elective-stereophonic
elective-stereophonic
[ANN] NXT Security Coin (NSC) - Get Paid For Supporting The NXT Network! singapore
Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

Latest Stable Nxt Client: Nxt 1.12.2

Pages: 1 ... 22 23 [24] 25 26

Author Topic: [ANN] NXT Security Coin (NSC) - Get Paid For Supporting The NXT Network!  (Read 156347 times)

EmoneyRu

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +31/-2
 • Offline Offline
 • Posts: 537
 • techDevComm
  • View Profile
  • Nxt Kit

Yes, I observed the same, and this ("very slowly increase process") I noticed several times in the past. Now everything looks fine / as usual ...

Seems to be slow again since last payout, 7 days ago.

Account > 10.000 NXT, 6 nodes + 1 node which wasn't up to date all the time * 7 days = just 49 NSC, but shoud be around 150...

dhj.

I haven't change anything.

EmoneyRu

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +31/-2
 • Offline Offline
 • Posts: 537
 • techDevComm
  • View Profile
  • Nxt Kit

Peers:
Code: [Select]
{
  "NXT-2RH8-9WHX-GSN9-FN3PG" : 1.0,
  "NXT-RRVG-2HWZ-TZEM-22222" : 16.0,
  "NXT-86BJ-XAAD-3KPN-6XQZV" : 2.0,
  "NXT-52TA-PE6U-KE5Y-9DHMR" : 1.0,
  "NXT-WTGT-LW7A-B8KC-GNUL4" : 14.0,
  "NXT-HMRK-DS7H-6CP5-3EKYB" : 25.14416666666237,
  "NXT-B5WD-FU8E-QDPV-G65TJ" : 5.0,
  "NXT-TVHS-JGUR-8KCP-E5ZV3" : 18.0,
  "NXT-2VDB-TV55-NH75-38V5P" : 8.0,
  "NXT-ZEKG-CHYB-N8AR-4TQ3U" : 3.0,
  "NXT-G7PF-JD45-C6QY-EEHKE" : 1.0,
  "NXT-65PU-ZM5D-AF2Z-GQZND" : 5.660000000000082,
  "NXT-YQG4-JGA2-HEK9-CQZYZ" : 1.0,
  "NXT-2S7C-PG8H-WGKK-285C6" : 2.0,
  "NXT-YHYX-K3AX-832E-7NYRN" : 1.0,
  "NXT-HPW9-EC4H-KJPT-7STQV" : 0.020833333333335702,
  "NXT-433J-LENP-3NTK-86VP3" : 5.0,
  "NXT-TZ2T-5ZVA-C5TB-GRSSM" : 1.0,
  "NXT-CG3K-VKG3-U2FC-HUPAZ" : 1.130833333333335,
  "NXT-UX5D-V7WG-N9C3-BKB25" : 5.0,
  "NXT-GBVJ-GFS9-WF74-A477J" : 6.37833333333295,
  "NXT-EGGB-SLRL-B9KT-2CGSW" : 3.0,
  "NXT-9P2A-FZ8R-JVSU-32ECR" : 1.0,
  "NXT-LYSW-N4N4-FR4Z-2KC2D" : 35.92166666666704,
  "NXT-NFUN-426S-BEEX-BYRW6" : 5.0,
  "NXT-ZSWV-CT5Y-RAHC-6U9DG" : 0.02749999999999998,
  "NXT-C2K2-FBYC-BAJF-GYSJL" : 1.0,
  "NXT-TQN6-2RH8-79AZ-7WVQ2" : 1.0,
  "NXT-S3JT-5JJE-ZC8F-D7F5M" : 2.0,
  "NXT-3Y36-849T-3WD8-G3G6Q" : 8.0,
  "NXT-HVGP-XQ27-C8RG-CH535" : 3.0,
  "NXT-36TD-B3G4-4DUY-4R8WN" : 1.0,
  "NXT-JBCS-ZYVL-GCC8-DCFWD" : 1.0,
  "NXT-KTTD-E3CK-W4A6-FH3TP" : 8.0,
  "NXT-E9DA-A5K6-X3MK-69LAJ" : 2.0,
  "NXT-3T2W-6HXY-UGUL-BS85F" : 6.0,
  "NXT-GE96-NYW7-JMLA-3Y362" : 1.0,
  "NXT-R28J-YR7D-DW6Y-CAHAU" : 2.0,
  "NXT-GFYJ-TY44-885Q-3VJJA" : 1.0,
  "NXT-DBDW-STA8-ARBE-6JRPA" : 3.0,
  "NXT-ZT3L-7R6M-CAP6-2NJ6W" : 12.0,
  "NXT-CB98-BAXH-Z4EP-GE23Q" : 1.0,
  "NXT-TUAS-BY3U-6S7V-5TXHZ" : 3.0,
  "NXT-RCD8-ETJP-8Z2H-CCHSR" : 2.0,
  "NXT-GQ27-DD53-YM6K-ER6HK" : 5.0,
  "NXT-LCK5-XM8T-L5TM-3R7H4" : 2.0,
  "NXT-KYH4-BWYQ-W4QX-DQVUY" : 10.0,
  "NXT-ENBR-9223-KURH-G9CEA" : 1.5474999999999948,
  "NXT-4W8S-MSTU-8N8Q-2RXSL" : 4.0,
  "NXT-HNQU-HTEQ-5QDF-BZLSQ" : 0.16583333333333322,
  "NXT-GMCY-ULZP-EJNM-8ENQ5" : 7.0,
  "NXT-PPPK-GBAU-6U4V-9NSMX" : 1.0,
  "NXT-8NKV-7JWD-6XSQ-6A5KY" : 2.0,
  "NXT-USCH-VC7D-4EX3-272SG" : 1.0,
  "NXT-VP6V-H2DE-U5GA-HZGH5" : 43.02250000000038,
  "NXT-7NPP-5DXS-LGTF-H6MMP" : 2.0,
  "NXT-W6G8-F4ES-MSTS-5269V" : 13.0,
  "NXT-4GNJ-JVAQ-8U8A-GTGUV" : 1.0,
  "NXT-U8CW-EEYK-8DWD-CGLQL" : 1.0,
  "NXT-XRNQ-DUUY-HLSV-AC3TW" : 3.8350000000003504,
  "NXT-FC69-GJC5-XHFG-DVBCU" : 10.0,
  "NXT-LXP3-GLNB-ASD5-FA79Q" : 1.0,
  "NXT-BF9E-RH4D-A4HS-34QKR" : 3.0,
  "NXT-GQVC-6XB5-PKL7-GZ4YF" : 2.0,
  "NXT-WLGZ-CLXL-GVKW-3JC43" : 1.0,
  "NXT-Z2UH-2ZS2-T4P2-9TV4B" : 2.0,
  "NXT-6MVF-XTDR-MDTK-DPHEU" : 15.0,
  "NXT-Q4N3-V2QJ-S3GT-FW4Z9" : 2.0,
  "NXT-8V3E-34ST-T4UW-AYGY2" : 1.0,
  "NXT-6A4Q-L7L6-LAL7-GA2NJ" : 1.0,
  "NXT-TJ8X-CZ3P-SX4G-DLSNS" : 3.0,
  "NXT-RWUS-ETXU-PRKL-DRFD7" : 8.0,
  "NXT-9H8W-2722-B4Z5-B6TXB" : 1.0,
  "NXT-9QU7-NDSL-ZDMV-52JF5" : 2.0,
  "NXT-2AS9-D5GB-BNHD-9DJXQ" : 1.0,
  "NXT-RK5U-NNTH-3AAS-55K77" : 1.0,
  "NXT-X55Q-HC52-P96P-CCGH5" : 4.0,
  "NXT-39GF-SNTJ-PN9R-HBD34" : 5.0,
  "NXT-PNVQ-B5RN-QHHR-3BC7U" : 8.0,
  "NXT-TU7P-SCUQ-2TB9-2BDKT" : 1.0,
  "NXT-E637-29M4-RWJR-A8GWE" : 1.0,
  "NXT-9W9Z-XC2C-7L63-DVBWF" : 14.0,
  "NXT-FS2K-SEX2-79UT-DXNB9" : 13.0,
  "NXT-PG3E-SGWA-K9Y7-2CXKD" : 1.0,
  "NXT-CVZ2-Y5WW-UU7C-7ZCV7" : 1.0,
  "NXT-YLQS-M85R-NP6A-3NBJL" : 2.0,
  "NXT-44HE-6Z3Y-N2ZL-E9ZPW" : 0.02083333333333215,
  "NXT-Z9QP-38TL-24GT-FS6SL" : 11.0,
  "NXT-P2LG-5PX9-72LB-5HC5K" : 12.0,
  "NXT-FRNZ-PDJF-2CQT-DQ4WQ" : 3.375000000000001,
  "NXT-MEDU-4VLQ-KJN6-5KLHH" : 1.0,
  "NXT-7LUC-22LJ-5WJ4-22222" : 6.0,
  "NXT-YBRH-UZV8-XV99-BPPP6" : 12.0,
  "NXT-KLMY-XWF7-HHKH-BGS5Y" : 4.041666666666972,
  "NXT-QUUE-9M9E-TRC5-24Q2M" : 2.0,
  "NXT-M9N7-EHVN-6KX7-GK9M6" : 2.0,
  "NXT-7PJE-3NSH-C7W5-GU4FT" : 3.0,
  "NXT-B472-XPVX-MW5A-6ALAU" : 1.0,
  "NXT-SGTB-4NKL-S34Z-76GQJ" : 2.0,
  "NXT-NPM3-M8QD-KSAL-CLNRP" : 1.0,
  "NXT-LXWE-JNE3-MPQ9-CCX8K" : 0.22999999999982634,
  "NXT-SQSZ-XNXL-62GV-6ECAN" : 5.0,
  "NXT-BRFN-RM4L-ZCCK-HXX7N" : 9.0,
  "NXT-R2U6-22MC-LQL2-22222" : 1.0,
  "NXT-BP4D-WR4B-9ZK7-3CQ36" : 0.015833333333333335,
  "NXT-78DJ-22UJ-6AMF-22222" : 9.0,
  "NXT-G7TR-HCK5-CWGB-2BANK" : 0.09083333333333343,
  "NXT-KSUV-6DNX-EZZ2-E2W9U" : 4.0,
  "NXT-5EK6-528Y-98LU-434R4" : 20.0,
  "NXT-DBH9-ZWLK-ZSHV-7XAKC" : 6.0,
  "NXT-CJT2-DYBH-VSU5-H525T" : 2.0,
  "NXT-BZD7-EEV8-BZS7-CQQXB" : 0.04499999999999995,
  "NXT-TRCN-ZSHH-R4YS-HLAYP" : 10.0,
  "NXT-4BYW-Z4MJ-K4X5-HFXFD" : 5.0,
  "NXT-GSFR-UGF5-D6HM-GWZSV" : 5.0,
  "NXT-PQ5P-9BWV-Y396-93SD6" : 8.0,
  "NXT-F2N7-GHWK-GH6U-8LTJC" : 1.0,
  "NXT-UUUM-ZXHS-2S49-4RDZ9" : 1.0,
  "NXT-NFDZ-F697-TS87-FMVHR" : 7.0,
  "NXT-74VC-NKPE-RYCA-5LMPT" : 18.0,
  "NXT-Z2A2-SQMM-4JPB-5GR85" : 1.0,
  "NXT-6WHB-JYP7-QJJ2-DST9T" : 2.0,
  "NXT-QE62-J4F9-TWDB-6K2CG" : 3.0,
  "NXT-7NX9-9ZQ4-TCYM-GF5R2" : 1.0,
  "NXT-X5EF-HTB2-RLYU-HW8E7" : 4.0,
  "NXT-KFX2-HDBV-6QMX-9WXEX" : 1.0,
  "NXT-67M3-G335-STG4-3EVUW" : 4.0,
  "NXT-ZUQY-AKML-GHM3-HFYQC" : 1.0,
  "NXT-VVTG-H927-L8EK-FTBNA" : 2.0,
  "NXT-9XEN-PLLG-RUW8-2H7SV" : 0.757499999999929,
  "NXT-V7JV-78FM-L2W6-FUWTZ" : 1.0,
  "NXT-X95R-PRA8-9TKX-FRTUQ" : 1.0,
  "NXT-8Q27-6Z96-C29V-B2GBD" : 3.0,
  "NXT-EE3M-NV5Y-6Z3D-AH84U" : 18.0,
  "NXT-VMMH-DHEM-R6C8-CU2J9" : 6.395833333333125,
  "NXT-6X5J-7UNN-A9NB-9QJUU" : 1.0,
  "NXT-JT6F-UKTE-7VK6-85XYM" : 4.0,
  "NXT-3XGR-TGMC-6XWW-A48JD" : 2.0,
  "NXT-P67N-JFET-JPG9-H52DZ" : 4.0,
  "NXT-GTZ2-LLVH-ZD6E-2D533" : 0.8766666666666801,
  "NXT-WR9W-RPQW-8ZJ7-6U2D7" : 7.0,
  "NXT-EXMV-R7YR-ZAZU-GCKBV" : 12.0,
  "NXT-3GA5-ZE62-NEUB-A9XGR" : 0.19500000000011042,
  "NXT-K5NM-MEV7-AL3Q-8BNFQ" : 0.016666666666666666,
  "NXT-L8EV-EMP8-7VE8-88WWL" : 1.0,
  "NXT-U8A4-PELA-M5FL-GQRMW" : 1.0,
  "NXT-QK5L-7YM9-YPVF-55GL5" : 4.65416666666672,
  "NXT-VQVL-9WRL-B397-DL6UP" : 0.3358333333333343,
  "NXT-YJRX-WTG2-AUYQ-DH9RR" : 2.0,
  "NXT-G3ZG-DFJR-C4VX-AVNK5" : 1.0,
  "NXT-HC73-3M32-CRCX-8PNRT" : 1.1083333333333285,
  "NXT-HFV6-N66W-P7R9-DKRES" : 10.0,
  "NXT-3Q3K-T5JA-43EZ-GBMTM" : 2.0,
  "NXT-8F69-W9Z9-8M6Y-ETXGZ" : 8.0,
  "NXT-WBLW-5ZL4-A64L-4PDQZ" : 6.0,
  "NXT-PSWT-N4BH-ZYCB-F8LWP" : 0.7733333333334329,
  "NXT-XEX2-YEMY-USHK-5BBNZ" : 3.0,
  "NXT-SPZP-5YVR-66S5-7SP4A" : 1.0,
  "NXT-9TS8-LNUR-ZXYV-7CGYH" : 1.0,
  "NXT-GYJH-58WZ-ZMBF-AZREY" : 1.0,
  "NXT-6XQ7-N76X-G5CJ-A68KE" : 14.0,
  "NXT-VF2Z-P35X-UND9-5BDE9" : 38.5033333333335,
  "NXT-AFG5-XJWA-AWVL-2SU23" : 6.0,
  "NXT-PKXM-WH25-UXXG-CJAVD" : 4.0,
  "NXT-R8VT-6C23-WYRJ-8UUBZ" : 14.938333333333349,
  "NXT-ZGCD-3Z6V-T7CX-HFPFU" : 1.0,
  "NXT-YBAN-6THY-7HF3-5D8BB" : 1.0,
  "NXT-FCKG-WYM8-EAS6-GXDDA" : 1.0,
  "NXT-GUVX-CCLC-N63N-2UWL2" : 1.0,
  "NXT-Y5A5-HZUR-PEER-EY2G4" : 8.055833333333076,
  "NXT-ZK9S-42U6-2S6F-9DGGT" : 1.0,
  "NXT-6LNH-SK9M-2UDM-9ENJ6" : 5.364999999999993,
  "NXT-DABA-3XF2-VZL5-4D4TE" : 2.0,
  "NXT-5SQV-H8DF-7HNJ-4K3WV" : 8.0,
  "NXT-7CTJ-DHLZ-VZ3N-8ZRZD" : 18.0,
  "NXT-FDMW-3E4C-PVQD-4XCNC" : 30.451666666667688,
  "NXT-83MS-ZV4Z-QV3Y-7U3H6" : 14.0,
  "NXT-CNHJ-42YR-QVZV-GRW8C" : 13.0,
  "NXT-WZWJ-3FXV-KH35-BRCE4" : 14.96833333333276,
  "NXT-8HNT-4ZTF-ZXH3-7RU38" : 7.0,
  "NXT-QBW3-6CNF-NBRW-9UKEG" : 1.0,
  "NXT-3NTG-FJPG-FFRY-FSZH4" : 5.0,
  "NXT-46ZE-BQYK-R26H-8HRRB" : 0.1249999999997442,
  "NXT-F96M-8X9Z-M88Q-3BW3X" : 1.2524999999999884,
  "NXT-5CX9-N8VD-5EWC-H4LUA" : 1.0,
  "NXT-FLVS-VRBV-LDPD-6DZ9W" : 9.0,
  "NXT-RBWW-VPR4-FXGS-DCPW2" : 5.0,
  "NXT-YL78-U9PB-AUHL-HUJU8" : 1.7749999999998183,
  "NXT-YNZ6-HE8K-TPF6-AV45K" : 10.0,
  "NXT-W9Q8-BZJK-3UD4-AHUWX" : 2.0,
  "NXT-L83J-FJ9B-4NB3-4G5VU" : 46.2683333333341,
  "NXT-SYDU-2E3K-4M5Z-BMRCP" : 7.0,
  "NXT-45XR-DDUM-ER5F-43RQC" : 0.3558333333333348,
  "NXT-Z6DA-R5BL-2PAM-AQRAW" : 6.0,
  "NXT-MYLX-FW6K-BBK5-GKUNR" : 0.2291666666666659,
  "NXT-WTLL-Z8CV-E8QH-DEXC5" : 8.0,
  "NXT-XK4J-RN7N-UTMV-AANJ5" : 108.52250000000139,
  "NXT-MLL9-3YKL-H2Q4-ARSAY" : 1.0,
  "NXT-QJDK-SAUZ-8BP4-44ERD" : 1.0,
  "NXT-P63Z-9Y8Z-CWCS-2P5ZD" : 1.0,
  "NXT-P6VQ-SUAZ-T2UE-HV24Q" : 1.0,
  "NXT-ED2R-NXGT-93BJ-HAB8L" : 16.60583333333348,
  "NXT-WTRL-FR4P-JHNY-7U6C8" : 1.0,
  "NXT-JCZD-4ZKG-XUZ5-ALNYD" : 2.0,
  "NXT-4BP4-TXCZ-HHM3-8YMFN" : 5.0,
  "NXT-3S9K-NZLR-W7H8-HR8DW" : 14.0,
  "NXT-8UNC-QVL6-43W7-9KMFT" : 3.0,
  "NXT-QE74-HCES-C3VP-FA9HD" : 20.0,
  "NXT-V2NY-WZ74-YNGZ-CHZT5" : 1.071666666666675,
  "NXT-AMUY-UUWP-MPZZ-D57DT" : 5.0,
  "NXT-FAHJ-MNJE-5BHY-24PP4" : 9.0,
  "NXT-44G3-AC7Y-G3P2-3CLAH" : 4.0,
  "NXT-LAHF-ULUT-R2DG-D98QB" : 3.361666666667219,
  "NXT-AXEW-Y4Z9-EX6T-HPGWT" : 0.0858333333333334,
  "NXT-93RA-557X-G9VG-4RBWB" : 8.624999999999972,
  "NXT-FPRZ-BDZG-GGRL-6CTS8" : 20.0,
  "NXT-LHVA-UYW6-MUVK-7TXHV" : 6.0,
  "NXT-2JC4-GM6A-YR2B-DNTDY" : 10.0,
  "NXT-RJU8-JSNR-H9J4-2KWKY" : 4.4008333333332335,
  "NXT-ZKPZ-7QNC-9H8P-3MYF3" : 1.0,
  "NXT-HEWU-6KDT-BM8Q-6A9GY" : 6.13083333333331,
  "NXT-YJ25-HTWF-N8RR-4TJAY" : 6.0,
  "NXT-AMRN-3PQ8-MZN7-HQEMR" : 2.0,
  "NXT-TMVC-69YC-SJB4-8YCH7" : 17.775000000000432,
  "NXT-NR2T-PFZU-RLDU-DN3QU" : 18.0,
  "NXT-UTA4-MYXX-ZFXL-FBQ9G" : 2.0,
  "NXT-B7J4-8WXH-NWZR-CVA5D" : 1.0,
  "NXT-DTB3-CRYB-D5YM-FTSEG" : 22.529166666665418,
  "NXT-2V7G-C8BY-KTYY-CAHNU" : 16.52083333333333,
  "NXT-PJ5P-X3Y2-AUER-DL8CQ" : 0.8158333333333454,
  "NXT-DFDV-58KQ-LTD7-9XC9T" : 1.0,
  "NXT-46VH-78E7-24HY-2UHTZ" : 7.0,
  "NXT-UNDW-H4LR-7PKM-67YF4" : 1.0,
  "NXT-VA35-UT98-ABXZ-44J64" : 4.520833333333334,
  "NXT-LUD7-R2EA-DMDM-9AKMU" : 15.0,
  "NXT-NJM8-HLLG-U4WS-H9EEH" : 3.0,
  "NXT-W9EA-TDL6-LTM8-6THE6" : 1.0,
  "NXT-QCHL-NRMF-26CY-74V9E" : 3.0,
  "NXT-3CUW-4GRB-6F87-FVSDF" : 7.0,
  "NXT-JCE6-WCGC-NQB3-GWEQM" : 6.0,
  "NXT-AM5F-GGW9-H4J3-DL7SS" : 2.0,
  "NXT-EQ76-HG8J-JXPQ-B2CFA" : 2.0,
  "NXT-FK5G-7QST-A4U5-DXY5G" : 47.59250000000023,
  "NXT-R3JW-ZMP5-ULGS-GTTRD" : 1.0,
  "NXT-T5BR-68RL-GF3W-GJ3R9" : 7.692499999999937,
  "NXT-KCK2-WKXK-7F4A-7MH38" : 3.0,
  "NXT-ZDQK-DWU4-HH2Y-4ELL6" : 3.0,
  "NXT-DJTJ-N8QM-CPQB-FEZTY" : 1.0,
  "NXT-K884-ACWF-3J9H-E9742" : 3.0,
  "NXT-MAEF-Y5ND-K63M-4ZPCG" : 0.026666666667168215,
  "NXT-RYVQ-9669-ERFC-CJKDP" : 9.879999999999969,
  "NXT-Z8T2-TM8W-3SGJ-GTJ69" : 0.015000000000000001,
  "NXT-BK2J-ZMY4-93UY-8EM9V" : 51.0850000000011,
  "NXT-SLTE-P3UQ-EQ92-D5RYE" : 18.0,
  "NXT-URK8-PW8G-CMLH-57KKQ" : 13.0,
  "NXT-EPSG-46SM-HL4T-CAXN6" : 11.0,
  "NXT-XM86-4ZNA-65L5-CDWUE" : 0.03416666666666664,
  "NXT-4ZS8-86DG-WKNX-9UQQF" : 18.887499999999783,
  "NXT-9RBT-GYTU-P8CF-2PX69" : 9.0,
  "NXT-6X34-LB5R-2KVE-579KK" : 4.666666666666667,
  "NXT-J37K-X67U-3RC7-88CT8" : 1.0,
  "NXT-8QLY-CRHV-NSJZ-CCZ5K" : 2.0,
  "NXT-4QZR-GBWC-P8U6-7WMAP" : 27.86500000000046,
  "NXT-ALDL-VAG8-Q7US-BUEM3" : 6.0,
  "NXT-DSQP-SACK-CMLK-GN8NF" : 15.854166666666817,
  "NXT-UWJU-XXST-3MPQ-2JWG7" : 1.0,
  "NXT-2UKS-7VYN-Q73Y-EKE8Y" : 19.029166666666722,
  "NXT-HYTB-S8UF-DEM8-AMJNV" : 1.1191666666666698,
  "NXT-U9BG-EMVD-NG2F-BJN95" : 3.0,
  "NXT-SVEK-VTRU-HWLQ-ADJGV" : 1.0,
  "NXT-QKSK-WCCL-DE4V-8SGFP" : 18.0,
  "NXT-NNBQ-NXU8-8R7E-3TG5M" : 4.0,
  "NXT-XQ9C-JQQB-6R5C-DRZHQ" : 1.0,
  "NXT-WLKH-GEMA-PZE9-6TKJ6" : 2.0,
  "NXT-R67P-6BZ2-XWAK-8RHZR" : 5.0,
  "NXT-W9EE-TRNF-ES6B-92X7N" : 5.0,
  "NXT-2XT3-3RP8-FHMJ-6ANVS" : 7.058333333333332,
  "NXT-XK6U-MB8X-266F-C46P3" : 9.0,
  "NXT-VPP6-RFBG-WMAH-54SDX" : 49.55166666666721,
  "NXT-T4S6-E3R5-9QQT-9DQT7" : 20.0,
  "NXT-SANE-A8ZT-9AXH-BVCTX" : 12.0,
  "NXT-94RK-9X8T-VQRQ-F6LYQ" : 9.0,
  "NXT-YXT7-V4DK-DC5X-9AQ58" : 1.1791666666666631,
  "NXT-ZRV3-WR6C-W8P5-7EKJU" : 2.0,
  "NXT-6YRF-WUCN-KPMC-8PSWJ" : 5.0,
  "NXT-QW4Y-76KT-FN6Z-54RRY" : 17.0,
  "NXT-F3W7-HL7Y-BESE-D8EZZ" : 2.0,
  "NXT-A6DL-4GN2-SPA2-A3KKL" : 22.20000000000049,
  "NXT-HDKA-4ALM-G3WM-66XRG" : 1.0,
  "NXT-NNVJ-95XG-8UEB-CRYPT" : 10.124166666666753,
  "NXT-LN3D-T2LN-WJSF-BNWN2" : 5.0,
  "NXT-R44K-THFB-DBA8-D2HJU" : 6.0,
  "NXT-LPLX-DCG6-CMV7-8M496" : 1.0,
  "NXT-KFGJ-M5V7-MT3Y-BXY9D" : 5.0,
  "NXT-AQCE-U929-GX3S-BEMHU" : 1.0,
  "NXT-HDBR-JLHG-BJNJ-6X8MZ" : 8.0,
  "NXT-R54H-5CST-CAQ7-24SB2" : 2.0,
  "NXT-BT9N-Z4H7-X9FU-CST3M" : 1.0,
  "NXT-CCVF-F3LV-FZCS-EB3LR" : 2.0,

EmoneyRu

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +31/-2
 • Offline Offline
 • Posts: 537
 • techDevComm
  • View Profile
  • Nxt Kit

Code: [Select]
  "NXT-HQJN-6C35-9X86-7WKAN" : 1.0,
  "NXT-2NCG-G7LC-Z8KU-GRR9S" : 4.0,
  "NXT-8E6V-YBWH-5VMR-26ESD" : 2.0,
  "NXT-3VEA-RUE2-BUFF-9Y9G2" : 1.0,
  "NXT-CSQ5-K2GT-FP8S-DVMFK" : 1.0,
  "NXT-CMVW-5D3K-3D9M-A3X4K" : 48.27083333333425,
  "NXT-PJAC-BM2H-B5E3-D79BG" : 6.0,
  "NXT-2282-SQ2P-PQJW-7K3RB" : 15.0,
  "NXT-V29U-VXZJ-H8UJ-835MA" : 17.378333333333902,
  "NXT-8RBV-8F26-RZSX-F3RBZ" : 2.3208333333327986,
  "NXT-EAVH-SLEV-KSEE-EE2KP" : 1.0,
  "NXT-7QW5-88CJ-TE8R-BMPEJ" : 1.0,
  "NXT-T4NN-P4PW-P4Z3-BWSBY" : 1.0,
  "NXT-HCVA-MYWS-98PC-9QVCX" : 4.0,
  "NXT-8WM4-MC99-95YB-749A4" : 1.0,
  "NXT-LPK5-HGWD-M532-FBUAW" : 1.0,
  "NXT-7LUP-MRCU-VHAB-C5XXJ" : 1.0,
  "NXT-GYN4-FCDX-ZC2A-CR2WK" : 1.0,
  "NXT-VE25-CYXM-M9ZQ-246NH" : 5.0,
  "NXT-6HLW-9ETE-KPQ7-82DH8" : 1.2666666666666535,
  "NXT-SMFU-F96C-NA77-H9GHR" : 20.0,
  "NXT-SYNR-ZAES-GZ3F-BCDFH" : 1.0,
  "NXT-T4BJ-M2B6-9LHP-8YG77" : 1.0,
  "NXT-27KV-WBHF-6NLK-CC8MB" : 1.0,
  "NXT-C7LZ-PQMM-LNNW-2PFJU" : 12.729166666667101,
  "NXT-XYHL-UKW4-T3T2-E2F8Z" : 2.0,
  "NXT-94YH-MF3X-GZMB-4LNH7" : 1.0,
  "NXT-BAD7-238Z-2SEX-2TJ2S" : 125.42583333333295,
  "NXT-3V6A-WUZF-TJTX-DER35" : 1.0,
  "NXT-BDU3-YY78-T7W8-A9T93" : 18.099999999999774,
  "NXT-DAXR-PR6C-EA3X-8YGM4" : 7.127500000000407,
  "NXT-427K-M6FX-32RB-2X3V6" : 1.0,
  "NXT-7LB8-8ZPX-3YR9-3L85B" : 0.7708333333333357,
  "NXT-EH6X-PSBX-MXLM-69FFZ" : 1.0,
  "NXT-NRGJ-86TR-QBUU-D2C3S" : 1.0,
  "NXT-EEV3-LGUF-JC43-F7NNN" : 3.0,
  "NXT-TV64-EF58-PNAL-GZNE5" : 2.0,
  "NXT-FSHC-RL4M-D5SD-8DASY" : 3.0,
  "NXT-5HH5-H83V-ETA2-8WNQP" : 19.687499999999996,
  "NXT-XYQF-YGS2-5QCH-6Q2CZ" : 10.770833333333366,
  "NXT-7KAC-B7T7-BP6A-E4RXJ" : 14.0,
  "NXT-W8NF-QLQ7-54JS-7Z73P" : 1.0,
  "NXT-V5K6-FDSK-M2AX-FUMWA" : 4.0,
  "NXT-FRBQ-SQ2T-HYL7-5X7VZ" : 9.0,
  "NXT-9J8A-WLA7-6YZU-EPA4D" : 6.0,
  "NXT-YKDR-R624-MM4S-5ZKQK" : 34.94583333333371,
  "NXT-9A2P-SHH2-YWC5-3WFAN" : 1.0,
  "NXT-A8RW-HKUE-AET2-9FXTR" : 3.0,
  "NXT-LS7G-7WQ2-6W7S-HEQKJ" : 4.0,
  "NXT-AXVH-E9JH-4FA3-5FFXN" : 8.608333333333306,
  "NXT-49FT-VJPW-RC64-GRH64" : 12.0,
  "NXT-JXRD-GKMR-WD9Y-83CK7" : 1.0,
  "NXT-WFMJ-33VP-DSFN-7A7TA" : 11.853333333333394,
  "NXT-8D65-AVB7-X8SM-2JTX4" : 1.0,
  "NXT-8Y96-J2JN-8NWA-4XK74" : 10.121666666665908,
  "NXT-QF2A-N4WH-CRLR-2FBC5" : 2.0,
  "NXT-5WW2-XQ63-CFGM-G7YAJ" : 1.0,
  "NXT-P2MJ-LKUK-RHEA-2NFJD" : 3.0,
  "NXT-AS6F-9RJA-5NQN-8BS4E" : 84.23250000000095,
  "NXT-2Y8R-5NBZ-58ZW-CZSLZ" : 15.0,
  "NXT-2AZQ-46MC-3PQ4-9TVV8" : 1.0,
  "NXT-RR3S-3ZQZ-YBJB-2BMB8" : 13.445833333333443,
  "NXT-KUU3-FXUT-KYY2-GVLW5" : 43.84666666666728,
  "NXT-ZYCL-RXPZ-UKVJ-8GKB9" : 1.0,
  "NXT-YSC9-GKQ3-FANN-22222" : 6.0,
  "NXT-YTTX-3RBM-6ETB-49LRA" : 1.0,
  "NXT-WHBB-VBW5-H3D5-C8PNY" : 7.0,
  "NXT-6HEP-7WB4-BH38-7UE8V" : 45.9508333333342,
  "NXT-FTPH-FHM6-P5GK-2893P" : 15.0,
  "NXT-K9DH-7GRB-32G2-9H7JT" : 1.0,
  "NXT-U747-4TP7-ATU4-3QK3H" : 1.0,
  "NXT-J2MS-AZL3-85VQ-DBRDQ" : 8.0,
  "NXT-Z5N7-2LV7-X3C5-9TL7A" : 1.0,
  "NXT-DVE3-4PH5-NYXG-H8ARX" : 10.0,
  "NXT-BRG4-67SQ-KH8K-5FJ6M" : 1.0,
  "NXT-7WVC-W7TJ-REQ2-4VDJD" : 26.638333333333506,
  "NXT-EZHV-R8LY-VYPX-4YYJN" : 1.0,
  "NXT-7LPK-BUH3-6SCV-CDTRM" : 1.0,
  "NXT-URSL-DDWX-2F8Y-4ACSG" : 2.0,
  "NXT-CV5E-MSJL-4FNS-5XZYJ" : 1.0,
  "NXT-XJBZ-4W56-XJS2-FPLZT" : 1.4999999999999982,
  "NXT-AR77-SW4Y-M3VA-DUSTY" : 6.584166666666641,
  "NXT-K77P-MN3G-YN7G-3SARD" : 3.7916666666666683,
  "NXT-J7AC-K63U-AX6G-FSY2G" : 2.0,
  "NXT-49YZ-JDKE-7UYT-EA8XF" : 8.0,
  "NXT-63NR-ZCLN-H7QF-EBFSU" : 1.4133333333333005,
  "NXT-GNGY-E986-VVJG-7D2SK" : 8.860000000000785,
  "NXT-M3JR-99SB-YPHG-HVN4W" : 1.0,
  "NXT-XFAH-7N9C-6AS6-B3GLZ" : 6.0,
  "NXT-S96S-MDZY-UKG8-2ACBP" : 3.0,
  "NXT-4F7R-AXFN-4X4H-DMAYW" : 7.0,
  "NXT-S9KY-XQGC-6G2A-BNQXP" : 2.0,
  "NXT-P3VW-DUAX-CL33-9FVUD" : 50.100833333333725,
  "NXT-HMVV-XMBN-GYXK-22BKK" : 26.260833333333792,
  "NXT-7R8S-X9GD-W3M9-DWCX2" : 19.0,
  "NXT-ALP6-JWLS-K25S-DYTMB" : 3.0,
  "NXT-PMQK-R42X-SGKU-C924J" : 0.22916666666666669,
  "NXT-ZGGJ-5G8H-K24Y-3BD8S" : 1.0,
  "NXT-YBT7-X9Q3-QULK-GTWWJ" : 13.0,
  "NXT-S4LU-8TBJ-P794-ENU3Q" : 2.0,
  "NXT-XFTR-DEMC-ERDW-6AR9H" : 1.0,
  "NXT-JUB4-JBER-KSFW-AYK82" : 10.0,
  "NXT-9ZX2-YW4S-2YY5-ERV8E" : 10.0,
  "NXT-X6NX-TV78-8JVN-A9BPJ" : 3.0,
  "NXT-6A3D-PFTY-NW7W-D49Y9" : 8.0,
  "NXT-Q8NS-TX4J-UKHD-5Q6X9" : 4.0,
  "NXT-253H-ESRL-K87C-4R9FG" : 1.0,
  "NXT-Q9QB-LM8G-5VYF-B6DKD" : 13.0,
  "NXT-9KML-H4QX-AF5W-5UBTP" : 3.0,
  "NXT-3JC8-388A-ZYVL-39YCV" : 1.0,
  "NXT-5A9B-Q2UK-6DGQ-BYDWW" : 4.0,
  "NXT-JNES-HJ86-KNXQ-AQ33Z" : 1.0,
  "NXT-YBTA-VFMU-YU56-9QAWB" : 2.0,
  "NXT-S6GQ-PZ4A-W3TT-7QDCW" : 4.0,
  "NXT-ZWW7-PSXW-89TR-AA67Z" : 5.0,
  "NXT-FRS2-MQR5-758P-ANNEX" : 2.0,
  "NXT-CV94-DK9W-8H9Z-488WD" : 4.0,
  "NXT-V8VX-MLHS-NK94-DMWWQ" : 2.0,
  "NXT-5FWQ-6DVC-S323-8JE96" : 44.83500000000059,
  "NXT-A9GH-ZEQ5-CBE8-26CX9" : 6.0,
  "NXT-RAQ8-KCEZ-KDC3-9NDFE" : 3.0,
  "NXT-MGVR-JJ8Z-EDTN-FN94N" : 1.0400000000000118,
  "NXT-HR73-YXAT-HYPL-A3CSD" : 1.0,
  "NXT-9ZGK-XCJS-UG7H-CBVAK" : 1.0,
  "NXT-Z6BP-XV5U-ETGS-6FQHL" : 4.0,
  "NXT-A3N4-EPBE-9SPJ-7EXY7" : 1.0,
  "NXT-XUAK-67WB-GNGZ-7G598" : 1.0,
  "NXT-MX56-WNBG-7Q9U-55T2Z" : 1.0,
  "NXT-7G7H-BE28-B967-FTBWW" : 11.377500000000007,
  "NXT-X5SL-CCYX-9NQX-HZ2P8" : 1.0,
  "NXT-TDN4-4NMR-5RXG-8FCKD" : 3.0,
  "NXT-Q4R2-XJ3A-C8V6-8WHEC" : 1.0,
  "NXT-8CBP-XQAH-J47K-GNQPB" : 99.9991666666672,
  "NXT-KKNV-8EPK-W2S4-96VTK" : 1.0,
  "NXT-9SYB-C2GF-JA2X-2R4S3" : 50.48333333333353,
  "NXT-9HUD-2JLT-RCAG-36B4S" : 0.6874999999999257,
  "NXT-GVHS-X4MC-XV2M-CTN73" : 8.0,
  "NXT-GWGN-63MV-G5JP-DYCZF" : 3.0,
  "NXT-JLRW-HGW9-HPLA-4D8MG" : 37.575000000000244,
  "NXT-FZR5-M8RX-LFZQ-AGUDF" : 1.0,
  "NXT-5Z35-ZCDV-BC28-7KL5F" : 3.0,
  "NXT-KEX2-UXQS-RZ58-AF59H" : 0.9108333333333476,
  "NXT-FDW8-THXX-PY8X-9VK6M" : 1.0,
  "NXT-DL58-6B9L-WYFA-H9W8G" : 7.216666666666633,
  "NXT-ZXTT-CY28-339U-GJVFZ" : 1.0,
  "NXT-E55E-LHQE-VX4R-BM9AR" : 4.0,
  "NXT-QZUC-3VDR-H9VH-FDPTM" : 37.88833333333377,
  "NXT-ACWP-34XC-K3QW-5BZHJ" : 5.0,
  "NXT-3FXZ-CETU-FD2D-32FGQ" : 6.0,
  "NXT-3R28-ZBCB-E8GT-C34JC" : 2.0,
  "NXT-KLP6-X6U3-UWYU-83DHU" : 1.0,
  "NXT-SVDB-5DMS-78RM-AM57A" : 8.0,
  "NXT-2RT3-PM4A-JSWE-AA9ZM" : 5.0,
  "NXT-SB4F-J63R-TDSL-G4T3J" : 1.0,
  "NXT-B7NL-T9JQ-L84H-BPWGH" : 13.0,
  "NXT-2L2X-G2SK-L6PC-4PU66" : 2.0,
  "NXT-SSEL-H58X-CLRU-9XDTX" : 51.87833333333358,
  "NXT-CPDC-XC9B-85EF-9PNXW" : 1.0,
  "NXT-SEH4-RHJF-M6SZ-D2C3K" : 1.0,
  "NXT-TATE-2XFJ-MJTR-5F45C" : 1.0,
  "NXT-KC6G-FU83-EX9T-2MDBY" : 1.0,
  "NXT-WKMU-KC9V-PES8-HAVQ5" : 39.642500000000304,
  "NXT-23FD-PJ3N-PC7L-9JW8K" : 0.22916666666660745,
  "NXT-ZVTX-F8M5-F42Z-5RTTR" : 1.0,
  "NXT-XB2K-RQDL-X6M9-57Z54" : 4.0,
  "NXT-8VHH-BPEF-Q35F-FHKFU" : 1.0,
  "NXT-MAMY-L98Q-TL9C-HUG8G" : 3.729166666666676,
  "NXT-M3SE-YNLU-8PGW-H7WRB" : 6.0,
  "NXT-AW52-JPD7-UG95-9EWE8" : 6.0,
  "NXT-CXB2-WB4Q-NRZX-3EHBZ" : 18.0,
  "NXT-NXJ9-YYYG-D3G9-DCKHS" : 2.0,
  "NXT-36JR-WFWQ-Y8R6-HEV62" : 1.0,
  "NXT-BATA-MAH6-WNT9-43ZRW" : 12.813333333333423,
  "NXT-ENDS-6LGP-GCU9-3X5T2" : 6.7591666666662755,
  "NXT-9SH5-EWEG-78NP-FHDT6" : 16.0,
  "NXT-2AHU-UXZW-K9Q2-HENLW" : 2.0,
  "NXT-M2Y7-FKFH-CAQC-DEF7N" : 14.0,
  "NXT-CUAE-25AB-BN5E-EN57V" : 2.0,
  "NXT-J4MP-HQT3-2AZG-4EMTT" : 7.0,
  "NXT-5ZCV-KNGM-W5QK-HJ8FN" : 3.0,
  "NXT-ASVV-RXUE-HFN9-94C5Q" : 4.0,
  "NXT-GK8K-SV48-TRPV-8Z833" : 8.0,
  "NXT-PJ4S-P5MU-LFBV-6ARBY" : 6.008333333332785,
  "NXT-GXCJ-N4PL-VV5U-49YQP" : 1.0,
  "NXT-AYXP-4XML-5ZZ7-GQ22G" : 7.458333333333303,
  "NXT-VFUQ-9975-NJYK-7DG8C" : 3.0,
  "NXT-6A2T-BCKP-P9RN-B7AJW" : 7.0,
  "NXT-K5ZJ-NNR2-4J4B-D92UF" : 5.0,
  "NXT-E35V-U934-KUNH-3JJA4" : 16.0,
  "NXT-DHEF-NBL4-B87F-93ATP" : 9.0,
  "NXT-7HL4-WMNR-XGFL-ASVHV" : 5.356666666666586,
  "NXT-PHAE-A9CL-KYVX-H8DDM" : 5.0,
  "NXT-YHMW-E72A-93EG-DXBSW" : 1.0,
  "NXT-PHEY-L75X-LZRH-8X29X" : 4.0,
  "NXT-W7PJ-RSLG-9UKU-BVD7J" : 11.439999999999642,
  "NXT-LUR3-DR68-6AUS-EQC9H" : 19.0,
  "NXT-N53Y-6D8X-N8C5-5MCJ7" : 4.0,
  "NXT-36B6-UBS5-DBNK-2W3BG" : 1.0,
  "NXT-4JPP-5C6Y-ZRHU-CVTHX" : 9.0,
  "NXT-DE2F-W76R-GL25-HMFPR" : 1.0,
  "NXT-ALEH-SKT5-SU5H-7436J" : 2.0,
  "NXT-WMJR-C8ET-7Z36-FVDQW" : 0.06333333333333332,
  "NXT-QF9S-ABNV-VLJ9-98ZPQ" : 6.0,
  "NXT-NDPN-KL88-G9CA-45PXP" : 5.0,
  "NXT-EFEW-CAU2-WJ8L-7SXWX" : 3.0,
  "NXT-7VZ6-PSHV-HE82-6WA2P" : 6.0,
  "NXT-MKKL-3DX5-6TA2-APRK7" : 6.0,
  "NXT-V9Q2-ZWA3-RS5X-BEXXB" : 1.0,
  "NXT-EJGV-FJYM-QBD6-EKZM7" : 1.0,
  "NXT-HPDT-F3EV-QM3K-834K3" : 12.0,
  "NXT-VCYR-ACHS-53K4-3LZYW" : 4.0,
  "NXT-J2LR-EDTZ-QDMU-DGZFZ" : 3.0,
  "NXT-H7JC-9F6S-Y5XP-B8B3T" : 15.0,
  "NXT-4TCS-RJLN-PZ4D-H3JVV" : 2.0,
  "NXT-EAFC-EZTC-TZRZ-46X8D" : 1.0,
  "NXT-QT5B-J7UY-XFAH-GSQUM" : 1.0,
  "NXT-T6GF-DVEG-X52Y-9PCNK" : 2.0,
  "NXT-T9BX-5G25-VTNC-8LZ9S" : 19.0,
  "NXT-6CLG-8UND-XPEF-CB7W7" : 4.0,
  "NXT-DRMC-JUQG-BRTW-FLTJY" : 1.0,
  "NXT-6J82-32GS-U4S9-GEVJR" : 1.0,
  "NXT-KLKA-WWRP-5E49-6AFWF" : 5.0,
  "NXT-WX68-NVJE-NS5J-EHAYJ" : 1.0,
  "NXT-Q9FB-7XPY-6D6M-FHRN8" : 20.0,
  "NXT-D2HT-3FCZ-S8ZH-GV7AA" : 12.0,
  "NXT-DXU4-YSJF-XJ2M-FRVNS" : 7.0,
  "NXT-Y443-ETNV-E4Q3-5L882" : 50.301666666667344,
  "NXT-GZUB-NK2N-SDPY-23X8Y" : 8.0,
  "NXT-YXMD-TFFK-SEWD-D2DM9" : 0.04833333333333328,
  "NXT-Q4WH-F8R2-UMJ2-445YT" : 94.75166666666803,
  "NXT-VYWE-G49C-L28C-3VHNK" : 0.3483333333333346,
  "NXT-5Q2B-RE5S-2UW7-B2V9V" : 1.0,
  "NXT-7T55-5976-MPBB-8KDRZ" : 15.0,
  "NXT-SMNY-92DU-ZG7M-A9ARR" : 1.0,
  "NXT-J3SP-J2CL-WRTL-8MU7G" : 1.0,
  "NXT-FUCK-KB9W-P7K6-3668Z" : 2.0,
  "NXT-2DRD-6HVM-C3XX-BDRBF" : 17.0,
  "NXT-P5XE-PVAU-TYPR-GFKAE" : 11.691666666666727,
  "NXT-TDCQ-6BLR-YR9S-EQ7BZ" : 32.958333333333904,
  "NXT-FPTL-AMK5-UYD9-B8L98" : 5.0,
  "NXT-7CY3-X8CC-YV7D-BQDWW" : 1.0,
  "NXT-JLK9-QEG8-3SB6-76D2V" : 11.0,
  "NXT-3PC2-5864-F5DT-7GUPT" : 7.0,
  "NXT-5Z45-YMTY-TQRW-2JY6C" : 12.0,
  "NXT-LQTE-D82C-VKU4-FEPFB" : 1.0,
  "NXT-EKTY-DTUW-NCSK-F6TL6" : 1.0,
  "NXT-DT7W-SBZ4-MSWZ-2UUHL" : 1.0
}

EmoneyRu

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +31/-2
 • Offline Offline
 • Posts: 537
 • techDevComm
  • View Profile
  • Nxt Kit

Forgers [447000,458000):
Code: [Select]
{
  "NXT-2RH8-9WHX-GSN9-FN3PG" : 1.0,
  "NXT-RRVG-2HWZ-TZEM-22222" : 1.0,
  "NXT-86BJ-XAAD-3KPN-6XQZV" : 2.0,
  "NXT-HMRK-DS7H-6CP5-3EKYB" : 3.0,
  "NXT-TVHS-JGUR-8KCP-E5ZV3" : 6.0,
  "NXT-B8SA-UFVM-YWCM-9C6GZ" : 15.0,
  "NXT-RCCR-W44H-NU2S-CGXNN" : 1.0,
  "NXT-V4D7-4LPP-GNQ3-3DUEW" : 3.0,
  "NXT-HPW9-EC4H-KJPT-7STQV" : 5.0,
  "NXT-XRK4-5HYK-5965-9FH4Z" : 10.0,
  "NXT-UX5D-V7WG-N9C3-BKB25" : 1.0,
  "NXT-GBVJ-GFS9-WF74-A477J" : 13.0,
  "NXT-A6BL-A2SE-QB2U-GHLDW" : 2.0,
  "NXT-8N9W-TN4F-YA2S-H5B7R" : 28.0,
  "NXT-3Y36-849T-3WD8-G3G6Q" : 3.0,
  "NXT-5B8Y-UZC2-L8W3-BTJF6" : 1.0,
  "NXT-Z6L6-VLA4-EU79-4962E" : 4.0,
  "NXT-RCD8-ETJP-8Z2H-CCHSR" : 1.0,
  "NXT-S7RD-ETUJ-HQ53-5D4KX" : 9.0,
  "NXT-V9HN-G28G-WLK3-2H856" : 6.0,
  "NXT-GMCY-ULZP-EJNM-8ENQ5" : 2.0,
  "NXT-USCH-VC7D-4EX3-272SG" : 1.0,
  "NXT-VP6V-H2DE-U5GA-HZGH5" : 1.0,
  "NXT-W6G8-F4ES-MSTS-5269V" : 1.0,
  "NXT-RMRV-MRVK-CGB7-2923D" : 15.0,
  "NXT-2EYT-C522-VL6G-FQSMP" : 14.0,
  "NXT-H87Q-PTFP-A87T-GTQ2J" : 15.0,
  "NXT-4MKA-E6C6-ZD5L-DSLX4" : 15.0,
  "NXT-HAB5-H5X2-L5J7-GCL9N" : 10.0,
  "NXT-26R5-5SV8-GGEC-26BSH" : 12.0,
  "NXT-F29Q-Z9DJ-6TYB-8Y43R" : 5.0,
  "NXT-RWUS-ETXU-PRKL-DRFD7" : 1.0,
  "NXT-PNVQ-B5RN-QHHR-3BC7U" : 6.0,
  "NXT-TU7P-SCUQ-2TB9-2BDKT" : 1.0,
  "NXT-FS2K-SEX2-79UT-DXNB9" : 6.0,
  "NXT-4R55-GPLW-DRYV-HMVEK" : 1.0,
  "NXT-7LUC-22LJ-5WJ4-22222" : 1.0,
  "NXT-LKAJ-S86U-CVVK-5VXB6" : 8.0,
  "NXT-XWFF-GEP4-J448-2RLYY" : 15.0,
  "NXT-7BCQ-LYZW-YYRP-CB7PQ" : 15.0,
  "NXT-N3N8-NXTF-LUKH-4H8CF" : 10.0,
  "NXT-78DJ-22UJ-6AMF-22222" : 6.0,
  "NXT-G7TR-HCK5-CWGB-2BANK" : 4.0,
  "NXT-KSUV-6DNX-EZZ2-E2W9U" : 15.0,
  "NXT-5EK6-528Y-98LU-434R4" : 2.0,
  "NXT-CJT2-DYBH-VSU5-H525T" : 4.0,
  "NXT-FEYP-6WFH-XJZV-E67CY" : 3.0,
  "NXT-4BYW-Z4MJ-K4X5-HFXFD" : 4.0,
  "NXT-7VLR-7RF6-MMST-DF4ZT" : 1.0,
  "NXT-6XTC-TG2L-DDKG-ELMYK" : 15.0,
  "NXT-74VC-NKPE-RYCA-5LMPT" : 9.0,
  "NXT-F232-8RBJ-A2QQ-EQSSG" : 1.0,
  "NXT-JBF2-UJLN-GYKM-4E899" : 9.0,
  "NXT-XPYX-L8RB-BLPP-7N92X" : 2.0,
  "NXT-9LKY-DKC8-Q4Q7-BB3X8" : 7.0,
  "NXT-EE3M-NV5Y-6Z3D-AH84U" : 8.0,
  "NXT-MRKC-4LQZ-ZCA7-F9SKD" : 15.0,
  "NXT-BXF5-26QV-VJYE-F5BDJ" : 15.0,
  "NXT-MRBN-8DFH-PFMK-A4DBM" : 15.0,
  "NXT-C3QD-DQUV-X8FT-5YYHN" : 13.0,
  "NXT-2LJG-JE2U-R96M-9JCP7" : 1.0,
  "NXT-YJRX-WTG2-AUYQ-DH9RR" : 5.0,
  "NXT-HFV6-N66W-P7R9-DKRES" : 13.0,
  "NXT-DNHQ-D5EH-ZZ3H-CRSRQ" : 1.0,
  "NXT-RNCR-YXDZ-V866-BS5RX" : 1.0,
  "NXT-DG6A-4BEC-4G3W-D3VCC" : 1.0,
  "NXT-36MU-K6Q6-D6KF-EE48X" : 1.0,
  "NXT-5SQV-H8DF-7HNJ-4K3WV" : 3.0,
  "NXT-7HQE-82RR-FAQ2-4RTL9" : 6.0,
  "NXT-7CTJ-DHLZ-VZ3N-8ZRZD" : 5.0,
  "NXT-CNHJ-42YR-QVZV-GRW8C" : 1.0,
  "NXT-QBTV-LEMS-E5LA-5M35U" : 13.0,
  "NXT-WZWJ-3FXV-KH35-BRCE4" : 5.0,
  "NXT-3NTG-FJPG-FFRY-FSZH4" : 1.0,
  "NXT-NPMF-JVBE-DQH2-FM7UT" : 3.0,
  "NXT-FLVS-VRBV-LDPD-6DZ9W" : 3.0,
  "NXT-YNZ6-HE8K-TPF6-AV45K" : 2.0,
  "NXT-772X-VVVV-HGJ3-HG7ZK" : 3.0,
  "NXT-N4PS-NP2D-H97D-72BGS" : 6.0,
  "NXT-3S9K-NZLR-W7H8-HR8DW" : 1.0,
  "NXT-LAHF-ULUT-R2DG-D98QB" : 2.0,
  "NXT-2JC4-GM6A-YR2B-DNTDY" : 3.0,
  "NXT-W9N6-LNST-3YCT-BRSFC" : 1.0,
  "NXT-DW45-RBK5-SP6U-3KD5C" : 8.0,
  "NXT-VKLG-W3WY-WPF7-2GHKY" : 12.0,
  "NXT-TMVC-69YC-SJB4-8YCH7" : 2.0,
  "NXT-HRTB-YNPH-LYXS-ALCDL" : 14.0,
  "NXT-NR2T-PFZU-RLDU-DN3QU" : 1.0,
  "NXT-2V7G-C8BY-KTYY-CAHNU" : 7.0,
  "NXT-46VH-78E7-24HY-2UHTZ" : 1.0,
  "NXT-LYTA-X9EV-YPDG-CCEQT" : 14.0,
  "NXT-W3WB-C4UU-EBK7-8VYQ6" : 1.0,
  "NXT-LUD7-R2EA-DMDM-9AKMU" : 2.0,
  "NXT-METZ-V5FF-PJU8-2D7RU" : 10.0,
  "NXT-MP7B-F26P-VSME-CQF5B" : 15.0,
  "NXT-3CUW-4GRB-6F87-FVSDF" : 2.0,
  "NXT-6C5S-F7CB-7TJC-55L3S" : 5.0,
  "NXT-T5BR-68RL-GF3W-GJ3R9" : 1.0,
  "NXT-K884-ACWF-3J9H-E9742" : 3.0,
  "NXT-BK2J-ZMY4-93UY-8EM9V" : 3.0,
  "NXT-7D5M-9WW9-PFSS-96M57" : 9.0,
  "NXT-6ZWG-SJUL-J3QQ-GYSUD" : 1.0,
  "NXT-6KDS-WBL7-K3VQ-DJ4EX" : 11.0,
  "NXT-2UKS-7VYN-Q73Y-EKE8Y" : 5.0,
  "NXT-QKSK-WCCL-DE4V-8SGFP" : 5.0,
  "NXT-C5WE-EYJ6-449J-HHM4S" : 9.0,
  "NXT-AEEP-46XV-3JEJ-6ZQX6" : 6.0,
  "NXT-W9EE-TRNF-ES6B-92X7N" : 3.0,
  "NXT-VPP6-RFBG-WMAH-54SDX" : 1.0,
  "NXT-94RK-9X8T-VQRQ-F6LYQ" : 1.0,
  "NXT-F454-9PHD-W3SX-2WHAX" : 1.0,
  "NXT-GAUU-WUDD-AP3W-9W9PV" : 2.0,
  "NXT-QW4Y-76KT-FN6Z-54RRY" : 8.0,
  "NXT-A6DL-4GN2-SPA2-A3KKL" : 1.0,
  "NXT-G4UU-689D-5RHQ-FZT2G" : 13.0,
  "NXT-HDBR-JLHG-BJNJ-6X8MZ" : 2.0,
  "NXT-A6NF-JE4R-XB6L-FAUFZ" : 15.0,
  "NXT-CMVW-5D3K-3D9M-A3X4K" : 1.0,
  "NXT-2QHM-H99Q-8C9Y-C4XTN" : 4.0,
  "NXT-PJAC-BM2H-B5E3-D79BG" : 1.0,
  "NXT-KWU4-Z9RG-EZE2-69RZH" : 7.0,
  "NXT-V8BS-Q29G-KA69-422YV" : 6.0,
  "NXT-EAVH-SLEV-KSEE-EE2KP" : 2.0,
  "NXT-7QW5-88CJ-TE8R-BMPEJ" : 1.0,
  "NXT-HCVA-MYWS-98PC-9QVCX" : 6.0,
  "NXT-F9AF-P9FM-V73D-3P736" : 13.0,
  "NXT-SMFU-F96C-NA77-H9GHR" : 3.0,
  "NXT-THLJ-CYAL-JQST-6FNS5" : 15.0,
  "NXT-HLNR-4HDK-HQUJ-37545" : 15.0,
  "NXT-J2ZE-S9TV-43Z7-9LRKC" : 2.0,
  "NXT-BDU3-YY78-T7W8-A9T93" : 1.0,
  "NXT-DAXR-PR6C-EA3X-8YGM4" : 9.0,
  "NXT-SQ9J-JCAN-8XVY-5XN7K" : 15.0,
  "NXT-M6QF-Q5WK-2UXK-5D3HR" : 15.0,
  "NXT-7LB8-8ZPX-3YR9-3L85B" : 15.0,
  "NXT-DTT3-6KSZ-VARJ-DGKGD" : 10.0,
  "NXT-K5KL-23DJ-3XLK-22222" : 979.0,
  "NXT-5S3S-8BT8-UF2E-9ZTLN" : 1.0,
  "NXT-TV64-EF58-PNAL-GZNE5" : 1.0,
  "NXT-BPZH-L5JZ-TS9Q-6RVTM" : 1.0,
  "NXT-7KAC-B7T7-BP6A-E4RXJ" : 2.0,
  "NXT-WAHJ-4CZX-NSZV-6LWDS" : 15.0,
  "NXT-FRBQ-SQ2T-HYL7-5X7VZ" : 1.0,
  "NXT-S37K-7X9X-2RTY-5L438" : 7.0,
  "NXT-LS7G-7WQ2-6W7S-HEQKJ" : 3.0,
  "NXT-2VKN-SJQP-HFGU-4SH6S" : 9.0,
  "NXT-V4WY-U928-GRN8-CKPL9" : 12.0,
  "NXT-P2MJ-LKUK-RHEA-2NFJD" : 1.0,
  "NXT-AS6F-9RJA-5NQN-8BS4E" : 2.0,
  "NXT-2Y8R-5NBZ-58ZW-CZSLZ" : 9.0,
  "NXT-RR3S-3ZQZ-YBJB-2BMB8" : 1.0,
  "NXT-FH2N-WBX5-G29G-E2CU4" : 5.0,
  "NXT-AE2X-AAJ8-UVD9-5GTA3" : 7.0,
  "NXT-6RKA-ZVFL-VBS6-7D2EP" : 3.0,
  "NXT-ZYCL-RXPZ-UKVJ-8GKB9" : 1.0,
  "NXT-8DSC-MFGJ-HQRP-D7MU3" : 6.0,
  "NXT-VH7W-4N48-34QS-4E88L" : 5.0,
  "NXT-FTPH-FHM6-P5GK-2893P" : 3.0,
  "NXT-WGWC-KKC6-VLFB-7WC6Z" : 10.0,
  "NXT-4698-N8M5-DKQW-FBPA9" : 15.0,
  "NXT-J2MS-AZL3-85VQ-DBRDQ" : 1.0,
  "NXT-TYS4-2N8X-MC46-DAQVP" : 12.0,
  "NXT-GX4W-RXGW-7PG5-3AJ84" : 15.0,
  "NXT-39J5-ZMF8-L245-DEN6N" : 4.0,
  "NXT-7WVC-W7TJ-REQ2-4VDJD" : 8.0,
  "NXT-AR77-SW4Y-M3VA-DUSTY" : 7.0,
  "NXT-NTC4-ZZF9-AAG8-CBWUX" : 1.0,
  "NXT-SJHU-A3X2-HYJA-B49ZQ" : 15.0,
  "NXT-NLFZ-23B5-F98Y-22222" : 15.0,
  "NXT-S96S-MDZY-UKG8-2ACBP" : 1.0,
  "NXT-XNGA-CPJ5-FY4N-HD3G3" : 10.0,
  "NXT-3FH7-TS6Q-44EV-8B9LN" : 1.0,
  "NXT-MPF5-UXFD-R382-2BKS6" : 15.0,
  "NXT-YBT7-X9Q3-QULK-GTWWJ" : 7.0,
  "NXT-6A3D-PFTY-NW7W-D49Y9" : 1.0,
  "NXT-Q9QB-LM8G-5VYF-B6DKD" : 2.0,
  "NXT-5A9B-Q2UK-6DGQ-BYDWW" : 1.0,
  "NXT-TWU9-P3E4-HCDM-CQ9L6" : 15.0,
  "NXT-YBTA-VFMU-YU56-9QAWB" : 2.0,
  "NXT-5FWQ-6DVC-S323-8JE96" : 1.0,
  "NXT-ELWG-9FPV-KTP6-F7L6T" : 11.0,
  "NXT-X9ZH-AYBT-87EQ-7FSWJ" : 15.0,
  "NXT-8YZY-6S8Q-87BR-FJG6Z" : 9.0,
  "NXT-8CBP-XQAH-J47K-GNQPB" : 7.0,
  "NXT-GVHS-X4MC-XV2M-CTN73" : 5.0,
  "NXT-GWGN-63MV-G5JP-DYCZF" : 2.0,
  "NXT-YE49-2FFV-PNU8-6CXQG" : 15.0,
  "NXT-DXWC-NADK-MCCZ-EZK8A" : 10.0,
  "NXT-ZXTT-CY28-339U-GJVFZ" : 6.0,
  "NXT-FUFK-VH2R-H4ME-32HDG" : 12.0,
  "NXT-2RVZ-JRYZ-ERVM-2PCVK" : 9.0,
  "NXT-FGT3-88A5-HKTD-HSP6F" : 10.0,
  "NXT-3R28-ZBCB-E8GT-C34JC" : 2.0,
  "NXT-Y4J6-AH2R-ZMEB-AT4EJ" : 5.0,
  "NXT-L2EQ-QURY-CB6Q-2UWXC" : 8.0,
  "NXT-KPAA-EA3M-W4Z6-4HQ2U" : 2.0,
  "NXT-SSEL-H58X-CLRU-9XDTX" : 1.0,
  "NXT-D4UF-YXBT-8ZND-9VP2X" : 8.0,
  "NXT-TGNZ-E8VK-69EX-3L9LX" : 10.0,
  "NXT-LMJD-BHGU-ZQGQ-E4972" : 15.0,
  "NXT-WKMU-KC9V-PES8-HAVQ5" : 3.0,
  "NXT-DBBW-BD2X-W89Y-GDWGT" : 8.0,
  "NXT-AW52-JPD7-UG95-9EWE8" : 5.0,
  "NXT-HV5P-5WN7-6GHZ-DDY4P" : 15.0,
  "NXT-9SH5-EWEG-78NP-FHDT6" : 1.0,
  "NXT-2AHU-UXZW-K9Q2-HENLW" : 3.0,
  "NXT-J4MP-HQT3-2AZG-4EMTT" : 1.0,
  "NXT-GK8K-SV48-TRPV-8Z833" : 1.0,
  "NXT-6A2T-BCKP-P9RN-B7AJW" : 1.0,
  "NXT-DHEF-NBL4-B87F-93ATP" : 3.0,
  "NXT-ZQHH-R7P8-VUW6-7MC8B" : 7.0,
  "NXT-YPR6-CDUA-LVWE-8RG7G" : 15.0,
  "NXT-PHEY-L75X-LZRH-8X29X" : 4.0,
  "NXT-LUR3-DR68-6AUS-EQC9H" : 3.0,
  "NXT-TP33-6LDH-JQN8-4MTNA" : 14.0,
  "NXT-DE2F-W76R-GL25-HMFPR" : 1.0,
  "NXT-5UET-4HMD-6SRE-DPQ82" : 9.0,
  "NXT-ALEH-SKT5-SU5H-7436J" : 1.0,
  "NXT-UZNP-6LBA-YQ38-3TEY8" : 14.0,
  "NXT-7VZ6-PSHV-HE82-6WA2P" : 1.0,
  "NXT-WYT8-43WG-TVY3-ESLXX" : 15.0,
  "NXT-HPDT-F3EV-QM3K-834K3" : 1.0,
  "NXT-22MG-74J2-UX2S-6H7NL" : 5.0,
  "NXT-H7JC-9F6S-Y5XP-B8B3T" : 9.0,
  "NXT-RZ9H-H2XD-WTR3-B4WN2" : 12.0,
  "NXT-CFWZ-K5BL-EMDS-FL4M9" : 1.0,
  "NXT-Q9FB-7XPY-6D6M-FHRN8" : 9.0,
  "NXT-LTEP-LGNV-FLL5-B3X2P" : 7.0,
  "NXT-9XEP-URAF-F57C-CWFSB" : 1.0,
  "NXT-Q4WH-F8R2-UMJ2-445YT" : 2.0,
  "NXT-P979-WDWE-4EQ6-7TLX5" : 15.0,
  "NXT-USU4-92UY-KEYT-4H649" : 15.0,
  "NXT-7T55-5976-MPBB-8KDRZ" : 5.0,
  "NXT-743S-UDC4-YWXN-22246" : 11.0,
  "NXT-JLK9-QEG8-3SB6-76D2V" : 2.0,
  "NXT-5ZAC-9WJT-7HHX-5VRTE" : 1.0,
  "NXT-5Z45-YMTY-TQRW-2JY6C" : 7.0,
  "NXT-JW79-3778-LHS6-G88LQ" : 9.0
}

EmoneyRu

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +31/-2
 • Offline Offline
 • Posts: 537
 • techDevComm
  • View Profile
  • Nxt Kit

Payouts:
Code: [Select]
{
  "NXT-HMRK-DS7H-6CP5-3EKYB" : 28.0,
  "NXT-TVHS-JGUR-8KCP-E5ZV3" : 24.0,
  "NXT-LYSW-N4N4-FR4Z-2KC2D" : 35.0,
  "NXT-8N9W-TN4F-YA2S-H5B7R" : 28.0,
  "NXT-VP6V-H2DE-U5GA-HZGH5" : 44.0,
  "NXT-5EK6-528Y-98LU-434R4" : 22.0,
  "NXT-74VC-NKPE-RYCA-5LMPT" : 27.0,
  "NXT-EE3M-NV5Y-6Z3D-AH84U" : 26.0,
  "NXT-HFV6-N66W-P7R9-DKRES" : 23.0,
  "NXT-VF2Z-P35X-UND9-5BDE9" : 38.0,
  "NXT-7CTJ-DHLZ-VZ3N-8ZRZD" : 23.0,
  "NXT-FDMW-3E4C-PVQD-4XCNC" : 30.0,
  "NXT-L83J-FJ9B-4NB3-4G5VU" : 46.0,
  "NXT-XK4J-RN7N-UTMV-AANJ5" : 108.0,
  "NXT-DTB3-CRYB-D5YM-FTSEG" : 22.0,
  "NXT-2V7G-C8BY-KTYY-CAHNU" : 23.0,
  "NXT-FK5G-7QST-A4U5-DXY5G" : 47.0,
  "NXT-BK2J-ZMY4-93UY-8EM9V" : 54.0,
  "NXT-4QZR-GBWC-P8U6-7WMAP" : 27.0,
  "NXT-2UKS-7VYN-Q73Y-EKE8Y" : 24.0,
  "NXT-QKSK-WCCL-DE4V-8SGFP" : 23.0,
  "NXT-VPP6-RFBG-WMAH-54SDX" : 50.0,
  "NXT-QW4Y-76KT-FN6Z-54RRY" : 25.0,
  "NXT-A6DL-4GN2-SPA2-A3KKL" : 23.0,
  "NXT-CMVW-5D3K-3D9M-A3X4K" : 49.0,
  "NXT-SMFU-F96C-NA77-H9GHR" : 23.0,
  "NXT-BAD7-238Z-2SEX-2TJ2S" : 125.0,
  "NXT-K5KL-23DJ-3XLK-22222" : 979.0,
  "NXT-YKDR-R624-MM4S-5ZKQK" : 34.0,
  "NXT-AS6F-9RJA-5NQN-8BS4E" : 86.0,
  "NXT-2Y8R-5NBZ-58ZW-CZSLZ" : 24.0,
  "NXT-KUU3-FXUT-KYY2-GVLW5" : 43.0,
  "NXT-6HEP-7WB4-BH38-7UE8V" : 45.0,
  "NXT-7WVC-W7TJ-REQ2-4VDJD" : 34.0,
  "NXT-P3VW-DUAX-CL33-9FVUD" : 50.0,
  "NXT-HMVV-XMBN-GYXK-22BKK" : 26.0,
  "NXT-5FWQ-6DVC-S323-8JE96" : 45.0,
  "NXT-8CBP-XQAH-J47K-GNQPB" : 106.0,
  "NXT-9SYB-C2GF-JA2X-2R4S3" : 50.0,
  "NXT-JLRW-HGW9-HPLA-4D8MG" : 37.0,
  "NXT-QZUC-3VDR-H9VH-FDPTM" : 37.0,
  "NXT-SSEL-H58X-CLRU-9XDTX" : 52.0,
  "NXT-WKMU-KC9V-PES8-HAVQ5" : 42.0,
  "NXT-LUR3-DR68-6AUS-EQC9H" : 22.0,
  "NXT-H7JC-9F6S-Y5XP-B8B3T" : 24.0,
  "NXT-Q9FB-7XPY-6D6M-FHRN8" : 29.0,
  "NXT-Y443-ETNV-E4Q3-5L882" : 50.0,
  "NXT-Q4WH-F8R2-UMJ2-445YT" : 96.0,
  "NXT-TDCQ-6BLR-YR9S-EQ7BZ" : 32.0
}

EmoneyRu

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +31/-2
 • Offline Offline
 • Posts: 537
 • techDevComm
  • View Profile
  • Nxt Kit

Left (init for next round's peers):
Code: [Select]
{
  "NXT-2RH8-9WHX-GSN9-FN3PG" : 2.0,
  "NXT-RRVG-2HWZ-TZEM-22222" : 17.0,
  "NXT-86BJ-XAAD-3KPN-6XQZV" : 4.0,
  "NXT-52TA-PE6U-KE5Y-9DHMR" : 1.0,
  "NXT-WTGT-LW7A-B8KC-GNUL4" : 14.0,
  "NXT-HMRK-DS7H-6CP5-3EKYB" : 0.14416666666237177,
  "NXT-B5WD-FU8E-QDPV-G65TJ" : 5.0,
  "NXT-2VDB-TV55-NH75-38V5P" : 8.0,
  "NXT-ZEKG-CHYB-N8AR-4TQ3U" : 3.0,
  "NXT-G7PF-JD45-C6QY-EEHKE" : 1.0,
  "NXT-65PU-ZM5D-AF2Z-GQZND" : 5.660000000000082,
  "NXT-B8SA-UFVM-YWCM-9C6GZ" : 15.0,
  "NXT-YQG4-JGA2-HEK9-CQZYZ" : 1.0,
  "NXT-2S7C-PG8H-WGKK-285C6" : 2.0,
  "NXT-YHYX-K3AX-832E-7NYRN" : 1.0,
  "NXT-RCCR-W44H-NU2S-CGXNN" : 1.0,
  "NXT-V4D7-4LPP-GNQ3-3DUEW" : 3.0,
  "NXT-HPW9-EC4H-KJPT-7STQV" : 5.020833333333336,
  "NXT-XRK4-5HYK-5965-9FH4Z" : 10.0,
  "NXT-433J-LENP-3NTK-86VP3" : 5.0,
  "NXT-TZ2T-5ZVA-C5TB-GRSSM" : 1.0,
  "NXT-CG3K-VKG3-U2FC-HUPAZ" : 1.130833333333335,
  "NXT-UX5D-V7WG-N9C3-BKB25" : 6.0,
  "NXT-GBVJ-GFS9-WF74-A477J" : 19.37833333333295,
  "NXT-A6BL-A2SE-QB2U-GHLDW" : 2.0,
  "NXT-EGGB-SLRL-B9KT-2CGSW" : 3.0,
  "NXT-9P2A-FZ8R-JVSU-32ECR" : 1.0,
  "NXT-LYSW-N4N4-FR4Z-2KC2D" : 0.9216666666670434,
  "NXT-NFUN-426S-BEEX-BYRW6" : 5.0,
  "NXT-ZSWV-CT5Y-RAHC-6U9DG" : 0.02749999999999998,
  "NXT-C2K2-FBYC-BAJF-GYSJL" : 1.0,
  "NXT-TQN6-2RH8-79AZ-7WVQ2" : 1.0,
  "NXT-S3JT-5JJE-ZC8F-D7F5M" : 2.0,
  "NXT-3Y36-849T-3WD8-G3G6Q" : 11.0,
  "NXT-HVGP-XQ27-C8RG-CH535" : 3.0,
  "NXT-36TD-B3G4-4DUY-4R8WN" : 1.0,
  "NXT-JBCS-ZYVL-GCC8-DCFWD" : 1.0,
  "NXT-KTTD-E3CK-W4A6-FH3TP" : 8.0,
  "NXT-E9DA-A5K6-X3MK-69LAJ" : 2.0,
  "NXT-3T2W-6HXY-UGUL-BS85F" : 6.0,
  "NXT-GE96-NYW7-JMLA-3Y362" : 1.0,
  "NXT-R28J-YR7D-DW6Y-CAHAU" : 2.0,
  "NXT-GFYJ-TY44-885Q-3VJJA" : 1.0,
  "NXT-5B8Y-UZC2-L8W3-BTJF6" : 1.0,
  "NXT-Z6L6-VLA4-EU79-4962E" : 4.0,
  "NXT-DBDW-STA8-ARBE-6JRPA" : 3.0,
  "NXT-ZT3L-7R6M-CAP6-2NJ6W" : 12.0,
  "NXT-CB98-BAXH-Z4EP-GE23Q" : 1.0,
  "NXT-TUAS-BY3U-6S7V-5TXHZ" : 3.0,
  "NXT-RCD8-ETJP-8Z2H-CCHSR" : 3.0,
  "NXT-GQ27-DD53-YM6K-ER6HK" : 5.0,
  "NXT-S7RD-ETUJ-HQ53-5D4KX" : 9.0,
  "NXT-V9HN-G28G-WLK3-2H856" : 6.0,
  "NXT-LCK5-XM8T-L5TM-3R7H4" : 2.0,
  "NXT-KYH4-BWYQ-W4QX-DQVUY" : 10.0,
  "NXT-ENBR-9223-KURH-G9CEA" : 1.5474999999999948,
  "NXT-4W8S-MSTU-8N8Q-2RXSL" : 4.0,
  "NXT-HNQU-HTEQ-5QDF-BZLSQ" : 0.16583333333333322,
  "NXT-GMCY-ULZP-EJNM-8ENQ5" : 9.0,
  "NXT-PPPK-GBAU-6U4V-9NSMX" : 1.0,
  "NXT-8NKV-7JWD-6XSQ-6A5KY" : 2.0,
  "NXT-USCH-VC7D-4EX3-272SG" : 2.0,
  "NXT-VP6V-H2DE-U5GA-HZGH5" : 0.02250000000037744,
  "NXT-7NPP-5DXS-LGTF-H6MMP" : 2.0,
  "NXT-W6G8-F4ES-MSTS-5269V" : 14.0,
  "NXT-4GNJ-JVAQ-8U8A-GTGUV" : 1.0,
  "NXT-U8CW-EEYK-8DWD-CGLQL" : 1.0,
  "NXT-XRNQ-DUUY-HLSV-AC3TW" : 3.8350000000003504,
  "NXT-FC69-GJC5-XHFG-DVBCU" : 10.0,
  "NXT-RMRV-MRVK-CGB7-2923D" : 15.0,
  "NXT-2EYT-C522-VL6G-FQSMP" : 14.0,
  "NXT-H87Q-PTFP-A87T-GTQ2J" : 15.0,
  "NXT-LXP3-GLNB-ASD5-FA79Q" : 1.0,
  "NXT-BF9E-RH4D-A4HS-34QKR" : 3.0,
  "NXT-GQVC-6XB5-PKL7-GZ4YF" : 2.0,
  "NXT-WLGZ-CLXL-GVKW-3JC43" : 1.0,
  "NXT-4MKA-E6C6-ZD5L-DSLX4" : 15.0,
  "NXT-Z2UH-2ZS2-T4P2-9TV4B" : 2.0,
  "NXT-6MVF-XTDR-MDTK-DPHEU" : 15.0,
  "NXT-Q4N3-V2QJ-S3GT-FW4Z9" : 2.0,
  "NXT-8V3E-34ST-T4UW-AYGY2" : 1.0,
  "NXT-HAB5-H5X2-L5J7-GCL9N" : 10.0,
  "NXT-6A4Q-L7L6-LAL7-GA2NJ" : 1.0,
  "NXT-TJ8X-CZ3P-SX4G-DLSNS" : 3.0,
  "NXT-26R5-5SV8-GGEC-26BSH" : 12.0,
  "NXT-F29Q-Z9DJ-6TYB-8Y43R" : 5.0,
  "NXT-RWUS-ETXU-PRKL-DRFD7" : 9.0,
  "NXT-9H8W-2722-B4Z5-B6TXB" : 1.0,
  "NXT-9QU7-NDSL-ZDMV-52JF5" : 2.0,
  "NXT-2AS9-D5GB-BNHD-9DJXQ" : 1.0,
  "NXT-RK5U-NNTH-3AAS-55K77" : 1.0,
  "NXT-X55Q-HC52-P96P-CCGH5" : 4.0,
  "NXT-39GF-SNTJ-PN9R-HBD34" : 5.0,
  "NXT-PNVQ-B5RN-QHHR-3BC7U" : 14.0,
  "NXT-TU7P-SCUQ-2TB9-2BDKT" : 2.0,
  "NXT-E637-29M4-RWJR-A8GWE" : 1.0,
  "NXT-9W9Z-XC2C-7L63-DVBWF" : 14.0,
  "NXT-FS2K-SEX2-79UT-DXNB9" : 19.0,
  "NXT-PG3E-SGWA-K9Y7-2CXKD" : 1.0,
  "NXT-CVZ2-Y5WW-UU7C-7ZCV7" : 1.0,
  "NXT-YLQS-M85R-NP6A-3NBJL" : 2.0,
  "NXT-44HE-6Z3Y-N2ZL-E9ZPW" : 0.02083333333333215,
  "NXT-Z9QP-38TL-24GT-FS6SL" : 11.0,
  "NXT-P2LG-5PX9-72LB-5HC5K" : 12.0,
  "NXT-4R55-GPLW-DRYV-HMVEK" : 1.0,
  "NXT-FRNZ-PDJF-2CQT-DQ4WQ" : 3.375000000000001,
  "NXT-MEDU-4VLQ-KJN6-5KLHH" : 1.0,
  "NXT-7LUC-22LJ-5WJ4-22222" : 7.0,
  "NXT-LKAJ-S86U-CVVK-5VXB6" : 8.0,
  "NXT-YBRH-UZV8-XV99-BPPP6" : 12.0,
  "NXT-KLMY-XWF7-HHKH-BGS5Y" : 4.041666666666972,
  "NXT-QUUE-9M9E-TRC5-24Q2M" : 2.0,
  "NXT-M9N7-EHVN-6KX7-GK9M6" : 2.0,
  "NXT-7PJE-3NSH-C7W5-GU4FT" : 3.0,
  "NXT-B472-XPVX-MW5A-6ALAU" : 1.0,
  "NXT-SGTB-4NKL-S34Z-76GQJ" : 2.0,
  "NXT-NPM3-M8QD-KSAL-CLNRP" : 1.0,
  "NXT-LXWE-JNE3-MPQ9-CCX8K" : 0.22999999999982634,
  "NXT-SQSZ-XNXL-62GV-6ECAN" : 5.0,
  "NXT-XWFF-GEP4-J448-2RLYY" : 15.0,
  "NXT-7BCQ-LYZW-YYRP-CB7PQ" : 15.0,
  "NXT-BRFN-RM4L-ZCCK-HXX7N" : 9.0,
  "NXT-R2U6-22MC-LQL2-22222" : 1.0,
  "NXT-N3N8-NXTF-LUKH-4H8CF" : 10.0,
  "NXT-BP4D-WR4B-9ZK7-3CQ36" : 0.015833333333333335,
  "NXT-78DJ-22UJ-6AMF-22222" : 15.0,
  "NXT-G7TR-HCK5-CWGB-2BANK" : 4.090833333333333,
  "NXT-KSUV-6DNX-EZZ2-E2W9U" : 19.0,
  "NXT-DBH9-ZWLK-ZSHV-7XAKC" : 6.0,
  "NXT-CJT2-DYBH-VSU5-H525T" : 6.0,
  "NXT-BZD7-EEV8-BZS7-CQQXB" : 0.04499999999999995,
  "NXT-FEYP-6WFH-XJZV-E67CY" : 3.0,
  "NXT-TRCN-ZSHH-R4YS-HLAYP" : 10.0,
  "NXT-4BYW-Z4MJ-K4X5-HFXFD" : 9.0,
  "NXT-GSFR-UGF5-D6HM-GWZSV" : 5.0,
  "NXT-PQ5P-9BWV-Y396-93SD6" : 8.0,
  "NXT-7VLR-7RF6-MMST-DF4ZT" : 1.0,
  "NXT-F2N7-GHWK-GH6U-8LTJC" : 1.0,
  "NXT-UUUM-ZXHS-2S49-4RDZ9" : 1.0,
  "NXT-NFDZ-F697-TS87-FMVHR" : 7.0,
  "NXT-6XTC-TG2L-DDKG-ELMYK" : 15.0,
  "NXT-F232-8RBJ-A2QQ-EQSSG" : 1.0,
  "NXT-Z2A2-SQMM-4JPB-5GR85" : 1.0,
  "NXT-JBF2-UJLN-GYKM-4E899" : 9.0,
  "NXT-6WHB-JYP7-QJJ2-DST9T" : 2.0,
  "NXT-QE62-J4F9-TWDB-6K2CG" : 3.0,
  "NXT-7NX9-9ZQ4-TCYM-GF5R2" : 1.0,
  "NXT-X5EF-HTB2-RLYU-HW8E7" : 4.0,
  "NXT-KFX2-HDBV-6QMX-9WXEX" : 1.0,
  "NXT-XPYX-L8RB-BLPP-7N92X" : 2.0,
  "NXT-67M3-G335-STG4-3EVUW" : 4.0,
  "NXT-ZUQY-AKML-GHM3-HFYQC" : 1.0,
  "NXT-VVTG-H927-L8EK-FTBNA" : 2.0,
  "NXT-9XEN-PLLG-RUW8-2H7SV" : 0.757499999999929,
  "NXT-V7JV-78FM-L2W6-FUWTZ" : 1.0,
  "NXT-9LKY-DKC8-Q4Q7-BB3X8" : 7.0,
  "NXT-X95R-PRA8-9TKX-FRTUQ" : 1.0,
  "NXT-8Q27-6Z96-C29V-B2GBD" : 3.0,
  "NXT-VMMH-DHEM-R6C8-CU2J9" : 6.395833333333125,
  "NXT-6X5J-7UNN-A9NB-9QJUU" : 1.0,
  "NXT-JT6F-UKTE-7VK6-85XYM" : 4.0,
  "NXT-MRKC-4LQZ-ZCA7-F9SKD" : 15.0,
  "NXT-3XGR-TGMC-6XWW-A48JD" : 2.0,
  "NXT-BXF5-26QV-VJYE-F5BDJ" : 15.0,
  "NXT-P67N-JFET-JPG9-H52DZ" : 4.0,
  "NXT-MRBN-8DFH-PFMK-A4DBM" : 15.0,
  "NXT-GTZ2-LLVH-ZD6E-2D533" : 0.8766666666666801,
  "NXT-WR9W-RPQW-8ZJ7-6U2D7" : 7.0,
  "NXT-EXMV-R7YR-ZAZU-GCKBV" : 12.0,
  "NXT-3GA5-ZE62-NEUB-A9XGR" : 0.19500000000011042,
  "NXT-K5NM-MEV7-AL3Q-8BNFQ" : 0.016666666666666666,
  "NXT-L8EV-EMP8-7VE8-88WWL" : 1.0,
  "NXT-U8A4-PELA-M5FL-GQRMW" : 1.0,
  "NXT-QK5L-7YM9-YPVF-55GL5" : 4.65416666666672,
  "NXT-VQVL-9WRL-B397-DL6UP" : 0.3358333333333343,
  "NXT-C3QD-DQUV-X8FT-5YYHN" : 13.0,
  "NXT-2LJG-JE2U-R96M-9JCP7" : 1.0,
  "NXT-YJRX-WTG2-AUYQ-DH9RR" : 7.0,
  "NXT-G3ZG-DFJR-C4VX-AVNK5" : 1.0,
  "NXT-HC73-3M32-CRCX-8PNRT" : 1.1083333333333285,
  "NXT-3Q3K-T5JA-43EZ-GBMTM" : 2.0,
  "NXT-8F69-W9Z9-8M6Y-ETXGZ" : 8.0,
  "NXT-WBLW-5ZL4-A64L-4PDQZ" : 6.0,
  "NXT-PSWT-N4BH-ZYCB-F8LWP" : 0.7733333333334329,
  "NXT-XEX2-YEMY-USHK-5BBNZ" : 3.0,
  "NXT-SPZP-5YVR-66S5-7SP4A" : 1.0,
  "NXT-9TS8-LNUR-ZXYV-7CGYH" : 1.0,
  "NXT-GYJH-58WZ-ZMBF-AZREY" : 1.0,
  "NXT-DNHQ-D5EH-ZZ3H-CRSRQ" : 1.0,
  "NXT-6XQ7-N76X-G5CJ-A68KE" : 14.0,
  "NXT-VF2Z-P35X-UND9-5BDE9" : 0.5033333333335008,
  "NXT-RNCR-YXDZ-V866-BS5RX" : 1.0,
  "NXT-AFG5-XJWA-AWVL-2SU23" : 6.0,
  "NXT-PKXM-WH25-UXXG-CJAVD" : 4.0,
  "NXT-DG6A-4BEC-4G3W-D3VCC" : 1.0,
  "NXT-R8VT-6C23-WYRJ-8UUBZ" : 14.938333333333349,
  "NXT-ZGCD-3Z6V-T7CX-HFPFU" : 1.0,
  "NXT-YBAN-6THY-7HF3-5D8BB" : 1.0,
  "NXT-FCKG-WYM8-EAS6-GXDDA" : 1.0,
  "NXT-GUVX-CCLC-N63N-2UWL2" : 1.0,
  "NXT-Y5A5-HZUR-PEER-EY2G4" : 8.055833333333076,
  "NXT-36MU-K6Q6-D6KF-EE48X" : 1.0,
  "NXT-ZK9S-42U6-2S6F-9DGGT" : 1.0,
  "NXT-6LNH-SK9M-2UDM-9ENJ6" : 5.364999999999993,
  "NXT-DABA-3XF2-VZL5-4D4TE" : 2.0,
  "NXT-5SQV-H8DF-7HNJ-4K3WV" : 11.0,
  "NXT-7HQE-82RR-FAQ2-4RTL9" : 6.0,
  "NXT-FDMW-3E4C-PVQD-4XCNC" : 0.4516666666676876,
  "NXT-83MS-ZV4Z-QV3Y-7U3H6" : 14.0,
  "NXT-CNHJ-42YR-QVZV-GRW8C" : 14.0,
  "NXT-QBTV-LEMS-E5LA-5M35U" : 13.0,
  "NXT-WZWJ-3FXV-KH35-BRCE4" : 19.968333333332758,
  "NXT-8HNT-4ZTF-ZXH3-7RU38" : 7.0,
  "NXT-QBW3-6CNF-NBRW-9UKEG" : 1.0,
  "NXT-3NTG-FJPG-FFRY-FSZH4" : 6.0,
  "NXT-46ZE-BQYK-R26H-8HRRB" : 0.1249999999997442,
  "NXT-F96M-8X9Z-M88Q-3BW3X" : 1.2524999999999884,
  "NXT-5CX9-N8VD-5EWC-H4LUA" : 1.0,
  "NXT-NPMF-JVBE-DQH2-FM7UT" : 3.0,
  "NXT-FLVS-VRBV-LDPD-6DZ9W" : 12.0,
  "NXT-RBWW-VPR4-FXGS-DCPW2" : 5.0,
  "NXT-YL78-U9PB-AUHL-HUJU8" : 1.7749999999998183,
  "NXT-YNZ6-HE8K-TPF6-AV45K" : 12.0,
  "NXT-W9Q8-BZJK-3UD4-AHUWX" : 2.0,
  "NXT-L83J-FJ9B-4NB3-4G5VU" : 0.26833333333409826,
  "NXT-SYDU-2E3K-4M5Z-BMRCP" : 7.0,
  "NXT-45XR-DDUM-ER5F-43RQC" : 0.3558333333333348,
  "NXT-Z6DA-R5BL-2PAM-AQRAW" : 6.0,
  "NXT-MYLX-FW6K-BBK5-GKUNR" : 0.2291666666666659,
  "NXT-WTLL-Z8CV-E8QH-DEXC5" : 8.0,
  "NXT-XK4J-RN7N-UTMV-AANJ5" : 0.5225000000013864,
  "NXT-MLL9-3YKL-H2Q4-ARSAY" : 1.0,
  "NXT-QJDK-SAUZ-8BP4-44ERD" : 1.0,
  "NXT-P63Z-9Y8Z-CWCS-2P5ZD" : 1.0,
  "NXT-772X-VVVV-HGJ3-HG7ZK" : 3.0,
  "NXT-P6VQ-SUAZ-T2UE-HV24Q" : 1.0,
  "NXT-ED2R-NXGT-93BJ-HAB8L" : 16.60583333333348,
  "NXT-WTRL-FR4P-JHNY-7U6C8" : 1.0,
  "NXT-JCZD-4ZKG-XUZ5-ALNYD" : 2.0,
  "NXT-N4PS-NP2D-H97D-72BGS" : 6.0,
  "NXT-4BP4-TXCZ-HHM3-8YMFN" : 5.0,
  "NXT-3S9K-NZLR-W7H8-HR8DW" : 15.0,
  "NXT-8UNC-QVL6-43W7-9KMFT" : 3.0,
  "NXT-QE74-HCES-C3VP-FA9HD" : 20.0,
  "NXT-V2NY-WZ74-YNGZ-CHZT5" : 1.071666666666675,
  "NXT-AMUY-UUWP-MPZZ-D57DT" : 5.0,
  "NXT-FAHJ-MNJE-5BHY-24PP4" : 9.0,
  "NXT-44G3-AC7Y-G3P2-3CLAH" : 4.0,
  "NXT-LAHF-ULUT-R2DG-D98QB" : 5.361666666667219,
  "NXT-AXEW-Y4Z9-EX6T-HPGWT" : 0.0858333333333334,
  "NXT-93RA-557X-G9VG-4RBWB" : 8.624999999999972,
  "NXT-FPRZ-BDZG-GGRL-6CTS8" : 20.0,
  "NXT-LHVA-UYW6-MUVK-7TXHV" : 6.0,
  "NXT-2JC4-GM6A-YR2B-DNTDY" : 13.0,
  "NXT-RJU8-JSNR-H9J4-2KWKY" : 4.4008333333332335,
  "NXT-ZKPZ-7QNC-9H8P-3MYF3" : 1.0,
  "NXT-W9N6-LNST-3YCT-BRSFC" : 1.0,
  "NXT-DW45-RBK5-SP6U-3KD5C" : 8.0,
  "NXT-HEWU-6KDT-BM8Q-6A9GY" : 6.13083333333331,
  "NXT-YJ25-HTWF-N8RR-4TJAY" : 6.0,
  "NXT-AMRN-3PQ8-MZN7-HQEMR" : 2.0,
  "NXT-VKLG-W3WY-WPF7-2GHKY" : 12.0,
  "NXT-TMVC-69YC-SJB4-8YCH7" : 19.775000000000432,
  "NXT-HRTB-YNPH-LYXS-ALCDL" : 14.0,
  "NXT-NR2T-PFZU-RLDU-DN3QU" : 19.0,
  "NXT-UTA4-MYXX-ZFXL-FBQ9G" : 2.0,
  "NXT-B7J4-8WXH-NWZR-CVA5D" : 1.0,
  "NXT-DTB3-CRYB-D5YM-FTSEG" : 0.529166666665418,
  "NXT-2V7G-C8BY-KTYY-CAHNU" : 0.5208333333333286,
  "NXT-PJ5P-X3Y2-AUER-DL8CQ" : 0.8158333333333454,
  "NXT-DFDV-58KQ-LTD7-9XC9T" : 1.0,
  "NXT-46VH-78E7-24HY-2UHTZ" : 8.0,
  "NXT-UNDW-H4LR-7PKM-67YF4" : 1.0,
  "NXT-VA35-UT98-ABXZ-44J64" : 4.520833333333334,
  "NXT-LYTA-X9EV-YPDG-CCEQT" : 14.0,
  "NXT-W3WB-C4UU-EBK7-8VYQ6" : 1.0,
  "NXT-LUD7-R2EA-DMDM-9AKMU" : 17.0,
  "NXT-METZ-V5FF-PJU8-2D7RU" : 10.0,
  "NXT-MP7B-F26P-VSME-CQF5B" : 15.0,
  "NXT-NJM8-HLLG-U4WS-H9EEH" : 3.0,
  "NXT-W9EA-TDL6-LTM8-6THE6" : 1.0,
  "NXT-QCHL-NRMF-26CY-74V9E" : 3.0,
  "NXT-3CUW-4GRB-6F87-FVSDF" : 9.0,
  "NXT-JCE6-WCGC-NQB3-GWEQM" : 6.0,
  "NXT-AM5F-GGW9-H4J3-DL7SS" : 2.0,
  "NXT-EQ76-HG8J-JXPQ-B2CFA" : 2.0,
  "NXT-FK5G-7QST-A4U5-DXY5G" : 0.5925000000002285,
  "NXT-6C5S-F7CB-7TJC-55L3S" : 5.0,
  "NXT-R3JW-ZMP5-ULGS-GTTRD" : 1.0,
  "NXT-T5BR-68RL-GF3W-GJ3R9" : 8.692499999999937,
  "NXT-KCK2-WKXK-7F4A-7MH38" : 3.0,
  "NXT-ZDQK-DWU4-HH2Y-4ELL6" : 3.0,
  "NXT-DJTJ-N8QM-CPQB-FEZTY" : 1.0,
  "NXT-K884-ACWF-3J9H-E9742" : 6.0,
  "NXT-MAEF-Y5ND-K63M-4ZPCG" : 0.026666666667168215,
  "NXT-RYVQ-9669-ERFC-CJKDP" : 9.879999999999969,
  "NXT-Z8T2-TM8W-3SGJ-GTJ69" : 0.015000000000000001,
  "NXT-BK2J-ZMY4-93UY-8EM9V" : 0.0850000000011022,
  "NXT-7D5M-9WW9-PFSS-96M57" : 9.0,

EmoneyRu

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +31/-2
 • Offline Offline
 • Posts: 537
 • techDevComm
  • View Profile
  • Nxt Kit

Code: [Select]
  "NXT-SLTE-P3UQ-EQ92-D5RYE" : 18.0,
  "NXT-URK8-PW8G-CMLH-57KKQ" : 13.0,
  "NXT-EPSG-46SM-HL4T-CAXN6" : 11.0,
  "NXT-XM86-4ZNA-65L5-CDWUE" : 0.03416666666666664,
  "NXT-4ZS8-86DG-WKNX-9UQQF" : 18.887499999999783,
  "NXT-6ZWG-SJUL-J3QQ-GYSUD" : 1.0,
  "NXT-9RBT-GYTU-P8CF-2PX69" : 9.0,
  "NXT-6X34-LB5R-2KVE-579KK" : 4.666666666666667,
  "NXT-J37K-X67U-3RC7-88CT8" : 1.0,
  "NXT-8QLY-CRHV-NSJZ-CCZ5K" : 2.0,
  "NXT-4QZR-GBWC-P8U6-7WMAP" : 0.8650000000004603,
  "NXT-ALDL-VAG8-Q7US-BUEM3" : 6.0,
  "NXT-DSQP-SACK-CMLK-GN8NF" : 15.854166666666817,
  "NXT-UWJU-XXST-3MPQ-2JWG7" : 1.0,
  "NXT-6KDS-WBL7-K3VQ-DJ4EX" : 11.0,
  "NXT-2UKS-7VYN-Q73Y-EKE8Y" : 0.029166666666721852,
  "NXT-HYTB-S8UF-DEM8-AMJNV" : 1.1191666666666698,
  "NXT-U9BG-EMVD-NG2F-BJN95" : 3.0,
  "NXT-SVEK-VTRU-HWLQ-ADJGV" : 1.0,
  "NXT-NNBQ-NXU8-8R7E-3TG5M" : 4.0,
  "NXT-C5WE-EYJ6-449J-HHM4S" : 9.0,
  "NXT-XQ9C-JQQB-6R5C-DRZHQ" : 1.0,
  "NXT-AEEP-46XV-3JEJ-6ZQX6" : 6.0,
  "NXT-WLKH-GEMA-PZE9-6TKJ6" : 2.0,
  "NXT-R67P-6BZ2-XWAK-8RHZR" : 5.0,
  "NXT-W9EE-TRNF-ES6B-92X7N" : 8.0,
  "NXT-2XT3-3RP8-FHMJ-6ANVS" : 7.058333333333332,
  "NXT-XK6U-MB8X-266F-C46P3" : 9.0,
  "NXT-VPP6-RFBG-WMAH-54SDX" : 0.5516666666672094,
  "NXT-T4S6-E3R5-9QQT-9DQT7" : 20.0,
  "NXT-SANE-A8ZT-9AXH-BVCTX" : 12.0,
  "NXT-94RK-9X8T-VQRQ-F6LYQ" : 10.0,
  "NXT-F454-9PHD-W3SX-2WHAX" : 1.0,
  "NXT-YXT7-V4DK-DC5X-9AQ58" : 1.1791666666666631,
  "NXT-ZRV3-WR6C-W8P5-7EKJU" : 2.0,
  "NXT-GAUU-WUDD-AP3W-9W9PV" : 2.0,
  "NXT-6YRF-WUCN-KPMC-8PSWJ" : 5.0,
  "NXT-F3W7-HL7Y-BESE-D8EZZ" : 2.0,
  "NXT-A6DL-4GN2-SPA2-A3KKL" : 0.20000000000048956,
  "NXT-HDKA-4ALM-G3WM-66XRG" : 1.0,
  "NXT-NNVJ-95XG-8UEB-CRYPT" : 10.124166666666753,
  "NXT-LN3D-T2LN-WJSF-BNWN2" : 5.0,
  "NXT-R44K-THFB-DBA8-D2HJU" : 6.0,
  "NXT-G4UU-689D-5RHQ-FZT2G" : 13.0,
  "NXT-LPLX-DCG6-CMV7-8M496" : 1.0,
  "NXT-KFGJ-M5V7-MT3Y-BXY9D" : 5.0,
  "NXT-AQCE-U929-GX3S-BEMHU" : 1.0,
  "NXT-HDBR-JLHG-BJNJ-6X8MZ" : 10.0,
  "NXT-R54H-5CST-CAQ7-24SB2" : 2.0,
  "NXT-BT9N-Z4H7-X9FU-CST3M" : 1.0,
  "NXT-CCVF-F3LV-FZCS-EB3LR" : 2.0,
  "NXT-HQJN-6C35-9X86-7WKAN" : 1.0,
  "NXT-2NCG-G7LC-Z8KU-GRR9S" : 4.0,
  "NXT-8E6V-YBWH-5VMR-26ESD" : 2.0,
  "NXT-A6NF-JE4R-XB6L-FAUFZ" : 15.0,
  "NXT-3VEA-RUE2-BUFF-9Y9G2" : 1.0,
  "NXT-CSQ5-K2GT-FP8S-DVMFK" : 1.0,
  "NXT-CMVW-5D3K-3D9M-A3X4K" : 0.2708333333342523,
  "NXT-2QHM-H99Q-8C9Y-C4XTN" : 4.0,
  "NXT-PJAC-BM2H-B5E3-D79BG" : 7.0,
  "NXT-KWU4-Z9RG-EZE2-69RZH" : 7.0,
  "NXT-2282-SQ2P-PQJW-7K3RB" : 15.0,
  "NXT-V29U-VXZJ-H8UJ-835MA" : 17.378333333333902,
  "NXT-V8BS-Q29G-KA69-422YV" : 6.0,
  "NXT-8RBV-8F26-RZSX-F3RBZ" : 2.3208333333327986,
  "NXT-EAVH-SLEV-KSEE-EE2KP" : 3.0,
  "NXT-7QW5-88CJ-TE8R-BMPEJ" : 2.0,
  "NXT-T4NN-P4PW-P4Z3-BWSBY" : 1.0,
  "NXT-HCVA-MYWS-98PC-9QVCX" : 10.0,
  "NXT-8WM4-MC99-95YB-749A4" : 1.0,
  "NXT-LPK5-HGWD-M532-FBUAW" : 1.0,
  "NXT-7LUP-MRCU-VHAB-C5XXJ" : 1.0,
  "NXT-GYN4-FCDX-ZC2A-CR2WK" : 1.0,
  "NXT-F9AF-P9FM-V73D-3P736" : 13.0,
  "NXT-VE25-CYXM-M9ZQ-246NH" : 5.0,
  "NXT-6HLW-9ETE-KPQ7-82DH8" : 1.2666666666666535,
  "NXT-SYNR-ZAES-GZ3F-BCDFH" : 1.0,
  "NXT-THLJ-CYAL-JQST-6FNS5" : 15.0,
  "NXT-T4BJ-M2B6-9LHP-8YG77" : 1.0,
  "NXT-27KV-WBHF-6NLK-CC8MB" : 1.0,
  "NXT-C7LZ-PQMM-LNNW-2PFJU" : 12.729166666667101,
  "NXT-HLNR-4HDK-HQUJ-37545" : 15.0,
  "NXT-J2ZE-S9TV-43Z7-9LRKC" : 2.0,
  "NXT-XYHL-UKW4-T3T2-E2F8Z" : 2.0,
  "NXT-94YH-MF3X-GZMB-4LNH7" : 1.0,
  "NXT-BAD7-238Z-2SEX-2TJ2S" : 0.42583333333294604,
  "NXT-3V6A-WUZF-TJTX-DER35" : 1.0,
  "NXT-BDU3-YY78-T7W8-A9T93" : 19.099999999999774,
  "NXT-DAXR-PR6C-EA3X-8YGM4" : 16.127500000000406,
  "NXT-427K-M6FX-32RB-2X3V6" : 1.0,
  "NXT-SQ9J-JCAN-8XVY-5XN7K" : 15.0,
  "NXT-M6QF-Q5WK-2UXK-5D3HR" : 15.0,
  "NXT-7LB8-8ZPX-3YR9-3L85B" : 15.770833333333336,
  "NXT-DTT3-6KSZ-VARJ-DGKGD" : 10.0,
  "NXT-EH6X-PSBX-MXLM-69FFZ" : 1.0,
  "NXT-NRGJ-86TR-QBUU-D2C3S" : 1.0,
  "NXT-EEV3-LGUF-JC43-F7NNN" : 3.0,
  "NXT-5S3S-8BT8-UF2E-9ZTLN" : 1.0,
  "NXT-TV64-EF58-PNAL-GZNE5" : 3.0,
  "NXT-FSHC-RL4M-D5SD-8DASY" : 3.0,
  "NXT-BPZH-L5JZ-TS9Q-6RVTM" : 1.0,
  "NXT-5HH5-H83V-ETA2-8WNQP" : 19.687499999999996,
  "NXT-XYQF-YGS2-5QCH-6Q2CZ" : 10.770833333333366,
  "NXT-7KAC-B7T7-BP6A-E4RXJ" : 16.0,
  "NXT-WAHJ-4CZX-NSZV-6LWDS" : 15.0,
  "NXT-W8NF-QLQ7-54JS-7Z73P" : 1.0,
  "NXT-V5K6-FDSK-M2AX-FUMWA" : 4.0,
  "NXT-FRBQ-SQ2T-HYL7-5X7VZ" : 10.0,
  "NXT-9J8A-WLA7-6YZU-EPA4D" : 6.0,
  "NXT-YKDR-R624-MM4S-5ZKQK" : 0.9458333333337094,
  "NXT-S37K-7X9X-2RTY-5L438" : 7.0,
  "NXT-9A2P-SHH2-YWC5-3WFAN" : 1.0,
  "NXT-A8RW-HKUE-AET2-9FXTR" : 3.0,
  "NXT-LS7G-7WQ2-6W7S-HEQKJ" : 7.0,
  "NXT-AXVH-E9JH-4FA3-5FFXN" : 8.608333333333306,
  "NXT-2VKN-SJQP-HFGU-4SH6S" : 9.0,
  "NXT-49FT-VJPW-RC64-GRH64" : 12.0,
  "NXT-JXRD-GKMR-WD9Y-83CK7" : 1.0,
  "NXT-WFMJ-33VP-DSFN-7A7TA" : 11.853333333333394,
  "NXT-8D65-AVB7-X8SM-2JTX4" : 1.0,
  "NXT-8Y96-J2JN-8NWA-4XK74" : 10.121666666665908,
  "NXT-QF2A-N4WH-CRLR-2FBC5" : 2.0,
  "NXT-V4WY-U928-GRN8-CKPL9" : 12.0,
  "NXT-5WW2-XQ63-CFGM-G7YAJ" : 1.0,
  "NXT-P2MJ-LKUK-RHEA-2NFJD" : 4.0,
  "NXT-AS6F-9RJA-5NQN-8BS4E" : 0.23250000000095383,
  "NXT-2AZQ-46MC-3PQ4-9TVV8" : 1.0,
  "NXT-RR3S-3ZQZ-YBJB-2BMB8" : 14.445833333333443,
  "NXT-FH2N-WBX5-G29G-E2CU4" : 5.0,
  "NXT-AE2X-AAJ8-UVD9-5GTA3" : 7.0,
  "NXT-6RKA-ZVFL-VBS6-7D2EP" : 3.0,
  "NXT-KUU3-FXUT-KYY2-GVLW5" : 0.8466666666672822,
  "NXT-ZYCL-RXPZ-UKVJ-8GKB9" : 2.0,
  "NXT-8DSC-MFGJ-HQRP-D7MU3" : 6.0,
  "NXT-VH7W-4N48-34QS-4E88L" : 5.0,
  "NXT-YSC9-GKQ3-FANN-22222" : 6.0,
  "NXT-YTTX-3RBM-6ETB-49LRA" : 1.0,
  "NXT-WHBB-VBW5-H3D5-C8PNY" : 7.0,
  "NXT-6HEP-7WB4-BH38-7UE8V" : 0.9508333333342023,
  "NXT-FTPH-FHM6-P5GK-2893P" : 18.0,
  "NXT-K9DH-7GRB-32G2-9H7JT" : 1.0,
  "NXT-WGWC-KKC6-VLFB-7WC6Z" : 10.0,
  "NXT-U747-4TP7-ATU4-3QK3H" : 1.0,
  "NXT-4698-N8M5-DKQW-FBPA9" : 15.0,
  "NXT-J2MS-AZL3-85VQ-DBRDQ" : 9.0,
  "NXT-Z5N7-2LV7-X3C5-9TL7A" : 1.0,
  "NXT-DVE3-4PH5-NYXG-H8ARX" : 10.0,
  "NXT-TYS4-2N8X-MC46-DAQVP" : 12.0,
  "NXT-GX4W-RXGW-7PG5-3AJ84" : 15.0,
  "NXT-BRG4-67SQ-KH8K-5FJ6M" : 1.0,
  "NXT-39J5-ZMF8-L245-DEN6N" : 4.0,
  "NXT-7WVC-W7TJ-REQ2-4VDJD" : 0.638333333333506,
  "NXT-EZHV-R8LY-VYPX-4YYJN" : 1.0,
  "NXT-7LPK-BUH3-6SCV-CDTRM" : 1.0,
  "NXT-URSL-DDWX-2F8Y-4ACSG" : 2.0,
  "NXT-CV5E-MSJL-4FNS-5XZYJ" : 1.0,
  "NXT-XJBZ-4W56-XJS2-FPLZT" : 1.4999999999999982,
  "NXT-AR77-SW4Y-M3VA-DUSTY" : 13.58416666666664,
  "NXT-K77P-MN3G-YN7G-3SARD" : 3.7916666666666683,
  "NXT-J7AC-K63U-AX6G-FSY2G" : 2.0,
  "NXT-49YZ-JDKE-7UYT-EA8XF" : 8.0,
  "NXT-NTC4-ZZF9-AAG8-CBWUX" : 1.0,
  "NXT-SJHU-A3X2-HYJA-B49ZQ" : 15.0,
  "NXT-63NR-ZCLN-H7QF-EBFSU" : 1.4133333333333005,
  "NXT-NLFZ-23B5-F98Y-22222" : 15.0,
  "NXT-GNGY-E986-VVJG-7D2SK" : 8.860000000000785,
  "NXT-M3JR-99SB-YPHG-HVN4W" : 1.0,
  "NXT-XFAH-7N9C-6AS6-B3GLZ" : 6.0,
  "NXT-S96S-MDZY-UKG8-2ACBP" : 4.0,
  "NXT-XNGA-CPJ5-FY4N-HD3G3" : 10.0,
  "NXT-4F7R-AXFN-4X4H-DMAYW" : 7.0,
  "NXT-S9KY-XQGC-6G2A-BNQXP" : 2.0,
  "NXT-3FH7-TS6Q-44EV-8B9LN" : 1.0,
  "NXT-MPF5-UXFD-R382-2BKS6" : 15.0,
  "NXT-P3VW-DUAX-CL33-9FVUD" : 0.1008333333337248,
  "NXT-HMVV-XMBN-GYXK-22BKK" : 0.26083333333379244,
  "NXT-7R8S-X9GD-W3M9-DWCX2" : 19.0,
  "NXT-ALP6-JWLS-K25S-DYTMB" : 3.0,
  "NXT-PMQK-R42X-SGKU-C924J" : 0.22916666666666669,
  "NXT-ZGGJ-5G8H-K24Y-3BD8S" : 1.0,
  "NXT-YBT7-X9Q3-QULK-GTWWJ" : 20.0,
  "NXT-S4LU-8TBJ-P794-ENU3Q" : 2.0,
  "NXT-XFTR-DEMC-ERDW-6AR9H" : 1.0,
  "NXT-JUB4-JBER-KSFW-AYK82" : 10.0,
  "NXT-9ZX2-YW4S-2YY5-ERV8E" : 10.0,
  "NXT-X6NX-TV78-8JVN-A9BPJ" : 3.0,
  "NXT-6A3D-PFTY-NW7W-D49Y9" : 9.0,
  "NXT-Q8NS-TX4J-UKHD-5Q6X9" : 4.0,
  "NXT-253H-ESRL-K87C-4R9FG" : 1.0,
  "NXT-Q9QB-LM8G-5VYF-B6DKD" : 15.0,
  "NXT-9KML-H4QX-AF5W-5UBTP" : 3.0,
  "NXT-3JC8-388A-ZYVL-39YCV" : 1.0,
  "NXT-5A9B-Q2UK-6DGQ-BYDWW" : 5.0,
  "NXT-JNES-HJ86-KNXQ-AQ33Z" : 1.0,
  "NXT-TWU9-P3E4-HCDM-CQ9L6" : 15.0,
  "NXT-YBTA-VFMU-YU56-9QAWB" : 4.0,
  "NXT-S6GQ-PZ4A-W3TT-7QDCW" : 4.0,
  "NXT-ZWW7-PSXW-89TR-AA67Z" : 5.0,
  "NXT-FRS2-MQR5-758P-ANNEX" : 2.0,
  "NXT-CV94-DK9W-8H9Z-488WD" : 4.0,
  "NXT-V8VX-MLHS-NK94-DMWWQ" : 2.0,
  "NXT-5FWQ-6DVC-S323-8JE96" : 0.8350000000005906,
  "NXT-A9GH-ZEQ5-CBE8-26CX9" : 6.0,
  "NXT-RAQ8-KCEZ-KDC3-9NDFE" : 3.0,
  "NXT-MGVR-JJ8Z-EDTN-FN94N" : 1.0400000000000118,
  "NXT-HR73-YXAT-HYPL-A3CSD" : 1.0,
  "NXT-ELWG-9FPV-KTP6-F7L6T" : 11.0,
  "NXT-9ZGK-XCJS-UG7H-CBVAK" : 1.0,
  "NXT-Z6BP-XV5U-ETGS-6FQHL" : 4.0,
  "NXT-A3N4-EPBE-9SPJ-7EXY7" : 1.0,
  "NXT-XUAK-67WB-GNGZ-7G598" : 1.0,
  "NXT-MX56-WNBG-7Q9U-55T2Z" : 1.0,
  "NXT-7G7H-BE28-B967-FTBWW" : 11.377500000000007,
  "NXT-X5SL-CCYX-9NQX-HZ2P8" : 1.0,
  "NXT-X9ZH-AYBT-87EQ-7FSWJ" : 15.0,
  "NXT-8YZY-6S8Q-87BR-FJG6Z" : 9.0,
  "NXT-TDN4-4NMR-5RXG-8FCKD" : 3.0,
  "NXT-Q4R2-XJ3A-C8V6-8WHEC" : 1.0,
  "NXT-8CBP-XQAH-J47K-GNQPB" : 0.9991666666671932,
  "NXT-KKNV-8EPK-W2S4-96VTK" : 1.0,
  "NXT-9SYB-C2GF-JA2X-2R4S3" : 0.48333333333353323,
  "NXT-9HUD-2JLT-RCAG-36B4S" : 0.6874999999999257,
  "NXT-GVHS-X4MC-XV2M-CTN73" : 13.0,
  "NXT-GWGN-63MV-G5JP-DYCZF" : 5.0,
  "NXT-JLRW-HGW9-HPLA-4D8MG" : 0.5750000000002444,
  "NXT-FZR5-M8RX-LFZQ-AGUDF" : 1.0,
  "NXT-5Z35-ZCDV-BC28-7KL5F" : 3.0,
  "NXT-YE49-2FFV-PNU8-6CXQG" : 15.0,
  "NXT-KEX2-UXQS-RZ58-AF59H" : 0.9108333333333476,
  "NXT-FDW8-THXX-PY8X-9VK6M" : 1.0,
  "NXT-DXWC-NADK-MCCZ-EZK8A" : 10.0,
  "NXT-DL58-6B9L-WYFA-H9W8G" : 7.216666666666633,
  "NXT-ZXTT-CY28-339U-GJVFZ" : 7.0,
  "NXT-E55E-LHQE-VX4R-BM9AR" : 4.0,
  "NXT-FUFK-VH2R-H4ME-32HDG" : 12.0,
  "NXT-QZUC-3VDR-H9VH-FDPTM" : 0.8883333333337688,
  "NXT-2RVZ-JRYZ-ERVM-2PCVK" : 9.0,
  "NXT-ACWP-34XC-K3QW-5BZHJ" : 5.0,
  "NXT-FGT3-88A5-HKTD-HSP6F" : 10.0,
  "NXT-3FXZ-CETU-FD2D-32FGQ" : 6.0,
  "NXT-3R28-ZBCB-E8GT-C34JC" : 4.0,
  "NXT-Y4J6-AH2R-ZMEB-AT4EJ" : 5.0,
  "NXT-L2EQ-QURY-CB6Q-2UWXC" : 8.0,
  "NXT-KLP6-X6U3-UWYU-83DHU" : 1.0,
  "NXT-KPAA-EA3M-W4Z6-4HQ2U" : 2.0,
  "NXT-SVDB-5DMS-78RM-AM57A" : 8.0,
  "NXT-2RT3-PM4A-JSWE-AA9ZM" : 5.0,
  "NXT-SB4F-J63R-TDSL-G4T3J" : 1.0,
  "NXT-B7NL-T9JQ-L84H-BPWGH" : 13.0,
  "NXT-2L2X-G2SK-L6PC-4PU66" : 2.0,
  "NXT-SSEL-H58X-CLRU-9XDTX" : 0.878333333333579,
  "NXT-CPDC-XC9B-85EF-9PNXW" : 1.0,
  "NXT-SEH4-RHJF-M6SZ-D2C3K" : 1.0,
  "NXT-D4UF-YXBT-8ZND-9VP2X" : 8.0,
  "NXT-TATE-2XFJ-MJTR-5F45C" : 1.0,
  "NXT-TGNZ-E8VK-69EX-3L9LX" : 10.0,
  "NXT-LMJD-BHGU-ZQGQ-E4972" : 15.0,
  "NXT-KC6G-FU83-EX9T-2MDBY" : 1.0,
  "NXT-WKMU-KC9V-PES8-HAVQ5" : 0.6425000000003038,
  "NXT-23FD-PJ3N-PC7L-9JW8K" : 0.22916666666660745,
  "NXT-DBBW-BD2X-W89Y-GDWGT" : 8.0,
  "NXT-ZVTX-F8M5-F42Z-5RTTR" : 1.0,
  "NXT-XB2K-RQDL-X6M9-57Z54" : 4.0,
  "NXT-8VHH-BPEF-Q35F-FHKFU" : 1.0,
  "NXT-MAMY-L98Q-TL9C-HUG8G" : 3.729166666666676,
  "NXT-M3SE-YNLU-8PGW-H7WRB" : 6.0,
  "NXT-AW52-JPD7-UG95-9EWE8" : 11.0,
  "NXT-CXB2-WB4Q-NRZX-3EHBZ" : 18.0,
  "NXT-NXJ9-YYYG-D3G9-DCKHS" : 2.0,
  "NXT-36JR-WFWQ-Y8R6-HEV62" : 1.0,
  "NXT-BATA-MAH6-WNT9-43ZRW" : 12.813333333333423,
  "NXT-ENDS-6LGP-GCU9-3X5T2" : 6.7591666666662755,
  "NXT-HV5P-5WN7-6GHZ-DDY4P" : 15.0,
  "NXT-9SH5-EWEG-78NP-FHDT6" : 17.0,
  "NXT-2AHU-UXZW-K9Q2-HENLW" : 5.0,
  "NXT-M2Y7-FKFH-CAQC-DEF7N" : 14.0,
  "NXT-CUAE-25AB-BN5E-EN57V" : 2.0,
  "NXT-J4MP-HQT3-2AZG-4EMTT" : 8.0,
  "NXT-5ZCV-KNGM-W5QK-HJ8FN" : 3.0,
  "NXT-ASVV-RXUE-HFN9-94C5Q" : 4.0,
  "NXT-GK8K-SV48-TRPV-8Z833" : 9.0,
  "NXT-PJ4S-P5MU-LFBV-6ARBY" : 6.008333333332785,
  "NXT-GXCJ-N4PL-VV5U-49YQP" : 1.0,
  "NXT-AYXP-4XML-5ZZ7-GQ22G" : 7.458333333333303,
  "NXT-VFUQ-9975-NJYK-7DG8C" : 3.0,
  "NXT-6A2T-BCKP-P9RN-B7AJW" : 8.0,
  "NXT-K5ZJ-NNR2-4J4B-D92UF" : 5.0,
  "NXT-E35V-U934-KUNH-3JJA4" : 16.0,
  "NXT-DHEF-NBL4-B87F-93ATP" : 12.0,
  "NXT-ZQHH-R7P8-VUW6-7MC8B" : 7.0,
  "NXT-7HL4-WMNR-XGFL-ASVHV" : 5.356666666666586,
  "NXT-PHAE-A9CL-KYVX-H8DDM" : 5.0,
  "NXT-YHMW-E72A-93EG-DXBSW" : 1.0,
  "NXT-YPR6-CDUA-LVWE-8RG7G" : 15.0,
  "NXT-PHEY-L75X-LZRH-8X29X" : 8.0,
  "NXT-W7PJ-RSLG-9UKU-BVD7J" : 11.439999999999642,
  "NXT-TP33-6LDH-JQN8-4MTNA" : 14.0,
  "NXT-N53Y-6D8X-N8C5-5MCJ7" : 4.0,
  "NXT-36B6-UBS5-DBNK-2W3BG" : 1.0,
  "NXT-4JPP-5C6Y-ZRHU-CVTHX" : 9.0,
  "NXT-DE2F-W76R-GL25-HMFPR" : 2.0,
  "NXT-5UET-4HMD-6SRE-DPQ82" : 9.0,
  "NXT-ALEH-SKT5-SU5H-7436J" : 3.0,
  "NXT-WMJR-C8ET-7Z36-FVDQW" : 0.06333333333333332,
  "NXT-UZNP-6LBA-YQ38-3TEY8" : 14.0,
  "NXT-QF9S-ABNV-VLJ9-98ZPQ" : 6.0,
  "NXT-NDPN-KL88-G9CA-45PXP" : 5.0,
  "NXT-EFEW-CAU2-WJ8L-7SXWX" : 3.0,
  "NXT-7VZ6-PSHV-HE82-6WA2P" : 7.0,
  "NXT-MKKL-3DX5-6TA2-APRK7" : 6.0,
  "NXT-WYT8-43WG-TVY3-ESLXX" : 15.0,
  "NXT-V9Q2-ZWA3-RS5X-BEXXB" : 1.0,
  "NXT-EJGV-FJYM-QBD6-EKZM7" : 1.0,
  "NXT-HPDT-F3EV-QM3K-834K3" : 13.0,
  "NXT-22MG-74J2-UX2S-6H7NL" : 5.0,
  "NXT-VCYR-ACHS-53K4-3LZYW" : 4.0,
  "NXT-J2LR-EDTZ-QDMU-DGZFZ" : 3.0,
  "NXT-4TCS-RJLN-PZ4D-H3JVV" : 2.0,
  "NXT-EAFC-EZTC-TZRZ-46X8D" : 1.0,
  "NXT-QT5B-J7UY-XFAH-GSQUM" : 1.0,
  "NXT-T6GF-DVEG-X52Y-9PCNK" : 2.0,
  "NXT-T9BX-5G25-VTNC-8LZ9S" : 19.0,
  "NXT-6CLG-8UND-XPEF-CB7W7" : 4.0,
  "NXT-DRMC-JUQG-BRTW-FLTJY" : 1.0,
  "NXT-RZ9H-H2XD-WTR3-B4WN2" : 12.0,
  "NXT-CFWZ-K5BL-EMDS-FL4M9" : 1.0,
  "NXT-6J82-32GS-U4S9-GEVJR" : 1.0,
  "NXT-KLKA-WWRP-5E49-6AFWF" : 5.0,
  "NXT-WX68-NVJE-NS5J-EHAYJ" : 1.0,
  "NXT-LTEP-LGNV-FLL5-B3X2P" : 7.0,
  "NXT-D2HT-3FCZ-S8ZH-GV7AA" : 12.0,
  "NXT-DXU4-YSJF-XJ2M-FRVNS" : 7.0,
  "NXT-9XEP-URAF-F57C-CWFSB" : 1.0,
  "NXT-Y443-ETNV-E4Q3-5L882" : 0.30166666666734443,
  "NXT-GZUB-NK2N-SDPY-23X8Y" : 8.0,
  "NXT-YXMD-TFFK-SEWD-D2DM9" : 0.04833333333333328,
  "NXT-Q4WH-F8R2-UMJ2-445YT" : 0.7516666666680294,
  "NXT-VYWE-G49C-L28C-3VHNK" : 0.3483333333333346,
  "NXT-P979-WDWE-4EQ6-7TLX5" : 15.0,
  "NXT-5Q2B-RE5S-2UW7-B2V9V" : 1.0,
  "NXT-USU4-92UY-KEYT-4H649" : 15.0,
  "NXT-7T55-5976-MPBB-8KDRZ" : 20.0,
  "NXT-SMNY-92DU-ZG7M-A9ARR" : 1.0,
  "NXT-J3SP-J2CL-WRTL-8MU7G" : 1.0,
  "NXT-743S-UDC4-YWXN-22246" : 11.0,
  "NXT-FUCK-KB9W-P7K6-3668Z" : 2.0,
  "NXT-2DRD-6HVM-C3XX-BDRBF" : 17.0,
  "NXT-P5XE-PVAU-TYPR-GFKAE" : 11.691666666666727,
  "NXT-TDCQ-6BLR-YR9S-EQ7BZ" : 0.9583333333339041,
  "NXT-FPTL-AMK5-UYD9-B8L98" : 5.0,
  "NXT-7CY3-X8CC-YV7D-BQDWW" : 1.0,
  "NXT-JLK9-QEG8-3SB6-76D2V" : 13.0,
  "NXT-3PC2-5864-F5DT-7GUPT" : 7.0,
  "NXT-5ZAC-9WJT-7HHX-5VRTE" : 1.0,
  "NXT-5Z45-YMTY-TQRW-2JY6C" : 19.0,
  "NXT-LQTE-D82C-VKU4-FEPFB" : 1.0,
  "NXT-EKTY-DTUW-NCSK-F6TL6" : 1.0,
  "NXT-JW79-3778-LHS6-G88LQ" : 9.0,
  "NXT-DT7W-SBZ4-MSWZ-2UUHL" : 1.0
}

EmoneyRu

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +31/-2
 • Offline Offline
 • Posts: 537
 • techDevComm
  • View Profile
  • Nxt Kit

Peers:
Code: [Select]
{
  "NXT-2RH8-9WHX-GSN9-FN3PG" : 2.0,
  "NXT-RRVG-2HWZ-TZEM-22222" : 17.0,
  "NXT-86BJ-XAAD-3KPN-6XQZV" : 4.0,
  "NXT-52TA-PE6U-KE5Y-9DHMR" : 1.0,
  "NXT-WTGT-LW7A-B8KC-GNUL4" : 14.0,
  "NXT-HMRK-DS7H-6CP5-3EKYB" : 1.019166666662372,
  "NXT-B5WD-FU8E-QDPV-G65TJ" : 5.0,
  "NXT-2VDB-TV55-NH75-38V5P" : 8.0,
  "NXT-ZEKG-CHYB-N8AR-4TQ3U" : 3.0,
  "NXT-G7PF-JD45-C6QY-EEHKE" : 1.0,
  "NXT-65PU-ZM5D-AF2Z-GQZND" : 5.795833333333436,
  "NXT-B8SA-UFVM-YWCM-9C6GZ" : 15.0,
  "NXT-YQG4-JGA2-HEK9-CQZYZ" : 1.0,
  "NXT-2S7C-PG8H-WGKK-285C6" : 2.0,
  "NXT-YHYX-K3AX-832E-7NYRN" : 1.0,
  "NXT-RCCR-W44H-NU2S-CGXNN" : 1.0,
  "NXT-V4D7-4LPP-GNQ3-3DUEW" : 3.0,
  "NXT-HPW9-EC4H-KJPT-7STQV" : 5.020833333333336,
  "NXT-XRK4-5HYK-5965-9FH4Z" : 10.0,
  "NXT-433J-LENP-3NTK-86VP3" : 5.0,
  "NXT-TZ2T-5ZVA-C5TB-GRSSM" : 1.0,
  "NXT-CG3K-VKG3-U2FC-HUPAZ" : 1.130833333333335,
  "NXT-UX5D-V7WG-N9C3-BKB25" : 6.0,
  "NXT-GBVJ-GFS9-WF74-A477J" : 19.37833333333295,
  "NXT-A6BL-A2SE-QB2U-GHLDW" : 2.0,
  "NXT-EGGB-SLRL-B9KT-2CGSW" : 3.0,
  "NXT-9P2A-FZ8R-JVSU-32ECR" : 1.0,
  "NXT-LYSW-N4N4-FR4Z-2KC2D" : 42.630833333333776,
  "NXT-NFUN-426S-BEEX-BYRW6" : 5.0,
  "NXT-ZSWV-CT5Y-RAHC-6U9DG" : 0.02749999999999998,
  "NXT-C2K2-FBYC-BAJF-GYSJL" : 1.0,
  "NXT-TQN6-2RH8-79AZ-7WVQ2" : 1.0,
  "NXT-S3JT-5JJE-ZC8F-D7F5M" : 2.0,
  "NXT-3Y36-849T-3WD8-G3G6Q" : 11.0,
  "NXT-HVGP-XQ27-C8RG-CH535" : 3.0,
  "NXT-36TD-B3G4-4DUY-4R8WN" : 1.0,
  "NXT-JBCS-ZYVL-GCC8-DCFWD" : 1.0,
  "NXT-KTTD-E3CK-W4A6-FH3TP" : 8.0,
  "NXT-E9DA-A5K6-X3MK-69LAJ" : 2.0,
  "NXT-3T2W-6HXY-UGUL-BS85F" : 6.0,
  "NXT-GE96-NYW7-JMLA-3Y362" : 1.0,
  "NXT-R28J-YR7D-DW6Y-CAHAU" : 2.0,
  "NXT-GFYJ-TY44-885Q-3VJJA" : 1.0,
  "NXT-5B8Y-UZC2-L8W3-BTJF6" : 1.0,
  "NXT-Z6L6-VLA4-EU79-4962E" : 4.0,
  "NXT-DBDW-STA8-ARBE-6JRPA" : 3.0,
  "NXT-ZT3L-7R6M-CAP6-2NJ6W" : 12.0,
  "NXT-CB98-BAXH-Z4EP-GE23Q" : 1.0,
  "NXT-TUAS-BY3U-6S7V-5TXHZ" : 3.0,
  "NXT-RCD8-ETJP-8Z2H-CCHSR" : 3.0,
  "NXT-GQ27-DD53-YM6K-ER6HK" : 5.0,
  "NXT-S7RD-ETUJ-HQ53-5D4KX" : 9.0,
  "NXT-V9HN-G28G-WLK3-2H856" : 6.0,
  "NXT-LCK5-XM8T-L5TM-3R7H4" : 2.0,
  "NXT-KYH4-BWYQ-W4QX-DQVUY" : 10.0,
  "NXT-ENBR-9223-KURH-G9CEA" : 4.27666666666667,
  "NXT-4W8S-MSTU-8N8Q-2RXSL" : 4.0,
  "NXT-HNQU-HTEQ-5QDF-BZLSQ" : 0.16583333333333322,
  "NXT-GMCY-ULZP-EJNM-8ENQ5" : 9.0,
  "NXT-PPPK-GBAU-6U4V-9NSMX" : 1.0,
  "NXT-8NKV-7JWD-6XSQ-6A5KY" : 2.0,
  "NXT-USCH-VC7D-4EX3-272SG" : 2.0,
  "NXT-VP6V-H2DE-U5GA-HZGH5" : 13.001666666667058,
  "NXT-7NPP-5DXS-LGTF-H6MMP" : 2.0,
  "NXT-W6G8-F4ES-MSTS-5269V" : 14.0,
  "NXT-4GNJ-JVAQ-8U8A-GTGUV" : 1.0,
  "NXT-U8CW-EEYK-8DWD-CGLQL" : 1.0,
  "NXT-XRNQ-DUUY-HLSV-AC3TW" : 3.8350000000003504,
  "NXT-FC69-GJC5-XHFG-DVBCU" : 10.0,
  "NXT-RMRV-MRVK-CGB7-2923D" : 15.0,
  "NXT-2EYT-C522-VL6G-FQSMP" : 14.0,
  "NXT-H87Q-PTFP-A87T-GTQ2J" : 15.0,
  "NXT-LXP3-GLNB-ASD5-FA79Q" : 1.0,
  "NXT-BF9E-RH4D-A4HS-34QKR" : 3.0,
  "NXT-GQVC-6XB5-PKL7-GZ4YF" : 2.0,
  "NXT-WLGZ-CLXL-GVKW-3JC43" : 1.0,
  "NXT-4MKA-E6C6-ZD5L-DSLX4" : 15.0,
  "NXT-Z2UH-2ZS2-T4P2-9TV4B" : 2.0,
  "NXT-6MVF-XTDR-MDTK-DPHEU" : 15.0,
  "NXT-Q4N3-V2QJ-S3GT-FW4Z9" : 2.0,
  "NXT-8V3E-34ST-T4UW-AYGY2" : 1.0,
  "NXT-HAB5-H5X2-L5J7-GCL9N" : 10.0,
  "NXT-6A4Q-L7L6-LAL7-GA2NJ" : 1.0,
  "NXT-TJ8X-CZ3P-SX4G-DLSNS" : 3.0,
  "NXT-26R5-5SV8-GGEC-26BSH" : 12.0,
  "NXT-F29Q-Z9DJ-6TYB-8Y43R" : 5.0,
  "NXT-RWUS-ETXU-PRKL-DRFD7" : 9.0,
  "NXT-9H8W-2722-B4Z5-B6TXB" : 1.0,
  "NXT-9QU7-NDSL-ZDMV-52JF5" : 2.0,
  "NXT-2AS9-D5GB-BNHD-9DJXQ" : 1.0,
  "NXT-RK5U-NNTH-3AAS-55K77" : 1.0,
  "NXT-X55Q-HC52-P96P-CCGH5" : 4.0,
  "NXT-39GF-SNTJ-PN9R-HBD34" : 5.0,
  "NXT-PNVQ-B5RN-QHHR-3BC7U" : 14.0,
  "NXT-TU7P-SCUQ-2TB9-2BDKT" : 2.0,
  "NXT-E637-29M4-RWJR-A8GWE" : 1.0,
  "NXT-9W9Z-XC2C-7L63-DVBWF" : 14.0,
  "NXT-FS2K-SEX2-79UT-DXNB9" : 19.0,
  "NXT-PG3E-SGWA-K9Y7-2CXKD" : 1.0,
  "NXT-CVZ2-Y5WW-UU7C-7ZCV7" : 1.0,
  "NXT-YLQS-M85R-NP6A-3NBJL" : 2.0,
  "NXT-44HE-6Z3Y-N2ZL-E9ZPW" : 0.02083333333333215,
  "NXT-Z9QP-38TL-24GT-FS6SL" : 11.0,
  "NXT-P2LG-5PX9-72LB-5HC5K" : 12.0,
  "NXT-4R55-GPLW-DRYV-HMVEK" : 1.0,
  "NXT-FRNZ-PDJF-2CQT-DQ4WQ" : 3.375000000000001,
  "NXT-MEDU-4VLQ-KJN6-5KLHH" : 1.0,
  "NXT-7LUC-22LJ-5WJ4-22222" : 7.0,
  "NXT-LKAJ-S86U-CVVK-5VXB6" : 8.0,
  "NXT-YBRH-UZV8-XV99-BPPP6" : 12.0,
  "NXT-KLMY-XWF7-HHKH-BGS5Y" : 4.041666666666972,
  "NXT-QUUE-9M9E-TRC5-24Q2M" : 2.0,
  "NXT-M9N7-EHVN-6KX7-GK9M6" : 2.0,
  "NXT-7PJE-3NSH-C7W5-GU4FT" : 3.0,
  "NXT-B472-XPVX-MW5A-6ALAU" : 1.0,
  "NXT-SGTB-4NKL-S34Z-76GQJ" : 2.0,
  "NXT-NPM3-M8QD-KSAL-CLNRP" : 1.0,
  "NXT-LXWE-JNE3-MPQ9-CCX8K" : 0.22999999999982634,
  "NXT-SQSZ-XNXL-62GV-6ECAN" : 5.0,
  "NXT-XWFF-GEP4-J448-2RLYY" : 15.0,
  "NXT-7BCQ-LYZW-YYRP-CB7PQ" : 15.0,
  "NXT-BRFN-RM4L-ZCCK-HXX7N" : 9.0,
  "NXT-R2U6-22MC-LQL2-22222" : 1.0,
  "NXT-N3N8-NXTF-LUKH-4H8CF" : 10.0,
  "NXT-BP4D-WR4B-9ZK7-3CQ36" : 0.015833333333333335,
  "NXT-78DJ-22UJ-6AMF-22222" : 15.0,
  "NXT-G7TR-HCK5-CWGB-2BANK" : 4.360000000000042,
  "NXT-KSUV-6DNX-EZZ2-E2W9U" : 19.0,
  "NXT-DBH9-ZWLK-ZSHV-7XAKC" : 6.0,
  "NXT-CJT2-DYBH-VSU5-H525T" : 6.0,
  "NXT-BZD7-EEV8-BZS7-CQQXB" : 0.04499999999999995,
  "NXT-FEYP-6WFH-XJZV-E67CY" : 3.0,
  "NXT-TRCN-ZSHH-R4YS-HLAYP" : 10.0,
  "NXT-4BYW-Z4MJ-K4X5-HFXFD" : 9.0,
  "NXT-GSFR-UGF5-D6HM-GWZSV" : 5.0,
  "NXT-PQ5P-9BWV-Y396-93SD6" : 8.0,
  "NXT-7VLR-7RF6-MMST-DF4ZT" : 1.0,
  "NXT-F2N7-GHWK-GH6U-8LTJC" : 1.0,
  "NXT-UUUM-ZXHS-2S49-4RDZ9" : 1.0,
  "NXT-NFDZ-F697-TS87-FMVHR" : 7.0,
  "NXT-6XTC-TG2L-DDKG-ELMYK" : 15.0,
  "NXT-F232-8RBJ-A2QQ-EQSSG" : 1.0,
  "NXT-Z2A2-SQMM-4JPB-5GR85" : 1.0,
  "NXT-JBF2-UJLN-GYKM-4E899" : 9.0,
  "NXT-6WHB-JYP7-QJJ2-DST9T" : 2.0,
  "NXT-QE62-J4F9-TWDB-6K2CG" : 3.0,
  "NXT-7NX9-9ZQ4-TCYM-GF5R2" : 1.0,
  "NXT-X5EF-HTB2-RLYU-HW8E7" : 4.0,
  "NXT-KFX2-HDBV-6QMX-9WXEX" : 1.0,
  "NXT-XPYX-L8RB-BLPP-7N92X" : 2.0,
  "NXT-67M3-G335-STG4-3EVUW" : 4.0,
  "NXT-ZUQY-AKML-GHM3-HFYQC" : 1.0,
  "NXT-VVTG-H927-L8EK-FTBNA" : 2.0,
  "NXT-9XEN-PLLG-RUW8-2H7SV" : 0.757499999999929,
  "NXT-V7JV-78FM-L2W6-FUWTZ" : 1.0,
  "NXT-9LKY-DKC8-Q4Q7-BB3X8" : 7.0,
  "NXT-X95R-PRA8-9TKX-FRTUQ" : 1.0,
  "NXT-8Q27-6Z96-C29V-B2GBD" : 3.0,
  "NXT-VMMH-DHEM-R6C8-CU2J9" : 9.461666666666337,
  "NXT-6X5J-7UNN-A9NB-9QJUU" : 1.0,
  "NXT-JT6F-UKTE-7VK6-85XYM" : 4.0,
  "NXT-MRKC-4LQZ-ZCA7-F9SKD" : 15.0,
  "NXT-3XGR-TGMC-6XWW-A48JD" : 2.0,
  "NXT-BXF5-26QV-VJYE-F5BDJ" : 15.0,
  "NXT-P67N-JFET-JPG9-H52DZ" : 4.0,
  "NXT-MRBN-8DFH-PFMK-A4DBM" : 15.0,
  "NXT-GTZ2-LLVH-ZD6E-2D533" : 0.8766666666666801,
  "NXT-WR9W-RPQW-8ZJ7-6U2D7" : 7.0,
  "NXT-EXMV-R7YR-ZAZU-GCKBV" : 12.0,
  "NXT-3GA5-ZE62-NEUB-A9XGR" : 0.19500000000011042,
  "NXT-K5NM-MEV7-AL3Q-8BNFQ" : 0.016666666666666666,
  "NXT-L8EV-EMP8-7VE8-88WWL" : 1.0,
  "NXT-U8A4-PELA-M5FL-GQRMW" : 1.0,
  "NXT-QK5L-7YM9-YPVF-55GL5" : 4.65416666666672,
  "NXT-VQVL-9WRL-B397-DL6UP" : 0.46916666666667073,
  "NXT-C3QD-DQUV-X8FT-5YYHN" : 13.0,
  "NXT-2LJG-JE2U-R96M-9JCP7" : 1.0,
  "NXT-YJRX-WTG2-AUYQ-DH9RR" : 7.0,
  "NXT-G3ZG-DFJR-C4VX-AVNK5" : 1.0,
  "NXT-HC73-3M32-CRCX-8PNRT" : 1.1083333333333285,
  "NXT-3Q3K-T5JA-43EZ-GBMTM" : 2.0,
  "NXT-8F69-W9Z9-8M6Y-ETXGZ" : 8.0,
  "NXT-WBLW-5ZL4-A64L-4PDQZ" : 6.0,
  "NXT-PSWT-N4BH-ZYCB-F8LWP" : 0.7733333333334329,
  "NXT-XEX2-YEMY-USHK-5BBNZ" : 3.0,
  "NXT-SPZP-5YVR-66S5-7SP4A" : 1.0,
  "NXT-9TS8-LNUR-ZXYV-7CGYH" : 1.0,
  "NXT-GYJH-58WZ-ZMBF-AZREY" : 1.0,
  "NXT-DNHQ-D5EH-ZZ3H-CRSRQ" : 1.0,
  "NXT-6XQ7-N76X-G5CJ-A68KE" : 14.0,
  "NXT-VF2Z-P35X-UND9-5BDE9" : 36.0866666666668,
  "NXT-RNCR-YXDZ-V866-BS5RX" : 1.0,
  "NXT-AFG5-XJWA-AWVL-2SU23" : 6.0,
  "NXT-PKXM-WH25-UXXG-CJAVD" : 4.0,
  "NXT-DG6A-4BEC-4G3W-D3VCC" : 1.0,
  "NXT-R8VT-6C23-WYRJ-8UUBZ" : 14.938333333333349,
  "NXT-ZGCD-3Z6V-T7CX-HFPFU" : 1.0,
  "NXT-YBAN-6THY-7HF3-5D8BB" : 1.0,
  "NXT-FCKG-WYM8-EAS6-GXDDA" : 1.0,
  "NXT-GUVX-CCLC-N63N-2UWL2" : 1.0,
  "NXT-Y5A5-HZUR-PEER-EY2G4" : 15.034999999999942,
  "NXT-36MU-K6Q6-D6KF-EE48X" : 1.0,
  "NXT-ZK9S-42U6-2S6F-9DGGT" : 1.0,
  "NXT-6LNH-SK9M-2UDM-9ENJ6" : 5.364999999999993,
  "NXT-DABA-3XF2-VZL5-4D4TE" : 2.0,
  "NXT-5SQV-H8DF-7HNJ-4K3WV" : 11.0,
  "NXT-7HQE-82RR-FAQ2-4RTL9" : 6.0,
  "NXT-FDMW-3E4C-PVQD-4XCNC" : 0.4516666666676876,
  "NXT-83MS-ZV4Z-QV3Y-7U3H6" : 14.0,
  "NXT-CNHJ-42YR-QVZV-GRW8C" : 14.0,
  "NXT-QBTV-LEMS-E5LA-5M35U" : 13.0,
  "NXT-WZWJ-3FXV-KH35-BRCE4" : 20.239999999999178,
  "NXT-8HNT-4ZTF-ZXH3-7RU38" : 7.0,
  "NXT-QBW3-6CNF-NBRW-9UKEG" : 1.0,
  "NXT-3NTG-FJPG-FFRY-FSZH4" : 6.0,
  "NXT-46ZE-BQYK-R26H-8HRRB" : 0.1249999999997442,
  "NXT-F96M-8X9Z-M88Q-3BW3X" : 1.4483333333333002,
  "NXT-5CX9-N8VD-5EWC-H4LUA" : 1.0,
  "NXT-NPMF-JVBE-DQH2-FM7UT" : 3.0,
  "NXT-FLVS-VRBV-LDPD-6DZ9W" : 12.0,
  "NXT-RBWW-VPR4-FXGS-DCPW2" : 5.0,
  "NXT-YL78-U9PB-AUHL-HUJU8" : 4.820833333333147,
  "NXT-YNZ6-HE8K-TPF6-AV45K" : 12.0,
  "NXT-W9Q8-BZJK-3UD4-AHUWX" : 2.0,
  "NXT-L83J-FJ9B-4NB3-4G5VU" : 48.247500000000926,
  "NXT-SYDU-2E3K-4M5Z-BMRCP" : 7.0,
  "NXT-45XR-DDUM-ER5F-43RQC" : 0.3558333333333348,
  "NXT-Z6DA-R5BL-2PAM-AQRAW" : 6.0,
  "NXT-MYLX-FW6K-BBK5-GKUNR" : 0.2291666666666659,
  "NXT-WTLL-Z8CV-E8QH-DEXC5" : 8.0,
  "NXT-XK4J-RN7N-UTMV-AANJ5" : 72.56416666666827,
  "NXT-MLL9-3YKL-H2Q4-ARSAY" : 1.0,
  "NXT-QJDK-SAUZ-8BP4-44ERD" : 1.0,
  "NXT-P63Z-9Y8Z-CWCS-2P5ZD" : 1.0,
  "NXT-772X-VVVV-HGJ3-HG7ZK" : 3.0,
  "NXT-P6VQ-SUAZ-T2UE-HV24Q" : 1.0,
  "NXT-ED2R-NXGT-93BJ-HAB8L" : 16.60583333333348,
  "NXT-WTRL-FR4P-JHNY-7U6C8" : 1.0,
  "NXT-JCZD-4ZKG-XUZ5-ALNYD" : 2.0,
  "NXT-N4PS-NP2D-H97D-72BGS" : 6.0,
  "NXT-4BP4-TXCZ-HHM3-8YMFN" : 5.0,
  "NXT-3S9K-NZLR-W7H8-HR8DW" : 15.0,
  "NXT-8UNC-QVL6-43W7-9KMFT" : 3.0,
  "NXT-QE74-HCES-C3VP-FA9HD" : 20.0,
  "NXT-V2NY-WZ74-YNGZ-CHZT5" : 1.071666666666675,
  "NXT-AMUY-UUWP-MPZZ-D57DT" : 5.0,
  "NXT-FAHJ-MNJE-5BHY-24PP4" : 9.0,
  "NXT-44G3-AC7Y-G3P2-3CLAH" : 4.0,
  "NXT-LAHF-ULUT-R2DG-D98QB" : 5.361666666667219,
  "NXT-AXEW-Y4Z9-EX6T-HPGWT" : 0.0858333333333334,
  "NXT-93RA-557X-G9VG-4RBWB" : 8.624999999999972,
  "NXT-FPRZ-BDZG-GGRL-6CTS8" : 20.0,
  "NXT-LHVA-UYW6-MUVK-7TXHV" : 6.0,
  "NXT-2JC4-GM6A-YR2B-DNTDY" : 13.0,
  "NXT-RJU8-JSNR-H9J4-2KWKY" : 4.4008333333332335,
  "NXT-ZKPZ-7QNC-9H8P-3MYF3" : 1.0,
  "NXT-W9N6-LNST-3YCT-BRSFC" : 1.0,
  "NXT-DW45-RBK5-SP6U-3KD5C" : 8.0,
  "NXT-HEWU-6KDT-BM8Q-6A9GY" : 6.13083333333331,
  "NXT-YJ25-HTWF-N8RR-4TJAY" : 6.0,
  "NXT-AMRN-3PQ8-MZN7-HQEMR" : 2.0,
  "NXT-VKLG-W3WY-WPF7-2GHKY" : 12.0,
  "NXT-TMVC-69YC-SJB4-8YCH7" : 19.775000000000432,
  "NXT-HRTB-YNPH-LYXS-ALCDL" : 14.0,
  "NXT-NR2T-PFZU-RLDU-DN3QU" : 19.0,
  "NXT-UTA4-MYXX-ZFXL-FBQ9G" : 2.0,
  "NXT-B7J4-8WXH-NWZR-CVA5D" : 1.0,
  "NXT-DTB3-CRYB-D5YM-FTSEG" : 0.529166666665418,
  "NXT-2V7G-C8BY-KTYY-CAHNU" : 0.5208333333333286,
  "NXT-PJ5P-X3Y2-AUER-DL8CQ" : 0.8158333333333454,
  "NXT-DFDV-58KQ-LTD7-9XC9T" : 1.0,
  "NXT-46VH-78E7-24HY-2UHTZ" : 8.0,
  "NXT-UNDW-H4LR-7PKM-67YF4" : 1.0,
  "NXT-VA35-UT98-ABXZ-44J64" : 4.520833333333334,
  "NXT-LYTA-X9EV-YPDG-CCEQT" : 14.0,
  "NXT-W3WB-C4UU-EBK7-8VYQ6" : 1.0,
  "NXT-LUD7-R2EA-DMDM-9AKMU" : 17.0,
  "NXT-METZ-V5FF-PJU8-2D7RU" : 10.0,
  "NXT-MP7B-F26P-VSME-CQF5B" : 15.0,
  "NXT-NJM8-HLLG-U4WS-H9EEH" : 3.0,
  "NXT-W9EA-TDL6-LTM8-6THE6" : 1.0,
  "NXT-QCHL-NRMF-26CY-74V9E" : 3.0,
  "NXT-3CUW-4GRB-6F87-FVSDF" : 9.0,
  "NXT-JCE6-WCGC-NQB3-GWEQM" : 6.0,
  "NXT-AM5F-GGW9-H4J3-DL7SS" : 2.0,
  "NXT-EQ76-HG8J-JXPQ-B2CFA" : 2.0,
  "NXT-FK5G-7QST-A4U5-DXY5G" : 40.98833333333361,
  "NXT-6C5S-F7CB-7TJC-55L3S" : 5.0,
  "NXT-R3JW-ZMP5-ULGS-GTTRD" : 1.0,
  "NXT-T5BR-68RL-GF3W-GJ3R9" : 8.692499999999937,
  "NXT-KCK2-WKXK-7F4A-7MH38" : 3.0,
  "NXT-ZDQK-DWU4-HH2Y-4ELL6" : 3.0,
  "NXT-DJTJ-N8QM-CPQB-FEZTY" : 1.0,
  "NXT-K884-ACWF-3J9H-E9742" : 6.0,
  "NXT-MAEF-Y5ND-K63M-4ZPCG" : 0.026666666667168215,
  "NXT-RYVQ-9669-ERFC-CJKDP" : 9.879999999999969,
  "NXT-Z8T2-TM8W-3SGJ-GTJ69" : 0.015000000000000001,
  "NXT-BK2J-ZMY4-93UY-8EM9V" : 48.64750000000127,
  "NXT-7D5M-9WW9-PFSS-96M57" : 9.0,
  "NXT-SLTE-P3UQ-EQ92-D5RYE" : 18.0,
  "NXT-URK8-PW8G-CMLH-57KKQ" : 13.0,
  "NXT-EPSG-46SM-HL4T-CAXN6" : 11.0,
  "NXT-XM86-4ZNA-65L5-CDWUE" : 0.03416666666666664,
  "NXT-4ZS8-86DG-WKNX-9UQQF" : 25.76249999999939,
  "NXT-6ZWG-SJUL-J3QQ-GYSUD" : 1.0,
  "NXT-9RBT-GYTU-P8CF-2PX69" : 9.0,
  "NXT-6X34-LB5R-2KVE-579KK" : 4.666666666666667,
  "NXT-J37K-X67U-3RC7-88CT8" : 1.0,
  "NXT-8QLY-CRHV-NSJZ-CCZ5K" : 2.0,
  "NXT-4QZR-GBWC-P8U6-7WMAP" : 7.719166666667085,
  "NXT-ALDL-VAG8-Q7US-BUEM3" : 6.0,
  "NXT-DSQP-SACK-CMLK-GN8NF" : 15.854166666666817,
  "NXT-UWJU-XXST-3MPQ-2JWG7" : 1.0,
  "NXT-6KDS-WBL7-K3VQ-DJ4EX" : 11.0,
  "NXT-2UKS-7VYN-Q73Y-EKE8Y" : 27.008333333333326,
  "NXT-HYTB-S8UF-DEM8-AMJNV" : 1.1191666666666698,
  "NXT-U9BG-EMVD-NG2F-BJN95" : 3.0,
  "NXT-SVEK-VTRU-HWLQ-ADJGV" : 1.0,
  "NXT-NNBQ-NXU8-8R7E-3TG5M" : 4.0,
  "NXT-C5WE-EYJ6-449J-HHM4S" : 9.0,
  "NXT-XQ9C-JQQB-6R5C-DRZHQ" : 1.0,
  "NXT-AEEP-46XV-3JEJ-6ZQX6" : 6.0,
  "NXT-8HL8-LDXB-YQ3A-8ADFJ" : 0.0125,
  "NXT-WLKH-GEMA-PZE9-6TKJ6" : 2.0,
  "NXT-R67P-6BZ2-XWAK-8RHZR" : 5.0,
  "NXT-W9EE-TRNF-ES6B-92X7N" : 8.0,
  "NXT-2XT3-3RP8-FHMJ-6ANVS" : 8.054999999999977,
  "NXT-XK6U-MB8X-266F-C46P3" : 9.0,
  "NXT-VPP6-RFBG-WMAH-54SDX" : 97.67666666666754,
  "NXT-T4S6-E3R5-9QQT-9DQT7" : 20.0,
  "NXT-SANE-A8ZT-9AXH-BVCTX" : 12.0,
  "NXT-94RK-9X8T-VQRQ-F6LYQ" : 10.0,
  "NXT-F454-9PHD-W3SX-2WHAX" : 1.0,
  "NXT-YXT7-V4DK-DC5X-9AQ58" : 4.005833333333332,
  "NXT-ZRV3-WR6C-W8P5-7EKJU" : 2.0,
  "NXT-GAUU-WUDD-AP3W-9W9PV" : 2.0,
  "NXT-6YRF-WUCN-KPMC-8PSWJ" : 5.0,
  "NXT-F3W7-HL7Y-BESE-D8EZZ" : 2.0,
  "NXT-A6DL-4GN2-SPA2-A3KKL" : 48.32500000000065,
  "NXT-HDKA-4ALM-G3WM-66XRG" : 1.0,
  "NXT-NNVJ-95XG-8UEB-CRYPT" : 10.124166666666753,
  "NXT-LN3D-T2LN-WJSF-BNWN2" : 5.0,
  "NXT-R44K-THFB-DBA8-D2HJU" : 6.0,
  "NXT-G4UU-689D-5RHQ-FZT2G" : 13.0,
  "NXT-LPLX-DCG6-CMV7-8M496" : 1.0,
  "NXT-KFGJ-M5V7-MT3Y-BXY9D" : 5.0,
  "NXT-AQCE-U929-GX3S-BEMHU" : 1.0,
  "NXT-HDBR-JLHG-BJNJ-6X8MZ" : 10.0,
  "NXT-R54H-5CST-CAQ7-24SB2" : 2.0,

EmoneyRu

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +31/-2
 • Offline Offline
 • Posts: 537
 • techDevComm
  • View Profile
  • Nxt Kit

Code: [Select]
  "NXT-BT9N-Z4H7-X9FU-CST3M" : 1.0,
  "NXT-CCVF-F3LV-FZCS-EB3LR" : 2.0,
  "NXT-HQJN-6C35-9X86-7WKAN" : 1.0,
  "NXT-2NCG-G7LC-Z8KU-GRR9S" : 4.0,
  "NXT-8E6V-YBWH-5VMR-26ESD" : 2.0,
  "NXT-A6NF-JE4R-XB6L-FAUFZ" : 15.0,
  "NXT-3VEA-RUE2-BUFF-9Y9G2" : 1.0,
  "NXT-CSQ5-K2GT-FP8S-DVMFK" : 1.0,
  "NXT-CMVW-5D3K-3D9M-A3X4K" : 48.104166666667744,
  "NXT-2QHM-H99Q-8C9Y-C4XTN" : 4.0,
  "NXT-PJAC-BM2H-B5E3-D79BG" : 7.0,
  "NXT-KWU4-Z9RG-EZE2-69RZH" : 7.0,
  "NXT-2282-SQ2P-PQJW-7K3RB" : 15.0,
  "NXT-V29U-VXZJ-H8UJ-835MA" : 17.378333333333902,
  "NXT-V8BS-Q29G-KA69-422YV" : 6.0,
  "NXT-8RBV-8F26-RZSX-F3RBZ" : 2.3208333333327986,
  "NXT-EAVH-SLEV-KSEE-EE2KP" : 3.0,
  "NXT-7QW5-88CJ-TE8R-BMPEJ" : 2.0,
  "NXT-T4NN-P4PW-P4Z3-BWSBY" : 1.0,
  "NXT-HCVA-MYWS-98PC-9QVCX" : 10.0,
  "NXT-8WM4-MC99-95YB-749A4" : 1.0,
  "NXT-LPK5-HGWD-M532-FBUAW" : 1.0,
  "NXT-7LUP-MRCU-VHAB-C5XXJ" : 1.0,
  "NXT-GYN4-FCDX-ZC2A-CR2WK" : 1.0,
  "NXT-F9AF-P9FM-V73D-3P736" : 13.0,
  "NXT-VE25-CYXM-M9ZQ-246NH" : 5.0,
  "NXT-6HLW-9ETE-KPQ7-82DH8" : 1.5399999999999567,
  "NXT-SYNR-ZAES-GZ3F-BCDFH" : 1.0,
  "NXT-THLJ-CYAL-JQST-6FNS5" : 15.0,
  "NXT-T4BJ-M2B6-9LHP-8YG77" : 1.0,
  "NXT-27KV-WBHF-6NLK-CC8MB" : 1.0,
  "NXT-C7LZ-PQMM-LNNW-2PFJU" : 12.729166666667101,
  "NXT-HLNR-4HDK-HQUJ-37545" : 15.0,
  "NXT-J2ZE-S9TV-43Z7-9LRKC" : 2.0,
  "NXT-XYHL-UKW4-T3T2-E2F8Z" : 2.0,
  "NXT-94YH-MF3X-GZMB-4LNH7" : 1.0,
  "NXT-BAD7-238Z-2SEX-2TJ2S" : 60.65500000000004,
  "NXT-3V6A-WUZF-TJTX-DER35" : 1.0,
  "NXT-BDU3-YY78-T7W8-A9T93" : 25.76666666666606,
  "NXT-DAXR-PR6C-EA3X-8YGM4" : 36.54416666666702,
  "NXT-427K-M6FX-32RB-2X3V6" : 1.0,
  "NXT-SQ9J-JCAN-8XVY-5XN7K" : 15.0,
  "NXT-M6QF-Q5WK-2UXK-5D3HR" : 15.0,
  "NXT-7LB8-8ZPX-3YR9-3L85B" : 15.770833333333336,
  "NXT-DTT3-6KSZ-VARJ-DGKGD" : 10.0,
  "NXT-EH6X-PSBX-MXLM-69FFZ" : 1.0,
  "NXT-NRGJ-86TR-QBUU-D2C3S" : 1.0,
  "NXT-EEV3-LGUF-JC43-F7NNN" : 3.0,
  "NXT-5S3S-8BT8-UF2E-9ZTLN" : 1.0,
  "NXT-TV64-EF58-PNAL-GZNE5" : 3.0,
  "NXT-FSHC-RL4M-D5SD-8DASY" : 3.0,
  "NXT-BPZH-L5JZ-TS9Q-6RVTM" : 1.0,
  "NXT-5HH5-H83V-ETA2-8WNQP" : 19.687499999999996,
  "NXT-XYQF-YGS2-5QCH-6Q2CZ" : 10.770833333333366,
  "NXT-7KAC-B7T7-BP6A-E4RXJ" : 16.0,
  "NXT-WAHJ-4CZX-NSZV-6LWDS" : 15.0,
  "NXT-W8NF-QLQ7-54JS-7Z73P" : 1.0,
  "NXT-V5K6-FDSK-M2AX-FUMWA" : 4.0,
  "NXT-FRBQ-SQ2T-HYL7-5X7VZ" : 10.0,
  "NXT-9J8A-WLA7-6YZU-EPA4D" : 6.0,
  "NXT-YKDR-R624-MM4S-5ZKQK" : 3.5708333333337103,
  "NXT-S37K-7X9X-2RTY-5L438" : 7.0,
  "NXT-9A2P-SHH2-YWC5-3WFAN" : 1.0,
  "NXT-A8RW-HKUE-AET2-9FXTR" : 3.0,
  "NXT-LS7G-7WQ2-6W7S-HEQKJ" : 7.0,
  "NXT-AXVH-E9JH-4FA3-5FFXN" : 11.784166666666584,
  "NXT-2VKN-SJQP-HFGU-4SH6S" : 9.0,
  "NXT-49FT-VJPW-RC64-GRH64" : 12.0,
  "NXT-JXRD-GKMR-WD9Y-83CK7" : 1.0,
  "NXT-WFMJ-33VP-DSFN-7A7TA" : 11.853333333333394,
  "NXT-8D65-AVB7-X8SM-2JTX4" : 24.04166666666662,
  "NXT-8Y96-J2JN-8NWA-4XK74" : 10.372499999999013,
  "NXT-QF2A-N4WH-CRLR-2FBC5" : 2.0,
  "NXT-V4WY-U928-GRN8-CKPL9" : 12.0,
  "NXT-5WW2-XQ63-CFGM-G7YAJ" : 1.0,
  "NXT-P2MJ-LKUK-RHEA-2NFJD" : 4.0,
  "NXT-AS6F-9RJA-5NQN-8BS4E" : 61.77416666666804,
  "NXT-2AZQ-46MC-3PQ4-9TVV8" : 1.0,
  "NXT-RR3S-3ZQZ-YBJB-2BMB8" : 21.17499999999986,
  "NXT-FH2N-WBX5-G29G-E2CU4" : 5.0,
  "NXT-AE2X-AAJ8-UVD9-5GTA3" : 7.0,
  "NXT-6RKA-ZVFL-VBS6-7D2EP" : 3.0,
  "NXT-KUU3-FXUT-KYY2-GVLW5" : 48.82583333333412,
  "NXT-ZYCL-RXPZ-UKVJ-8GKB9" : 2.0,
  "NXT-8DSC-MFGJ-HQRP-D7MU3" : 6.0,
  "NXT-VH7W-4N48-34QS-4E88L" : 5.0,
  "NXT-YSC9-GKQ3-FANN-22222" : 6.0,
  "NXT-YTTX-3RBM-6ETB-49LRA" : 1.0,
  "NXT-WHBB-VBW5-H3D5-C8PNY" : 7.0,
  "NXT-6HEP-7WB4-BH38-7UE8V" : 48.78416666666771,
  "NXT-FTPH-FHM6-P5GK-2893P" : 18.0,
  "NXT-K9DH-7GRB-32G2-9H7JT" : 1.0,
  "NXT-WGWC-KKC6-VLFB-7WC6Z" : 10.0,
  "NXT-U747-4TP7-ATU4-3QK3H" : 1.0,
  "NXT-4698-N8M5-DKQW-FBPA9" : 15.0,
  "NXT-J2MS-AZL3-85VQ-DBRDQ" : 9.0,
  "NXT-Z5N7-2LV7-X3C5-9TL7A" : 1.0,
  "NXT-DVE3-4PH5-NYXG-H8ARX" : 10.0,
  "NXT-TYS4-2N8X-MC46-DAQVP" : 12.0,
  "NXT-GX4W-RXGW-7PG5-3AJ84" : 15.0,
  "NXT-BRG4-67SQ-KH8K-5FJ6M" : 1.0,
  "NXT-39J5-ZMF8-L245-DEN6N" : 4.0,
  "NXT-7WVC-W7TJ-REQ2-4VDJD" : 25.575833333333456,
  "NXT-EZHV-R8LY-VYPX-4YYJN" : 1.0,
  "NXT-7LPK-BUH3-6SCV-CDTRM" : 1.0,
  "NXT-URSL-DDWX-2F8Y-4ACSG" : 2.0,
  "NXT-CV5E-MSJL-4FNS-5XZYJ" : 1.0,
  "NXT-XJBZ-4W56-XJS2-FPLZT" : 1.4999999999999982,
  "NXT-AR77-SW4Y-M3VA-DUSTY" : 20.250833333333134,
  "NXT-K77P-MN3G-YN7G-3SARD" : 3.7916666666666683,
  "NXT-J7AC-K63U-AX6G-FSY2G" : 2.0,
  "NXT-49YZ-JDKE-7UYT-EA8XF" : 8.0,
  "NXT-NTC4-ZZF9-AAG8-CBWUX" : 1.0,
  "NXT-SJHU-A3X2-HYJA-B49ZQ" : 15.0,
  "NXT-63NR-ZCLN-H7QF-EBFSU" : 1.449999999999963,
  "NXT-NLFZ-23B5-F98Y-22222" : 15.0,
  "NXT-GNGY-E986-VVJG-7D2SK" : 8.860000000000785,
  "NXT-M3JR-99SB-YPHG-HVN4W" : 1.0,
  "NXT-XFAH-7N9C-6AS6-B3GLZ" : 6.0,
  "NXT-S96S-MDZY-UKG8-2ACBP" : 4.0,
  "NXT-XNGA-CPJ5-FY4N-HD3G3" : 10.0,
  "NXT-4F7R-AXFN-4X4H-DMAYW" : 7.0,
  "NXT-S9KY-XQGC-6G2A-BNQXP" : 2.0,
  "NXT-3FH7-TS6Q-44EV-8B9LN" : 1.0,
  "NXT-MPF5-UXFD-R382-2BKS6" : 15.0,
  "NXT-P3VW-DUAX-CL33-9FVUD" : 47.78833333333388,
  "NXT-HMVV-XMBN-GYXK-22BKK" : 30.010833333333704,
  "NXT-7R8S-X9GD-W3M9-DWCX2" : 19.0,
  "NXT-ALP6-JWLS-K25S-DYTMB" : 3.0,
  "NXT-PMQK-R42X-SGKU-C924J" : 0.22916666666666669,
  "NXT-ZGGJ-5G8H-K24Y-3BD8S" : 1.0,
  "NXT-YBT7-X9Q3-QULK-GTWWJ" : 20.0,
  "NXT-S4LU-8TBJ-P794-ENU3Q" : 2.0,
  "NXT-XFTR-DEMC-ERDW-6AR9H" : 1.0,
  "NXT-JUB4-JBER-KSFW-AYK82" : 10.0,
  "NXT-9ZX2-YW4S-2YY5-ERV8E" : 10.0,
  "NXT-X6NX-TV78-8JVN-A9BPJ" : 3.0,
  "NXT-6A3D-PFTY-NW7W-D49Y9" : 9.0,
  "NXT-Q8NS-TX4J-UKHD-5Q6X9" : 4.0,
  "NXT-253H-ESRL-K87C-4R9FG" : 1.0,
  "NXT-Q9QB-LM8G-5VYF-B6DKD" : 15.0,
  "NXT-9KML-H4QX-AF5W-5UBTP" : 3.0,
  "NXT-8FFZ-RMUZ-4Q7P-DWYKC" : 0.02833333333333331,
  "NXT-3JC8-388A-ZYVL-39YCV" : 1.0,
  "NXT-5A9B-Q2UK-6DGQ-BYDWW" : 5.0,
  "NXT-JNES-HJ86-KNXQ-AQ33Z" : 1.0,
  "NXT-TWU9-P3E4-HCDM-CQ9L6" : 15.0,
  "NXT-YBTA-VFMU-YU56-9QAWB" : 4.0,
  "NXT-S6GQ-PZ4A-W3TT-7QDCW" : 4.0,
  "NXT-ZWW7-PSXW-89TR-AA67Z" : 5.0,
  "NXT-FRS2-MQR5-758P-ANNEX" : 2.0,
  "NXT-CV94-DK9W-8H9Z-488WD" : 4.0,
  "NXT-V8VX-MLHS-NK94-DMWWQ" : 2.0,
  "NXT-5FWQ-6DVC-S323-8JE96" : 47.793333333334076,
  "NXT-A9GH-ZEQ5-CBE8-26CX9" : 6.0,
  "NXT-RAQ8-KCEZ-KDC3-9NDFE" : 3.0,
  "NXT-MGVR-JJ8Z-EDTN-FN94N" : 1.0691666666666753,
  "NXT-HR73-YXAT-HYPL-A3CSD" : 1.0,
  "NXT-ELWG-9FPV-KTP6-F7L6T" : 11.0,
  "NXT-9ZGK-XCJS-UG7H-CBVAK" : 1.0,
  "NXT-Z6BP-XV5U-ETGS-6FQHL" : 4.0,
  "NXT-A3N4-EPBE-9SPJ-7EXY7" : 1.0,
  "NXT-XUAK-67WB-GNGZ-7G598" : 1.0,
  "NXT-MX56-WNBG-7Q9U-55T2Z" : 1.0,
  "NXT-7G7H-BE28-B967-FTBWW" : 11.377500000000007,
  "NXT-X5SL-CCYX-9NQX-HZ2P8" : 1.0,
  "NXT-X9ZH-AYBT-87EQ-7FSWJ" : 15.0,
  "NXT-8YZY-6S8Q-87BR-FJG6Z" : 9.0,
  "NXT-TDN4-4NMR-5RXG-8FCKD" : 3.0,
  "NXT-Q4R2-XJ3A-C8V6-8WHEC" : 1.0,
  "NXT-8CBP-XQAH-J47K-GNQPB" : 146.24916666666718,
  "NXT-KKNV-8EPK-W2S4-96VTK" : 1.0,
  "NXT-9SYB-C2GF-JA2X-2R4S3" : 48.46250000000036,
  "NXT-9HUD-2JLT-RCAG-36B4S" : 0.6874999999999257,
  "NXT-GVHS-X4MC-XV2M-CTN73" : 13.0,
  "NXT-GWGN-63MV-G5JP-DYCZF" : 5.0,
  "NXT-JLRW-HGW9-HPLA-4D8MG" : 27.11666666666685,
  "NXT-FZR5-M8RX-LFZQ-AGUDF" : 1.0,
  "NXT-5Z35-ZCDV-BC28-7KL5F" : 3.0,
  "NXT-YE49-2FFV-PNU8-6CXQG" : 15.0,
  "NXT-KEX2-UXQS-RZ58-AF59H" : 0.9108333333333476,
  "NXT-FDW8-THXX-PY8X-9VK6M" : 1.0,
  "NXT-DXWC-NADK-MCCZ-EZK8A" : 10.0,
  "NXT-DL58-6B9L-WYFA-H9W8G" : 7.216666666666633,
  "NXT-ZXTT-CY28-339U-GJVFZ" : 7.0,
  "NXT-E55E-LHQE-VX4R-BM9AR" : 4.0,
  "NXT-FUFK-VH2R-H4ME-32HDG" : 12.0,
  "NXT-QZUC-3VDR-H9VH-FDPTM" : 49.159166666667275,
  "NXT-2RVZ-JRYZ-ERVM-2PCVK" : 9.0,
  "NXT-ACWP-34XC-K3QW-5BZHJ" : 5.0,
  "NXT-FGT3-88A5-HKTD-HSP6F" : 10.0,
  "NXT-3FXZ-CETU-FD2D-32FGQ" : 6.0,
  "NXT-3R28-ZBCB-E8GT-C34JC" : 4.0,
  "NXT-Y4J6-AH2R-ZMEB-AT4EJ" : 5.0,
  "NXT-L2EQ-QURY-CB6Q-2UWXC" : 8.0,
  "NXT-KLP6-X6U3-UWYU-83DHU" : 1.0,
  "NXT-KPAA-EA3M-W4Z6-4HQ2U" : 2.0,
  "NXT-SVDB-5DMS-78RM-AM57A" : 8.0,
  "NXT-2RT3-PM4A-JSWE-AA9ZM" : 5.0,
  "NXT-SB4F-J63R-TDSL-G4T3J" : 1.0,
  "NXT-B7NL-T9JQ-L84H-BPWGH" : 13.0,
  "NXT-2L2X-G2SK-L6PC-4PU66" : 2.0,
  "NXT-SSEL-H58X-CLRU-9XDTX" : 49.73250000000043,
  "NXT-CPDC-XC9B-85EF-9PNXW" : 1.0,
  "NXT-SEH4-RHJF-M6SZ-D2C3K" : 1.0,
  "NXT-D4UF-YXBT-8ZND-9VP2X" : 8.0,
  "NXT-TATE-2XFJ-MJTR-5F45C" : 1.0,
  "NXT-TGNZ-E8VK-69EX-3L9LX" : 10.0,
  "NXT-LMJD-BHGU-ZQGQ-E4972" : 15.0,
  "NXT-KC6G-FU83-EX9T-2MDBY" : 1.0,
  "NXT-WKMU-KC9V-PES8-HAVQ5" : 33.89250000000023,
  "NXT-23FD-PJ3N-PC7L-9JW8K" : 0.22916666666660745,
  "NXT-DBBW-BD2X-W89Y-GDWGT" : 8.0,
  "NXT-ZVTX-F8M5-F42Z-5RTTR" : 1.0,
  "NXT-XB2K-RQDL-X6M9-57Z54" : 4.0,
  "NXT-8VHH-BPEF-Q35F-FHKFU" : 1.0,
  "NXT-MAMY-L98Q-TL9C-HUG8G" : 3.729166666666676,
  "NXT-M3SE-YNLU-8PGW-H7WRB" : 6.0,
  "NXT-AW52-JPD7-UG95-9EWE8" : 11.0,
  "NXT-CXB2-WB4Q-NRZX-3EHBZ" : 18.0,
  "NXT-NXJ9-YYYG-D3G9-DCKHS" : 2.0,
  "NXT-36JR-WFWQ-Y8R6-HEV62" : 1.0,
  "NXT-BATA-MAH6-WNT9-43ZRW" : 12.813333333333423,
  "NXT-ENDS-6LGP-GCU9-3X5T2" : 10.009166666666315,
  "NXT-HV5P-5WN7-6GHZ-DDY4P" : 15.0,
  "NXT-9SH5-EWEG-78NP-FHDT6" : 17.0,
  "NXT-2AHU-UXZW-K9Q2-HENLW" : 5.0,
  "NXT-M2Y7-FKFH-CAQC-DEF7N" : 14.0,
  "NXT-CUAE-25AB-BN5E-EN57V" : 2.0,
  "NXT-J4MP-HQT3-2AZG-4EMTT" : 8.0,
  "NXT-5ZCV-KNGM-W5QK-HJ8FN" : 3.0,
  "NXT-ASVV-RXUE-HFN9-94C5Q" : 4.0,
  "NXT-GK8K-SV48-TRPV-8Z833" : 9.0,
  "NXT-PJ4S-P5MU-LFBV-6ARBY" : 12.070833333332873,
  "NXT-GXCJ-N4PL-VV5U-49YQP" : 1.0,
  "NXT-AYXP-4XML-5ZZ7-GQ22G" : 7.458333333333303,
  "NXT-VFUQ-9975-NJYK-7DG8C" : 3.0,
  "NXT-6A2T-BCKP-P9RN-B7AJW" : 8.0,
  "NXT-K5ZJ-NNR2-4J4B-D92UF" : 5.0,
  "NXT-E35V-U934-KUNH-3JJA4" : 16.0,
  "NXT-DHEF-NBL4-B87F-93ATP" : 12.0,
  "NXT-ZQHH-R7P8-VUW6-7MC8B" : 7.0,
  "NXT-7HL4-WMNR-XGFL-ASVHV" : 18.27083333333325,
  "NXT-PHAE-A9CL-KYVX-H8DDM" : 5.0,
  "NXT-YHMW-E72A-93EG-DXBSW" : 1.0,
  "NXT-YPR6-CDUA-LVWE-8RG7G" : 15.0,
  "NXT-PHEY-L75X-LZRH-8X29X" : 8.0,
  "NXT-W7PJ-RSLG-9UKU-BVD7J" : 22.210833333333106,
  "NXT-TP33-6LDH-JQN8-4MTNA" : 14.0,
  "NXT-N53Y-6D8X-N8C5-5MCJ7" : 4.0,
  "NXT-36B6-UBS5-DBNK-2W3BG" : 1.0,
  "NXT-4JPP-5C6Y-ZRHU-CVTHX" : 9.0,
  "NXT-DE2F-W76R-GL25-HMFPR" : 2.0,
  "NXT-5UET-4HMD-6SRE-DPQ82" : 9.0,
  "NXT-ALEH-SKT5-SU5H-7436J" : 3.0,
  "NXT-WMJR-C8ET-7Z36-FVDQW" : 0.06333333333333332,
  "NXT-UZNP-6LBA-YQ38-3TEY8" : 14.0,
  "NXT-QF9S-ABNV-VLJ9-98ZPQ" : 6.0,
  "NXT-NDPN-KL88-G9CA-45PXP" : 5.0,
  "NXT-EFEW-CAU2-WJ8L-7SXWX" : 3.0,
  "NXT-7VZ6-PSHV-HE82-6WA2P" : 7.0,
  "NXT-MKKL-3DX5-6TA2-APRK7" : 6.0,
  "NXT-WYT8-43WG-TVY3-ESLXX" : 15.0,
  "NXT-V9Q2-ZWA3-RS5X-BEXXB" : 1.0,
  "NXT-EJGV-FJYM-QBD6-EKZM7" : 1.0,
  "NXT-HPDT-F3EV-QM3K-834K3" : 13.0,
  "NXT-22MG-74J2-UX2S-6H7NL" : 5.0,
  "NXT-VCYR-ACHS-53K4-3LZYW" : 4.0,
  "NXT-J2LR-EDTZ-QDMU-DGZFZ" : 3.0,
  "NXT-4TCS-RJLN-PZ4D-H3JVV" : 2.0,
  "NXT-EAFC-EZTC-TZRZ-46X8D" : 1.0,
  "NXT-QT5B-J7UY-XFAH-GSQUM" : 1.0,
  "NXT-T6GF-DVEG-X52Y-9PCNK" : 2.0,
  "NXT-T9BX-5G25-VTNC-8LZ9S" : 19.0,
  "NXT-6CLG-8UND-XPEF-CB7W7" : 4.0,
  "NXT-DRMC-JUQG-BRTW-FLTJY" : 1.0,
  "NXT-RZ9H-H2XD-WTR3-B4WN2" : 12.0,
  "NXT-CFWZ-K5BL-EMDS-FL4M9" : 1.0,
  "NXT-6J82-32GS-U4S9-GEVJR" : 1.0,
  "NXT-KLKA-WWRP-5E49-6AFWF" : 5.0,
  "NXT-WX68-NVJE-NS5J-EHAYJ" : 1.0,
  "NXT-LTEP-LGNV-FLL5-B3X2P" : 7.0,
  "NXT-D2HT-3FCZ-S8ZH-GV7AA" : 12.0,
  "NXT-DXU4-YSJF-XJ2M-FRVNS" : 7.0,
  "NXT-9XEP-URAF-F57C-CWFSB" : 1.0,
  "NXT-Y443-ETNV-E4Q3-5L882" : 47.9891666666675,
  "NXT-GZUB-NK2N-SDPY-23X8Y" : 8.0,
  "NXT-YXMD-TFFK-SEWD-D2DM9" : 0.04833333333333328,
  "NXT-Q4WH-F8R2-UMJ2-445YT" : 83.14750000000147,
  "NXT-VYWE-G49C-L28C-3VHNK" : 0.6241666666666743,
  "NXT-P979-WDWE-4EQ6-7TLX5" : 15.0,
  "NXT-5Q2B-RE5S-2UW7-B2V9V" : 1.0,
  "NXT-USU4-92UY-KEYT-4H649" : 15.0,
  "NXT-7T55-5976-MPBB-8KDRZ" : 20.0,
  "NXT-SMNY-92DU-ZG7M-A9ARR" : 1.0,
  "NXT-J3SP-J2CL-WRTL-8MU7G" : 1.0,
  "NXT-743S-UDC4-YWXN-22246" : 11.0,
  "NXT-FUCK-KB9W-P7K6-3668Z" : 2.0,
  "NXT-2DRD-6HVM-C3XX-BDRBF" : 17.0,
  "NXT-P5XE-PVAU-TYPR-GFKAE" : 14.847500000000004,
  "NXT-TDCQ-6BLR-YR9S-EQ7BZ" : 39.166666666667254,
  "NXT-FPTL-AMK5-UYD9-B8L98" : 5.0,
  "NXT-7CY3-X8CC-YV7D-BQDWW" : 1.0,
  "NXT-JLK9-QEG8-3SB6-76D2V" : 13.0,
  "NXT-3PC2-5864-F5DT-7GUPT" : 7.0,
  "NXT-5ZAC-9WJT-7HHX-5VRTE" : 1.0,
  "NXT-5Z45-YMTY-TQRW-2JY6C" : 19.0,
  "NXT-LQTE-D82C-VKU4-FEPFB" : 1.0,
  "NXT-EKTY-DTUW-NCSK-F6TL6" : 1.0,
  "NXT-JW79-3778-LHS6-G88LQ" : 9.0,
  "NXT-DT7W-SBZ4-MSWZ-2UUHL" : 1.0
}

EmoneyRu

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +31/-2
 • Offline Offline
 • Posts: 537
 • techDevComm
  • View Profile
  • Nxt Kit

Forgers [458000,469000):
Code: [Select]
{
  "NXT-RRVG-2HWZ-TZEM-22222" : 2.0,
  "NXT-TVHS-JGUR-8KCP-E5ZV3" : 1.0,
  "NXT-B8SA-UFVM-YWCM-9C6GZ" : 6.0,
  "NXT-RCCR-W44H-NU2S-CGXNN" : 1.0,
  "NXT-HPW9-EC4H-KJPT-7STQV" : 7.0,
  "NXT-XRK4-5HYK-5965-9FH4Z" : 8.0,
  "NXT-433J-LENP-3NTK-86VP3" : 1.0,
  "NXT-WTZF-F28S-SJNY-FDH69" : 1.0,
  "NXT-GBVJ-GFS9-WF74-A477J" : 3.0,
  "NXT-AAR6-7JRL-P9AR-ED4QD" : 1.0,
  "NXT-A6BL-A2SE-QB2U-GHLDW" : 9.0,
  "NXT-8N9W-TN4F-YA2S-H5B7R" : 30.0,
  "NXT-5B8Y-UZC2-L8W3-BTJF6" : 3.0,
  "NXT-Z6L6-VLA4-EU79-4962E" : 1.0,
  "NXT-PEEX-7CTP-VU2F-A92K5" : 1.0,
  "NXT-S7RD-ETUJ-HQ53-5D4KX" : 2.0,
  "NXT-V9HN-G28G-WLK3-2H856" : 6.0,
  "NXT-KYH4-BWYQ-W4QX-DQVUY" : 1.0,
  "NXT-GMCY-ULZP-EJNM-8ENQ5" : 6.0,
  "NXT-VP6V-H2DE-U5GA-HZGH5" : 1.0,
  "NXT-4GNJ-JVAQ-8U8A-GTGUV" : 1.0,
  "NXT-F376-F76M-PNHE-GMEVQ" : 1.0,
  "NXT-RMRV-MRVK-CGB7-2923D" : 16.0,
  "NXT-2EYT-C522-VL6G-FQSMP" : 13.0,
  "NXT-H87Q-PTFP-A87T-GTQ2J" : 16.0,
  "NXT-7WQK-63PW-YKMQ-BSRPP" : 2.0,
  "NXT-4MKA-E6C6-ZD5L-DSLX4" : 16.0,
  "NXT-HAB5-H5X2-L5J7-GCL9N" : 7.0,
  "NXT-26R5-5SV8-GGEC-26BSH" : 11.0,
  "NXT-F29Q-Z9DJ-6TYB-8Y43R" : 8.0,
  "NXT-PNVQ-B5RN-QHHR-3BC7U" : 3.0,
  "NXT-FS2K-SEX2-79UT-DXNB9" : 11.0,
  "NXT-EUKX-U96N-ME4A-A8NVH" : 1.0,
  "NXT-YLQS-M85R-NP6A-3NBJL" : 1.0,
  "NXT-P2LG-5PX9-72LB-5HC5K" : 5.0,
  "NXT-7LUC-22LJ-5WJ4-22222" : 1.0,
  "NXT-LKAJ-S86U-CVVK-5VXB6" : 3.0,
  "NXT-XWFF-GEP4-J448-2RLYY" : 3.0,
  "NXT-7BCQ-LYZW-YYRP-CB7PQ" : 16.0,
  "NXT-N3N8-NXTF-LUKH-4H8CF" : 9.0,
  "NXT-78DJ-22UJ-6AMF-22222" : 3.0,
  "NXT-G7TR-HCK5-CWGB-2BANK" : 16.0,
  "NXT-KSUV-6DNX-EZZ2-E2W9U" : 15.0,
  "NXT-TRCN-ZSHH-R4YS-HLAYP" : 2.0,
  "NXT-4BYW-Z4MJ-K4X5-HFXFD" : 5.0,
  "NXT-PQ5P-9BWV-Y396-93SD6" : 1.0,
  "NXT-6XTC-TG2L-DDKG-ELMYK" : 5.0,
  "NXT-JBF2-UJLN-GYKM-4E899" : 8.0,
  "NXT-XPYX-L8RB-BLPP-7N92X" : 5.0,
  "NXT-9LKY-DKC8-Q4Q7-BB3X8" : 6.0,
  "NXT-EE3M-NV5Y-6Z3D-AH84U" : 10.0,
  "NXT-MRKC-4LQZ-ZCA7-F9SKD" : 15.0,
  "NXT-BXF5-26QV-VJYE-F5BDJ" : 15.0,
  "NXT-MRBN-8DFH-PFMK-A4DBM" : 16.0,
  "NXT-EXMV-R7YR-ZAZU-GCKBV" : 5.0,
  "NXT-WVFD-Z2JM-9MWG-HZEQ9" : 9.0,
  "NXT-C3QD-DQUV-X8FT-5YYHN" : 14.0,
  "NXT-YJRX-WTG2-AUYQ-DH9RR" : 5.0,
  "NXT-HFV6-N66W-P7R9-DKRES" : 15.0,
  "NXT-RNCR-YXDZ-V866-BS5RX" : 1.0,
  "NXT-PKXM-WH25-UXXG-CJAVD" : 2.0,
  "NXT-MNZ9-JNHH-CTVY-3UG79" : 10.0,
  "NXT-7HQE-82RR-FAQ2-4RTL9" : 3.0,
  "NXT-7CTJ-DHLZ-VZ3N-8ZRZD" : 3.0,
  "NXT-CNHJ-42YR-QVZV-GRW8C" : 4.0,
  "NXT-7N3C-738M-6BGZ-3FHTH" : 1.0,
  "NXT-QBTV-LEMS-E5LA-5M35U" : 13.0,
  "NXT-WZWJ-3FXV-KH35-BRCE4" : 4.0,
  "NXT-NPMF-JVBE-DQH2-FM7UT" : 1.0,
  "NXT-FLVS-VRBV-LDPD-6DZ9W" : 3.0,
  "NXT-5RB8-KJD3-BT3B-E2QWW" : 1.0,
  "NXT-YNZ6-HE8K-TPF6-AV45K" : 1.0,
  "NXT-772X-VVVV-HGJ3-HG7ZK" : 7.0,
  "NXT-N4PS-NP2D-H97D-72BGS" : 7.0,
  "NXT-3S9K-NZLR-W7H8-HR8DW" : 2.0,
  "NXT-P4KP-7WA8-8FZ8-86X7U" : 1.0,
  "NXT-AMUY-UUWP-MPZZ-D57DT" : 1.0,
  "NXT-2JC4-GM6A-YR2B-DNTDY" : 3.0,
  "NXT-W9N6-LNST-3YCT-BRSFC" : 1.0,
  "NXT-DW45-RBK5-SP6U-3KD5C" : 13.0,
  "NXT-AMRN-3PQ8-MZN7-HQEMR" : 2.0,
  "NXT-VKLG-W3WY-WPF7-2GHKY" : 10.0,
  "NXT-TMVC-69YC-SJB4-8YCH7" : 2.0,
  "NXT-HRTB-YNPH-LYXS-ALCDL" : 12.0,
  "NXT-NR2T-PFZU-RLDU-DN3QU" : 2.0,
  "NXT-2V7G-C8BY-KTYY-CAHNU" : 5.0,
  "NXT-46VH-78E7-24HY-2UHTZ" : 1.0,
  "NXT-LYTA-X9EV-YPDG-CCEQT" : 12.0,
  "NXT-LUD7-R2EA-DMDM-9AKMU" : 6.0,
  "NXT-METZ-V5FF-PJU8-2D7RU" : 13.0,
  "NXT-MP7B-F26P-VSME-CQF5B" : 16.0,
  "NXT-3CUW-4GRB-6F87-FVSDF" : 2.0,
  "NXT-AM5F-GGW9-H4J3-DL7SS" : 1.0,
  "NXT-6C5S-F7CB-7TJC-55L3S" : 3.0,
  "NXT-T5BR-68RL-GF3W-GJ3R9" : 1.0,
  "NXT-K884-ACWF-3J9H-E9742" : 1.0,
  "NXT-BK2J-ZMY4-93UY-8EM9V" : 4.0,
  "NXT-7D5M-9WW9-PFSS-96M57" : 8.0,
  "NXT-5SFE-PF2P-WZUK-CSW65" : 1.0,
  "NXT-6KDS-WBL7-K3VQ-DJ4EX" : 9.0,
  "NXT-2UKS-7VYN-Q73Y-EKE8Y" : 3.0,
  "NXT-QKSK-WCCL-DE4V-8SGFP" : 14.0,
  "NXT-C5WE-EYJ6-449J-HHM4S" : 9.0,
  "NXT-AEEP-46XV-3JEJ-6ZQX6" : 9.0,
  "NXT-W9EE-TRNF-ES6B-92X7N" : 12.0,
  "NXT-Y9PN-57W4-FPC8-5K2MV" : 1.0,
  "NXT-94RK-9X8T-VQRQ-F6LYQ" : 1.0,
  "NXT-GAUU-WUDD-AP3W-9W9PV" : 2.0,
  "NXT-A6DL-4GN2-SPA2-A3KKL" : 1.0,
  "NXT-LN3D-T2LN-WJSF-BNWN2" : 2.0,
  "NXT-G4UU-689D-5RHQ-FZT2G" : 14.0,
  "NXT-LPLX-DCG6-CMV7-8M496" : 1.0,
  "NXT-HDBR-JLHG-BJNJ-6X8MZ" : 1.0,
  "NXT-3QW5-F4PT-R348-DKX4X" : 3.0,
  "NXT-A6NF-JE4R-XB6L-FAUFZ" : 16.0,
  "NXT-CMVW-5D3K-3D9M-A3X4K" : 1.0,
  "NXT-2QHM-H99Q-8C9Y-C4XTN" : 4.0,
  "NXT-KWU4-Z9RG-EZE2-69RZH" : 8.0,
  "NXT-V8BS-Q29G-KA69-422YV" : 3.0,
  "NXT-7QW5-88CJ-TE8R-BMPEJ" : 2.0,
  "NXT-HCVA-MYWS-98PC-9QVCX" : 3.0,
  "NXT-F9AF-P9FM-V73D-3P736" : 12.0,
  "NXT-SMFU-F96C-NA77-H9GHR" : 1.0,
  "NXT-THLJ-CYAL-JQST-6FNS5" : 16.0,
  "NXT-HLNR-4HDK-HQUJ-37545" : 16.0,
  "NXT-J2ZE-S9TV-43Z7-9LRKC" : 6.0,
  "NXT-DAXR-PR6C-EA3X-8YGM4" : 7.0,
  "NXT-SQ9J-JCAN-8XVY-5XN7K" : 10.0,
  "NXT-M6QF-Q5WK-2UXK-5D3HR" : 16.0,
  "NXT-7LB8-8ZPX-3YR9-3L85B" : 16.0,
  "NXT-DTT3-6KSZ-VARJ-DGKGD" : 11.0,
  "NXT-K5KL-23DJ-3XLK-22222" : 1007.0,
  "NXT-JTA7-B2QR-8BFC-2V222" : 1.0,
  "NXT-74HD-K5FC-LSKL-36FFG" : 2.0,
  "NXT-BPZH-L5JZ-TS9Q-6RVTM" : 5.0,
  "NXT-7KAC-B7T7-BP6A-E4RXJ" : 1.0,
  "NXT-WAHJ-4CZX-NSZV-6LWDS" : 15.0,
  "NXT-V5K6-FDSK-M2AX-FUMWA" : 2.0,
  "NXT-FRBQ-SQ2T-HYL7-5X7VZ" : 6.0,
  "NXT-S37K-7X9X-2RTY-5L438" : 5.0,
  "NXT-LS7G-7WQ2-6W7S-HEQKJ" : 2.0,
  "NXT-V4WY-U928-GRN8-CKPL9" : 12.0,
  "NXT-P2MJ-LKUK-RHEA-2NFJD" : 2.0,
  "NXT-2Y8R-5NBZ-58ZW-CZSLZ" : 8.0,
  "NXT-FH2N-WBX5-G29G-E2CU4" : 11.0,
  "NXT-AE2X-AAJ8-UVD9-5GTA3" : 8.0,
  "NXT-6RKA-ZVFL-VBS6-7D2EP" : 2.0,
  "NXT-8DSC-MFGJ-HQRP-D7MU3" : 11.0,
  "NXT-VH7W-4N48-34QS-4E88L" : 6.0,
  "NXT-FTPH-FHM6-P5GK-2893P" : 4.0,
  "NXT-WGWC-KKC6-VLFB-7WC6Z" : 12.0,
  "NXT-4698-N8M5-DKQW-FBPA9" : 15.0,
  "NXT-J2MS-AZL3-85VQ-DBRDQ" : 2.0,
  "NXT-TYS4-2N8X-MC46-DAQVP" : 11.0,
  "NXT-GX4W-RXGW-7PG5-3AJ84" : 16.0,
  "NXT-39J5-ZMF8-L245-DEN6N" : 5.0,
  "NXT-7WVC-W7TJ-REQ2-4VDJD" : 12.0,
  "NXT-CV5E-MSJL-4FNS-5XZYJ" : 1.0,
  "NXT-AR77-SW4Y-M3VA-DUSTY" : 7.0,
  "NXT-SJHU-A3X2-HYJA-B49ZQ" : 16.0,
  "NXT-NLFZ-23B5-F98Y-22222" : 16.0,
  "NXT-XFAH-7N9C-6AS6-B3GLZ" : 1.0,
  "NXT-XNGA-CPJ5-FY4N-HD3G3" : 10.0,
  "NXT-4F7R-AXFN-4X4H-DMAYW" : 1.0,
  "NXT-MPF5-UXFD-R382-2BKS6" : 16.0,
  "NXT-HMVV-XMBN-GYXK-22BKK" : 1.0,
  "NXT-ALP6-JWLS-K25S-DYTMB" : 1.0,
  "NXT-YBT7-X9Q3-QULK-GTWWJ" : 3.0,
  "NXT-4ZAY-GNTL-J83T-GKLAU" : 4.0,
  "NXT-6A3D-PFTY-NW7W-D49Y9" : 3.0,
  "NXT-Q9QB-LM8G-5VYF-B6DKD" : 5.0,
  "NXT-TWU9-P3E4-HCDM-CQ9L6" : 16.0,
  "NXT-YBTA-VFMU-YU56-9QAWB" : 2.0,
  "NXT-ELWG-9FPV-KTP6-F7L6T" : 9.0,
  "NXT-A3N4-EPBE-9SPJ-7EXY7" : 1.0,
  "NXT-MX56-WNBG-7Q9U-55T2Z" : 1.0,
  "NXT-X9ZH-AYBT-87EQ-7FSWJ" : 16.0,
  "NXT-8YZY-6S8Q-87BR-FJG6Z" : 9.0,
  "NXT-8CBP-XQAH-J47K-GNQPB" : 5.0,
  "NXT-GWGN-63MV-G5JP-DYCZF" : 1.0,
  "NXT-YE49-2FFV-PNU8-6CXQG" : 14.0,
  "NXT-DXWC-NADK-MCCZ-EZK8A" : 13.0,
  "NXT-ZXTT-CY28-339U-GJVFZ" : 9.0,
  "NXT-FUFK-VH2R-H4ME-32HDG" : 12.0,
  "NXT-2RVZ-JRYZ-ERVM-2PCVK" : 12.0,
  "NXT-FGT3-88A5-HKTD-HSP6F" : 10.0,
  "NXT-3R28-ZBCB-E8GT-C34JC" : 1.0,
  "NXT-Y4J6-AH2R-ZMEB-AT4EJ" : 15.0,
  "NXT-L2EQ-QURY-CB6Q-2UWXC" : 11.0,
  "NXT-KLP6-X6U3-UWYU-83DHU" : 1.0,
  "NXT-SVDB-5DMS-78RM-AM57A" : 4.0,
  "NXT-B7NL-T9JQ-L84H-BPWGH" : 4.0,
  "NXT-SSEL-H58X-CLRU-9XDTX" : 1.0,
  "NXT-D4UF-YXBT-8ZND-9VP2X" : 11.0,
  "NXT-TGNZ-E8VK-69EX-3L9LX" : 4.0,
  "NXT-LMJD-BHGU-ZQGQ-E4972" : 15.0,
  "NXT-WKMU-KC9V-PES8-HAVQ5" : 5.0,
  "NXT-DBBW-BD2X-W89Y-GDWGT" : 9.0,
  "NXT-AW52-JPD7-UG95-9EWE8" : 1.0,
  "NXT-CXB2-WB4Q-NRZX-3EHBZ" : 2.0,
  "NXT-HV5P-5WN7-6GHZ-DDY4P" : 15.0,
  "NXT-9SH5-EWEG-78NP-FHDT6" : 1.0,
  "NXT-2AHU-UXZW-K9Q2-HENLW" : 2.0,
  "NXT-GK8K-SV48-TRPV-8Z833" : 2.0,
  "NXT-6A2T-BCKP-P9RN-B7AJW" : 3.0,
  "NXT-DHEF-NBL4-B87F-93ATP" : 5.0,
  "NXT-ZQHH-R7P8-VUW6-7MC8B" : 7.0,
  "NXT-YPR6-CDUA-LVWE-8RG7G" : 15.0,
  "NXT-PHEY-L75X-LZRH-8X29X" : 3.0,
  "NXT-LUR3-DR68-6AUS-EQC9H" : 4.0,
  "NXT-TP33-6LDH-JQN8-4MTNA" : 14.0,
  "NXT-DE2F-W76R-GL25-HMFPR" : 1.0,
  "NXT-5UET-4HMD-6SRE-DPQ82" : 14.0,
  "NXT-ALEH-SKT5-SU5H-7436J" : 2.0,
  "NXT-UZNP-6LBA-YQ38-3TEY8" : 10.0,
  "NXT-7VZ6-PSHV-HE82-6WA2P" : 1.0,
  "NXT-WYT8-43WG-TVY3-ESLXX" : 6.0,
  "NXT-BUHQ-DU4N-YNJQ-86MPE" : 1.0,
  "NXT-HPDT-F3EV-QM3K-834K3" : 2.0,
  "NXT-22MG-74J2-UX2S-6H7NL" : 9.0,
  "NXT-H7JC-9F6S-Y5XP-B8B3T" : 1.0,
  "NXT-DRMC-JUQG-BRTW-FLTJY" : 2.0,
  "NXT-RZ9H-H2XD-WTR3-B4WN2" : 5.0,
  "NXT-6J82-32GS-U4S9-GEVJR" : 2.0,
  "NXT-Q9FB-7XPY-6D6M-FHRN8" : 13.0,
  "NXT-LTEP-LGNV-FLL5-B3X2P" : 3.0,
  "NXT-Q4WH-F8R2-UMJ2-445YT" : 2.0,
  "NXT-P979-WDWE-4EQ6-7TLX5" : 15.0,
  "NXT-USU4-92UY-KEYT-4H649" : 4.0,
  "NXT-7T55-5976-MPBB-8KDRZ" : 8.0,
  "NXT-J3SP-J2CL-WRTL-8MU7G" : 1.0,
  "NXT-743S-UDC4-YWXN-22246" : 14.0,
  "NXT-FUCK-KB9W-P7K6-3668Z" : 1.0,
  "NXT-JLK9-QEG8-3SB6-76D2V" : 7.0,
  "NXT-5Z45-YMTY-TQRW-2JY6C" : 6.0,
  "NXT-JW79-3778-LHS6-G88LQ" : 8.0
}

EmoneyRu

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +31/-2
 • Offline Offline
 • Posts: 537
 • techDevComm
  • View Profile
  • Nxt Kit

Payouts:
Code: [Select]
{
  "NXT-B8SA-UFVM-YWCM-9C6GZ" : 21.0,
  "NXT-GBVJ-GFS9-WF74-A477J" : 22.0,
  "NXT-LYSW-N4N4-FR4Z-2KC2D" : 42.0,
  "NXT-8N9W-TN4F-YA2S-H5B7R" : 30.0,
  "NXT-RMRV-MRVK-CGB7-2923D" : 31.0,
  "NXT-2EYT-C522-VL6G-FQSMP" : 27.0,
  "NXT-H87Q-PTFP-A87T-GTQ2J" : 31.0,
  "NXT-4MKA-E6C6-ZD5L-DSLX4" : 31.0,
  "NXT-26R5-5SV8-GGEC-26BSH" : 23.0,
  "NXT-FS2K-SEX2-79UT-DXNB9" : 30.0,
  "NXT-7BCQ-LYZW-YYRP-CB7PQ" : 31.0,
  "NXT-G7TR-HCK5-CWGB-2BANK" : 20.0,
  "NXT-KSUV-6DNX-EZZ2-E2W9U" : 34.0,
  "NXT-MRKC-4LQZ-ZCA7-F9SKD" : 30.0,
  "NXT-BXF5-26QV-VJYE-F5BDJ" : 30.0,
  "NXT-MRBN-8DFH-PFMK-A4DBM" : 31.0,
  "NXT-C3QD-DQUV-X8FT-5YYHN" : 27.0,
  "NXT-VF2Z-P35X-UND9-5BDE9" : 36.0,
  "NXT-QBTV-LEMS-E5LA-5M35U" : 26.0,
  "NXT-WZWJ-3FXV-KH35-BRCE4" : 24.0,
  "NXT-L83J-FJ9B-4NB3-4G5VU" : 48.0,
  "NXT-XK4J-RN7N-UTMV-AANJ5" : 72.0,
  "NXT-DW45-RBK5-SP6U-3KD5C" : 21.0,
  "NXT-VKLG-W3WY-WPF7-2GHKY" : 22.0,
  "NXT-TMVC-69YC-SJB4-8YCH7" : 21.0,
  "NXT-HRTB-YNPH-LYXS-ALCDL" : 26.0,
  "NXT-NR2T-PFZU-RLDU-DN3QU" : 21.0,
  "NXT-LYTA-X9EV-YPDG-CCEQT" : 26.0,
  "NXT-LUD7-R2EA-DMDM-9AKMU" : 23.0,
  "NXT-METZ-V5FF-PJU8-2D7RU" : 23.0,
  "NXT-MP7B-F26P-VSME-CQF5B" : 31.0,
  "NXT-FK5G-7QST-A4U5-DXY5G" : 40.0,
  "NXT-BK2J-ZMY4-93UY-8EM9V" : 52.0,
  "NXT-4ZS8-86DG-WKNX-9UQQF" : 25.0,
  "NXT-2UKS-7VYN-Q73Y-EKE8Y" : 30.0,
  "NXT-VPP6-RFBG-WMAH-54SDX" : 97.0,
  "NXT-A6DL-4GN2-SPA2-A3KKL" : 49.0,
  "NXT-G4UU-689D-5RHQ-FZT2G" : 27.0,
  "NXT-A6NF-JE4R-XB6L-FAUFZ" : 31.0,
  "NXT-CMVW-5D3K-3D9M-A3X4K" : 49.0,
  "NXT-F9AF-P9FM-V73D-3P736" : 25.0,
  "NXT-THLJ-CYAL-JQST-6FNS5" : 31.0,
  "NXT-HLNR-4HDK-HQUJ-37545" : 31.0,
  "NXT-BAD7-238Z-2SEX-2TJ2S" : 60.0,
  "NXT-BDU3-YY78-T7W8-A9T93" : 25.0,
  "NXT-DAXR-PR6C-EA3X-8YGM4" : 43.0,
  "NXT-SQ9J-JCAN-8XVY-5XN7K" : 25.0,
  "NXT-M6QF-Q5WK-2UXK-5D3HR" : 31.0,
  "NXT-7LB8-8ZPX-3YR9-3L85B" : 31.0,
  "NXT-DTT3-6KSZ-VARJ-DGKGD" : 21.0,
  "NXT-K5KL-23DJ-3XLK-22222" : 1007.0,
  "NXT-WAHJ-4CZX-NSZV-6LWDS" : 30.0,
  "NXT-8D65-AVB7-X8SM-2JTX4" : 24.0,
  "NXT-V4WY-U928-GRN8-CKPL9" : 24.0,
  "NXT-AS6F-9RJA-5NQN-8BS4E" : 61.0,
  "NXT-RR3S-3ZQZ-YBJB-2BMB8" : 21.0,
  "NXT-KUU3-FXUT-KYY2-GVLW5" : 48.0,
  "NXT-6HEP-7WB4-BH38-7UE8V" : 48.0,
  "NXT-FTPH-FHM6-P5GK-2893P" : 22.0,
  "NXT-WGWC-KKC6-VLFB-7WC6Z" : 22.0,
  "NXT-4698-N8M5-DKQW-FBPA9" : 30.0,
  "NXT-TYS4-2N8X-MC46-DAQVP" : 23.0,
  "NXT-GX4W-RXGW-7PG5-3AJ84" : 31.0,
  "NXT-7WVC-W7TJ-REQ2-4VDJD" : 37.0,
  "NXT-AR77-SW4Y-M3VA-DUSTY" : 27.0,
  "NXT-SJHU-A3X2-HYJA-B49ZQ" : 31.0,
  "NXT-NLFZ-23B5-F98Y-22222" : 31.0,
  "NXT-MPF5-UXFD-R382-2BKS6" : 31.0,
  "NXT-P3VW-DUAX-CL33-9FVUD" : 47.0,
  "NXT-HMVV-XMBN-GYXK-22BKK" : 31.0,
  "NXT-YBT7-X9Q3-QULK-GTWWJ" : 23.0,
  "NXT-TWU9-P3E4-HCDM-CQ9L6" : 31.0,
  "NXT-5FWQ-6DVC-S323-8JE96" : 47.0,
  "NXT-X9ZH-AYBT-87EQ-7FSWJ" : 31.0,
  "NXT-8CBP-XQAH-J47K-GNQPB" : 151.0,
  "NXT-9SYB-C2GF-JA2X-2R4S3" : 48.0,
  "NXT-JLRW-HGW9-HPLA-4D8MG" : 27.0,
  "NXT-YE49-2FFV-PNU8-6CXQG" : 29.0,
  "NXT-DXWC-NADK-MCCZ-EZK8A" : 23.0,
  "NXT-FUFK-VH2R-H4ME-32HDG" : 24.0,
  "NXT-QZUC-3VDR-H9VH-FDPTM" : 49.0,
  "NXT-2RVZ-JRYZ-ERVM-2PCVK" : 21.0,
  "NXT-SSEL-H58X-CLRU-9XDTX" : 50.0,
  "NXT-LMJD-BHGU-ZQGQ-E4972" : 30.0,
  "NXT-WKMU-KC9V-PES8-HAVQ5" : 38.0,
  "NXT-HV5P-5WN7-6GHZ-DDY4P" : 30.0,
  "NXT-YPR6-CDUA-LVWE-8RG7G" : 30.0,
  "NXT-W7PJ-RSLG-9UKU-BVD7J" : 22.0,
  "NXT-TP33-6LDH-JQN8-4MTNA" : 28.0,
  "NXT-5UET-4HMD-6SRE-DPQ82" : 23.0,
  "NXT-UZNP-6LBA-YQ38-3TEY8" : 24.0,
  "NXT-WYT8-43WG-TVY3-ESLXX" : 21.0,
  "NXT-Y443-ETNV-E4Q3-5L882" : 47.0,
  "NXT-Q4WH-F8R2-UMJ2-445YT" : 85.0,
  "NXT-P979-WDWE-4EQ6-7TLX5" : 30.0,
  "NXT-7T55-5976-MPBB-8KDRZ" : 28.0,
  "NXT-743S-UDC4-YWXN-22246" : 25.0,
  "NXT-TDCQ-6BLR-YR9S-EQ7BZ" : 39.0,
  "NXT-5Z45-YMTY-TQRW-2JY6C" : 25.0
}

EmoneyRu

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +31/-2
 • Offline Offline
 • Posts: 537
 • techDevComm
  • View Profile
  • Nxt Kit

Left (init for next round's peers):
Code: [Select]
{
  "NXT-2RH8-9WHX-GSN9-FN3PG" : 2.0,
  "NXT-RRVG-2HWZ-TZEM-22222" : 19.0,
  "NXT-86BJ-XAAD-3KPN-6XQZV" : 4.0,
  "NXT-52TA-PE6U-KE5Y-9DHMR" : 1.0,
  "NXT-WTGT-LW7A-B8KC-GNUL4" : 14.0,
  "NXT-HMRK-DS7H-6CP5-3EKYB" : 1.019166666662372,
  "NXT-B5WD-FU8E-QDPV-G65TJ" : 5.0,
  "NXT-TVHS-JGUR-8KCP-E5ZV3" : 1.0,
  "NXT-2VDB-TV55-NH75-38V5P" : 8.0,
  "NXT-ZEKG-CHYB-N8AR-4TQ3U" : 3.0,
  "NXT-G7PF-JD45-C6QY-EEHKE" : 1.0,
  "NXT-65PU-ZM5D-AF2Z-GQZND" : 5.795833333333436,
  "NXT-YQG4-JGA2-HEK9-CQZYZ" : 1.0,
  "NXT-2S7C-PG8H-WGKK-285C6" : 2.0,
  "NXT-YHYX-K3AX-832E-7NYRN" : 1.0,
  "NXT-RCCR-W44H-NU2S-CGXNN" : 2.0,
  "NXT-V4D7-4LPP-GNQ3-3DUEW" : 3.0,
  "NXT-HPW9-EC4H-KJPT-7STQV" : 12.020833333333336,
  "NXT-XRK4-5HYK-5965-9FH4Z" : 18.0,
  "NXT-433J-LENP-3NTK-86VP3" : 6.0,
  "NXT-TZ2T-5ZVA-C5TB-GRSSM" : 1.0,
  "NXT-CG3K-VKG3-U2FC-HUPAZ" : 1.130833333333335,
  "NXT-WTZF-F28S-SJNY-FDH69" : 1.0,
  "NXT-UX5D-V7WG-N9C3-BKB25" : 6.0,
  "NXT-GBVJ-GFS9-WF74-A477J" : 0.37833333333295016,
  "NXT-AAR6-7JRL-P9AR-ED4QD" : 1.0,
  "NXT-A6BL-A2SE-QB2U-GHLDW" : 11.0,
  "NXT-EGGB-SLRL-B9KT-2CGSW" : 3.0,
  "NXT-9P2A-FZ8R-JVSU-32ECR" : 1.0,
  "NXT-LYSW-N4N4-FR4Z-2KC2D" : 0.6308333333337757,
  "NXT-NFUN-426S-BEEX-BYRW6" : 5.0,
  "NXT-ZSWV-CT5Y-RAHC-6U9DG" : 0.02749999999999998,
  "NXT-C2K2-FBYC-BAJF-GYSJL" : 1.0,
  "NXT-TQN6-2RH8-79AZ-7WVQ2" : 1.0,
  "NXT-S3JT-5JJE-ZC8F-D7F5M" : 2.0,
  "NXT-3Y36-849T-3WD8-G3G6Q" : 11.0,
  "NXT-HVGP-XQ27-C8RG-CH535" : 3.0,
  "NXT-36TD-B3G4-4DUY-4R8WN" : 1.0,
  "NXT-JBCS-ZYVL-GCC8-DCFWD" : 1.0,
  "NXT-KTTD-E3CK-W4A6-FH3TP" : 8.0,
  "NXT-E9DA-A5K6-X3MK-69LAJ" : 2.0,
  "NXT-3T2W-6HXY-UGUL-BS85F" : 6.0,
  "NXT-GE96-NYW7-JMLA-3Y362" : 1.0,
  "NXT-R28J-YR7D-DW6Y-CAHAU" : 2.0,
  "NXT-GFYJ-TY44-885Q-3VJJA" : 1.0,
  "NXT-5B8Y-UZC2-L8W3-BTJF6" : 4.0,
  "NXT-Z6L6-VLA4-EU79-4962E" : 5.0,
  "NXT-DBDW-STA8-ARBE-6JRPA" : 3.0,
  "NXT-PEEX-7CTP-VU2F-A92K5" : 1.0,
  "NXT-ZT3L-7R6M-CAP6-2NJ6W" : 12.0,
  "NXT-CB98-BAXH-Z4EP-GE23Q" : 1.0,
  "NXT-TUAS-BY3U-6S7V-5TXHZ" : 3.0,
  "NXT-RCD8-ETJP-8Z2H-CCHSR" : 3.0,
  "NXT-GQ27-DD53-YM6K-ER6HK" : 5.0,
  "NXT-S7RD-ETUJ-HQ53-5D4KX" : 11.0,
  "NXT-V9HN-G28G-WLK3-2H856" : 12.0,
  "NXT-LCK5-XM8T-L5TM-3R7H4" : 2.0,
  "NXT-KYH4-BWYQ-W4QX-DQVUY" : 11.0,
  "NXT-ENBR-9223-KURH-G9CEA" : 4.27666666666667,
  "NXT-4W8S-MSTU-8N8Q-2RXSL" : 4.0,
  "NXT-HNQU-HTEQ-5QDF-BZLSQ" : 0.16583333333333322,
  "NXT-GMCY-ULZP-EJNM-8ENQ5" : 15.0,
  "NXT-PPPK-GBAU-6U4V-9NSMX" : 1.0,
  "NXT-8NKV-7JWD-6XSQ-6A5KY" : 2.0,
  "NXT-USCH-VC7D-4EX3-272SG" : 2.0,
  "NXT-VP6V-H2DE-U5GA-HZGH5" : 14.001666666667058,
  "NXT-7NPP-5DXS-LGTF-H6MMP" : 2.0,
  "NXT-W6G8-F4ES-MSTS-5269V" : 14.0,
  "NXT-4GNJ-JVAQ-8U8A-GTGUV" : 2.0,
  "NXT-U8CW-EEYK-8DWD-CGLQL" : 1.0,
  "NXT-F376-F76M-PNHE-GMEVQ" : 1.0,
  "NXT-XRNQ-DUUY-HLSV-AC3TW" : 3.8350000000003504,
  "NXT-FC69-GJC5-XHFG-DVBCU" : 10.0,
  "NXT-7WQK-63PW-YKMQ-BSRPP" : 2.0,
  "NXT-LXP3-GLNB-ASD5-FA79Q" : 1.0,
  "NXT-BF9E-RH4D-A4HS-34QKR" : 3.0,
  "NXT-GQVC-6XB5-PKL7-GZ4YF" : 2.0,
  "NXT-WLGZ-CLXL-GVKW-3JC43" : 1.0,
  "NXT-Z2UH-2ZS2-T4P2-9TV4B" : 2.0,
  "NXT-6MVF-XTDR-MDTK-DPHEU" : 15.0,
  "NXT-Q4N3-V2QJ-S3GT-FW4Z9" : 2.0,
  "NXT-8V3E-34ST-T4UW-AYGY2" : 1.0,
  "NXT-HAB5-H5X2-L5J7-GCL9N" : 17.0,
  "NXT-6A4Q-L7L6-LAL7-GA2NJ" : 1.0,
  "NXT-TJ8X-CZ3P-SX4G-DLSNS" : 3.0,
  "NXT-F29Q-Z9DJ-6TYB-8Y43R" : 13.0,
  "NXT-RWUS-ETXU-PRKL-DRFD7" : 9.0,
  "NXT-9H8W-2722-B4Z5-B6TXB" : 1.0,
  "NXT-9QU7-NDSL-ZDMV-52JF5" : 2.0,
  "NXT-2AS9-D5GB-BNHD-9DJXQ" : 1.0,
  "NXT-RK5U-NNTH-3AAS-55K77" : 1.0,
  "NXT-X55Q-HC52-P96P-CCGH5" : 4.0,
  "NXT-39GF-SNTJ-PN9R-HBD34" : 5.0,
  "NXT-PNVQ-B5RN-QHHR-3BC7U" : 17.0,
  "NXT-TU7P-SCUQ-2TB9-2BDKT" : 2.0,
  "NXT-E637-29M4-RWJR-A8GWE" : 1.0,
  "NXT-9W9Z-XC2C-7L63-DVBWF" : 14.0,
  "NXT-PG3E-SGWA-K9Y7-2CXKD" : 1.0,
  "NXT-CVZ2-Y5WW-UU7C-7ZCV7" : 1.0,
  "NXT-EUKX-U96N-ME4A-A8NVH" : 1.0,
  "NXT-YLQS-M85R-NP6A-3NBJL" : 3.0,
  "NXT-44HE-6Z3Y-N2ZL-E9ZPW" : 0.02083333333333215,
  "NXT-Z9QP-38TL-24GT-FS6SL" : 11.0,
  "NXT-P2LG-5PX9-72LB-5HC5K" : 17.0,
  "NXT-4R55-GPLW-DRYV-HMVEK" : 1.0,
  "NXT-FRNZ-PDJF-2CQT-DQ4WQ" : 3.375000000000001,
  "NXT-MEDU-4VLQ-KJN6-5KLHH" : 1.0,
  "NXT-7LUC-22LJ-5WJ4-22222" : 8.0,
  "NXT-LKAJ-S86U-CVVK-5VXB6" : 11.0,
  "NXT-YBRH-UZV8-XV99-BPPP6" : 12.0,
  "NXT-KLMY-XWF7-HHKH-BGS5Y" : 4.041666666666972,
  "NXT-QUUE-9M9E-TRC5-24Q2M" : 2.0,
  "NXT-M9N7-EHVN-6KX7-GK9M6" : 2.0,
  "NXT-7PJE-3NSH-C7W5-GU4FT" : 3.0,
  "NXT-B472-XPVX-MW5A-6ALAU" : 1.0,
  "NXT-SGTB-4NKL-S34Z-76GQJ" : 2.0,
  "NXT-NPM3-M8QD-KSAL-CLNRP" : 1.0,
  "NXT-LXWE-JNE3-MPQ9-CCX8K" : 0.22999999999982634,
  "NXT-SQSZ-XNXL-62GV-6ECAN" : 5.0,
  "NXT-XWFF-GEP4-J448-2RLYY" : 18.0,
  "NXT-BRFN-RM4L-ZCCK-HXX7N" : 9.0,
  "NXT-R2U6-22MC-LQL2-22222" : 1.0,
  "NXT-N3N8-NXTF-LUKH-4H8CF" : 19.0,
  "NXT-BP4D-WR4B-9ZK7-3CQ36" : 0.015833333333333335,
  "NXT-78DJ-22UJ-6AMF-22222" : 18.0,
  "NXT-G7TR-HCK5-CWGB-2BANK" : 0.36000000000004206,
  "NXT-DBH9-ZWLK-ZSHV-7XAKC" : 6.0,
  "NXT-CJT2-DYBH-VSU5-H525T" : 6.0,
  "NXT-BZD7-EEV8-BZS7-CQQXB" : 0.04499999999999995,
  "NXT-FEYP-6WFH-XJZV-E67CY" : 3.0,
  "NXT-TRCN-ZSHH-R4YS-HLAYP" : 12.0,
  "NXT-4BYW-Z4MJ-K4X5-HFXFD" : 14.0,
  "NXT-GSFR-UGF5-D6HM-GWZSV" : 5.0,
  "NXT-PQ5P-9BWV-Y396-93SD6" : 9.0,
  "NXT-7VLR-7RF6-MMST-DF4ZT" : 1.0,
  "NXT-F2N7-GHWK-GH6U-8LTJC" : 1.0,
  "NXT-UUUM-ZXHS-2S49-4RDZ9" : 1.0,
  "NXT-NFDZ-F697-TS87-FMVHR" : 7.0,
  "NXT-6XTC-TG2L-DDKG-ELMYK" : 20.0,
  "NXT-F232-8RBJ-A2QQ-EQSSG" : 1.0,
  "NXT-Z2A2-SQMM-4JPB-5GR85" : 1.0,
  "NXT-JBF2-UJLN-GYKM-4E899" : 17.0,
  "NXT-6WHB-JYP7-QJJ2-DST9T" : 2.0,
  "NXT-QE62-J4F9-TWDB-6K2CG" : 3.0,
  "NXT-7NX9-9ZQ4-TCYM-GF5R2" : 1.0,
  "NXT-X5EF-HTB2-RLYU-HW8E7" : 4.0,
  "NXT-KFX2-HDBV-6QMX-9WXEX" : 1.0,
  "NXT-XPYX-L8RB-BLPP-7N92X" : 7.0,
  "NXT-67M3-G335-STG4-3EVUW" : 4.0,
  "NXT-ZUQY-AKML-GHM3-HFYQC" : 1.0,
  "NXT-VVTG-H927-L8EK-FTBNA" : 2.0,
  "NXT-9XEN-PLLG-RUW8-2H7SV" : 0.757499999999929,
  "NXT-V7JV-78FM-L2W6-FUWTZ" : 1.0,
  "NXT-9LKY-DKC8-Q4Q7-BB3X8" : 13.0,
  "NXT-X95R-PRA8-9TKX-FRTUQ" : 1.0,
  "NXT-8Q27-6Z96-C29V-B2GBD" : 3.0,
  "NXT-EE3M-NV5Y-6Z3D-AH84U" : 10.0,
  "NXT-VMMH-DHEM-R6C8-CU2J9" : 9.461666666666337,
  "NXT-6X5J-7UNN-A9NB-9QJUU" : 1.0,
  "NXT-JT6F-UKTE-7VK6-85XYM" : 4.0,
  "NXT-3XGR-TGMC-6XWW-A48JD" : 2.0,
  "NXT-P67N-JFET-JPG9-H52DZ" : 4.0,
  "NXT-GTZ2-LLVH-ZD6E-2D533" : 0.8766666666666801,
  "NXT-WR9W-RPQW-8ZJ7-6U2D7" : 7.0,
  "NXT-EXMV-R7YR-ZAZU-GCKBV" : 17.0,
  "NXT-3GA5-ZE62-NEUB-A9XGR" : 0.19500000000011042,
  "NXT-WVFD-Z2JM-9MWG-HZEQ9" : 9.0,
  "NXT-K5NM-MEV7-AL3Q-8BNFQ" : 0.016666666666666666,
  "NXT-L8EV-EMP8-7VE8-88WWL" : 1.0,
  "NXT-U8A4-PELA-M5FL-GQRMW" : 1.0,
  "NXT-QK5L-7YM9-YPVF-55GL5" : 4.65416666666672,
  "NXT-VQVL-9WRL-B397-DL6UP" : 0.46916666666667073,
  "NXT-2LJG-JE2U-R96M-9JCP7" : 1.0,
  "NXT-YJRX-WTG2-AUYQ-DH9RR" : 12.0,
  "NXT-G3ZG-DFJR-C4VX-AVNK5" : 1.0,
  "NXT-HC73-3M32-CRCX-8PNRT" : 1.1083333333333285,
  "NXT-HFV6-N66W-P7R9-DKRES" : 15.0,
  "NXT-3Q3K-T5JA-43EZ-GBMTM" : 2.0,
  "NXT-8F69-W9Z9-8M6Y-ETXGZ" : 8.0,
  "NXT-WBLW-5ZL4-A64L-4PDQZ" : 6.0,
  "NXT-PSWT-N4BH-ZYCB-F8LWP" : 0.7733333333334329,
  "NXT-XEX2-YEMY-USHK-5BBNZ" : 3.0,
  "NXT-SPZP-5YVR-66S5-7SP4A" : 1.0,
  "NXT-9TS8-LNUR-ZXYV-7CGYH" : 1.0,
  "NXT-GYJH-58WZ-ZMBF-AZREY" : 1.0,
  "NXT-DNHQ-D5EH-ZZ3H-CRSRQ" : 1.0,
  "NXT-6XQ7-N76X-G5CJ-A68KE" : 14.0,
  "NXT-VF2Z-P35X-UND9-5BDE9" : 0.086666666666801,
  "NXT-RNCR-YXDZ-V866-BS5RX" : 2.0,
  "NXT-AFG5-XJWA-AWVL-2SU23" : 6.0,
  "NXT-PKXM-WH25-UXXG-CJAVD" : 6.0,
  "NXT-DG6A-4BEC-4G3W-D3VCC" : 1.0,
  "NXT-R8VT-6C23-WYRJ-8UUBZ" : 14.938333333333349,
  "NXT-ZGCD-3Z6V-T7CX-HFPFU" : 1.0,
  "NXT-YBAN-6THY-7HF3-5D8BB" : 1.0,
  "NXT-FCKG-WYM8-EAS6-GXDDA" : 1.0,
  "NXT-GUVX-CCLC-N63N-2UWL2" : 1.0,
  "NXT-Y5A5-HZUR-PEER-EY2G4" : 15.034999999999942,
  "NXT-36MU-K6Q6-D6KF-EE48X" : 1.0,
  "NXT-ZK9S-42U6-2S6F-9DGGT" : 1.0,
  "NXT-6LNH-SK9M-2UDM-9ENJ6" : 5.364999999999993,
  "NXT-DABA-3XF2-VZL5-4D4TE" : 2.0,
  "NXT-5SQV-H8DF-7HNJ-4K3WV" : 11.0,
  "NXT-MNZ9-JNHH-CTVY-3UG79" : 10.0,
  "NXT-7HQE-82RR-FAQ2-4RTL9" : 9.0,
  "NXT-7CTJ-DHLZ-VZ3N-8ZRZD" : 3.0,
  "NXT-FDMW-3E4C-PVQD-4XCNC" : 0.4516666666676876,
  "NXT-83MS-ZV4Z-QV3Y-7U3H6" : 14.0,
  "NXT-CNHJ-42YR-QVZV-GRW8C" : 18.0,
  "NXT-7N3C-738M-6BGZ-3FHTH" : 1.0,
  "NXT-WZWJ-3FXV-KH35-BRCE4" : 0.23999999999917776,
  "NXT-8HNT-4ZTF-ZXH3-7RU38" : 7.0,
  "NXT-QBW3-6CNF-NBRW-9UKEG" : 1.0,
  "NXT-3NTG-FJPG-FFRY-FSZH4" : 6.0,
  "NXT-46ZE-BQYK-R26H-8HRRB" : 0.1249999999997442,
  "NXT-F96M-8X9Z-M88Q-3BW3X" : 1.4483333333333002,
  "NXT-5CX9-N8VD-5EWC-H4LUA" : 1.0,
  "NXT-NPMF-JVBE-DQH2-FM7UT" : 4.0,
  "NXT-FLVS-VRBV-LDPD-6DZ9W" : 15.0,
  "NXT-RBWW-VPR4-FXGS-DCPW2" : 5.0,
  "NXT-5RB8-KJD3-BT3B-E2QWW" : 1.0,
  "NXT-YL78-U9PB-AUHL-HUJU8" : 4.820833333333147,
  "NXT-YNZ6-HE8K-TPF6-AV45K" : 13.0,
  "NXT-W9Q8-BZJK-3UD4-AHUWX" : 2.0,
  "NXT-L83J-FJ9B-4NB3-4G5VU" : 0.24750000000092598,
  "NXT-SYDU-2E3K-4M5Z-BMRCP" : 7.0,
  "NXT-45XR-DDUM-ER5F-43RQC" : 0.3558333333333348,
  "NXT-Z6DA-R5BL-2PAM-AQRAW" : 6.0,
  "NXT-MYLX-FW6K-BBK5-GKUNR" : 0.2291666666666659,
  "NXT-WTLL-Z8CV-E8QH-DEXC5" : 8.0,
  "NXT-XK4J-RN7N-UTMV-AANJ5" : 0.564166666668271,
  "NXT-MLL9-3YKL-H2Q4-ARSAY" : 1.0,
  "NXT-QJDK-SAUZ-8BP4-44ERD" : 1.0,
  "NXT-P63Z-9Y8Z-CWCS-2P5ZD" : 1.0,
  "NXT-772X-VVVV-HGJ3-HG7ZK" : 10.0,
  "NXT-P6VQ-SUAZ-T2UE-HV24Q" : 1.0,
  "NXT-ED2R-NXGT-93BJ-HAB8L" : 16.60583333333348,
  "NXT-WTRL-FR4P-JHNY-7U6C8" : 1.0,
  "NXT-JCZD-4ZKG-XUZ5-ALNYD" : 2.0,
  "NXT-N4PS-NP2D-H97D-72BGS" : 13.0,
  "NXT-4BP4-TXCZ-HHM3-8YMFN" : 5.0,
  "NXT-3S9K-NZLR-W7H8-HR8DW" : 17.0,
  "NXT-8UNC-QVL6-43W7-9KMFT" : 3.0,
  "NXT-QE74-HCES-C3VP-FA9HD" : 20.0,
  "NXT-V2NY-WZ74-YNGZ-CHZT5" : 1.071666666666675,
  "NXT-P4KP-7WA8-8FZ8-86X7U" : 1.0,
  "NXT-AMUY-UUWP-MPZZ-D57DT" : 6.0,
  "NXT-FAHJ-MNJE-5BHY-24PP4" : 9.0,
  "NXT-44G3-AC7Y-G3P2-3CLAH" : 4.0,
  "NXT-LAHF-ULUT-R2DG-D98QB" : 5.361666666667219,
  "NXT-AXEW-Y4Z9-EX6T-HPGWT" : 0.0858333333333334,
  "NXT-93RA-557X-G9VG-4RBWB" : 8.624999999999972,
  "NXT-FPRZ-BDZG-GGRL-6CTS8" : 20.0,
  "NXT-LHVA-UYW6-MUVK-7TXHV" : 6.0,
  "NXT-2JC4-GM6A-YR2B-DNTDY" : 16.0,
  "NXT-RJU8-JSNR-H9J4-2KWKY" : 4.4008333333332335,
  "NXT-ZKPZ-7QNC-9H8P-3MYF3" : 1.0,
  "NXT-W9N6-LNST-3YCT-BRSFC" : 2.0,
  "NXT-HEWU-6KDT-BM8Q-6A9GY" : 6.13083333333331,
  "NXT-YJ25-HTWF-N8RR-4TJAY" : 6.0,
  "NXT-AMRN-3PQ8-MZN7-HQEMR" : 4.0,
  "NXT-TMVC-69YC-SJB4-8YCH7" : 0.775000000000432,
  "NXT-UTA4-MYXX-ZFXL-FBQ9G" : 2.0,
  "NXT-B7J4-8WXH-NWZR-CVA5D" : 1.0,
  "NXT-DTB3-CRYB-D5YM-FTSEG" : 0.529166666665418,
  "NXT-2V7G-C8BY-KTYY-CAHNU" : 5.520833333333329,
  "NXT-PJ5P-X3Y2-AUER-DL8CQ" : 0.8158333333333454,
  "NXT-DFDV-58KQ-LTD7-9XC9T" : 1.0,
  "NXT-46VH-78E7-24HY-2UHTZ" : 9.0,
  "NXT-UNDW-H4LR-7PKM-67YF4" : 1.0,
  "NXT-VA35-UT98-ABXZ-44J64" : 4.520833333333334,
  "NXT-W3WB-C4UU-EBK7-8VYQ6" : 1.0,
  "NXT-NJM8-HLLG-U4WS-H9EEH" : 3.0,
  "NXT-W9EA-TDL6-LTM8-6THE6" : 1.0,
  "NXT-QCHL-NRMF-26CY-74V9E" : 3.0,
  "NXT-3CUW-4GRB-6F87-FVSDF" : 11.0,
  "NXT-JCE6-WCGC-NQB3-GWEQM" : 6.0,
  "NXT-AM5F-GGW9-H4J3-DL7SS" : 3.0,
  "NXT-EQ76-HG8J-JXPQ-B2CFA" : 2.0,
  "NXT-FK5G-7QST-A4U5-DXY5G" : 0.9883333333336068,
  "NXT-6C5S-F7CB-7TJC-55L3S" : 8.0,
  "NXT-R3JW-ZMP5-ULGS-GTTRD" : 1.0,
  "NXT-T5BR-68RL-GF3W-GJ3R9" : 9.692499999999937,
  "NXT-KCK2-WKXK-7F4A-7MH38" : 3.0,
  "NXT-ZDQK-DWU4-HH2Y-4ELL6" : 3.0,
  "NXT-DJTJ-N8QM-CPQB-FEZTY" : 1.0,
  "NXT-K884-ACWF-3J9H-E9742" : 7.0,
  "NXT-MAEF-Y5ND-K63M-4ZPCG" : 0.026666666667168215,
  "NXT-RYVQ-9669-ERFC-CJKDP" : 9.879999999999969,
  "NXT-Z8T2-TM8W-3SGJ-GTJ69" : 0.015000000000000001,
  "NXT-BK2J-ZMY4-93UY-8EM9V" : 0.6475000000012727,
  "NXT-7D5M-9WW9-PFSS-96M57" : 17.0,
  "NXT-5SFE-PF2P-WZUK-CSW65" : 1.0,
  "NXT-SLTE-P3UQ-EQ92-D5RYE" : 18.0,
  "NXT-URK8-PW8G-CMLH-57KKQ" : 13.0,
  "NXT-EPSG-46SM-HL4T-CAXN6" : 11.0,
  "NXT-XM86-4ZNA-65L5-CDWUE" : 0.03416666666666664,
  "NXT-4ZS8-86DG-WKNX-9UQQF" : 0.7624999999993918,
  "NXT-6ZWG-SJUL-J3QQ-GYSUD" : 1.0,
  "NXT-9RBT-GYTU-P8CF-2PX69" : 9.0,
  "NXT-6X34-LB5R-2KVE-579KK" : 4.666666666666667,
  "NXT-J37K-X67U-3RC7-88CT8" : 1.0,
  "NXT-8QLY-CRHV-NSJZ-CCZ5K" : 2.0,
  "NXT-4QZR-GBWC-P8U6-7WMAP" : 7.719166666667085,
  "NXT-ALDL-VAG8-Q7US-BUEM3" : 6.0,
  "NXT-DSQP-SACK-CMLK-GN8NF" : 15.854166666666817,
  "NXT-UWJU-XXST-3MPQ-2JWG7" : 1.0,
  "NXT-6KDS-WBL7-K3VQ-DJ4EX" : 20.0,
  "NXT-2UKS-7VYN-Q73Y-EKE8Y" : 0.008333333333325754,
  "NXT-HYTB-S8UF-DEM8-AMJNV" : 1.1191666666666698,
  "NXT-U9BG-EMVD-NG2F-BJN95" : 3.0,
  "NXT-SVEK-VTRU-HWLQ-ADJGV" : 1.0,
  "NXT-QKSK-WCCL-DE4V-8SGFP" : 14.0,
  "NXT-NNBQ-NXU8-8R7E-3TG5M" : 4.0,
  "NXT-C5WE-EYJ6-449J-HHM4S" : 18.0,
  "NXT-XQ9C-JQQB-6R5C-DRZHQ" : 1.0,
  "NXT-AEEP-46XV-3JEJ-6ZQX6" : 15.0,
  "NXT-8HL8-LDXB-YQ3A-8ADFJ" : 0.0125,
  "NXT-WLKH-GEMA-PZE9-6TKJ6" : 2.0,
  "NXT-R67P-6BZ2-XWAK-8RHZR" : 5.0,
  "NXT-W9EE-TRNF-ES6B-92X7N" : 20.0,
  "NXT-Y9PN-57W4-FPC8-5K2MV" : 1.0,
  "NXT-2XT3-3RP8-FHMJ-6ANVS" : 8.054999999999977,
  "NXT-XK6U-MB8X-266F-C46P3" : 9.0,
  "NXT-VPP6-RFBG-WMAH-54SDX" : 0.6766666666675434,
  "NXT-T4S6-E3R5-9QQT-9DQT7" : 20.0,
  "NXT-SANE-A8ZT-9AXH-BVCTX" : 12.0,
  "NXT-94RK-9X8T-VQRQ-F6LYQ" : 11.0,
  "NXT-F454-9PHD-W3SX-2WHAX" : 1.0,
  "NXT-YXT7-V4DK-DC5X-9AQ58" : 4.005833333333332,
  "NXT-ZRV3-WR6C-W8P5-7EKJU" : 2.0,
  "NXT-GAUU-WUDD-AP3W-9W9PV" : 4.0,
  "NXT-6YRF-WUCN-KPMC-8PSWJ" : 5.0,
  "NXT-F3W7-HL7Y-BESE-D8EZZ" : 2.0,
  "NXT-A6DL-4GN2-SPA2-A3KKL" : 0.32500000000064944,
  "NXT-HDKA-4ALM-G3WM-66XRG" : 1.0,
  "NXT-NNVJ-95XG-8UEB-CRYPT" : 10.124166666666753,
  "NXT-LN3D-T2LN-WJSF-BNWN2" : 7.0,
  "NXT-R44K-THFB-DBA8-D2HJU" : 6.0,
  "NXT-LPLX-DCG6-CMV7-8M496" : 2.0,
  "NXT-KFGJ-M5V7-MT3Y-BXY9D" : 5.0,
  "NXT-AQCE-U929-GX3S-BEMHU" : 1.0,
  "NXT-HDBR-JLHG-BJNJ-6X8MZ" : 11.0,
  "NXT-3QW5-F4PT-R348-DKX4X" : 3.0,
  "NXT-R54H-5CST-CAQ7-24SB2" : 2.0,
  "NXT-BT9N-Z4H7-X9FU-CST3M" : 1.0,
  "NXT-CCVF-F3LV-FZCS-EB3LR" : 2.0,
  "NXT-HQJN-6C35-9X86-7WKAN" : 1.0,
  "NXT-2NCG-G7LC-Z8KU-GRR9S" : 4.0,

EmoneyRu

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +31/-2
 • Offline Offline
 • Posts: 537
 • techDevComm
  • View Profile
  • Nxt Kit

Code: [Select]
  "NXT-8E6V-YBWH-5VMR-26ESD" : 2.0,
  "NXT-3VEA-RUE2-BUFF-9Y9G2" : 1.0,
  "NXT-CSQ5-K2GT-FP8S-DVMFK" : 1.0,
  "NXT-CMVW-5D3K-3D9M-A3X4K" : 0.10416666666774432,
  "NXT-2QHM-H99Q-8C9Y-C4XTN" : 8.0,
  "NXT-PJAC-BM2H-B5E3-D79BG" : 7.0,
  "NXT-KWU4-Z9RG-EZE2-69RZH" : 15.0,
  "NXT-2282-SQ2P-PQJW-7K3RB" : 15.0,
  "NXT-V29U-VXZJ-H8UJ-835MA" : 17.378333333333902,
  "NXT-V8BS-Q29G-KA69-422YV" : 9.0,
  "NXT-8RBV-8F26-RZSX-F3RBZ" : 2.3208333333327986,
  "NXT-EAVH-SLEV-KSEE-EE2KP" : 3.0,
  "NXT-7QW5-88CJ-TE8R-BMPEJ" : 4.0,
  "NXT-T4NN-P4PW-P4Z3-BWSBY" : 1.0,
  "NXT-HCVA-MYWS-98PC-9QVCX" : 13.0,
  "NXT-8WM4-MC99-95YB-749A4" : 1.0,
  "NXT-LPK5-HGWD-M532-FBUAW" : 1.0,
  "NXT-7LUP-MRCU-VHAB-C5XXJ" : 1.0,
  "NXT-GYN4-FCDX-ZC2A-CR2WK" : 1.0,
  "NXT-VE25-CYXM-M9ZQ-246NH" : 5.0,
  "NXT-6HLW-9ETE-KPQ7-82DH8" : 1.5399999999999567,
  "NXT-SMFU-F96C-NA77-H9GHR" : 1.0,
  "NXT-SYNR-ZAES-GZ3F-BCDFH" : 1.0,
  "NXT-T4BJ-M2B6-9LHP-8YG77" : 1.0,
  "NXT-27KV-WBHF-6NLK-CC8MB" : 1.0,
  "NXT-C7LZ-PQMM-LNNW-2PFJU" : 12.729166666667101,
  "NXT-J2ZE-S9TV-43Z7-9LRKC" : 8.0,
  "NXT-XYHL-UKW4-T3T2-E2F8Z" : 2.0,
  "NXT-94YH-MF3X-GZMB-4LNH7" : 1.0,
  "NXT-BAD7-238Z-2SEX-2TJ2S" : 0.6550000000000367,
  "NXT-3V6A-WUZF-TJTX-DER35" : 1.0,
  "NXT-BDU3-YY78-T7W8-A9T93" : 0.7666666666660618,
  "NXT-DAXR-PR6C-EA3X-8YGM4" : 0.5441666666670173,
  "NXT-427K-M6FX-32RB-2X3V6" : 1.0,
  "NXT-7LB8-8ZPX-3YR9-3L85B" : 0.7708333333333357,
  "NXT-JTA7-B2QR-8BFC-2V222" : 1.0,
  "NXT-74HD-K5FC-LSKL-36FFG" : 2.0,
  "NXT-EH6X-PSBX-MXLM-69FFZ" : 1.0,
  "NXT-NRGJ-86TR-QBUU-D2C3S" : 1.0,
  "NXT-EEV3-LGUF-JC43-F7NNN" : 3.0,
  "NXT-5S3S-8BT8-UF2E-9ZTLN" : 1.0,
  "NXT-TV64-EF58-PNAL-GZNE5" : 3.0,
  "NXT-FSHC-RL4M-D5SD-8DASY" : 3.0,
  "NXT-BPZH-L5JZ-TS9Q-6RVTM" : 6.0,
  "NXT-5HH5-H83V-ETA2-8WNQP" : 19.687499999999996,
  "NXT-XYQF-YGS2-5QCH-6Q2CZ" : 10.770833333333366,
  "NXT-7KAC-B7T7-BP6A-E4RXJ" : 17.0,
  "NXT-W8NF-QLQ7-54JS-7Z73P" : 1.0,
  "NXT-V5K6-FDSK-M2AX-FUMWA" : 6.0,
  "NXT-FRBQ-SQ2T-HYL7-5X7VZ" : 16.0,
  "NXT-9J8A-WLA7-6YZU-EPA4D" : 6.0,
  "NXT-YKDR-R624-MM4S-5ZKQK" : 3.5708333333337103,
  "NXT-S37K-7X9X-2RTY-5L438" : 12.0,
  "NXT-9A2P-SHH2-YWC5-3WFAN" : 1.0,
  "NXT-A8RW-HKUE-AET2-9FXTR" : 3.0,
  "NXT-LS7G-7WQ2-6W7S-HEQKJ" : 9.0,
  "NXT-AXVH-E9JH-4FA3-5FFXN" : 11.784166666666584,
  "NXT-2VKN-SJQP-HFGU-4SH6S" : 9.0,
  "NXT-49FT-VJPW-RC64-GRH64" : 12.0,
  "NXT-JXRD-GKMR-WD9Y-83CK7" : 1.0,
  "NXT-WFMJ-33VP-DSFN-7A7TA" : 11.853333333333394,
  "NXT-8D65-AVB7-X8SM-2JTX4" : 0.041666666666621666,
  "NXT-8Y96-J2JN-8NWA-4XK74" : 10.372499999999013,
  "NXT-QF2A-N4WH-CRLR-2FBC5" : 2.0,
  "NXT-5WW2-XQ63-CFGM-G7YAJ" : 1.0,
  "NXT-P2MJ-LKUK-RHEA-2NFJD" : 6.0,
  "NXT-AS6F-9RJA-5NQN-8BS4E" : 0.7741666666680374,
  "NXT-2Y8R-5NBZ-58ZW-CZSLZ" : 8.0,
  "NXT-2AZQ-46MC-3PQ4-9TVV8" : 1.0,
  "NXT-RR3S-3ZQZ-YBJB-2BMB8" : 0.1749999999998586,
  "NXT-FH2N-WBX5-G29G-E2CU4" : 16.0,
  "NXT-AE2X-AAJ8-UVD9-5GTA3" : 15.0,
  "NXT-6RKA-ZVFL-VBS6-7D2EP" : 5.0,
  "NXT-KUU3-FXUT-KYY2-GVLW5" : 0.825833333334117,
  "NXT-ZYCL-RXPZ-UKVJ-8GKB9" : 2.0,
  "NXT-8DSC-MFGJ-HQRP-D7MU3" : 17.0,
  "NXT-VH7W-4N48-34QS-4E88L" : 11.0,
  "NXT-YSC9-GKQ3-FANN-22222" : 6.0,
  "NXT-YTTX-3RBM-6ETB-49LRA" : 1.0,
  "NXT-WHBB-VBW5-H3D5-C8PNY" : 7.0,
  "NXT-6HEP-7WB4-BH38-7UE8V" : 0.7841666666677085,
  "NXT-K9DH-7GRB-32G2-9H7JT" : 1.0,
  "NXT-U747-4TP7-ATU4-3QK3H" : 1.0,
  "NXT-J2MS-AZL3-85VQ-DBRDQ" : 11.0,
  "NXT-Z5N7-2LV7-X3C5-9TL7A" : 1.0,
  "NXT-DVE3-4PH5-NYXG-H8ARX" : 10.0,
  "NXT-BRG4-67SQ-KH8K-5FJ6M" : 1.0,
  "NXT-39J5-ZMF8-L245-DEN6N" : 9.0,
  "NXT-7WVC-W7TJ-REQ2-4VDJD" : 0.5758333333334562,
  "NXT-EZHV-R8LY-VYPX-4YYJN" : 1.0,
  "NXT-7LPK-BUH3-6SCV-CDTRM" : 1.0,
  "NXT-URSL-DDWX-2F8Y-4ACSG" : 2.0,
  "NXT-CV5E-MSJL-4FNS-5XZYJ" : 2.0,
  "NXT-XJBZ-4W56-XJS2-FPLZT" : 1.4999999999999982,
  "NXT-AR77-SW4Y-M3VA-DUSTY" : 0.2508333333331336,
  "NXT-K77P-MN3G-YN7G-3SARD" : 3.7916666666666683,
  "NXT-J7AC-K63U-AX6G-FSY2G" : 2.0,
  "NXT-49YZ-JDKE-7UYT-EA8XF" : 8.0,
  "NXT-NTC4-ZZF9-AAG8-CBWUX" : 1.0,
  "NXT-63NR-ZCLN-H7QF-EBFSU" : 1.449999999999963,
  "NXT-GNGY-E986-VVJG-7D2SK" : 8.860000000000785,
  "NXT-M3JR-99SB-YPHG-HVN4W" : 1.0,
  "NXT-XFAH-7N9C-6AS6-B3GLZ" : 7.0,
  "NXT-S96S-MDZY-UKG8-2ACBP" : 4.0,
  "NXT-XNGA-CPJ5-FY4N-HD3G3" : 20.0,
  "NXT-4F7R-AXFN-4X4H-DMAYW" : 8.0,
  "NXT-S9KY-XQGC-6G2A-BNQXP" : 2.0,
  "NXT-3FH7-TS6Q-44EV-8B9LN" : 1.0,
  "NXT-P3VW-DUAX-CL33-9FVUD" : 0.7883333333338811,
  "NXT-HMVV-XMBN-GYXK-22BKK" : 0.01083333333370362,
  "NXT-7R8S-X9GD-W3M9-DWCX2" : 19.0,
  "NXT-ALP6-JWLS-K25S-DYTMB" : 4.0,
  "NXT-PMQK-R42X-SGKU-C924J" : 0.22916666666666669,
  "NXT-ZGGJ-5G8H-K24Y-3BD8S" : 1.0,
  "NXT-S4LU-8TBJ-P794-ENU3Q" : 2.0,
  "NXT-XFTR-DEMC-ERDW-6AR9H" : 1.0,
  "NXT-JUB4-JBER-KSFW-AYK82" : 10.0,
  "NXT-4ZAY-GNTL-J83T-GKLAU" : 4.0,
  "NXT-9ZX2-YW4S-2YY5-ERV8E" : 10.0,
  "NXT-X6NX-TV78-8JVN-A9BPJ" : 3.0,
  "NXT-6A3D-PFTY-NW7W-D49Y9" : 12.0,
  "NXT-Q8NS-TX4J-UKHD-5Q6X9" : 4.0,
  "NXT-253H-ESRL-K87C-4R9FG" : 1.0,
  "NXT-Q9QB-LM8G-5VYF-B6DKD" : 20.0,
  "NXT-9KML-H4QX-AF5W-5UBTP" : 3.0,
  "NXT-8FFZ-RMUZ-4Q7P-DWYKC" : 0.02833333333333331,
  "NXT-3JC8-388A-ZYVL-39YCV" : 1.0,
  "NXT-5A9B-Q2UK-6DGQ-BYDWW" : 5.0,
  "NXT-JNES-HJ86-KNXQ-AQ33Z" : 1.0,
  "NXT-YBTA-VFMU-YU56-9QAWB" : 6.0,
  "NXT-S6GQ-PZ4A-W3TT-7QDCW" : 4.0,
  "NXT-ZWW7-PSXW-89TR-AA67Z" : 5.0,
  "NXT-FRS2-MQR5-758P-ANNEX" : 2.0,
  "NXT-CV94-DK9W-8H9Z-488WD" : 4.0,
  "NXT-V8VX-MLHS-NK94-DMWWQ" : 2.0,
  "NXT-5FWQ-6DVC-S323-8JE96" : 0.7933333333340755,
  "NXT-A9GH-ZEQ5-CBE8-26CX9" : 6.0,
  "NXT-RAQ8-KCEZ-KDC3-9NDFE" : 3.0,
  "NXT-MGVR-JJ8Z-EDTN-FN94N" : 1.0691666666666753,
  "NXT-HR73-YXAT-HYPL-A3CSD" : 1.0,
  "NXT-ELWG-9FPV-KTP6-F7L6T" : 20.0,
  "NXT-9ZGK-XCJS-UG7H-CBVAK" : 1.0,
  "NXT-Z6BP-XV5U-ETGS-6FQHL" : 4.0,
  "NXT-A3N4-EPBE-9SPJ-7EXY7" : 2.0,
  "NXT-XUAK-67WB-GNGZ-7G598" : 1.0,
  "NXT-MX56-WNBG-7Q9U-55T2Z" : 2.0,
  "NXT-7G7H-BE28-B967-FTBWW" : 11.377500000000007,
  "NXT-X5SL-CCYX-9NQX-HZ2P8" : 1.0,
  "NXT-8YZY-6S8Q-87BR-FJG6Z" : 18.0,
  "NXT-TDN4-4NMR-5RXG-8FCKD" : 3.0,
  "NXT-Q4R2-XJ3A-C8V6-8WHEC" : 1.0,
  "NXT-8CBP-XQAH-J47K-GNQPB" : 0.24916666666717902,
  "NXT-KKNV-8EPK-W2S4-96VTK" : 1.0,
  "NXT-9SYB-C2GF-JA2X-2R4S3" : 0.46250000000036096,
  "NXT-9HUD-2JLT-RCAG-36B4S" : 0.6874999999999257,
  "NXT-GVHS-X4MC-XV2M-CTN73" : 13.0,
  "NXT-GWGN-63MV-G5JP-DYCZF" : 6.0,
  "NXT-JLRW-HGW9-HPLA-4D8MG" : 0.11666666666684833,
  "NXT-FZR5-M8RX-LFZQ-AGUDF" : 1.0,
  "NXT-5Z35-ZCDV-BC28-7KL5F" : 3.0,
  "NXT-KEX2-UXQS-RZ58-AF59H" : 0.9108333333333476,
  "NXT-FDW8-THXX-PY8X-9VK6M" : 1.0,
  "NXT-DL58-6B9L-WYFA-H9W8G" : 7.216666666666633,
  "NXT-ZXTT-CY28-339U-GJVFZ" : 16.0,
  "NXT-E55E-LHQE-VX4R-BM9AR" : 4.0,
  "NXT-QZUC-3VDR-H9VH-FDPTM" : 0.15916666666727508,
  "NXT-ACWP-34XC-K3QW-5BZHJ" : 5.0,
  "NXT-FGT3-88A5-HKTD-HSP6F" : 20.0,
  "NXT-3FXZ-CETU-FD2D-32FGQ" : 6.0,
  "NXT-3R28-ZBCB-E8GT-C34JC" : 5.0,
  "NXT-Y4J6-AH2R-ZMEB-AT4EJ" : 20.0,
  "NXT-L2EQ-QURY-CB6Q-2UWXC" : 19.0,
  "NXT-KLP6-X6U3-UWYU-83DHU" : 2.0,
  "NXT-KPAA-EA3M-W4Z6-4HQ2U" : 2.0,
  "NXT-SVDB-5DMS-78RM-AM57A" : 12.0,
  "NXT-2RT3-PM4A-JSWE-AA9ZM" : 5.0,
  "NXT-SB4F-J63R-TDSL-G4T3J" : 1.0,
  "NXT-B7NL-T9JQ-L84H-BPWGH" : 17.0,
  "NXT-2L2X-G2SK-L6PC-4PU66" : 2.0,
  "NXT-SSEL-H58X-CLRU-9XDTX" : 0.732500000000428,
  "NXT-CPDC-XC9B-85EF-9PNXW" : 1.0,
  "NXT-SEH4-RHJF-M6SZ-D2C3K" : 1.0,
  "NXT-D4UF-YXBT-8ZND-9VP2X" : 19.0,
  "NXT-TATE-2XFJ-MJTR-5F45C" : 1.0,
  "NXT-TGNZ-E8VK-69EX-3L9LX" : 14.0,
  "NXT-KC6G-FU83-EX9T-2MDBY" : 1.0,
  "NXT-WKMU-KC9V-PES8-HAVQ5" : 0.8925000000002328,
  "NXT-23FD-PJ3N-PC7L-9JW8K" : 0.22916666666660745,
  "NXT-DBBW-BD2X-W89Y-GDWGT" : 17.0,
  "NXT-ZVTX-F8M5-F42Z-5RTTR" : 1.0,
  "NXT-XB2K-RQDL-X6M9-57Z54" : 4.0,
  "NXT-8VHH-BPEF-Q35F-FHKFU" : 1.0,
  "NXT-MAMY-L98Q-TL9C-HUG8G" : 3.729166666666676,
  "NXT-M3SE-YNLU-8PGW-H7WRB" : 6.0,
  "NXT-AW52-JPD7-UG95-9EWE8" : 12.0,
  "NXT-CXB2-WB4Q-NRZX-3EHBZ" : 20.0,
  "NXT-NXJ9-YYYG-D3G9-DCKHS" : 2.0,
  "NXT-36JR-WFWQ-Y8R6-HEV62" : 1.0,
  "NXT-BATA-MAH6-WNT9-43ZRW" : 12.813333333333423,
  "NXT-ENDS-6LGP-GCU9-3X5T2" : 10.009166666666315,
  "NXT-9SH5-EWEG-78NP-FHDT6" : 18.0,
  "NXT-2AHU-UXZW-K9Q2-HENLW" : 7.0,
  "NXT-M2Y7-FKFH-CAQC-DEF7N" : 14.0,
  "NXT-CUAE-25AB-BN5E-EN57V" : 2.0,
  "NXT-J4MP-HQT3-2AZG-4EMTT" : 8.0,
  "NXT-5ZCV-KNGM-W5QK-HJ8FN" : 3.0,
  "NXT-ASVV-RXUE-HFN9-94C5Q" : 4.0,
  "NXT-GK8K-SV48-TRPV-8Z833" : 11.0,
  "NXT-PJ4S-P5MU-LFBV-6ARBY" : 12.070833333332873,
  "NXT-GXCJ-N4PL-VV5U-49YQP" : 1.0,
  "NXT-AYXP-4XML-5ZZ7-GQ22G" : 7.458333333333303,
  "NXT-VFUQ-9975-NJYK-7DG8C" : 3.0,
  "NXT-6A2T-BCKP-P9RN-B7AJW" : 11.0,
  "NXT-K5ZJ-NNR2-4J4B-D92UF" : 5.0,
  "NXT-E35V-U934-KUNH-3JJA4" : 16.0,
  "NXT-DHEF-NBL4-B87F-93ATP" : 17.0,
  "NXT-ZQHH-R7P8-VUW6-7MC8B" : 14.0,
  "NXT-7HL4-WMNR-XGFL-ASVHV" : 18.27083333333325,
  "NXT-PHAE-A9CL-KYVX-H8DDM" : 5.0,
  "NXT-YHMW-E72A-93EG-DXBSW" : 1.0,
  "NXT-PHEY-L75X-LZRH-8X29X" : 11.0,
  "NXT-W7PJ-RSLG-9UKU-BVD7J" : 0.21083333333310605,
  "NXT-LUR3-DR68-6AUS-EQC9H" : 4.0,
  "NXT-N53Y-6D8X-N8C5-5MCJ7" : 4.0,
  "NXT-36B6-UBS5-DBNK-2W3BG" : 1.0,
  "NXT-4JPP-5C6Y-ZRHU-CVTHX" : 9.0,
  "NXT-DE2F-W76R-GL25-HMFPR" : 3.0,
  "NXT-ALEH-SKT5-SU5H-7436J" : 5.0,
  "NXT-WMJR-C8ET-7Z36-FVDQW" : 0.06333333333333332,
  "NXT-QF9S-ABNV-VLJ9-98ZPQ" : 6.0,
  "NXT-NDPN-KL88-G9CA-45PXP" : 5.0,
  "NXT-EFEW-CAU2-WJ8L-7SXWX" : 3.0,
  "NXT-7VZ6-PSHV-HE82-6WA2P" : 8.0,
  "NXT-MKKL-3DX5-6TA2-APRK7" : 6.0,
  "NXT-BUHQ-DU4N-YNJQ-86MPE" : 1.0,
  "NXT-V9Q2-ZWA3-RS5X-BEXXB" : 1.0,
  "NXT-EJGV-FJYM-QBD6-EKZM7" : 1.0,
  "NXT-HPDT-F3EV-QM3K-834K3" : 15.0,
  "NXT-22MG-74J2-UX2S-6H7NL" : 14.0,
  "NXT-VCYR-ACHS-53K4-3LZYW" : 4.0,
  "NXT-J2LR-EDTZ-QDMU-DGZFZ" : 3.0,
  "NXT-H7JC-9F6S-Y5XP-B8B3T" : 1.0,
  "NXT-4TCS-RJLN-PZ4D-H3JVV" : 2.0,
  "NXT-EAFC-EZTC-TZRZ-46X8D" : 1.0,
  "NXT-QT5B-J7UY-XFAH-GSQUM" : 1.0,
  "NXT-T6GF-DVEG-X52Y-9PCNK" : 2.0,
  "NXT-T9BX-5G25-VTNC-8LZ9S" : 19.0,
  "NXT-6CLG-8UND-XPEF-CB7W7" : 4.0,
  "NXT-DRMC-JUQG-BRTW-FLTJY" : 3.0,
  "NXT-RZ9H-H2XD-WTR3-B4WN2" : 17.0,
  "NXT-CFWZ-K5BL-EMDS-FL4M9" : 1.0,
  "NXT-6J82-32GS-U4S9-GEVJR" : 3.0,
  "NXT-KLKA-WWRP-5E49-6AFWF" : 5.0,
  "NXT-WX68-NVJE-NS5J-EHAYJ" : 1.0,
  "NXT-Q9FB-7XPY-6D6M-FHRN8" : 13.0,
  "NXT-LTEP-LGNV-FLL5-B3X2P" : 10.0,
  "NXT-D2HT-3FCZ-S8ZH-GV7AA" : 12.0,
  "NXT-DXU4-YSJF-XJ2M-FRVNS" : 7.0,
  "NXT-9XEP-URAF-F57C-CWFSB" : 1.0,
  "NXT-Y443-ETNV-E4Q3-5L882" : 0.9891666666675007,
  "NXT-GZUB-NK2N-SDPY-23X8Y" : 8.0,
  "NXT-YXMD-TFFK-SEWD-D2DM9" : 0.04833333333333328,
  "NXT-Q4WH-F8R2-UMJ2-445YT" : 0.14750000000147168,
  "NXT-VYWE-G49C-L28C-3VHNK" : 0.6241666666666743,
  "NXT-5Q2B-RE5S-2UW7-B2V9V" : 1.0,
  "NXT-USU4-92UY-KEYT-4H649" : 19.0,
  "NXT-SMNY-92DU-ZG7M-A9ARR" : 1.0,
  "NXT-J3SP-J2CL-WRTL-8MU7G" : 2.0,
  "NXT-FUCK-KB9W-P7K6-3668Z" : 3.0,
  "NXT-2DRD-6HVM-C3XX-BDRBF" : 17.0,
  "NXT-P5XE-PVAU-TYPR-GFKAE" : 14.847500000000004,
  "NXT-TDCQ-6BLR-YR9S-EQ7BZ" : 0.16666666666725405,
  "NXT-FPTL-AMK5-UYD9-B8L98" : 5.0,
  "NXT-7CY3-X8CC-YV7D-BQDWW" : 1.0,
  "NXT-JLK9-QEG8-3SB6-76D2V" : 20.0,
  "NXT-3PC2-5864-F5DT-7GUPT" : 7.0,
  "NXT-5ZAC-9WJT-7HHX-5VRTE" : 1.0,
  "NXT-LQTE-D82C-VKU4-FEPFB" : 1.0,
  "NXT-EKTY-DTUW-NCSK-F6TL6" : 1.0,
  "NXT-JW79-3778-LHS6-G88LQ" : 17.0,
  "NXT-DT7W-SBZ4-MSWZ-2UUHL" : 1.0
}

dhj1965

 • Full Member
 • ***
 • Karma: +12/-31
 • Offline Offline
 • Posts: 198
  • View Profile

I haven't change anything.
Hello,

just received 72 NSC, thanks for that, but it's still counting much too slow...

All nodes are listed in nxt.now.im peerlist with correct hallmark.

So it should be ~14 days * 7 Nodes * 3,5 NSC = ~ 340 NSC

Regards
dhj
« Last Edit: July 11, 2015, 10:48:54 am by dhj1965 »
Logged

kseistrup

 • Sr. Member
 • ****
 • Karma: +48/-0
 • Offline Offline
 • Posts: 465
 • Fortune favours the lucky
  • View Profile
  • @kseistrup

So it should be ~14 days * 7 Nodes * 3,5 NXT = ~ 340 NSC

And I have 4 hallmarked nodes that are all running 24×7, and I have received 1 NXT only (that is carried over to the next payment in a fortnight).  In reality I'd expect arounf 196 NXT NSC.

I know I'm repeating myself here, but:

There hasn't been a single NSC trade on the NXT Asset Exchange since June 10.  I still firmly believe it was a big mistake to let NSC sport 8 asset decimals, thus confining trade price to integer values.  One  more time I will suggest that a new asset be created with e.g. 4 decimals and have people convert their stash of NSC to the new asset.  Then let's see what the real value of such an asset is.

Cheers.

« Last Edit: July 11, 2015, 09:59:22 am by kseistrup »
Logged

GIGminer

 • Jr. Member
 • **
 • Karma: +16/-25
 • Offline Offline
 • Posts: 69
  • View Profile

IMHO, new asset or not, it should be created a hodl account with dividend assets to generate revenue to support at least a buy order time to time.

"Donation buy order to support NXT net security" system had been proven not working at all.  :(

None with hallmarked nodes is looking to get rich setting them up, but with the full respect, this starts to be a joke... and it's sad.

Logged

GLEFU the Overlord

 • Newbie
 • *
 • Karma: +6/-1
 • Offline Offline
 • Posts: 11
 • NXT-8MC8-EWER-G9RH-GLEFU
  • View Profile

None with hallmarked nodes is looking to get rich setting them up, but with the full respect, this starts to be a joke
I would say that that top selling orders of 5000+ NSC are jokes.
Quote
Account   Quantity   Price   Total
NXT-8SWM-2224-YKWW-22222   5'551.62   1   5'551.62
NXT-36MU-K6Q6-D6KF-EE48X   5'000           1   5'000

I for months kept buying the NSC with all NXT forged with forging power leased to my forging account NXT-X9ZH-AYBT-87EQ-7FSWJ by my vassals from Belarus, Ukraine and Russia. But their combined forging power is insufficient for such huge selling orders.

P.S.
In case you forgot who I am:
Hurray to GLEFU!!!  8)
He saved the world!  :o
He send ...
« Last Edit: July 11, 2015, 02:01:49 pm by GLEFU the Overlord »
Logged
GLEFU the Overlord
ko8k4c9eio00p6kevqfgj4juqp8rndm9bu8c1rq1bb9vg1t26lbnk3s7s2fiij832vru871lmlgr6k346prpkqgkvoislkhfs5k27nhlqp507b41b82haiivgg19ci6b58j3kin0a300bcd03nlvgcf5bta1pgal

kseistrup

 • Sr. Member
 • ****
 • Karma: +48/-0
 • Offline Offline
 • Posts: 465
 • Fortune favours the lucky
  • View Profile
  • @kseistrup

I would say that that top buying orders of 5000+ NSC are jokes.

Those are not buying orders, they're selling orders.

GIGminer

 • Jr. Member
 • **
 • Karma: +16/-25
 • Offline Offline
 • Posts: 69
  • View Profile

None with hallmarked nodes is looking to get rich setting them up, but with the full respect, this starts to be a joke
I would say that that top buying orders of 5000+ NSC are jokes.
Quote
Account   Quantity   Price   Total
NXT-8SWM-2224-YKWW-22222   5'551.62   1   5'551.62
NXT-36MU-K6Q6-D6KF-EE48X   5'000           1   5'000

I for months kept buying the NSC with all NXT forged with forging power leased to my forging account NXT-X9ZH-AYBT-87EQ-7FSWJ by my vassals from Belarus, Ukraine and Russia. But their combined forging power is insufficient for such huge buying orders.

P.S.
In case you forgot who I am:
Hurray to GLEFU!!!  8)
He saved the world!  :o
He send ...

 I think so you are completly misunderstanding me here...  ???

The joke is NSC is 0 Vol last 30 days ( https://trade.secureae.com/#6775372232354238105 ) without buy wall or buy order of any kind and not trying to think or to do nothing to change that.

May be the buy donation system worked long time ago but now the sell orders are sadly piling up.

So as long time forger and NSC supporter what's your opinion?
Logged

GLEFU the Overlord

 • Newbie
 • *
 • Karma: +6/-1
 • Offline Offline
 • Posts: 11
 • NXT-8MC8-EWER-G9RH-GLEFU
  • View Profile

what's your opinion?
I think we have this hopes:

1. Infrastructure community fund starts buying NSC (weekly).
2. Some more accounts lend their forging power to my forging account (or another forging account, whose owner will buy NSC).

In any case we need to pay NSC to hallmarked nodes only, and stop paying NSC for blocks.

Even better: create new asset, say NHC (Nxt Hallmark Coin), and pay NHC to hallmarked nodes only.
Logged
GLEFU the Overlord
ko8k4c9eio00p6kevqfgj4juqp8rndm9bu8c1rq1bb9vg1t26lbnk3s7s2fiij832vru871lmlgr6k346prpkqgkvoislkhfs5k27nhlqp507b41b82haiivgg19ci6b58j3kin0a300bcd03nlvgcf5bta1pgal
Pages: 1 ... 22 23 [24] 25 26
 

elective-stereophonic
elective-stereophonic
assembly
assembly