-KYH4-BWYQ-W4QX-DQVUY, 1
10, NXT-DCU4-FJUT-LND2-87JNB, 1
10, NXT-MB2K-3CG6-SABM-2Q59V, 1
10, NXT-J6BE-JL6S-EY39-F7PMD, 1
10, NXT-BF86-LWMG-XKKZ-9DC4V, 1
9.18, NXT-L8P6-NAUF-8AJR-5GJ7A, 1
9, NXT-2KBR-ZMKX-PRAD-H2Q9M, 1
9, NXT-5JB9-CPGV-PC8M-45MYT, 1
8.5199, NXT-RH2J-BZA7-42DS-HDZQN, 1
8, NXT-QMAH-K244-TM35-A7ZXK, 0
8, NXT-7KAJ-FHM6-EAD7-7NSA7, 0
7, NXT-4EAQ-UHPR-M7RE-9MSLM, 0
7, NXT-XYY7-8SAB-U2R4-8ZCXK, 0
7, NXT-UAPC-3T43-FFT6-HW5BZ, 0
7, NXT-RS3E-KM2X-P7G3-98QCF, 0
7, NXT-XXM9-3VLF-T5NY-6X2WX, 0
6, NXT-8WXJ-8KM8-EDUC-CFTUL, 0
5.2, NXT-994Q-KDN9-RXFF-AX75K, 0
5, NXT-U9GD-679Q-PL3B-3PNEN, 0
5, NXT-B4U9-W3BT-BRGR-AV3R7, 0
5, NXT-CHGM-98AD-DMUP-964SR, 0
5, NXT-9C9G-9L9S-A9ZR-HC83P, 0
5, NXT-P3KT-WP6T-CY3U-ADX3Q, 0
4.15, NXT-SGPZ-CCHK-XG6A-9PHWD, 0
4, NXT-27BT-M7RM-PGQT-B68K9, 0
4, NXT-LR5D-PESY-LLRD-4TBBD, 0
4, NXT-CH27-27YX-BW5Z-D9GUY, 0
4, NXT-ED2R-NXGT-93BJ-HAB8L, 0
3, NXT-L36F-26KF-7LZH-8BSE8, 0
3, NXT-EBWP-463Q-KPQF-HMNC3, 0
3, NXT-Q3FL-S6D3-DHLR-7WNSX, 0
2, NXT-4P7S-UNZV-LCD3-8RYK4, 0
2, NXT-FCD8-7KBP-3UTP-2PBKU, 0
2, NXT-2D5J-RMHD-LQ43-BELKV, 0
2, NXT-CZSN-JB7E-8XM9-F5FSG, 0
2, NXT-G6KN-Z452-SENC-FGDLQ, 0
2, NXT-JAL4-UQA5-49JQ-9TKYH, 0
2, NXT-M5CC-T5HJ-RPZE-DTET2, 0
1, NXT-MJDG-22NV-K45A-6D33F, 0
1, NXT-BK8T-T4A6-RB2B-5CJXL, 0
1, NXT-UTXH-67VT-6EUN-4NSJL, 0
1, NXT-96VP-963B-Y9BJ-BE3E5, 0
1, NXT-ZXLE-GUJX-52JA-36Z9L, 0
1, NXT-CAX4-MZMY-K8GG-FCCTW, 0
1, NXT-VJ7M-5WVJ-DJ3M-H8QLV, 0
1, NXT-KX2C-5PWG-ZCB2-A4T8B, 0
1, NXT-Y799-LPGA-BC43-BCGCC, 0
0.99, NXT-P2GK-R984-KTXY-B66J6, 0
0.126, NXT-2E2H-CTY9-9JCA-78QFS, 0
0.1, NXT-MRBN-8DFH-PFMK-A4DBM, 0
0.1, NXT-BA5N-Z8FQ-MTQM-EH4JQ, 0

Only the people with Supernet/Unity on AE got the dividend?
And the people with Supernet/Unity on Bter didn't receive the dividend?

Why is that?


Because it is not and maybe will not be listed on BTER.

TwinWinNerD

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +222/-116
 • Offline Offline
 • Posts: 2012
 • CEO BitPanda.com
  • View Profile
Re: SuperNET TOKEN from BTER
« Reply #1474 on: October 02, 2014, 09:21:16 pm »

Seems like I was wrong. Dividend went out to all 800k supernet.

Windjc

 • Sr. Member
 • ****
 • Karma: +59/-17
 • Offline Offline
 • Posts: 360
  • View Profile
Re: SuperNET TOKEN from BTER
« Reply #1475 on: October 02, 2014, 09:26:00 pm »

SuperNET dividend of NxtInspect. Those with less than 8.5 superNET didn't receive anything due to rounding.

Code: [Select]
SuperNET (12071612744977229797) Total found assets: 816061, Assets to be distributed: 816061
Summary of proposed distribution of 49950 [NXTInspect] assets to 522
Based on asset holders at timestamp 26986709 (Thu, 02 Oct 2014 20:18:29 GMT)
----------------------
Number of assets, Account, Payout amount
183369.1402, NXT-R3V3-2S79-F3ZM-BVXKZ, 11224
163211.7598, NXT-USU4-92UY-KEYT-4H649, 9990
85393.1, NXT-SQ9J-JCAN-8XVY-5XN7K, 5227
38300, NXT-JJEY-TWBC-6QAY-4H67A, 2344
28262, NXT-BPZH-L5JZ-TS9Q-6RVTM, 1730
21089, NXT-QP45-4LQ8-853H-7XF3N, 1291
17344.5212, NXT-6A3D-PFTY-NW7W-D49Y9, 1062
13516.557, NXT-FTNF-HRF4-LX7L-GYBHK, 827
10990, NXT-3R28-ZBCB-E8GT-C34JC, 673
10482.8212, NXT-9NEK-LLWA-UHPV-6WH8S, 642
10003, NXT-5EMG-V9QV-VZL4-574LF, 612
9632.2228, NXT-LVKY-Q9KY-5Q2Z-AV9JA, 590
6490, NXT-FT73-8DKA-R6WM-BWA97, 397
6382.8167, NXT-D9N8-W2UF-VF7J-D8N6S, 391
6011.9324, NXT-UXHR-REFT-XD6A-9TT4D, 368
5918.5699, NXT-96V7-J34N-VQ63-HPVPF, 362
5479.3764, NXT-QKLU-B7NR-9CHX-5BXP3, 335
4955.36, NXT-FAMH-6YMH-CQEF-EJ9A4, 303
4816.9343, NXT-UBLM-TK4S-3V4D-FXYXF, 295
4239.99, NXT-AMRH-ZAC3-7LLY-AV2FS, 260
4043.9799, NXT-VEGG-XWUU-BPAN-27T5V, 248
4000, NXT-DH4T-9PH3-5V8S-HQJC5, 245
3711, NXT-C8KA-22RW-8MBY-CLXMR, 227
3388, NXT-KUQJ-YCEN-5KL4-B948S, 207
3236, NXT-3L9X-BXFY-VT6W-6NDYE, 198
3002, NXT-DFDV-58KQ-LTD7-9XC9T, 184
2710, NXT-XRKF-67U6-GYK6-5V48V, 166
2559, NXT-2VD5-3VPM-KYES-6A5BT, 157
2500, NXT-T9BX-5G25-VTNC-8LZ9S, 153
2420, NXT-Z2UH-2ZS2-T4P2-9TV4B, 148
2400, NXT-86P9-AUNG-ZZXL-H9VBB, 147
2374.83, NXT-A7ME-AHPN-WXYL-2D7NB, 145
2325.1556, NXT-JTA7-B2QR-8BFC-2V222, 142
2308.5418, NXT-NPJS-GHPB-6MTG-BL4Y8, 141
2255, NXT-26R5-5SV8-GGEC-26BSH, 138
2238.192, NXT-WXTN-XB3Q-5WFR-EC2LM, 137
2223.11, NXT-CDZV-JZKZ-EYDD-4XUG3, 136
2036.5359, NXT-VR8V-A6BF-U5ZK-FNFJ6, 125
2000.5507, NXT-5Z35-ZCDV-BC28-7KL5F, 122
2000.0453, NXT-XFAH-7N9C-6AS6-B3GLZ, 122
2000, NXT-6MVF-XTDR-MDTK-DPHEU, 122
2000, NXT-28DX-E8NS-E9SK-CXGMX, 122
2000, NXT-FS84-X3AH-2CZQ-7FCVQ, 122
1940, NXT-NT9Z-6BTS-2798-ATVG2, 119
1900, NXT-XHH6-RXZ4-6M59-9C4V7, 116
1800, NXT-UNKV-T7NG-DUFL-APZ57, 110
1738.99, NXT-VVY9-SS6Q-UG7X-47TEE, 106
1668.99, NXT-WR9W-RPQW-8ZJ7-6U2D7, 102
1500.6658, NXT-VWNA-ST9L-5AZ2-EP3XU, 92
1500, NXT-TQN6-2RH8-79AZ-7WVQ2, 92
1499.99, NXT-78DJ-22UJ-6AMF-22222, 92
1443.044, NXT-KJ3D-L8GL-NYGG-9D4JS, 88
1393.0016, NXT-6DRZ-RPUC-3EUF-6G5PF, 85
1312, NXT-S3DZ-HMKC-2KJ8-2H37Z, 80
1300, NXT-S7RD-ETUJ-HQ53-5D4KX, 80
1265, NXT-QJQW-RRP6-EKK8-GNLEF, 77
1224.7786, NXT-GFYJ-TY44-885Q-3VJJA, 75
1169, NXT-2AHU-UXZW-K9Q2-HENLW, 72
1150, NXT-YCZQ-58JE-39KY-555LJ, 70
1145.8114, NXT-V29U-VXZJ-H8UJ-835MA, 70
1089, NXT-6DRG-8Y7R-MWWX-4966R, 67
1000.98, NXT-F8QG-GNXA-U5TW-6DX3K, 61
1000, NXT-3NTG-FJPG-FFRY-FSZH4, 61
1000, NXT-PVWJ-P33C-TF74-7LY7H, 61
1000, NXT-S3YB-VCSK-S3JC-CNHBM, 61
1000, NXT-44HE-6Z3Y-N2ZL-E9ZPW, 61
1000, NXT-YX4X-QNQU-WKZC-AXNE5, 61
1000, NXT-6XQ7-N76X-G5CJ-A68KE, 61
1000, NXT-2XPK-K9TC-CBA5-DV74Q, 61
998.99, NXT-DLSA-NMSE-RHAS-6T7UN, 61
988, NXT-7VZ6-PSHV-HE82-6WA2P, 60
948.8289, NXT-76VN-YGGB-ZCEH-HU6G3, 58
928.99, NXT-J698-WN8Q-XR8A-92TLD, 57
900, NXT-MPT6-FJW3-NK52-8PFTV, 55
900, NXT-DE2Z-NT3F-V4CN-3SAYC, 55
849, NXT-EQ76-HG8J-JXPQ-B2CFA, 52
839.2447, NXT-ENTT-4VN6-9GC7-FG9YQ, 51
836.42, NXT-7HL4-WMNR-XGFL-ASVHV, 51
816.061, NXT-RK5U-NNTH-3AAS-55K77, 50
810.8245, NXT-S9KY-XQGC-6G2A-BNQXP, 50
810.1183, NXT-VRQQ-64HY-F4QH-3AQQQ, 50
800, NXT-GLK7-5C6C-5UDM-2EKZL, 49
800, NXT-AWJS-HSFZ-4MB8-2A2RR, 49
777.4013, NXT-TNEN-GQAE-TP67-8HQ8L, 48
775, NXT-DPMH-A29Z-CAAE-BAGXA, 47
751, NXT-34YX-7T8Y-8ZET-4CFPJ, 46
707, NXT-9TDR-VZ4H-VFYB-F2DLB, 43
700, NXT-WCKP-RDGX-76XY-BQ9U7, 43
700, NXT-SU7K-QRWR-KF84-32ELE, 43
698.9733, NXT-X357-JT4A-SMCT-27ZFQ, 43
692.7329, NXT-4HJF-WVDB-G762-5XV7Z, 42
672.078, NXT-234E-3WCH-RN8G-DPHCT, 41
670.99, NXT-ECZU-ZYHF-RZ7D-4AMHY, 41
670, NXT-ZR6Q-2DBZ-JTZP-5Q6ZK, 41
641, NXT-3VEA-RUE2-BUFF-9Y9G2, 39
632.99, NXT-TRXL-PK9T-U2PG-A6VBX, 39
631.6712, NXT-4GL7-4H64-WKUU-5W9SU, 39
619, NXT-RLH3-5DFJ-WYQS-7UCQR, 38
600, NXT-4HFF-7TTU-YTVL-AVMWV, 37
600, NXT-FMC3-YH3H-VSCD-4K874, 37
600, NXT-HTB8-GGJG-ZDRK-6N3LC, 37
600, NXT-GXCJ-N4PL-VV5U-49YQP, 37
600, NXT-HFGU-SKRB-5S5T-6EKT4, 37
596.2343, NXT-R8SQ-TUEM-DTHQ-7ATA3, 36
590, NXT-A5KL-MHZH-QNFR-BUREW, 36
588, NXT-PUTF-QSCM-DBJZ-CZMS7, 36
582, NXT-65PU-ZM5D-AF2Z-GQZND, 36
576, NXT-6RXC-SBKY-CYCH-DDUA8, 35
571.0749, NXT-A6DL-4GN2-SPA2-A3KKL, 35
568.0227, NXT-K5NZ-9KUW-4M8V-GTF4A, 35
540.1792, NXT-ALDL-VAG8-Q7US-BUEM3, 33
537, NXT-KKNV-8EPK-W2S4-96VTK, 33
523.559, NXT-WTTE-PRGM-DHMP-EZCL3, 32
519.6235, NXT-VX3N-LBUB-52BE-C3CYE, 32
518, NXT-7J3A-8H99-G3XF-GVTJN, 32
514, NXT-NRGJ-86TR-QBUU-D2C3S, 31
513, NXT-FDW8-THXX-PY8X-9VK6M, 31
505.657, NXT-96V4-UUVU-3LRF-A2LYU, 31
505.3465, NXT-KJ2R-WJLZ-RXQK-5AAVX, 31
504.6926, NXT-HPW9-EC4H-KJPT-7STQV, 31
500.9897, NXT-HXHC-VRUH-RHLK-8859G, 31
500, NXT-HVGP-XQ27-C8RG-CH535, 31
500, NXT-8HNT-4ZTF-ZXH3-7RU38, 31
500, NXT-TMFP-KSA2-Y29L-69W3R, 31
500, NXT-ZCYM-VX5J-L8D8-25LRU, 31
500, NXT-6FZ6-BNL7-LKSB-HPFKM, 31
500, NXT-X5EB-VSL5-Z7DU-3GWTJ, 31
500, NXT-GWFG-JAPF-8AZG-4P5R5, 31
500, NXT-DZFL-TNKK-JGKQ-7LWTR, 31
499.99, NXT-C7VD-TZFT-Q2D6-CGV2R, 31
492, NXT-57FY-PYYU-UELC-HE5C9, 30
490.3504, NXT-EG3B-ZJ7P-GWNV-3KDFM, 30
482.5787, NXT-RBJU-8LRH-YK2D-ABXU6, 30
477.199, NXT-WJ4J-2HSU-MUQA-GZYSM, 29
466.0209, NXT-ASVV-RXUE-HFN9-94C5Q, 29
465, NXT-3KLL-HAKP-DEQ8-483V3, 28
461.99, NXT-N8U7-TU6Z-HU3S-759Y7, 28
450, NXT-3F83-TKF7-YDAQ-DCVDC, 28
447.78, NXT-RA3U-BF3H-DGHV-5PJLM, 27
439, NXT-8CCM-VSX4-UJSK-8XRRS, 27
437, NXT-ZFDW-YJ2A-YPBW-BAC3V, 27
425, NXT-RCVN-QTB4-NNVY-BAL62, 26
424.74, NXT-FGCK-QBW6-8XQH-5KE5S, 26
423.98, NXT-9VAZ-H5D3-S3E8-35A2A, 26
401.4862, NXT-896Y-34R6-N4M2-ECBAA, 25
400, NXT-2UKS-7VYN-Q73Y-EKE8Y, 24
400, NXT-UDHN-A4VD-JMWP-GQY57, 24
400, NXT-XYHW-JCQJ-JYHK-EHLHZ, 24
400, NXT-FAHJ-MNJE-5BHY-24PP4, 24
399.99, NXT-FPRZ-BDZG-GGRL-6CTS8, 24
385, NXT-L5X2-7F6N-XX5Q-C738A, 24
385, NXT-C3PZ-DGE9-XSGH-5AGZE, 24
377.1249, NXT-ANKY-XXJM-T3QA-AG33B, 23
364.9932, NXT-WWTU-2YN5-GYS7-AEDS4, 22
357, NXT-RJ6C-7F3R-8W6T-EX64N, 22
356, NXT-LQU5-UREL-D5BG-D8HQ2, 22
350, NXT-N969-VBNG-QJD9-H3S9V, 21
333, NXT-6XGR-3XB6-EWKA-3M2A3, 20
330, NXT-GMCY-ULZP-EJNM-8ENQ5, 20
325, NXT-98EP-BVRB-WU6B-386RA, 20
324, NXT-QGZ5-CKS9-BXJH-B2CPH, 20
322, NXT-CLPB-VKUG-NU5Y-HTAC7, 20
319, NXT-A9ZY-C6NF-TSQJ-6AAFL, 20
314, NXT-LFMT-59SD-QMYP-CBEY9, 19
310, NXT-4JPP-5C6Y-ZRHU-CVTHX, 19
307.6772, NXT-TY3H-NC47-AFPK-G9CE7, 19
305.0318, NXT-H6GA-AJ44-AEFQ-4JDHG, 19
300, NXT-W6G8-F4ES-MSTS-5269V, 18
300, NXT-2WPZ-HHAP-YSTV-ANY29, 18
300, NXT-G3ZG-DFJR-C4VX-AVNK5, 18
300, NXT-M72V-J54E-MWQZ-C6HJP, 18
300, NXT-9ZSJ-BXMT-LJ44-77CS5, 18
299.99, NXT-9GBC-T8GY-LFGG-4WLT7, 18
298, NXT-6M8Q-4Z5D-FS7Y-ARTXZ, 18
297.8673, NXT-SAX9-AT9C-NWYB-3UWWP, 18
292.9699, NXT-LE2N-KQGF-MQL8-7KHGD, 18
292, NXT-WJ47-44J6-FJER-DW3HB, 18
285.7729, NXT-8A2F-AY7X-3F3K-2ZZ3L, 17
282.9221, NXT-BTW5-P7ZU-BW9N-93E8C, 17
280, NXT-8UNC-QVL6-43W7-9KMFT, 17
266, NXT-7WWM-Z57T-5MSK-7AJYC, 16
265.6044, NXT-PXCJ-STS4-KGQ9-AE9UM, 16
260.3868, NXT-XXPZ-EBUQ-QLZS-ECS2D, 16
250, NXT-HP4C-YZUB-QCDW-GAUC3, 15
250, NXT-36JR-WFWQ-Y8R6-HEV62, 15
250, NXT-6WKE-72JS-3CQX-4VFJK, 15
250, NXT-772X-VVVV-HGJ3-HG7ZK, 15
250, NXT-LEH6-UQ45-A7R6-5QD93, 15
250, NXT-9SYB-C2GF-JA2X-2R4S3, 15
250, NXT-CSED-4PK5-AR4V-6UB5V, 15
247.49, NXT-X44L-6YEG-ZV5S-FBM7T, 15
245.2915, NXT-7QCB-YGNT-98UZ-G85SW, 15
243.5172, NXT-FZ4L-U4MA-MAM2-D3U36, 15
242.5625, NXT-PNYW-WD93-C8S7-6W662, 15
241, NXT-8Y8X-APKP-VCXZ-DY84Z, 15
240, NXT-4MN6-M5AL-9NEQ-92FUU, 15
235.469, NXT-4QZR-GBWC-P8U6-7WMAP, 14
222, NXT-RQYG-UPJP-HMMH-7WHFZ, 14
221.99, NXT-M5JR-2L5Z-CFBP-8X7P3, 14
220.768, NXT-MAEF-Y5ND-K63M-4ZPCG, 14
219, NXT-N7US-CHK3-THEF-3ARQK, 13
218, NXT-Z7H2-K8DF-7PSK-BUE26, 13
214, NXT-LTUS-KDUV-XK97-3XMEL, 13
210, NXT-5A9B-Q2UK-6DGQ-BYDWW, 13
209, NXT-68FF-Q7JQ-Q2WR-GMJM9, 13
206, NXT-PMSG-QVK7-W9ZW-4FNPJ, 13
206, NXT-8CXC-PJE7-GTVC-2NHEX, 13
201, NXT-X7VD-C8Z3-SMNP-8RJRT, 12
200, NXT-LPK5-HGWD-M532-FBUAW, 12
200, NXT-Q7QW-46BY-D8WZ-873HC, 12
200, NXT-2V63-59JK-WBQL-EZKQV, 12
200, NXT-T7WF-CHQ3-A473-8H36F, 12
200, NXT-ZJHC-Y5D7-DAN7-4RD6W, 12
200, NXT-854V-F37J-PDJ6-EVVMB, 12
200, NXT-LA2K-4AYG-TLAW-3URHN, 12
200, NXT-XFTR-DEMC-ERDW-6AR9H, 12
200, NXT-3KDA-VW8D-S38W-BJJA5, 12
200, NXT-JLK9-QEG8-3SB6-76D2V, 12
200, NXT-U2CZ-XLCD-NM83-C2S27, 12
200, NXT-4BYW-Z4MJ-K4X5-HFXFD, 12
200, NXT-XEE2-5TCY-6BER-75V9M, 12
200, NXT-8NVZ-S5HY-WG6K-32V7K, 12
199.99, NXT-QE62-J4F9-TWDB-6K2CG, 12
199.98, NXT-FVBT-XV25-5T3K-6E3J2, 12
199.98, NXT-T2GN-27GY-7LYP-DJEYB, 12
199.861, NXT-RTYD-LJXQ-EPNJ-H7AQ5, 12
197.97, NXT-U7WR-P287-5F2P-BEAVN, 12
197, NXT-43D8-RL76-5DBY-4Z2SV, 12
196, NXT-DHSB-MWTV-CNWX-APK48, 12
192.9573, NXT-95G7-S7XS-YDTQ-6KT6H, 12
184.19, NXT-ELGV-W7NM-TNML-893ZQ, 11
184, NXT-966Z-YP5A-JDGE-HLV97, 11
170, NXT-ULX3-JFFQ-Q9NV-CD3LU, 10
169, NXT-GFF2-SUXT-P4ZJ-BLJC4, 10
167, NXT-GCNW-KFTH-NAQE-2QS3R, 10
164, NXT-AL8F-WA6H-XA38-ES2SY, 10
162.48, NXT-ADH7-TCCK-R46P-AHZSR, 10
162, NXT-WV3G-7MB6-33QC-6BMKD, 10
160.5384, NXT-PUWQ-2G4T-SMRY-593ST, 10
157.1566, NXT-MC9Q-KKXV-WC54-2897V, 10
157, NXT-WUE2-SU3Y-EDY6-F7N5L, 10
156, NXT-8S88-PK8D-2HTG-EUVXG, 10
155, NXT-SQBJ-6RU2-G6U6-9LRJD, 9
153.9228, NXT-7T55-5976-MPBB-8KDRZ, 9
152, NXT-UHDF-4MQB-FCGL-FCZ8H, 9
152, NXT-Z753-VAW4-GS3D-3WJ4W, 9
151, NXT-389K-V6KV-BUJ2-343FP, 9
150, NXT-HG2S-J887-FVKG-EZL83, 9
150, NXT-TMVC-69YC-SJB4-8YCH7, 9
150, NXT-KB63-98AB-PQJN-GTB6C, 9
150, NXT-26MN-75KR-8H26-A9HK6, 9
149.99, NXT-83EL-JGBK-3HL5-6QNEX, 9
149.99, NXT-GVHS-X4MC-XV2M-CTN73, 9
144, NXT-HXJ3-TQFE-3XFM-3FJXR, 9
144, NXT-9T46-WNY7-HB48-8RTMJ, 9
140, NXT-GHAL-CD2K-HEEG-7PLBL, 9
136, NXT-TC9B-4H4J-GPNY-DWZQE, 8
135, NXT-ZK9S-42U6-2S6F-9DGGT, 8
134, NXT-G2RW-KXWK-GN7W-D6HR5, 8
130, NXT-G6XM-CPK9-PX9N-5GSLV, 8
130, NXT-F2N7-GHWK-GH6U-8LTJC, 8
128, NXT-AZP3-GJKD-9Y8F-9ZU6K, 8
128, NXT-RACK-EQL5-TDLN-HPT6L, 8
128, NXT-3NMW-H4YK-6D8V-2VC7B, 8
128, NXT-U6XG-39QQ-ETMU-CQGM3, 8
126, NXT-XQU6-9WE8-2WWQ-FX238, 8
125, NXT-F85Q-CNR2-BJNT-FEQ5H, 8
125, NXT-ZD9D-C74F-5832-BE9AH, 8
120, NXT-HG8Z-PZ5L-KD6T-HJ8FG, 7
120, NXT-7EH9-8A6C-S6LA-GBNDJ, 7
120, NXT-M3YC-DENH-URN9-EZMP3, 7
119.9797, NXT-CSMZ-VJV5-YVVP-5FZQU, 7
119, NXT-ZQYF-QEG9-NZXD-FP92N, 7
117.7641, NXT-5A3M-P5FV-J3ML-2P5DX, 7
112.9899, NXT-YKGP-XQU8-9YXC-5AX5T, 7
112, NXT-VEBF-9BJR-54FB-4VEEF, 7
111, NXT-B4WZ-9FJT-RJGU-CXFP5, 7
111, NXT-THLJ-CYAL-JQST-6FNS5, 7
110.4641, NXT-3MQ6-REGV-2DPB-AAN7Z, 7
110, NXT-6R9Z-AB99-FHLE-DD7FH, 7
110, NXT-K766-65ZA-BYLD-FLVJP, 7
110, NXT-9M9E-4U37-3S35-6LTTZ, 7
110, NXT-KUU3-FXUT-KYY2-GVLW5, 7
108, NXT-9H3C-NLUX-PCNC-74WCF, 7
105, NXT-Z24T-YU6D-688W-EARDT, 6
105, NXT-KFFC-N99T-ZHLW-G65CQ, 6
104.904, NXT-RT6J-6VZ7-XUCZ-FGSZW, 6
104, NXT-T6XN-KVAB-L7Y4-AGZJ9, 6
103, NXT-MQ6J-M8EZ-EEFN-CBBSR, 6
102.99, NXT-MGE5-QFT3-JC5F-54ZNF, 6
102.14, NXT-VM6D-BMBT-UQMB-3Y7HH, 6
102, NXT-7LUP-MRCU-VHAB-C5XXJ, 6
102, NXT-P4KP-7WA8-8FZ8-86X7U, 6
102, NXT-BY7Y-UB4X-6Z3C-8PP3V, 6
100.1, NXT-G8BT-FHN8-SZQG-G3FRC, 6
100.0903, NXT-PSY8-B4SS-JQ7G-AJD86, 6
100.09, NXT-8SJ3-6P7T-QHQL-4ZCYS, 6
100, NXT-M888-3RBA-HVWZ-CV4YY, 6
100, NXT-H8VH-DVCW-43BC-AZPEZ, 6
100, NXT-9J8A-WLA7-6YZU-EPA4D, 6
100, NXT-FLVS-VRBV-LDPD-6DZ9W, 6
100, NXT-DUFM-TGMV-WACW-3AT64, 6
100, NXT-PPQ5-55S8-BH9P-E4RWS, 6
100, NXT-XW8Z-J9Q2-AUFT-HSAL4, 6
100, NXT-RA6F-TBCY-CAZA-GHHME, 6
100, NXT-JJZS-E3FA-2BKD-EMD5L, 6
100, NXT-DHEF-NBL4-B87F-93ATP, 6
100, NXT-NCGG-4JG8-T968-CS58L, 6
100, NXT-Z2SX-PY25-MVRT-5N4JP, 6
100, NXT-4W8S-MSTU-8N8Q-2RXSL, 6
100, NXT-MYYS-XXLZ-6VJJ-2LUSZ, 6
100, NXT-XR6P-TU8N-3J4P-22VMQ, 6
100, NXT-LXWE-JNE3-MPQ9-CCX8K, 6
100, NXT-RZ67-3K22-HAAK-8JK3J, 6
100, NXT-PJ4S-P5MU-LFBV-6ARBY, 6
100, NXT-KQZL-7N2N-TZ4B-3SUQY, 6
99, NXT-W8SW-468A-RWZH-B4BHM, 6
98, NXT-RYVQ-9669-ERFC-CJKDP, 6
97, NXT-WFTS-BJQR-3V25-6S65F, 6
95, NXT-RXY2-JFQS-8ZUM-HXKRD, 6
95, NXT-PRL2-UNSZ-NLPE-EBMKS, 6
92.2858, NXT-P5V2-SCMG-2Y6T-4645A, 6
90, NXT-TZY3-SAA7-DZK4-4RWSV, 6
88, NXT-L8EV-EMP8-7VE8-88WWL, 5
88, NXT-97MX-EWKV-CGKX-DA5WH, 5
86, NXT-55K8-F2KB-MV5B-68DFU, 5
81, NXT-68JE-7DG5-J6VJ-BV3JM, 5
80.9346, NXT-6H55-U779-GT5M-2S3A6, 5
80.7807, NXT-7DFS-RD2W-9R3F-76JCM, 5
80, NXT-JZ7R-3DTT-HUMN-GUBYX, 5
80, NXT-GZVY-WACM-8RM9-AFYCQ, 5
80, NXT-ABUH-TVD3-QWWE-H7DFD, 5
80, NXT-23AN-H49Y-PXEC-AK7XM, 5
78.5328, NXT-YJD5-G33T-EJ8G-EPKGB, 5
78.512, NXT-NNBQ-NXU8-8R7E-3TG5M, 5
78.2944, NXT-76CF-3FFB-9RKM-EBFUT, 5
78, NXT-Z6R4-CEYF-6M88-4K9PN, 5
77.0339, NXT-JJZ4-KL5M-H2DA-AC654, 5
76.6493, NXT-DE27-7ELP-7HJK-BJ5RA, 5
75.2888, NXT-RWUS-ETXU-PRKL-DRFD7, 5
70, NXT-JEBK-TH6A-F5WJ-DU4U2, 4
70, NXT-U49W-4KNB-ATU5-GKEMZ, 4
69.023, NXT-9FG2-K3NP-QJ7V-8MH8H, 4
69, NXT-T4NN-P4PW-P4Z3-BWSBY, 4
68, NXT-KYQ8-DBT2-4PQ7-65LGV, 4
64, NXT-H48V-ZUC8-CN7J-4HT4U, 4
62, NXT-N6GA-73TN-HPZT-GCZ88, 4
60.4602, NXT-5U7M-XVU5-5DTS-2NZGZ, 4
60, NXT-5DB7-5L7H-MSJ8-GGTR3, 4
60, NXT-KNAJ-TD6E-82B5-ER3ZP, 4
60, NXT-36B6-UBS5-DBNK-2W3BG, 4
60, NXT-QT5B-J7UY-XFAH-GSQUM, 4
58.6259, NXT-N7RS-EWSG-7MAX-3DXMU, 4
58, NXT-3N43-4A6V-9MZD-HYE8H, 4
57.7031, NXT-9TJF-3RJZ-V96F-DP4HH, 4
57.28, NXT-NDN7-LE52-GEPV-3LPY6, 4
57, NXT-VTCW-5EHE-FKBS-CYEQ6, 3
57, NXT-E53X-UD7Y-MQPA-A2MS2, 3
55, NXT-HMMG-FA4B-2VPX-FGUF7, 3
55, NXT-YCFH-NW88-CMLC-5Z42J, 3
54, NXT-JU9P-AP5B-HUTX-2DPB3, 3
52, NXT-JF3Y-NE8R-FZBV-ESEP9, 3
50, NXT-S54V-BRTU-JKSC-2AZ6T, 3
50, NXT-EWQS-J398-DEUL-EVYGD, 3
50, NXT-P6VQ-SUAZ-T2UE-HV24Q, 3
50, NXT-HPUX-737Z-WDY7-EQYY6, 3
50, NXT-R8CJ-8AXE-PGHB-4F78P, 3
50, NXT-UL8R-WCRV-TU5M-AFREU, 3
50, NXT-82ZK-WHWX-EGMD-8Q5HK, 3
50, NXT-SYN4-NTH2-738W-FPQZH, 3
50, NXT-LTLB-WLM9-4X6U-8L5PT, 3
48.99, NXT-4ZRX-J6CN-MX2D-AGWZU, 3
48, NXT-4LGU-LM3P-H2KC-5WC6M, 3
48, NXT-W7NY-5MSW-EH6G-6USB4, 3
48, NXT-GP2L-GD6B-RKRZ-872R7, 3
47, NXT-8AMC-HL36-9VA2-CXC8V, 3
47, NXT-MX56-WNBG-7Q9U-55T2Z, 3
45, NXT-XRTD-RMZT-B3ZF-CEZRW, 3
45, NXT-Z9BG-6MGD-NT7D-HPV7S, 3
44, NXT-VFXC-LYPZ-25X5-AFR3Y, 3
41, NXT-CWU6-7HAJ-DKD6-47RLA, 3
41, NXT-7NQY-PVNX-M2BL-HWRDA, 3
40.8168, NXT-8JY3-ZPFF-JXWC-7AX25, 2
40, NXT-F38H-4TZ4-TABM-BS2KK, 2
40, NXT-GRBR-YAEW-85A6-ALKYK, 2
40, NXT-2QHM-H99Q-8C9Y-C4XTN, 2
40, NXT-JSLR-VU44-YXAF-HWR2Z, 2
40, NXT-RHNG-8DNX-4F76-D6XKV, 2
40, NXT-XF4Y-36ZE-2UXX-3JFER, 2
40, NXT-KLP6-X6U3-UWYU-83DHU, 2
39, NXT-HD7E-Q4LP-MTP2-49RAH, 2
38, NXT-PYE7-5FZZ-TYQP-CNHJL, 2
36, NXT-8D65-AVB7-X8SM-2JTX4, 2
35, NXT-NTLS-ZSZT-R5R2-5U57X, 2
35, NXT-7D5M-9WW9-PFSS-96M57, 2
33.531, NXT-5RB8-KJD3-BT3B-E2QWW, 2
32, NXT-2L4G-2KTP-7YKJ-HZNJY, 2
30.6, NXT-ZUZC-KYF9-WPGZ-59DQS, 2
30, NXT-93FD-7YBJ-44EU-CNYJT, 2
30, NXT-GG7T-X3CN-QMLF-3S7GQ, 2
30, NXT-XNBW-H2RV-CRX8-7D5VE, 2
30, NXT-EDH9-ZN8C-4FDG-2FDJZ, 2
30, NXT-ANB8-SRJG-MKPE-5QSMA, 2
30, NXT-8K45-9CEE-BDC6-76A7Y, 2
30, NXT-CSQ5-K2GT-FP8S-DVMFK, 2
30, NXT-5ZCV-KNGM-W5QK-HJ8FN, 2
28, NXT-FV9S-Q876-27XB-BQAS3, 2
27.7262, NXT-F7S9-WRV4-CVUF-AWFV5, 2
27, NXT-YNMR-RCEC-AG5E-5HMGN, 2
27, NXT-UCKL-X27L-ENYT-FTELU, 2
26, NXT-NH53-QEG6-NG4U-6D9DZ, 2
25, NXT-RKKC-PVAX-QSDG-852WS, 2
25, NXT-CHGW-7472-MB8R-C6SKT, 2
25, NXT-8T4Z-6NRS-PBGB-6UWU9, 2
25, NXT-BP4D-WR4B-9ZK7-3CQ36, 2
25, NXT-KYGW-EYUW-9L99-4PL4U, 2
25, NXT-LKCS-8GVP-VN8Q-7D6PA, 2
25, NXT-TZG4-F6GJ-KCMG-5YYCS, 2
24, NXT-MEDU-4VLQ-KJN6-5KLHH, 1
22, NXT-RJAG-N3KB-TV8L-9PBHS, 1
20.7816, NXT-M5LM-3X34-44FU-DFLC8, 1
20, NXT-24NA-ZZBN-XWBJ-BWCL2, 1
20, NXT-QTTT-TWRT-9BXW-AU475, 1
20, NXT-BL9Q-B6W2-MK67-7XW6Z, 1
20, NXT-PSDF-QZ22-QEET-HQ4UZ, 1
20, NXT-8RSR-72UY-BP2V-FQQUE, 1
20, NXT-Q7VV-DG7A-SVJJ-ED5XZ, 1
20, NXT-57HD-5ZYH-ACQ6-7H8PC, 1
20, NXT-S3KE-3Y7P-4F8S-3AM76, 1
20, NXT-YJ25-HTWF-N8RR-4TJAY, 1
20, NXT-BAD7-238Z-2SEX-2TJ2S, 1
20, NXT-C6H8-DLNL-J6WK-ECMKC, 1
20, NXT-J6Z9-ZZBD-8DTE-DMMGS, 1
20, NXT-E8PW-9YZU-7QRN-2MHH9, 1
20, NXT-DBSU-KJ8N-BE67-FXX98, 1
20, NXT-MW9P-TJXN-MRSX-9GC5X, 1
20, NXT-BK2J-ZMY4-93UY-8EM9V, 1
20, NXT-4K4B-76X2-DWAB-22TEF, 1
20, NXT-44ZJ-ZEGC-4MZU-BHEDB, 1
20, NXT-HFTL-X9BX-BBQX-8FPEG, 1
20, NXT-6RKA-ZVFL-VBS6-7D2EP, 1
20, NXT-KLMY-XWF7-HHKH-BGS5Y, 1
17, NXT-668U-M9VS-WNSY-8LQW6, 1
16.25, NXT-3ZKZ-KZ8V-TYFK-HTW4U, 1
15.99, NXT-TQ25-NK56-QERV-EASKC, 1
15.99, NXT-KZD6-8AL4-GALW-HJZSY, 1
15, NXT-7NLT-ZWQF-HZSS-FQNY4, 1
15, NXT-8QLY-CRHV-NSJZ-CCZ5K, 1
15, NXT-2U76-X4SH-EL58-5XZ3X, 1
15, NXT-QK6T-BTVP-N8SL-9ZLD4, 1
14, NXT-FRPF-MGEF-7D9K-48FRP, 1
14, NXT-D3E4-CFZ4-J5JX-8WVEY, 1
13, NXT-RJU8-JSNR-H9J4-2KWKY, 1
12.5139, NXT-WYJD-3M2K-JVGN-HDRWA, 1
12, NXT-QT7P-HWS6-SABB-G59H8, 1
11, NXT-UWJU-XXST-3MPQ-2JWG7, 1
11, NXT-F85P-4WSA-2QX9-94J8S, 1
11, NXT-GX8T-Z8GP-EN3J-CKP9R, 1
10, NXT-M3SE-YNLU-8PGW-H7WRB, 1
10, NXT-5VRS-6H2G-GJJH-AVMFV, 1
10, NXT-J592-E74L-UVSQ-ALXW3, 1
10, NXT-MWKQ-54DL-M4DW-FAP57, 1
10, NXT-4MA2-JX7U-UCFD-DDBJP, 1
10, NXT-QD73-LSHC-RRS8-ATKE9, 1
10, NXT-ZU89-LK9S-R8M2-4X7YL, 1
10, NXT-4YTH-DK85-MZXL-FZDGE, 1
10, NXT-4JY6-CW63-4X6Z-4XYK9, 1
10, NXT-QQYR-95H7-SRKJ-9U3U9, 1
10, NXT-LYV3-64W9-TUUF-7BALU, 1
10, NXT-5MMT-RUYC-NCC9-AU8BL, 1
10, NXT-8A3D-EQB2-7U5U-5RX4W, 1
10, NXT-KYH4-BWYQ-W4QX-DQVUY, 1
10, NXT-DCU4-FJUT-LND2-87JNB, 1
10, NXT-MB2K-3CG6-SABM-2Q59V, 1
10, NXT-J6BE-JL6S-EY39-F7PMD, 1
10, NXT-BF86-LWMG-XKKZ-9DC4V, 1
9.18, NXT-L8P6-NAUF-8AJR-5GJ7A, 1
9, NXT-2KBR-ZMKX-PRAD-H2Q9M, 1
9, NXT-5JB9-CPGV-PC8M-45MYT, 1
8.5199, NXT-RH2J-BZA7-42DS-HDZQN, 1
8, NXT-QMAH-K244-TM35-A7ZXK, 0
8, NXT-7KAJ-FHM6-EAD7-7NSA7, 0
7, NXT-4EAQ-UHPR-M7RE-9MSLM, 0
7, NXT-XYY7-8SAB-U2R4-8ZCXK, 0
7, NXT-UAPC-3T43-FFT6-HW5BZ, 0
7, NXT-RS3E-KM2X-P7G3-98QCF, 0
7, NXT-XXM9-3VLF-T5NY-6X2WX, 0
6, NXT-8WXJ-8KM8-EDUC-CFTUL, 0
5.2, NXT-994Q-KDN9-RXFF-AX75K, 0
5, NXT-U9GD-679Q-PL3B-3PNEN, 0
5, NXT-B4U9-W3BT-BRGR-AV3R7, 0
5, NXT-CHGM-98AD-DMUP-964SR, 0
5, NXT-9C9G-9L9S-A9ZR-HC83P, 0
5, NXT-P3KT-WP6T-CY3U-ADX3Q, 0
4.15, NXT-SGPZ-CCHK-XG6A-9PHWD, 0
4, NXT-27BT-M7RM-PGQT-B68K9, 0
4, NXT-LR5D-PESY-LLRD-4TBBD, 0
4, NXT-CH27-27YX-BW5Z-D9GUY, 0
4, NXT-ED2R-NXGT-93BJ-HAB8L, 0
3, NXT-L36F-26KF-7LZH-8BSE8, 0
3, NXT-EBWP-463Q-KPQF-HMNC3, 0
3, NXT-Q3FL-S6D3-DHLR-7WNSX, 0
2, NXT-4P7S-UNZV-LCD3-8RYK4, 0
2, NXT-FCD8-7KBP-3UTP-2PBKU, 0
2, NXT-2D5J-RMHD-LQ43-BELKV, 0
2, NXT-CZSN-JB7E-8XM9-F5FSG, 0
2, NXT-G6KN-Z452-SENC-FGDLQ, 0
2, NXT-JAL4-UQA5-49JQ-9TKYH, 0
2, NXT-M5CC-T5HJ-RPZE-DTET2, 0
1, NXT-MJDG-22NV-K45A-6D33F, 0
1, NXT-BK8T-T4A6-RB2B-5CJXL, 0
1, NXT-UTXH-67VT-6EUN-4NSJL, 0
1, NXT-96VP-963B-Y9BJ-BE3E5, 0
1, NXT-ZXLE-GUJX-52JA-36Z9L, 0
1, NXT-CAX4-MZMY-K8GG-FCCTW, 0
1, NXT-VJ7M-5WVJ-DJ3M-H8QLV, 0
1, NXT-KX2C-5PWG-ZCB2-A4T8B, 0
1, NXT-Y799-LPGA-BC43-BCGCC, 0
0.99, NXT-P2GK-R984-KTXY-B66J6, 0
0.126, NXT-2E2H-CTY9-9JCA-78QFS, 0
0.1, NXT-MRBN-8DFH-PFMK-A4DBM, 0
0.1, NXT-BA5N-Z8FQ-MTQM-EH4JQ, 0

Should this be showing up in my Bter account?
Logged

Windjc

 • Sr. Member
 • ****
 • Karma: +59/-17
 • Offline Offline
 • Posts: 360
  • View Profile
Re: SuperNET TOKEN from BTER
« Reply #1476 on: October 02, 2014, 09:37:13 pm »

Seems like I was wrong. Dividend went out to all 800k supernet.

Right. but it is not showing up in Bter.
Logged

TwinWinNerD

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +222/-116
 • Offline Offline
 • Posts: 2012
 • CEO BitPanda.com
  • View Profile
Re: SuperNET TOKEN from BTER
« Reply #1477 on: October 02, 2014, 09:41:19 pm »

BTER prolly needs to add the market first. Or they can liquidate the asset and distribute NXT

Windjc

 • Sr. Member
 • ****
 • Karma: +59/-17
 • Offline Offline
 • Posts: 360
  • View Profile
Re: SuperNET TOKEN from BTER
« Reply #1478 on: October 02, 2014, 10:33:57 pm »

BTER prolly needs to add the market first. Or they can liquidate the asset and distribute NXT

Thats what I figured
Logged

jl777

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +718/-123
 • Offline Offline
 • Posts: 6170
  • View Profile
Re: SuperNET TOKEN from BTER
« Reply #1479 on: October 02, 2014, 10:47:33 pm »

BTER prolly needs to add the market first. Or they can liquidate the asset and distribute NXT

Thats what I figured
the plan is to do it like poloniex
it will appear in the balances, but not be tradeable. you will be able to withdraw it
Logged
There are over 1000 people in SuperNET slack! http://slackinvite.supernet.org/ automatically sends you an invite

I am just a simple C programmer
Pages: 1 ... 72 73 [74] 75 76 ... 80
 

elective-stereophonic
elective-stereophonic
assembly
assembly