elective-stereophonic
elective-stereophonic
[ANN] NXT Security Coin (NSC) - Get Paid For Supporting The NXT Network!
Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

Latest Stable Nxt Client: Nxt 1.12.2

Pages: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 26

Author Topic: [ANN] NXT Security Coin (NSC) - Get Paid For Supporting The NXT Network!  (Read 167399 times)

EmoneyRu

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +31/-2
 • Offline Offline
 • Posts: 537
 • techDevComm
  • View Profile
  • Nxt Kit
Re: [ANN] NXT Security Coin (NSC) - Get Paid For Supporting The NXT Network!
« Reply #380 on: March 22, 2015, 02:36:26 pm »

Left (init for next round's peers):
Code: [Select]
{
  "NXT-RRVG-2HWZ-TZEM-22222" : 1.0,
  "NXT-HMRK-DS7H-6CP5-3EKYB" : 0.2499999999985505,
  "NXT-B5WD-FU8E-QDPV-G65TJ" : 5.0,
  "NXT-2VDB-TV55-NH75-38V5P" : 8.0,
  "NXT-ZEKG-CHYB-N8AR-4TQ3U" : 3.0,
  "NXT-G7PF-JD45-C6QY-EEHKE" : 1.0,
  "NXT-B8SA-UFVM-YWCM-9C6GZ" : 15.0,
  "NXT-HPW9-EC4H-KJPT-7STQV" : 8.020833333333334,
  "NXT-XRK4-5HYK-5965-9FH4Z" : 5.0,
  "NXT-433J-LENP-3NTK-86VP3" : 1.0,
  "NXT-CG3K-VKG3-U2FC-HUPAZ" : 0.31083333333333374,
  "NXT-UX5D-V7WG-N9C3-BKB25" : 1.0,
  "NXT-EGGB-SLRL-B9KT-2CGSW" : 1.0,
  "NXT-9P2A-FZ8R-JVSU-32ECR" : 1.0,
  "NXT-LYSW-N4N4-FR4Z-2KC2D" : 16.604166666666682,
  "NXT-FD4L-9PPY-YZBV-AZATH" : 16.0,
  "NXT-NFUN-426S-BEEX-BYRW6" : 0.0,
  "NXT-ZSWV-CT5Y-RAHC-6U9DG" : 0.02749999999999998,
  "NXT-8N9W-TN4F-YA2S-H5B7R" : 13.0,
  "NXT-TQN6-2RH8-79AZ-7WVQ2" : 1.0,
  "NXT-S3JT-5JJE-ZC8F-D7F5M" : 2.0,
  "NXT-3Y36-849T-3WD8-G3G6Q" : 3.0,
  "NXT-HVGP-XQ27-C8RG-CH535" : 1.0,
  "NXT-KTTD-E3CK-W4A6-FH3TP" : 14.0,
  "NXT-E9DA-A5K6-X3MK-69LAJ" : 2.0,
  "NXT-3T2W-6HXY-UGUL-BS85F" : 1.0,
  "NXT-GE96-NYW7-JMLA-3Y362" : 1.0,
  "NXT-R28J-YR7D-DW6Y-CAHAU" : 2.0,
  "NXT-GFYJ-TY44-885Q-3VJJA" : 1.0,
  "NXT-Z6L6-VLA4-EU79-4962E" : 19.0,
  "NXT-ZT3L-7R6M-CAP6-2NJ6W" : 3.0,
  "NXT-TUAS-BY3U-6S7V-5TXHZ" : 2.0,
  "NXT-GQ27-DD53-YM6K-ER6HK" : 2.0,
  "NXT-V9HN-G28G-WLK3-2H856" : 14.0,
  "NXT-KYH4-BWYQ-W4QX-DQVUY" : 2.0,
  "NXT-ENBR-9223-KURH-G9CEA" : 9.645833333333334,
  "NXT-4W8S-MSTU-8N8Q-2RXSL" : 4.0,
  "NXT-GMCY-ULZP-EJNM-8ENQ5" : 4.0,
  "NXT-VP6V-H2DE-U5GA-HZGH5" : 0.7083333333333641,
  "NXT-W6G8-F4ES-MSTS-5269V" : 4.0,
  "NXT-XRNQ-DUUY-HLSV-AC3TW" : 0.16666666666674246,
  "NXT-FC69-GJC5-XHFG-DVBCU" : 7.0,
  "NXT-RMRV-MRVK-CGB7-2923D" : 7.0,
  "NXT-2EYT-C522-VL6G-FQSMP" : 12.0,
  "NXT-H87Q-PTFP-A87T-GTQ2J" : 18.0,
  "NXT-LXP3-GLNB-ASD5-FA79Q" : 1.0,
  "NXT-BF9E-RH4D-A4HS-34QKR" : 3.0,
  "NXT-GQVC-6XB5-PKL7-GZ4YF" : 2.0,
  "NXT-WLGZ-CLXL-GVKW-3JC43" : 1.0,
  "NXT-6MVF-XTDR-MDTK-DPHEU" : 3.0,
  "NXT-Q4N3-V2QJ-S3GT-FW4Z9" : 2.0,
  "NXT-8V3E-34ST-T4UW-AYGY2" : 1.0,
  "NXT-HAB5-H5X2-L5J7-GCL9N" : 20.0,
  "NXT-6A4Q-L7L6-LAL7-GA2NJ" : 1.0,
  "NXT-26R5-5SV8-GGEC-26BSH" : 19.0,
  "NXT-F29Q-Z9DJ-6TYB-8Y43R" : 14.0,
  "NXT-RWUS-ETXU-PRKL-DRFD7" : 2.0,
  "NXT-9H8W-2722-B4Z5-B6TXB" : 1.0,
  "NXT-9QU7-NDSL-ZDMV-52JF5" : 2.0,
  "NXT-X55Q-HC52-P96P-CCGH5" : 1.0,
  "NXT-TU7P-SCUQ-2TB9-2BDKT" : 1.0,
  "NXT-4V45-JFHR-6H8U-2B3DV" : 15.0,
  "NXT-E637-29M4-RWJR-A8GWE" : 1.0,
  "NXT-96V7-J34N-VQ63-HPVPF" : 15.0,
  "NXT-FS2K-SEX2-79UT-DXNB9" : 1.0,
  "NXT-PG3E-SGWA-K9Y7-2CXKD" : 1.0,
  "NXT-YLQS-M85R-NP6A-3NBJL" : 2.0,
  "NXT-44HE-6Z3Y-N2ZL-E9ZPW" : 16.020833333333332,
  "NXT-Z9QP-38TL-24GT-FS6SL" : 11.0,
  "NXT-FRNZ-PDJF-2CQT-DQ4WQ" : 3.375000000000001,
  "NXT-7LUC-22LJ-5WJ4-22222" : 1.0,
  "NXT-LKAJ-S86U-CVVK-5VXB6" : 0.0,
  "NXT-YBRH-UZV8-XV99-BPPP6" : 1.0,
  "NXT-KLMY-XWF7-HHKH-BGS5Y" : 0.8750000000001066,
  "NXT-QUUE-9M9E-TRC5-24Q2M" : 1.0,
  "NXT-B472-XPVX-MW5A-6ALAU" : 1.0,
  "NXT-SGTB-4NKL-S34Z-76GQJ" : 2.0,
  "NXT-LXWE-JNE3-MPQ9-CCX8K" : 0.22999999999982634,
  "NXT-SQSZ-XNXL-62GV-6ECAN" : 4.0,
  "NXT-XWFF-GEP4-J448-2RLYY" : 10.0,
  "NXT-7BCQ-LYZW-YYRP-CB7PQ" : 15.0,
  "NXT-BRFN-RM4L-ZCCK-HXX7N" : 5.0,
  "NXT-PNYW-WD93-C8S7-6W662" : 20.0,
  "NXT-N3N8-NXTF-LUKH-4H8CF" : 7.0,
  "NXT-BP4D-WR4B-9ZK7-3CQ36" : 0.015833333333333335,
  "NXT-78DJ-22UJ-6AMF-22222" : 1.0,
  "NXT-5EK6-528Y-98LU-434R4" : 14.0,
  "NXT-DBH9-ZWLK-ZSHV-7XAKC" : 5.0,
  "NXT-BZD7-EEV8-BZS7-CQQXB" : 0.04499999999999995,
  "NXT-TRCN-ZSHH-R4YS-HLAYP" : 2.0,
  "NXT-4BYW-Z4MJ-K4X5-HFXFD" : 2.0,
  "NXT-GSFR-UGF5-D6HM-GWZSV" : 4.0,
  "NXT-UUUM-ZXHS-2S49-4RDZ9" : 1.0,
  "NXT-NFDZ-F697-TS87-FMVHR" : 3.0,
  "NXT-74VC-NKPE-RYCA-5LMPT" : 7.0,
  "NXT-Z2A2-SQMM-4JPB-5GR85" : 1.0,
  "NXT-JBF2-UJLN-GYKM-4E899" : 13.0,
  "NXT-6WHB-JYP7-QJJ2-DST9T" : 1.0,
  "NXT-QE62-J4F9-TWDB-6K2CG" : 2.0,
  "NXT-X5EF-HTB2-RLYU-HW8E7" : 3.0,
  "NXT-XPYX-L8RB-BLPP-7N92X" : 6.0,
  "NXT-67M3-G335-STG4-3EVUW" : 2.0,
  "NXT-ZUQY-AKML-GHM3-HFYQC" : 1.0,
  "NXT-9XEN-PLLG-RUW8-2H7SV" : 0.757499999999929,
  "NXT-9LKY-DKC8-Q4Q7-BB3X8" : 13.0,
  "NXT-X95R-PRA8-9TKX-FRTUQ" : 1.0,
  "NXT-VMMH-DHEM-R6C8-CU2J9" : 11.870000000000028,
  "NXT-6X5J-7UNN-A9NB-9QJUU" : 1.0,
  "NXT-JT6F-UKTE-7VK6-85XYM" : 4.0,
  "NXT-MRKC-4LQZ-ZCA7-F9SKD" : 15.0,
  "NXT-3XGR-TGMC-6XWW-A48JD" : 1.0,
  "NXT-BXF5-26QV-VJYE-F5BDJ" : 14.0,
  "NXT-MRBN-8DFH-PFMK-A4DBM" : 6.0,
  "NXT-GTZ2-LLVH-ZD6E-2D533" : 0.21416666666666606,
  "NXT-WR9W-RPQW-8ZJ7-6U2D7" : 1.0,
  "NXT-K5NM-MEV7-AL3Q-8BNFQ" : 0.016666666666666666,
  "NXT-QK5L-7YM9-YPVF-55GL5" : 2.529166666666675,
  "NXT-C3QD-DQUV-X8FT-5YYHN" : 13.0,
  "NXT-HC73-3M32-CRCX-8PNRT" : 1.106666666666662,
  "NXT-HFV6-N66W-P7R9-DKRES" : 4.0,
  "NXT-8F69-W9Z9-8M6Y-ETXGZ" : 1.0,
  "NXT-XEX2-YEMY-USHK-5BBNZ" : 1.0,
  "NXT-SPZP-5YVR-66S5-7SP4A" : 1.0,
  "NXT-9TS8-LNUR-ZXYV-7CGYH" : 1.0,
  "NXT-6XQ7-N76X-G5CJ-A68KE" : 11.0,
  "NXT-VF2Z-P35X-UND9-5BDE9" : 0.5208333333334707,
  "NXT-AFG5-XJWA-AWVL-2SU23" : 3.0,
  "NXT-PKXM-WH25-UXXG-CJAVD" : 3.0,
  "NXT-R8VT-6C23-WYRJ-8UUBZ" : 7.252499999999965,
  "NXT-FCKG-WYM8-EAS6-GXDDA" : 1.0,
  "NXT-Y5A5-HZUR-PEER-EY2G4" : 1.0891666666666753,
  "NXT-36MU-K6Q6-D6KF-EE48X" : 6.0,
  "NXT-ZK9S-42U6-2S6F-9DGGT" : 1.0,
  "NXT-DABA-3XF2-VZL5-4D4TE" : 1.0,
  "NXT-5SQV-H8DF-7HNJ-4K3WV" : 6.0,
  "NXT-MNZ9-JNHH-CTVY-3UG79" : 11.0,
  "NXT-7HQE-82RR-FAQ2-4RTL9" : 3.0,
  "NXT-ANNC-QZ8S-NFV2-425H7" : 8.0,
  "NXT-7CTJ-DHLZ-VZ3N-8ZRZD" : 17.0,
  "NXT-FDMW-3E4C-PVQD-4XCNC" : 0.791666666666984,
  "NXT-83MS-ZV4Z-QV3Y-7U3H6" : 3.0,
  "NXT-CNHJ-42YR-QVZV-GRW8C" : 1.0,
  "NXT-QBTV-LEMS-E5LA-5M35U" : 0.0,
  "NXT-WZWJ-3FXV-KH35-BRCE4" : 5.529999999999956,
  "NXT-8HNT-4ZTF-ZXH3-7RU38" : 5.0,
  "NXT-QBW3-6CNF-NBRW-9UKEG" : 1.0,
  "NXT-3NTG-FJPG-FFRY-FSZH4" : 2.0,
  "NXT-46ZE-BQYK-R26H-8HRRB" : 19.31250000000002,
  "NXT-F96M-8X9Z-M88Q-3BW3X" : 0.29500000000000004,
  "NXT-NPMF-JVBE-DQH2-FM7UT" : 2.0,
  "NXT-FLVS-VRBV-LDPD-6DZ9W" : 2.0,
  "NXT-RBWW-VPR4-FXGS-DCPW2" : 3.0,
  "NXT-YL78-U9PB-AUHL-HUJU8" : 3.7683333333333424,
  "NXT-YNZ6-HE8K-TPF6-AV45K" : 5.0,
  "NXT-L83J-FJ9B-4NB3-4G5VU" : 0.1391666666669522,
  "NXT-Z6DA-R5BL-2PAM-AQRAW" : 4.0,
  "NXT-WTLL-Z8CV-E8QH-DEXC5" : 4.0,
  "NXT-XK4J-RN7N-UTMV-AANJ5" : 0.4524999999997874,
  "NXT-P63Z-9Y8Z-CWCS-2P5ZD" : 1.0,
  "NXT-772X-VVVV-HGJ3-HG7ZK" : 16.0,
  "NXT-ED2R-NXGT-93BJ-HAB8L" : 3.520833333333341,
  "NXT-WTRL-FR4P-JHNY-7U6C8" : 1.0,
  "NXT-N4PS-NP2D-H97D-72BGS" : 17.0,
  "NXT-4BP4-TXCZ-HHM3-8YMFN" : 3.0,
  "NXT-3S9K-NZLR-W7H8-HR8DW" : 5.0,
  "NXT-8UNC-QVL6-43W7-9KMFT" : 3.0,
  "NXT-QE74-HCES-C3VP-FA9HD" : 11.0,
  "NXT-V2NY-WZ74-YNGZ-CHZT5" : 0.31250000000000044,
  "NXT-AMUY-UUWP-MPZZ-D57DT" : 2.0,
  "NXT-FAHJ-MNJE-5BHY-24PP4" : 19.0,
  "NXT-44G3-AC7Y-G3P2-3CLAH" : 3.0,
  "NXT-LAHF-ULUT-R2DG-D98QB" : 0.6691666666666833,
  "NXT-AXEW-Y4Z9-EX6T-HPGWT" : 0.0858333333333334,
  "NXT-93RA-557X-G9VG-4RBWB" : 8.624999999999972,
  "NXT-FPRZ-BDZG-GGRL-6CTS8" : 16.0,
  "NXT-LHVA-UYW6-MUVK-7TXHV" : 4.0,
  "NXT-2JC4-GM6A-YR2B-DNTDY" : 1.0,
  "NXT-RJU8-JSNR-H9J4-2KWKY" : 9.220833333333362,
  "NXT-DW45-RBK5-SP6U-3KD5C" : 0.0,
  "NXT-HEWU-6KDT-BM8Q-6A9GY" : 0.5375000000000085,
  "NXT-YJ25-HTWF-N8RR-4TJAY" : 4.0,
  "NXT-AMRN-3PQ8-MZN7-HQEMR" : 1.0,
  "NXT-VKLG-W3WY-WPF7-2GHKY" : 0.0,
  "NXT-TMVC-69YC-SJB4-8YCH7" : 0.39583333333354886,
  "NXT-HRTB-YNPH-LYXS-ALCDL" : 0.0,
  "NXT-NR2T-PFZU-RLDU-DN3QU" : 9.0,
  "NXT-UTA4-MYXX-ZFXL-FBQ9G" : 1.0,
  "NXT-B7J4-8WXH-NWZR-CVA5D" : 1.0,
  "NXT-DTB3-CRYB-D5YM-FTSEG" : 0.7500000000027285,
  "NXT-2V7G-C8BY-KTYY-CAHNU" : 8.520833333333329,
  "NXT-PJ5P-X3Y2-AUER-DL8CQ" : 0.2899999999999999,
  "NXT-46VH-78E7-24HY-2UHTZ" : 2.0,
  "NXT-LYTA-X9EV-YPDG-CCEQT" : 14.0,
  "NXT-LUD7-R2EA-DMDM-9AKMU" : 6.0,
  "NXT-METZ-V5FF-PJU8-2D7RU" : 10.0,
  "NXT-MP7B-F26P-VSME-CQF5B" : 15.0,
  "NXT-3CUW-4GRB-6F87-FVSDF" : 2.0,
  "NXT-FK5G-7QST-A4U5-DXY5G" : 8.999999999999982,
  "NXT-6C5S-F7CB-7TJC-55L3S" : 9.0,
  "NXT-KCK2-WKXK-7F4A-7MH38" : 3.0,
  "NXT-ZDQK-DWU4-HH2Y-4ELL6" : 3.0,
  "NXT-MAEF-Y5ND-K63M-4ZPCG" : 0.5466666666667024,
  "NXT-RYVQ-9669-ERFC-CJKDP" : 9.879999999999969,
  "NXT-BK2J-ZMY4-93UY-8EM9V" : 0.7916666666670267,
  "NXT-SLTE-P3UQ-EQ92-D5RYE" : 18.0,
  "NXT-URK8-PW8G-CMLH-57KKQ" : 10.0,
  "NXT-EPSG-46SM-HL4T-CAXN6" : 4.0,
  "NXT-4ZS8-86DG-WKNX-9UQQF" : 11.47916666666672,
  "NXT-6X34-LB5R-2KVE-579KK" : 4.666666666666667,
  "NXT-4QZR-GBWC-P8U6-7WMAP" : 0.020833333333406756,
  "NXT-DSQP-SACK-CMLK-GN8NF" : 0.020833333333264648,
  "NXT-UWJU-XXST-3MPQ-2JWG7" : 1.0,
  "NXT-6KDS-WBL7-K3VQ-DJ4EX" : 13.0,
  "NXT-2UKS-7VYN-Q73Y-EKE8Y" : 3.0,
  "NXT-HYTB-S8UF-DEM8-AMJNV" : 0.24416666666666575,
  "NXT-SVEK-VTRU-HWLQ-ADJGV" : 1.0,
  "NXT-QKSK-WCCL-DE4V-8SGFP" : 0.0,
  "NXT-NNBQ-NXU8-8R7E-3TG5M" : 2.0,
  "NXT-C5WE-EYJ6-449J-HHM4S" : 0.0,
  "NXT-XQ9C-JQQB-6R5C-DRZHQ" : 1.0,
  "NXT-AEEP-46XV-3JEJ-6ZQX6" : 19.0,
  "NXT-R67P-6BZ2-XWAK-8RHZR" : 5.0,
  "NXT-W9EE-TRNF-ES6B-92X7N" : 5.0,
  "NXT-2XT3-3RP8-FHMJ-6ANVS" : 1.6924999999999968,
  "NXT-XK6U-MB8X-266F-C46P3" : 9.0,
  "NXT-VPP6-RFBG-WMAH-54SDX" : 0.7291666666667851,
  "NXT-T4S6-E3R5-9QQT-9DQT7" : 15.0,
  "NXT-SANE-A8ZT-9AXH-BVCTX" : 12.0,
  "NXT-ZRV3-WR6C-W8P5-7EKJU" : 2.0,
  "NXT-GAUU-WUDD-AP3W-9W9PV" : 5.0,
  "NXT-6YRF-WUCN-KPMC-8PSWJ" : 3.0,
  "NXT-QW4Y-76KT-FN6Z-54RRY" : 10.0,
  "NXT-A6DL-4GN2-SPA2-A3KKL" : 0.41666666666674956,
  "NXT-NNVJ-95XG-8UEB-CRYPT" : 12.004166666666666,
  "NXT-LN3D-T2LN-WJSF-BNWN2" : 1.0,
  "NXT-R44K-THFB-DBA8-D2HJU" : 2.0,
  "NXT-G4UU-689D-5RHQ-FZT2G" : 13.0,
  "NXT-AQCE-U929-GX3S-BEMHU" : 1.0,
  "NXT-HDBR-JLHG-BJNJ-6X8MZ" : 1.0,
  "NXT-R54H-5CST-CAQ7-24SB2" : 2.0,
  "NXT-BT9N-Z4H7-X9FU-CST3M" : 1.0,
  "NXT-CCVF-F3LV-FZCS-EB3LR" : 1.0,
  "NXT-8E6V-YBWH-5VMR-26ESD" : 2.0,
  "NXT-A6NF-JE4R-XB6L-FAUFZ" : 15.0,
  "NXT-3VEA-RUE2-BUFF-9Y9G2" : 1.0,
  "NXT-CSQ5-K2GT-FP8S-DVMFK" : 1.0,
  "NXT-CMVW-5D3K-3D9M-A3X4K" : 0.041666666666763774,
  "NXT-2QHM-H99Q-8C9Y-C4XTN" : 4.0,
  "NXT-PJAC-BM2H-B5E3-D79BG" : 2.0,
  "NXT-KWU4-Z9RG-EZE2-69RZH" : 8.0,
  "NXT-2282-SQ2P-PQJW-7K3RB" : 0.0,
  "NXT-V29U-VXZJ-H8UJ-835MA" : 0.39416666666679845,
  "NXT-V8BS-Q29G-KA69-422YV" : 8.0,
  "NXT-8RBV-8F26-RZSX-F3RBZ" : 0.49999999999984013,
  "NXT-86P9-AUNG-ZZXL-H9VBB" : 14.0,
  "NXT-HCVA-MYWS-98PC-9QVCX" : 0.0,
  "NXT-F9AF-P9FM-V73D-3P736" : 0.0,
  "NXT-VE25-CYXM-M9ZQ-246NH" : 3.0,
  "NXT-6HLW-9ETE-KPQ7-82DH8" : 0.3558333333333348,
  "NXT-THLJ-CYAL-JQST-6FNS5" : 15.0,
  "NXT-27KV-WBHF-6NLK-CC8MB" : 1.0,
  "NXT-C7LZ-PQMM-LNNW-2PFJU" : 0.020833333333506232,
  "NXT-HLNR-4HDK-HQUJ-37545" : 15.0,
  "NXT-BAD7-238Z-2SEX-2TJ2S" : 0.08333333333285964,
  "NXT-3V6A-WUZF-TJTX-DER35" : 1.0,
  "NXT-BDU3-YY78-T7W8-A9T93" : 11.312500000000053,
  "NXT-DAXR-PR6C-EA3X-8YGM4" : 0.7500000000003553,
  "NXT-M6QF-Q5WK-2UXK-5D3HR" : 15.0,
  "NXT-7LB8-8ZPX-3YR9-3L85B" : 15.770833333333336,
  "NXT-K5KL-23DJ-3XLK-22222" : 0.0,
  "NXT-5HH5-H83V-ETA2-8WNQP" : 18.958333333333336,
  "NXT-XYQF-YGS2-5QCH-6Q2CZ" : 7.229166666666631,
  "NXT-7KAC-B7T7-BP6A-E4RXJ" : 2.0,
  "NXT-WAHJ-4CZX-NSZV-6LWDS" : 15.0,
  "NXT-W8NF-QLQ7-54JS-7Z73P" : 1.0,
  "NXT-V5K6-FDSK-M2AX-FUMWA" : 1.0,
  "NXT-FRBQ-SQ2T-HYL7-5X7VZ" : 6.0,
  "NXT-9J8A-WLA7-6YZU-EPA4D" : 3.0,
  "NXT-YKDR-R624-MM4S-5ZKQK" : 0.31500000000039563,
  "NXT-A8RW-HKUE-AET2-9FXTR" : 2.0,
  "NXT-2VKN-SJQP-HFGU-4SH6S" : 8.0,
  "NXT-49FT-VJPW-RC64-GRH64" : 4.0,
  "NXT-JXRD-GKMR-WD9Y-83CK7" : 1.0,
  "NXT-8Y96-J2JN-8NWA-4XK74" : 12.354166666666744,
  "NXT-V4WY-U928-GRN8-CKPL9" : 12.0,
  "NXT-P2MJ-LKUK-RHEA-2NFJD" : 1.0,
  "NXT-AS6F-9RJA-5NQN-8BS4E" : 0.6875,
  "NXT-2Y8R-5NBZ-58ZW-CZSLZ" : 0.0,
  "NXT-RR3S-3ZQZ-YBJB-2BMB8" : 1.0,
  "NXT-FH2N-WBX5-G29G-E2CU4" : 17.0,
  "NXT-AE2X-AAJ8-UVD9-5GTA3" : 0.0,
  "NXT-6RKA-ZVFL-VBS6-7D2EP" : 13.0,
  "NXT-KUU3-FXUT-KYY2-GVLW5" : 0.37500000000029843,
  "NXT-8DSC-MFGJ-HQRP-D7MU3" : 0.0,
  "NXT-VH7W-4N48-34QS-4E88L" : 15.0,
  "NXT-WHBB-VBW5-H3D5-C8PNY" : 3.0,
  "NXT-6HEP-7WB4-BH38-7UE8V" : 0.8916666666670707,
  "NXT-FTPH-FHM6-P5GK-2893P" : 2.0,
  "NXT-K9DH-7GRB-32G2-9H7JT" : 1.0,
  "NXT-WGWC-KKC6-VLFB-7WC6Z" : 11.0,
  "NXT-U747-4TP7-ATU4-3QK3H" : 1.0,
  "NXT-4698-N8M5-DKQW-FBPA9" : 15.0,
  "NXT-J2MS-AZL3-85VQ-DBRDQ" : 2.0,
  "NXT-DVE3-4PH5-NYXG-H8ARX" : 9.0,
  "NXT-TYS4-2N8X-MC46-DAQVP" : 10.0,
  "NXT-GX4W-RXGW-7PG5-3AJ84" : 15.0,
  "NXT-39J5-ZMF8-L245-DEN6N" : 8.0,
  "NXT-7WVC-W7TJ-REQ2-4VDJD" : 9.237055564881302E-14,
  "NXT-EZHV-R8LY-VYPX-4YYJN" : 1.0,
  "NXT-7LPK-BUH3-6SCV-CDTRM" : 1.0,
  "NXT-URSL-DDWX-2F8Y-4ACSG" : 2.0,
  "NXT-XJBZ-4W56-XJS2-FPLZT" : 1.4999999999999982,
  "NXT-AR77-SW4Y-M3VA-DUSTY" : 8.0,
  "NXT-K77P-MN3G-YN7G-3SARD" : 3.7916666666666683,
  "NXT-49YZ-JDKE-7UYT-EA8XF" : 7.0,
  "NXT-63NR-ZCLN-H7QF-EBFSU" : 0.5575000000000025,
  "NXT-NLFZ-23B5-F98Y-22222" : 15.0,
  "NXT-GNGY-E986-VVJG-7D2SK" : 0.7700000000003513,
  "NXT-M3JR-99SB-YPHG-HVN4W" : 1.0,
  "NXT-XFAH-7N9C-6AS6-B3GLZ" : 2.0,
  "NXT-XNGA-CPJ5-FY4N-HD3G3" : 0.0,
  "NXT-4F7R-AXFN-4X4H-DMAYW" : 15.0,
  "NXT-S9KY-XQGC-6G2A-BNQXP" : 1.0,
  "NXT-MPF5-UXFD-R382-2BKS6" : 12.0,
  "NXT-P3VW-DUAX-CL33-9FVUD" : 4.839166666666666,
  "NXT-HMVV-XMBN-GYXK-22BKK" : 0.20833333333355597,
  "NXT-7R8S-X9GD-W3M9-DWCX2" : 12.0,
  "NXT-YBT7-X9Q3-QULK-GTWWJ" : 14.0,
  "NXT-S4LU-8TBJ-P794-ENU3Q" : 1.0,
  "NXT-XFTR-DEMC-ERDW-6AR9H" : 1.0,
  "NXT-JUB4-JBER-KSFW-AYK82" : 4.0,
  "NXT-9ZX2-YW4S-2YY5-ERV8E" : 15.0,
  "NXT-6A3D-PFTY-NW7W-D49Y9" : 0.0,
  "NXT-Q8NS-TX4J-UKHD-5Q6X9" : 3.0,
  "NXT-5A9B-Q2UK-6DGQ-BYDWW" : 2.0,
  "NXT-TWU9-P3E4-HCDM-CQ9L6" : 15.0,
  "NXT-YBTA-VFMU-YU56-9QAWB" : 2.0,
  "NXT-S6GQ-PZ4A-W3TT-7QDCW" : 4.0,
  "NXT-ZWW7-PSXW-89TR-AA67Z" : 3.0,
  "NXT-FRS2-MQR5-758P-ANNEX" : 2.0,
  "NXT-CV94-DK9W-8H9Z-488WD" : 3.0,
  "NXT-V8VX-MLHS-NK94-DMWWQ" : 2.0,
  "NXT-5FWQ-6DVC-S323-8JE96" : 0.7916666666666714,
  "NXT-MGVR-JJ8Z-EDTN-FN94N" : 0.2941666666666667,
  "NXT-HR73-YXAT-HYPL-A3CSD" : 1.0,
  "NXT-ELWG-9FPV-KTP6-F7L6T" : 0.0,
  "NXT-Z6BP-XV5U-ETGS-6FQHL" : 3.0,
  "NXT-67RC-ZPFH-DK65-CGTZC" : 12.0,
  "NXT-XUAK-67WB-GNGZ-7G598" : 1.0,
  "NXT-X5SL-CCYX-9NQX-HZ2P8" : 1.0,
  "NXT-X9ZH-AYBT-87EQ-7FSWJ" : 15.0,
  "NXT-8YZY-6S8Q-87BR-FJG6Z" : 12.0,
  "NXT-TDN4-4NMR-5RXG-8FCKD" : 2.0,
  "NXT-8CBP-XQAH-J47K-GNQPB" : 0.7916666666665151,
  "NXT-KKNV-8EPK-W2S4-96VTK" : 1.0,
  "NXT-9SYB-C2GF-JA2X-2R4S3" : 2.0,
  "NXT-9HUD-2JLT-RCAG-36B4S" : 7.2708333333332975,
  "NXT-GVHS-X4MC-XV2M-CTN73" : 8.0,
  "NXT-JLRW-HGW9-HPLA-4D8MG" : 0.1041666666668064,
  "NXT-FZR5-M8RX-LFZQ-AGUDF" : 1.0,
  "NXT-YE49-2FFV-PNU8-6CXQG" : 15.0,
  "NXT-KEX2-UXQS-RZ58-AF59H" : 0.41750000000000287,
  "NXT-FDW8-THXX-PY8X-9VK6M" : 1.0,
  "NXT-DXWC-NADK-MCCZ-EZK8A" : 9.0,
  "NXT-ZXTT-CY28-339U-GJVFZ" : 1.0,
  "NXT-E55E-LHQE-VX4R-BM9AR" : 1.0,
  "NXT-FUFK-VH2R-H4ME-32HDG" : 11.0,
  "NXT-QZUC-3VDR-H9VH-FDPTM" : 0.750000000000199,
  "NXT-2RVZ-JRYZ-ERVM-2PCVK" : 0.0,
  "NXT-FGT3-88A5-HKTD-HSP6F" : 17.0,
  "NXT-3FXZ-CETU-FD2D-32FGQ" : 3.0,
  "NXT-Y4J6-AH2R-ZMEB-AT4EJ" : 15.0,
  "NXT-L2EQ-QURY-CB6Q-2UWXC" : 0.0,
  "NXT-KLP6-X6U3-UWYU-83DHU" : 1.0,
  "NXT-SVDB-5DMS-78RM-AM57A" : 3.0,
  "NXT-2RT3-PM4A-JSWE-AA9ZM" : 4.0,
  "NXT-SB4F-J63R-TDSL-G4T3J" : 1.0,
  "NXT-B7NL-T9JQ-L84H-BPWGH" : 4.0,
  "NXT-CPDC-XC9B-85EF-9PNXW" : 1.0,
  "NXT-SEH4-RHJF-M6SZ-D2C3K" : 1.0,
  "NXT-D4UF-YXBT-8ZND-9VP2X" : 0.0,
  "NXT-TGNZ-E8VK-69EX-3L9LX" : 12.0,
  "NXT-LMJD-BHGU-ZQGQ-E4972" : 15.0,
  "NXT-KC6G-FU83-EX9T-2MDBY" : 1.0,
  "NXT-WKMU-KC9V-PES8-HAVQ5" : 0.6874999999999716,
  "NXT-23FD-PJ3N-PC7L-9JW8K" : 7.062499999999967,
  "NXT-ZVTX-F8M5-F42Z-5RTTR" : 1.0,
  "NXT-XB2K-RQDL-X6M9-57Z54" : 1.0,
  "NXT-MAMY-L98Q-TL9C-HUG8G" : 3.729166666666676,
  "NXT-M3SE-YNLU-8PGW-H7WRB" : 6.0,
  "NXT-CXB2-WB4Q-NRZX-3EHBZ" : 5.0,
  "NXT-7ML4-22U8-QNXK-22222" : 15.0,
  "NXT-ENDS-6LGP-GCU9-3X5T2" : 5.5000000000000036,
  "NXT-HV5P-5WN7-6GHZ-DDY4P" : 15.0,
  "NXT-J4MP-HQT3-2AZG-4EMTT" : 3.0,
  "NXT-5ZCV-KNGM-W5QK-HJ8FN" : 2.0,
  "NXT-ASVV-RXUE-HFN9-94C5Q" : 1.0,
  "NXT-GK8K-SV48-TRPV-8Z833" : 1.0,
  "NXT-PJ4S-P5MU-LFBV-6ARBY" : 0.8124999999996732,
  "NXT-AYXP-4XML-5ZZ7-GQ22G" : 7.458333333333303,
  "NXT-VFUQ-9975-NJYK-7DG8C" : 2.0,
  "NXT-6A2T-BCKP-P9RN-B7AJW" : 6.0,
  "NXT-E35V-U934-KUNH-3JJA4" : 8.0,
  "NXT-DHEF-NBL4-B87F-93ATP" : 6.0,
  "NXT-ZQHH-R7P8-VUW6-7MC8B" : 0.0,
  "NXT-PHAE-A9CL-KYVX-H8DDM" : 5.0,
  "NXT-YPR6-CDUA-LVWE-8RG7G" : 14.0,
  "NXT-W7PJ-RSLG-9UKU-BVD7J" : 5.044999999999997,
  "NXT-LUR3-DR68-6AUS-EQC9H" : 17.0,
  "NXT-TP33-6LDH-JQN8-4MTNA" : 15.0,
  "NXT-N53Y-6D8X-N8C5-5MCJ7" : 4.0,
  "NXT-36B6-UBS5-DBNK-2W3BG" : 1.0,
  "NXT-4JPP-5C6Y-ZRHU-CVTHX" : 14.0,
  "NXT-5UET-4HMD-6SRE-DPQ82" : 13.0,
  "NXT-WMJR-C8ET-7Z36-FVDQW" : 0.06333333333333332,
  "NXT-UZNP-6LBA-YQ38-3TEY8" : 13.0,
  "NXT-QF9S-ABNV-VLJ9-98ZPQ" : 6.0,
  "NXT-NDPN-KL88-G9CA-45PXP" : 15.0,
  "NXT-EFEW-CAU2-WJ8L-7SXWX" : 3.0,
  "NXT-7VZ6-PSHV-HE82-6WA2P" : 6.0,
  "NXT-MKKL-3DX5-6TA2-APRK7" : 5.0,
  "NXT-WYT8-43WG-TVY3-ESLXX" : 15.0,
  "NXT-N87W-GX3U-79GV-23U97" : 14.0,
  "NXT-HPDT-F3EV-QM3K-834K3" : 6.0,
  "NXT-22MG-74J2-UX2S-6H7NL" : 0.0,
  "NXT-VCYR-ACHS-53K4-3LZYW" : 2.0,
  "NXT-J2LR-EDTZ-QDMU-DGZFZ" : 3.0,
  "NXT-H7JC-9F6S-Y5XP-B8B3T" : 19.0,
  "NXT-4TCS-RJLN-PZ4D-H3JVV" : 2.0,
  "NXT-EAFC-EZTC-TZRZ-46X8D" : 1.0,
  "NXT-QT5B-J7UY-XFAH-GSQUM" : 1.0,
  "NXT-T6GF-DVEG-X52Y-9PCNK" : 1.0,
  "NXT-T9BX-5G25-VTNC-8LZ9S" : 15.0,
  "NXT-6CLG-8UND-XPEF-CB7W7" : 4.0,
  "NXT-RZ9H-H2XD-WTR3-B4WN2" : 11.0,
  "NXT-6J82-32GS-U4S9-GEVJR" : 1.0,
  "NXT-KLKA-WWRP-5E49-6AFWF" : 4.0,
  "NXT-WX68-NVJE-NS5J-EHAYJ" : 1.0,
  "NXT-Q9FB-7XPY-6D6M-FHRN8" : 20.0,
  "NXT-LTEP-LGNV-FLL5-B3X2P" : 13.0,
  "NXT-D2HT-3FCZ-S8ZH-GV7AA" : 6.0,
  "NXT-DXU4-YSJF-XJ2M-FRVNS" : 4.0,
  "NXT-Y443-ETNV-E4Q3-5L882" : 0.7500000000001634,
  "NXT-GZUB-NK2N-SDPY-23X8Y" : 8.0,
  "NXT-Q4WH-F8R2-UMJ2-445YT" : 0.8333333333334991,
  "NXT-P979-WDWE-4EQ6-7TLX5" : 13.0,
  "NXT-ZDK2-99DJ-8D3G-E9TYX" : 0.0,
  "NXT-USU4-92UY-KEYT-4H649" : 13.0,
  "NXT-7T55-5976-MPBB-8KDRZ" : 13.0,
  "NXT-743S-UDC4-YWXN-22246" : 13.0,
  "NXT-FUCK-KB9W-P7K6-3668Z" : 2.0,
  "NXT-TDCQ-6BLR-YR9S-EQ7BZ" : 0.1458333333335986,
  "NXT-JLK9-QEG8-3SB6-76D2V" : 9.0,
  "NXT-3PC2-5864-F5DT-7GUPT" : 1.0,
  "NXT-5Z45-YMTY-TQRW-2JY6C" : 12.0,
  "NXT-JW79-3778-LHS6-G88LQ" : 18.0
}

kseistrup

 • Sr. Member
 • ****
 • Karma: +48/-0
 • Offline Offline
 • Posts: 465
 • Fortune favours the lucky
  • View Profile
  • @kseistrup
Re: [ANN] NXT Security Coin (NSC) - Get Paid For Supporting The NXT Network!
« Reply #381 on: March 22, 2015, 02:37:00 pm »

Thanks for the payouts!

EmoneyRu

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +31/-2
 • Offline Offline
 • Posts: 537
 • techDevComm
  • View Profile
  • Nxt Kit
Re: [ANN] NXT Security Coin (NSC) - Get Paid For Supporting The NXT Network!
« Reply #382 on: March 22, 2015, 02:57:08 pm »

Thanks for the payouts!

You are welcome!

TheCoinWizard

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +97/-55
 • Offline Offline
 • Posts: 614
 • Learn by questioning everything!
  • View Profile
Re: [ANN] NXT Security Coin (NSC) - Get Paid For Supporting The NXT Network!
« Reply #383 on: March 23, 2015, 01:09:04 am »

What do you mean with
Peers?
Forgers?
Payout?
Left?

And how are they calculated?
Logged
Welcome to the After Nxt Calendar era...
Which started in the year 222 of the French Republic, Frost month, on the fifth day of the first week, better known as the 2456621th Julian day,
even better known as 24 November 2013 at 12:00:00 UTC.

kseistrup

 • Sr. Member
 • ****
 • Karma: +48/-0
 • Offline Offline
 • Posts: 465
 • Fortune favours the lucky
  • View Profile
  • @kseistrup
Re: [ANN] NXT Security Coin (NSC) - Get Paid For Supporting The NXT Network!
« Reply #384 on: March 23, 2015, 05:48:43 am »

What do you mean with
Peers?
Forgers?
Payout?
Left?

And how are they calculated?

Consulting the original post, I'd sayd that “peers” are hallmarked nodes known to EmoneyRu's node, while “forgers” are those nodes that have forged one or more blocks since last NSC payout.  Oh, and “left” are probably those who haven't earned enough NSC to warrant a payout (I believe EmoneyRu set a minimum payout in order to cut down on distribution fees, but I'm too lazy to find that post), and that the earned amount will carry over to the next round.

Cheers.
« Last Edit: March 23, 2015, 05:51:50 am by kseistrup »
Logged

EmoneyRu

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +31/-2
 • Offline Offline
 • Posts: 537
 • techDevComm
  • View Profile
  • Nxt Kit
Re: [ANN] NXT Security Coin (NSC) - Get Paid For Supporting The NXT Network!
« Reply #385 on: March 23, 2015, 08:00:01 am »

What do you mean with
Peers?
Forgers?
Payout?
Left?

And how are they calculated?

Consulting the original post, I'd sayd that “peers” are hallmarked nodes known to EmoneyRu's node, while “forgers” are those nodes that have forged one or more blocks since last NSC payout.  Oh, and “left” are probably those who haven't earned enough NSC to warrant a payout (I believe EmoneyRu set a minimum payout in order to cut down on distribution fees, but I'm too lazy to find that post), and that the earned amount will carry over to the next round.

Cheers.

Thanks!

Few details:
Peers calculations changed a bit since first post.
Forgers are block generators (I can't detect on which node block was forged. Block can be forged not on the forger's node). We give them NSC because most of the time block's commission is 0. We encourage everybody to forge.
The lower bound is 20.

NxtSwe

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +124/-9
 • Offline Offline
 • Posts: 657
  • View Profile
Re: [ANN] NXT Security Coin (NSC) - Get Paid For Supporting The NXT Network!
« Reply #386 on: March 25, 2015, 09:26:06 am »

Hi,

I just want to say good job to the folks running this initiative, and to the supporters who put up bid walls on the AE!

This was the reason I did bother to set up a forging node when I started with Nxt a while ago, considering that I would statistically forge only a few blocks per year. And once I had a node up and running, curiosity of the platform has only increased over time.

Giving incentive to newcomers who don't have a huge stake get a node up and running should be priority #1 in my opinion.

Keep it up!
Logged
Check out the NxtLib, the .NET Framework API for the Nxt platform.

Vyazhan

 • Full Member
 • ***
 • Karma: +20/-0
 • Offline Offline
 • Posts: 110
  • View Profile
Re: [ANN] NXT Security Coin (NSC) - Get Paid For Supporting The NXT Network!
« Reply #387 on: March 31, 2015, 10:42:50 pm »

Thanks!

Few details:
Peers calculations changed a bit since first post.
Forgers are block generators (I can't detect on which node block was forged. Block can be forged not on the forger's node). We give them NSC because most of the time block's commission is 0. We encourage everybody to forge.
The lower bound is 20.

Any update for this weeks payouts? :D
Logged

kseistrup

 • Sr. Member
 • ****
 • Karma: +48/-0
 • Offline Offline
 • Posts: 465
 • Fortune favours the lucky
  • View Profile
  • @kseistrup
Re: [ANN] NXT Security Coin (NSC) - Get Paid For Supporting The NXT Network!
« Reply #388 on: April 01, 2015, 04:08:14 am »

Any update for this weeks payouts? :D

Payouts are biweekly now, AFAIK.

Vyazhan

 • Full Member
 • ***
 • Karma: +20/-0
 • Offline Offline
 • Posts: 110
  • View Profile
Re: [ANN] NXT Security Coin (NSC) - Get Paid For Supporting The NXT Network!
« Reply #389 on: April 02, 2015, 10:15:51 pm »

Any update for this weeks payouts? :D

Payouts are biweekly now, AFAIK.

Oh, thank you very much, I must have missed that somewhere down the road!

Have a great Easter! :)
Logged

EmoneyRu

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +31/-2
 • Offline Offline
 • Posts: 537
 • techDevComm
  • View Profile
  • Nxt Kit
Re: [ANN] NXT Security Coin (NSC) - Get Paid For Supporting The NXT Network!
« Reply #390 on: April 04, 2015, 09:10:00 am »

Peers:
Code: [Select]
{
  "NXT-RRVG-2HWZ-TZEM-22222" : 1.0,
  "NXT-HMRK-DS7H-6CP5-3EKYB" : 220.16666666666438,
  "NXT-B5WD-FU8E-QDPV-G65TJ" : 5.0,
  "NXT-2VDB-TV55-NH75-38V5P" : 8.0,
  "NXT-ZEKG-CHYB-N8AR-4TQ3U" : 3.0,
  "NXT-G7PF-JD45-C6QY-EEHKE" : 1.0,
  "NXT-B8SA-UFVM-YWCM-9C6GZ" : 15.0,
  "NXT-HPW9-EC4H-KJPT-7STQV" : 8.020833333333334,
  "NXT-XRK4-5HYK-5965-9FH4Z" : 5.0,
  "NXT-433J-LENP-3NTK-86VP3" : 1.0,
  "NXT-CG3K-VKG3-U2FC-HUPAZ" : 0.5508333333333393,
  "NXT-UX5D-V7WG-N9C3-BKB25" : 1.0,
  "NXT-EGGB-SLRL-B9KT-2CGSW" : 1.0,
  "NXT-9P2A-FZ8R-JVSU-32ECR" : 1.0,
  "NXT-LYSW-N4N4-FR4Z-2KC2D" : 59.91666666666701,
  "NXT-FD4L-9PPY-YZBV-AZATH" : 16.0,
  "NXT-NFUN-426S-BEEX-BYRW6" : 0.0,
  "NXT-ZSWV-CT5Y-RAHC-6U9DG" : 0.02749999999999998,
  "NXT-8N9W-TN4F-YA2S-H5B7R" : 13.0,
  "NXT-TQN6-2RH8-79AZ-7WVQ2" : 1.0,
  "NXT-S3JT-5JJE-ZC8F-D7F5M" : 2.0,
  "NXT-3Y36-849T-3WD8-G3G6Q" : 3.0,
  "NXT-HVGP-XQ27-C8RG-CH535" : 1.0,
  "NXT-KTTD-E3CK-W4A6-FH3TP" : 14.0,
  "NXT-E9DA-A5K6-X3MK-69LAJ" : 2.0,
  "NXT-3T2W-6HXY-UGUL-BS85F" : 1.0,
  "NXT-GE96-NYW7-JMLA-3Y362" : 1.0,
  "NXT-R28J-YR7D-DW6Y-CAHAU" : 2.0,
  "NXT-GFYJ-TY44-885Q-3VJJA" : 1.0,
  "NXT-Z6L6-VLA4-EU79-4962E" : 19.0,
  "NXT-ZT3L-7R6M-CAP6-2NJ6W" : 3.0,
  "NXT-TUAS-BY3U-6S7V-5TXHZ" : 2.0,
  "NXT-GQ27-DD53-YM6K-ER6HK" : 2.0,
  "NXT-V9HN-G28G-WLK3-2H856" : 14.0,
  "NXT-KYH4-BWYQ-W4QX-DQVUY" : 2.0,
  "NXT-ENBR-9223-KURH-G9CEA" : 14.958333333333485,
  "NXT-4W8S-MSTU-8N8Q-2RXSL" : 4.0,
  "NXT-GMCY-ULZP-EJNM-8ENQ5" : 4.0,
  "NXT-VP6V-H2DE-U5GA-HZGH5" : 45.041666666666806,
  "NXT-W6G8-F4ES-MSTS-5269V" : 4.0,
  "NXT-XRNQ-DUUY-HLSV-AC3TW" : 44.79250000000018,
  "NXT-FC69-GJC5-XHFG-DVBCU" : 7.0,
  "NXT-RMRV-MRVK-CGB7-2923D" : 7.0,
  "NXT-2EYT-C522-VL6G-FQSMP" : 12.0,
  "NXT-H87Q-PTFP-A87T-GTQ2J" : 18.0,
  "NXT-LXP3-GLNB-ASD5-FA79Q" : 1.0,
  "NXT-BF9E-RH4D-A4HS-34QKR" : 3.0,
  "NXT-GQVC-6XB5-PKL7-GZ4YF" : 2.0,
  "NXT-WLGZ-CLXL-GVKW-3JC43" : 1.0,
  "NXT-6MVF-XTDR-MDTK-DPHEU" : 3.0,
  "NXT-Q4N3-V2QJ-S3GT-FW4Z9" : 2.0,
  "NXT-8V3E-34ST-T4UW-AYGY2" : 1.0,
  "NXT-HAB5-H5X2-L5J7-GCL9N" : 20.0,
  "NXT-6A4Q-L7L6-LAL7-GA2NJ" : 1.0,
  "NXT-26R5-5SV8-GGEC-26BSH" : 19.0,
  "NXT-F29Q-Z9DJ-6TYB-8Y43R" : 14.0,
  "NXT-RWUS-ETXU-PRKL-DRFD7" : 2.0,
  "NXT-9H8W-2722-B4Z5-B6TXB" : 1.0,
  "NXT-9QU7-NDSL-ZDMV-52JF5" : 2.0,
  "NXT-X55Q-HC52-P96P-CCGH5" : 1.0,
  "NXT-TU7P-SCUQ-2TB9-2BDKT" : 1.0,
  "NXT-4V45-JFHR-6H8U-2B3DV" : 15.0,
  "NXT-E637-29M4-RWJR-A8GWE" : 1.0,
  "NXT-96V7-J34N-VQ63-HPVPF" : 15.0,
  "NXT-FS2K-SEX2-79UT-DXNB9" : 1.0,
  "NXT-PG3E-SGWA-K9Y7-2CXKD" : 1.0,
  "NXT-YLQS-M85R-NP6A-3NBJL" : 2.0,
  "NXT-44HE-6Z3Y-N2ZL-E9ZPW" : 16.020833333333332,
  "NXT-Z9QP-38TL-24GT-FS6SL" : 11.0,
  "NXT-FRNZ-PDJF-2CQT-DQ4WQ" : 3.375000000000001,
  "NXT-7LUC-22LJ-5WJ4-22222" : 1.0,
  "NXT-LKAJ-S86U-CVVK-5VXB6" : 0.0,
  "NXT-YBRH-UZV8-XV99-BPPP6" : 1.0,
  "NXT-KLMY-XWF7-HHKH-BGS5Y" : 44.04166666666686,
  "NXT-QUUE-9M9E-TRC5-24Q2M" : 1.0,
  "NXT-B472-XPVX-MW5A-6ALAU" : 1.0,
  "NXT-SGTB-4NKL-S34Z-76GQJ" : 2.0,
  "NXT-LXWE-JNE3-MPQ9-CCX8K" : 0.22999999999982634,
  "NXT-SQSZ-XNXL-62GV-6ECAN" : 4.0,
  "NXT-XWFF-GEP4-J448-2RLYY" : 10.0,
  "NXT-7BCQ-LYZW-YYRP-CB7PQ" : 15.0,
  "NXT-BRFN-RM4L-ZCCK-HXX7N" : 5.0,
  "NXT-PNYW-WD93-C8S7-6W662" : 20.0,
  "NXT-N3N8-NXTF-LUKH-4H8CF" : 7.0,
  "NXT-BP4D-WR4B-9ZK7-3CQ36" : 0.015833333333333335,
  "NXT-78DJ-22UJ-6AMF-22222" : 1.0,
  "NXT-5EK6-528Y-98LU-434R4" : 14.0,
  "NXT-DBH9-ZWLK-ZSHV-7XAKC" : 5.0,
  "NXT-BZD7-EEV8-BZS7-CQQXB" : 0.04499999999999995,
  "NXT-TRCN-ZSHH-R4YS-HLAYP" : 2.0,
  "NXT-4BYW-Z4MJ-K4X5-HFXFD" : 2.0,
  "NXT-GSFR-UGF5-D6HM-GWZSV" : 4.0,
  "NXT-UUUM-ZXHS-2S49-4RDZ9" : 1.0,
  "NXT-NFDZ-F697-TS87-FMVHR" : 3.0,
  "NXT-74VC-NKPE-RYCA-5LMPT" : 7.0,
  "NXT-Z2A2-SQMM-4JPB-5GR85" : 1.0,
  "NXT-JBF2-UJLN-GYKM-4E899" : 13.0,
  "NXT-6WHB-JYP7-QJJ2-DST9T" : 1.0,
  "NXT-QE62-J4F9-TWDB-6K2CG" : 2.0,
  "NXT-X5EF-HTB2-RLYU-HW8E7" : 3.0,
  "NXT-XPYX-L8RB-BLPP-7N92X" : 6.0,
  "NXT-67M3-G335-STG4-3EVUW" : 2.0,
  "NXT-ZUQY-AKML-GHM3-HFYQC" : 1.0,
  "NXT-9XEN-PLLG-RUW8-2H7SV" : 0.757499999999929,
  "NXT-9LKY-DKC8-Q4Q7-BB3X8" : 13.0,
  "NXT-X95R-PRA8-9TKX-FRTUQ" : 1.0,
  "NXT-VMMH-DHEM-R6C8-CU2J9" : 11.870000000000028,
  "NXT-6X5J-7UNN-A9NB-9QJUU" : 1.0,
  "NXT-JT6F-UKTE-7VK6-85XYM" : 4.0,
  "NXT-MRKC-4LQZ-ZCA7-F9SKD" : 15.0,
  "NXT-3XGR-TGMC-6XWW-A48JD" : 1.0,
  "NXT-BXF5-26QV-VJYE-F5BDJ" : 14.0,
  "NXT-MRBN-8DFH-PFMK-A4DBM" : 6.0,
  "NXT-GTZ2-LLVH-ZD6E-2D533" : 0.38416666666666877,
  "NXT-WR9W-RPQW-8ZJ7-6U2D7" : 1.0,
  "NXT-K5NM-MEV7-AL3Q-8BNFQ" : 0.016666666666666666,
  "NXT-QK5L-7YM9-YPVF-55GL5" : 4.478333333333359,
  "NXT-C3QD-DQUV-X8FT-5YYHN" : 13.0,
  "NXT-HC73-3M32-CRCX-8PNRT" : 1.1083333333333285,
  "NXT-HFV6-N66W-P7R9-DKRES" : 4.0,
  "NXT-8F69-W9Z9-8M6Y-ETXGZ" : 1.0,
  "NXT-PSWT-N4BH-ZYCB-F8LWP" : 40.395833333333364,
  "NXT-XEX2-YEMY-USHK-5BBNZ" : 1.0,
  "NXT-SPZP-5YVR-66S5-7SP4A" : 1.0,
  "NXT-9TS8-LNUR-ZXYV-7CGYH" : 1.0,
  "NXT-6XQ7-N76X-G5CJ-A68KE" : 11.0,
  "NXT-VF2Z-P35X-UND9-5BDE9" : 42.083333333333535,
  "NXT-AFG5-XJWA-AWVL-2SU23" : 3.0,
  "NXT-PKXM-WH25-UXXG-CJAVD" : 3.0,
  "NXT-R8VT-6C23-WYRJ-8UUBZ" : 13.565000000000113,
  "NXT-FCKG-WYM8-EAS6-GXDDA" : 1.0,
  "NXT-Y5A5-HZUR-PEER-EY2G4" : 1.5925000000000193,
  "NXT-36MU-K6Q6-D6KF-EE48X" : 6.0,
  "NXT-ZK9S-42U6-2S6F-9DGGT" : 1.0,
  "NXT-DABA-3XF2-VZL5-4D4TE" : 1.0,
  "NXT-5SQV-H8DF-7HNJ-4K3WV" : 6.0,
  "NXT-MNZ9-JNHH-CTVY-3UG79" : 11.0,
  "NXT-7HQE-82RR-FAQ2-4RTL9" : 3.0,
  "NXT-ANNC-QZ8S-NFV2-425H7" : 8.0,
  "NXT-7CTJ-DHLZ-VZ3N-8ZRZD" : 17.0,
  "NXT-FDMW-3E4C-PVQD-4XCNC" : 41.479166666667034,
  "NXT-83MS-ZV4Z-QV3Y-7U3H6" : 3.0,
  "NXT-CNHJ-42YR-QVZV-GRW8C" : 1.0,
  "NXT-QBTV-LEMS-E5LA-5M35U" : 0.0,
  "NXT-WZWJ-3FXV-KH35-BRCE4" : 5.784166666666662,
  "NXT-8HNT-4ZTF-ZXH3-7RU38" : 5.0,
  "NXT-QBW3-6CNF-NBRW-9UKEG" : 1.0,
  "NXT-3NTG-FJPG-FFRY-FSZH4" : 2.0,
  "NXT-46ZE-BQYK-R26H-8HRRB" : 24.124999999999748,
  "NXT-F96M-8X9Z-M88Q-3BW3X" : 0.5158333333333385,
  "NXT-NPMF-JVBE-DQH2-FM7UT" : 2.0,
  "NXT-FLVS-VRBV-LDPD-6DZ9W" : 2.0,
  "NXT-RBWW-VPR4-FXGS-DCPW2" : 3.0,
  "NXT-YL78-U9PB-AUHL-HUJU8" : 9.851666666666674,
  "NXT-YNZ6-HE8K-TPF6-AV45K" : 5.0,
  "NXT-L83J-FJ9B-4NB3-4G5VU" : 43.59750000000037,
  "NXT-45XR-DDUM-ER5F-43RQC" : 0.07750000000000001,
  "NXT-Z6DA-R5BL-2PAM-AQRAW" : 4.0,
  "NXT-WTLL-Z8CV-E8QH-DEXC5" : 4.0,
  "NXT-XK4J-RN7N-UTMV-AANJ5" : 31.160833333333244,
  "NXT-P63Z-9Y8Z-CWCS-2P5ZD" : 1.0,
  "NXT-772X-VVVV-HGJ3-HG7ZK" : 16.0,
  "NXT-ED2R-NXGT-93BJ-HAB8L" : 8.124999999999957,
  "NXT-WTRL-FR4P-JHNY-7U6C8" : 1.0,
  "NXT-N4PS-NP2D-H97D-72BGS" : 17.0,
  "NXT-4BP4-TXCZ-HHM3-8YMFN" : 3.0,
  "NXT-3S9K-NZLR-W7H8-HR8DW" : 5.0,
  "NXT-8UNC-QVL6-43W7-9KMFT" : 3.0,
  "NXT-QE74-HCES-C3VP-FA9HD" : 11.0,
  "NXT-V2NY-WZ74-YNGZ-CHZT5" : 0.5675000000000063,
  "NXT-AMUY-UUWP-MPZZ-D57DT" : 2.0,
  "NXT-FAHJ-MNJE-5BHY-24PP4" : 19.0,
  "NXT-44G3-AC7Y-G3P2-3CLAH" : 3.0,
  "NXT-LAHF-ULUT-R2DG-D98QB" : 44.41916666666678,
  "NXT-AXEW-Y4Z9-EX6T-HPGWT" : 0.0858333333333334,
  "NXT-93RA-557X-G9VG-4RBWB" : 8.624999999999972,
  "NXT-FPRZ-BDZG-GGRL-6CTS8" : 16.0,
  "NXT-LHVA-UYW6-MUVK-7TXHV" : 4.0,
  "NXT-2JC4-GM6A-YR2B-DNTDY" : 1.0,
  "NXT-RJU8-JSNR-H9J4-2KWKY" : 13.355833333333392,
  "NXT-DW45-RBK5-SP6U-3KD5C" : 0.0,
  "NXT-HEWU-6KDT-BM8Q-6A9GY" : 18.558333333333337,
  "NXT-YJ25-HTWF-N8RR-4TJAY" : 4.0,
  "NXT-AMRN-3PQ8-MZN7-HQEMR" : 1.0,
  "NXT-VKLG-W3WY-WPF7-2GHKY" : 0.0,
  "NXT-TMVC-69YC-SJB4-8YCH7" : 44.87500000000032,
  "NXT-HRTB-YNPH-LYXS-ALCDL" : 0.0,
  "NXT-NR2T-PFZU-RLDU-DN3QU" : 9.0,
  "NXT-UTA4-MYXX-ZFXL-FBQ9G" : 1.0,
  "NXT-B7J4-8WXH-NWZR-CVA5D" : 1.0,
  "NXT-DTB3-CRYB-D5YM-FTSEG" : 1381.5000000000025,
  "NXT-2V7G-C8BY-KTYY-CAHNU" : 8.520833333333329,
  "NXT-PJ5P-X3Y2-AUER-DL8CQ" : 0.5433333333333391,
  "NXT-46VH-78E7-24HY-2UHTZ" : 2.0,
  "NXT-LYTA-X9EV-YPDG-CCEQT" : 14.0,
  "NXT-LUD7-R2EA-DMDM-9AKMU" : 6.0,
  "NXT-METZ-V5FF-PJU8-2D7RU" : 10.0,
  "NXT-MP7B-F26P-VSME-CQF5B" : 15.0,
  "NXT-3CUW-4GRB-6F87-FVSDF" : 2.0,
  "NXT-FK5G-7QST-A4U5-DXY5G" : 10.644166666666521,
  "NXT-6C5S-F7CB-7TJC-55L3S" : 9.0,
  "NXT-KCK2-WKXK-7F4A-7MH38" : 3.0,
  "NXT-ZDQK-DWU4-HH2Y-4ELL6" : 3.0,
  "NXT-MAEF-Y5ND-K63M-4ZPCG" : 88.0466666666669,
  "NXT-RYVQ-9669-ERFC-CJKDP" : 9.879999999999969,
  "NXT-BK2J-ZMY4-93UY-8EM9V" : 89.60416666666725,
  "NXT-SLTE-P3UQ-EQ92-D5RYE" : 18.0,
  "NXT-URK8-PW8G-CMLH-57KKQ" : 10.0,
  "NXT-EPSG-46SM-HL4T-CAXN6" : 4.0,
  "NXT-4ZS8-86DG-WKNX-9UQQF" : 17.291666666666774,
  "NXT-6X34-LB5R-2KVE-579KK" : 4.666666666666667,
  "NXT-4QZR-GBWC-P8U6-7WMAP" : 43.18750000000015,
  "NXT-DSQP-SACK-CMLK-GN8NF" : 44.06250000000002,
  "NXT-UWJU-XXST-3MPQ-2JWG7" : 1.0,
  "NXT-6KDS-WBL7-K3VQ-DJ4EX" : 13.0,
  "NXT-2UKS-7VYN-Q73Y-EKE8Y" : 9.416666666666664,
  "NXT-HYTB-S8UF-DEM8-AMJNV" : 0.4925000000000046,
  "NXT-SVEK-VTRU-HWLQ-ADJGV" : 1.0,
  "NXT-QKSK-WCCL-DE4V-8SGFP" : 0.0,
  "NXT-NNBQ-NXU8-8R7E-3TG5M" : 2.0,
  "NXT-C5WE-EYJ6-449J-HHM4S" : 0.0,
  "NXT-XQ9C-JQQB-6R5C-DRZHQ" : 1.0,
  "NXT-AEEP-46XV-3JEJ-6ZQX6" : 19.0,
  "NXT-R67P-6BZ2-XWAK-8RHZR" : 5.0,
  "NXT-W9EE-TRNF-ES6B-92X7N" : 5.0,
  "NXT-2XT3-3RP8-FHMJ-6ANVS" : 2.8216666666666974,
  "NXT-XK6U-MB8X-266F-C46P3" : 9.0,
  "NXT-VPP6-RFBG-WMAH-54SDX" : 81.22916666666696,
  "NXT-T4S6-E3R5-9QQT-9DQT7" : 15.0,
  "NXT-SANE-A8ZT-9AXH-BVCTX" : 12.0,
  "NXT-YXT7-V4DK-DC5X-9AQ58" : 0.12916666666666693,
  "NXT-ZRV3-WR6C-W8P5-7EKJU" : 2.0,
  "NXT-GAUU-WUDD-AP3W-9W9PV" : 5.0,
  "NXT-6YRF-WUCN-KPMC-8PSWJ" : 3.0,
  "NXT-QW4Y-76KT-FN6Z-54RRY" : 10.0,
  "NXT-A6DL-4GN2-SPA2-A3KKL" : 44.89583333333352,
  "NXT-NNVJ-95XG-8UEB-CRYPT" : 12.239166666666453,
  "NXT-LN3D-T2LN-WJSF-BNWN2" : 1.0,
  "NXT-R44K-THFB-DBA8-D2HJU" : 2.0,
  "NXT-G4UU-689D-5RHQ-FZT2G" : 13.0,
  "NXT-AQCE-U929-GX3S-BEMHU" : 1.0,
  "NXT-HDBR-JLHG-BJNJ-6X8MZ" : 1.0,
  "NXT-R54H-5CST-CAQ7-24SB2" : 2.0,
  "NXT-BT9N-Z4H7-X9FU-CST3M" : 1.0,
  "NXT-CCVF-F3LV-FZCS-EB3LR" : 1.0,
  "NXT-8E6V-YBWH-5VMR-26ESD" : 2.0,
  "NXT-A6NF-JE4R-XB6L-FAUFZ" : 15.0,
  "NXT-3VEA-RUE2-BUFF-9Y9G2" : 1.0,
  "NXT-CSQ5-K2GT-FP8S-DVMFK" : 1.0,
  "NXT-CMVW-5D3K-3D9M-A3X4K" : 44.229166666666856,
  "NXT-2QHM-H99Q-8C9Y-C4XTN" : 4.0,
  "NXT-PJAC-BM2H-B5E3-D79BG" : 2.0,
  "NXT-KWU4-Z9RG-EZE2-69RZH" : 8.0,
  "NXT-2282-SQ2P-PQJW-7K3RB" : 0.0,
  "NXT-V29U-VXZJ-H8UJ-835MA" : 41.665000000000184,
  "NXT-V8BS-Q29G-KA69-422YV" : 8.0,
  "NXT-8RBV-8F26-RZSX-F3RBZ" : 44.68749999999994,
  "NXT-86P9-AUNG-ZZXL-H9VBB" : 14.0,
  "NXT-HCVA-MYWS-98PC-9QVCX" : 0.0,
  "NXT-F9AF-P9FM-V73D-3P736" : 0.0,
  "NXT-VE25-CYXM-M9ZQ-246NH" : 3.0,
  "NXT-6HLW-9ETE-KPQ7-82DH8" : 0.6041666666666738,
  "NXT-THLJ-CYAL-JQST-6FNS5" : 15.0,
  "NXT-27KV-WBHF-6NLK-CC8MB" : 1.0,
  "NXT-C7LZ-PQMM-LNNW-2PFJU" : 44.50000000000027,
  "NXT-HLNR-4HDK-HQUJ-37545" : 15.0,
  "NXT-BAD7-238Z-2SEX-2TJ2S" : 215.6249999999996,
  "NXT-3V6A-WUZF-TJTX-DER35" : 1.0,
  "NXT-BDU3-YY78-T7W8-A9T93" : 17.5000000000001,
  "NXT-DAXR-PR6C-EA3X-8YGM4" : 40.416666666667055,
  "NXT-M6QF-Q5WK-2UXK-5D3HR" : 15.0,
  "NXT-7LB8-8ZPX-3YR9-3L85B" : 15.770833333333336,
  "NXT-K5KL-23DJ-3XLK-22222" : 0.0,
  "NXT-5HH5-H83V-ETA2-8WNQP" : 19.687499999999996,
  "NXT-XYQF-YGS2-5QCH-6Q2CZ" : 10.770833333333366,
  "NXT-7KAC-B7T7-BP6A-E4RXJ" : 2.0,
  "NXT-WAHJ-4CZX-NSZV-6LWDS" : 15.0,
  "NXT-W8NF-QLQ7-54JS-7Z73P" : 1.0,
  "NXT-V5K6-FDSK-M2AX-FUMWA" : 1.0,
  "NXT-FRBQ-SQ2T-HYL7-5X7VZ" : 6.0,
  "NXT-9J8A-WLA7-6YZU-EPA4D" : 3.0,
  "NXT-YKDR-R624-MM4S-5ZKQK" : 7.31500000000039,
  "NXT-A8RW-HKUE-AET2-9FXTR" : 2.0,
  "NXT-2VKN-SJQP-HFGU-4SH6S" : 8.0,
  "NXT-49FT-VJPW-RC64-GRH64" : 4.0,
  "NXT-JXRD-GKMR-WD9Y-83CK7" : 1.0,
  "NXT-8Y96-J2JN-8NWA-4XK74" : 18.70833333333336,
  "NXT-V4WY-U928-GRN8-CKPL9" : 12.0,
  "NXT-P2MJ-LKUK-RHEA-2NFJD" : 1.0,
  "NXT-AS6F-9RJA-5NQN-8BS4E" : 108.60416666666661,
  "NXT-2Y8R-5NBZ-58ZW-CZSLZ" : 0.0,
  "NXT-RR3S-3ZQZ-YBJB-2BMB8" : 1.0,
  "NXT-FH2N-WBX5-G29G-E2CU4" : 17.0,
  "NXT-AE2X-AAJ8-UVD9-5GTA3" : 0.0,
  "NXT-6RKA-ZVFL-VBS6-7D2EP" : 13.0,
  "NXT-KUU3-FXUT-KYY2-GVLW5" : 40.916666666667005,
  "NXT-8DSC-MFGJ-HQRP-D7MU3" : 0.0,
  "NXT-VH7W-4N48-34QS-4E88L" : 15.0,
  "NXT-WHBB-VBW5-H3D5-C8PNY" : 3.0,
  "NXT-6HEP-7WB4-BH38-7UE8V" : 43.32916666666715,
  "NXT-FTPH-FHM6-P5GK-2893P" : 2.0,
  "NXT-K9DH-7GRB-32G2-9H7JT" : 1.0,
  "NXT-WGWC-KKC6-VLFB-7WC6Z" : 11.0,
  "NXT-U747-4TP7-ATU4-3QK3H" : 1.0,
  "NXT-4698-N8M5-DKQW-FBPA9" : 15.0,
  "NXT-J2MS-AZL3-85VQ-DBRDQ" : 2.0,
  "NXT-DVE3-4PH5-NYXG-H8ARX" : 9.0,
  "NXT-TYS4-2N8X-MC46-DAQVP" : 10.0,
  "NXT-GX4W-RXGW-7PG5-3AJ84" : 15.0,
  "NXT-39J5-ZMF8-L245-DEN6N" : 8.0,
  "NXT-7WVC-W7TJ-REQ2-4VDJD" : 43.89583333333351,
  "NXT-EZHV-R8LY-VYPX-4YYJN" : 1.0,
  "NXT-7LPK-BUH3-6SCV-CDTRM" : 1.0,
  "NXT-URSL-DDWX-2F8Y-4ACSG" : 2.0,
  "NXT-XJBZ-4W56-XJS2-FPLZT" : 1.4999999999999982,
  "NXT-AR77-SW4Y-M3VA-DUSTY" : 8.0,
  "NXT-K77P-MN3G-YN7G-3SARD" : 3.7916666666666683,
  "NXT-49YZ-JDKE-7UYT-EA8XF" : 7.0,
  "NXT-63NR-ZCLN-H7QF-EBFSU" : 0.7966666666666747,
  "NXT-NLFZ-23B5-F98Y-22222" : 15.0,
  "NXT-GNGY-E986-VVJG-7D2SK" : 45.395000000000465,
  "NXT-M3JR-99SB-YPHG-HVN4W" : 1.0,
  "NXT-XFAH-7N9C-6AS6-B3GLZ" : 2.0,
  "NXT-XNGA-CPJ5-FY4N-HD3G3" : 0.0,
  "NXT-4F7R-AXFN-4X4H-DMAYW" : 15.0,
  "NXT-S9KY-XQGC-6G2A-BNQXP" : 1.0,
  "NXT-MPF5-UXFD-R382-2BKS6" : 12.0,
  "NXT-P3VW-DUAX-CL33-9FVUD" : 30.755833333333204,
  "NXT-HMVV-XMBN-GYXK-22BKK" : 43.66666666666698,
  "NXT-7R8S-X9GD-W3M9-DWCX2" : 12.0,
  "NXT-YBT7-X9Q3-QULK-GTWWJ" : 14.0,
  "NXT-S4LU-8TBJ-P794-ENU3Q" : 1.0,
  "NXT-XFTR-DEMC-ERDW-6AR9H" : 1.0,
  "NXT-JUB4-JBER-KSFW-AYK82" : 4.0,
  "NXT-9ZX2-YW4S-2YY5-ERV8E" : 15.0,
  "NXT-6A3D-PFTY-NW7W-D49Y9" : 0.0,
  "NXT-Q8NS-TX4J-UKHD-5Q6X9" : 3.0,
  "NXT-5A9B-Q2UK-6DGQ-BYDWW" : 2.0,
  "NXT-TWU9-P3E4-HCDM-CQ9L6" : 15.0,
  "NXT-YBTA-VFMU-YU56-9QAWB" : 2.0,
  "NXT-S6GQ-PZ4A-W3TT-7QDCW" : 4.0,
  "NXT-ZWW7-PSXW-89TR-AA67Z" : 3.0,
  "NXT-FRS2-MQR5-758P-ANNEX" : 2.0,
  "NXT-CV94-DK9W-8H9Z-488WD" : 3.0,
  "NXT-V8VX-MLHS-NK94-DMWWQ" : 2.0,
  "NXT-5FWQ-6DVC-S323-8JE96" : 44.68750000000011,
  "NXT-MGVR-JJ8Z-EDTN-FN94N" : 0.5458333333333392,
  "NXT-HR73-YXAT-HYPL-A3CSD" : 1.0,
  "NXT-ELWG-9FPV-KTP6-F7L6T" : 0.0,
  "NXT-Z6BP-XV5U-ETGS-6FQHL" : 3.0,
  "NXT-67RC-ZPFH-DK65-CGTZC" : 12.0,
  "NXT-XUAK-67WB-GNGZ-7G598" : 1.0,
  "NXT-X5SL-CCYX-9NQX-HZ2P8" : 1.0,
  "NXT-X9ZH-AYBT-87EQ-7FSWJ" : 15.0,
  "NXT-8YZY-6S8Q-87BR-FJG6Z" : 12.0,
  "NXT-TDN4-4NMR-5RXG-8FCKD" : 2.0,
  "NXT-8CBP-XQAH-J47K-GNQPB" : 163.39583333333337,
  "NXT-KKNV-8EPK-W2S4-96VTK" : 1.0,
  "NXT-9SYB-C2GF-JA2X-2R4S3" : 2.0,
  "NXT-9HUD-2JLT-RCAG-36B4S" : 13.645833333333448,
  "NXT-GVHS-X4MC-XV2M-CTN73" : 8.0,
  "NXT-JLRW-HGW9-HPLA-4D8MG" : 33.06250000000005,
  "NXT-FZR5-M8RX-LFZQ-AGUDF" : 1.0,
  "NXT-YE49-2FFV-PNU8-6CXQG" : 15.0,
  "NXT-KEX2-UXQS-RZ58-AF59H" : 0.6366666666666746,
  "NXT-FDW8-THXX-PY8X-9VK6M" : 1.0,
  "NXT-DXWC-NADK-MCCZ-EZK8A" : 9.0,
  "NXT-ZXTT-CY28-339U-GJVFZ" : 1.0,
  "NXT-E55E-LHQE-VX4R-BM9AR" : 1.0,
  "NXT-FUFK-VH2R-H4ME-32HDG" : 11.0,
  "NXT-QZUC-3VDR-H9VH-FDPTM" : 45.37500000000031,
  "NXT-2RVZ-JRYZ-ERVM-2PCVK" : 0.0,
  "NXT-FGT3-88A5-HKTD-HSP6F" : 17.0,
  "NXT-3FXZ-CETU-FD2D-32FGQ" : 3.0,
  "NXT-Y4J6-AH2R-ZMEB-AT4EJ" : 15.0,
  "NXT-L2EQ-QURY-CB6Q-2UWXC" : 0.0,
  "NXT-KLP6-X6U3-UWYU-83DHU" : 1.0,
  "NXT-SVDB-5DMS-78RM-AM57A" : 3.0,
  "NXT-2RT3-PM4A-JSWE-AA9ZM" : 4.0,
  "NXT-SB4F-J63R-TDSL-G4T3J" : 1.0,
  "NXT-B7NL-T9JQ-L84H-BPWGH" : 4.0,
  "NXT-CPDC-XC9B-85EF-9PNXW" : 1.0,
  "NXT-SEH4-RHJF-M6SZ-D2C3K" : 1.0,
  "NXT-D4UF-YXBT-8ZND-9VP2X" : 0.0,
  "NXT-TGNZ-E8VK-69EX-3L9LX" : 12.0,
  "NXT-LMJD-BHGU-ZQGQ-E4972" : 15.0,
  "NXT-KC6G-FU83-EX9T-2MDBY" : 1.0,
  "NXT-WKMU-KC9V-PES8-HAVQ5" : 37.72916666666663,
  "NXT-23FD-PJ3N-PC7L-9JW8K" : 13.375000000000107,
  "NXT-ZVTX-F8M5-F42Z-5RTTR" : 1.0,
  "NXT-XB2K-RQDL-X6M9-57Z54" : 1.0,
  "NXT-MAMY-L98Q-TL9C-HUG8G" : 3.729166666666676,
  "NXT-M3SE-YNLU-8PGW-H7WRB" : 6.0,
  "NXT-CXB2-WB4Q-NRZX-3EHBZ" : 5.0,
  "NXT-BATA-MAH6-WNT9-43ZRW" : 4.020833333333344,
  "NXT-7ML4-22U8-QNXK-22222" : 15.0,
  "NXT-ENDS-6LGP-GCU9-3X5T2" : 11.229166666666726,
  "NXT-HV5P-5WN7-6GHZ-DDY4P" : 15.0,
  "NXT-J4MP-HQT3-2AZG-4EMTT" : 3.0,
  "NXT-5ZCV-KNGM-W5QK-HJ8FN" : 2.0,
  "NXT-ASVV-RXUE-HFN9-94C5Q" : 1.0,
  "NXT-GK8K-SV48-TRPV-8Z833" : 1.0,
  "NXT-PJ4S-P5MU-LFBV-6ARBY" : 3.1041666666663694,
  "NXT-AYXP-4XML-5ZZ7-GQ22G" : 7.458333333333303,
  "NXT-VFUQ-9975-NJYK-7DG8C" : 2.0,
  "NXT-6A2T-BCKP-P9RN-B7AJW" : 6.0,
  "NXT-E35V-U934-KUNH-3JJA4" : 8.0,
  "NXT-DHEF-NBL4-B87F-93ATP" : 6.0,
  "NXT-ZQHH-R7P8-VUW6-7MC8B" : 0.0,
  "NXT-PHAE-A9CL-KYVX-H8DDM" : 5.0,
  "NXT-YPR6-CDUA-LVWE-8RG7G" : 14.0,
  "NXT-W7PJ-RSLG-9UKU-BVD7J" : 10.857500000000037,
  "NXT-LUR3-DR68-6AUS-EQC9H" : 17.0,
  "NXT-TP33-6LDH-JQN8-4MTNA" : 15.0,
  "NXT-N53Y-6D8X-N8C5-5MCJ7" : 4.0,
  "NXT-36B6-UBS5-DBNK-2W3BG" : 1.0,
  "NXT-4JPP-5C6Y-ZRHU-CVTHX" : 14.0,
  "NXT-5UET-4HMD-6SRE-DPQ82" : 13.0,
  "NXT-WMJR-C8ET-7Z36-FVDQW" : 0.06333333333333332,
  "NXT-UZNP-6LBA-YQ38-3TEY8" : 13.0,
  "NXT-QF9S-ABNV-VLJ9-98ZPQ" : 6.0,
  "NXT-NDPN-KL88-G9CA-45PXP" : 15.0,
  "NXT-EFEW-CAU2-WJ8L-7SXWX" : 3.0,
  "NXT-7VZ6-PSHV-HE82-6WA2P" : 6.0,
  "NXT-MKKL-3DX5-6TA2-APRK7" : 5.0,
  "NXT-WYT8-43WG-TVY3-ESLXX" : 15.0,
  "NXT-N87W-GX3U-79GV-23U97" : 14.0,
  "NXT-HPDT-F3EV-QM3K-834K3" : 6.0,
  "NXT-22MG-74J2-UX2S-6H7NL" : 0.0,
  "NXT-VCYR-ACHS-53K4-3LZYW" : 2.0,
  "NXT-J2LR-EDTZ-QDMU-DGZFZ" : 3.0,
  "NXT-H7JC-9F6S-Y5XP-B8B3T" : 19.0,
  "NXT-4TCS-RJLN-PZ4D-H3JVV" : 2.0,
  "NXT-EAFC-EZTC-TZRZ-46X8D" : 1.0,
  "NXT-QT5B-J7UY-XFAH-GSQUM" : 1.0,
  "NXT-T6GF-DVEG-X52Y-9PCNK" : 1.0,
  "NXT-T9BX-5G25-VTNC-8LZ9S" : 15.0,
  "NXT-6CLG-8UND-XPEF-CB7W7" : 4.0,
  "NXT-RZ9H-H2XD-WTR3-B4WN2" : 11.0,
  "NXT-6J82-32GS-U4S9-GEVJR" : 1.0,
  "NXT-KLKA-WWRP-5E49-6AFWF" : 4.0,
  "NXT-WX68-NVJE-NS5J-EHAYJ" : 1.0,
  "NXT-Q9FB-7XPY-6D6M-FHRN8" : 20.0,
  "NXT-LTEP-LGNV-FLL5-B3X2P" : 13.0,
  "NXT-D2HT-3FCZ-S8ZH-GV7AA" : 6.0,
  "NXT-DXU4-YSJF-XJ2M-FRVNS" : 4.0,
  "NXT-Y443-ETNV-E4Q3-5L882" : 44.20833333333359,
  "NXT-GZUB-NK2N-SDPY-23X8Y" : 8.0,
  "NXT-Q4WH-F8R2-UMJ2-445YT" : 90.22916666666706,
  "NXT-P979-WDWE-4EQ6-7TLX5" : 13.0,
  "NXT-ZDK2-99DJ-8D3G-E9TYX" : 0.0,
  "NXT-USU4-92UY-KEYT-4H649" : 13.0,
  "NXT-7T55-5976-MPBB-8KDRZ" : 13.0,
  "NXT-743S-UDC4-YWXN-22246" : 13.0,
  "NXT-FUCK-KB9W-P7K6-3668Z" : 2.0,
  "NXT-TDCQ-6BLR-YR9S-EQ7BZ" : 43.02083333333368,
  "NXT-JLK9-QEG8-3SB6-76D2V" : 9.0,
  "NXT-3PC2-5864-F5DT-7GUPT" : 1.0,
  "NXT-5Z45-YMTY-TQRW-2JY6C" : 12.0,
  "NXT-JW79-3778-LHS6-G88LQ" : 18.0
}

EmoneyRu

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +31/-2
 • Offline Offline
 • Posts: 537
 • techDevComm
  • View Profile
  • Nxt Kit
Re: [ANN] NXT Security Coin (NSC) - Get Paid For Supporting The NXT Network!
« Reply #391 on: April 04, 2015, 09:11:11 am »

Forgers [384000,394000):
Code: [Select]
{
  "NXT-RRVG-2HWZ-TZEM-22222" : 3.0,
  "NXT-HMRK-DS7H-6CP5-3EKYB" : 7.0,
  "NXT-TVHS-JGUR-8KCP-E5ZV3" : 2.0,
  "NXT-B8SA-UFVM-YWCM-9C6GZ" : 14.0,
  "NXT-YQG4-JGA2-HEK9-CQZYZ" : 1.0,
  "NXT-HPW9-EC4H-KJPT-7STQV" : 4.0,
  "NXT-XRK4-5HYK-5965-9FH4Z" : 2.0,
  "NXT-EGGB-SLRL-B9KT-2CGSW" : 1.0,
  "NXT-LYSW-N4N4-FR4Z-2KC2D" : 1.0,
  "NXT-FD4L-9PPY-YZBV-AZATH" : 7.0,
  "NXT-NFUN-426S-BEEX-BYRW6" : 14.0,
  "NXT-8N9W-TN4F-YA2S-H5B7R" : 20.0,
  "NXT-3Y36-849T-3WD8-G3G6Q" : 6.0,
  "NXT-HVGP-XQ27-C8RG-CH535" : 1.0,
  "NXT-KTTD-E3CK-W4A6-FH3TP" : 4.0,
  "NXT-3T2W-6HXY-UGUL-BS85F" : 2.0,
  "NXT-Z6L6-VLA4-EU79-4962E" : 3.0,
  "NXT-ZT3L-7R6M-CAP6-2NJ6W" : 2.0,
  "NXT-RCD8-ETJP-8Z2H-CCHSR" : 1.0,
  "NXT-GQ27-DD53-YM6K-ER6HK" : 2.0,
  "NXT-V9HN-G28G-WLK3-2H856" : 9.0,
  "NXT-W6G8-F4ES-MSTS-5269V" : 2.0,
  "NXT-FC69-GJC5-XHFG-DVBCU" : 2.0,
  "NXT-RMRV-MRVK-CGB7-2923D" : 14.0,
  "NXT-2EYT-C522-VL6G-FQSMP" : 12.0,
  "NXT-H87Q-PTFP-A87T-GTQ2J" : 14.0,
  "NXT-6MVF-XTDR-MDTK-DPHEU" : 1.0,
  "NXT-HAB5-H5X2-L5J7-GCL9N" : 8.0,
  "NXT-26R5-5SV8-GGEC-26BSH" : 10.0,
  "NXT-F29Q-Z9DJ-6TYB-8Y43R" : 7.0,
  "NXT-RWUS-ETXU-PRKL-DRFD7" : 2.0,
  "NXT-X55Q-HC52-P96P-CCGH5" : 1.0,
  "NXT-4V45-JFHR-6H8U-2B3DV" : 9.0,
  "NXT-96V7-J34N-VQ63-HPVPF" : 14.0,
  "NXT-FS2K-SEX2-79UT-DXNB9" : 2.0,
  "NXT-CVZ2-Y5WW-UU7C-7ZCV7" : 1.0,
  "NXT-44HE-6Z3Y-N2ZL-E9ZPW" : 14.0,
  "NXT-P2LG-5PX9-72LB-5HC5K" : 3.0,
  "NXT-MEDU-4VLQ-KJN6-5KLHH" : 1.0,
  "NXT-7LUC-22LJ-5WJ4-22222" : 1.0,
  "NXT-LKAJ-S86U-CVVK-5VXB6" : 7.0,
  "NXT-YBRH-UZV8-XV99-BPPP6" : 1.0,
  "NXT-NPM3-M8QD-KSAL-CLNRP" : 1.0,
  "NXT-XWFF-GEP4-J448-2RLYY" : 14.0,
  "NXT-7BCQ-LYZW-YYRP-CB7PQ" : 14.0,
  "NXT-PNYW-WD93-C8S7-6W662" : 3.0,
  "NXT-N3N8-NXTF-LUKH-4H8CF" : 8.0,
  "NXT-78DJ-22UJ-6AMF-22222" : 4.0,
  "NXT-5EK6-528Y-98LU-434R4" : 3.0,
  "NXT-TRCN-ZSHH-R4YS-HLAYP" : 3.0,
  "NXT-NFDZ-F697-TS87-FMVHR" : 1.0,
  "NXT-74VC-NKPE-RYCA-5LMPT" : 3.0,
  "NXT-JBF2-UJLN-GYKM-4E899" : 11.0,
  "NXT-X5EF-HTB2-RLYU-HW8E7" : 1.0,
  "NXT-KFX2-HDBV-6QMX-9WXEX" : 1.0,
  "NXT-XPYX-L8RB-BLPP-7N92X" : 1.0,
  "NXT-67M3-G335-STG4-3EVUW" : 1.0,
  "NXT-VVTG-H927-L8EK-FTBNA" : 2.0,
  "NXT-V7JV-78FM-L2W6-FUWTZ" : 1.0,
  "NXT-9LKY-DKC8-Q4Q7-BB3X8" : 8.0,
  "NXT-MRKC-4LQZ-ZCA7-F9SKD" : 14.0,
  "NXT-BXF5-26QV-VJYE-F5BDJ" : 14.0,
  "NXT-P67N-JFET-JPG9-H52DZ" : 1.0,
  "NXT-WR9W-RPQW-8ZJ7-6U2D7" : 2.0,
  "NXT-C3QD-DQUV-X8FT-5YYHN" : 13.0,
  "NXT-HFV6-N66W-P7R9-DKRES" : 3.0,
  "NXT-8F69-W9Z9-8M6Y-ETXGZ" : 4.0,
  "NXT-WBLW-5ZL4-A64L-4PDQZ" : 2.0,
  "NXT-XEX2-YEMY-USHK-5BBNZ" : 1.0,
  "NXT-6XQ7-N76X-G5CJ-A68KE" : 1.0,
  "NXT-AFG5-XJWA-AWVL-2SU23" : 3.0,
  "NXT-DABA-3XF2-VZL5-4D4TE" : 1.0,
  "NXT-5SQV-H8DF-7HNJ-4K3WV" : 1.0,
  "NXT-MNZ9-JNHH-CTVY-3UG79" : 14.0,
  "NXT-7HQE-82RR-FAQ2-4RTL9" : 5.0,
  "NXT-ANNC-QZ8S-NFV2-425H7" : 4.0,
  "NXT-7CTJ-DHLZ-VZ3N-8ZRZD" : 4.0,
  "NXT-83MS-ZV4Z-QV3Y-7U3H6" : 3.0,
  "NXT-QBTV-LEMS-E5LA-5M35U" : 11.0,
  "NXT-WZWJ-3FXV-KH35-BRCE4" : 6.0,
  "NXT-46ZE-BQYK-R26H-8HRRB" : 10.0,
  "NXT-NPMF-JVBE-DQH2-FM7UT" : 2.0,
  "NXT-FLVS-VRBV-LDPD-6DZ9W" : 1.0,
  "NXT-RBWW-VPR4-FXGS-DCPW2" : 2.0,
  "NXT-YNZ6-HE8K-TPF6-AV45K" : 2.0,
  "NXT-W9Q8-BZJK-3UD4-AHUWX" : 1.0,
  "NXT-Z6DA-R5BL-2PAM-AQRAW" : 2.0,
  "NXT-772X-VVVV-HGJ3-HG7ZK" : 5.0,
  "NXT-N4PS-NP2D-H97D-72BGS" : 6.0,
  "NXT-3S9K-NZLR-W7H8-HR8DW" : 1.0,
  "NXT-QE74-HCES-C3VP-FA9HD" : 8.0,
  "NXT-FAHJ-MNJE-5BHY-24PP4" : 5.0,
  "NXT-44G3-AC7Y-G3P2-3CLAH" : 1.0,
  "NXT-FPRZ-BDZG-GGRL-6CTS8" : 3.0,
  "NXT-LHVA-UYW6-MUVK-7TXHV" : 2.0,
  "NXT-2JC4-GM6A-YR2B-DNTDY" : 2.0,
  "NXT-DW45-RBK5-SP6U-3KD5C" : 12.0,
  "NXT-YJ25-HTWF-N8RR-4TJAY" : 1.0,
  "NXT-VKLG-W3WY-WPF7-2GHKY" : 10.0,
  "NXT-TMVC-69YC-SJB4-8YCH7" : 0.0,
  "NXT-HRTB-YNPH-LYXS-ALCDL" : 13.0,
  "NXT-NR2T-PFZU-RLDU-DN3QU" : 2.0,
  "NXT-UTA4-MYXX-ZFXL-FBQ9G" : 1.0,
  "NXT-2V7G-C8BY-KTYY-CAHNU" : 6.0,
  "NXT-46VH-78E7-24HY-2UHTZ" : 1.0,
  "NXT-UNDW-H4LR-7PKM-67YF4" : 1.0,
  "NXT-LYTA-X9EV-YPDG-CCEQT" : 12.0,
  "NXT-LUD7-R2EA-DMDM-9AKMU" : 1.0,
  "NXT-METZ-V5FF-PJU8-2D7RU" : 13.0,
  "NXT-MP7B-F26P-VSME-CQF5B" : 14.0,
  "NXT-QCHL-NRMF-26CY-74V9E" : 1.0,
  "NXT-DJTJ-N8QM-CPQB-FEZTY" : 1.0,
  "NXT-BK2J-ZMY4-93UY-8EM9V" : 3.0,
  "NXT-URK8-PW8G-CMLH-57KKQ" : 1.0,
  "NXT-EPSG-46SM-HL4T-CAXN6" : 5.0,
  "NXT-J37K-X67U-3RC7-88CT8" : 1.0,
  "NXT-DSQP-SACK-CMLK-GN8NF" : 9.0,
  "NXT-6KDS-WBL7-K3VQ-DJ4EX" : 9.0,
  "NXT-2UKS-7VYN-Q73Y-EKE8Y" : 4.0,
  "NXT-C5WE-EYJ6-449J-HHM4S" : 9.0,
  "NXT-AEEP-46XV-3JEJ-6ZQX6" : 6.0,
  "NXT-T4S6-E3R5-9QQT-9DQT7" : 13.0,
  "NXT-94RK-9X8T-VQRQ-F6LYQ" : 1.0,
  "NXT-GAUU-WUDD-AP3W-9W9PV" : 3.0,
  "NXT-6YRF-WUCN-KPMC-8PSWJ" : 2.0,
  "NXT-QW4Y-76KT-FN6Z-54RRY" : 12.0,
  "NXT-A6DL-4GN2-SPA2-A3KKL" : 2.0,
  "NXT-NNVJ-95XG-8UEB-CRYPT" : 13.0,
  "NXT-LN3D-T2LN-WJSF-BNWN2" : 1.0,
  "NXT-G4UU-689D-5RHQ-FZT2G" : 12.0,
  "NXT-HDBR-JLHG-BJNJ-6X8MZ" : 1.0,
  "NXT-A6NF-JE4R-XB6L-FAUFZ" : 14.0,
  "NXT-2QHM-H99Q-8C9Y-C4XTN" : 4.0,
  "NXT-2282-SQ2P-PQJW-7K3RB" : 5.0,
  "NXT-V8BS-Q29G-KA69-422YV" : 4.0,
  "NXT-86P9-AUNG-ZZXL-H9VBB" : 1.0,
  "NXT-EAVH-SLEV-KSEE-EE2KP" : 1.0,
  "NXT-HCVA-MYWS-98PC-9QVCX" : 10.0,
  "NXT-7LUP-MRCU-VHAB-C5XXJ" : 1.0,
  "NXT-F9AF-P9FM-V73D-3P736" : 9.0,
  "NXT-SMFU-F96C-NA77-H9GHR" : 2.0,
  "NXT-THLJ-CYAL-JQST-6FNS5" : 14.0,
  "NXT-C7LZ-PQMM-LNNW-2PFJU" : 4.0,
  "NXT-HLNR-4HDK-HQUJ-37545" : 14.0,
  "NXT-DAXR-PR6C-EA3X-8YGM4" : 1.0,
  "NXT-427K-M6FX-32RB-2X3V6" : 1.0,
  "NXT-SQ9J-JCAN-8XVY-5XN7K" : 5.0,
  "NXT-M6QF-Q5WK-2UXK-5D3HR" : 14.0,
  "NXT-7LB8-8ZPX-3YR9-3L85B" : 14.0,
  "NXT-K5KL-23DJ-3XLK-22222" : 871.0,
  "NXT-EH6X-PSBX-MXLM-69FFZ" : 1.0,
  "NXT-TV64-EF58-PNAL-GZNE5" : 1.0,
  "NXT-7KAC-B7T7-BP6A-E4RXJ" : 2.0,
  "NXT-WAHJ-4CZX-NSZV-6LWDS" : 14.0,
  "NXT-V5K6-FDSK-M2AX-FUMWA" : 1.0,
  "NXT-FRBQ-SQ2T-HYL7-5X7VZ" : 1.0,
  "NXT-9J8A-WLA7-6YZU-EPA4D" : 1.0,
  "NXT-49FT-VJPW-RC64-GRH64" : 1.0,
  "NXT-V4WY-U928-GRN8-CKPL9" : 14.0,
  "NXT-5WW2-XQ63-CFGM-G7YAJ" : 1.0,
  "NXT-AS6F-9RJA-5NQN-8BS4E" : 2.0,
  "NXT-2Y8R-5NBZ-58ZW-CZSLZ" : 2.0,
  "NXT-FH2N-WBX5-G29G-E2CU4" : 3.0,
  "NXT-AE2X-AAJ8-UVD9-5GTA3" : 9.0,
  "NXT-6RKA-ZVFL-VBS6-7D2EP" : 3.0,
  "NXT-8DSC-MFGJ-HQRP-D7MU3" : 9.0,
  "NXT-VH7W-4N48-34QS-4E88L" : 8.0,
  "NXT-YSC9-GKQ3-FANN-22222" : 1.0,
  "NXT-YTTX-3RBM-6ETB-49LRA" : 1.0,
  "NXT-FTPH-FHM6-P5GK-2893P" : 2.0,
  "NXT-WGWC-KKC6-VLFB-7WC6Z" : 11.0,
  "NXT-4698-N8M5-DKQW-FBPA9" : 14.0,
  "NXT-J2MS-AZL3-85VQ-DBRDQ" : 2.0,
  "NXT-DVE3-4PH5-NYXG-H8ARX" : 1.0,
  "NXT-TYS4-2N8X-MC46-DAQVP" : 12.0,
  "NXT-GX4W-RXGW-7PG5-3AJ84" : 14.0,
  "NXT-39J5-ZMF8-L245-DEN6N" : 6.0,
  "NXT-7WVC-W7TJ-REQ2-4VDJD" : 12.0,
  "NXT-AR77-SW4Y-M3VA-DUSTY" : 1.0,
  "NXT-NLFZ-23B5-F98Y-22222" : 14.0,
  "NXT-XNGA-CPJ5-FY4N-HD3G3" : 10.0,
  "NXT-4F7R-AXFN-4X4H-DMAYW" : 14.0,
  "NXT-MPF5-UXFD-R382-2BKS6" : 12.0,
  "NXT-7R8S-X9GD-W3M9-DWCX2" : 3.0,
  "NXT-YBT7-X9Q3-QULK-GTWWJ" : 8.0,
  "NXT-S4LU-8TBJ-P794-ENU3Q" : 1.0,
  "NXT-JUB4-JBER-KSFW-AYK82" : 5.0,
  "NXT-9ZX2-YW4S-2YY5-ERV8E" : 13.0,
  "NXT-6A3D-PFTY-NW7W-D49Y9" : 14.0,
  "NXT-TWU9-P3E4-HCDM-CQ9L6" : 14.0,
  "NXT-ELWG-9FPV-KTP6-F7L6T" : 10.0,
  "NXT-F7WW-GKZQ-7AY7-G2C8G" : 1.0,
  "NXT-67RC-ZPFH-DK65-CGTZC" : 3.0,
  "NXT-X9ZH-AYBT-87EQ-7FSWJ" : 14.0,
  "NXT-8YZY-6S8Q-87BR-FJG6Z" : 10.0,
  "NXT-8CBP-XQAH-J47K-GNQPB" : 6.0,
  "NXT-YE49-2FFV-PNU8-6CXQG" : 14.0,
  "NXT-DXWC-NADK-MCCZ-EZK8A" : 12.0,
  "NXT-E55E-LHQE-VX4R-BM9AR" : 1.0,
  "NXT-FUFK-VH2R-H4ME-32HDG" : 12.0,
  "NXT-2RVZ-JRYZ-ERVM-2PCVK" : 11.0,
  "NXT-FGT3-88A5-HKTD-HSP6F" : 3.0,
  "NXT-3FXZ-CETU-FD2D-32FGQ" : 2.0,
  "NXT-Y4J6-AH2R-ZMEB-AT4EJ" : 14.0,
  "NXT-L2EQ-QURY-CB6Q-2UWXC" : 11.0,
  "NXT-2RT3-PM4A-JSWE-AA9ZM" : 1.0,
  "NXT-B7NL-T9JQ-L84H-BPWGH" : 4.0,
  "NXT-2L2X-G2SK-L6PC-4PU66" : 1.0,
  "NXT-D4UF-YXBT-8ZND-9VP2X" : 8.0,
  "NXT-TGNZ-E8VK-69EX-3L9LX" : 12.0,
  "NXT-LMJD-BHGU-ZQGQ-E4972" : 14.0,
  "NXT-WKMU-KC9V-PES8-HAVQ5" : 4.0,
  "NXT-DBBW-BD2X-W89Y-GDWGT" : 1.0,
  "NXT-XB2K-RQDL-X6M9-57Z54" : 1.0,
  "NXT-AW52-JPD7-UG95-9EWE8" : 1.0,
  "NXT-CXB2-WB4Q-NRZX-3EHBZ" : 2.0,
  "NXT-NXJ9-YYYG-D3G9-DCKHS" : 1.0,
  "NXT-7ML4-22U8-QNXK-22222" : 14.0,
  "NXT-HV5P-5WN7-6GHZ-DDY4P" : 14.0,
  "NXT-M2Y7-FKFH-CAQC-DEF7N" : 1.0,
  "NXT-CUAE-25AB-BN5E-EN57V" : 2.0,
  "NXT-5ZCV-KNGM-W5QK-HJ8FN" : 1.0,
  "NXT-ASVV-RXUE-HFN9-94C5Q" : 2.0,
  "NXT-GK8K-SV48-TRPV-8Z833" : 1.0,
  "NXT-VFUQ-9975-NJYK-7DG8C" : 1.0,
  "NXT-6A2T-BCKP-P9RN-B7AJW" : 1.0,
  "NXT-ZQHH-R7P8-VUW6-7MC8B" : 4.0,
  "NXT-YPR6-CDUA-LVWE-8RG7G" : 13.0,
  "NXT-PHEY-L75X-LZRH-8X29X" : 1.0,
  "NXT-LUR3-DR68-6AUS-EQC9H" : 5.0,
  "NXT-TP33-6LDH-JQN8-4MTNA" : 14.0,
  "NXT-4JPP-5C6Y-ZRHU-CVTHX" : 5.0,
  "NXT-5UET-4HMD-6SRE-DPQ82" : 10.0,
  "NXT-UZNP-6LBA-YQ38-3TEY8" : 9.0,
  "NXT-NDPN-KL88-G9CA-45PXP" : 14.0,
  "NXT-MKKL-3DX5-6TA2-APRK7" : 1.0,
  "NXT-WYT8-43WG-TVY3-ESLXX" : 14.0,
  "NXT-N87W-GX3U-79GV-23U97" : 11.0,
  "NXT-HPDT-F3EV-QM3K-834K3" : 1.0,
  "NXT-22MG-74J2-UX2S-6H7NL" : 7.0,
  "NXT-VCYR-ACHS-53K4-3LZYW" : 1.0,
  "NXT-H7JC-9F6S-Y5XP-B8B3T" : 6.0,
  "NXT-T6GF-DVEG-X52Y-9PCNK" : 1.0,
  "NXT-T9BX-5G25-VTNC-8LZ9S" : 8.0,
  "NXT-RZ9H-H2XD-WTR3-B4WN2" : 2.0,
  "NXT-KLKA-WWRP-5E49-6AFWF" : 1.0,
  "NXT-Q9FB-7XPY-6D6M-FHRN8" : 8.0,
  "NXT-LTEP-LGNV-FLL5-B3X2P" : 5.0,
  "NXT-Q4WH-F8R2-UMJ2-445YT" : 3.0,
  "NXT-P979-WDWE-4EQ6-7TLX5" : 13.0,
  "NXT-USU4-92UY-KEYT-4H649" : 4.0,
  "NXT-7T55-5976-MPBB-8KDRZ" : 1.0,
  "NXT-743S-UDC4-YWXN-22246" : 12.0,
  "NXT-FPTL-AMK5-UYD9-B8L98" : 1.0,
  "NXT-JLK9-QEG8-3SB6-76D2V" : 5.0,
  "NXT-3PC2-5864-F5DT-7GUPT" : 5.0,
  "NXT-5Z45-YMTY-TQRW-2JY6C" : 7.0,
  "NXT-EKTY-DTUW-NCSK-F6TL6" : 1.0,
  "NXT-JW79-3778-LHS6-G88LQ" : 6.0,
  "NXT-DT7W-SBZ4-MSWZ-2UUHL" : 1.0
}

EmoneyRu

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +31/-2
 • Offline Offline
 • Posts: 537
 • techDevComm
  • View Profile
  • Nxt Kit
Re: [ANN] NXT Security Coin (NSC) - Get Paid For Supporting The NXT Network!
« Reply #392 on: April 04, 2015, 09:12:32 am »

Payouts:
Code: [Select]
{
  "NXT-HMRK-DS7H-6CP5-3EKYB" : 227.0,
  "NXT-B8SA-UFVM-YWCM-9C6GZ" : 29.0,
  "NXT-LYSW-N4N4-FR4Z-2KC2D" : 60.0,
  "NXT-FD4L-9PPY-YZBV-AZATH" : 23.0,
  "NXT-8N9W-TN4F-YA2S-H5B7R" : 33.0,
  "NXT-Z6L6-VLA4-EU79-4962E" : 22.0,
  "NXT-V9HN-G28G-WLK3-2H856" : 23.0,
  "NXT-VP6V-H2DE-U5GA-HZGH5" : 45.0,
  "NXT-XRNQ-DUUY-HLSV-AC3TW" : 44.0,
  "NXT-RMRV-MRVK-CGB7-2923D" : 21.0,
  "NXT-2EYT-C522-VL6G-FQSMP" : 24.0,
  "NXT-H87Q-PTFP-A87T-GTQ2J" : 32.0,
  "NXT-HAB5-H5X2-L5J7-GCL9N" : 28.0,
  "NXT-26R5-5SV8-GGEC-26BSH" : 29.0,
  "NXT-F29Q-Z9DJ-6TYB-8Y43R" : 21.0,
  "NXT-4V45-JFHR-6H8U-2B3DV" : 24.0,
  "NXT-96V7-J34N-VQ63-HPVPF" : 29.0,
  "NXT-44HE-6Z3Y-N2ZL-E9ZPW" : 30.0,
  "NXT-KLMY-XWF7-HHKH-BGS5Y" : 44.0,
  "NXT-XWFF-GEP4-J448-2RLYY" : 24.0,
  "NXT-7BCQ-LYZW-YYRP-CB7PQ" : 29.0,
  "NXT-PNYW-WD93-C8S7-6W662" : 23.0,
  "NXT-JBF2-UJLN-GYKM-4E899" : 24.0,
  "NXT-9LKY-DKC8-Q4Q7-BB3X8" : 21.0,
  "NXT-MRKC-4LQZ-ZCA7-F9SKD" : 29.0,
  "NXT-BXF5-26QV-VJYE-F5BDJ" : 28.0,
  "NXT-C3QD-DQUV-X8FT-5YYHN" : 26.0,
  "NXT-PSWT-N4BH-ZYCB-F8LWP" : 40.0,
  "NXT-VF2Z-P35X-UND9-5BDE9" : 42.0,
  "NXT-MNZ9-JNHH-CTVY-3UG79" : 25.0,
  "NXT-7CTJ-DHLZ-VZ3N-8ZRZD" : 21.0,
  "NXT-FDMW-3E4C-PVQD-4XCNC" : 41.0,
  "NXT-46ZE-BQYK-R26H-8HRRB" : 34.0,
  "NXT-L83J-FJ9B-4NB3-4G5VU" : 43.0,
  "NXT-XK4J-RN7N-UTMV-AANJ5" : 31.0,
  "NXT-772X-VVVV-HGJ3-HG7ZK" : 21.0,
  "NXT-N4PS-NP2D-H97D-72BGS" : 23.0,
  "NXT-FAHJ-MNJE-5BHY-24PP4" : 24.0,
  "NXT-LAHF-ULUT-R2DG-D98QB" : 44.0,
  "NXT-TMVC-69YC-SJB4-8YCH7" : 44.0,
  "NXT-DTB3-CRYB-D5YM-FTSEG" : 1381.0,
  "NXT-LYTA-X9EV-YPDG-CCEQT" : 26.0,
  "NXT-METZ-V5FF-PJU8-2D7RU" : 23.0,
  "NXT-MP7B-F26P-VSME-CQF5B" : 29.0,
  "NXT-MAEF-Y5ND-K63M-4ZPCG" : 88.0,
  "NXT-BK2J-ZMY4-93UY-8EM9V" : 92.0,
  "NXT-4QZR-GBWC-P8U6-7WMAP" : 43.0,
  "NXT-DSQP-SACK-CMLK-GN8NF" : 53.0,
  "NXT-6KDS-WBL7-K3VQ-DJ4EX" : 22.0,
  "NXT-AEEP-46XV-3JEJ-6ZQX6" : 25.0,
  "NXT-VPP6-RFBG-WMAH-54SDX" : 81.0,
  "NXT-T4S6-E3R5-9QQT-9DQT7" : 28.0,
  "NXT-QW4Y-76KT-FN6Z-54RRY" : 22.0,
  "NXT-A6DL-4GN2-SPA2-A3KKL" : 46.0,
  "NXT-NNVJ-95XG-8UEB-CRYPT" : 25.0,
  "NXT-G4UU-689D-5RHQ-FZT2G" : 25.0,
  "NXT-A6NF-JE4R-XB6L-FAUFZ" : 29.0,
  "NXT-CMVW-5D3K-3D9M-A3X4K" : 44.0,
  "NXT-V29U-VXZJ-H8UJ-835MA" : 41.0,
  "NXT-8RBV-8F26-RZSX-F3RBZ" : 44.0,
  "NXT-THLJ-CYAL-JQST-6FNS5" : 29.0,
  "NXT-C7LZ-PQMM-LNNW-2PFJU" : 48.0,
  "NXT-HLNR-4HDK-HQUJ-37545" : 29.0,
  "NXT-BAD7-238Z-2SEX-2TJ2S" : 215.0,
  "NXT-DAXR-PR6C-EA3X-8YGM4" : 41.0,
  "NXT-M6QF-Q5WK-2UXK-5D3HR" : 29.0,
  "NXT-7LB8-8ZPX-3YR9-3L85B" : 29.0,
  "NXT-K5KL-23DJ-3XLK-22222" : 871.0,
  "NXT-WAHJ-4CZX-NSZV-6LWDS" : 29.0,
  "NXT-V4WY-U928-GRN8-CKPL9" : 26.0,
  "NXT-AS6F-9RJA-5NQN-8BS4E" : 110.0,
  "NXT-KUU3-FXUT-KYY2-GVLW5" : 40.0,
  "NXT-VH7W-4N48-34QS-4E88L" : 23.0,
  "NXT-6HEP-7WB4-BH38-7UE8V" : 43.0,
  "NXT-WGWC-KKC6-VLFB-7WC6Z" : 22.0,
  "NXT-4698-N8M5-DKQW-FBPA9" : 29.0,
  "NXT-TYS4-2N8X-MC46-DAQVP" : 22.0,
  "NXT-GX4W-RXGW-7PG5-3AJ84" : 29.0,
  "NXT-7WVC-W7TJ-REQ2-4VDJD" : 55.0,
  "NXT-NLFZ-23B5-F98Y-22222" : 29.0,
  "NXT-GNGY-E986-VVJG-7D2SK" : 45.0,
  "NXT-4F7R-AXFN-4X4H-DMAYW" : 29.0,
  "NXT-MPF5-UXFD-R382-2BKS6" : 24.0,
  "NXT-P3VW-DUAX-CL33-9FVUD" : 30.0,
  "NXT-HMVV-XMBN-GYXK-22BKK" : 43.0,
  "NXT-YBT7-X9Q3-QULK-GTWWJ" : 22.0,
  "NXT-9ZX2-YW4S-2YY5-ERV8E" : 28.0,
  "NXT-TWU9-P3E4-HCDM-CQ9L6" : 29.0,
  "NXT-5FWQ-6DVC-S323-8JE96" : 44.0,
  "NXT-X9ZH-AYBT-87EQ-7FSWJ" : 29.0,
  "NXT-8YZY-6S8Q-87BR-FJG6Z" : 22.0,
  "NXT-8CBP-XQAH-J47K-GNQPB" : 169.0,
  "NXT-JLRW-HGW9-HPLA-4D8MG" : 33.0,
  "NXT-YE49-2FFV-PNU8-6CXQG" : 29.0,
  "NXT-DXWC-NADK-MCCZ-EZK8A" : 21.0,
  "NXT-FUFK-VH2R-H4ME-32HDG" : 23.0,
  "NXT-QZUC-3VDR-H9VH-FDPTM" : 45.0,
  "NXT-Y4J6-AH2R-ZMEB-AT4EJ" : 29.0,
  "NXT-TGNZ-E8VK-69EX-3L9LX" : 24.0,
  "NXT-LMJD-BHGU-ZQGQ-E4972" : 29.0,
  "NXT-WKMU-KC9V-PES8-HAVQ5" : 41.0,
  "NXT-7ML4-22U8-QNXK-22222" : 29.0,
  "NXT-HV5P-5WN7-6GHZ-DDY4P" : 29.0,
  "NXT-YPR6-CDUA-LVWE-8RG7G" : 27.0,
  "NXT-LUR3-DR68-6AUS-EQC9H" : 22.0,
  "NXT-TP33-6LDH-JQN8-4MTNA" : 29.0,
  "NXT-5UET-4HMD-6SRE-DPQ82" : 23.0,
  "NXT-UZNP-6LBA-YQ38-3TEY8" : 22.0,
  "NXT-NDPN-KL88-G9CA-45PXP" : 29.0,
  "NXT-WYT8-43WG-TVY3-ESLXX" : 29.0,
  "NXT-N87W-GX3U-79GV-23U97" : 25.0,
  "NXT-H7JC-9F6S-Y5XP-B8B3T" : 25.0,
  "NXT-T9BX-5G25-VTNC-8LZ9S" : 23.0,
  "NXT-Q9FB-7XPY-6D6M-FHRN8" : 28.0,
  "NXT-Y443-ETNV-E4Q3-5L882" : 44.0,
  "NXT-Q4WH-F8R2-UMJ2-445YT" : 93.0,
  "NXT-P979-WDWE-4EQ6-7TLX5" : 26.0,
  "NXT-743S-UDC4-YWXN-22246" : 25.0,
  "NXT-TDCQ-6BLR-YR9S-EQ7BZ" : 43.0,
  "NXT-JW79-3778-LHS6-G88LQ" : 24.0
}

EmoneyRu

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +31/-2
 • Offline Offline
 • Posts: 537
 • techDevComm
  • View Profile
  • Nxt Kit
Re: [ANN] NXT Security Coin (NSC) - Get Paid For Supporting The NXT Network!
« Reply #393 on: April 04, 2015, 09:14:08 am »

Left (init for next round's peers):
Code: [Select]
{
  "NXT-RRVG-2HWZ-TZEM-22222" : 4.0,
  "NXT-HMRK-DS7H-6CP5-3EKYB" : 0.16666666666438346,
  "NXT-B5WD-FU8E-QDPV-G65TJ" : 5.0,
  "NXT-TVHS-JGUR-8KCP-E5ZV3" : 2.0,
  "NXT-2VDB-TV55-NH75-38V5P" : 8.0,
  "NXT-ZEKG-CHYB-N8AR-4TQ3U" : 3.0,
  "NXT-G7PF-JD45-C6QY-EEHKE" : 1.0,
  "NXT-B8SA-UFVM-YWCM-9C6GZ" : 0.0,
  "NXT-YQG4-JGA2-HEK9-CQZYZ" : 1.0,
  "NXT-HPW9-EC4H-KJPT-7STQV" : 12.020833333333334,
  "NXT-XRK4-5HYK-5965-9FH4Z" : 7.0,
  "NXT-433J-LENP-3NTK-86VP3" : 1.0,
  "NXT-CG3K-VKG3-U2FC-HUPAZ" : 0.5508333333333393,
  "NXT-UX5D-V7WG-N9C3-BKB25" : 1.0,
  "NXT-EGGB-SLRL-B9KT-2CGSW" : 2.0,
  "NXT-9P2A-FZ8R-JVSU-32ECR" : 1.0,
  "NXT-LYSW-N4N4-FR4Z-2KC2D" : 0.9166666666670125,
  "NXT-FD4L-9PPY-YZBV-AZATH" : 0.0,
  "NXT-NFUN-426S-BEEX-BYRW6" : 14.0,
  "NXT-ZSWV-CT5Y-RAHC-6U9DG" : 0.02749999999999998,
  "NXT-TQN6-2RH8-79AZ-7WVQ2" : 1.0,
  "NXT-S3JT-5JJE-ZC8F-D7F5M" : 2.0,
  "NXT-3Y36-849T-3WD8-G3G6Q" : 9.0,
  "NXT-HVGP-XQ27-C8RG-CH535" : 2.0,
  "NXT-KTTD-E3CK-W4A6-FH3TP" : 18.0,
  "NXT-E9DA-A5K6-X3MK-69LAJ" : 2.0,
  "NXT-3T2W-6HXY-UGUL-BS85F" : 3.0,
  "NXT-GE96-NYW7-JMLA-3Y362" : 1.0,
  "NXT-R28J-YR7D-DW6Y-CAHAU" : 2.0,
  "NXT-GFYJ-TY44-885Q-3VJJA" : 1.0,
  "NXT-Z6L6-VLA4-EU79-4962E" : 0.0,
  "NXT-ZT3L-7R6M-CAP6-2NJ6W" : 5.0,
  "NXT-TUAS-BY3U-6S7V-5TXHZ" : 2.0,
  "NXT-RCD8-ETJP-8Z2H-CCHSR" : 1.0,
  "NXT-GQ27-DD53-YM6K-ER6HK" : 4.0,
  "NXT-KYH4-BWYQ-W4QX-DQVUY" : 2.0,
  "NXT-ENBR-9223-KURH-G9CEA" : 14.958333333333485,
  "NXT-4W8S-MSTU-8N8Q-2RXSL" : 4.0,
  "NXT-GMCY-ULZP-EJNM-8ENQ5" : 4.0,
  "NXT-VP6V-H2DE-U5GA-HZGH5" : 0.04166666666680641,
  "NXT-W6G8-F4ES-MSTS-5269V" : 6.0,
  "NXT-XRNQ-DUUY-HLSV-AC3TW" : 0.7925000000001816,
  "NXT-FC69-GJC5-XHFG-DVBCU" : 9.0,
  "NXT-LXP3-GLNB-ASD5-FA79Q" : 1.0,
  "NXT-BF9E-RH4D-A4HS-34QKR" : 3.0,
  "NXT-GQVC-6XB5-PKL7-GZ4YF" : 2.0,
  "NXT-WLGZ-CLXL-GVKW-3JC43" : 1.0,
  "NXT-6MVF-XTDR-MDTK-DPHEU" : 4.0,
  "NXT-Q4N3-V2QJ-S3GT-FW4Z9" : 2.0,
  "NXT-8V3E-34ST-T4UW-AYGY2" : 1.0,
  "NXT-6A4Q-L7L6-LAL7-GA2NJ" : 1.0,
  "NXT-RWUS-ETXU-PRKL-DRFD7" : 4.0,
  "NXT-9H8W-2722-B4Z5-B6TXB" : 1.0,
  "NXT-9QU7-NDSL-ZDMV-52JF5" : 2.0,
  "NXT-X55Q-HC52-P96P-CCGH5" : 2.0,
  "NXT-TU7P-SCUQ-2TB9-2BDKT" : 1.0,
  "NXT-4V45-JFHR-6H8U-2B3DV" : 0.0,
  "NXT-E637-29M4-RWJR-A8GWE" : 1.0,
  "NXT-96V7-J34N-VQ63-HPVPF" : 0.0,
  "NXT-FS2K-SEX2-79UT-DXNB9" : 3.0,
  "NXT-PG3E-SGWA-K9Y7-2CXKD" : 1.0,
  "NXT-CVZ2-Y5WW-UU7C-7ZCV7" : 1.0,
  "NXT-YLQS-M85R-NP6A-3NBJL" : 2.0,
  "NXT-44HE-6Z3Y-N2ZL-E9ZPW" : 0.02083333333333215,
  "NXT-Z9QP-38TL-24GT-FS6SL" : 11.0,
  "NXT-P2LG-5PX9-72LB-5HC5K" : 3.0,
  "NXT-FRNZ-PDJF-2CQT-DQ4WQ" : 3.375000000000001,
  "NXT-MEDU-4VLQ-KJN6-5KLHH" : 1.0,
  "NXT-7LUC-22LJ-5WJ4-22222" : 2.0,
  "NXT-LKAJ-S86U-CVVK-5VXB6" : 7.0,
  "NXT-YBRH-UZV8-XV99-BPPP6" : 2.0,
  "NXT-KLMY-XWF7-HHKH-BGS5Y" : 0.04166666666686325,
  "NXT-QUUE-9M9E-TRC5-24Q2M" : 1.0,
  "NXT-B472-XPVX-MW5A-6ALAU" : 1.0,
  "NXT-SGTB-4NKL-S34Z-76GQJ" : 2.0,
  "NXT-NPM3-M8QD-KSAL-CLNRP" : 1.0,
  "NXT-LXWE-JNE3-MPQ9-CCX8K" : 0.22999999999982634,
  "NXT-SQSZ-XNXL-62GV-6ECAN" : 4.0,
  "NXT-XWFF-GEP4-J448-2RLYY" : 0.0,
  "NXT-7BCQ-LYZW-YYRP-CB7PQ" : 0.0,
  "NXT-BRFN-RM4L-ZCCK-HXX7N" : 5.0,
  "NXT-PNYW-WD93-C8S7-6W662" : 0.0,
  "NXT-N3N8-NXTF-LUKH-4H8CF" : 15.0,
  "NXT-BP4D-WR4B-9ZK7-3CQ36" : 0.015833333333333335,
  "NXT-78DJ-22UJ-6AMF-22222" : 5.0,
  "NXT-5EK6-528Y-98LU-434R4" : 17.0,
  "NXT-DBH9-ZWLK-ZSHV-7XAKC" : 5.0,
  "NXT-BZD7-EEV8-BZS7-CQQXB" : 0.04499999999999995,
  "NXT-TRCN-ZSHH-R4YS-HLAYP" : 5.0,
  "NXT-4BYW-Z4MJ-K4X5-HFXFD" : 2.0,
  "NXT-GSFR-UGF5-D6HM-GWZSV" : 4.0,
  "NXT-UUUM-ZXHS-2S49-4RDZ9" : 1.0,
  "NXT-NFDZ-F697-TS87-FMVHR" : 4.0,
  "NXT-74VC-NKPE-RYCA-5LMPT" : 10.0,
  "NXT-Z2A2-SQMM-4JPB-5GR85" : 1.0,
  "NXT-JBF2-UJLN-GYKM-4E899" : 0.0,
  "NXT-6WHB-JYP7-QJJ2-DST9T" : 1.0,
  "NXT-QE62-J4F9-TWDB-6K2CG" : 2.0,
  "NXT-X5EF-HTB2-RLYU-HW8E7" : 4.0,
  "NXT-KFX2-HDBV-6QMX-9WXEX" : 1.0,
  "NXT-XPYX-L8RB-BLPP-7N92X" : 7.0,
  "NXT-67M3-G335-STG4-3EVUW" : 3.0,
  "NXT-ZUQY-AKML-GHM3-HFYQC" : 1.0,
  "NXT-VVTG-H927-L8EK-FTBNA" : 2.0,
  "NXT-9XEN-PLLG-RUW8-2H7SV" : 0.757499999999929,
  "NXT-V7JV-78FM-L2W6-FUWTZ" : 1.0,
  "NXT-9LKY-DKC8-Q4Q7-BB3X8" : 0.0,
  "NXT-X95R-PRA8-9TKX-FRTUQ" : 1.0,
  "NXT-VMMH-DHEM-R6C8-CU2J9" : 11.870000000000028,
  "NXT-6X5J-7UNN-A9NB-9QJUU" : 1.0,
  "NXT-JT6F-UKTE-7VK6-85XYM" : 4.0,
  "NXT-MRKC-4LQZ-ZCA7-F9SKD" : 0.0,
  "NXT-3XGR-TGMC-6XWW-A48JD" : 1.0,
  "NXT-BXF5-26QV-VJYE-F5BDJ" : 0.0,
  "NXT-P67N-JFET-JPG9-H52DZ" : 1.0,
  "NXT-MRBN-8DFH-PFMK-A4DBM" : 6.0,
  "NXT-GTZ2-LLVH-ZD6E-2D533" : 0.38416666666666877,
  "NXT-WR9W-RPQW-8ZJ7-6U2D7" : 3.0,
  "NXT-K5NM-MEV7-AL3Q-8BNFQ" : 0.016666666666666666,
  "NXT-QK5L-7YM9-YPVF-55GL5" : 4.478333333333359,
  "NXT-C3QD-DQUV-X8FT-5YYHN" : 0.0,
  "NXT-HC73-3M32-CRCX-8PNRT" : 1.1083333333333285,
  "NXT-HFV6-N66W-P7R9-DKRES" : 7.0,
  "NXT-8F69-W9Z9-8M6Y-ETXGZ" : 5.0,
  "NXT-WBLW-5ZL4-A64L-4PDQZ" : 2.0,
  "NXT-PSWT-N4BH-ZYCB-F8LWP" : 0.3958333333333641,
  "NXT-XEX2-YEMY-USHK-5BBNZ" : 2.0,
  "NXT-SPZP-5YVR-66S5-7SP4A" : 1.0,
  "NXT-9TS8-LNUR-ZXYV-7CGYH" : 1.0,
  "NXT-6XQ7-N76X-G5CJ-A68KE" : 12.0,
  "NXT-VF2Z-P35X-UND9-5BDE9" : 0.08333333333353465,
  "NXT-AFG5-XJWA-AWVL-2SU23" : 6.0,
  "NXT-PKXM-WH25-UXXG-CJAVD" : 3.0,
  "NXT-R8VT-6C23-WYRJ-8UUBZ" : 13.565000000000113,
  "NXT-FCKG-WYM8-EAS6-GXDDA" : 1.0,
  "NXT-Y5A5-HZUR-PEER-EY2G4" : 1.5925000000000193,
  "NXT-36MU-K6Q6-D6KF-EE48X" : 6.0,
  "NXT-ZK9S-42U6-2S6F-9DGGT" : 1.0,
  "NXT-DABA-3XF2-VZL5-4D4TE" : 2.0,
  "NXT-5SQV-H8DF-7HNJ-4K3WV" : 7.0,
  "NXT-MNZ9-JNHH-CTVY-3UG79" : 0.0,
  "NXT-7HQE-82RR-FAQ2-4RTL9" : 8.0,
  "NXT-ANNC-QZ8S-NFV2-425H7" : 12.0,
  "NXT-7CTJ-DHLZ-VZ3N-8ZRZD" : 0.0,
  "NXT-FDMW-3E4C-PVQD-4XCNC" : 0.4791666666670338,
  "NXT-83MS-ZV4Z-QV3Y-7U3H6" : 6.0,
  "NXT-CNHJ-42YR-QVZV-GRW8C" : 1.0,
  "NXT-QBTV-LEMS-E5LA-5M35U" : 11.0,
  "NXT-WZWJ-3FXV-KH35-BRCE4" : 11.784166666666662,
  "NXT-8HNT-4ZTF-ZXH3-7RU38" : 5.0,
  "NXT-QBW3-6CNF-NBRW-9UKEG" : 1.0,
  "NXT-3NTG-FJPG-FFRY-FSZH4" : 2.0,
  "NXT-46ZE-BQYK-R26H-8HRRB" : 0.1249999999997442,
  "NXT-F96M-8X9Z-M88Q-3BW3X" : 0.5158333333333385,
  "NXT-NPMF-JVBE-DQH2-FM7UT" : 4.0,
  "NXT-FLVS-VRBV-LDPD-6DZ9W" : 3.0,
  "NXT-RBWW-VPR4-FXGS-DCPW2" : 5.0,
  "NXT-YL78-U9PB-AUHL-HUJU8" : 9.851666666666674,
  "NXT-YNZ6-HE8K-TPF6-AV45K" : 7.0,
  "NXT-W9Q8-BZJK-3UD4-AHUWX" : 1.0,
  "NXT-L83J-FJ9B-4NB3-4G5VU" : 0.5975000000003732,
  "NXT-45XR-DDUM-ER5F-43RQC" : 0.07750000000000001,
  "NXT-Z6DA-R5BL-2PAM-AQRAW" : 6.0,
  "NXT-WTLL-Z8CV-E8QH-DEXC5" : 4.0,
  "NXT-XK4J-RN7N-UTMV-AANJ5" : 0.1608333333332439,
  "NXT-P63Z-9Y8Z-CWCS-2P5ZD" : 1.0,
  "NXT-772X-VVVV-HGJ3-HG7ZK" : 0.0,
  "NXT-ED2R-NXGT-93BJ-HAB8L" : 8.124999999999957,
  "NXT-WTRL-FR4P-JHNY-7U6C8" : 1.0,
  "NXT-N4PS-NP2D-H97D-72BGS" : 0.0,
  "NXT-4BP4-TXCZ-HHM3-8YMFN" : 3.0,
  "NXT-3S9K-NZLR-W7H8-HR8DW" : 6.0,
  "NXT-8UNC-QVL6-43W7-9KMFT" : 3.0,
  "NXT-QE74-HCES-C3VP-FA9HD" : 19.0,
  "NXT-V2NY-WZ74-YNGZ-CHZT5" : 0.5675000000000063,
  "NXT-AMUY-UUWP-MPZZ-D57DT" : 2.0,
  "NXT-FAHJ-MNJE-5BHY-24PP4" : 0.0,
  "NXT-44G3-AC7Y-G3P2-3CLAH" : 4.0,
  "NXT-LAHF-ULUT-R2DG-D98QB" : 0.4191666666667828,
  "NXT-AXEW-Y4Z9-EX6T-HPGWT" : 0.0858333333333334,
  "NXT-93RA-557X-G9VG-4RBWB" : 8.624999999999972,
  "NXT-FPRZ-BDZG-GGRL-6CTS8" : 19.0,
  "NXT-LHVA-UYW6-MUVK-7TXHV" : 6.0,
  "NXT-2JC4-GM6A-YR2B-DNTDY" : 3.0,
  "NXT-RJU8-JSNR-H9J4-2KWKY" : 13.355833333333392,
  "NXT-DW45-RBK5-SP6U-3KD5C" : 12.0,
  "NXT-HEWU-6KDT-BM8Q-6A9GY" : 18.558333333333337,
  "NXT-YJ25-HTWF-N8RR-4TJAY" : 5.0,
  "NXT-AMRN-3PQ8-MZN7-HQEMR" : 1.0,
  "NXT-VKLG-W3WY-WPF7-2GHKY" : 10.0,
  "NXT-TMVC-69YC-SJB4-8YCH7" : 0.8750000000003197,
  "NXT-HRTB-YNPH-LYXS-ALCDL" : 13.0,
  "NXT-NR2T-PFZU-RLDU-DN3QU" : 11.0,
  "NXT-UTA4-MYXX-ZFXL-FBQ9G" : 2.0,
  "NXT-B7J4-8WXH-NWZR-CVA5D" : 1.0,
  "NXT-DTB3-CRYB-D5YM-FTSEG" : 0.5000000000025011,
  "NXT-2V7G-C8BY-KTYY-CAHNU" : 14.520833333333329,
  "NXT-PJ5P-X3Y2-AUER-DL8CQ" : 0.5433333333333391,
  "NXT-46VH-78E7-24HY-2UHTZ" : 3.0,
  "NXT-UNDW-H4LR-7PKM-67YF4" : 1.0,
  "NXT-LYTA-X9EV-YPDG-CCEQT" : 0.0,
  "NXT-LUD7-R2EA-DMDM-9AKMU" : 7.0,
  "NXT-METZ-V5FF-PJU8-2D7RU" : 0.0,
  "NXT-MP7B-F26P-VSME-CQF5B" : 0.0,
  "NXT-QCHL-NRMF-26CY-74V9E" : 1.0,
  "NXT-3CUW-4GRB-6F87-FVSDF" : 2.0,
  "NXT-FK5G-7QST-A4U5-DXY5G" : 10.644166666666521,
  "NXT-6C5S-F7CB-7TJC-55L3S" : 9.0,
  "NXT-KCK2-WKXK-7F4A-7MH38" : 3.0,
  "NXT-ZDQK-DWU4-HH2Y-4ELL6" : 3.0,
  "NXT-DJTJ-N8QM-CPQB-FEZTY" : 1.0,
  "NXT-MAEF-Y5ND-K63M-4ZPCG" : 0.04666666666689423,
  "NXT-RYVQ-9669-ERFC-CJKDP" : 9.879999999999969,
  "NXT-BK2J-ZMY4-93UY-8EM9V" : 0.604166666667254,
  "NXT-SLTE-P3UQ-EQ92-D5RYE" : 18.0,
  "NXT-URK8-PW8G-CMLH-57KKQ" : 11.0,
  "NXT-EPSG-46SM-HL4T-CAXN6" : 9.0,
  "NXT-4ZS8-86DG-WKNX-9UQQF" : 17.291666666666774,
  "NXT-6X34-LB5R-2KVE-579KK" : 4.666666666666667,
  "NXT-J37K-X67U-3RC7-88CT8" : 1.0,
  "NXT-4QZR-GBWC-P8U6-7WMAP" : 0.18750000000014921,
  "NXT-DSQP-SACK-CMLK-GN8NF" : 0.06250000000002132,
  "NXT-UWJU-XXST-3MPQ-2JWG7" : 1.0,
  "NXT-6KDS-WBL7-K3VQ-DJ4EX" : 0.0,
  "NXT-2UKS-7VYN-Q73Y-EKE8Y" : 13.416666666666664,
  "NXT-HYTB-S8UF-DEM8-AMJNV" : 0.4925000000000046,
  "NXT-SVEK-VTRU-HWLQ-ADJGV" : 1.0,
  "NXT-QKSK-WCCL-DE4V-8SGFP" : 0.0,
  "NXT-NNBQ-NXU8-8R7E-3TG5M" : 2.0,
  "NXT-C5WE-EYJ6-449J-HHM4S" : 9.0,
  "NXT-XQ9C-JQQB-6R5C-DRZHQ" : 1.0,
  "NXT-AEEP-46XV-3JEJ-6ZQX6" : 0.0,
  "NXT-R67P-6BZ2-XWAK-8RHZR" : 5.0,
  "NXT-W9EE-TRNF-ES6B-92X7N" : 5.0,
  "NXT-2XT3-3RP8-FHMJ-6ANVS" : 2.8216666666666974,
  "NXT-XK6U-MB8X-266F-C46P3" : 9.0,
  "NXT-VPP6-RFBG-WMAH-54SDX" : 0.22916666666695562,
  "NXT-T4S6-E3R5-9QQT-9DQT7" : 0.0,
  "NXT-SANE-A8ZT-9AXH-BVCTX" : 12.0,
  "NXT-94RK-9X8T-VQRQ-F6LYQ" : 1.0,
  "NXT-YXT7-V4DK-DC5X-9AQ58" : 0.12916666666666693,
  "NXT-ZRV3-WR6C-W8P5-7EKJU" : 2.0,
  "NXT-GAUU-WUDD-AP3W-9W9PV" : 8.0,
  "NXT-6YRF-WUCN-KPMC-8PSWJ" : 5.0,
  "NXT-QW4Y-76KT-FN6Z-54RRY" : 0.0,
  "NXT-A6DL-4GN2-SPA2-A3KKL" : 0.8958333333335204,
  "NXT-NNVJ-95XG-8UEB-CRYPT" : 0.2391666666664527,
  "NXT-LN3D-T2LN-WJSF-BNWN2" : 2.0,
  "NXT-R44K-THFB-DBA8-D2HJU" : 2.0,
  "NXT-G4UU-689D-5RHQ-FZT2G" : 0.0,
  "NXT-AQCE-U929-GX3S-BEMHU" : 1.0,
  "NXT-HDBR-JLHG-BJNJ-6X8MZ" : 2.0,
  "NXT-R54H-5CST-CAQ7-24SB2" : 2.0,
  "NXT-BT9N-Z4H7-X9FU-CST3M" : 1.0,
  "NXT-CCVF-F3LV-FZCS-EB3LR" : 1.0,
  "NXT-8E6V-YBWH-5VMR-26ESD" : 2.0,
  "NXT-A6NF-JE4R-XB6L-FAUFZ" : 0.0,
  "NXT-3VEA-RUE2-BUFF-9Y9G2" : 1.0,
  "NXT-CSQ5-K2GT-FP8S-DVMFK" : 1.0,
  "NXT-CMVW-5D3K-3D9M-A3X4K" : 0.22916666666685614,
  "NXT-2QHM-H99Q-8C9Y-C4XTN" : 8.0,
  "NXT-PJAC-BM2H-B5E3-D79BG" : 2.0,
  "NXT-KWU4-Z9RG-EZE2-69RZH" : 8.0,
  "NXT-2282-SQ2P-PQJW-7K3RB" : 5.0,
  "NXT-V29U-VXZJ-H8UJ-835MA" : 0.6650000000001839,
  "NXT-V8BS-Q29G-KA69-422YV" : 12.0,
  "NXT-8RBV-8F26-RZSX-F3RBZ" : 0.6874999999999432,
  "NXT-86P9-AUNG-ZZXL-H9VBB" : 15.0,
  "NXT-EAVH-SLEV-KSEE-EE2KP" : 1.0,
  "NXT-HCVA-MYWS-98PC-9QVCX" : 10.0,
  "NXT-7LUP-MRCU-VHAB-C5XXJ" : 1.0,
  "NXT-F9AF-P9FM-V73D-3P736" : 9.0,
  "NXT-VE25-CYXM-M9ZQ-246NH" : 3.0,
  "NXT-6HLW-9ETE-KPQ7-82DH8" : 0.6041666666666738,
  "NXT-SMFU-F96C-NA77-H9GHR" : 2.0,
  "NXT-THLJ-CYAL-JQST-6FNS5" : 0.0,
  "NXT-27KV-WBHF-6NLK-CC8MB" : 1.0,
  "NXT-C7LZ-PQMM-LNNW-2PFJU" : 0.50000000000027,
  "NXT-HLNR-4HDK-HQUJ-37545" : 0.0,
  "NXT-BAD7-238Z-2SEX-2TJ2S" : 0.6249999999996021,
  "NXT-3V6A-WUZF-TJTX-DER35" : 1.0,
  "NXT-BDU3-YY78-T7W8-A9T93" : 17.5000000000001,
  "NXT-DAXR-PR6C-EA3X-8YGM4" : 0.4166666666670551,
  "NXT-427K-M6FX-32RB-2X3V6" : 1.0,
  "NXT-SQ9J-JCAN-8XVY-5XN7K" : 5.0,
  "NXT-M6QF-Q5WK-2UXK-5D3HR" : 0.0,
  "NXT-7LB8-8ZPX-3YR9-3L85B" : 0.7708333333333357,
  "NXT-K5KL-23DJ-3XLK-22222" : 0.0,
  "NXT-EH6X-PSBX-MXLM-69FFZ" : 1.0,
  "NXT-TV64-EF58-PNAL-GZNE5" : 1.0,
  "NXT-5HH5-H83V-ETA2-8WNQP" : 19.687499999999996,
  "NXT-XYQF-YGS2-5QCH-6Q2CZ" : 10.770833333333366,
  "NXT-7KAC-B7T7-BP6A-E4RXJ" : 4.0,
  "NXT-WAHJ-4CZX-NSZV-6LWDS" : 0.0,
  "NXT-W8NF-QLQ7-54JS-7Z73P" : 1.0,
  "NXT-V5K6-FDSK-M2AX-FUMWA" : 2.0,
  "NXT-FRBQ-SQ2T-HYL7-5X7VZ" : 7.0,
  "NXT-9J8A-WLA7-6YZU-EPA4D" : 4.0,
  "NXT-YKDR-R624-MM4S-5ZKQK" : 7.31500000000039,
  "NXT-A8RW-HKUE-AET2-9FXTR" : 2.0,
  "NXT-2VKN-SJQP-HFGU-4SH6S" : 8.0,
  "NXT-49FT-VJPW-RC64-GRH64" : 5.0,
  "NXT-JXRD-GKMR-WD9Y-83CK7" : 1.0,
  "NXT-8Y96-J2JN-8NWA-4XK74" : 18.70833333333336,
  "NXT-V4WY-U928-GRN8-CKPL9" : 0.0,
  "NXT-5WW2-XQ63-CFGM-G7YAJ" : 1.0,
  "NXT-P2MJ-LKUK-RHEA-2NFJD" : 1.0,
  "NXT-AS6F-9RJA-5NQN-8BS4E" : 0.6041666666666146,
  "NXT-2Y8R-5NBZ-58ZW-CZSLZ" : 2.0,
  "NXT-RR3S-3ZQZ-YBJB-2BMB8" : 1.0,
  "NXT-FH2N-WBX5-G29G-E2CU4" : 20.0,
  "NXT-AE2X-AAJ8-UVD9-5GTA3" : 9.0,
  "NXT-6RKA-ZVFL-VBS6-7D2EP" : 16.0,
  "NXT-KUU3-FXUT-KYY2-GVLW5" : 0.9166666666670054,
  "NXT-8DSC-MFGJ-HQRP-D7MU3" : 9.0,
  "NXT-VH7W-4N48-34QS-4E88L" : 0.0,
  "NXT-YSC9-GKQ3-FANN-22222" : 1.0,
  "NXT-YTTX-3RBM-6ETB-49LRA" : 1.0,
  "NXT-WHBB-VBW5-H3D5-C8PNY" : 3.0,
  "NXT-6HEP-7WB4-BH38-7UE8V" : 0.3291666666671489,
  "NXT-FTPH-FHM6-P5GK-2893P" : 4.0,
  "NXT-K9DH-7GRB-32G2-9H7JT" : 1.0,
  "NXT-WGWC-KKC6-VLFB-7WC6Z" : 0.0,
  "NXT-U747-4TP7-ATU4-3QK3H" : 1.0,
  "NXT-4698-N8M5-DKQW-FBPA9" : 0.0,
  "NXT-J2MS-AZL3-85VQ-DBRDQ" : 4.0,
  "NXT-DVE3-4PH5-NYXG-H8ARX" : 10.0,
  "NXT-TYS4-2N8X-MC46-DAQVP" : 0.0,
  "NXT-GX4W-RXGW-7PG5-3AJ84" : 0.0,
  "NXT-39J5-ZMF8-L245-DEN6N" : 14.0,
  "NXT-7WVC-W7TJ-REQ2-4VDJD" : 0.8958333333335133,
  "NXT-EZHV-R8LY-VYPX-4YYJN" : 1.0,
  "NXT-7LPK-BUH3-6SCV-CDTRM" : 1.0,
  "NXT-URSL-DDWX-2F8Y-4ACSG" : 2.0,
  "NXT-XJBZ-4W56-XJS2-FPLZT" : 1.4999999999999982,
  "NXT-AR77-SW4Y-M3VA-DUSTY" : 9.0,
  "NXT-K77P-MN3G-YN7G-3SARD" : 3.7916666666666683,
  "NXT-49YZ-JDKE-7UYT-EA8XF" : 7.0,
  "NXT-63NR-ZCLN-H7QF-EBFSU" : 0.7966666666666747,
  "NXT-NLFZ-23B5-F98Y-22222" : 0.0,
  "NXT-GNGY-E986-VVJG-7D2SK" : 0.395000000000465,
  "NXT-M3JR-99SB-YPHG-HVN4W" : 1.0,
  "NXT-XFAH-7N9C-6AS6-B3GLZ" : 2.0,
  "NXT-XNGA-CPJ5-FY4N-HD3G3" : 10.0,
  "NXT-4F7R-AXFN-4X4H-DMAYW" : 0.0,
  "NXT-S9KY-XQGC-6G2A-BNQXP" : 1.0,
  "NXT-MPF5-UXFD-R382-2BKS6" : 0.0,
  "NXT-P3VW-DUAX-CL33-9FVUD" : 0.7558333333332037,
  "NXT-HMVV-XMBN-GYXK-22BKK" : 0.6666666666669769,
  "NXT-7R8S-X9GD-W3M9-DWCX2" : 15.0,
  "NXT-YBT7-X9Q3-QULK-GTWWJ" : 0.0,
  "NXT-S4LU-8TBJ-P794-ENU3Q" : 2.0,
  "NXT-XFTR-DEMC-ERDW-6AR9H" : 1.0,
  "NXT-JUB4-JBER-KSFW-AYK82" : 9.0,
  "NXT-9ZX2-YW4S-2YY5-ERV8E" : 0.0,
  "NXT-6A3D-PFTY-NW7W-D49Y9" : 14.0,
  "NXT-Q8NS-TX4J-UKHD-5Q6X9" : 3.0,
  "NXT-5A9B-Q2UK-6DGQ-BYDWW" : 2.0,
  "NXT-TWU9-P3E4-HCDM-CQ9L6" : 0.0,
  "NXT-YBTA-VFMU-YU56-9QAWB" : 2.0,
  "NXT-S6GQ-PZ4A-W3TT-7QDCW" : 4.0,
  "NXT-ZWW7-PSXW-89TR-AA67Z" : 3.0,
  "NXT-FRS2-MQR5-758P-ANNEX" : 2.0,
  "NXT-CV94-DK9W-8H9Z-488WD" : 3.0,
  "NXT-V8VX-MLHS-NK94-DMWWQ" : 2.0,
  "NXT-5FWQ-6DVC-S323-8JE96" : 0.6875000000001066,
  "NXT-MGVR-JJ8Z-EDTN-FN94N" : 0.5458333333333392,
  "NXT-HR73-YXAT-HYPL-A3CSD" : 1.0,
  "NXT-ELWG-9FPV-KTP6-F7L6T" : 10.0,
  "NXT-Z6BP-XV5U-ETGS-6FQHL" : 3.0,
  "NXT-F7WW-GKZQ-7AY7-G2C8G" : 1.0,
  "NXT-67RC-ZPFH-DK65-CGTZC" : 15.0,
  "NXT-XUAK-67WB-GNGZ-7G598" : 1.0,
  "NXT-X5SL-CCYX-9NQX-HZ2P8" : 1.0,
  "NXT-X9ZH-AYBT-87EQ-7FSWJ" : 0.0,
  "NXT-8YZY-6S8Q-87BR-FJG6Z" : 0.0,
  "NXT-TDN4-4NMR-5RXG-8FCKD" : 2.0,
  "NXT-8CBP-XQAH-J47K-GNQPB" : 0.39583333333337123,
  "NXT-KKNV-8EPK-W2S4-96VTK" : 1.0,
  "NXT-9SYB-C2GF-JA2X-2R4S3" : 2.0,
  "NXT-9HUD-2JLT-RCAG-36B4S" : 13.645833333333448,
  "NXT-GVHS-X4MC-XV2M-CTN73" : 8.0,
  "NXT-JLRW-HGW9-HPLA-4D8MG" : 0.06250000000004974,
  "NXT-FZR5-M8RX-LFZQ-AGUDF" : 1.0,
  "NXT-YE49-2FFV-PNU8-6CXQG" : 0.0,
  "NXT-KEX2-UXQS-RZ58-AF59H" : 0.6366666666666746,
  "NXT-FDW8-THXX-PY8X-9VK6M" : 1.0,
  "NXT-DXWC-NADK-MCCZ-EZK8A" : 0.0,
  "NXT-ZXTT-CY28-339U-GJVFZ" : 1.0,
  "NXT-E55E-LHQE-VX4R-BM9AR" : 2.0,
  "NXT-FUFK-VH2R-H4ME-32HDG" : 0.0,
  "NXT-QZUC-3VDR-H9VH-FDPTM" : 0.37500000000031264,
  "NXT-2RVZ-JRYZ-ERVM-2PCVK" : 11.0,
  "NXT-FGT3-88A5-HKTD-HSP6F" : 20.0,
  "NXT-3FXZ-CETU-FD2D-32FGQ" : 5.0,
  "NXT-Y4J6-AH2R-ZMEB-AT4EJ" : 0.0,
  "NXT-L2EQ-QURY-CB6Q-2UWXC" : 11.0,
  "NXT-KLP6-X6U3-UWYU-83DHU" : 1.0,
  "NXT-SVDB-5DMS-78RM-AM57A" : 3.0,
  "NXT-2RT3-PM4A-JSWE-AA9ZM" : 5.0,
  "NXT-SB4F-J63R-TDSL-G4T3J" : 1.0,
  "NXT-B7NL-T9JQ-L84H-BPWGH" : 8.0,
  "NXT-2L2X-G2SK-L6PC-4PU66" : 1.0,
  "NXT-CPDC-XC9B-85EF-9PNXW" : 1.0,
  "NXT-SEH4-RHJF-M6SZ-D2C3K" : 1.0,
  "NXT-D4UF-YXBT-8ZND-9VP2X" : 8.0,
  "NXT-TGNZ-E8VK-69EX-3L9LX" : 0.0,
  "NXT-LMJD-BHGU-ZQGQ-E4972" : 0.0,
  "NXT-KC6G-FU83-EX9T-2MDBY" : 1.0,
  "NXT-WKMU-KC9V-PES8-HAVQ5" : 0.7291666666666288,
  "NXT-23FD-PJ3N-PC7L-9JW8K" : 13.375000000000107,
  "NXT-DBBW-BD2X-W89Y-GDWGT" : 1.0,
  "NXT-ZVTX-F8M5-F42Z-5RTTR" : 1.0,
  "NXT-XB2K-RQDL-X6M9-57Z54" : 2.0,
  "NXT-MAMY-L98Q-TL9C-HUG8G" : 3.729166666666676,
  "NXT-M3SE-YNLU-8PGW-H7WRB" : 6.0,
  "NXT-AW52-JPD7-UG95-9EWE8" : 1.0,
  "NXT-CXB2-WB4Q-NRZX-3EHBZ" : 7.0,
  "NXT-NXJ9-YYYG-D3G9-DCKHS" : 1.0,
  "NXT-BATA-MAH6-WNT9-43ZRW" : 4.020833333333344,
  "NXT-7ML4-22U8-QNXK-22222" : 0.0,
  "NXT-ENDS-6LGP-GCU9-3X5T2" : 11.229166666666726,
  "NXT-HV5P-5WN7-6GHZ-DDY4P" : 0.0,
  "NXT-M2Y7-FKFH-CAQC-DEF7N" : 1.0,
  "NXT-CUAE-25AB-BN5E-EN57V" : 2.0,
  "NXT-J4MP-HQT3-2AZG-4EMTT" : 3.0,
  "NXT-5ZCV-KNGM-W5QK-HJ8FN" : 3.0,
  "NXT-ASVV-RXUE-HFN9-94C5Q" : 3.0,
  "NXT-GK8K-SV48-TRPV-8Z833" : 2.0,
  "NXT-PJ4S-P5MU-LFBV-6ARBY" : 3.1041666666663694,
  "NXT-AYXP-4XML-5ZZ7-GQ22G" : 7.458333333333303,
  "NXT-VFUQ-9975-NJYK-7DG8C" : 3.0,
  "NXT-6A2T-BCKP-P9RN-B7AJW" : 7.0,
  "NXT-E35V-U934-KUNH-3JJA4" : 8.0,
  "NXT-DHEF-NBL4-B87F-93ATP" : 6.0,
  "NXT-ZQHH-R7P8-VUW6-7MC8B" : 4.0,
  "NXT-PHAE-A9CL-KYVX-H8DDM" : 5.0,
  "NXT-YPR6-CDUA-LVWE-8RG7G" : 0.0,
  "NXT-PHEY-L75X-LZRH-8X29X" : 1.0,
  "NXT-W7PJ-RSLG-9UKU-BVD7J" : 10.857500000000037,
  "NXT-LUR3-DR68-6AUS-EQC9H" : 0.0,
  "NXT-TP33-6LDH-JQN8-4MTNA" : 0.0,
  "NXT-N53Y-6D8X-N8C5-5MCJ7" : 4.0,
  "NXT-36B6-UBS5-DBNK-2W3BG" : 1.0,
  "NXT-4JPP-5C6Y-ZRHU-CVTHX" : 19.0,
  "NXT-5UET-4HMD-6SRE-DPQ82" : 0.0,
  "NXT-WMJR-C8ET-7Z36-FVDQW" : 0.06333333333333332,
  "NXT-UZNP-6LBA-YQ38-3TEY8" : 0.0,
  "NXT-QF9S-ABNV-VLJ9-98ZPQ" : 6.0,
  "NXT-NDPN-KL88-G9CA-45PXP" : 0.0,
  "NXT-EFEW-CAU2-WJ8L-7SXWX" : 3.0,
  "NXT-7VZ6-PSHV-HE82-6WA2P" : 6.0,
  "NXT-MKKL-3DX5-6TA2-APRK7" : 6.0,
  "NXT-WYT8-43WG-TVY3-ESLXX" : 0.0,
  "NXT-N87W-GX3U-79GV-23U97" : 0.0,
  "NXT-HPDT-F3EV-QM3K-834K3" : 7.0,
  "NXT-22MG-74J2-UX2S-6H7NL" : 7.0,
  "NXT-VCYR-ACHS-53K4-3LZYW" : 3.0,
  "NXT-J2LR-EDTZ-QDMU-DGZFZ" : 3.0,
  "NXT-H7JC-9F6S-Y5XP-B8B3T" : 0.0,
  "NXT-4TCS-RJLN-PZ4D-H3JVV" : 2.0,
  "NXT-EAFC-EZTC-TZRZ-46X8D" : 1.0,
  "NXT-QT5B-J7UY-XFAH-GSQUM" : 1.0,
  "NXT-T6GF-DVEG-X52Y-9PCNK" : 2.0,
  "NXT-T9BX-5G25-VTNC-8LZ9S" : 0.0,
  "NXT-6CLG-8UND-XPEF-CB7W7" : 4.0,
  "NXT-RZ9H-H2XD-WTR3-B4WN2" : 13.0,
  "NXT-6J82-32GS-U4S9-GEVJR" : 1.0,
  "NXT-KLKA-WWRP-5E49-6AFWF" : 5.0,
  "NXT-WX68-NVJE-NS5J-EHAYJ" : 1.0,
  "NXT-Q9FB-7XPY-6D6M-FHRN8" : 0.0,
  "NXT-LTEP-LGNV-FLL5-B3X2P" : 18.0,
  "NXT-D2HT-3FCZ-S8ZH-GV7AA" : 6.0,
  "NXT-DXU4-YSJF-XJ2M-FRVNS" : 4.0,
  "NXT-Y443-ETNV-E4Q3-5L882" : 0.2083333333335915,
  "NXT-GZUB-NK2N-SDPY-23X8Y" : 8.0,
  "NXT-Q4WH-F8R2-UMJ2-445YT" : 0.2291666666670551,
  "NXT-P979-WDWE-4EQ6-7TLX5" : 0.0,
  "NXT-ZDK2-99DJ-8D3G-E9TYX" : 0.0,
  "NXT-USU4-92UY-KEYT-4H649" : 17.0,
  "NXT-7T55-5976-MPBB-8KDRZ" : 14.0,
  "NXT-743S-UDC4-YWXN-22246" : 0.0,
  "NXT-FUCK-KB9W-P7K6-3668Z" : 2.0,
  "NXT-TDCQ-6BLR-YR9S-EQ7BZ" : 0.020833333333676762,
  "NXT-FPTL-AMK5-UYD9-B8L98" : 1.0,
  "NXT-JLK9-QEG8-3SB6-76D2V" : 14.0,
  "NXT-3PC2-5864-F5DT-7GUPT" : 6.0,
  "NXT-5Z45-YMTY-TQRW-2JY6C" : 19.0,
  "NXT-EKTY-DTUW-NCSK-F6TL6" : 1.0,
  "NXT-JW79-3778-LHS6-G88LQ" : 0.0,
  "NXT-DT7W-SBZ4-MSWZ-2UUHL" : 1.0
}

EmoneyRu

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +31/-2
 • Offline Offline
 • Posts: 537
 • techDevComm
  • View Profile
  • Nxt Kit
Re: [ANN] NXT Security Coin (NSC) - Get Paid For Supporting The NXT Network!
« Reply #394 on: April 09, 2015, 06:49:51 am »

Feel free to use 1.5.0e on mainnet. I count them as updated nodes since release.

EmoneyRu

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +31/-2
 • Offline Offline
 • Posts: 537
 • techDevComm
  • View Profile
  • Nxt Kit
Re: [ANN] NXT Security Coin (NSC) - Get Paid For Supporting The NXT Network!
« Reply #395 on: April 16, 2015, 06:14:42 am »

I count only 1.4.15 1.4.16 and lastest 1.5.*e.

EmoneyRu

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +31/-2
 • Offline Offline
 • Posts: 537
 • techDevComm
  • View Profile
  • Nxt Kit
Re: [ANN] NXT Security Coin (NSC) - Get Paid For Supporting The NXT Network!
« Reply #396 on: April 18, 2015, 06:59:32 am »

Peers:
Code: [Select]
{
  "NXT-RRVG-2HWZ-TZEM-22222" : 4.0,
  "NXT-HMRK-DS7H-6CP5-3EKYB" : 231.32499999999646,
  "NXT-B5WD-FU8E-QDPV-G65TJ" : 5.0,
  "NXT-TVHS-JGUR-8KCP-E5ZV3" : 2.0,
  "NXT-2VDB-TV55-NH75-38V5P" : 8.0,
  "NXT-ZEKG-CHYB-N8AR-4TQ3U" : 3.0,
  "NXT-G7PF-JD45-C6QY-EEHKE" : 1.0,
  "NXT-YQG4-JGA2-HEK9-CQZYZ" : 1.0,
  "NXT-HPW9-EC4H-KJPT-7STQV" : 12.020833333333334,
  "NXT-XRK4-5HYK-5965-9FH4Z" : 7.0,
  "NXT-433J-LENP-3NTK-86VP3" : 1.0,
  "NXT-CG3K-VKG3-U2FC-HUPAZ" : 1.130833333333335,
  "NXT-UX5D-V7WG-N9C3-BKB25" : 1.0,
  "NXT-GBVJ-GFS9-WF74-A477J" : 2.855000000000003,
  "NXT-EGGB-SLRL-B9KT-2CGSW" : 2.0,
  "NXT-9P2A-FZ8R-JVSU-32ECR" : 1.0,
  "NXT-LYSW-N4N4-FR4Z-2KC2D" : 48.60583333333384,
  "NXT-FD4L-9PPY-YZBV-AZATH" : 0.0,
  "NXT-NFUN-426S-BEEX-BYRW6" : 14.0,
  "NXT-ZSWV-CT5Y-RAHC-6U9DG" : 0.02749999999999998,
  "NXT-TQN6-2RH8-79AZ-7WVQ2" : 1.0,
  "NXT-S3JT-5JJE-ZC8F-D7F5M" : 2.0,
  "NXT-3Y36-849T-3WD8-G3G6Q" : 9.0,
  "NXT-HVGP-XQ27-C8RG-CH535" : 2.0,
  "NXT-KTTD-E3CK-W4A6-FH3TP" : 18.0,
  "NXT-E9DA-A5K6-X3MK-69LAJ" : 2.0,
  "NXT-3T2W-6HXY-UGUL-BS85F" : 3.0,
  "NXT-GE96-NYW7-JMLA-3Y362" : 1.0,
  "NXT-R28J-YR7D-DW6Y-CAHAU" : 2.0,
  "NXT-GFYJ-TY44-885Q-3VJJA" : 1.0,
  "NXT-ZT3L-7R6M-CAP6-2NJ6W" : 5.0,
  "NXT-TUAS-BY3U-6S7V-5TXHZ" : 2.0,
  "NXT-RCD8-ETJP-8Z2H-CCHSR" : 1.0,
  "NXT-GQ27-DD53-YM6K-ER6HK" : 4.0,
  "NXT-KYH4-BWYQ-W4QX-DQVUY" : 2.0,
  "NXT-ENBR-9223-KURH-G9CEA" : 17.68916666666675,
  "NXT-4W8S-MSTU-8N8Q-2RXSL" : 4.0,
  "NXT-GMCY-ULZP-EJNM-8ENQ5" : 4.0,
  "NXT-VP6V-H2DE-U5GA-HZGH5" : 47.43833333333362,
  "NXT-W6G8-F4ES-MSTS-5269V" : 6.0,
  "NXT-XRNQ-DUUY-HLSV-AC3TW" : 48.77250000000035,
  "NXT-FC69-GJC5-XHFG-DVBCU" : 9.0,
  "NXT-LXP3-GLNB-ASD5-FA79Q" : 1.0,
  "NXT-BF9E-RH4D-A4HS-34QKR" : 3.0,
  "NXT-GQVC-6XB5-PKL7-GZ4YF" : 2.0,
  "NXT-WLGZ-CLXL-GVKW-3JC43" : 1.0,
  "NXT-6MVF-XTDR-MDTK-DPHEU" : 4.0,
  "NXT-Q4N3-V2QJ-S3GT-FW4Z9" : 2.0,
  "NXT-8V3E-34ST-T4UW-AYGY2" : 1.0,
  "NXT-HAB5-H5X2-L5J7-GCL9N" : 0.0,
  "NXT-6A4Q-L7L6-LAL7-GA2NJ" : 1.0,
  "NXT-26R5-5SV8-GGEC-26BSH" : 0.0,
  "NXT-F29Q-Z9DJ-6TYB-8Y43R" : 0.0,
  "NXT-RWUS-ETXU-PRKL-DRFD7" : 4.0,
  "NXT-9H8W-2722-B4Z5-B6TXB" : 1.0,
  "NXT-9QU7-NDSL-ZDMV-52JF5" : 2.0,
  "NXT-X55Q-HC52-P96P-CCGH5" : 2.0,
  "NXT-TU7P-SCUQ-2TB9-2BDKT" : 1.0,
  "NXT-4V45-JFHR-6H8U-2B3DV" : 0.0,
  "NXT-E637-29M4-RWJR-A8GWE" : 1.0,
  "NXT-96V7-J34N-VQ63-HPVPF" : 0.0,
  "NXT-FS2K-SEX2-79UT-DXNB9" : 3.0,
  "NXT-PG3E-SGWA-K9Y7-2CXKD" : 1.0,
  "NXT-CVZ2-Y5WW-UU7C-7ZCV7" : 1.0,
  "NXT-YLQS-M85R-NP6A-3NBJL" : 2.0,
  "NXT-44HE-6Z3Y-N2ZL-E9ZPW" : 0.02083333333333215,
  "NXT-Z9QP-38TL-24GT-FS6SL" : 11.0,
  "NXT-P2LG-5PX9-72LB-5HC5K" : 3.0,
  "NXT-FRNZ-PDJF-2CQT-DQ4WQ" : 3.375000000000001,
  "NXT-MEDU-4VLQ-KJN6-5KLHH" : 1.0,
  "NXT-7LUC-22LJ-5WJ4-22222" : 2.0,
  "NXT-LKAJ-S86U-CVVK-5VXB6" : 7.0,
  "NXT-YBRH-UZV8-XV99-BPPP6" : 2.0,
  "NXT-KLMY-XWF7-HHKH-BGS5Y" : 48.020833333333684,
  "NXT-QUUE-9M9E-TRC5-24Q2M" : 1.0,
  "NXT-B472-XPVX-MW5A-6ALAU" : 1.0,
  "NXT-SGTB-4NKL-S34Z-76GQJ" : 2.0,
  "NXT-NPM3-M8QD-KSAL-CLNRP" : 1.0,
  "NXT-LXWE-JNE3-MPQ9-CCX8K" : 0.22999999999982634,
  "NXT-SQSZ-XNXL-62GV-6ECAN" : 4.0,
  "NXT-XWFF-GEP4-J448-2RLYY" : 0.0,
  "NXT-7BCQ-LYZW-YYRP-CB7PQ" : 0.0,
  "NXT-BRFN-RM4L-ZCCK-HXX7N" : 5.0,
  "NXT-PNYW-WD93-C8S7-6W662" : 0.0,
  "NXT-N3N8-NXTF-LUKH-4H8CF" : 15.0,
  "NXT-BP4D-WR4B-9ZK7-3CQ36" : 0.015833333333333335,
  "NXT-78DJ-22UJ-6AMF-22222" : 5.0,
  "NXT-5EK6-528Y-98LU-434R4" : 17.0,
  "NXT-DBH9-ZWLK-ZSHV-7XAKC" : 5.0,
  "NXT-BZD7-EEV8-BZS7-CQQXB" : 0.04499999999999995,
  "NXT-TRCN-ZSHH-R4YS-HLAYP" : 5.0,
  "NXT-4BYW-Z4MJ-K4X5-HFXFD" : 2.0,
  "NXT-GSFR-UGF5-D6HM-GWZSV" : 4.0,
  "NXT-UUUM-ZXHS-2S49-4RDZ9" : 1.0,
  "NXT-NFDZ-F697-TS87-FMVHR" : 4.0,
  "NXT-74VC-NKPE-RYCA-5LMPT" : 10.0,
  "NXT-Z2A2-SQMM-4JPB-5GR85" : 1.0,
  "NXT-JBF2-UJLN-GYKM-4E899" : 0.0,
  "NXT-6WHB-JYP7-QJJ2-DST9T" : 1.0,
  "NXT-QE62-J4F9-TWDB-6K2CG" : 2.0,
  "NXT-X5EF-HTB2-RLYU-HW8E7" : 4.0,
  "NXT-KFX2-HDBV-6QMX-9WXEX" : 1.0,
  "NXT-XPYX-L8RB-BLPP-7N92X" : 7.0,
  "NXT-67M3-G335-STG4-3EVUW" : 3.0,
  "NXT-ZUQY-AKML-GHM3-HFYQC" : 1.0,
  "NXT-VVTG-H927-L8EK-FTBNA" : 2.0,
  "NXT-9XEN-PLLG-RUW8-2H7SV" : 0.757499999999929,
  "NXT-V7JV-78FM-L2W6-FUWTZ" : 1.0,
  "NXT-9LKY-DKC8-Q4Q7-BB3X8" : 0.0,
  "NXT-X95R-PRA8-9TKX-FRTUQ" : 1.0,
  "NXT-VMMH-DHEM-R6C8-CU2J9" : 11.870000000000028,
  "NXT-6X5J-7UNN-A9NB-9QJUU" : 1.0,
  "NXT-JT6F-UKTE-7VK6-85XYM" : 4.0,
  "NXT-MRKC-4LQZ-ZCA7-F9SKD" : 0.0,
  "NXT-3XGR-TGMC-6XWW-A48JD" : 1.0,
  "NXT-BXF5-26QV-VJYE-F5BDJ" : 0.0,
  "NXT-P67N-JFET-JPG9-H52DZ" : 1.0,
  "NXT-MRBN-8DFH-PFMK-A4DBM" : 6.0,
  "NXT-GTZ2-LLVH-ZD6E-2D533" : 0.6533333333333416,
  "NXT-WR9W-RPQW-8ZJ7-6U2D7" : 3.0,
  "NXT-K5NM-MEV7-AL3Q-8BNFQ" : 0.016666666666666666,
  "NXT-QK5L-7YM9-YPVF-55GL5" : 4.65416666666672,
  "NXT-C3QD-DQUV-X8FT-5YYHN" : 0.0,
  "NXT-HC73-3M32-CRCX-8PNRT" : 1.1083333333333285,
  "NXT-HFV6-N66W-P7R9-DKRES" : 7.0,
  "NXT-8F69-W9Z9-8M6Y-ETXGZ" : 5.0,
  "NXT-WBLW-5ZL4-A64L-4PDQZ" : 2.0,
  "NXT-PSWT-N4BH-ZYCB-F8LWP" : 48.37500000000019,
  "NXT-XEX2-YEMY-USHK-5BBNZ" : 2.0,
  "NXT-SPZP-5YVR-66S5-7SP4A" : 1.0,
  "NXT-9TS8-LNUR-ZXYV-7CGYH" : 1.0,
  "NXT-6XQ7-N76X-G5CJ-A68KE" : 12.0,
  "NXT-VF2Z-P35X-UND9-5BDE9" : 33.9166666666668,
  "NXT-AFG5-XJWA-AWVL-2SU23" : 6.0,
  "NXT-PKXM-WH25-UXXG-CJAVD" : 3.0,
  "NXT-R8VT-6C23-WYRJ-8UUBZ" : 19.314999999999994,
  "NXT-FCKG-WYM8-EAS6-GXDDA" : 1.0,
  "NXT-Y5A5-HZUR-PEER-EY2G4" : 2.137500000000013,
  "NXT-36MU-K6Q6-D6KF-EE48X" : 6.0,
  "NXT-ZK9S-42U6-2S6F-9DGGT" : 1.0,
  "NXT-DABA-3XF2-VZL5-4D4TE" : 2.0,
  "NXT-5SQV-H8DF-7HNJ-4K3WV" : 7.0,
  "NXT-MNZ9-JNHH-CTVY-3UG79" : 0.0,
  "NXT-7HQE-82RR-FAQ2-4RTL9" : 8.0,
  "NXT-ANNC-QZ8S-NFV2-425H7" : 12.0,
  "NXT-7CTJ-DHLZ-VZ3N-8ZRZD" : 0.0,
  "NXT-FDMW-3E4C-PVQD-4XCNC" : 47.14583333333384,
  "NXT-83MS-ZV4Z-QV3Y-7U3H6" : 6.0,
  "NXT-CNHJ-42YR-QVZV-GRW8C" : 1.0,
  "NXT-QBTV-LEMS-E5LA-5M35U" : 11.0,
  "NXT-WZWJ-3FXV-KH35-BRCE4" : 12.059999999999745,
  "NXT-8HNT-4ZTF-ZXH3-7RU38" : 5.0,
  "NXT-QBW3-6CNF-NBRW-9UKEG" : 1.0,
  "NXT-3NTG-FJPG-FFRY-FSZH4" : 2.0,
  "NXT-46ZE-BQYK-R26H-8HRRB" : 0.1249999999997442,
  "NXT-F96M-8X9Z-M88Q-3BW3X" : 0.7875000000000114,
  "NXT-NPMF-JVBE-DQH2-FM7UT" : 4.0,
  "NXT-FLVS-VRBV-LDPD-6DZ9W" : 3.0,
  "NXT-RBWW-VPR4-FXGS-DCPW2" : 5.0,
  "NXT-YL78-U9PB-AUHL-HUJU8" : 15.872500000000178,
  "NXT-YNZ6-HE8K-TPF6-AV45K" : 7.0,
  "NXT-W9Q8-BZJK-3UD4-AHUWX" : 1.0,
  "NXT-L83J-FJ9B-4NB3-4G5VU" : 48.28500000000054,
  "NXT-45XR-DDUM-ER5F-43RQC" : 0.351666666666668,
  "NXT-Z6DA-R5BL-2PAM-AQRAW" : 6.0,
  "NXT-WTLL-Z8CV-E8QH-DEXC5" : 4.0,
  "NXT-XK4J-RN7N-UTMV-AANJ5" : 33.59833333333337,
  "NXT-P63Z-9Y8Z-CWCS-2P5ZD" : 1.0,
  "NXT-772X-VVVV-HGJ3-HG7ZK" : 0.0,
  "NXT-ED2R-NXGT-93BJ-HAB8L" : 13.145833333333433,
  "NXT-WTRL-FR4P-JHNY-7U6C8" : 1.0,
  "NXT-N4PS-NP2D-H97D-72BGS" : 0.0,
  "NXT-4BP4-TXCZ-HHM3-8YMFN" : 3.0,
  "NXT-3S9K-NZLR-W7H8-HR8DW" : 6.0,
  "NXT-8UNC-QVL6-43W7-9KMFT" : 3.0,
  "NXT-QE74-HCES-C3VP-FA9HD" : 19.0,
  "NXT-V2NY-WZ74-YNGZ-CHZT5" : 0.8416666666666793,
  "NXT-AMUY-UUWP-MPZZ-D57DT" : 2.0,
  "NXT-FAHJ-MNJE-5BHY-24PP4" : 0.0,
  "NXT-44G3-AC7Y-G3P2-3CLAH" : 4.0,
  "NXT-LAHF-ULUT-R2DG-D98QB" : 48.39833333333361,
  "NXT-AXEW-Y4Z9-EX6T-HPGWT" : 0.0858333333333334,
  "NXT-93RA-557X-G9VG-4RBWB" : 8.624999999999972,
  "NXT-FPRZ-BDZG-GGRL-6CTS8" : 19.0,
  "NXT-LHVA-UYW6-MUVK-7TXHV" : 6.0,
  "NXT-2JC4-GM6A-YR2B-DNTDY" : 3.0,
  "NXT-RJU8-JSNR-H9J4-2KWKY" : 20.209999999999894,
  "NXT-DW45-RBK5-SP6U-3KD5C" : 12.0,
  "NXT-HEWU-6KDT-BM8Q-6A9GY" : 35.224999999999994,
  "NXT-YJ25-HTWF-N8RR-4TJAY" : 5.0,
  "NXT-AMRN-3PQ8-MZN7-HQEMR" : 1.0,
  "NXT-VKLG-W3WY-WPF7-2GHKY" : 10.0,
  "NXT-TMVC-69YC-SJB4-8YCH7" : 48.854166666667155,
  "NXT-HRTB-YNPH-LYXS-ALCDL" : 13.0,
  "NXT-NR2T-PFZU-RLDU-DN3QU" : 11.0,
  "NXT-UTA4-MYXX-ZFXL-FBQ9G" : 2.0,
  "NXT-B7J4-8WXH-NWZR-CVA5D" : 1.0,
  "NXT-DTB3-CRYB-D5YM-FTSEG" : 1601.7499999999982,
  "NXT-2V7G-C8BY-KTYY-CAHNU" : 14.520833333333329,
  "NXT-PJ5P-X3Y2-AUER-DL8CQ" : 0.8158333333333454,
  "NXT-46VH-78E7-24HY-2UHTZ" : 3.0,
  "NXT-UNDW-H4LR-7PKM-67YF4" : 1.0,
  "NXT-LYTA-X9EV-YPDG-CCEQT" : 0.0,
  "NXT-LUD7-R2EA-DMDM-9AKMU" : 7.0,
  "NXT-METZ-V5FF-PJU8-2D7RU" : 0.0,
  "NXT-MP7B-F26P-VSME-CQF5B" : 0.0,
  "NXT-QCHL-NRMF-26CY-74V9E" : 1.0,
  "NXT-3CUW-4GRB-6F87-FVSDF" : 2.0,
  "NXT-FK5G-7QST-A4U5-DXY5G" : 44.828333333333234,
  "NXT-6C5S-F7CB-7TJC-55L3S" : 9.0,
  "NXT-KCK2-WKXK-7F4A-7MH38" : 3.0,
  "NXT-ZDQK-DWU4-HH2Y-4ELL6" : 3.0,
  "NXT-DJTJ-N8QM-CPQB-FEZTY" : 1.0,
  "NXT-MAEF-Y5ND-K63M-4ZPCG" : 95.8591666666672,
  "NXT-RYVQ-9669-ERFC-CJKDP" : 9.879999999999969,
  "NXT-BK2J-ZMY4-93UY-8EM9V" : 94.81250000000088,
  "NXT-SLTE-P3UQ-EQ92-D5RYE" : 18.0,
  "NXT-URK8-PW8G-CMLH-57KKQ" : 11.0,
  "NXT-EPSG-46SM-HL4T-CAXN6" : 9.0,
  "NXT-4ZS8-86DG-WKNX-9UQQF" : 23.291666666666433,
  "NXT-6X34-LB5R-2KVE-579KK" : 4.666666666666667,
  "NXT-J37K-X67U-3RC7-88CT8" : 1.0,
  "NXT-4QZR-GBWC-P8U6-7WMAP" : 47.583333333333634,
  "NXT-DSQP-SACK-CMLK-GN8NF" : 46.72916666666682,
  "NXT-UWJU-XXST-3MPQ-2JWG7" : 1.0,
  "NXT-6KDS-WBL7-K3VQ-DJ4EX" : 0.0,
  "NXT-2UKS-7VYN-Q73Y-EKE8Y" : 51.041666666666856,
  "NXT-HYTB-S8UF-DEM8-AMJNV" : 0.7683333333333443,
  "NXT-SVEK-VTRU-HWLQ-ADJGV" : 1.0,
  "NXT-QKSK-WCCL-DE4V-8SGFP" : 0.0,
  "NXT-NNBQ-NXU8-8R7E-3TG5M" : 2.0,
  "NXT-C5WE-EYJ6-449J-HHM4S" : 9.0,
  "NXT-XQ9C-JQQB-6R5C-DRZHQ" : 1.0,
  "NXT-AEEP-46XV-3JEJ-6ZQX6" : 0.0,
  "NXT-R67P-6BZ2-XWAK-8RHZR" : 5.0,
  "NXT-W9EE-TRNF-ES6B-92X7N" : 5.0,
  "NXT-2XT3-3RP8-FHMJ-6ANVS" : 4.087500000000073,
  "NXT-XK6U-MB8X-266F-C46P3" : 9.0,
  "NXT-VPP6-RFBG-WMAH-54SDX" : 88.60416666666681,
  "NXT-T4S6-E3R5-9QQT-9DQT7" : 0.0,
  "NXT-SANE-A8ZT-9AXH-BVCTX" : 12.0,
  "NXT-94RK-9X8T-VQRQ-F6LYQ" : 1.0,
  "NXT-YXT7-V4DK-DC5X-9AQ58" : 0.39666666666666905,
  "NXT-ZRV3-WR6C-W8P5-7EKJU" : 2.0,
  "NXT-GAUU-WUDD-AP3W-9W9PV" : 8.0,
  "NXT-6YRF-WUCN-KPMC-8PSWJ" : 5.0,
  "NXT-QW4Y-76KT-FN6Z-54RRY" : 0.0,
  "NXT-A6DL-4GN2-SPA2-A3KKL" : 48.72916666666702,
  "NXT-NNVJ-95XG-8UEB-CRYPT" : 0.4874999999997914,
  "NXT-LN3D-T2LN-WJSF-BNWN2" : 2.0,
  "NXT-R44K-THFB-DBA8-D2HJU" : 2.0,
  "NXT-G4UU-689D-5RHQ-FZT2G" : 0.0,
  "NXT-AQCE-U929-GX3S-BEMHU" : 1.0,
  "NXT-HDBR-JLHG-BJNJ-6X8MZ" : 2.0,
  "NXT-R54H-5CST-CAQ7-24SB2" : 2.0,
  "NXT-BT9N-Z4H7-X9FU-CST3M" : 1.0,
  "NXT-CCVF-F3LV-FZCS-EB3LR" : 1.0,
  "NXT-8E6V-YBWH-5VMR-26ESD" : 2.0,
  "NXT-A6NF-JE4R-XB6L-FAUFZ" : 0.0,
  "NXT-3VEA-RUE2-BUFF-9Y9G2" : 1.0,
  "NXT-CSQ5-K2GT-FP8S-DVMFK" : 1.0,
  "NXT-CMVW-5D3K-3D9M-A3X4K" : 47.91666666666701,
  "NXT-2QHM-H99Q-8C9Y-C4XTN" : 8.0,
  "NXT-PJAC-BM2H-B5E3-D79BG" : 2.0,
  "NXT-KWU4-Z9RG-EZE2-69RZH" : 8.0,
  "NXT-2282-SQ2P-PQJW-7K3RB" : 5.0,
  "NXT-V29U-VXZJ-H8UJ-835MA" : 47.62333333333367,
  "NXT-V8BS-Q29G-KA69-422YV" : 12.0,
  "NXT-8RBV-8F26-RZSX-F3RBZ" : 83.81250000000004,
  "NXT-86P9-AUNG-ZZXL-H9VBB" : 15.0,
  "NXT-EAVH-SLEV-KSEE-EE2KP" : 1.0,
  "NXT-HCVA-MYWS-98PC-9QVCX" : 10.0,
  "NXT-7LUP-MRCU-VHAB-C5XXJ" : 1.0,
  "NXT-F9AF-P9FM-V73D-3P736" : 9.0,
  "NXT-VE25-CYXM-M9ZQ-246NH" : 3.0,
  "NXT-6HLW-9ETE-KPQ7-82DH8" : 0.8583333333333464,
  "NXT-SMFU-F96C-NA77-H9GHR" : 2.0,
  "NXT-THLJ-CYAL-JQST-6FNS5" : 0.0,
  "NXT-27KV-WBHF-6NLK-CC8MB" : 1.0,
  "NXT-C7LZ-PQMM-LNNW-2PFJU" : 48.33333333333377,
  "NXT-HLNR-4HDK-HQUJ-37545" : 0.0,
  "NXT-BAD7-238Z-2SEX-2TJ2S" : 284.41666666666714,
  "NXT-3V6A-WUZF-TJTX-DER35" : 1.0,
  "NXT-BDU3-YY78-T7W8-A9T93" : 24.08333333333306,
  "NXT-DAXR-PR6C-EA3X-8YGM4" : 41.1041666666671,
  "NXT-427K-M6FX-32RB-2X3V6" : 1.0,
  "NXT-SQ9J-JCAN-8XVY-5XN7K" : 5.0,
  "NXT-M6QF-Q5WK-2UXK-5D3HR" : 0.0,
  "NXT-7LB8-8ZPX-3YR9-3L85B" : 0.7708333333333357,
  "NXT-K5KL-23DJ-3XLK-22222" : 0.0,
  "NXT-EH6X-PSBX-MXLM-69FFZ" : 1.0,
  "NXT-TV64-EF58-PNAL-GZNE5" : 1.0,
  "NXT-5HH5-H83V-ETA2-8WNQP" : 19.687499999999996,
  "NXT-XYQF-YGS2-5QCH-6Q2CZ" : 10.770833333333366,
  "NXT-7KAC-B7T7-BP6A-E4RXJ" : 4.0,
  "NXT-WAHJ-4CZX-NSZV-6LWDS" : 0.0,
  "NXT-W8NF-QLQ7-54JS-7Z73P" : 1.0,
  "NXT-V5K6-FDSK-M2AX-FUMWA" : 2.0,
  "NXT-FRBQ-SQ2T-HYL7-5X7VZ" : 7.0,
  "NXT-9J8A-WLA7-6YZU-EPA4D" : 4.0,
  "NXT-YKDR-R624-MM4S-5ZKQK" : 43.77333333333382,
  "NXT-A8RW-HKUE-AET2-9FXTR" : 2.0,
  "NXT-2VKN-SJQP-HFGU-4SH6S" : 8.0,
  "NXT-49FT-VJPW-RC64-GRH64" : 5.0,
  "NXT-JXRD-GKMR-WD9Y-83CK7" : 1.0,
  "NXT-8Y96-J2JN-8NWA-4XK74" : 25.58333333333297,
  "NXT-V4WY-U928-GRN8-CKPL9" : 0.0,
  "NXT-5WW2-XQ63-CFGM-G7YAJ" : 1.0,
  "NXT-P2MJ-LKUK-RHEA-2NFJD" : 1.0,
  "NXT-AS6F-9RJA-5NQN-8BS4E" : 144.97916666666657,
  "NXT-2Y8R-5NBZ-58ZW-CZSLZ" : 2.0,
  "NXT-RR3S-3ZQZ-YBJB-2BMB8" : 1.0,
  "NXT-FH2N-WBX5-G29G-E2CU4" : 20.0,
  "NXT-AE2X-AAJ8-UVD9-5GTA3" : 9.0,
  "NXT-6RKA-ZVFL-VBS6-7D2EP" : 16.0,
  "NXT-KUU3-FXUT-KYY2-GVLW5" : 48.89583333333384,
  "NXT-8DSC-MFGJ-HQRP-D7MU3" : 9.0,
  "NXT-VH7W-4N48-34QS-4E88L" : 0.0,
  "NXT-YSC9-GKQ3-FANN-22222" : 1.0,
  "NXT-YTTX-3RBM-6ETB-49LRA" : 1.0,
  "NXT-WHBB-VBW5-H3D5-C8PNY" : 3.0,
  "NXT-6HEP-7WB4-BH38-7UE8V" : 48.45416666666731,
  "NXT-FTPH-FHM6-P5GK-2893P" : 4.0,
  "NXT-K9DH-7GRB-32G2-9H7JT" : 1.0,
  "NXT-WGWC-KKC6-VLFB-7WC6Z" : 0.0,
  "NXT-U747-4TP7-ATU4-3QK3H" : 1.0,
  "NXT-4698-N8M5-DKQW-FBPA9" : 0.0,
  "NXT-J2MS-AZL3-85VQ-DBRDQ" : 4.0,
  "NXT-DVE3-4PH5-NYXG-H8ARX" : 10.0,
  "NXT-TYS4-2N8X-MC46-DAQVP" : 0.0,
  "NXT-GX4W-RXGW-7PG5-3AJ84" : 0.0,
  "NXT-39J5-ZMF8-L245-DEN6N" : 14.0,
  "NXT-7WVC-W7TJ-REQ2-4VDJD" : 48.72916666666701,
  "NXT-EZHV-R8LY-VYPX-4YYJN" : 1.0,
  "NXT-7LPK-BUH3-6SCV-CDTRM" : 1.0,
  "NXT-URSL-DDWX-2F8Y-4ACSG" : 2.0,
  "NXT-XJBZ-4W56-XJS2-FPLZT" : 1.4999999999999982,
  "NXT-AR77-SW4Y-M3VA-DUSTY" : 9.0,
  "NXT-K77P-MN3G-YN7G-3SARD" : 3.7916666666666683,
  "NXT-49YZ-JDKE-7UYT-EA8XF" : 7.0,
  "NXT-63NR-ZCLN-H7QF-EBFSU" : 1.0625000000000058,
  "NXT-NLFZ-23B5-F98Y-22222" : 0.0,
  "NXT-GNGY-E986-VVJG-7D2SK" : 41.22833333333384,
  "NXT-M3JR-99SB-YPHG-HVN4W" : 1.0,
  "NXT-XFAH-7N9C-6AS6-B3GLZ" : 2.0,
  "NXT-XNGA-CPJ5-FY4N-HD3G3" : 10.0,
  "NXT-4F7R-AXFN-4X4H-DMAYW" : 0.0,
  "NXT-S9KY-XQGC-6G2A-BNQXP" : 1.0,
  "NXT-MPF5-UXFD-R382-2BKS6" : 0.0,
  "NXT-P3VW-DUAX-CL33-9FVUD" : 48.443333333333364,
  "NXT-HMVV-XMBN-GYXK-22BKK" : 48.79166666666715,
  "NXT-7R8S-X9GD-W3M9-DWCX2" : 15.0,
  "NXT-YBT7-X9Q3-QULK-GTWWJ" : 0.0,
  "NXT-S4LU-8TBJ-P794-ENU3Q" : 2.0,
  "NXT-XFTR-DEMC-ERDW-6AR9H" : 1.0,
  "NXT-JUB4-JBER-KSFW-AYK82" : 9.0,
  "NXT-9ZX2-YW4S-2YY5-ERV8E" : 0.0,
  "NXT-6A3D-PFTY-NW7W-D49Y9" : 14.0,
  "NXT-Q8NS-TX4J-UKHD-5Q6X9" : 3.0,
  "NXT-5A9B-Q2UK-6DGQ-BYDWW" : 2.0,
  "NXT-TWU9-P3E4-HCDM-CQ9L6" : 0.0,
  "NXT-YBTA-VFMU-YU56-9QAWB" : 2.0,
  "NXT-S6GQ-PZ4A-W3TT-7QDCW" : 4.0,
  "NXT-ZWW7-PSXW-89TR-AA67Z" : 3.0,
  "NXT-FRS2-MQR5-758P-ANNEX" : 2.0,
  "NXT-CV94-DK9W-8H9Z-488WD" : 3.0,
  "NXT-V8VX-MLHS-NK94-DMWWQ" : 2.0,
  "NXT-5FWQ-6DVC-S323-8JE96" : 47.35416666666692,
  "NXT-MGVR-JJ8Z-EDTN-FN94N" : 0.8141666666666787,
  "NXT-HR73-YXAT-HYPL-A3CSD" : 1.0,
  "NXT-ELWG-9FPV-KTP6-F7L6T" : 10.0,
  "NXT-Z6BP-XV5U-ETGS-6FQHL" : 3.0,
  "NXT-F7WW-GKZQ-7AY7-G2C8G" : 1.0,
  "NXT-67RC-ZPFH-DK65-CGTZC" : 15.0,
  "NXT-XUAK-67WB-GNGZ-7G598" : 1.0,
  "NXT-X5SL-CCYX-9NQX-HZ2P8" : 1.0,
  "NXT-X9ZH-AYBT-87EQ-7FSWJ" : 0.0,
  "NXT-8YZY-6S8Q-87BR-FJG6Z" : 0.0,
  "NXT-TDN4-4NMR-5RXG-8FCKD" : 2.0,
  "NXT-8CBP-XQAH-J47K-GNQPB" : 191.7291666666673,
  "NXT-KKNV-8EPK-W2S4-96VTK" : 1.0,
  "NXT-9SYB-C2GF-JA2X-2R4S3" : 2.0,
  "NXT-9HUD-2JLT-RCAG-36B4S" : 20.499999999999925,
  "NXT-GVHS-X4MC-XV2M-CTN73" : 8.0,
  "NXT-JLRW-HGW9-HPLA-4D8MG" : 42.64583333333345,
  "NXT-FZR5-M8RX-LFZQ-AGUDF" : 1.0,
  "NXT-YE49-2FFV-PNU8-6CXQG" : 0.0,
  "NXT-KEX2-UXQS-RZ58-AF59H" : 0.9108333333333476,
  "NXT-FDW8-THXX-PY8X-9VK6M" : 1.0,
  "NXT-DXWC-NADK-MCCZ-EZK8A" : 0.0,
  "NXT-ZXTT-CY28-339U-GJVFZ" : 1.0,
  "NXT-E55E-LHQE-VX4R-BM9AR" : 2.0,
  "NXT-FUFK-VH2R-H4ME-32HDG" : 0.0,
  "NXT-QZUC-3VDR-H9VH-FDPTM" : 48.500000000000476,
  "NXT-2RVZ-JRYZ-ERVM-2PCVK" : 11.0,
  "NXT-FGT3-88A5-HKTD-HSP6F" : 20.0,
  "NXT-3FXZ-CETU-FD2D-32FGQ" : 5.0,
  "NXT-Y4J6-AH2R-ZMEB-AT4EJ" : 0.0,
  "NXT-L2EQ-QURY-CB6Q-2UWXC" : 11.0,
  "NXT-KLP6-X6U3-UWYU-83DHU" : 1.0,
  "NXT-SVDB-5DMS-78RM-AM57A" : 3.0,
  "NXT-2RT3-PM4A-JSWE-AA9ZM" : 5.0,
  "NXT-SB4F-J63R-TDSL-G4T3J" : 1.0,
  "NXT-B7NL-T9JQ-L84H-BPWGH" : 8.0,
  "NXT-2L2X-G2SK-L6PC-4PU66" : 1.0,
  "NXT-CPDC-XC9B-85EF-9PNXW" : 1.0,
  "NXT-SEH4-RHJF-M6SZ-D2C3K" : 1.0,
  "NXT-D4UF-YXBT-8ZND-9VP2X" : 8.0,
  "NXT-TGNZ-E8VK-69EX-3L9LX" : 0.0,
  "NXT-LMJD-BHGU-ZQGQ-E4972" : 0.0,
  "NXT-KC6G-FU83-EX9T-2MDBY" : 1.0,
  "NXT-WKMU-KC9V-PES8-HAVQ5" : 48.708333333333464,
  "NXT-23FD-PJ3N-PC7L-9JW8K" : 20.229166666666607,
  "NXT-DBBW-BD2X-W89Y-GDWGT" : 1.0,
  "NXT-ZVTX-F8M5-F42Z-5RTTR" : 1.0,
  "NXT-XB2K-RQDL-X6M9-57Z54" : 2.0,
  "NXT-MAMY-L98Q-TL9C-HUG8G" : 3.729166666666676,
  "NXT-M3SE-YNLU-8PGW-H7WRB" : 6.0,
  "NXT-AW52-JPD7-UG95-9EWE8" : 1.0,
  "NXT-CXB2-WB4Q-NRZX-3EHBZ" : 7.0,
  "NXT-NXJ9-YYYG-D3G9-DCKHS" : 1.0,
  "NXT-BATA-MAH6-WNT9-43ZRW" : 10.875000000000036,
  "NXT-7ML4-22U8-QNXK-22222" : 0.0,
  "NXT-ENDS-6LGP-GCU9-3X5T2" : 18.062500000000078,
  "NXT-HV5P-5WN7-6GHZ-DDY4P" : 0.0,
  "NXT-M2Y7-FKFH-CAQC-DEF7N" : 1.0,
  "NXT-CUAE-25AB-BN5E-EN57V" : 2.0,
  "NXT-J4MP-HQT3-2AZG-4EMTT" : 3.0,
  "NXT-5ZCV-KNGM-W5QK-HJ8FN" : 3.0,
  "NXT-ASVV-RXUE-HFN9-94C5Q" : 3.0,
  "NXT-GK8K-SV48-TRPV-8Z833" : 2.0,
  "NXT-PJ4S-P5MU-LFBV-6ARBY" : 5.246666666666378,
  "NXT-AYXP-4XML-5ZZ7-GQ22G" : 7.458333333333303,
  "NXT-VFUQ-9975-NJYK-7DG8C" : 3.0,
  "NXT-6A2T-BCKP-P9RN-B7AJW" : 7.0,
  "NXT-E35V-U934-KUNH-3JJA4" : 8.0,
  "NXT-DHEF-NBL4-B87F-93ATP" : 6.0,
  "NXT-ZQHH-R7P8-VUW6-7MC8B" : 4.0,
  "NXT-PHAE-A9CL-KYVX-H8DDM" : 5.0,
  "NXT-YPR6-CDUA-LVWE-8RG7G" : 0.0,
  "NXT-PHEY-L75X-LZRH-8X29X" : 1.0,
  "NXT-W7PJ-RSLG-9UKU-BVD7J" : 17.649166666666755,
  "NXT-LUR3-DR68-6AUS-EQC9H" : 0.0,
  "NXT-TP33-6LDH-JQN8-4MTNA" : 0.0,
  "NXT-N53Y-6D8X-N8C5-5MCJ7" : 4.0,
  "NXT-36B6-UBS5-DBNK-2W3BG" : 1.0,
  "NXT-4JPP-5C6Y-ZRHU-CVTHX" : 19.0,
  "NXT-5UET-4HMD-6SRE-DPQ82" : 0.0,
  "NXT-WMJR-C8ET-7Z36-FVDQW" : 0.06333333333333332,
  "NXT-UZNP-6LBA-YQ38-3TEY8" : 0.0,
  "NXT-QF9S-ABNV-VLJ9-98ZPQ" : 6.0,
  "NXT-NDPN-KL88-G9CA-45PXP" : 0.0,
  "NXT-EFEW-CAU2-WJ8L-7SXWX" : 3.0,
  "NXT-7VZ6-PSHV-HE82-6WA2P" : 6.0,
  "NXT-MKKL-3DX5-6TA2-APRK7" : 6.0,
  "NXT-WYT8-43WG-TVY3-ESLXX" : 0.0,
  "NXT-N87W-GX3U-79GV-23U97" : 0.0,
  "NXT-HPDT-F3EV-QM3K-834K3" : 7.0,
  "NXT-22MG-74J2-UX2S-6H7NL" : 7.0,
  "NXT-VCYR-ACHS-53K4-3LZYW" : 3.0,
  "NXT-J2LR-EDTZ-QDMU-DGZFZ" : 3.0,
  "NXT-H7JC-9F6S-Y5XP-B8B3T" : 0.0,
  "NXT-4TCS-RJLN-PZ4D-H3JVV" : 2.0,
  "NXT-EAFC-EZTC-TZRZ-46X8D" : 1.0,
  "NXT-QT5B-J7UY-XFAH-GSQUM" : 1.0,
  "NXT-T6GF-DVEG-X52Y-9PCNK" : 2.0,
  "NXT-T9BX-5G25-VTNC-8LZ9S" : 0.0,
  "NXT-6CLG-8UND-XPEF-CB7W7" : 4.0,
  "NXT-RZ9H-H2XD-WTR3-B4WN2" : 13.0,
  "NXT-6J82-32GS-U4S9-GEVJR" : 1.0,
  "NXT-KLKA-WWRP-5E49-6AFWF" : 5.0,
  "NXT-WX68-NVJE-NS5J-EHAYJ" : 1.0,
  "NXT-Q9FB-7XPY-6D6M-FHRN8" : 0.0,
  "NXT-LTEP-LGNV-FLL5-B3X2P" : 18.0,
  "NXT-D2HT-3FCZ-S8ZH-GV7AA" : 6.0,
  "NXT-DXU4-YSJF-XJ2M-FRVNS" : 4.0,
  "NXT-Y443-ETNV-E4Q3-5L882" : 48.04166666666708,
  "NXT-GZUB-NK2N-SDPY-23X8Y" : 8.0,
  "NXT-Q4WH-F8R2-UMJ2-445YT" : 96.1875000000007,
  "NXT-P979-WDWE-4EQ6-7TLX5" : 0.0,
  "NXT-ZDK2-99DJ-8D3G-E9TYX" : 0.0,
  "NXT-USU4-92UY-KEYT-4H649" : 17.0,
  "NXT-7T55-5976-MPBB-8KDRZ" : 14.0,
  "NXT-743S-UDC4-YWXN-22246" : 0.0,
  "NXT-FUCK-KB9W-P7K6-3668Z" : 2.0,
  "NXT-TDCQ-6BLR-YR9S-EQ7BZ" : 47.56250000000049,
  "NXT-FPTL-AMK5-UYD9-B8L98" : 1.0,
  "NXT-JLK9-QEG8-3SB6-76D2V" : 14.0,
  "NXT-3PC2-5864-F5DT-7GUPT" : 6.0,
  "NXT-5Z45-YMTY-TQRW-2JY6C" : 19.0,
  "NXT-EKTY-DTUW-NCSK-F6TL6" : 1.0,
  "NXT-JW79-3778-LHS6-G88LQ" : 0.0,
  "NXT-DT7W-SBZ4-MSWZ-2UUHL" : 1.0
}

EmoneyRu

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +31/-2
 • Offline Offline
 • Posts: 537
 • techDevComm
  • View Profile
  • Nxt Kit
Re: [ANN] NXT Security Coin (NSC) - Get Paid For Supporting The NXT Network!
« Reply #397 on: April 18, 2015, 07:00:20 am »

Forgers [394000,404000):
Code: [Select]
{
  "NXT-RRVG-2HWZ-TZEM-22222" : 2.0,
  "NXT-HMRK-DS7H-6CP5-3EKYB" : 2.0,
  "NXT-TVHS-JGUR-8KCP-E5ZV3" : 2.0,
  "NXT-B8SA-UFVM-YWCM-9C6GZ" : 14.0,
  "NXT-HPW9-EC4H-KJPT-7STQV" : 2.0,
  "NXT-XRK4-5HYK-5965-9FH4Z" : 1.0,
  "NXT-433J-LENP-3NTK-86VP3" : 1.0,
  "NXT-GBVJ-GFS9-WF74-A477J" : 1.0,
  "NXT-NFUN-426S-BEEX-BYRW6" : 14.0,
  "NXT-8N9W-TN4F-YA2S-H5B7R" : 22.0,
  "NXT-3Y36-849T-3WD8-G3G6Q" : 9.0,
  "NXT-JBCS-ZYVL-GCC8-DCFWD" : 1.0,
  "NXT-KTTD-E3CK-W4A6-FH3TP" : 2.0,
  "NXT-3T2W-6HXY-UGUL-BS85F" : 3.0,
  "NXT-Z6L6-VLA4-EU79-4962E" : 4.0,
  "NXT-ZT3L-7R6M-CAP6-2NJ6W" : 1.0,
  "NXT-TUAS-BY3U-6S7V-5TXHZ" : 1.0,
  "NXT-RCD8-ETJP-8Z2H-CCHSR" : 1.0,
  "NXT-S7RD-ETUJ-HQ53-5D4KX" : 4.0,
  "NXT-V9HN-G28G-WLK3-2H856" : 2.0,
  "NXT-KYH4-BWYQ-W4QX-DQVUY" : 3.0,
  "NXT-GMCY-ULZP-EJNM-8ENQ5" : 1.0,
  "NXT-VP6V-H2DE-U5GA-HZGH5" : 1.0,
  "NXT-FC69-GJC5-XHFG-DVBCU" : 1.0,
  "NXT-RMRV-MRVK-CGB7-2923D" : 14.0,
  "NXT-2EYT-C522-VL6G-FQSMP" : 13.0,
  "NXT-H87Q-PTFP-A87T-GTQ2J" : 14.0,
  "NXT-6MVF-XTDR-MDTK-DPHEU" : 2.0,
  "NXT-HAB5-H5X2-L5J7-GCL9N" : 5.0,
  "NXT-26R5-5SV8-GGEC-26BSH" : 11.0,
  "NXT-F29Q-Z9DJ-6TYB-8Y43R" : 4.0,
  "NXT-RWUS-ETXU-PRKL-DRFD7" : 1.0,
  "NXT-4V45-JFHR-6H8U-2B3DV" : 10.0,
  "NXT-96V7-J34N-VQ63-HPVPF" : 14.0,
  "NXT-FS2K-SEX2-79UT-DXNB9" : 4.0,
  "NXT-44HE-6Z3Y-N2ZL-E9ZPW" : 14.0,
  "NXT-LKAJ-S86U-CVVK-5VXB6" : 9.0,
  "NXT-XWFF-GEP4-J448-2RLYY" : 14.0,
  "NXT-7BCQ-LYZW-YYRP-CB7PQ" : 14.0,
  "NXT-N3N8-NXTF-LUKH-4H8CF" : 6.0,
  "NXT-78DJ-22UJ-6AMF-22222" : 1.0,
  "NXT-5EK6-528Y-98LU-434R4" : 5.0,
  "NXT-DBH9-ZWLK-ZSHV-7XAKC" : 1.0,
  "NXT-4BYW-Z4MJ-K4X5-HFXFD" : 1.0,
  "NXT-GSFR-UGF5-D6HM-GWZSV" : 1.0,
  "NXT-PQ5P-9BWV-Y396-93SD6" : 2.0,
  "NXT-NFDZ-F697-TS87-FMVHR" : 3.0,
  "NXT-6XTC-TG2L-DDKG-ELMYK" : 9.0,
  "NXT-JBF2-UJLN-GYKM-4E899" : 13.0,
  "NXT-XPYX-L8RB-BLPP-7N92X" : 3.0,
  "NXT-9LKY-DKC8-Q4Q7-BB3X8" : 4.0,
  "NXT-MRKC-4LQZ-ZCA7-F9SKD" : 14.0,
  "NXT-3XGR-TGMC-6XWW-A48JD" : 1.0,
  "NXT-BXF5-26QV-VJYE-F5BDJ" : 14.0,
  "NXT-EXMV-R7YR-ZAZU-GCKBV" : 1.0,
  "NXT-C3QD-DQUV-X8FT-5YYHN" : 12.0,
  "NXT-YJRX-WTG2-AUYQ-DH9RR" : 1.0,
  "NXT-HFV6-N66W-P7R9-DKRES" : 2.0,
  "NXT-8F69-W9Z9-8M6Y-ETXGZ" : 1.0,
  "NXT-WBLW-5ZL4-A64L-4PDQZ" : 2.0,
  "NXT-PSWT-N4BH-ZYCB-F8LWP" : 2.0,
  "NXT-XEX2-YEMY-USHK-5BBNZ" : 1.0,
  "NXT-36MU-K6Q6-D6KF-EE48X" : 4.0,
  "NXT-MNZ9-JNHH-CTVY-3UG79" : 9.0,
  "NXT-7HQE-82RR-FAQ2-4RTL9" : 4.0,
  "NXT-ANNC-QZ8S-NFV2-425H7" : 3.0,
  "NXT-7CTJ-DHLZ-VZ3N-8ZRZD" : 3.0,
  "NXT-83MS-ZV4Z-QV3Y-7U3H6" : 1.0,
  "NXT-CNHJ-42YR-QVZV-GRW8C" : 3.0,
  "NXT-QBTV-LEMS-E5LA-5M35U" : 12.0,
  "NXT-WZWJ-3FXV-KH35-BRCE4" : 3.0,
  "NXT-NPMF-JVBE-DQH2-FM7UT" : 6.0,
  "NXT-MLL9-3YKL-H2Q4-ARSAY" : 1.0,
  "NXT-772X-VVVV-HGJ3-HG7ZK" : 8.0,
  "NXT-N4PS-NP2D-H97D-72BGS" : 2.0,
  "NXT-4BP4-TXCZ-HHM3-8YMFN" : 1.0,
  "NXT-3S9K-NZLR-W7H8-HR8DW" : 3.0,
  "NXT-AMUY-UUWP-MPZZ-D57DT" : 2.0,
  "NXT-FAHJ-MNJE-5BHY-24PP4" : 7.0,
  "NXT-FPRZ-BDZG-GGRL-6CTS8" : 2.0,
  "NXT-2JC4-GM6A-YR2B-DNTDY" : 2.0,
  "NXT-ZKPZ-7QNC-9H8P-3MYF3" : 1.0,
  "NXT-DW45-RBK5-SP6U-3KD5C" : 10.0,
  "NXT-YJ25-HTWF-N8RR-4TJAY" : 1.0,
  "NXT-VKLG-W3WY-WPF7-2GHKY" : 7.0,
  "NXT-TMVC-69YC-SJB4-8YCH7" : 0.0,
  "NXT-HRTB-YNPH-LYXS-ALCDL" : 11.0,
  "NXT-2V7G-C8BY-KTYY-CAHNU" : 4.0,
  "NXT-46VH-78E7-24HY-2UHTZ" : 1.0,
  "NXT-LYTA-X9EV-YPDG-CCEQT" : 11.0,
  "NXT-LUD7-R2EA-DMDM-9AKMU" : 1.0,
  "NXT-METZ-V5FF-PJU8-2D7RU" : 9.0,
  "NXT-MP7B-F26P-VSME-CQF5B" : 14.0,
  "NXT-EQ76-HG8J-JXPQ-B2CFA" : 2.0,
  "NXT-6C5S-F7CB-7TJC-55L3S" : 1.0,
  "NXT-BK2J-ZMY4-93UY-8EM9V" : 2.0,
  "NXT-7D5M-9WW9-PFSS-96M57" : 4.0,
  "NXT-URK8-PW8G-CMLH-57KKQ" : 1.0,
  "NXT-EPSG-46SM-HL4T-CAXN6" : 2.0,
  "NXT-9RBT-GYTU-P8CF-2PX69" : 1.0,
  "NXT-ALDL-VAG8-Q7US-BUEM3" : 1.0,
  "NXT-DSQP-SACK-CMLK-GN8NF" : 12.0,
  "NXT-6KDS-WBL7-K3VQ-DJ4EX" : 9.0,
  "NXT-2UKS-7VYN-Q73Y-EKE8Y" : 2.0,
  "NXT-QKSK-WCCL-DE4V-8SGFP" : 8.0,
  "NXT-C5WE-EYJ6-449J-HHM4S" : 5.0,
  "NXT-AEEP-46XV-3JEJ-6ZQX6" : 9.0,
  "NXT-T4S6-E3R5-9QQT-9DQT7" : 13.0,
  "NXT-GAUU-WUDD-AP3W-9W9PV" : 4.0,
  "NXT-QW4Y-76KT-FN6Z-54RRY" : 11.0,
  "NXT-A6DL-4GN2-SPA2-A3KKL" : 1.0,
  "NXT-NNVJ-95XG-8UEB-CRYPT" : 13.0,
  "NXT-R44K-THFB-DBA8-D2HJU" : 1.0,
  "NXT-G4UU-689D-5RHQ-FZT2G" : 12.0,
  "NXT-2NCG-G7LC-Z8KU-GRR9S" : 1.0,
  "NXT-A6NF-JE4R-XB6L-FAUFZ" : 14.0,
  "NXT-2QHM-H99Q-8C9Y-C4XTN" : 2.0,
  "NXT-PJAC-BM2H-B5E3-D79BG" : 1.0,
  "NXT-KWU4-Z9RG-EZE2-69RZH" : 6.0,
  "NXT-2282-SQ2P-PQJW-7K3RB" : 8.0,
  "NXT-V8BS-Q29G-KA69-422YV" : 1.0,
  "NXT-86P9-AUNG-ZZXL-H9VBB" : 4.0,
  "NXT-HCVA-MYWS-98PC-9QVCX" : 9.0,
  "NXT-F9AF-P9FM-V73D-3P736" : 8.0,
  "NXT-SMFU-F96C-NA77-H9GHR" : 1.0,
  "NXT-THLJ-CYAL-JQST-6FNS5" : 14.0,
  "NXT-C7LZ-PQMM-LNNW-2PFJU" : 3.0,
  "NXT-HLNR-4HDK-HQUJ-37545" : 14.0,
  "NXT-DAXR-PR6C-EA3X-8YGM4" : 3.0,
  "NXT-SQ9J-JCAN-8XVY-5XN7K" : 2.0,
  "NXT-M6QF-Q5WK-2UXK-5D3HR" : 14.0,
  "NXT-7LB8-8ZPX-3YR9-3L85B" : 14.0,
  "NXT-K5KL-23DJ-3XLK-22222" : 1092.0,
  "NXT-NRGJ-86TR-QBUU-D2C3S" : 1.0,
  "NXT-FSHC-RL4M-D5SD-8DASY" : 1.0,
  "NXT-7KAC-B7T7-BP6A-E4RXJ" : 4.0,
  "NXT-WAHJ-4CZX-NSZV-6LWDS" : 14.0,
  "NXT-9J8A-WLA7-6YZU-EPA4D" : 1.0,
  "NXT-S37K-7X9X-2RTY-5L438" : 2.0,
  "NXT-49FT-VJPW-RC64-GRH64" : 4.0,
  "NXT-V4WY-U928-GRN8-CKPL9" : 13.0,
  "NXT-P2MJ-LKUK-RHEA-2NFJD" : 1.0,
  "NXT-AS6F-9RJA-5NQN-8BS4E" : 1.0,
  "NXT-2AZQ-46MC-3PQ4-9TVV8" : 1.0,
  "NXT-FH2N-WBX5-G29G-E2CU4" : 7.0,
  "NXT-AE2X-AAJ8-UVD9-5GTA3" : 6.0,
  "NXT-6RKA-ZVFL-VBS6-7D2EP" : 5.0,
  "NXT-8DSC-MFGJ-HQRP-D7MU3" : 11.0,
  "NXT-VH7W-4N48-34QS-4E88L" : 6.0,
  "NXT-YSC9-GKQ3-FANN-22222" : 3.0,
  "NXT-FTPH-FHM6-P5GK-2893P" : 4.0,
  "NXT-WGWC-KKC6-VLFB-7WC6Z" : 12.0,
  "NXT-4698-N8M5-DKQW-FBPA9" : 14.0,
  "NXT-J2MS-AZL3-85VQ-DBRDQ" : 1.0,
  "NXT-TYS4-2N8X-MC46-DAQVP" : 12.0,
  "NXT-GX4W-RXGW-7PG5-3AJ84" : 14.0,
  "NXT-39J5-ZMF8-L245-DEN6N" : 1.0,
  "NXT-7WVC-W7TJ-REQ2-4VDJD" : 12.0,
  "NXT-NLFZ-23B5-F98Y-22222" : 14.0,
  "NXT-XFAH-7N9C-6AS6-B3GLZ" : 2.0,
  "NXT-XNGA-CPJ5-FY4N-HD3G3" : 11.0,
  "NXT-4F7R-AXFN-4X4H-DMAYW" : 7.0,
  "NXT-MPF5-UXFD-R382-2BKS6" : 13.0,
  "NXT-P3VW-DUAX-CL33-9FVUD" : 1.0,
  "NXT-ALP6-JWLS-K25S-DYTMB" : 2.0,
  "NXT-YBT7-X9Q3-QULK-GTWWJ" : 8.0,
  "NXT-JUB4-JBER-KSFW-AYK82" : 1.0,
  "NXT-9ZX2-YW4S-2YY5-ERV8E" : 9.0,
  "NXT-6A3D-PFTY-NW7W-D49Y9" : 8.0,
  "NXT-Q8NS-TX4J-UKHD-5Q6X9" : 1.0,
  "NXT-253H-ESRL-K87C-4R9FG" : 1.0,
  "NXT-Q9QB-LM8G-5VYF-B6DKD" : 2.0,
  "NXT-TWU9-P3E4-HCDM-CQ9L6" : 14.0,
  "NXT-ELWG-9FPV-KTP6-F7L6T" : 9.0,
  "NXT-F7WW-GKZQ-7AY7-G2C8G" : 3.0,
  "NXT-67RC-ZPFH-DK65-CGTZC" : 4.0,
  "NXT-X9ZH-AYBT-87EQ-7FSWJ" : 14.0,
  "NXT-8YZY-6S8Q-87BR-FJG6Z" : 11.0,
  "NXT-8CBP-XQAH-J47K-GNQPB" : 4.0,
  "NXT-YE49-2FFV-PNU8-6CXQG" : 14.0,
  "NXT-DXWC-NADK-MCCZ-EZK8A" : 10.0,
  "NXT-FUFK-VH2R-H4ME-32HDG" : 11.0,
  "NXT-2RVZ-JRYZ-ERVM-2PCVK" : 11.0,
  "NXT-ACWP-34XC-K3QW-5BZHJ" : 2.0,
  "NXT-FGT3-88A5-HKTD-HSP6F" : 8.0,
  "NXT-Y4J6-AH2R-ZMEB-AT4EJ" : 14.0,
  "NXT-L2EQ-QURY-CB6Q-2UWXC" : 11.0,
  "NXT-SVDB-5DMS-78RM-AM57A" : 1.0,
  "NXT-2L2X-G2SK-L6PC-4PU66" : 1.0,
  "NXT-D4UF-YXBT-8ZND-9VP2X" : 6.0,
  "NXT-TGNZ-E8VK-69EX-3L9LX" : 12.0,
  "NXT-LMJD-BHGU-ZQGQ-E4972" : 14.0,
  "NXT-DBBW-BD2X-W89Y-GDWGT" : 6.0,
  "NXT-XB2K-RQDL-X6M9-57Z54" : 2.0,
  "NXT-AW52-JPD7-UG95-9EWE8" : 1.0,
  "NXT-CXB2-WB4Q-NRZX-3EHBZ" : 3.0,
  "NXT-NXJ9-YYYG-D3G9-DCKHS" : 1.0,
  "NXT-36JR-WFWQ-Y8R6-HEV62" : 1.0,
  "NXT-7ML4-22U8-QNXK-22222" : 13.0,
  "NXT-HV5P-5WN7-6GHZ-DDY4P" : 14.0,
  "NXT-E35V-U934-KUNH-3JJA4" : 1.0,
  "NXT-DHEF-NBL4-B87F-93ATP" : 1.0,
  "NXT-ZQHH-R7P8-VUW6-7MC8B" : 6.0,
  "NXT-YPR6-CDUA-LVWE-8RG7G" : 14.0,
  "NXT-LUR3-DR68-6AUS-EQC9H" : 2.0,
  "NXT-TP33-6LDH-JQN8-4MTNA" : 9.0,
  "NXT-4JPP-5C6Y-ZRHU-CVTHX" : 2.0,
  "NXT-5UET-4HMD-6SRE-DPQ82" : 12.0,
  "NXT-UZNP-6LBA-YQ38-3TEY8" : 12.0,
  "NXT-NDPN-KL88-G9CA-45PXP" : 5.0,
  "NXT-WYT8-43WG-TVY3-ESLXX" : 14.0,
  "NXT-N87W-GX3U-79GV-23U97" : 12.0,
  "NXT-HPDT-F3EV-QM3K-834K3" : 1.0,
  "NXT-22MG-74J2-UX2S-6H7NL" : 8.0,
  "NXT-H7JC-9F6S-Y5XP-B8B3T" : 8.0,
  "NXT-T9BX-5G25-VTNC-8LZ9S" : 12.0,
  "NXT-RZ9H-H2XD-WTR3-B4WN2" : 12.0,
  "NXT-Q9FB-7XPY-6D6M-FHRN8" : 9.0,
  "NXT-LTEP-LGNV-FLL5-B3X2P" : 4.0,
  "NXT-D2HT-3FCZ-S8ZH-GV7AA" : 2.0,
  "NXT-Q4WH-F8R2-UMJ2-445YT" : 6.0,
  "NXT-P979-WDWE-4EQ6-7TLX5" : 13.0,
  "NXT-5Q2B-RE5S-2UW7-B2V9V" : 1.0,
  "NXT-USU4-92UY-KEYT-4H649" : 3.0,
  "NXT-7T55-5976-MPBB-8KDRZ" : 3.0,
  "NXT-SMNY-92DU-ZG7M-A9ARR" : 1.0,
  "NXT-743S-UDC4-YWXN-22246" : 10.0,
  "NXT-TDCQ-6BLR-YR9S-EQ7BZ" : 2.0,
  "NXT-JLK9-QEG8-3SB6-76D2V" : 5.0,
  "NXT-5Z45-YMTY-TQRW-2JY6C" : 5.0,
  "NXT-JW79-3778-LHS6-G88LQ" : 3.0
}

EmoneyRu

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +31/-2
 • Offline Offline
 • Posts: 537
 • techDevComm
  • View Profile
  • Nxt Kit
Re: [ANN] NXT Security Coin (NSC) - Get Paid For Supporting The NXT Network!
« Reply #398 on: April 18, 2015, 07:01:02 am »

Payouts:
Code: [Select]
{
  "NXT-HMRK-DS7H-6CP5-3EKYB" : 233.0,
  "NXT-LYSW-N4N4-FR4Z-2KC2D" : 48.0,
  "NXT-NFUN-426S-BEEX-BYRW6" : 28.0,
  "NXT-8N9W-TN4F-YA2S-H5B7R" : 22.0,
  "NXT-VP6V-H2DE-U5GA-HZGH5" : 48.0,
  "NXT-XRNQ-DUUY-HLSV-AC3TW" : 48.0,
  "NXT-KLMY-XWF7-HHKH-BGS5Y" : 48.0,
  "NXT-N3N8-NXTF-LUKH-4H8CF" : 21.0,
  "NXT-5EK6-528Y-98LU-434R4" : 22.0,
  "NXT-PSWT-N4BH-ZYCB-F8LWP" : 50.0,
  "NXT-VF2Z-P35X-UND9-5BDE9" : 33.0,
  "NXT-FDMW-3E4C-PVQD-4XCNC" : 47.0,
  "NXT-QBTV-LEMS-E5LA-5M35U" : 23.0,
  "NXT-L83J-FJ9B-4NB3-4G5VU" : 48.0,
  "NXT-XK4J-RN7N-UTMV-AANJ5" : 33.0,
  "NXT-LAHF-ULUT-R2DG-D98QB" : 48.0,
  "NXT-FPRZ-BDZG-GGRL-6CTS8" : 21.0,
  "NXT-RJU8-JSNR-H9J4-2KWKY" : 20.0,
  "NXT-DW45-RBK5-SP6U-3KD5C" : 22.0,
  "NXT-HEWU-6KDT-BM8Q-6A9GY" : 35.0,
  "NXT-TMVC-69YC-SJB4-8YCH7" : 48.0,
  "NXT-HRTB-YNPH-LYXS-ALCDL" : 24.0,
  "NXT-DTB3-CRYB-D5YM-FTSEG" : 1601.0,
  "NXT-FK5G-7QST-A4U5-DXY5G" : 44.0,
  "NXT-MAEF-Y5ND-K63M-4ZPCG" : 95.0,
  "NXT-BK2J-ZMY4-93UY-8EM9V" : 96.0,
  "NXT-4ZS8-86DG-WKNX-9UQQF" : 23.0,
  "NXT-4QZR-GBWC-P8U6-7WMAP" : 47.0,
  "NXT-DSQP-SACK-CMLK-GN8NF" : 58.0,
  "NXT-2UKS-7VYN-Q73Y-EKE8Y" : 53.0,
  "NXT-VPP6-RFBG-WMAH-54SDX" : 88.0,
  "NXT-A6DL-4GN2-SPA2-A3KKL" : 49.0,
  "NXT-CMVW-5D3K-3D9M-A3X4K" : 47.0,
  "NXT-V29U-VXZJ-H8UJ-835MA" : 47.0,
  "NXT-8RBV-8F26-RZSX-F3RBZ" : 83.0,
  "NXT-C7LZ-PQMM-LNNW-2PFJU" : 51.0,
  "NXT-BAD7-238Z-2SEX-2TJ2S" : 284.0,
  "NXT-BDU3-YY78-T7W8-A9T93" : 24.0,
  "NXT-DAXR-PR6C-EA3X-8YGM4" : 44.0,
  "NXT-K5KL-23DJ-3XLK-22222" : 1092.0,
  "NXT-YKDR-R624-MM4S-5ZKQK" : 43.0,
  "NXT-8Y96-J2JN-8NWA-4XK74" : 25.0,
  "NXT-AS6F-9RJA-5NQN-8BS4E" : 145.0,
  "NXT-FH2N-WBX5-G29G-E2CU4" : 27.0,
  "NXT-6RKA-ZVFL-VBS6-7D2EP" : 21.0,
  "NXT-KUU3-FXUT-KYY2-GVLW5" : 48.0,
  "NXT-6HEP-7WB4-BH38-7UE8V" : 48.0,
  "NXT-7WVC-W7TJ-REQ2-4VDJD" : 60.0,
  "NXT-GNGY-E986-VVJG-7D2SK" : 41.0,
  "NXT-XNGA-CPJ5-FY4N-HD3G3" : 21.0,
  "NXT-P3VW-DUAX-CL33-9FVUD" : 49.0,
  "NXT-HMVV-XMBN-GYXK-22BKK" : 48.0,
  "NXT-6A3D-PFTY-NW7W-D49Y9" : 22.0,
  "NXT-5FWQ-6DVC-S323-8JE96" : 47.0,
  "NXT-8CBP-XQAH-J47K-GNQPB" : 195.0,
  "NXT-9HUD-2JLT-RCAG-36B4S" : 20.0,
  "NXT-JLRW-HGW9-HPLA-4D8MG" : 42.0,
  "NXT-QZUC-3VDR-H9VH-FDPTM" : 48.0,
  "NXT-2RVZ-JRYZ-ERVM-2PCVK" : 22.0,
  "NXT-FGT3-88A5-HKTD-HSP6F" : 28.0,
  "NXT-L2EQ-QURY-CB6Q-2UWXC" : 22.0,
  "NXT-WKMU-KC9V-PES8-HAVQ5" : 48.0,
  "NXT-23FD-PJ3N-PC7L-9JW8K" : 20.0,
  "NXT-4JPP-5C6Y-ZRHU-CVTHX" : 21.0,
  "NXT-RZ9H-H2XD-WTR3-B4WN2" : 25.0,
  "NXT-LTEP-LGNV-FLL5-B3X2P" : 22.0,
  "NXT-Y443-ETNV-E4Q3-5L882" : 48.0,
  "NXT-Q4WH-F8R2-UMJ2-445YT" : 102.0,
  "NXT-TDCQ-6BLR-YR9S-EQ7BZ" : 49.0,
  "NXT-5Z45-YMTY-TQRW-2JY6C" : 24.0
}

EmoneyRu

 • Hero Member
 • *****
 • Karma: +31/-2
 • Offline Offline
 • Posts: 537
 • techDevComm
  • View Profile
  • Nxt Kit
Re: [ANN] NXT Security Coin (NSC) - Get Paid For Supporting The NXT Network!
« Reply #399 on: April 18, 2015, 07:02:12 am »

Left (init for next round's peers):
Part 1
Code: [Select]
{
  "NXT-RRVG-2HWZ-TZEM-22222" : 6.0,
  "NXT-HMRK-DS7H-6CP5-3EKYB" : 0.32499999999646434,
  "NXT-B5WD-FU8E-QDPV-G65TJ" : 5.0,
  "NXT-TVHS-JGUR-8KCP-E5ZV3" : 4.0,
  "NXT-2VDB-TV55-NH75-38V5P" : 8.0,
  "NXT-ZEKG-CHYB-N8AR-4TQ3U" : 3.0,
  "NXT-G7PF-JD45-C6QY-EEHKE" : 1.0,
  "NXT-B8SA-UFVM-YWCM-9C6GZ" : 14.0,
  "NXT-YQG4-JGA2-HEK9-CQZYZ" : 1.0,
  "NXT-HPW9-EC4H-KJPT-7STQV" : 14.020833333333334,
  "NXT-XRK4-5HYK-5965-9FH4Z" : 8.0,
  "NXT-433J-LENP-3NTK-86VP3" : 2.0,
  "NXT-CG3K-VKG3-U2FC-HUPAZ" : 1.130833333333335,
  "NXT-UX5D-V7WG-N9C3-BKB25" : 1.0,
  "NXT-GBVJ-GFS9-WF74-A477J" : 3.855000000000003,
  "NXT-EGGB-SLRL-B9KT-2CGSW" : 2.0,
  "NXT-9P2A-FZ8R-JVSU-32ECR" : 1.0,
  "NXT-LYSW-N4N4-FR4Z-2KC2D" : 0.605833333333841,
  "NXT-ZSWV-CT5Y-RAHC-6U9DG" : 0.02749999999999998,
  "NXT-TQN6-2RH8-79AZ-7WVQ2" : 1.0,
  "NXT-S3JT-5JJE-ZC8F-D7F5M" : 2.0,
  "NXT-3Y36-849T-3WD8-G3G6Q" : 18.0,
  "NXT-HVGP-XQ27-C8RG-CH535" : 2.0,
  "NXT-JBCS-ZYVL-GCC8-DCFWD" : 1.0,
  "NXT-KTTD-E3CK-W4A6-FH3TP" : 20.0,
  "NXT-E9DA-A5K6-X3MK-69LAJ" : 2.0,
  "NXT-3T2W-6HXY-UGUL-BS85F" : 6.0,
  "NXT-GE96-NYW7-JMLA-3Y362" : 1.0,
  "NXT-R28J-YR7D-DW6Y-CAHAU" : 2.0,
  "NXT-GFYJ-TY44-885Q-3VJJA" : 1.0,
  "NXT-Z6L6-VLA4-EU79-4962E" : 4.0,
  "NXT-ZT3L-7R6M-CAP6-2NJ6W" : 6.0,
  "NXT-TUAS-BY3U-6S7V-5TXHZ" : 3.0,
  "NXT-RCD8-ETJP-8Z2H-CCHSR" : 2.0,
  "NXT-GQ27-DD53-YM6K-ER6HK" : 4.0,
  "NXT-S7RD-ETUJ-HQ53-5D4KX" : 4.0,
  "NXT-V9HN-G28G-WLK3-2H856" : 2.0,
  "NXT-KYH4-BWYQ-W4QX-DQVUY" : 5.0,
  "NXT-ENBR-9223-KURH-G9CEA" : 17.68916666666675,
  "NXT-4W8S-MSTU-8N8Q-2RXSL" : 4.0,
  "NXT-GMCY-ULZP-EJNM-8ENQ5" : 5.0,
  "NXT-VP6V-H2DE-U5GA-HZGH5" : 0.4383333333336168,
  "NXT-W6G8-F4ES-MSTS-5269V" : 6.0,
  "NXT-XRNQ-DUUY-HLSV-AC3TW" : 0.772500000000349,
  "NXT-FC69-GJC5-XHFG-DVBCU" : 10.0,
  "NXT-RMRV-MRVK-CGB7-2923D" : 14.0,
  "NXT-2EYT-C522-VL6G-FQSMP" : 13.0,
  "NXT-H87Q-PTFP-A87T-GTQ2J" : 14.0,
  "NXT-LXP3-GLNB-ASD5-FA79Q" : 1.0,
  "NXT-BF9E-RH4D-A4HS-34QKR" : 3.0,
  "NXT-GQVC-6XB5-PKL7-GZ4YF" : 2.0,
  "NXT-WLGZ-CLXL-GVKW-3JC43" : 1.0,
  "NXT-6MVF-XTDR-MDTK-DPHEU" : 6.0,
  "NXT-Q4N3-V2QJ-S3GT-FW4Z9" : 2.0,
  "NXT-8V3E-34ST-T4UW-AYGY2" : 1.0,
  "NXT-HAB5-H5X2-L5J7-GCL9N" : 5.0,
  "NXT-6A4Q-L7L6-LAL7-GA2NJ" : 1.0,
  "NXT-26R5-5SV8-GGEC-26BSH" : 11.0,
  "NXT-F29Q-Z9DJ-6TYB-8Y43R" : 4.0,
  "NXT-RWUS-ETXU-PRKL-DRFD7" : 5.0,
  "NXT-9H8W-2722-B4Z5-B6TXB" : 1.0,
  "NXT-9QU7-NDSL-ZDMV-52JF5" : 2.0,
  "NXT-X55Q-HC52-P96P-CCGH5" : 2.0,
  "NXT-TU7P-SCUQ-2TB9-2BDKT" : 1.0,
  "NXT-4V45-JFHR-6H8U-2B3DV" : 10.0,
  "NXT-E637-29M4-RWJR-A8GWE" : 1.0,
  "NXT-96V7-J34N-VQ63-HPVPF" : 14.0,
  "NXT-FS2K-SEX2-79UT-DXNB9" : 7.0,
  "NXT-PG3E-SGWA-K9Y7-2CXKD" : 1.0,
  "NXT-CVZ2-Y5WW-UU7C-7ZCV7" : 1.0,
  "NXT-YLQS-M85R-NP6A-3NBJL" : 2.0,
  "NXT-44HE-6Z3Y-N2ZL-E9ZPW" : 14.020833333333332,
  "NXT-Z9QP-38TL-24GT-FS6SL" : 11.0,
  "NXT-P2LG-5PX9-72LB-5HC5K" : 3.0,
  "NXT-FRNZ-PDJF-2CQT-DQ4WQ" : 3.375000000000001,
  "NXT-MEDU-4VLQ-KJN6-5KLHH" : 1.0,
  "NXT-7LUC-22LJ-5WJ4-22222" : 2.0,
  "NXT-LKAJ-S86U-CVVK-5VXB6" : 16.0,
  "NXT-YBRH-UZV8-XV99-BPPP6" : 2.0,
  "NXT-KLMY-XWF7-HHKH-BGS5Y" : 0.020833333333683868,
  "NXT-QUUE-9M9E-TRC5-24Q2M" : 1.0,
  "NXT-B472-XPVX-MW5A-6ALAU" : 1.0,
  "NXT-SGTB-4NKL-S34Z-76GQJ" : 2.0,
  "NXT-NPM3-M8QD-KSAL-CLNRP" : 1.0,
  "NXT-LXWE-JNE3-MPQ9-CCX8K" : 0.22999999999982634,
  "NXT-SQSZ-XNXL-62GV-6ECAN" : 4.0,
  "NXT-XWFF-GEP4-J448-2RLYY" : 14.0,
  "NXT-7BCQ-LYZW-YYRP-CB7PQ" : 14.0,
  "NXT-BRFN-RM4L-ZCCK-HXX7N" : 5.0,
  "NXT-BP4D-WR4B-9ZK7-3CQ36" : 0.015833333333333335,
  "NXT-78DJ-22UJ-6AMF-22222" : 6.0,
  "NXT-DBH9-ZWLK-ZSHV-7XAKC" : 6.0,
  "NXT-BZD7-EEV8-BZS7-CQQXB" : 0.04499999999999995,
  "NXT-TRCN-ZSHH-R4YS-HLAYP" : 5.0,
  "NXT-4BYW-Z4MJ-K4X5-HFXFD" : 3.0,
  "NXT-GSFR-UGF5-D6HM-GWZSV" : 5.0,
  "NXT-PQ5P-9BWV-Y396-93SD6" : 2.0,
  "NXT-UUUM-ZXHS-2S49-4RDZ9" : 1.0,
  "NXT-NFDZ-F697-TS87-FMVHR" : 7.0,
  "NXT-6XTC-TG2L-DDKG-ELMYK" : 9.0,
  "NXT-74VC-NKPE-RYCA-5LMPT" : 10.0,
  "NXT-Z2A2-SQMM-4JPB-5GR85" : 1.0,
  "NXT-JBF2-UJLN-GYKM-4E899" : 13.0,
  "NXT-6WHB-JYP7-QJJ2-DST9T" : 1.0,
  "NXT-QE62-J4F9-TWDB-6K2CG" : 2.0,
  "NXT-X5EF-HTB2-RLYU-HW8E7" : 4.0,
  "NXT-KFX2-HDBV-6QMX-9WXEX" : 1.0,
  "NXT-XPYX-L8RB-BLPP-7N92X" : 10.0,
  "NXT-67M3-G335-STG4-3EVUW" : 3.0,
  "NXT-ZUQY-AKML-GHM3-HFYQC" : 1.0,
  "NXT-VVTG-H927-L8EK-FTBNA" : 2.0,
  "NXT-9XEN-PLLG-RUW8-2H7SV" : 0.757499999999929,
  "NXT-V7JV-78FM-L2W6-FUWTZ" : 1.0,
  "NXT-9LKY-DKC8-Q4Q7-BB3X8" : 4.0,
  "NXT-X95R-PRA8-9TKX-FRTUQ" : 1.0,
  "NXT-VMMH-DHEM-R6C8-CU2J9" : 11.870000000000028,
  "NXT-6X5J-7UNN-A9NB-9QJUU" : 1.0,
  "NXT-JT6F-UKTE-7VK6-85XYM" : 4.0,
  "NXT-MRKC-4LQZ-ZCA7-F9SKD" : 14.0,
  "NXT-3XGR-TGMC-6XWW-A48JD" : 2.0,
  "NXT-BXF5-26QV-VJYE-F5BDJ" : 14.0,
  "NXT-P67N-JFET-JPG9-H52DZ" : 1.0,
  "NXT-MRBN-8DFH-PFMK-A4DBM" : 6.0,
  "NXT-GTZ2-LLVH-ZD6E-2D533" : 0.6533333333333416,
  "NXT-WR9W-RPQW-8ZJ7-6U2D7" : 3.0,
  "NXT-EXMV-R7YR-ZAZU-GCKBV" : 1.0,
  "NXT-K5NM-MEV7-AL3Q-8BNFQ" : 0.016666666666666666,
  "NXT-QK5L-7YM9-YPVF-55GL5" : 4.65416666666672,
  "NXT-C3QD-DQUV-X8FT-5YYHN" : 12.0,
  "NXT-YJRX-WTG2-AUYQ-DH9RR" : 1.0,
  "NXT-HC73-3M32-CRCX-8PNRT" : 1.1083333333333285,
  "NXT-HFV6-N66W-P7R9-DKRES" : 9.0,
  "NXT-8F69-W9Z9-8M6Y-ETXGZ" : 6.0,
  "NXT-WBLW-5ZL4-A64L-4PDQZ" : 4.0,
  "NXT-PSWT-N4BH-ZYCB-F8LWP" : 0.37500000000019185,
  "NXT-XEX2-YEMY-USHK-5BBNZ" : 3.0,
  "NXT-SPZP-5YVR-66S5-7SP4A" : 1.0,
  "NXT-9TS8-LNUR-ZXYV-7CGYH" : 1.0,
  "NXT-6XQ7-N76X-G5CJ-A68KE" : 12.0,
  "NXT-VF2Z-P35X-UND9-5BDE9" : 0.9166666666667993,
  "NXT-AFG5-XJWA-AWVL-2SU23" : 6.0,
  "NXT-PKXM-WH25-UXXG-CJAVD" : 3.0,
  "NXT-R8VT-6C23-WYRJ-8UUBZ" : 19.314999999999994,
  "NXT-FCKG-WYM8-EAS6-GXDDA" : 1.0,
  "NXT-Y5A5-HZUR-PEER-EY2G4" : 2.137500000000013,
  "NXT-36MU-K6Q6-D6KF-EE48X" : 10.0,
  "NXT-ZK9S-42U6-2S6F-9DGGT" : 1.0,
  "NXT-DABA-3XF2-VZL5-4D4TE" : 2.0,
  "NXT-5SQV-H8DF-7HNJ-4K3WV" : 7.0,
  "NXT-MNZ9-JNHH-CTVY-3UG79" : 9.0,
  "NXT-7HQE-82RR-FAQ2-4RTL9" : 12.0,
  "NXT-ANNC-QZ8S-NFV2-425H7" : 15.0,
  "NXT-7CTJ-DHLZ-VZ3N-8ZRZD" : 3.0,
  "NXT-FDMW-3E4C-PVQD-4XCNC" : 0.1458333333338402,
  "NXT-83MS-ZV4Z-QV3Y-7U3H6" : 7.0,
  "NXT-CNHJ-42YR-QVZV-GRW8C" : 4.0,
  "NXT-WZWJ-3FXV-KH35-BRCE4" : 15.059999999999745,
  "NXT-8HNT-4ZTF-ZXH3-7RU38" : 5.0,
  "NXT-QBW3-6CNF-NBRW-9UKEG" : 1.0,
  "NXT-3NTG-FJPG-FFRY-FSZH4" : 2.0,
  "NXT-46ZE-BQYK-R26H-8HRRB" : 0.1249999999997442,
  "NXT-F96M-8X9Z-M88Q-3BW3X" : 0.7875000000000114,
  "NXT-NPMF-JVBE-DQH2-FM7UT" : 10.0,
  "NXT-FLVS-VRBV-LDPD-6DZ9W" : 3.0,
  "NXT-RBWW-VPR4-FXGS-DCPW2" : 5.0,
  "NXT-YL78-U9PB-AUHL-HUJU8" : 15.872500000000178,
  "NXT-YNZ6-HE8K-TPF6-AV45K" : 7.0,
  "NXT-W9Q8-BZJK-3UD4-AHUWX" : 1.0,
  "NXT-L83J-FJ9B-4NB3-4G5VU" : 0.2850000000005366,
  "NXT-45XR-DDUM-ER5F-43RQC" : 0.351666666666668,
  "NXT-Z6DA-R5BL-2PAM-AQRAW" : 6.0,
  "NXT-WTLL-Z8CV-E8QH-DEXC5" : 4.0,
  "NXT-XK4J-RN7N-UTMV-AANJ5" : 0.5983333333333718,
  "NXT-MLL9-3YKL-H2Q4-ARSAY" : 1.0,
  "NXT-P63Z-9Y8Z-CWCS-2P5ZD" : 1.0,
  "NXT-772X-VVVV-HGJ3-HG7ZK" : 8.0,
  "NXT-ED2R-NXGT-93BJ-HAB8L" : 13.145833333333433,
  "NXT-WTRL-FR4P-JHNY-7U6C8" : 1.0,
  "NXT-N4PS-NP2D-H97D-72BGS" : 2.0,
  "NXT-4BP4-TXCZ-HHM3-8YMFN" : 4.0,
  "NXT-3S9K-NZLR-W7H8-HR8DW" : 9.0,
  "NXT-8UNC-QVL6-43W7-9KMFT" : 3.0,
  "NXT-QE74-HCES-C3VP-FA9HD" : 19.0,
  "NXT-V2NY-WZ74-YNGZ-CHZT5" : 0.8416666666666793,
  "NXT-AMUY-UUWP-MPZZ-D57DT" : 4.0,
  "NXT-FAHJ-MNJE-5BHY-24PP4" : 7.0,
  "NXT-44G3-AC7Y-G3P2-3CLAH" : 4.0,
  "NXT-LAHF-ULUT-R2DG-D98QB" : 0.39833333333361054,
  "NXT-AXEW-Y4Z9-EX6T-HPGWT" : 0.0858333333333334,
  "NXT-93RA-557X-G9VG-4RBWB" : 8.624999999999972,
  "NXT-LHVA-UYW6-MUVK-7TXHV" : 6.0,
  "NXT-2JC4-GM6A-YR2B-DNTDY" : 5.0,
  "NXT-RJU8-JSNR-H9J4-2KWKY" : 0.20999999999989427,
  "NXT-ZKPZ-7QNC-9H8P-3MYF3" : 1.0,
  "NXT-HEWU-6KDT-BM8Q-6A9GY" : 0.22499999999999432,
  "NXT-YJ25-HTWF-N8RR-4TJAY" : 6.0,
  "NXT-AMRN-3PQ8-MZN7-HQEMR" : 1.0,
  "NXT-VKLG-W3WY-WPF7-2GHKY" : 17.0,
  "NXT-TMVC-69YC-SJB4-8YCH7" : 0.8541666666671546,
  "NXT-NR2T-PFZU-RLDU-DN3QU" : 11.0,
  "NXT-UTA4-MYXX-ZFXL-FBQ9G" : 2.0,
  "NXT-B7J4-8WXH-NWZR-CVA5D" : 1.0,
  "NXT-DTB3-CRYB-D5YM-FTSEG" : 0.749999999998181,
  "NXT-2V7G-C8BY-KTYY-CAHNU" : 18.52083333333333,
  "NXT-PJ5P-X3Y2-AUER-DL8CQ" : 0.8158333333333454,
  "NXT-46VH-78E7-24HY-2UHTZ" : 4.0,
  "NXT-UNDW-H4LR-7PKM-67YF4" : 1.0,
  "NXT-LYTA-X9EV-YPDG-CCEQT" : 11.0,
  "NXT-LUD7-R2EA-DMDM-9AKMU" : 8.0,
  "NXT-METZ-V5FF-PJU8-2D7RU" : 9.0,
  "NXT-MP7B-F26P-VSME-CQF5B" : 14.0,
  "NXT-QCHL-NRMF-26CY-74V9E" : 1.0,
  "NXT-3CUW-4GRB-6F87-FVSDF" : 2.0,
  "NXT-EQ76-HG8J-JXPQ-B2CFA" : 2.0,
  "NXT-FK5G-7QST-A4U5-DXY5G" : 0.8283333333332337,
  "NXT-6C5S-F7CB-7TJC-55L3S" : 10.0,
  "NXT-KCK2-WKXK-7F4A-7MH38" : 3.0,
  "NXT-ZDQK-DWU4-HH2Y-4ELL6" : 3.0,
  "NXT-DJTJ-N8QM-CPQB-FEZTY" : 1.0,
  "NXT-MAEF-Y5ND-K63M-4ZPCG" : 0.8591666666672069,
  "NXT-RYVQ-9669-ERFC-CJKDP" : 9.879999999999969,
  "NXT-BK2J-ZMY4-93UY-8EM9V" : 0.8125000000008811,
  "NXT-7D5M-9WW9-PFSS-96M57" : 4.0,
  "NXT-SLTE-P3UQ-EQ92-D5RYE" : 18.0,
  "NXT-URK8-PW8G-CMLH-57KKQ" : 12.0,
  "NXT-EPSG-46SM-HL4T-CAXN6" : 11.0,
  "NXT-4ZS8-86DG-WKNX-9UQQF" : 0.29166666666643337,
  "NXT-9RBT-GYTU-P8CF-2PX69" : 1.0,
  "NXT-6X34-LB5R-2KVE-579KK" : 4.666666666666667,
  "NXT-J37K-X67U-3RC7-88CT8" : 1.0,
  "NXT-4QZR-GBWC-P8U6-7WMAP" : 0.5833333333336341,
  "NXT-ALDL-VAG8-Q7US-BUEM3" : 1.0,
  "NXT-DSQP-SACK-CMLK-GN8NF" : 0.7291666666668206,
  "NXT-UWJU-XXST-3MPQ-2JWG7" : 1.0,
  "NXT-6KDS-WBL7-K3VQ-DJ4EX" : 9.0,
  "NXT-2UKS-7VYN-Q73Y-EKE8Y" : 0.041666666666856145,
  "NXT-HYTB-S8UF-DEM8-AMJNV" : 0.7683333333333443,
  "NXT-SVEK-VTRU-HWLQ-ADJGV" : 1.0,
  "NXT-QKSK-WCCL-DE4V-8SGFP" : 8.0,
  "NXT-NNBQ-NXU8-8R7E-3TG5M" : 2.0,
  "NXT-C5WE-EYJ6-449J-HHM4S" : 14.0,
  "NXT-XQ9C-JQQB-6R5C-DRZHQ" : 1.0,
  "NXT-AEEP-46XV-3JEJ-6ZQX6" : 9.0,
  "NXT-R67P-6BZ2-XWAK-8RHZR" : 5.0,
  "NXT-W9EE-TRNF-ES6B-92X7N" : 5.0,
  "NXT-2XT3-3RP8-FHMJ-6ANVS" : 4.087500000000073,
  "NXT-XK6U-MB8X-266F-C46P3" : 9.0,
  "NXT-VPP6-RFBG-WMAH-54SDX" : 0.6041666666668135,
  "NXT-T4S6-E3R5-9QQT-9DQT7" : 13.0,
  "NXT-SANE-A8ZT-9AXH-BVCTX" : 12.0,
  "NXT-94RK-9X8T-VQRQ-F6LYQ" : 1.0,
  "NXT-YXT7-V4DK-DC5X-9AQ58" : 0.39666666666666905,
  "NXT-ZRV3-WR6C-W8P5-7EKJU" : 2.0,
  "NXT-GAUU-WUDD-AP3W-9W9PV" : 12.0,
  "NXT-6YRF-WUCN-KPMC-8PSWJ" : 5.0,
  "NXT-QW4Y-76KT-FN6Z-54RRY" : 11.0,
Pages: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 26
 

elective-stereophonic
elective-stereophonic
assembly
assembly