elective-stereophonic
elective-stereophonic
[ANN] NXT Security Coin (NSC) - Get Paid For Supporting The NXT Network! singapore
Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

Latest Stable Nxt Client: Nxt 1.12.2

Pages: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 26

Author Topic: [ANN] NXT Security Coin (NSC) - Get Paid For Supporting The NXT Network!  (Read 159343 times)

EmoneyRu

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +31/-2
 • Offline Offline
 • Posts: 537
 • techDevComm
  • View Profile
  • Nxt Kit
Re: [ANN] NXT Security Coin (NSC) - Get Paid For Supporting The NXT Network!
« Reply #400 on: April 18, 2015, 07:02:53 am »

Left (init for next round's peers):
Part 2
Code: [Select]
  "NXT-A6DL-4GN2-SPA2-A3KKL" : 0.7291666666670196,
  "NXT-NNVJ-95XG-8UEB-CRYPT" : 13.487499999999791,
  "NXT-LN3D-T2LN-WJSF-BNWN2" : 2.0,
  "NXT-R44K-THFB-DBA8-D2HJU" : 3.0,
  "NXT-G4UU-689D-5RHQ-FZT2G" : 12.0,
  "NXT-AQCE-U929-GX3S-BEMHU" : 1.0,
  "NXT-HDBR-JLHG-BJNJ-6X8MZ" : 2.0,
  "NXT-R54H-5CST-CAQ7-24SB2" : 2.0,
  "NXT-BT9N-Z4H7-X9FU-CST3M" : 1.0,
  "NXT-CCVF-F3LV-FZCS-EB3LR" : 1.0,
  "NXT-2NCG-G7LC-Z8KU-GRR9S" : 1.0,
  "NXT-8E6V-YBWH-5VMR-26ESD" : 2.0,
  "NXT-A6NF-JE4R-XB6L-FAUFZ" : 14.0,
  "NXT-3VEA-RUE2-BUFF-9Y9G2" : 1.0,
  "NXT-CSQ5-K2GT-FP8S-DVMFK" : 1.0,
  "NXT-CMVW-5D3K-3D9M-A3X4K" : 0.9166666666670125,
  "NXT-2QHM-H99Q-8C9Y-C4XTN" : 10.0,
  "NXT-PJAC-BM2H-B5E3-D79BG" : 3.0,
  "NXT-KWU4-Z9RG-EZE2-69RZH" : 14.0,
  "NXT-2282-SQ2P-PQJW-7K3RB" : 13.0,
  "NXT-V29U-VXZJ-H8UJ-835MA" : 0.6233333333336688,
  "NXT-V8BS-Q29G-KA69-422YV" : 13.0,
  "NXT-8RBV-8F26-RZSX-F3RBZ" : 0.8125000000000426,
  "NXT-86P9-AUNG-ZZXL-H9VBB" : 19.0,
  "NXT-EAVH-SLEV-KSEE-EE2KP" : 1.0,
  "NXT-HCVA-MYWS-98PC-9QVCX" : 19.0,
  "NXT-7LUP-MRCU-VHAB-C5XXJ" : 1.0,
  "NXT-F9AF-P9FM-V73D-3P736" : 17.0,
  "NXT-VE25-CYXM-M9ZQ-246NH" : 3.0,
  "NXT-6HLW-9ETE-KPQ7-82DH8" : 0.8583333333333464,
  "NXT-SMFU-F96C-NA77-H9GHR" : 3.0,
  "NXT-THLJ-CYAL-JQST-6FNS5" : 14.0,
  "NXT-27KV-WBHF-6NLK-CC8MB" : 1.0,
  "NXT-C7LZ-PQMM-LNNW-2PFJU" : 0.33333333333376913,
  "NXT-HLNR-4HDK-HQUJ-37545" : 14.0,
  "NXT-BAD7-238Z-2SEX-2TJ2S" : 0.41666666666714036,
  "NXT-3V6A-WUZF-TJTX-DER35" : 1.0,
  "NXT-BDU3-YY78-T7W8-A9T93" : 0.08333333333305859,
  "NXT-DAXR-PR6C-EA3X-8YGM4" : 0.10416666666709773,
  "NXT-427K-M6FX-32RB-2X3V6" : 1.0,
  "NXT-SQ9J-JCAN-8XVY-5XN7K" : 7.0,
  "NXT-M6QF-Q5WK-2UXK-5D3HR" : 14.0,
  "NXT-7LB8-8ZPX-3YR9-3L85B" : 14.770833333333336,
  "NXT-EH6X-PSBX-MXLM-69FFZ" : 1.0,
  "NXT-NRGJ-86TR-QBUU-D2C3S" : 1.0,
  "NXT-TV64-EF58-PNAL-GZNE5" : 1.0,
  "NXT-FSHC-RL4M-D5SD-8DASY" : 1.0,
  "NXT-5HH5-H83V-ETA2-8WNQP" : 19.687499999999996,
  "NXT-XYQF-YGS2-5QCH-6Q2CZ" : 10.770833333333366,
  "NXT-7KAC-B7T7-BP6A-E4RXJ" : 8.0,
  "NXT-WAHJ-4CZX-NSZV-6LWDS" : 14.0,
  "NXT-W8NF-QLQ7-54JS-7Z73P" : 1.0,
  "NXT-V5K6-FDSK-M2AX-FUMWA" : 2.0,
  "NXT-FRBQ-SQ2T-HYL7-5X7VZ" : 7.0,
  "NXT-9J8A-WLA7-6YZU-EPA4D" : 5.0,
  "NXT-YKDR-R624-MM4S-5ZKQK" : 0.7733333333338166,
  "NXT-S37K-7X9X-2RTY-5L438" : 2.0,
  "NXT-A8RW-HKUE-AET2-9FXTR" : 2.0,
  "NXT-2VKN-SJQP-HFGU-4SH6S" : 8.0,
  "NXT-49FT-VJPW-RC64-GRH64" : 9.0,
  "NXT-JXRD-GKMR-WD9Y-83CK7" : 1.0,
  "NXT-8Y96-J2JN-8NWA-4XK74" : 0.5833333333329698,
  "NXT-V4WY-U928-GRN8-CKPL9" : 13.0,
  "NXT-5WW2-XQ63-CFGM-G7YAJ" : 1.0,
  "NXT-P2MJ-LKUK-RHEA-2NFJD" : 2.0,
  "NXT-AS6F-9RJA-5NQN-8BS4E" : 0.9791666666665719,
  "NXT-2Y8R-5NBZ-58ZW-CZSLZ" : 2.0,
  "NXT-2AZQ-46MC-3PQ4-9TVV8" : 1.0,
  "NXT-RR3S-3ZQZ-YBJB-2BMB8" : 1.0,
  "NXT-AE2X-AAJ8-UVD9-5GTA3" : 15.0,
  "NXT-KUU3-FXUT-KYY2-GVLW5" : 0.8958333333338402,
  "NXT-8DSC-MFGJ-HQRP-D7MU3" : 20.0,
  "NXT-VH7W-4N48-34QS-4E88L" : 6.0,
  "NXT-YSC9-GKQ3-FANN-22222" : 4.0,
  "NXT-YTTX-3RBM-6ETB-49LRA" : 1.0,
  "NXT-WHBB-VBW5-H3D5-C8PNY" : 3.0,
  "NXT-6HEP-7WB4-BH38-7UE8V" : 0.4541666666673123,
  "NXT-FTPH-FHM6-P5GK-2893P" : 8.0,
  "NXT-K9DH-7GRB-32G2-9H7JT" : 1.0,
  "NXT-WGWC-KKC6-VLFB-7WC6Z" : 12.0,
  "NXT-U747-4TP7-ATU4-3QK3H" : 1.0,
  "NXT-4698-N8M5-DKQW-FBPA9" : 14.0,
  "NXT-J2MS-AZL3-85VQ-DBRDQ" : 5.0,
  "NXT-DVE3-4PH5-NYXG-H8ARX" : 10.0,
  "NXT-TYS4-2N8X-MC46-DAQVP" : 12.0,
  "NXT-GX4W-RXGW-7PG5-3AJ84" : 14.0,
  "NXT-39J5-ZMF8-L245-DEN6N" : 15.0,
  "NXT-7WVC-W7TJ-REQ2-4VDJD" : 0.7291666666670125,
  "NXT-EZHV-R8LY-VYPX-4YYJN" : 1.0,
  "NXT-7LPK-BUH3-6SCV-CDTRM" : 1.0,
  "NXT-URSL-DDWX-2F8Y-4ACSG" : 2.0,
  "NXT-XJBZ-4W56-XJS2-FPLZT" : 1.4999999999999982,
  "NXT-AR77-SW4Y-M3VA-DUSTY" : 9.0,
  "NXT-K77P-MN3G-YN7G-3SARD" : 3.7916666666666683,
  "NXT-49YZ-JDKE-7UYT-EA8XF" : 7.0,
  "NXT-63NR-ZCLN-H7QF-EBFSU" : 1.0625000000000058,
  "NXT-NLFZ-23B5-F98Y-22222" : 14.0,
  "NXT-GNGY-E986-VVJG-7D2SK" : 0.2283333333338433,
  "NXT-M3JR-99SB-YPHG-HVN4W" : 1.0,
  "NXT-XFAH-7N9C-6AS6-B3GLZ" : 4.0,
  "NXT-4F7R-AXFN-4X4H-DMAYW" : 7.0,
  "NXT-S9KY-XQGC-6G2A-BNQXP" : 1.0,
  "NXT-MPF5-UXFD-R382-2BKS6" : 13.0,
  "NXT-P3VW-DUAX-CL33-9FVUD" : 0.44333333333336356,
  "NXT-HMVV-XMBN-GYXK-22BKK" : 0.7916666666671475,
  "NXT-7R8S-X9GD-W3M9-DWCX2" : 15.0,
  "NXT-ALP6-JWLS-K25S-DYTMB" : 2.0,
  "NXT-YBT7-X9Q3-QULK-GTWWJ" : 8.0,
  "NXT-S4LU-8TBJ-P794-ENU3Q" : 2.0,
  "NXT-XFTR-DEMC-ERDW-6AR9H" : 1.0,
  "NXT-JUB4-JBER-KSFW-AYK82" : 10.0,
  "NXT-9ZX2-YW4S-2YY5-ERV8E" : 9.0,
  "NXT-Q8NS-TX4J-UKHD-5Q6X9" : 4.0,
  "NXT-253H-ESRL-K87C-4R9FG" : 1.0,
  "NXT-Q9QB-LM8G-5VYF-B6DKD" : 2.0,
  "NXT-5A9B-Q2UK-6DGQ-BYDWW" : 2.0,
  "NXT-TWU9-P3E4-HCDM-CQ9L6" : 14.0,
  "NXT-YBTA-VFMU-YU56-9QAWB" : 2.0,
  "NXT-S6GQ-PZ4A-W3TT-7QDCW" : 4.0,
  "NXT-ZWW7-PSXW-89TR-AA67Z" : 3.0,
  "NXT-FRS2-MQR5-758P-ANNEX" : 2.0,
  "NXT-CV94-DK9W-8H9Z-488WD" : 3.0,
  "NXT-V8VX-MLHS-NK94-DMWWQ" : 2.0,
  "NXT-5FWQ-6DVC-S323-8JE96" : 0.3541666666669201,
  "NXT-MGVR-JJ8Z-EDTN-FN94N" : 0.8141666666666787,
  "NXT-HR73-YXAT-HYPL-A3CSD" : 1.0,
  "NXT-ELWG-9FPV-KTP6-F7L6T" : 19.0,
  "NXT-Z6BP-XV5U-ETGS-6FQHL" : 3.0,
  "NXT-F7WW-GKZQ-7AY7-G2C8G" : 4.0,
  "NXT-67RC-ZPFH-DK65-CGTZC" : 19.0,
  "NXT-XUAK-67WB-GNGZ-7G598" : 1.0,
  "NXT-X5SL-CCYX-9NQX-HZ2P8" : 1.0,
  "NXT-X9ZH-AYBT-87EQ-7FSWJ" : 14.0,
  "NXT-8YZY-6S8Q-87BR-FJG6Z" : 11.0,
  "NXT-TDN4-4NMR-5RXG-8FCKD" : 2.0,
  "NXT-8CBP-XQAH-J47K-GNQPB" : 0.7291666666673109,
  "NXT-KKNV-8EPK-W2S4-96VTK" : 1.0,
  "NXT-9SYB-C2GF-JA2X-2R4S3" : 2.0,
  "NXT-9HUD-2JLT-RCAG-36B4S" : 0.4999999999999254,
  "NXT-GVHS-X4MC-XV2M-CTN73" : 8.0,
  "NXT-JLRW-HGW9-HPLA-4D8MG" : 0.6458333333334494,
  "NXT-FZR5-M8RX-LFZQ-AGUDF" : 1.0,
  "NXT-YE49-2FFV-PNU8-6CXQG" : 14.0,
  "NXT-KEX2-UXQS-RZ58-AF59H" : 0.9108333333333476,
  "NXT-FDW8-THXX-PY8X-9VK6M" : 1.0,
  "NXT-DXWC-NADK-MCCZ-EZK8A" : 10.0,
  "NXT-ZXTT-CY28-339U-GJVFZ" : 1.0,
  "NXT-E55E-LHQE-VX4R-BM9AR" : 2.0,
  "NXT-FUFK-VH2R-H4ME-32HDG" : 11.0,
  "NXT-QZUC-3VDR-H9VH-FDPTM" : 0.5000000000004761,
  "NXT-ACWP-34XC-K3QW-5BZHJ" : 2.0,
  "NXT-3FXZ-CETU-FD2D-32FGQ" : 5.0,
  "NXT-Y4J6-AH2R-ZMEB-AT4EJ" : 14.0,
  "NXT-KLP6-X6U3-UWYU-83DHU" : 1.0,
  "NXT-SVDB-5DMS-78RM-AM57A" : 4.0,
  "NXT-2RT3-PM4A-JSWE-AA9ZM" : 5.0,
  "NXT-SB4F-J63R-TDSL-G4T3J" : 1.0,
  "NXT-B7NL-T9JQ-L84H-BPWGH" : 8.0,
  "NXT-2L2X-G2SK-L6PC-4PU66" : 2.0,
  "NXT-CPDC-XC9B-85EF-9PNXW" : 1.0,
  "NXT-SEH4-RHJF-M6SZ-D2C3K" : 1.0,
  "NXT-D4UF-YXBT-8ZND-9VP2X" : 14.0,
  "NXT-TGNZ-E8VK-69EX-3L9LX" : 12.0,
  "NXT-LMJD-BHGU-ZQGQ-E4972" : 14.0,
  "NXT-KC6G-FU83-EX9T-2MDBY" : 1.0,
  "NXT-WKMU-KC9V-PES8-HAVQ5" : 0.7083333333334636,
  "NXT-23FD-PJ3N-PC7L-9JW8K" : 0.22916666666660745,
  "NXT-DBBW-BD2X-W89Y-GDWGT" : 7.0,
  "NXT-ZVTX-F8M5-F42Z-5RTTR" : 1.0,
  "NXT-XB2K-RQDL-X6M9-57Z54" : 4.0,
  "NXT-MAMY-L98Q-TL9C-HUG8G" : 3.729166666666676,
  "NXT-M3SE-YNLU-8PGW-H7WRB" : 6.0,
  "NXT-AW52-JPD7-UG95-9EWE8" : 2.0,
  "NXT-CXB2-WB4Q-NRZX-3EHBZ" : 10.0,
  "NXT-NXJ9-YYYG-D3G9-DCKHS" : 2.0,
  "NXT-36JR-WFWQ-Y8R6-HEV62" : 1.0,
  "NXT-BATA-MAH6-WNT9-43ZRW" : 10.875000000000036,
  "NXT-7ML4-22U8-QNXK-22222" : 13.0,
  "NXT-ENDS-6LGP-GCU9-3X5T2" : 18.062500000000078,
  "NXT-HV5P-5WN7-6GHZ-DDY4P" : 14.0,
  "NXT-M2Y7-FKFH-CAQC-DEF7N" : 1.0,
  "NXT-CUAE-25AB-BN5E-EN57V" : 2.0,
  "NXT-J4MP-HQT3-2AZG-4EMTT" : 3.0,
  "NXT-5ZCV-KNGM-W5QK-HJ8FN" : 3.0,
  "NXT-ASVV-RXUE-HFN9-94C5Q" : 3.0,
  "NXT-GK8K-SV48-TRPV-8Z833" : 2.0,
  "NXT-PJ4S-P5MU-LFBV-6ARBY" : 5.246666666666378,
  "NXT-AYXP-4XML-5ZZ7-GQ22G" : 7.458333333333303,
  "NXT-VFUQ-9975-NJYK-7DG8C" : 3.0,
  "NXT-6A2T-BCKP-P9RN-B7AJW" : 7.0,
  "NXT-E35V-U934-KUNH-3JJA4" : 9.0,
  "NXT-DHEF-NBL4-B87F-93ATP" : 7.0,
  "NXT-ZQHH-R7P8-VUW6-7MC8B" : 10.0,
  "NXT-PHAE-A9CL-KYVX-H8DDM" : 5.0,
  "NXT-YPR6-CDUA-LVWE-8RG7G" : 14.0,
  "NXT-PHEY-L75X-LZRH-8X29X" : 1.0,
  "NXT-W7PJ-RSLG-9UKU-BVD7J" : 17.649166666666755,
  "NXT-LUR3-DR68-6AUS-EQC9H" : 2.0,
  "NXT-TP33-6LDH-JQN8-4MTNA" : 9.0,
  "NXT-N53Y-6D8X-N8C5-5MCJ7" : 4.0,
  "NXT-36B6-UBS5-DBNK-2W3BG" : 1.0,
  "NXT-5UET-4HMD-6SRE-DPQ82" : 12.0,
  "NXT-WMJR-C8ET-7Z36-FVDQW" : 0.06333333333333332,
  "NXT-UZNP-6LBA-YQ38-3TEY8" : 12.0,
  "NXT-QF9S-ABNV-VLJ9-98ZPQ" : 6.0,
  "NXT-NDPN-KL88-G9CA-45PXP" : 5.0,
  "NXT-EFEW-CAU2-WJ8L-7SXWX" : 3.0,
  "NXT-7VZ6-PSHV-HE82-6WA2P" : 6.0,
  "NXT-MKKL-3DX5-6TA2-APRK7" : 6.0,
  "NXT-WYT8-43WG-TVY3-ESLXX" : 14.0,
  "NXT-N87W-GX3U-79GV-23U97" : 12.0,
  "NXT-HPDT-F3EV-QM3K-834K3" : 8.0,
  "NXT-22MG-74J2-UX2S-6H7NL" : 15.0,
  "NXT-VCYR-ACHS-53K4-3LZYW" : 3.0,
  "NXT-J2LR-EDTZ-QDMU-DGZFZ" : 3.0,
  "NXT-H7JC-9F6S-Y5XP-B8B3T" : 8.0,
  "NXT-4TCS-RJLN-PZ4D-H3JVV" : 2.0,
  "NXT-EAFC-EZTC-TZRZ-46X8D" : 1.0,
  "NXT-QT5B-J7UY-XFAH-GSQUM" : 1.0,
  "NXT-T6GF-DVEG-X52Y-9PCNK" : 2.0,
  "NXT-T9BX-5G25-VTNC-8LZ9S" : 12.0,
  "NXT-6CLG-8UND-XPEF-CB7W7" : 4.0,
  "NXT-6J82-32GS-U4S9-GEVJR" : 1.0,
  "NXT-KLKA-WWRP-5E49-6AFWF" : 5.0,
  "NXT-WX68-NVJE-NS5J-EHAYJ" : 1.0,
  "NXT-Q9FB-7XPY-6D6M-FHRN8" : 9.0,
  "NXT-D2HT-3FCZ-S8ZH-GV7AA" : 8.0,
  "NXT-DXU4-YSJF-XJ2M-FRVNS" : 4.0,
  "NXT-Y443-ETNV-E4Q3-5L882" : 0.04166666666708352,
  "NXT-GZUB-NK2N-SDPY-23X8Y" : 8.0,
  "NXT-Q4WH-F8R2-UMJ2-445YT" : 0.18750000000069633,
  "NXT-P979-WDWE-4EQ6-7TLX5" : 13.0,
  "NXT-5Q2B-RE5S-2UW7-B2V9V" : 1.0,
  "NXT-USU4-92UY-KEYT-4H649" : 20.0,
  "NXT-7T55-5976-MPBB-8KDRZ" : 17.0,
  "NXT-SMNY-92DU-ZG7M-A9ARR" : 1.0,
  "NXT-743S-UDC4-YWXN-22246" : 10.0,
  "NXT-FUCK-KB9W-P7K6-3668Z" : 2.0,
  "NXT-TDCQ-6BLR-YR9S-EQ7BZ" : 0.5625000000004903,
  "NXT-FPTL-AMK5-UYD9-B8L98" : 1.0,
  "NXT-JLK9-QEG8-3SB6-76D2V" : 19.0,
  "NXT-3PC2-5864-F5DT-7GUPT" : 6.0,
  "NXT-EKTY-DTUW-NCSK-F6TL6" : 1.0,
  "NXT-JW79-3778-LHS6-G88LQ" : 3.0,
  "NXT-DT7W-SBZ4-MSWZ-2UUHL" : 1.0
}

Klokan

 • Sr. Member
 • ****
 • Karma: +28/-5
 • Offline Offline
 • Posts: 288
  • View Profile
Re: [ANN] NXT Security Coin (NSC) - Get Paid For Supporting The NXT Network!
« Reply #401 on: April 26, 2015, 02:38:48 am »

This is how I'm going to calculate earnings for forging. Again feel free to report any bugs.

Next week, if no serious bug in my code will be reported, I'll distribute NSC for all hallmarked peers and block forgers since 352330. You can add your node as my peer using this link - http://nxt.now.im:7876/nxt?requestType=addPeer&peer={your.node.IP.or.DNS.entry}


It looks like this "add node link" doesn't work anymore (needs POST method now) :

Code: [Select]
{"errorDescription":"This request is only accepted using POST!","errorCode":1}

Anyway, is there some link / summary page / whatever, where we can check, if all our nodes are successfully included into your NSC calculation ?

In any case, many thanks for your support of NSC, EmoneyRu!
Logged

abctc

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +148/-13
 • Offline Offline
 • Posts: 1396
  • View Profile
Re: [ANN] NXT Security Coin (NSC) - Get Paid For Supporting The NXT Network!
« Reply #402 on: April 26, 2015, 03:24:26 am »

.. is there some link / summary page / whatever, where we can check, if all our nodes are successfully included into your NSC calculation ?

- here: http://nsc.now.im:7876/nxt?requestType=getPeers&includePeerInfo=true
Logged
Welcome to the Nxt generation of crypto!   Magis quam Moneta (More than a Coin)
"Do not worry, it is an attack" (c) Jean-Luc

Klokan

 • Sr. Member
 • ****
 • Karma: +28/-5
 • Offline Offline
 • Posts: 288
  • View Profile
Re: [ANN] NXT Security Coin (NSC) - Get Paid For Supporting The NXT Network!
« Reply #403 on: April 26, 2015, 09:04:10 am »

.. is there some link / summary page / whatever, where we can check, if all our nodes are successfully included into your NSC calculation ?

- here: http://nsc.now.im:7876/nxt?requestType=getPeers&includePeerInfo=true

Thanks a lot, abctc!
Logged

EmoneyRu

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +31/-2
 • Offline Offline
 • Posts: 537
 • techDevComm
  • View Profile
  • Nxt Kit
Re: [ANN] NXT Security Coin (NSC) - Get Paid For Supporting The NXT Network!
« Reply #404 on: April 26, 2015, 10:45:43 am »

.. is there some link / summary page / whatever, where we can check, if all our nodes are successfully included into your NSC calculation ?

- here: http://nsc.now.im:7876/nxt?requestType=getPeers&includePeerInfo=true

I'd recommend use nsc.nxt.org for unification.
Peers: http://nsc.nxt.org:7876/nxt?requestType=getPeers&includePeerInfo=true
Status: http://nsc.nxt.org

wintrop

 • Newbie
 • *
 • Karma: +0/-1
 • Offline Offline
 • Posts: 9
  • View Profile
Re: [ANN] NXT Security Coin (NSC) - Get Paid For Supporting The NXT Network!
« Reply #405 on: April 28, 2015, 01:09:58 pm »

How much time that the node was added to NSC calculation?
In Peers list it is present, but in the Status list no. IP 31.220.48.107
Logged

blackyblack1

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +165/-82
 • Offline Offline
 • Posts: 1764
  • View Profile
Re: [ANN] NXT Security Coin (NSC) - Get Paid For Supporting The NXT Network!
« Reply #406 on: April 28, 2015, 01:35:58 pm »

I don't see NSC balance is updating for my node NXT-DAXR-PR6C-EA3X-8YGM4 on http://nsc.nxt.org/status. Is it not working or my node is excluded from rewards?
Logged

martismartis

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +73/-10
 • Offline Offline
 • Posts: 1238
  • View Profile
Re: [ANN] NXT Security Coin (NSC) - Get Paid For Supporting The NXT Network!
« Reply #407 on: April 28, 2015, 01:42:46 pm »

I don't see NSC balance is updating for my node NXT-DAXR-PR6C-EA3X-8YGM4 on http://nsc.nxt.org/status. Is it not working or my node is excluded from rewards?

I'll second question: My node NXT-PJ4S-P5MU-LFBV-6ARBY" : 5.249166666666379, earlier my account received 24.5 NSC per week, now few weeks didn't receive anything. node 217.17.88.5
Logged

EmoneyRu

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +31/-2
 • Offline Offline
 • Posts: 537
 • techDevComm
  • View Profile
  • Nxt Kit
Re: [ANN] NXT Security Coin (NSC) - Get Paid For Supporting The NXT Network!
« Reply #408 on: April 28, 2015, 04:31:08 pm »

Of course I'm not excluding anybody! Current accepted versions are 1.4.17 1.5.5e.
The reason of this might be that the actual list of peers is http://nsc.nxt.org:7876/nxt?requestType=getPeers&includePeerInfo=true&active=true because

Consulted with JL. Closed possible vulnerability.

I have no idea how to workaround that vulnerability w/o active=true.

blackyblack1

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +165/-82
 • Offline Offline
 • Posts: 1764
  • View Profile
Re: [ANN] NXT Security Coin (NSC) - Get Paid For Supporting The NXT Network!
« Reply #409 on: April 28, 2015, 06:10:29 pm »

Of course I'm not excluding anybody! Current accepted versions are 1.4.17 1.5.5e.
The reason of this might be that the actual list of peers is http://nsc.nxt.org:7876/nxt?requestType=getPeers&includePeerInfo=true&active=true because

Consulted with JL. Closed possible vulnerability.

I have no idea how to workaround that vulnerability w/o active=true.
I am in the list but I am 1.4.16. Didn't see any notice that you are accepting 1.4.17 only.
Logged

abctc

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +148/-13
 • Offline Offline
 • Posts: 1396
  • View Profile
Re: [ANN] NXT Security Coin (NSC) - Get Paid For Supporting The NXT Network!
« Reply #410 on: April 28, 2015, 06:31:33 pm »

..
I am in the list but I am 1.4.16. Didn't see any notice that you are accepting 1.4.17 only.
- may be here? :  :) :)

Quote from: EmoneyRu link=https://bitcointalk.org/index.php?topic=345882.msg10596070#msg10596070
... если узел имеет последнюю или предпоследнюю версию Nxt, вы будете получать ...
Logged
Welcome to the Nxt generation of crypto!   Magis quam Moneta (More than a Coin)
"Do not worry, it is an attack" (c) Jean-Luc

EmoneyRu

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +31/-2
 • Offline Offline
 • Posts: 537
 • techDevComm
  • View Profile
  • Nxt Kit
Re: [ANN] NXT Security Coin (NSC) - Get Paid For Supporting The NXT Network!
« Reply #411 on: April 29, 2015, 02:52:23 am »

OK. I'll state new rule explicitly. Mandatory to update releases are releases with change log like
Release 1.4.17
This is a critical bugfix release. Everyone is required to update.

Usually, I count latest and second latest main release + latest experimental release if presented (2 or 3 versions).
If there is a mandatory update with message like "experimental release is not vulnerable" then I count latest main release + latest experimental release if presented (1 or 2 versions).
If there is a mandatory update with message like "experimental release is vulnerable, wait for update" then I count latest main release (1 version).
If there is a version A.B.Ce and A.B.D where A.B.C < A.B.D then there is no experimental release.

Feel free to discuss this approach.

P.S. Accepted versions are 1.4.17 1.5.6e
P.P.S. JL added feature in 1.5.6e. You can now use http://nsc.nxt.org:7876/test?requestType=getPeers&includePeerInfo=true&active=true link (/nxt replaced with /test). It has a pretty output.

EmoneyRu

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +31/-2
 • Offline Offline
 • Posts: 537
 • techDevComm
  • View Profile
  • Nxt Kit

Peers:
Code: [Select]
{
"NXT-RRVG-2HWZ-TZEM-22222":6.0,
"NXT-HMRK-DS7H-6CP5-3EKYB":130.85916666666304,
"NXT-B5WD-FU8E-QDPV-G65TJ":5.0,
"NXT-TVHS-JGUR-8KCP-E5ZV3":4.0,
"NXT-2VDB-TV55-NH75-38V5P":8.0,
"NXT-ZEKG-CHYB-N8AR-4TQ3U":3.0,
"NXT-G7PF-JD45-C6QY-EEHKE":1.0,
"NXT-65PU-ZM5D-AF2Z-GQZND":1.1041666666666667,
"NXT-B8SA-UFVM-YWCM-9C6GZ":14.0,
"NXT-YQG4-JGA2-HEK9-CQZYZ":1.0,
"NXT-HPW9-EC4H-KJPT-7STQV":14.020833333333334,
"NXT-XRK4-5HYK-5965-9FH4Z":8.0,
"NXT-433J-LENP-3NTK-86VP3":2.0,
"NXT-CG3K-VKG3-U2FC-HUPAZ":1.130833333333335,
"NXT-UX5D-V7WG-N9C3-BKB25":1.0,
"NXT-GBVJ-GFS9-WF74-A477J":4.042500000000014,
"NXT-EGGB-SLRL-B9KT-2CGSW":2.0,
"NXT-9P2A-FZ8R-JVSU-32ECR":1.0,
"NXT-LYSW-N4N4-FR4Z-2KC2D":24.670000000000464,
"NXT-ZSWV-CT5Y-RAHC-6U9DG":0.02749999999999998,
"NXT-TQN6-2RH8-79AZ-7WVQ2":1.0,
"NXT-S3JT-5JJE-ZC8F-D7F5M":2.0,
"NXT-3Y36-849T-3WD8-G3G6Q":18.0,
"NXT-HVGP-XQ27-C8RG-CH535":2.0,
"NXT-JBCS-ZYVL-GCC8-DCFWD":1.0,
"NXT-KTTD-E3CK-W4A6-FH3TP":20.0,
"NXT-E9DA-A5K6-X3MK-69LAJ":2.0,
"NXT-3T2W-6HXY-UGUL-BS85F":6.0,
"NXT-GE96-NYW7-JMLA-3Y362":1.0,
"NXT-R28J-YR7D-DW6Y-CAHAU":2.0,
"NXT-GFYJ-TY44-885Q-3VJJA":1.0,
"NXT-Z6L6-VLA4-EU79-4962E":4.0,
"NXT-ZT3L-7R6M-CAP6-2NJ6W":6.0,
"NXT-TUAS-BY3U-6S7V-5TXHZ":3.0,
"NXT-RCD8-ETJP-8Z2H-CCHSR":2.0,
"NXT-GQ27-DD53-YM6K-ER6HK":4.0,
"NXT-S7RD-ETUJ-HQ53-5D4KX":4.0,
"NXT-V9HN-G28G-WLK3-2H856":2.0,
"NXT-KYH4-BWYQ-W4QX-DQVUY":5.0,
"NXT-ENBR-9223-KURH-G9CEA":17.710000000000083,
"NXT-4W8S-MSTU-8N8Q-2RXSL":4.0,
"NXT-GMCY-ULZP-EJNM-8ENQ5":5.0,
"NXT-VP6V-H2DE-U5GA-HZGH5":9.480000000000283,
"NXT-W6G8-F4ES-MSTS-5269V":6.0,
"NXT-XRNQ-DUUY-HLSV-AC3TW":3.8350000000003504,
"NXT-FC69-GJC5-XHFG-DVBCU":10.0,
"NXT-RMRV-MRVK-CGB7-2923D":14.0,
"NXT-2EYT-C522-VL6G-FQSMP":13.0,
"NXT-H87Q-PTFP-A87T-GTQ2J":14.0,
"NXT-LXP3-GLNB-ASD5-FA79Q":1.0,
"NXT-BF9E-RH4D-A4HS-34QKR":3.0,
"NXT-GQVC-6XB5-PKL7-GZ4YF":2.0,
"NXT-WLGZ-CLXL-GVKW-3JC43":1.0,
"NXT-6MVF-XTDR-MDTK-DPHEU":6.0,
"NXT-Q4N3-V2QJ-S3GT-FW4Z9":2.0,
"NXT-8V3E-34ST-T4UW-AYGY2":1.0,
"NXT-HAB5-H5X2-L5J7-GCL9N":5.0,
"NXT-6A4Q-L7L6-LAL7-GA2NJ":1.0,
"NXT-26R5-5SV8-GGEC-26BSH":11.0,
"NXT-F29Q-Z9DJ-6TYB-8Y43R":4.0,
"NXT-RWUS-ETXU-PRKL-DRFD7":5.0,
"NXT-9H8W-2722-B4Z5-B6TXB":1.0,
"NXT-9QU7-NDSL-ZDMV-52JF5":2.0,
"NXT-X55Q-HC52-P96P-CCGH5":2.0,
"NXT-TU7P-SCUQ-2TB9-2BDKT":1.0,
"NXT-4V45-JFHR-6H8U-2B3DV":10.0,
"NXT-E637-29M4-RWJR-A8GWE":1.0,
"NXT-96V7-J34N-VQ63-HPVPF":14.0,
"NXT-FS2K-SEX2-79UT-DXNB9":7.0,
"NXT-PG3E-SGWA-K9Y7-2CXKD":1.0,
"NXT-CVZ2-Y5WW-UU7C-7ZCV7":1.0,
"NXT-YLQS-M85R-NP6A-3NBJL":2.0,
"NXT-44HE-6Z3Y-N2ZL-E9ZPW":14.020833333333332,
"NXT-Z9QP-38TL-24GT-FS6SL":11.0,
"NXT-P2LG-5PX9-72LB-5HC5K":3.0,
"NXT-FRNZ-PDJF-2CQT-DQ4WQ":3.375000000000001,
"NXT-MEDU-4VLQ-KJN6-5KLHH":1.0,
"NXT-7LUC-22LJ-5WJ4-22222":2.0,
"NXT-LKAJ-S86U-CVVK-5VXB6":16.0,
"NXT-YBRH-UZV8-XV99-BPPP6":2.0,
"NXT-KLMY-XWF7-HHKH-BGS5Y":25.10416666666697,
"NXT-QUUE-9M9E-TRC5-24Q2M":1.0,
"NXT-B472-XPVX-MW5A-6ALAU":1.0,
"NXT-SGTB-4NKL-S34Z-76GQJ":2.0,
"NXT-NPM3-M8QD-KSAL-CLNRP":1.0,
"NXT-LXWE-JNE3-MPQ9-CCX8K":0.22999999999982634,
"NXT-SQSZ-XNXL-62GV-6ECAN":4.0,
"NXT-XWFF-GEP4-J448-2RLYY":14.0,
"NXT-7BCQ-LYZW-YYRP-CB7PQ":14.0,
"NXT-BRFN-RM4L-ZCCK-HXX7N":5.0,
"NXT-BP4D-WR4B-9ZK7-3CQ36":0.015833333333333335,
"NXT-78DJ-22UJ-6AMF-22222":6.0,
"NXT-DBH9-ZWLK-ZSHV-7XAKC":6.0,
"NXT-BZD7-EEV8-BZS7-CQQXB":0.04499999999999995,
"NXT-TRCN-ZSHH-R4YS-HLAYP":5.0,
"NXT-4BYW-Z4MJ-K4X5-HFXFD":3.0,
"NXT-GSFR-UGF5-D6HM-GWZSV":5.0,
"NXT-PQ5P-9BWV-Y396-93SD6":2.0,
"NXT-UUUM-ZXHS-2S49-4RDZ9":1.0,
"NXT-NFDZ-F697-TS87-FMVHR":7.0,
"NXT-6XTC-TG2L-DDKG-ELMYK":9.0,
"NXT-74VC-NKPE-RYCA-5LMPT":10.0,
"NXT-Z2A2-SQMM-4JPB-5GR85":1.0,
"NXT-JBF2-UJLN-GYKM-4E899":13.0,
"NXT-6WHB-JYP7-QJJ2-DST9T":1.0,
"NXT-QE62-J4F9-TWDB-6K2CG":2.0,
"NXT-X5EF-HTB2-RLYU-HW8E7":4.0,
"NXT-KFX2-HDBV-6QMX-9WXEX":1.0,
"NXT-XPYX-L8RB-BLPP-7N92X":10.0,
"NXT-67M3-G335-STG4-3EVUW":3.0,
"NXT-ZUQY-AKML-GHM3-HFYQC":1.0,
"NXT-VVTG-H927-L8EK-FTBNA":2.0,
"NXT-9XEN-PLLG-RUW8-2H7SV":0.757499999999929,
"NXT-V7JV-78FM-L2W6-FUWTZ":1.0,
"NXT-9LKY-DKC8-Q4Q7-BB3X8":4.0,
"NXT-X95R-PRA8-9TKX-FRTUQ":1.0,
"NXT-VMMH-DHEM-R6C8-CU2J9":11.870000000000028,
"NXT-6X5J-7UNN-A9NB-9QJUU":1.0,
"NXT-JT6F-UKTE-7VK6-85XYM":4.0,
"NXT-MRKC-4LQZ-ZCA7-F9SKD":14.0,
"NXT-3XGR-TGMC-6XWW-A48JD":2.0,
"NXT-BXF5-26QV-VJYE-F5BDJ":14.0,
"NXT-P67N-JFET-JPG9-H52DZ":1.0,
"NXT-MRBN-8DFH-PFMK-A4DBM":6.0,
"NXT-GTZ2-LLVH-ZD6E-2D533":0.654166666666675,
"NXT-WR9W-RPQW-8ZJ7-6U2D7":3.0,
"NXT-EXMV-R7YR-ZAZU-GCKBV":1.0,
"NXT-3GA5-ZE62-NEUB-A9XGR":27.12583333333327,
"NXT-K5NM-MEV7-AL3Q-8BNFQ":0.016666666666666666,
"NXT-QK5L-7YM9-YPVF-55GL5":4.65416666666672,
"NXT-C3QD-DQUV-X8FT-5YYHN":12.0,
"NXT-YJRX-WTG2-AUYQ-DH9RR":1.0,
"NXT-HC73-3M32-CRCX-8PNRT":1.1083333333333285,
"NXT-HFV6-N66W-P7R9-DKRES":9.0,
"NXT-8F69-W9Z9-8M6Y-ETXGZ":6.0,
"NXT-WBLW-5ZL4-A64L-4PDQZ":4.0,
"NXT-PSWT-N4BH-ZYCB-F8LWP":1.8333333333335249,
"NXT-XEX2-YEMY-USHK-5BBNZ":3.0,
"NXT-SPZP-5YVR-66S5-7SP4A":1.0,
"NXT-9TS8-LNUR-ZXYV-7CGYH":1.0,
"NXT-6XQ7-N76X-G5CJ-A68KE":12.0,
"NXT-VF2Z-P35X-UND9-5BDE9":3.5416666666668,
"NXT-AFG5-XJWA-AWVL-2SU23":6.0,
"NXT-PKXM-WH25-UXXG-CJAVD":3.0,
"NXT-R8VT-6C23-WYRJ-8UUBZ":21.5658333333332,
"NXT-FCKG-WYM8-EAS6-GXDDA":1.0,
"NXT-Y5A5-HZUR-PEER-EY2G4":2.291666666666704,
"NXT-36MU-K6Q6-D6KF-EE48X":10.0,
"NXT-ZK9S-42U6-2S6F-9DGGT":1.0,
"NXT-DABA-3XF2-VZL5-4D4TE":2.0,
"NXT-5SQV-H8DF-7HNJ-4K3WV":7.0,
"NXT-MNZ9-JNHH-CTVY-3UG79":9.0,
"NXT-7HQE-82RR-FAQ2-4RTL9":12.0,
"NXT-ANNC-QZ8S-NFV2-425H7":15.0,
"NXT-7CTJ-DHLZ-VZ3N-8ZRZD":3.0,
"NXT-FDMW-3E4C-PVQD-4XCNC":10.354166666667178,
"NXT-83MS-ZV4Z-QV3Y-7U3H6":7.0,
"NXT-CNHJ-42YR-QVZV-GRW8C":4.0,
"NXT-WZWJ-3FXV-KH35-BRCE4":15.17166666666631,
"NXT-8HNT-4ZTF-ZXH3-7RU38":5.0,
"NXT-QBW3-6CNF-NBRW-9UKEG":1.0,
"NXT-3NTG-FJPG-FFRY-FSZH4":2.0,
"NXT-46ZE-BQYK-R26H-8HRRB":0.1249999999997442,
"NXT-F96M-8X9Z-M88Q-3BW3X":0.7875000000000114,
"NXT-NPMF-JVBE-DQH2-FM7UT":10.0,
"NXT-FLVS-VRBV-LDPD-6DZ9W":3.0,
"NXT-RBWW-VPR4-FXGS-DCPW2":5.0,
"NXT-YL78-U9PB-AUHL-HUJU8":16.06000000000018,
"NXT-YNZ6-HE8K-TPF6-AV45K":7.0,
"NXT-W9Q8-BZJK-3UD4-AHUWX":1.0,
"NXT-L83J-FJ9B-4NB3-4G5VU":4.0766666666672045,
"NXT-45XR-DDUM-ER5F-43RQC":0.3558333333333348,
"NXT-Z6DA-R5BL-2PAM-AQRAW":6.0,
"NXT-WTLL-Z8CV-E8QH-DEXC5":4.0,
"NXT-XK4J-RN7N-UTMV-AANJ5":65.33249999999983,
"NXT-MLL9-3YKL-H2Q4-ARSAY":1.0,
"NXT-P63Z-9Y8Z-CWCS-2P5ZD":1.0,
"NXT-772X-VVVV-HGJ3-HG7ZK":8.0,
"NXT-ED2R-NXGT-93BJ-HAB8L":13.145833333333433,
"NXT-WTRL-FR4P-JHNY-7U6C8":1.0,
"NXT-N4PS-NP2D-H97D-72BGS":2.0,
"NXT-4BP4-TXCZ-HHM3-8YMFN":4.0,
"NXT-3S9K-NZLR-W7H8-HR8DW":9.0,
"NXT-8UNC-QVL6-43W7-9KMFT":3.0,
"NXT-QE74-HCES-C3VP-FA9HD":19.0,
"NXT-V2NY-WZ74-YNGZ-CHZT5":0.8416666666666793,
"NXT-AMUY-UUWP-MPZZ-D57DT":4.0,
"NXT-FAHJ-MNJE-5BHY-24PP4":7.0,
"NXT-44G3-AC7Y-G3P2-3CLAH":4.0,
"NXT-LAHF-ULUT-R2DG-D98QB":37.8808333333336,
"NXT-AXEW-Y4Z9-EX6T-HPGWT":0.0858333333333334,
"NXT-93RA-557X-G9VG-4RBWB":8.624999999999972,
"NXT-LHVA-UYW6-MUVK-7TXHV":6.0,
"NXT-2JC4-GM6A-YR2B-DNTDY":5.0,
"NXT-RJU8-JSNR-H9J4-2KWKY":0.4391666666665608,
"NXT-ZKPZ-7QNC-9H8P-3MYF3":1.0,
"NXT-HEWU-6KDT-BM8Q-6A9GY":0.6416666666666611,
"NXT-YJ25-HTWF-N8RR-4TJAY":6.0,
"NXT-AMRN-3PQ8-MZN7-HQEMR":1.0,
"NXT-VKLG-W3WY-WPF7-2GHKY":17.0,
"NXT-TMVC-69YC-SJB4-8YCH7":11.209166666667162,
"NXT-NR2T-PFZU-RLDU-DN3QU":11.0,
"NXT-UTA4-MYXX-ZFXL-FBQ9G":2.0,
"NXT-B7J4-8WXH-NWZR-CVA5D":1.0,
"NXT-DTB3-CRYB-D5YM-FTSEG":26.416666666664863,
"NXT-2V7G-C8BY-KTYY-CAHNU":18.52083333333333,
"NXT-PJ5P-X3Y2-AUER-DL8CQ":0.8158333333333454,
"NXT-46VH-78E7-24HY-2UHTZ":4.0,
"NXT-UNDW-H4LR-7PKM-67YF4":1.0,
"NXT-VA35-UT98-ABXZ-44J64":4.520833333333334,
"NXT-LYTA-X9EV-YPDG-CCEQT":11.0,
"NXT-LUD7-R2EA-DMDM-9AKMU":8.0,
"NXT-METZ-V5FF-PJU8-2D7RU":9.0,
"NXT-MP7B-F26P-VSME-CQF5B":14.0,
"NXT-QCHL-NRMF-26CY-74V9E":1.0,
"NXT-3CUW-4GRB-6F87-FVSDF":2.0,
"NXT-EQ76-HG8J-JXPQ-B2CFA":2.0,
"NXT-FK5G-7QST-A4U5-DXY5G":9.286666666666566,
"NXT-6C5S-F7CB-7TJC-55L3S":10.0,
"NXT-KCK2-WKXK-7F4A-7MH38":3.0,
"NXT-ZDQK-DWU4-HH2Y-4ELL6":3.0,
"NXT-DJTJ-N8QM-CPQB-FEZTY":1.0,
"NXT-MAEF-Y5ND-K63M-4ZPCG":20.548333333333872,
"NXT-RYVQ-9669-ERFC-CJKDP":9.879999999999969,
"NXT-BK2J-ZMY4-93UY-8EM9V":58.7125000000011,
"NXT-7D5M-9WW9-PFSS-96M57":4.0,
"NXT-SLTE-P3UQ-EQ92-D5RYE":18.0,
"NXT-URK8-PW8G-CMLH-57KKQ":12.0,
"NXT-EPSG-46SM-HL4T-CAXN6":11.0,
"NXT-4ZS8-86DG-WKNX-9UQQF":1.3133333333330997,
"NXT-9RBT-GYTU-P8CF-2PX69":1.0,
"NXT-6X34-LB5R-2KVE-579KK":4.666666666666667,
"NXT-J37K-X67U-3RC7-88CT8":1.0,
"NXT-4QZR-GBWC-P8U6-7WMAP":10.93833333333364,
"NXT-ALDL-VAG8-Q7US-BUEM3":1.0,
"NXT-DSQP-SACK-CMLK-GN8NF":6.854166666666816,
"NXT-UWJU-XXST-3MPQ-2JWG7":1.0,
"NXT-6KDS-WBL7-K3VQ-DJ4EX":9.0,
"NXT-2UKS-7VYN-Q73Y-EKE8Y":32.4166666666668,
"NXT-HYTB-S8UF-DEM8-AMJNV":0.8341666666666792,
"NXT-SVEK-VTRU-HWLQ-ADJGV":1.0,
"NXT-QKSK-WCCL-DE4V-8SGFP":8.0,
"NXT-NNBQ-NXU8-8R7E-3TG5M":2.0,
"NXT-C5WE-EYJ6-449J-HHM4S":14.0,
"NXT-XQ9C-JQQB-6R5C-DRZHQ":1.0,
"NXT-AEEP-46XV-3JEJ-6ZQX6":9.0,
"NXT-R67P-6BZ2-XWAK-8RHZR":5.0,
"NXT-W9EE-TRNF-ES6B-92X7N":5.0,
"NXT-2XT3-3RP8-FHMJ-6ANVS":4.330000000000111,
"NXT-XK6U-MB8X-266F-C46P3":9.0,
"NXT-VPP6-RFBG-WMAH-54SDX":35.170000000000094,
"NXT-T4S6-E3R5-9QQT-9DQT7":13.0,
"NXT-SANE-A8ZT-9AXH-BVCTX":12.0,
"NXT-94RK-9X8T-VQRQ-F6LYQ":1.0,
"NXT-YXT7-V4DK-DC5X-9AQ58":0.42500000000000304,
"NXT-ZRV3-WR6C-W8P5-7EKJU":2.0,
"NXT-GAUU-WUDD-AP3W-9W9PV":12.0,
"NXT-6YRF-WUCN-KPMC-8PSWJ":5.0,
"NXT-QW4Y-76KT-FN6Z-54RRY":11.0,
"NXT-A6DL-4GN2-SPA2-A3KKL":13.416666666667036,
"NXT-NNVJ-95XG-8UEB-CRYPT":43.86333333333316,
"NXT-LN3D-T2LN-WJSF-BNWN2":2.0,
"NXT-R44K-THFB-DBA8-D2HJU":3.0,
"NXT-G4UU-689D-5RHQ-FZT2G":12.0,
"NXT-AQCE-U929-GX3S-BEMHU":1.0,
"NXT-HDBR-JLHG-BJNJ-6X8MZ":2.0,
"NXT-R54H-5CST-CAQ7-24SB2":2.0,
"NXT-BT9N-Z4H7-X9FU-CST3M":1.0,
"NXT-CCVF-F3LV-FZCS-EB3LR":1.0,
"NXT-2NCG-G7LC-Z8KU-GRR9S":1.0,
"NXT-8E6V-YBWH-5VMR-26ESD":2.0,
"NXT-A6NF-JE4R-XB6L-FAUFZ":14.0,
"NXT-3VEA-RUE2-BUFF-9Y9G2":1.0,
"NXT-CSQ5-K2GT-FP8S-DVMFK":1.0,
"NXT-CMVW-5D3K-3D9M-A3X4K":8.063333333333674,
"NXT-2QHM-H99Q-8C9Y-C4XTN":10.0,
"NXT-PJAC-BM2H-B5E3-D79BG":3.0,
"NXT-KWU4-Z9RG-EZE2-69RZH":14.0,
"NXT-2282-SQ2P-PQJW-7K3RB":13.0,
"NXT-V29U-VXZJ-H8UJ-835MA":31.104166666666906,
"NXT-V8BS-Q29G-KA69-422YV":13.0,
"NXT-8RBV-8F26-RZSX-F3RBZ":53.17000000000005,
"NXT-86P9-AUNG-ZZXL-H9VBB":19.0,
"NXT-EAVH-SLEV-KSEE-EE2KP":1.0,
"NXT-HCVA-MYWS-98PC-9QVCX":19.0,
"NXT-7LUP-MRCU-VHAB-C5XXJ":1.0,
"NXT-F9AF-P9FM-V73D-3P736":17.0,
"NXT-VE25-CYXM-M9ZQ-246NH":3.0,
"NXT-6HLW-9ETE-KPQ7-82DH8":0.8616666666666798,
"NXT-SMFU-F96C-NA77-H9GHR":3.0,
"NXT-THLJ-CYAL-JQST-6FNS5":14.0,
"NXT-27KV-WBHF-6NLK-CC8MB":1.0,
"NXT-C7LZ-PQMM-LNNW-2PFJU":5.7291666666671,
"NXT-HLNR-4HDK-HQUJ-37545":14.0,
"NXT-BAD7-238Z-2SEX-2TJ2S":58.16833333333366,
"NXT-3V6A-WUZF-TJTX-DER35":1.0,
"NXT-BDU3-YY78-T7W8-A9T93":2.022499999999723,
"NXT-DAXR-PR6C-EA3X-8YGM4":0.10416666666709773,
"NXT-427K-M6FX-32RB-2X3V6":1.0,
"NXT-SQ9J-JCAN-8XVY-5XN7K":7.0,
"NXT-M6QF-Q5WK-2UXK-5D3HR":14.0,
"NXT-7LB8-8ZPX-3YR9-3L85B":14.770833333333336,
"NXT-EH6X-PSBX-MXLM-69FFZ":1.0,
"NXT-NRGJ-86TR-QBUU-D2C3S":1.0,
"NXT-TV64-EF58-PNAL-GZNE5":1.0,
"NXT-FSHC-RL4M-D5SD-8DASY":1.0,
"NXT-5HH5-H83V-ETA2-8WNQP":19.687499999999996,
"NXT-XYQF-YGS2-5QCH-6Q2CZ":10.770833333333366,
"NXT-7KAC-B7T7-BP6A-E4RXJ":8.0,
"NXT-WAHJ-4CZX-NSZV-6LWDS":14.0,
"NXT-W8NF-QLQ7-54JS-7Z73P":1.0,
"NXT-V5K6-FDSK-M2AX-FUMWA":2.0,
"NXT-FRBQ-SQ2T-HYL7-5X7VZ":7.0,
"NXT-9J8A-WLA7-6YZU-EPA4D":5.0,
"NXT-YKDR-R624-MM4S-5ZKQK":0.7733333333338166,
"NXT-S37K-7X9X-2RTY-5L438":2.0,
"NXT-A8RW-HKUE-AET2-9FXTR":2.0,
"NXT-2VKN-SJQP-HFGU-4SH6S":8.0,
"NXT-49FT-VJPW-RC64-GRH64":9.0,
"NXT-JXRD-GKMR-WD9Y-83CK7":1.0,
"NXT-WFMJ-33VP-DSFN-7A7TA":1.750833333333333,
"NXT-8Y96-J2JN-8NWA-4XK74":0.7716666666663035,
"NXT-V4WY-U928-GRN8-CKPL9":13.0,
"NXT-5WW2-XQ63-CFGM-G7YAJ":1.0,
"NXT-P2MJ-LKUK-RHEA-2NFJD":2.0,
"NXT-AS6F-9RJA-5NQN-8BS4E":63.400833333333196,
"NXT-2Y8R-5NBZ-58ZW-CZSLZ":2.0,
"NXT-2AZQ-46MC-3PQ4-9TVV8":1.0,
"NXT-RR3S-3ZQZ-YBJB-2BMB8":1.0,
"NXT-AE2X-AAJ8-UVD9-5GTA3":15.0,
"NXT-KUU3-FXUT-KYY2-GVLW5":0.8958333333338402,
"NXT-8DSC-MFGJ-HQRP-D7MU3":20.0,
"NXT-VH7W-4N48-34QS-4E88L":6.0,
"NXT-YSC9-GKQ3-FANN-22222":4.0,
"NXT-YTTX-3RBM-6ETB-49LRA":1.0,
"NXT-WHBB-VBW5-H3D5-C8PNY":3.0,
"NXT-6HEP-7WB4-BH38-7UE8V":19.267500000000645,
"NXT-FTPH-FHM6-P5GK-2893P":8.0,
"NXT-K9DH-7GRB-32G2-9H7JT":1.0,
"NXT-WGWC-KKC6-VLFB-7WC6Z":12.0,
"NXT-U747-4TP7-ATU4-3QK3H":1.0,
"NXT-4698-N8M5-DKQW-FBPA9":14.0,
"NXT-J2MS-AZL3-85VQ-DBRDQ":5.0,
"NXT-DVE3-4PH5-NYXG-H8ARX":10.0,
"NXT-TYS4-2N8X-MC46-DAQVP":12.0,
"NXT-GX4W-RXGW-7PG5-3AJ84":14.0,
"NXT-39J5-ZMF8-L245-DEN6N":15.0,
"NXT-7WVC-W7TJ-REQ2-4VDJD":12.105833333333688,
"NXT-EZHV-R8LY-VYPX-4YYJN":1.0,
"NXT-7LPK-BUH3-6SCV-CDTRM":1.0,
"NXT-URSL-DDWX-2F8Y-4ACSG":2.0,
"NXT-XJBZ-4W56-XJS2-FPLZT":1.4999999999999982,
"NXT-AR77-SW4Y-M3VA-DUSTY":9.0,
"NXT-K77P-MN3G-YN7G-3SARD":3.7916666666666683,
"NXT-49YZ-JDKE-7UYT-EA8XF":7.0,
"NXT-63NR-ZCLN-H7QF-EBFSU":1.0625000000000058,
"NXT-NLFZ-23B5-F98Y-22222":14.0,
"NXT-GNGY-E986-VVJG-7D2SK":38.147500000000505,
"NXT-M3JR-99SB-YPHG-HVN4W":1.0,
"NXT-XFAH-7N9C-6AS6-B3GLZ":4.0,
"NXT-4F7R-AXFN-4X4H-DMAYW":7.0,
"NXT-S9KY-XQGC-6G2A-BNQXP":1.0,
"NXT-MPF5-UXFD-R382-2BKS6":13.0,
"NXT-P3VW-DUAX-CL33-9FVUD":11.090000000000037,
"NXT-HMVV-XMBN-GYXK-22BKK":6.083333333333812,
"NXT-7R8S-X9GD-W3M9-DWCX2":15.0,
"NXT-ALP6-JWLS-K25S-DYTMB":2.0,
"NXT-YBT7-X9Q3-QULK-GTWWJ":8.0,
"NXT-S4LU-8TBJ-P794-ENU3Q":2.0,
"NXT-XFTR-DEMC-ERDW-6AR9H":1.0,
"NXT-JUB4-JBER-KSFW-AYK82":10.0,
"NXT-9ZX2-YW4S-2YY5-ERV8E":9.0,
"NXT-Q8NS-TX4J-UKHD-5Q6X9":4.0,
"NXT-253H-ESRL-K87C-4R9FG":1.0,
"NXT-Q9QB-LM8G-5VYF-B6DKD":2.0,
"NXT-5A9B-Q2UK-6DGQ-BYDWW":2.0,
"NXT-TWU9-P3E4-HCDM-CQ9L6":14.0,
"NXT-YBTA-VFMU-YU56-9QAWB":2.0,
"NXT-S6GQ-PZ4A-W3TT-7QDCW":4.0,
"NXT-ZWW7-PSXW-89TR-AA67Z":3.0,
"NXT-FRS2-MQR5-758P-ANNEX":2.0,
"NXT-CV94-DK9W-8H9Z-488WD":3.0,
"NXT-V8VX-MLHS-NK94-DMWWQ":2.0,
"NXT-5FWQ-6DVC-S323-8JE96":29.815000000000165,
"NXT-MGVR-JJ8Z-EDTN-FN94N":0.8141666666666787,
"NXT-HR73-YXAT-HYPL-A3CSD":1.0,
"NXT-ELWG-9FPV-KTP6-F7L6T":19.0,
"NXT-Z6BP-XV5U-ETGS-6FQHL":3.0,
"NXT-F7WW-GKZQ-7AY7-G2C8G":4.0,
"NXT-67RC-ZPFH-DK65-CGTZC":19.0,
"NXT-XUAK-67WB-GNGZ-7G598":1.0,
"NXT-X5SL-CCYX-9NQX-HZ2P8":1.0,
"NXT-X9ZH-AYBT-87EQ-7FSWJ":14.0,
"NXT-8YZY-6S8Q-87BR-FJG6Z":11.0,
"NXT-TDN4-4NMR-5RXG-8FCKD":2.0,
"NXT-8CBP-XQAH-J47K-GNQPB":64.75500000000046,
"NXT-KKNV-8EPK-W2S4-96VTK":1.0,
"NXT-9SYB-C2GF-JA2X-2R4S3":2.0,
"NXT-9HUD-2JLT-RCAG-36B4S":0.6874999999999257,
"NXT-GVHS-X4MC-XV2M-CTN73":8.0,
"NXT-JLRW-HGW9-HPLA-4D8MG":11.291666666666789,
"NXT-FZR5-M8RX-LFZQ-AGUDF":1.0,
"NXT-YE49-2FFV-PNU8-6CXQG":14.0,
"NXT-KEX2-UXQS-RZ58-AF59H":0.9108333333333476,
"NXT-FDW8-THXX-PY8X-9VK6M":1.0,
"NXT-DXWC-NADK-MCCZ-EZK8A":10.0,
"NXT-DL58-6B9L-WYFA-H9W8G":0.0625,
"NXT-ZXTT-CY28-339U-GJVFZ":1.0,
"NXT-E55E-LHQE-VX4R-BM9AR":2.0,
"NXT-FUFK-VH2R-H4ME-32HDG":11.0,
"NXT-QZUC-3VDR-H9VH-FDPTM":24.418333333333766,
"NXT-ACWP-34XC-K3QW-5BZHJ":2.0,
"NXT-3FXZ-CETU-FD2D-32FGQ":5.0,
"NXT-Y4J6-AH2R-ZMEB-AT4EJ":14.0,
"NXT-KLP6-X6U3-UWYU-83DHU":1.0,
"NXT-SVDB-5DMS-78RM-AM57A":4.0,
"NXT-2RT3-PM4A-JSWE-AA9ZM":5.0,
"NXT-SB4F-J63R-TDSL-G4T3J":1.0,
"NXT-B7NL-T9JQ-L84H-BPWGH":8.0,
"NXT-2L2X-G2SK-L6PC-4PU66":2.0,
"NXT-CPDC-XC9B-85EF-9PNXW":1.0,
"NXT-SEH4-RHJF-M6SZ-D2C3K":1.0,
"NXT-D4UF-YXBT-8ZND-9VP2X":14.0,
"NXT-TGNZ-E8VK-69EX-3L9LX":12.0,
"NXT-LMJD-BHGU-ZQGQ-E4972":14.0,
"NXT-KC6G-FU83-EX9T-2MDBY":1.0,
"NXT-WKMU-KC9V-PES8-HAVQ5":22.875833333333432,
"NXT-23FD-PJ3N-PC7L-9JW8K":0.22916666666660745,
"NXT-DBBW-BD2X-W89Y-GDWGT":7.0,
"NXT-ZVTX-F8M5-F42Z-5RTTR":1.0,
"NXT-XB2K-RQDL-X6M9-57Z54":4.0,
"NXT-MAMY-L98Q-TL9C-HUG8G":3.729166666666676,
"NXT-M3SE-YNLU-8PGW-H7WRB":6.0,
"NXT-AW52-JPD7-UG95-9EWE8":2.0,
"NXT-CXB2-WB4Q-NRZX-3EHBZ":10.0,
"NXT-NXJ9-YYYG-D3G9-DCKHS":2.0,
"NXT-36JR-WFWQ-Y8R6-HEV62":1.0,
"NXT-BATA-MAH6-WNT9-43ZRW":12.37583333333341,
"NXT-7ML4-22U8-QNXK-22222":13.0,
"NXT-ENDS-6LGP-GCU9-3X5T2":19.52083333333333,
"NXT-HV5P-5WN7-6GHZ-DDY4P":14.0,
"NXT-M2Y7-FKFH-CAQC-DEF7N":1.0,
"NXT-CUAE-25AB-BN5E-EN57V":2.0,
"NXT-J4MP-HQT3-2AZG-4EMTT":3.0,
"NXT-5ZCV-KNGM-W5QK-HJ8FN":3.0,
"NXT-ASVV-RXUE-HFN9-94C5Q":3.0,
"NXT-GK8K-SV48-TRPV-8Z833":2.0,
"NXT-PJ4S-P5MU-LFBV-6ARBY":5.832499999999711,
"NXT-AYXP-4XML-5ZZ7-GQ22G":7.458333333333303,
"NXT-VFUQ-9975-NJYK-7DG8C":3.0,
"NXT-6A2T-BCKP-P9RN-B7AJW":7.0,
"NXT-E35V-U934-KUNH-3JJA4":9.0,
"NXT-DHEF-NBL4-B87F-93ATP":7.0,
"NXT-ZQHH-R7P8-VUW6-7MC8B":10.0,
"NXT-PHAE-A9CL-KYVX-H8DDM":5.0,
"NXT-YPR6-CDUA-LVWE-8RG7G":14.0,
"NXT-PHEY-L75X-LZRH-8X29X":1.0,
"NXT-W7PJ-RSLG-9UKU-BVD7J":19.774166666666634,
"NXT-LUR3-DR68-6AUS-EQC9H":2.0,
"NXT-TP33-6LDH-JQN8-4MTNA":9.0,
"NXT-N53Y-6D8X-N8C5-5MCJ7":4.0,
"NXT-36B6-UBS5-DBNK-2W3BG":1.0,
"NXT-5UET-4HMD-6SRE-DPQ82":12.0,
"NXT-WMJR-C8ET-7Z36-FVDQW":0.06333333333333332,
"NXT-UZNP-6LBA-YQ38-3TEY8":12.0,
"NXT-QF9S-ABNV-VLJ9-98ZPQ":6.0,
"NXT-NDPN-KL88-G9CA-45PXP":5.0,
"NXT-EFEW-CAU2-WJ8L-7SXWX":3.0,
"NXT-7VZ6-PSHV-HE82-6WA2P":6.0,
"NXT-MKKL-3DX5-6TA2-APRK7":6.0,
"NXT-WYT8-43WG-TVY3-ESLXX":14.0,
"NXT-N87W-GX3U-79GV-23U97":12.0,
"NXT-HPDT-F3EV-QM3K-834K3":8.0,
"NXT-22MG-74J2-UX2S-6H7NL":15.0,
"NXT-VCYR-ACHS-53K4-3LZYW":3.0,
"NXT-J2LR-EDTZ-QDMU-DGZFZ":3.0,
"NXT-H7JC-9F6S-Y5XP-B8B3T":8.0,
"NXT-4TCS-RJLN-PZ4D-H3JVV":2.0,
"NXT-EAFC-EZTC-TZRZ-46X8D":1.0,
"NXT-QT5B-J7UY-XFAH-GSQUM":1.0,
"NXT-T6GF-DVEG-X52Y-9PCNK":2.0,
"NXT-T9BX-5G25-VTNC-8LZ9S":12.0,
"NXT-6CLG-8UND-XPEF-CB7W7":4.0,
"NXT-6J82-32GS-U4S9-GEVJR":1.0,
"NXT-KLKA-WWRP-5E49-6AFWF":5.0,
"NXT-WX68-NVJE-NS5J-EHAYJ":1.0,
"NXT-Q9FB-7XPY-6D6M-FHRN8":9.0,
"NXT-D2HT-3FCZ-S8ZH-GV7AA":8.0,
"NXT-DXU4-YSJF-XJ2M-FRVNS":4.0,
"NXT-Y443-ETNV-E4Q3-5L882":8.208333333333744,
"NXT-GZUB-NK2N-SDPY-23X8Y":8.0,
"NXT-Q4WH-F8R2-UMJ2-445YT":27.8975000000006,
"NXT-P979-WDWE-4EQ6-7TLX5":13.0,
"NXT-5Q2B-RE5S-2UW7-B2V9V":1.0,
"NXT-USU4-92UY-KEYT-4H649":20.0,
"NXT-7T55-5976-MPBB-8KDRZ":17.0,
"NXT-SMNY-92DU-ZG7M-A9ARR":1.0,
"NXT-743S-UDC4-YWXN-22246":10.0,
"NXT-FUCK-KB9W-P7K6-3668Z":2.0,
"NXT-TDCQ-6BLR-YR9S-EQ7BZ":27.542500000000423,
"NXT-FPTL-AMK5-UYD9-B8L98":1.0,
"NXT-JLK9-QEG8-3SB6-76D2V":19.0,
"NXT-3PC2-5864-F5DT-7GUPT":6.0,
"NXT-EKTY-DTUW-NCSK-F6TL6":1.0,
"NXT-JW79-3778-LHS6-G88LQ":3.0,
"NXT-DT7W-SBZ4-MSWZ-2UUHL":1.0
}

EmoneyRu

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +31/-2
 • Offline Offline
 • Posts: 537
 • techDevComm
  • View Profile
  • Nxt Kit

Forgers [404000,416000):
Code: [Select]
{
  "NXT-RRVG-2HWZ-TZEM-22222" : 4.0,
  "NXT-WTGT-LW7A-B8KC-GNUL4" : 1.0,
  "NXT-HMRK-DS7H-6CP5-3EKYB" : 1.0,
  "NXT-TVHS-JGUR-8KCP-E5ZV3" : 4.0,
  "NXT-B8SA-UFVM-YWCM-9C6GZ" : 16.0,
  "NXT-YHYX-K3AX-832E-7NYRN" : 1.0,
  "NXT-HPW9-EC4H-KJPT-7STQV" : 3.0,
  "NXT-XRK4-5HYK-5965-9FH4Z" : 4.0,
  "NXT-433J-LENP-3NTK-86VP3" : 1.0,
  "NXT-TZ2T-5ZVA-C5TB-GRSSM" : 1.0,
  "NXT-GBVJ-GFS9-WF74-A477J" : 14.0,
  "NXT-NFUN-426S-BEEX-BYRW6" : 5.0,
  "NXT-8N9W-TN4F-YA2S-H5B7R" : 12.0,
  "NXT-3Y36-849T-3WD8-G3G6Q" : 10.0,
  "NXT-KTTD-E3CK-W4A6-FH3TP" : 2.0,
  "NXT-Z6L6-VLA4-EU79-4962E" : 4.0,
  "NXT-ZT3L-7R6M-CAP6-2NJ6W" : 1.0,
  "NXT-S7RD-ETUJ-HQ53-5D4KX" : 3.0,
  "NXT-V9HN-G28G-WLK3-2H856" : 5.0,
  "NXT-LCK5-XM8T-L5TM-3R7H4" : 1.0,
  "NXT-KYH4-BWYQ-W4QX-DQVUY" : 2.0,
  "NXT-ENBR-9223-KURH-G9CEA" : 1.0,
  "NXT-GMCY-ULZP-EJNM-8ENQ5" : 1.0,
  "NXT-8NKV-7JWD-6XSQ-6A5KY" : 2.0,
  "NXT-VP6V-H2DE-U5GA-HZGH5" : 2.0,
  "NXT-RMRV-MRVK-CGB7-2923D" : 16.0,
  "NXT-2EYT-C522-VL6G-FQSMP" : 15.0,
  "NXT-H87Q-PTFP-A87T-GTQ2J" : 16.0,
  "NXT-4MKA-E6C6-ZD5L-DSLX4" : 5.0,
  "NXT-6MVF-XTDR-MDTK-DPHEU" : 2.0,
  "NXT-HAB5-H5X2-L5J7-GCL9N" : 6.0,
  "NXT-TJ8X-CZ3P-SX4G-DLSNS" : 2.0,
  "NXT-26R5-5SV8-GGEC-26BSH" : 16.0,
  "NXT-F29Q-Z9DJ-6TYB-8Y43R" : 7.0,
  "NXT-RWUS-ETXU-PRKL-DRFD7" : 3.0,
  "NXT-39GF-SNTJ-PN9R-HBD34" : 5.0,
  "NXT-96V7-J34N-VQ63-HPVPF" : 12.0,
  "NXT-9W9Z-XC2C-7L63-DVBWF" : 2.0,
  "NXT-FS2K-SEX2-79UT-DXNB9" : 5.0,
  "NXT-44HE-6Z3Y-N2ZL-E9ZPW" : 14.0,
  "NXT-7LUC-22LJ-5WJ4-22222" : 1.0,
  "NXT-LKAJ-S86U-CVVK-5VXB6" : 9.0,
  "NXT-YBRH-UZV8-XV99-BPPP6" : 2.0,
  "NXT-7PJE-3NSH-C7W5-GU4FT" : 1.0,
  "NXT-XWFF-GEP4-J448-2RLYY" : 14.0,
  "NXT-7BCQ-LYZW-YYRP-CB7PQ" : 16.0,
  "NXT-N3N8-NXTF-LUKH-4H8CF" : 10.0,
  "NXT-78DJ-22UJ-6AMF-22222" : 1.0,
  "NXT-5EK6-528Y-98LU-434R4" : 4.0,
  "NXT-PQ5P-9BWV-Y396-93SD6" : 3.0,
  "NXT-F2N7-GHWK-GH6U-8LTJC" : 1.0,
  "NXT-6XTC-TG2L-DDKG-ELMYK" : 16.0,
  "NXT-74VC-NKPE-RYCA-5LMPT" : 1.0,
  "NXT-JBF2-UJLN-GYKM-4E899" : 14.0,
  "NXT-XPYX-L8RB-BLPP-7N92X" : 2.0,
  "NXT-67M3-G335-STG4-3EVUW" : 1.0,
  "NXT-9LKY-DKC8-Q4Q7-BB3X8" : 6.0,
  "NXT-8Q27-6Z96-C29V-B2GBD" : 1.0,
  "NXT-EE3M-NV5Y-6Z3D-AH84U" : 3.0,
  "NXT-MRKC-4LQZ-ZCA7-F9SKD" : 16.0,
  "NXT-BXF5-26QV-VJYE-F5BDJ" : 16.0,
  "NXT-P67N-JFET-JPG9-H52DZ" : 3.0,
  "NXT-WR9W-RPQW-8ZJ7-6U2D7" : 3.0,
  "NXT-EXMV-R7YR-ZAZU-GCKBV" : 2.0,
  "NXT-C3QD-DQUV-X8FT-5YYHN" : 13.0,
  "NXT-YJRX-WTG2-AUYQ-DH9RR" : 1.0,
  "NXT-HFV6-N66W-P7R9-DKRES" : 6.0,
  "NXT-8F69-W9Z9-8M6Y-ETXGZ" : 2.0,
  "NXT-WBLW-5ZL4-A64L-4PDQZ" : 2.0,
  "NXT-PSWT-N4BH-ZYCB-F8LWP" : 1.0,
  "NXT-GYJH-58WZ-ZMBF-AZREY" : 1.0,
  "NXT-GUVX-CCLC-N63N-2UWL2" : 1.0,
  "NXT-36MU-K6Q6-D6KF-EE48X" : 6.0,
  "NXT-5SQV-H8DF-7HNJ-4K3WV" : 1.0,
  "NXT-MNZ9-JNHH-CTVY-3UG79" : 15.0,
  "NXT-7HQE-82RR-FAQ2-4RTL9" : 11.0,
  "NXT-ANNC-QZ8S-NFV2-425H7" : 2.0,
  "NXT-7CTJ-DHLZ-VZ3N-8ZRZD" : 4.0,
  "NXT-83MS-ZV4Z-QV3Y-7U3H6" : 4.0,
  "NXT-CNHJ-42YR-QVZV-GRW8C" : 1.0,
  "NXT-QBTV-LEMS-E5LA-5M35U" : 13.0,
  "NXT-WZWJ-3FXV-KH35-BRCE4" : 7.0,
  "NXT-3NTG-FJPG-FFRY-FSZH4" : 1.0,
  "NXT-NPMF-JVBE-DQH2-FM7UT" : 2.0,
  "NXT-W9Q8-BZJK-3UD4-AHUWX" : 1.0,
  "NXT-772X-VVVV-HGJ3-HG7ZK" : 3.0,
  "NXT-P6VQ-SUAZ-T2UE-HV24Q" : 1.0,
  "NXT-JCZD-4ZKG-XUZ5-ALNYD" : 2.0,
  "NXT-N4PS-NP2D-H97D-72BGS" : 7.0,
  "NXT-QE74-HCES-C3VP-FA9HD" : 1.0,
  "NXT-FAHJ-MNJE-5BHY-24PP4" : 2.0,
  "NXT-FPRZ-BDZG-GGRL-6CTS8" : 4.0,
  "NXT-DW45-RBK5-SP6U-3KD5C" : 14.0,
  "NXT-VKLG-W3WY-WPF7-2GHKY" : 8.0,
  "NXT-TMVC-69YC-SJB4-8YCH7" : 3.0,
  "NXT-HRTB-YNPH-LYXS-ALCDL" : 13.0,
  "NXT-NR2T-PFZU-RLDU-DN3QU" : 3.0,
  "NXT-2V7G-C8BY-KTYY-CAHNU" : 9.0,
  "NXT-46VH-78E7-24HY-2UHTZ" : 1.0,
  "NXT-LYTA-X9EV-YPDG-CCEQT" : 13.0,
  "NXT-LUD7-R2EA-DMDM-9AKMU" : 4.0,
  "NXT-METZ-V5FF-PJU8-2D7RU" : 11.0,
  "NXT-MP7B-F26P-VSME-CQF5B" : 15.0,
  "NXT-W9EA-TDL6-LTM8-6THE6" : 1.0,
  "NXT-JCE6-WCGC-NQB3-GWEQM" : 5.0,
  "NXT-AM5F-GGW9-H4J3-DL7SS" : 2.0,
  "NXT-6C5S-F7CB-7TJC-55L3S" : 5.0,
  "NXT-BK2J-ZMY4-93UY-8EM9V" : 3.0,
  "NXT-7D5M-9WW9-PFSS-96M57" : 13.0,
  "NXT-URK8-PW8G-CMLH-57KKQ" : 1.0,
  "NXT-9RBT-GYTU-P8CF-2PX69" : 1.0,
  "NXT-ALDL-VAG8-Q7US-BUEM3" : 4.0,
  "NXT-DSQP-SACK-CMLK-GN8NF" : 6.0,
  "NXT-6KDS-WBL7-K3VQ-DJ4EX" : 10.0,
  "NXT-2UKS-7VYN-Q73Y-EKE8Y" : 4.0,
  "NXT-U9BG-EMVD-NG2F-BJN95" : 1.0,
  "NXT-QKSK-WCCL-DE4V-8SGFP" : 14.0,
  "NXT-C5WE-EYJ6-449J-HHM4S" : 11.0,
  "NXT-AEEP-46XV-3JEJ-6ZQX6" : 6.0,
  "NXT-T4S6-E3R5-9QQT-9DQT7" : 16.0,
  "NXT-94RK-9X8T-VQRQ-F6LYQ" : 1.0,
  "NXT-GAUU-WUDD-AP3W-9W9PV" : 7.0,
  "NXT-QW4Y-76KT-FN6Z-54RRY" : 7.0,
  "NXT-A6DL-4GN2-SPA2-A3KKL" : 1.0,
  "NXT-HDKA-4ALM-G3WM-66XRG" : 1.0,
  "NXT-NNVJ-95XG-8UEB-CRYPT" : 14.0,
  "NXT-R44K-THFB-DBA8-D2HJU" : 1.0,
  "NXT-G4UU-689D-5RHQ-FZT2G" : 16.0,
  "NXT-KFGJ-M5V7-MT3Y-BXY9D" : 5.0,
  "NXT-HDBR-JLHG-BJNJ-6X8MZ" : 1.0,
  "NXT-A6NF-JE4R-XB6L-FAUFZ" : 16.0,
  "NXT-CMVW-5D3K-3D9M-A3X4K" : 1.0,
  "NXT-2QHM-H99Q-8C9Y-C4XTN" : 6.0,
  "NXT-PJAC-BM2H-B5E3-D79BG" : 1.0,
  "NXT-KWU4-Z9RG-EZE2-69RZH" : 1.0,
  "NXT-2282-SQ2P-PQJW-7K3RB" : 2.0,
  "NXT-V8BS-Q29G-KA69-422YV" : 1.0,
  "NXT-HCVA-MYWS-98PC-9QVCX" : 5.0,
  "NXT-F9AF-P9FM-V73D-3P736" : 11.0,
  "NXT-SMFU-F96C-NA77-H9GHR" : 3.0,
  "NXT-THLJ-CYAL-JQST-6FNS5" : 16.0,
  "NXT-T4BJ-M2B6-9LHP-8YG77" : 1.0,
  "NXT-C7LZ-PQMM-LNNW-2PFJU" : 4.0,
  "NXT-HLNR-4HDK-HQUJ-37545" : 16.0,
  "NXT-BDU3-YY78-T7W8-A9T93" : 1.0,
  "NXT-DAXR-PR6C-EA3X-8YGM4" : 5.0,
  "NXT-SQ9J-JCAN-8XVY-5XN7K" : 1.0,
  "NXT-M6QF-Q5WK-2UXK-5D3HR" : 16.0,
  "NXT-7LB8-8ZPX-3YR9-3L85B" : 16.0,
  "NXT-DTT3-6KSZ-VARJ-DGKGD" : 11.0,
  "NXT-K5KL-23DJ-3XLK-22222" : 1012.0,
  "NXT-EEV3-LGUF-JC43-F7NNN" : 3.0,
  "NXT-7KAC-B7T7-BP6A-E4RXJ" : 3.0,
  "NXT-WAHJ-4CZX-NSZV-6LWDS" : 16.0,
  "NXT-V5K6-FDSK-M2AX-FUMWA" : 1.0,
  "NXT-S37K-7X9X-2RTY-5L438" : 11.0,
  "NXT-2VKN-SJQP-HFGU-4SH6S" : 2.0,
  "NXT-V4WY-U928-GRN8-CKPL9" : 13.0,
  "NXT-FH2N-WBX5-G29G-E2CU4" : 3.0,
  "NXT-AE2X-AAJ8-UVD9-5GTA3" : 10.0,
  "NXT-6RKA-ZVFL-VBS6-7D2EP" : 6.0,
  "NXT-8DSC-MFGJ-HQRP-D7MU3" : 11.0,
  "NXT-VH7W-4N48-34QS-4E88L" : 9.0,
  "NXT-YSC9-GKQ3-FANN-22222" : 2.0,
  "NXT-WHBB-VBW5-H3D5-C8PNY" : 1.0,
  "NXT-WGWC-KKC6-VLFB-7WC6Z" : 13.0,
  "NXT-4698-N8M5-DKQW-FBPA9" : 16.0,
  "NXT-TYS4-2N8X-MC46-DAQVP" : 10.0,
  "NXT-GX4W-RXGW-7PG5-3AJ84" : 16.0,
  "NXT-39J5-ZMF8-L245-DEN6N" : 2.0,
  "NXT-7WVC-W7TJ-REQ2-4VDJD" : 11.0,
  "NXT-49YZ-JDKE-7UYT-EA8XF" : 1.0,
  "NXT-NLFZ-23B5-F98Y-22222" : 16.0,
  "NXT-S96S-MDZY-UKG8-2ACBP" : 2.0,
  "NXT-XNGA-CPJ5-FY4N-HD3G3" : 12.0,
  "NXT-MPF5-UXFD-R382-2BKS6" : 16.0,
  "NXT-YBT7-X9Q3-QULK-GTWWJ" : 10.0,
  "NXT-9ZX2-YW4S-2YY5-ERV8E" : 16.0,
  "NXT-5A9B-Q2UK-6DGQ-BYDWW" : 1.0,
  "NXT-TWU9-P3E4-HCDM-CQ9L6" : 16.0,
  "NXT-5FWQ-6DVC-S323-8JE96" : 1.0,
  "NXT-RAQ8-KCEZ-KDC3-9NDFE" : 3.0,
  "NXT-ELWG-9FPV-KTP6-F7L6T" : 13.0,
  "NXT-F7WW-GKZQ-7AY7-G2C8G" : 5.0,
  "NXT-67RC-ZPFH-DK65-CGTZC" : 3.0,
  "NXT-X9ZH-AYBT-87EQ-7FSWJ" : 15.0,
  "NXT-8YZY-6S8Q-87BR-FJG6Z" : 11.0,
  "NXT-8CBP-XQAH-J47K-GNQPB" : 5.0,
  "NXT-GWGN-63MV-G5JP-DYCZF" : 1.0,
  "NXT-5Z35-ZCDV-BC28-7KL5F" : 3.0,
  "NXT-YE49-2FFV-PNU8-6CXQG" : 16.0,
  "NXT-DXWC-NADK-MCCZ-EZK8A" : 12.0,
  "NXT-E55E-LHQE-VX4R-BM9AR" : 1.0,
  "NXT-FUFK-VH2R-H4ME-32HDG" : 11.0,
  "NXT-2RVZ-JRYZ-ERVM-2PCVK" : 10.0,
  "NXT-ACWP-34XC-K3QW-5BZHJ" : 3.0,
  "NXT-FGT3-88A5-HKTD-HSP6F" : 7.0,
  "NXT-3FXZ-CETU-FD2D-32FGQ" : 1.0,
  "NXT-Y4J6-AH2R-ZMEB-AT4EJ" : 16.0,
  "NXT-L2EQ-QURY-CB6Q-2UWXC" : 10.0,
  "NXT-B7NL-T9JQ-L84H-BPWGH" : 1.0,
  "NXT-D4UF-YXBT-8ZND-9VP2X" : 8.0,
  "NXT-TATE-2XFJ-MJTR-5F45C" : 1.0,
  "NXT-TGNZ-E8VK-69EX-3L9LX" : 7.0,
  "NXT-LMJD-BHGU-ZQGQ-E4972" : 16.0,
  "NXT-WKMU-KC9V-PES8-HAVQ5" : 2.0,
  "NXT-DBBW-BD2X-W89Y-GDWGT" : 6.0,
  "NXT-AW52-JPD7-UG95-9EWE8" : 2.0,
  "NXT-CXB2-WB4Q-NRZX-3EHBZ" : 2.0,
  "NXT-7ML4-22U8-QNXK-22222" : 16.0,
  "NXT-HV5P-5WN7-6GHZ-DDY4P" : 16.0,
  "NXT-9SH5-EWEG-78NP-FHDT6" : 5.0,
  "NXT-M2Y7-FKFH-CAQC-DEF7N" : 1.0,
  "NXT-GK8K-SV48-TRPV-8Z833" : 2.0,
  "NXT-K5ZJ-NNR2-4J4B-D92UF" : 1.0,
  "NXT-ZQHH-R7P8-VUW6-7MC8B" : 7.0,
  "NXT-YPR6-CDUA-LVWE-8RG7G" : 16.0,
  "NXT-LUR3-DR68-6AUS-EQC9H" : 5.0,
  "NXT-TP33-6LDH-JQN8-4MTNA" : 16.0,
  "NXT-4JPP-5C6Y-ZRHU-CVTHX" : 2.0,
  "NXT-5UET-4HMD-6SRE-DPQ82" : 10.0,
  "NXT-UZNP-6LBA-YQ38-3TEY8" : 11.0,
  "NXT-WYT8-43WG-TVY3-ESLXX" : 16.0,
  "NXT-N87W-GX3U-79GV-23U97" : 15.0,
  "NXT-V9Q2-ZWA3-RS5X-BEXXB" : 1.0,
  "NXT-EJGV-FJYM-QBD6-EKZM7" : 1.0,
  "NXT-HPDT-F3EV-QM3K-834K3" : 1.0,
  "NXT-22MG-74J2-UX2S-6H7NL" : 6.0,
  "NXT-VCYR-ACHS-53K4-3LZYW" : 1.0,
  "NXT-H7JC-9F6S-Y5XP-B8B3T" : 8.0,
  "NXT-T9BX-5G25-VTNC-8LZ9S" : 14.0,
  "NXT-RZ9H-H2XD-WTR3-B4WN2" : 6.0,
  "NXT-Q9FB-7XPY-6D6M-FHRN8" : 12.0,
  "NXT-LTEP-LGNV-FLL5-B3X2P" : 4.0,
  "NXT-Q4WH-F8R2-UMJ2-445YT" : 2.0,
  "NXT-P979-WDWE-4EQ6-7TLX5" : 16.0,
  "NXT-USU4-92UY-KEYT-4H649" : 14.0,
  "NXT-7T55-5976-MPBB-8KDRZ" : 6.0,
  "NXT-743S-UDC4-YWXN-22246" : 13.0,
  "NXT-TDCQ-6BLR-YR9S-EQ7BZ" : 1.0,
  "NXT-FPTL-AMK5-UYD9-B8L98" : 2.0,
  "NXT-JLK9-QEG8-3SB6-76D2V" : 9.0,
  "NXT-3PC2-5864-F5DT-7GUPT" : 1.0,
  "NXT-5Z45-YMTY-TQRW-2JY6C" : 6.0,
  "NXT-JW79-3778-LHS6-G88LQ" : 7.0
}

EmoneyRu

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +31/-2
 • Offline Offline
 • Posts: 537
 • techDevComm
  • View Profile
  • Nxt Kit

Payouts:
Code: [Select]
{
  "NXT-HMRK-DS7H-6CP5-3EKYB" : 131.0,
  "NXT-B8SA-UFVM-YWCM-9C6GZ" : 30.0,
  "NXT-LYSW-N4N4-FR4Z-2KC2D" : 24.0,
  "NXT-3Y36-849T-3WD8-G3G6Q" : 28.0,
  "NXT-KTTD-E3CK-W4A6-FH3TP" : 22.0,
  "NXT-RMRV-MRVK-CGB7-2923D" : 30.0,
  "NXT-2EYT-C522-VL6G-FQSMP" : 28.0,
  "NXT-H87Q-PTFP-A87T-GTQ2J" : 30.0,
  "NXT-26R5-5SV8-GGEC-26BSH" : 27.0,
  "NXT-96V7-J34N-VQ63-HPVPF" : 26.0,
  "NXT-44HE-6Z3Y-N2ZL-E9ZPW" : 28.0,
  "NXT-LKAJ-S86U-CVVK-5VXB6" : 25.0,
  "NXT-KLMY-XWF7-HHKH-BGS5Y" : 25.0,
  "NXT-XWFF-GEP4-J448-2RLYY" : 28.0,
  "NXT-7BCQ-LYZW-YYRP-CB7PQ" : 30.0,
  "NXT-6XTC-TG2L-DDKG-ELMYK" : 25.0,
  "NXT-JBF2-UJLN-GYKM-4E899" : 27.0,
  "NXT-MRKC-4LQZ-ZCA7-F9SKD" : 30.0,
  "NXT-BXF5-26QV-VJYE-F5BDJ" : 30.0,
  "NXT-3GA5-ZE62-NEUB-A9XGR" : 27.0,
  "NXT-C3QD-DQUV-X8FT-5YYHN" : 25.0,
  "NXT-R8VT-6C23-WYRJ-8UUBZ" : 21.0,
  "NXT-MNZ9-JNHH-CTVY-3UG79" : 24.0,
  "NXT-7HQE-82RR-FAQ2-4RTL9" : 23.0,
  "NXT-WZWJ-3FXV-KH35-BRCE4" : 22.0,
  "NXT-XK4J-RN7N-UTMV-AANJ5" : 65.0,
  "NXT-LAHF-ULUT-R2DG-D98QB" : 37.0,
  "NXT-VKLG-W3WY-WPF7-2GHKY" : 25.0,
  "NXT-DTB3-CRYB-D5YM-FTSEG" : 26.0,
  "NXT-2V7G-C8BY-KTYY-CAHNU" : 27.0,
  "NXT-LYTA-X9EV-YPDG-CCEQT" : 24.0,
  "NXT-MP7B-F26P-VSME-CQF5B" : 29.0,
  "NXT-MAEF-Y5ND-K63M-4ZPCG" : 20.0,
  "NXT-BK2J-ZMY4-93UY-8EM9V" : 61.0,
  "NXT-2UKS-7VYN-Q73Y-EKE8Y" : 36.0,
  "NXT-QKSK-WCCL-DE4V-8SGFP" : 22.0,
  "NXT-C5WE-EYJ6-449J-HHM4S" : 25.0,
  "NXT-VPP6-RFBG-WMAH-54SDX" : 35.0,
  "NXT-T4S6-E3R5-9QQT-9DQT7" : 29.0,
  "NXT-NNVJ-95XG-8UEB-CRYPT" : 57.0,
  "NXT-G4UU-689D-5RHQ-FZT2G" : 28.0,
  "NXT-A6NF-JE4R-XB6L-FAUFZ" : 30.0,
  "NXT-V29U-VXZJ-H8UJ-835MA" : 31.0,
  "NXT-8RBV-8F26-RZSX-F3RBZ" : 53.0,
  "NXT-HCVA-MYWS-98PC-9QVCX" : 24.0,
  "NXT-F9AF-P9FM-V73D-3P736" : 28.0,
  "NXT-THLJ-CYAL-JQST-6FNS5" : 30.0,
  "NXT-HLNR-4HDK-HQUJ-37545" : 30.0,
  "NXT-BAD7-238Z-2SEX-2TJ2S" : 58.0,
  "NXT-M6QF-Q5WK-2UXK-5D3HR" : 30.0,
  "NXT-7LB8-8ZPX-3YR9-3L85B" : 30.0,
  "NXT-K5KL-23DJ-3XLK-22222" : 1012.0,
  "NXT-WAHJ-4CZX-NSZV-6LWDS" : 30.0,
  "NXT-V4WY-U928-GRN8-CKPL9" : 26.0,
  "NXT-AS6F-9RJA-5NQN-8BS4E" : 63.0,
  "NXT-AE2X-AAJ8-UVD9-5GTA3" : 25.0,
  "NXT-8DSC-MFGJ-HQRP-D7MU3" : 31.0,
  "NXT-WGWC-KKC6-VLFB-7WC6Z" : 25.0,
  "NXT-4698-N8M5-DKQW-FBPA9" : 30.0,
  "NXT-TYS4-2N8X-MC46-DAQVP" : 22.0,
  "NXT-GX4W-RXGW-7PG5-3AJ84" : 30.0,
  "NXT-7WVC-W7TJ-REQ2-4VDJD" : 23.0,
  "NXT-NLFZ-23B5-F98Y-22222" : 30.0,
  "NXT-GNGY-E986-VVJG-7D2SK" : 38.0,
  "NXT-MPF5-UXFD-R382-2BKS6" : 29.0,
  "NXT-9ZX2-YW4S-2YY5-ERV8E" : 25.0,
  "NXT-TWU9-P3E4-HCDM-CQ9L6" : 30.0,
  "NXT-5FWQ-6DVC-S323-8JE96" : 30.0,
  "NXT-ELWG-9FPV-KTP6-F7L6T" : 32.0,
  "NXT-67RC-ZPFH-DK65-CGTZC" : 22.0,
  "NXT-X9ZH-AYBT-87EQ-7FSWJ" : 29.0,
  "NXT-8YZY-6S8Q-87BR-FJG6Z" : 22.0,
  "NXT-8CBP-XQAH-J47K-GNQPB" : 69.0,
  "NXT-YE49-2FFV-PNU8-6CXQG" : 30.0,
  "NXT-DXWC-NADK-MCCZ-EZK8A" : 22.0,
  "NXT-FUFK-VH2R-H4ME-32HDG" : 22.0,
  "NXT-QZUC-3VDR-H9VH-FDPTM" : 24.0,
  "NXT-Y4J6-AH2R-ZMEB-AT4EJ" : 30.0,
  "NXT-D4UF-YXBT-8ZND-9VP2X" : 22.0,
  "NXT-LMJD-BHGU-ZQGQ-E4972" : 30.0,
  "NXT-WKMU-KC9V-PES8-HAVQ5" : 24.0,
  "NXT-7ML4-22U8-QNXK-22222" : 29.0,
  "NXT-HV5P-5WN7-6GHZ-DDY4P" : 30.0,
  "NXT-YPR6-CDUA-LVWE-8RG7G" : 30.0,
  "NXT-TP33-6LDH-JQN8-4MTNA" : 25.0,
  "NXT-5UET-4HMD-6SRE-DPQ82" : 22.0,
  "NXT-UZNP-6LBA-YQ38-3TEY8" : 23.0,
  "NXT-WYT8-43WG-TVY3-ESLXX" : 30.0,
  "NXT-N87W-GX3U-79GV-23U97" : 27.0,
  "NXT-22MG-74J2-UX2S-6H7NL" : 21.0,
  "NXT-T9BX-5G25-VTNC-8LZ9S" : 26.0,
  "NXT-Q9FB-7XPY-6D6M-FHRN8" : 21.0,
  "NXT-Q4WH-F8R2-UMJ2-445YT" : 29.0,
  "NXT-P979-WDWE-4EQ6-7TLX5" : 29.0,
  "NXT-USU4-92UY-KEYT-4H649" : 34.0,
  "NXT-7T55-5976-MPBB-8KDRZ" : 23.0,
  "NXT-743S-UDC4-YWXN-22246" : 23.0,
  "NXT-TDCQ-6BLR-YR9S-EQ7BZ" : 28.0,
  "NXT-JLK9-QEG8-3SB6-76D2V" : 28.0
}

EmoneyRu

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +31/-2
 • Offline Offline
 • Posts: 537
 • techDevComm
  • View Profile
  • Nxt Kit

Left (init for next round's peers):
Code: [Select]
{
"NXT-RRVG-2HWZ-TZEM-22222":10.0,
"NXT-WTGT-LW7A-B8KC-GNUL4":1.0,
"NXT-HMRK-DS7H-6CP5-3EKYB":0.8591666666630431,
"NXT-B5WD-FU8E-QDPV-G65TJ":5.0,
"NXT-TVHS-JGUR-8KCP-E5ZV3":8.0,
"NXT-2VDB-TV55-NH75-38V5P":8.0,
"NXT-ZEKG-CHYB-N8AR-4TQ3U":3.0,
"NXT-G7PF-JD45-C6QY-EEHKE":1.0,
"NXT-65PU-ZM5D-AF2Z-GQZND":1.1041666666666667,
"NXT-YQG4-JGA2-HEK9-CQZYZ":1.0,
"NXT-YHYX-K3AX-832E-7NYRN":1.0,
"NXT-HPW9-EC4H-KJPT-7STQV":17.020833333333336,
"NXT-XRK4-5HYK-5965-9FH4Z":12.0,
"NXT-433J-LENP-3NTK-86VP3":3.0,
"NXT-TZ2T-5ZVA-C5TB-GRSSM":1.0,
"NXT-CG3K-VKG3-U2FC-HUPAZ":1.130833333333335,
"NXT-UX5D-V7WG-N9C3-BKB25":1.0,
"NXT-GBVJ-GFS9-WF74-A477J":18.042500000000015,
"NXT-EGGB-SLRL-B9KT-2CGSW":2.0,
"NXT-9P2A-FZ8R-JVSU-32ECR":1.0,
"NXT-LYSW-N4N4-FR4Z-2KC2D":0.6700000000004636,
"NXT-NFUN-426S-BEEX-BYRW6":5.0,
"NXT-ZSWV-CT5Y-RAHC-6U9DG":0.02749999999999998,
"NXT-8N9W-TN4F-YA2S-H5B7R":12.0,
"NXT-TQN6-2RH8-79AZ-7WVQ2":1.0,
"NXT-S3JT-5JJE-ZC8F-D7F5M":2.0,
"NXT-HVGP-XQ27-C8RG-CH535":2.0,
"NXT-JBCS-ZYVL-GCC8-DCFWD":1.0,
"NXT-E9DA-A5K6-X3MK-69LAJ":2.0,
"NXT-3T2W-6HXY-UGUL-BS85F":6.0,
"NXT-GE96-NYW7-JMLA-3Y362":1.0,
"NXT-R28J-YR7D-DW6Y-CAHAU":2.0,
"NXT-GFYJ-TY44-885Q-3VJJA":1.0,
"NXT-Z6L6-VLA4-EU79-4962E":8.0,
"NXT-ZT3L-7R6M-CAP6-2NJ6W":7.0,
"NXT-TUAS-BY3U-6S7V-5TXHZ":3.0,
"NXT-RCD8-ETJP-8Z2H-CCHSR":2.0,
"NXT-GQ27-DD53-YM6K-ER6HK":4.0,
"NXT-S7RD-ETUJ-HQ53-5D4KX":7.0,
"NXT-V9HN-G28G-WLK3-2H856":7.0,
"NXT-LCK5-XM8T-L5TM-3R7H4":1.0,
"NXT-KYH4-BWYQ-W4QX-DQVUY":7.0,
"NXT-ENBR-9223-KURH-G9CEA":18.710000000000083,
"NXT-4W8S-MSTU-8N8Q-2RXSL":4.0,
"NXT-GMCY-ULZP-EJNM-8ENQ5":6.0,
"NXT-8NKV-7JWD-6XSQ-6A5KY":2.0,
"NXT-VP6V-H2DE-U5GA-HZGH5":11.480000000000283,
"NXT-W6G8-F4ES-MSTS-5269V":6.0,
"NXT-XRNQ-DUUY-HLSV-AC3TW":3.8350000000003504,
"NXT-FC69-GJC5-XHFG-DVBCU":10.0,
"NXT-LXP3-GLNB-ASD5-FA79Q":1.0,
"NXT-BF9E-RH4D-A4HS-34QKR":3.0,
"NXT-GQVC-6XB5-PKL7-GZ4YF":2.0,
"NXT-WLGZ-CLXL-GVKW-3JC43":1.0,
"NXT-4MKA-E6C6-ZD5L-DSLX4":5.0,
"NXT-6MVF-XTDR-MDTK-DPHEU":8.0,
"NXT-Q4N3-V2QJ-S3GT-FW4Z9":2.0,
"NXT-8V3E-34ST-T4UW-AYGY2":1.0,
"NXT-HAB5-H5X2-L5J7-GCL9N":11.0,
"NXT-6A4Q-L7L6-LAL7-GA2NJ":1.0,
"NXT-TJ8X-CZ3P-SX4G-DLSNS":2.0,
"NXT-F29Q-Z9DJ-6TYB-8Y43R":11.0,
"NXT-RWUS-ETXU-PRKL-DRFD7":8.0,
"NXT-9H8W-2722-B4Z5-B6TXB":1.0,
"NXT-9QU7-NDSL-ZDMV-52JF5":2.0,
"NXT-X55Q-HC52-P96P-CCGH5":2.0,
"NXT-39GF-SNTJ-PN9R-HBD34":5.0,
"NXT-TU7P-SCUQ-2TB9-2BDKT":1.0,
"NXT-4V45-JFHR-6H8U-2B3DV":10.0,
"NXT-E637-29M4-RWJR-A8GWE":1.0,
"NXT-9W9Z-XC2C-7L63-DVBWF":2.0,
"NXT-FS2K-SEX2-79UT-DXNB9":12.0,
"NXT-PG3E-SGWA-K9Y7-2CXKD":1.0,
"NXT-CVZ2-Y5WW-UU7C-7ZCV7":1.0,
"NXT-YLQS-M85R-NP6A-3NBJL":2.0,
"NXT-44HE-6Z3Y-N2ZL-E9ZPW":0.02083333333333215,
"NXT-Z9QP-38TL-24GT-FS6SL":11.0,
"NXT-P2LG-5PX9-72LB-5HC5K":3.0,
"NXT-FRNZ-PDJF-2CQT-DQ4WQ":3.375000000000001,
"NXT-MEDU-4VLQ-KJN6-5KLHH":1.0,
"NXT-7LUC-22LJ-5WJ4-22222":3.0,
"NXT-YBRH-UZV8-XV99-BPPP6":4.0,
"NXT-KLMY-XWF7-HHKH-BGS5Y":0.10416666666696983,
"NXT-QUUE-9M9E-TRC5-24Q2M":1.0,
"NXT-7PJE-3NSH-C7W5-GU4FT":1.0,
"NXT-B472-XPVX-MW5A-6ALAU":1.0,
"NXT-SGTB-4NKL-S34Z-76GQJ":2.0,
"NXT-NPM3-M8QD-KSAL-CLNRP":1.0,
"NXT-LXWE-JNE3-MPQ9-CCX8K":0.22999999999982634,
"NXT-SQSZ-XNXL-62GV-6ECAN":4.0,
"NXT-BRFN-RM4L-ZCCK-HXX7N":5.0,
"NXT-N3N8-NXTF-LUKH-4H8CF":10.0,
"NXT-BP4D-WR4B-9ZK7-3CQ36":0.015833333333333335,
"NXT-78DJ-22UJ-6AMF-22222":7.0,
"NXT-5EK6-528Y-98LU-434R4":4.0,
"NXT-DBH9-ZWLK-ZSHV-7XAKC":6.0,
"NXT-BZD7-EEV8-BZS7-CQQXB":0.04499999999999995,
"NXT-TRCN-ZSHH-R4YS-HLAYP":5.0,
"NXT-4BYW-Z4MJ-K4X5-HFXFD":3.0,
"NXT-GSFR-UGF5-D6HM-GWZSV":5.0,
"NXT-PQ5P-9BWV-Y396-93SD6":5.0,
"NXT-F2N7-GHWK-GH6U-8LTJC":1.0,
"NXT-UUUM-ZXHS-2S49-4RDZ9":1.0,
"NXT-NFDZ-F697-TS87-FMVHR":7.0,
"NXT-74VC-NKPE-RYCA-5LMPT":11.0,
"NXT-Z2A2-SQMM-4JPB-5GR85":1.0,
"NXT-6WHB-JYP7-QJJ2-DST9T":1.0,
"NXT-QE62-J4F9-TWDB-6K2CG":2.0,
"NXT-X5EF-HTB2-RLYU-HW8E7":4.0,
"NXT-KFX2-HDBV-6QMX-9WXEX":1.0,
"NXT-XPYX-L8RB-BLPP-7N92X":12.0,
"NXT-67M3-G335-STG4-3EVUW":4.0,
"NXT-ZUQY-AKML-GHM3-HFYQC":1.0,
"NXT-VVTG-H927-L8EK-FTBNA":2.0,
"NXT-9XEN-PLLG-RUW8-2H7SV":0.757499999999929,
"NXT-V7JV-78FM-L2W6-FUWTZ":1.0,
"NXT-9LKY-DKC8-Q4Q7-BB3X8":10.0,
"NXT-X95R-PRA8-9TKX-FRTUQ":1.0,
"NXT-8Q27-6Z96-C29V-B2GBD":1.0,
"NXT-EE3M-NV5Y-6Z3D-AH84U":3.0,
"NXT-VMMH-DHEM-R6C8-CU2J9":11.870000000000028,
"NXT-6X5J-7UNN-A9NB-9QJUU":1.0,
"NXT-JT6F-UKTE-7VK6-85XYM":4.0,
"NXT-3XGR-TGMC-6XWW-A48JD":2.0,
"NXT-P67N-JFET-JPG9-H52DZ":4.0,
"NXT-MRBN-8DFH-PFMK-A4DBM":6.0,
"NXT-GTZ2-LLVH-ZD6E-2D533":0.654166666666675,
"NXT-WR9W-RPQW-8ZJ7-6U2D7":6.0,
"NXT-EXMV-R7YR-ZAZU-GCKBV":3.0,
"NXT-3GA5-ZE62-NEUB-A9XGR":0.12583333333326863,
"NXT-K5NM-MEV7-AL3Q-8BNFQ":0.016666666666666666,
"NXT-QK5L-7YM9-YPVF-55GL5":4.65416666666672,
"NXT-YJRX-WTG2-AUYQ-DH9RR":2.0,
"NXT-HC73-3M32-CRCX-8PNRT":1.1083333333333285,
"NXT-HFV6-N66W-P7R9-DKRES":15.0,
"NXT-8F69-W9Z9-8M6Y-ETXGZ":8.0,
"NXT-WBLW-5ZL4-A64L-4PDQZ":6.0,
"NXT-PSWT-N4BH-ZYCB-F8LWP":2.833333333333525,
"NXT-XEX2-YEMY-USHK-5BBNZ":3.0,
"NXT-SPZP-5YVR-66S5-7SP4A":1.0,
"NXT-9TS8-LNUR-ZXYV-7CGYH":1.0,
"NXT-GYJH-58WZ-ZMBF-AZREY":1.0,
"NXT-6XQ7-N76X-G5CJ-A68KE":12.0,
"NXT-VF2Z-P35X-UND9-5BDE9":3.5416666666668,
"NXT-AFG5-XJWA-AWVL-2SU23":6.0,
"NXT-PKXM-WH25-UXXG-CJAVD":3.0,
"NXT-R8VT-6C23-WYRJ-8UUBZ":0.5658333333331989,
"NXT-FCKG-WYM8-EAS6-GXDDA":1.0,
"NXT-GUVX-CCLC-N63N-2UWL2":1.0,
"NXT-Y5A5-HZUR-PEER-EY2G4":2.291666666666704,
"NXT-36MU-K6Q6-D6KF-EE48X":16.0,
"NXT-ZK9S-42U6-2S6F-9DGGT":1.0,
"NXT-DABA-3XF2-VZL5-4D4TE":2.0,
"NXT-5SQV-H8DF-7HNJ-4K3WV":8.0,
"NXT-ANNC-QZ8S-NFV2-425H7":17.0,
"NXT-7CTJ-DHLZ-VZ3N-8ZRZD":7.0,
"NXT-FDMW-3E4C-PVQD-4XCNC":10.354166666667178,
"NXT-83MS-ZV4Z-QV3Y-7U3H6":11.0,
"NXT-CNHJ-42YR-QVZV-GRW8C":5.0,
"NXT-QBTV-LEMS-E5LA-5M35U":13.0,
"NXT-WZWJ-3FXV-KH35-BRCE4":0.17166666666631158,
"NXT-8HNT-4ZTF-ZXH3-7RU38":5.0,
"NXT-QBW3-6CNF-NBRW-9UKEG":1.0,
"NXT-3NTG-FJPG-FFRY-FSZH4":3.0,
"NXT-46ZE-BQYK-R26H-8HRRB":0.1249999999997442,
"NXT-F96M-8X9Z-M88Q-3BW3X":0.7875000000000114,
"NXT-NPMF-JVBE-DQH2-FM7UT":12.0,
"NXT-FLVS-VRBV-LDPD-6DZ9W":3.0,
"NXT-RBWW-VPR4-FXGS-DCPW2":5.0,
"NXT-YL78-U9PB-AUHL-HUJU8":16.06000000000018,
"NXT-YNZ6-HE8K-TPF6-AV45K":7.0,
"NXT-W9Q8-BZJK-3UD4-AHUWX":2.0,
"NXT-L83J-FJ9B-4NB3-4G5VU":4.0766666666672045,
"NXT-45XR-DDUM-ER5F-43RQC":0.3558333333333348,
"NXT-Z6DA-R5BL-2PAM-AQRAW":6.0,
"NXT-WTLL-Z8CV-E8QH-DEXC5":4.0,
"NXT-XK4J-RN7N-UTMV-AANJ5":0.3324999999998255,
"NXT-MLL9-3YKL-H2Q4-ARSAY":1.0,
"NXT-P63Z-9Y8Z-CWCS-2P5ZD":1.0,
"NXT-772X-VVVV-HGJ3-HG7ZK":11.0,
"NXT-P6VQ-SUAZ-T2UE-HV24Q":1.0,
"NXT-ED2R-NXGT-93BJ-HAB8L":13.145833333333433,
"NXT-WTRL-FR4P-JHNY-7U6C8":1.0,
"NXT-JCZD-4ZKG-XUZ5-ALNYD":2.0,
"NXT-N4PS-NP2D-H97D-72BGS":9.0,
"NXT-4BP4-TXCZ-HHM3-8YMFN":4.0,
"NXT-3S9K-NZLR-W7H8-HR8DW":9.0,
"NXT-8UNC-QVL6-43W7-9KMFT":3.0,
"NXT-QE74-HCES-C3VP-FA9HD":20.0,
"NXT-V2NY-WZ74-YNGZ-CHZT5":0.8416666666666793,
"NXT-AMUY-UUWP-MPZZ-D57DT":4.0,
"NXT-FAHJ-MNJE-5BHY-24PP4":9.0,
"NXT-44G3-AC7Y-G3P2-3CLAH":4.0,
"NXT-LAHF-ULUT-R2DG-D98QB":0.880833333333598,
"NXT-AXEW-Y4Z9-EX6T-HPGWT":0.0858333333333334,
"NXT-93RA-557X-G9VG-4RBWB":8.624999999999972,
"NXT-FPRZ-BDZG-GGRL-6CTS8":4.0,
"NXT-LHVA-UYW6-MUVK-7TXHV":6.0,
"NXT-2JC4-GM6A-YR2B-DNTDY":5.0,
"NXT-RJU8-JSNR-H9J4-2KWKY":0.4391666666665608,
"NXT-ZKPZ-7QNC-9H8P-3MYF3":1.0,
"NXT-DW45-RBK5-SP6U-3KD5C":14.0,
"NXT-HEWU-6KDT-BM8Q-6A9GY":0.6416666666666611,
"NXT-YJ25-HTWF-N8RR-4TJAY":6.0,
"NXT-AMRN-3PQ8-MZN7-HQEMR":1.0,
"NXT-TMVC-69YC-SJB4-8YCH7":14.209166666667162,
"NXT-HRTB-YNPH-LYXS-ALCDL":13.0,
"NXT-NR2T-PFZU-RLDU-DN3QU":14.0,
"NXT-UTA4-MYXX-ZFXL-FBQ9G":2.0,
"NXT-B7J4-8WXH-NWZR-CVA5D":1.0,
"NXT-DTB3-CRYB-D5YM-FTSEG":0.4166666666648631,
"NXT-2V7G-C8BY-KTYY-CAHNU":0.5208333333333286,
"NXT-PJ5P-X3Y2-AUER-DL8CQ":0.8158333333333454,
"NXT-46VH-78E7-24HY-2UHTZ":5.0,
"NXT-UNDW-H4LR-7PKM-67YF4":1.0,
"NXT-VA35-UT98-ABXZ-44J64":4.520833333333334,
"NXT-LUD7-R2EA-DMDM-9AKMU":12.0,
"NXT-METZ-V5FF-PJU8-2D7RU":20.0,
"NXT-W9EA-TDL6-LTM8-6THE6":1.0,
"NXT-QCHL-NRMF-26CY-74V9E":1.0,
"NXT-3CUW-4GRB-6F87-FVSDF":2.0,
"NXT-JCE6-WCGC-NQB3-GWEQM":5.0,
"NXT-AM5F-GGW9-H4J3-DL7SS":2.0,
"NXT-EQ76-HG8J-JXPQ-B2CFA":2.0,
"NXT-FK5G-7QST-A4U5-DXY5G":9.286666666666566,
"NXT-6C5S-F7CB-7TJC-55L3S":15.0,
"NXT-KCK2-WKXK-7F4A-7MH38":3.0,
"NXT-ZDQK-DWU4-HH2Y-4ELL6":3.0,
"NXT-DJTJ-N8QM-CPQB-FEZTY":1.0,
"NXT-MAEF-Y5ND-K63M-4ZPCG":0.548333333333872,
"NXT-RYVQ-9669-ERFC-CJKDP":9.879999999999969,
"NXT-BK2J-ZMY4-93UY-8EM9V":0.7125000000010999,
"NXT-7D5M-9WW9-PFSS-96M57":17.0,
"NXT-SLTE-P3UQ-EQ92-D5RYE":18.0,
"NXT-URK8-PW8G-CMLH-57KKQ":13.0,
"NXT-EPSG-46SM-HL4T-CAXN6":11.0,
"NXT-4ZS8-86DG-WKNX-9UQQF":1.3133333333330997,
"NXT-9RBT-GYTU-P8CF-2PX69":2.0,
"NXT-6X34-LB5R-2KVE-579KK":4.666666666666667,
"NXT-J37K-X67U-3RC7-88CT8":1.0,
"NXT-4QZR-GBWC-P8U6-7WMAP":10.93833333333364,
"NXT-ALDL-VAG8-Q7US-BUEM3":5.0,
"NXT-DSQP-SACK-CMLK-GN8NF":12.854166666666817,
"NXT-UWJU-XXST-3MPQ-2JWG7":1.0,
"NXT-6KDS-WBL7-K3VQ-DJ4EX":19.0,
"NXT-2UKS-7VYN-Q73Y-EKE8Y":0.4166666666667993,
"NXT-HYTB-S8UF-DEM8-AMJNV":0.8341666666666792,
"NXT-U9BG-EMVD-NG2F-BJN95":1.0,
"NXT-SVEK-VTRU-HWLQ-ADJGV":1.0,
"NXT-NNBQ-NXU8-8R7E-3TG5M":2.0,
"NXT-XQ9C-JQQB-6R5C-DRZHQ":1.0,
"NXT-AEEP-46XV-3JEJ-6ZQX6":15.0,
"NXT-R67P-6BZ2-XWAK-8RHZR":5.0,
"NXT-W9EE-TRNF-ES6B-92X7N":5.0,
"NXT-2XT3-3RP8-FHMJ-6ANVS":4.330000000000111,
"NXT-XK6U-MB8X-266F-C46P3":9.0,
"NXT-VPP6-RFBG-WMAH-54SDX":0.17000000000009408,
"NXT-SANE-A8ZT-9AXH-BVCTX":12.0,
"NXT-94RK-9X8T-VQRQ-F6LYQ":2.0,
"NXT-YXT7-V4DK-DC5X-9AQ58":0.42500000000000304,
"NXT-ZRV3-WR6C-W8P5-7EKJU":2.0,
"NXT-GAUU-WUDD-AP3W-9W9PV":19.0,
"NXT-6YRF-WUCN-KPMC-8PSWJ":5.0,
"NXT-QW4Y-76KT-FN6Z-54RRY":18.0,
"NXT-A6DL-4GN2-SPA2-A3KKL":14.416666666667036,
"NXT-HDKA-4ALM-G3WM-66XRG":1.0,
"NXT-NNVJ-95XG-8UEB-CRYPT":0.8633333333331592,
"NXT-LN3D-T2LN-WJSF-BNWN2":2.0,
"NXT-R44K-THFB-DBA8-D2HJU":4.0,
"NXT-KFGJ-M5V7-MT3Y-BXY9D":5.0,
"NXT-AQCE-U929-GX3S-BEMHU":1.0,
"NXT-HDBR-JLHG-BJNJ-6X8MZ":3.0,
"NXT-R54H-5CST-CAQ7-24SB2":2.0,
"NXT-BT9N-Z4H7-X9FU-CST3M":1.0,
"NXT-CCVF-F3LV-FZCS-EB3LR":1.0,
"NXT-2NCG-G7LC-Z8KU-GRR9S":1.0,
"NXT-8E6V-YBWH-5VMR-26ESD":2.0,
"NXT-3VEA-RUE2-BUFF-9Y9G2":1.0,
"NXT-CSQ5-K2GT-FP8S-DVMFK":1.0,
"NXT-CMVW-5D3K-3D9M-A3X4K":9.063333333333674,
"NXT-2QHM-H99Q-8C9Y-C4XTN":16.0,
"NXT-PJAC-BM2H-B5E3-D79BG":4.0,
"NXT-KWU4-Z9RG-EZE2-69RZH":15.0,
"NXT-2282-SQ2P-PQJW-7K3RB":15.0,
"NXT-V29U-VXZJ-H8UJ-835MA":0.10416666666690588,
"NXT-V8BS-Q29G-KA69-422YV":14.0,
"NXT-8RBV-8F26-RZSX-F3RBZ":0.17000000000005144,
"NXT-86P9-AUNG-ZZXL-H9VBB":19.0,
"NXT-EAVH-SLEV-KSEE-EE2KP":1.0,
"NXT-7LUP-MRCU-VHAB-C5XXJ":1.0,
"NXT-VE25-CYXM-M9ZQ-246NH":3.0,
"NXT-6HLW-9ETE-KPQ7-82DH8":0.8616666666666798,
"NXT-SMFU-F96C-NA77-H9GHR":6.0,
"NXT-T4BJ-M2B6-9LHP-8YG77":1.0,
"NXT-27KV-WBHF-6NLK-CC8MB":1.0,
"NXT-C7LZ-PQMM-LNNW-2PFJU":9.729166666667101,
"NXT-BAD7-238Z-2SEX-2TJ2S":0.1683333333336634,
"NXT-3V6A-WUZF-TJTX-DER35":1.0,
"NXT-BDU3-YY78-T7W8-A9T93":3.022499999999723,
"NXT-DAXR-PR6C-EA3X-8YGM4":5.104166666667098,
"NXT-427K-M6FX-32RB-2X3V6":1.0,
"NXT-SQ9J-JCAN-8XVY-5XN7K":8.0,
"NXT-7LB8-8ZPX-3YR9-3L85B":0.7708333333333357,
"NXT-DTT3-6KSZ-VARJ-DGKGD":11.0,
"NXT-EH6X-PSBX-MXLM-69FFZ":1.0,
"NXT-NRGJ-86TR-QBUU-D2C3S":1.0,
"NXT-EEV3-LGUF-JC43-F7NNN":3.0,
"NXT-TV64-EF58-PNAL-GZNE5":1.0,
"NXT-FSHC-RL4M-D5SD-8DASY":1.0,
"NXT-5HH5-H83V-ETA2-8WNQP":19.687499999999996,
"NXT-XYQF-YGS2-5QCH-6Q2CZ":10.770833333333366,
"NXT-7KAC-B7T7-BP6A-E4RXJ":11.0,
"NXT-W8NF-QLQ7-54JS-7Z73P":1.0,
"NXT-V5K6-FDSK-M2AX-FUMWA":3.0,
"NXT-FRBQ-SQ2T-HYL7-5X7VZ":7.0,
"NXT-9J8A-WLA7-6YZU-EPA4D":5.0,
"NXT-YKDR-R624-MM4S-5ZKQK":0.7733333333338166,
"NXT-S37K-7X9X-2RTY-5L438":13.0,
"NXT-A8RW-HKUE-AET2-9FXTR":2.0,
"NXT-2VKN-SJQP-HFGU-4SH6S":10.0,
"NXT-49FT-VJPW-RC64-GRH64":9.0,
"NXT-JXRD-GKMR-WD9Y-83CK7":1.0,
"NXT-WFMJ-33VP-DSFN-7A7TA":1.750833333333333,
"NXT-8Y96-J2JN-8NWA-4XK74":0.7716666666663035,
"NXT-5WW2-XQ63-CFGM-G7YAJ":1.0,
"NXT-P2MJ-LKUK-RHEA-2NFJD":2.0,
"NXT-AS6F-9RJA-5NQN-8BS4E":0.40083333333319615,
"NXT-2Y8R-5NBZ-58ZW-CZSLZ":2.0,
"NXT-2AZQ-46MC-3PQ4-9TVV8":1.0,
"NXT-RR3S-3ZQZ-YBJB-2BMB8":1.0,
"NXT-FH2N-WBX5-G29G-E2CU4":3.0,
"NXT-6RKA-ZVFL-VBS6-7D2EP":6.0,
"NXT-KUU3-FXUT-KYY2-GVLW5":0.8958333333338402,
"NXT-VH7W-4N48-34QS-4E88L":15.0,
"NXT-YSC9-GKQ3-FANN-22222":6.0,
"NXT-YTTX-3RBM-6ETB-49LRA":1.0,
"NXT-WHBB-VBW5-H3D5-C8PNY":4.0,
"NXT-6HEP-7WB4-BH38-7UE8V":19.267500000000645,
"NXT-FTPH-FHM6-P5GK-2893P":8.0,
"NXT-K9DH-7GRB-32G2-9H7JT":1.0,
"NXT-U747-4TP7-ATU4-3QK3H":1.0,
"NXT-J2MS-AZL3-85VQ-DBRDQ":5.0,
"NXT-DVE3-4PH5-NYXG-H8ARX":10.0,
"NXT-39J5-ZMF8-L245-DEN6N":17.0,
"NXT-7WVC-W7TJ-REQ2-4VDJD":0.10583333333368827,
"NXT-EZHV-R8LY-VYPX-4YYJN":1.0,
"NXT-7LPK-BUH3-6SCV-CDTRM":1.0,
"NXT-URSL-DDWX-2F8Y-4ACSG":2.0,
"NXT-XJBZ-4W56-XJS2-FPLZT":1.4999999999999982,
"NXT-AR77-SW4Y-M3VA-DUSTY":9.0,
"NXT-K77P-MN3G-YN7G-3SARD":3.7916666666666683,
"NXT-49YZ-JDKE-7UYT-EA8XF":8.0,
"NXT-63NR-ZCLN-H7QF-EBFSU":1.0625000000000058,
"NXT-GNGY-E986-VVJG-7D2SK":0.14750000000050534,
"NXT-M3JR-99SB-YPHG-HVN4W":1.0,
"NXT-XFAH-7N9C-6AS6-B3GLZ":4.0,
"NXT-S96S-MDZY-UKG8-2ACBP":2.0,
"NXT-XNGA-CPJ5-FY4N-HD3G3":12.0,
"NXT-4F7R-AXFN-4X4H-DMAYW":7.0,
"NXT-S9KY-XQGC-6G2A-BNQXP":1.0,
"NXT-P3VW-DUAX-CL33-9FVUD":11.090000000000037,
"NXT-HMVV-XMBN-GYXK-22BKK":6.083333333333812,
"NXT-7R8S-X9GD-W3M9-DWCX2":15.0,
"NXT-ALP6-JWLS-K25S-DYTMB":2.0,
"NXT-YBT7-X9Q3-QULK-GTWWJ":18.0,
"NXT-S4LU-8TBJ-P794-ENU3Q":2.0,
"NXT-XFTR-DEMC-ERDW-6AR9H":1.0,
"NXT-JUB4-JBER-KSFW-AYK82":10.0,
"NXT-Q8NS-TX4J-UKHD-5Q6X9":4.0,
"NXT-253H-ESRL-K87C-4R9FG":1.0,
"NXT-Q9QB-LM8G-5VYF-B6DKD":2.0,
"NXT-5A9B-Q2UK-6DGQ-BYDWW":3.0,
"NXT-YBTA-VFMU-YU56-9QAWB":2.0,
"NXT-S6GQ-PZ4A-W3TT-7QDCW":4.0,
"NXT-ZWW7-PSXW-89TR-AA67Z":3.0,
"NXT-FRS2-MQR5-758P-ANNEX":2.0,
"NXT-CV94-DK9W-8H9Z-488WD":3.0,
"NXT-V8VX-MLHS-NK94-DMWWQ":2.0,
"NXT-5FWQ-6DVC-S323-8JE96":0.8150000000001647,
"NXT-RAQ8-KCEZ-KDC3-9NDFE":3.0,
"NXT-MGVR-JJ8Z-EDTN-FN94N":0.8141666666666787,
"NXT-HR73-YXAT-HYPL-A3CSD":1.0,
"NXT-Z6BP-XV5U-ETGS-6FQHL":3.0,
"NXT-F7WW-GKZQ-7AY7-G2C8G":9.0,
"NXT-XUAK-67WB-GNGZ-7G598":1.0,
"NXT-X5SL-CCYX-9NQX-HZ2P8":1.0,
"NXT-TDN4-4NMR-5RXG-8FCKD":2.0,
"NXT-8CBP-XQAH-J47K-GNQPB":0.7550000000004644,
"NXT-KKNV-8EPK-W2S4-96VTK":1.0,
"NXT-9SYB-C2GF-JA2X-2R4S3":2.0,
"NXT-9HUD-2JLT-RCAG-36B4S":0.6874999999999257,
"NXT-GVHS-X4MC-XV2M-CTN73":8.0,
"NXT-GWGN-63MV-G5JP-DYCZF":1.0,
"NXT-JLRW-HGW9-HPLA-4D8MG":11.291666666666789,
"NXT-FZR5-M8RX-LFZQ-AGUDF":1.0,
"NXT-5Z35-ZCDV-BC28-7KL5F":3.0,
"NXT-KEX2-UXQS-RZ58-AF59H":0.9108333333333476,
"NXT-FDW8-THXX-PY8X-9VK6M":1.0,
"NXT-DL58-6B9L-WYFA-H9W8G":0.0625,
"NXT-ZXTT-CY28-339U-GJVFZ":1.0,
"NXT-E55E-LHQE-VX4R-BM9AR":3.0,
"NXT-QZUC-3VDR-H9VH-FDPTM":0.41833333333376643,
"NXT-2RVZ-JRYZ-ERVM-2PCVK":10.0,
"NXT-ACWP-34XC-K3QW-5BZHJ":5.0,
"NXT-FGT3-88A5-HKTD-HSP6F":7.0,
"NXT-3FXZ-CETU-FD2D-32FGQ":6.0,
"NXT-L2EQ-QURY-CB6Q-2UWXC":10.0,
"NXT-KLP6-X6U3-UWYU-83DHU":1.0,
"NXT-SVDB-5DMS-78RM-AM57A":4.0,
"NXT-2RT3-PM4A-JSWE-AA9ZM":5.0,
"NXT-SB4F-J63R-TDSL-G4T3J":1.0,
"NXT-B7NL-T9JQ-L84H-BPWGH":9.0,
"NXT-2L2X-G2SK-L6PC-4PU66":2.0,
"NXT-CPDC-XC9B-85EF-9PNXW":1.0,
"NXT-SEH4-RHJF-M6SZ-D2C3K":1.0,
"NXT-TATE-2XFJ-MJTR-5F45C":1.0,
"NXT-TGNZ-E8VK-69EX-3L9LX":19.0,
"NXT-KC6G-FU83-EX9T-2MDBY":1.0,
"NXT-WKMU-KC9V-PES8-HAVQ5":0.875833333333432,
"NXT-23FD-PJ3N-PC7L-9JW8K":0.22916666666660745,
"NXT-DBBW-BD2X-W89Y-GDWGT":13.0,
"NXT-ZVTX-F8M5-F42Z-5RTTR":1.0,
"NXT-XB2K-RQDL-X6M9-57Z54":4.0,
"NXT-MAMY-L98Q-TL9C-HUG8G":3.729166666666676,
"NXT-M3SE-YNLU-8PGW-H7WRB":6.0,
"NXT-AW52-JPD7-UG95-9EWE8":4.0,
"NXT-CXB2-WB4Q-NRZX-3EHBZ":12.0,
"NXT-NXJ9-YYYG-D3G9-DCKHS":2.0,
"NXT-36JR-WFWQ-Y8R6-HEV62":1.0,
"NXT-BATA-MAH6-WNT9-43ZRW":12.37583333333341,
"NXT-ENDS-6LGP-GCU9-3X5T2":19.52083333333333,
"NXT-9SH5-EWEG-78NP-FHDT6":5.0,
"NXT-M2Y7-FKFH-CAQC-DEF7N":2.0,
"NXT-CUAE-25AB-BN5E-EN57V":2.0,
"NXT-J4MP-HQT3-2AZG-4EMTT":3.0,
"NXT-5ZCV-KNGM-W5QK-HJ8FN":3.0,
"NXT-ASVV-RXUE-HFN9-94C5Q":3.0,
"NXT-GK8K-SV48-TRPV-8Z833":4.0,
"NXT-PJ4S-P5MU-LFBV-6ARBY":5.832499999999711,
"NXT-AYXP-4XML-5ZZ7-GQ22G":7.458333333333303,
"NXT-VFUQ-9975-NJYK-7DG8C":3.0,
"NXT-6A2T-BCKP-P9RN-B7AJW":7.0,
"NXT-K5ZJ-NNR2-4J4B-D92UF":1.0,
"NXT-E35V-U934-KUNH-3JJA4":9.0,
"NXT-DHEF-NBL4-B87F-93ATP":7.0,
"NXT-ZQHH-R7P8-VUW6-7MC8B":17.0,
"NXT-PHAE-A9CL-KYVX-H8DDM":5.0,
"NXT-PHEY-L75X-LZRH-8X29X":1.0,
"NXT-W7PJ-RSLG-9UKU-BVD7J":19.774166666666634,
"NXT-LUR3-DR68-6AUS-EQC9H":7.0,
"NXT-N53Y-6D8X-N8C5-5MCJ7":4.0,
"NXT-36B6-UBS5-DBNK-2W3BG":1.0,
"NXT-4JPP-5C6Y-ZRHU-CVTHX":2.0,
"NXT-WMJR-C8ET-7Z36-FVDQW":0.06333333333333332,
"NXT-QF9S-ABNV-VLJ9-98ZPQ":6.0,
"NXT-NDPN-KL88-G9CA-45PXP":5.0,
"NXT-EFEW-CAU2-WJ8L-7SXWX":3.0,
"NXT-7VZ6-PSHV-HE82-6WA2P":6.0,
"NXT-MKKL-3DX5-6TA2-APRK7":6.0,
"NXT-V9Q2-ZWA3-RS5X-BEXXB":1.0,
"NXT-EJGV-FJYM-QBD6-EKZM7":1.0,
"NXT-HPDT-F3EV-QM3K-834K3":9.0,
"NXT-VCYR-ACHS-53K4-3LZYW":4.0,
"NXT-J2LR-EDTZ-QDMU-DGZFZ":3.0,
"NXT-H7JC-9F6S-Y5XP-B8B3T":16.0,
"NXT-4TCS-RJLN-PZ4D-H3JVV":2.0,
"NXT-EAFC-EZTC-TZRZ-46X8D":1.0,
"NXT-QT5B-J7UY-XFAH-GSQUM":1.0,
"NXT-T6GF-DVEG-X52Y-9PCNK":2.0,
"NXT-6CLG-8UND-XPEF-CB7W7":4.0,
"NXT-RZ9H-H2XD-WTR3-B4WN2":6.0,
"NXT-6J82-32GS-U4S9-GEVJR":1.0,
"NXT-KLKA-WWRP-5E49-6AFWF":5.0,
"NXT-WX68-NVJE-NS5J-EHAYJ":1.0,
"NXT-LTEP-LGNV-FLL5-B3X2P":4.0,
"NXT-D2HT-3FCZ-S8ZH-GV7AA":8.0,
"NXT-DXU4-YSJF-XJ2M-FRVNS":4.0,
"NXT-Y443-ETNV-E4Q3-5L882":8.208333333333744,
"NXT-GZUB-NK2N-SDPY-23X8Y":8.0,
"NXT-Q4WH-F8R2-UMJ2-445YT":0.8975000000006013,
"NXT-5Q2B-RE5S-2UW7-B2V9V":1.0,
"NXT-SMNY-92DU-ZG7M-A9ARR":1.0,
"NXT-FUCK-KB9W-P7K6-3668Z":2.0,
"NXT-TDCQ-6BLR-YR9S-EQ7BZ":0.5425000000004232,
"NXT-FPTL-AMK5-UYD9-B8L98":3.0,
"NXT-3PC2-5864-F5DT-7GUPT":7.0,
"NXT-5Z45-YMTY-TQRW-2JY6C":6.0,
"NXT-EKTY-DTUW-NCSK-F6TL6":1.0,
"NXT-JW79-3778-LHS6-G88LQ":10.0,
"NXT-DT7W-SBZ4-MSWZ-2UUHL":1.0
}

martismartis

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +73/-10
 • Offline Offline
 • Posts: 1238
  • View Profile

How are these NSC calculated? on 04.18 was "NXT-PJ4S-P5MU-LFBV-6ARBY" : 5.246666666666378, on 05.02 is "NXT-PJ4S-P5MU-LFBV-6ARBY":5.832499999999711 Hallmarked node runs 24/7. Do I have to put some special peer in properties? What do I miss?
Logged

EmoneyRu

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +31/-2
 • Offline Offline
 • Posts: 537
 • techDevComm
  • View Profile
  • Nxt Kit

I don't see NSC balance is updating for my node NXT-DAXR-PR6C-EA3X-8YGM4 on http://nsc.nxt.org/status. Is it not working or my node is excluded from rewards?

I'll second question: My node NXT-PJ4S-P5MU-LFBV-6ARBY" : 5.249166666666379, earlier my account received 24.5 NSC per week, now few weeks didn't receive anything. node 217.17.88.5

on 04.18 was "NXT-PJ4S-P5MU-LFBV-6ARBY" : 5.246666666666378, on 05.02 is "NXT-PJ4S-P5MU-LFBV-6ARBY":5.832499999999711 Hallmarked node runs 24/7. Do I have to put some special peer in properties? What do I miss?

No hallmark: http://nsc.nxt.org:7876/nxt?requestType=getPeer&peer=217.17.88.5
Code: [Select]
{
    "downloadedVolume": 2297420,
    "address": "217.17.88.5",
    "weight": 0,
    "uploadedVolume": 812736,
    "requestProcessingTime": 120,
    "version": "1.4.17",
    "platform": "PC",
    "lastUpdated": 45251378,
    "blacklisted": false,
    "announcedAddress": "217.17.88.5",
    "application": "NRS",
    "port": 7874,
    "state": 0,
    "shareAddress": true
}

How are these NSC calculated?
NSC for nodes is calculated using this code. NSC for forging is calculated using that code.
« Last Edit: May 02, 2015, 06:29:53 am by EmoneyRu »
Logged

martismartis

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +73/-10
 • Offline Offline
 • Posts: 1238
  • View Profile

I don't see NSC balance is updating for my node NXT-DAXR-PR6C-EA3X-8YGM4 on http://nsc.nxt.org/status. Is it not working or my node is excluded from rewards?

I'll second question: My node NXT-PJ4S-P5MU-LFBV-6ARBY" : 5.249166666666379, earlier my account received 24.5 NSC per week, now few weeks didn't receive anything. node 217.17.88.5

on 04.18 was "NXT-PJ4S-P5MU-LFBV-6ARBY" : 5.246666666666378, on 05.02 is "NXT-PJ4S-P5MU-LFBV-6ARBY":5.832499999999711 Hallmarked node runs 24/7. Do I have to put some special peer in properties? What do I miss?

No hallmark: http://nsc.nxt.org:7876/nxt?requestType=getPeer&peer=217.17.88.5
Code: [Select]
{
    "downloadedVolume": 2297420,
    "address": "217.17.88.5",
    "weight": 0,
    "uploadedVolume": 812736,
    "requestProcessingTime": 120,
    "version": "1.4.17",
    "platform": "PC",
    "lastUpdated": 45251378,
    "blacklisted": false,
    "announcedAddress": "217.17.88.5",
    "application": "NRS",
    "port": 7874,
    "state": 0,
    "shareAddress": true
}

How are these NSC calculated?
NSC for nodes is calculated using this code. NSC for forging is calculated using that code.

Very strange. Here is a screen shot from my node:Version I run is 1.5.6e, request shows 1.4.17.
Could be possible that this inaccurate information is because I also run another instance of NRS 1.4.17 behind the same IP, just port forwarded to my public node TV stick?
Logged

kseistrup

 • Sr. Member
 • ****
 • Karma: +48/-0
 • Offline Offline
 • Posts: 465
 • Fortune favours the lucky
  • View Profile
  • @kseistrup

Perhaps if you created your hallmark token with a hostname instead of an IP address?  Would that work?
Pages: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 26
 

elective-stereophonic
elective-stereophonic
assembly
assembly